Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

180 1.6K 44
Giáo án Toán lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế hoạch bài học Tốn 4 Tiết : 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1OO OOO I.Mục tiêu : Giúp HS : - Ôn tập về đọc viết các số trong phạm vi 100 000. - Ôn tập viết tổng thành số. - Ôn tập về chu vi của một hình. II.Đồ dùng dạy học : -GV vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: - GV hỏi :Trong chương trình Toán lớp 3, các em đã được học đến số nào ? - Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về các số đến 100 000. - GV ghi tựa lên bảng. b.Dạy –học bài mới; Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập, sau đó yêu cầu HS tự làm bài. - GV chữa bài và yêu cầu HS nêu quy luật của các số trên tia số a và các số trong dãy số b .GV đặt câu hỏi gợi ý HS : Phần a : + Các số trên tia số được gọi là những số gì ? + Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vò ? Phần b : + Các số trong dãy số này được gọi là những số tròn gì ? + Hai số đứng liền nhau trong dãy số thì hơn kém nhau bao nhiêu đơn vò ? Như vậy, bắt đầu từ số thứ hai trong dãy số này thì mỗi số bằng số đứng ngay trước nó thêm 1000 đơn vò. Bài 2: - GV yêu cầu HS tự làm bài . - Số 100 000. - HS lặp lại. - HS nêu yêu cầu . - 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vào vở bài tập. - Các số tròn chục nghìn . - Hơn kém nhau 10 000 đơn vò. - Là các số tròn nghìn. - Hơn kém nhau 1000 đơn vò. - 2 HS lên bảmg làm bài, HS cả lớp làm Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 1 Tuần 1 Kế hoạch bài học Tốn 4 - Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau. - Gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu HS 1 đọc các số trong bài, HS 2 viết số, HS 3 phân tích số. - GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét, sau đó nhận xét và cho điểm HS. Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc bài mẫu và hỏi :Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhận xét và cho điểm. Bài 4: - GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Muốn tính chu vi của một hình ta làm thế nào? - Nêu cách tính chu vi của hình MNPQ ,và giải thích vì sao em lại tính như vậy ? - Nêu cách tính chu vi của hình GHIK và giải thích vì sao em lại tính như vậy ? - Yêu cầu HS làm bài . 4.Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài cho tiết sau. vào VBT. - HS kiểm tra bài lẫn nhau. - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc yêu cầu bài tập . - 2 HS lên bảng làm bài, các HS khác làm bài vào VBT .Sau đó , HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn. - Tính chu vi của các hình. - Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. - Ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân tổng đó với 2. - Ta lấy độ dài cạnh của hình vuông nhân với 4. - HS làm bài vào VBT, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài với nhau. - HS cả lớp. Tiết :2 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( tiếp theo) I.Mục tiêu : Giúp HS : - Ôn tập về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000. - Ôn tập về so sánh các số đến 100 000. - Ôn tập về thứ tự các số trong phạm vi 100 000. - Luyện tập về các bài thống kê số liệu. II.Đồ dùng dạy học : GV kẻ sẵn bảng số trong bài tập 5 lên bảng phụ. III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các - 3 HS lên bảng làm bài . Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 2 Kế hoạch bài học Tốn 4 bài tập hướùng dẫn luyện tập thêm của tiết 1, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS . - GV chữa bài, nhận xét và ghi điểm cho HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Giờ học Toán hôm nay các em sẽ tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000. b.Hướng dẫn ôn tập: Bài 1: - GV cho HS nêu yêu cầu của bài toán. - GV yêu cầu HS nối tiếp nhau thực hiện tính nhẩm trước lớp, mỗi HS nhẩm một phép tính trong bài. - GV nhận xét , sau đó yêu cầu HS làm vào vở. Bài 2: - GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn , nhận xét cả cách đặt tính và thực hiện tính. - GV có thể yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tínhcủa các phép tính vừa thực hiện. Bài 3: - GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - GV yêu cầu HS làm bài. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Sau đó yêu cầu HS nêu cách so sánh của một cặp số trong bài. - GV nhận xét và ghi điểm. Bài 4: - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV hỏi : Vì sao em sắp xếp được như vậy ? Bài 5: - GV treo bảng số liệu như bài tập 5/ SGK và hướng dẫn HS vẽ thêm vào bảng số liệu . - GV hỏi :Bác Lan mua mấy loại hàng , đó là những hàng gì ? Giá tiền và số lượng của mỗi loại hàng là bao nhiêu ? - Bác Lan mua hết bao nhiêu tiền bát ? Em - 5 HS đem VBT lên GV kiểm tra. 7000 + 300 + 50 + 1 = 7 351 6000 + 200 + 3 = 6 203 6000 + 200 + 30 = 6 230 5000 + 2 = 5 002 - HS nghe GV giới thiệu bài. - Tính nhẩm. - Vài HS nối tiếp nhau thực hiện nhẩm. - HS đặt tính rồi thực hiện các phép tính. - Cả lớp theo dõi và nhận xét. - 4 HS lần lượt nêu phép tính cộng, trừ, nhân, chia. - So sánh các số và điền dấu >, <, = . - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - HS nêu cách so sánh. - HS so sánh và xếp theo thứ tự: a) 56 731; 65 371; 67 351; 75 631. b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978. - HS nêu cách sắp xếp. - HS quan sát và đọc bảng thống kê số liệu . - 3 loại hàng , đó là 5 cái bát, 2 kg đường và 2 kg thòt. - Số tiền mua bát là : Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 3 Kế hoạch bài học Tốn 4 làm thế nào để tính được số tiền ấy ? - GV điền số 12 500 đồng vào bảng thống kê rồi yêu cầu HS làm tiếp. - Gv chấm bài 4.Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . - Về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện thêm . - Chuẩn bò bài tiết sau. 2500 x 5 = 12 500 (đồng) - HS tính : Số tiền mua đường là: 6 400 x 2 = 12 800 (đồng ) Số tiền mua thòt là : 35 000 x 2 = 70 000 ( đồng) - HS cả lớp. Tiết : 3 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) I.Mục tiêu : Giúp HS: - Ôn luyện về bốn phép tính đã học trong phạm vi 100 000. - Luyện tính nhẩm, tính giá trò biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính. - Củng cố bài toán có liên quan đến rút về đơn vò. II.Đồ dùng dạy học : III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 2. - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: - GV: Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong phạm vi 100 000. b.Hướng dẫn ôn tập: Bài 1 - GV yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào VBT. Bài 2 - GV cho HS tự thực hiện phép tính. - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên - 3 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 5916 6 471 4 162 18 418 4 2358 518 x 4 24 4604 8276 5953 16648 018 2 - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. - 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 2 phép tính. - HS nêu cách đặt tính, thực hiện tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia trong bài. Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 4 Kế hoạch bài học Tốn 4 bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 - GV cho HS nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức rồi làm bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 4 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài toán, sau đó yêu cầu HS tự làm bài. - GV chữa bài, có thể yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng chưa biết của phép cộng, số bò trừ chưa biết của phép trừ, thừa số chưa biết của phép nhân, số bò chia chưa biết của phép chia. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 5 - GV gọi 1 HS đọc đề bài. - GV: Bài toán thuộc dạng toán gì? - GV chữa bài và cho điểm HS. 4.Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. - 4 HS lần lượt nêu: + Với các biểu thức chỉ có các dấu tính cộng và trừ, hoặc nhân và chia, chúng ta thực hiện từ trái sang phải. + Với các biểu thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia chúng ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau. + Với các biểu thức có chứa dấu ngoặc, chúng ta thực hiện trong dấu ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. - 4 HS lên bảng thực hiện tính giá trò của bốn biểu thức, HS cả lớp làm bài vào VBT. - HS nêu: Tìm x (x là thành phần chưa biết trong phép tính). - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. - HS trả lời yêu cầu của GV. - HS đọc đề bài. - Toán rút về đơn vò. - HS cả lớp. Tiết : 4 BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ I.Mục tiêu : Giúp HS: - Nhận biết được biểu thức có chứa một chữ, giá trò của biểu thức có chứa một chữ. - Biết cách tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ. II.Đồ dùng dạy học: -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ hoặc bảng giấy. -GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột). III.Hoạt động trên lớp : Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 5 Kế hoạch bài học Tốn 4 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 3. Kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ. b.Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ: * Biểu thức có chứa một chữ -GV yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ. -GV hỏi: Muốn biết bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ta làm như thế nào ? -GV treo bảng số như phần bài học SGK và hỏi: Nếu mẹ cho bạn Lan thêm 1 quyển vở thì bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? -GV nghe HS trả lời và viết 1 vào cột Thêm, viết 3 + 1 vào cột Có tất cả. -GV làm tương tự với các trường hợp thêm 2, 3, 4, … quyển vở. -GV nêu vấn đề: Lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho Lan thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở? -GV giới thiệu: 3 + a được gọi là biểu thức có chứa một chữ. -GV có thể yêu cầu HS nhận xét để thấy biểu thức có chứa một chữ gồm số, dấu tính và một chữ. * Giá trò của biểu thức có chứa một chữ -GV hỏi và viết lên bảng: Nếu a = 1 thì 3 + a = ? -GV nêu: Khi đó ta nói 4 là một giá trò của biểu thức 3 + a. -GV làm tương tự với a = 2, 3, 4, … -GV hỏi: Khi biết một giá trò cụ thể của a, muốn tính giá trò của biểu thức 3 + a ta làm như thế nào ? -3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 56346 43000 13065 65040 5 2854 21308 x 4 15 13008 59200 21692 52260 040 0 -HS nghe. -Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở. -Ta thực hiện phép tính cộng số vở Lan có ban đầu với số vở bạn cho thêm. -Lan có tất cả 3 + 1 quyển vở -HS nêu số vở có tất cả trong từng trường hợp. -Lan có tất cả 3 + a quyển vở. -HS: Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 -HS tìm giá trò của biểu thức 3 + a trong từng trường hợp. -Ta thay giá trò của a vào biểu thức rồi thực hiện tính. Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 6 Kế hoạch bài học Tốn 4 -Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được gì ? c. Luyện tập – thực hành: Bài 1 -GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV viết lên bảng biểu thức 6 + b và yêu cầu HS đọc biểu thức này. -Chúng ta phải tính giá trò của biểu thức 6 + b với b bằng mấy ? -Nếu b = 4 thì 6 + b bằng bao nhiêu? -Vậy giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4 là bao nhiêu ? -GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại của bài. -GV hỏi: Giá trò của biểu thức 115 – c với c = 7 là bao nhiêu ? -Giá trò của biểu thức a + 80 với a = 15 là bao nhiêu ? Bài 2 -GV vẽ lên bảng các bảng số như bài tập 2, SGK. -GV hỏi về bảng thứ nhất: Dòng thứ nhất trong bảng cho em biết điều gì ? -Dòng thứ hai trong bảng này cho biết điều gì ? - x có những giá trò cụ thể như thế nào ? -Khi x = 8 thì giá trò của biểu thức 125 + x là bao nhiêu ? -GV yêu cầu HS tự làm tiếp phần còn lại của bài. -GV chữa bài và cho điểm HS. Bài 3 -GV yêu cầu HS đọc đề bài. -GV: Nêu biểu thức trong phần a ? -Chúng ta phải tính giá trò của biểu thức 250 + m với những giá trò nào của m ? -Muốn tính giá trò biểu thức 250 + m với m = 10 em làm như thế nào ? -GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào VBT, sau đó kiểm tra vở của một số HS. 4.Củng cố- Dặn dò: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và -Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trò của biểu thức 3 + a. -Tính giá trò của biểu thức. -HS đọc. -Tính giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4. -HS: Nếu b = 4 thì 6 + b = 6 + 4 = 10. -Vậy giá trò của biểu thức 6 + b với b = 4 là 6 + 4 = 10. -2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Giá trò của biểu thức 115 – c với c = 7 là 115 – 7 = 108. -Giá trò của biểu thức a + 80 với a = 15 là 15 +80 = 95. -HS đọc bảng. -Cho biết giá trò cụ thể của x (hoặc y). -Giá trò của biểu thức 125 + x tương ứng với từng giá trò của x ở dòng trên. -x có các giá trò là 8, 30, 100. -125 + x = 125 +8 = 133. -2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm bài vào VBT. -HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. -1 HS đọc trước lớp. -Biểu thức 250 + m. -Tính giá trò biểu thức 250 + m với m = 10, m = 0, m = 80, m = 30. -Với m = 10 thì biểu thức: 250 + m = 250 + 10 = 260. -HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. HS có thể trình bày bài như sau: -HS cả lớp. Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 7 Kế hoạch bài học Tốn 4 chuẩn bò bài sau. Tiết : 5 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố về biểu thức có chứa một chữ, làm quen với các biểu thức có chứa một chữ có phép tính nhân. -Củng cố cách đọc và tính giá trò của biểu thức. -Củng cố bài toán về thống kê số liệu. II.Đồ dùng dạy học: -Đề bài toán 1a, 1b, 3 chép sẵn trên bảng phụ hoặc bảng giấy. III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 4, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ tiếp tục làm quen với biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giá trò của biểu thức theo các giá trò cụ thể của chữ. b.Hướng dẫn luyện tập: Bài 1 -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV treo bảng phụ đã chép sẵn nội dung bài 1a và yêu cầu HS đọc đề bài. -GV hỏi: Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trò của biểu thức nào ? -Làm thế nào để tính được giá trò của biểu thức 6 x a với a = 5 ? -GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại. -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 2b. Y 200 960 1350 Y – 20 200 – 20 = 180 960 – 20 = 940 1350 – 20 = 1330 3b. n=10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863 n= 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873 n=70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803 n= 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573 -HS nghe GV giới thiệu bài. -Tính giá trò của biểu thức. -HS đọc thầm. -Tính giá trò của biểu thức 6 x a. -Thay số 5 vào chữ số a rồi thực hiện phép tính 6 x 5 = 30. -2 HS lên bảng làm bài, 1 HS làm phần a, 1 Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 8 Kế hoạch bài học Tốn 4 -GV chữa bài phần a, b và yêu cầu HS làm tiếp phần c, d (Nếu HS chậm, GV có thể yêu cầu các em để phần c, d lại và làm trong giờ tự học ở lớp hoặc ở nhà) Bài 2 -GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó nhắc HS các biểu thức trong bài có đến 2 dấu tính, có dấu ngoặc, vì thế sau khi thay chữ bằng số chúng ta chú ý thực hiện các phép tính cho đúng thứ tự (thực hiện các phép tính nhân chia trước, các phép tính cộng trừ sau, thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, thực hiện các phép tính ngoài ngoặc sau) -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 -GV treo bảng số như phần bài tập của SGK, yêu cầu HS đọc bảng số và hỏi cột thứ 3 trong bảng cho biết gì ? -Biểu thức đầu tiên trong bài là gì ? -Bài mẫu cho giá trò của biểu thức 8 x c là bao nhiêu ? -Hãy giải thích vì sao ở ô trống giá trò của biểu thức cùng dòng với 8 x c lại là 40 ? -GV hướng dẫn: Số cần điền vào ở mỗi ô trống là giá trò của biểu thức ở cùng dòng với ô trống khi thay giá trò của chữ c cũng ở dòng đó. -GV yêu cầu HS làm bài. -GV nhận xét và cho điểm. Bài 4 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông. -Nếu hình vuông có cạnh là a thì chu vi là bao nhiêu ? -GV giới thiệu: Gọi chu vi của hình vuông là P. Ta có: P = a x 4 -GV yêu cầu HS đọc bài tập 4, sau đó làm bài. -GV nhận xét và cho điểm. 4.Củng cố- Dặn dò: -GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bò bài sau. HS làm phần b, HS cả lớp làm bài vào VBT. -HS nghe GV hướng dẫn, sau đó 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Cột thứ 3 trong bảng cho biết giá trò của biểu thức. -Là 8 x c. -Là 40. -Vì khi thay c = 5 vào 8 x c thì được 8 x 5 = 40. -HS phân tích mẫu để hiểu hướng dẫn. -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -Ta lấy cạnh nhân với 4. -Chu vi của hình vuông là a x 4. -HS đọc công thức tính chu vi của hình vuông. -3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT. -HS cả lớp. Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 9 Kế hoạch bài học Tốn 4 Tiết : 6 CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I.Mục tiêu : Giúp HS: -Ôn tập các hàng liền kề: 10 đơn vò = 1 chục, 10 chục = 1trăm, 10 trăm = 1 nghìn, 10 nghìn = 1 chục nghìn, 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn. -Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số. II.Đồ dùng dạy học : -Các hình biểu diễn đơn vò, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn như SGK (nếu có). -Các thẻ ghi số có thể gắn được lên bảng. -Bảng các hàng của số có 6 chữ số: Hàng Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vò III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 5, đồng thời kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: -GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với các số có sáu chữ số. b.Ôn tập về các hàng đơn vò, trăm, chục, nghìn, chục nghìn: -GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 8 SGK và yêu cầu các em nêu mối quan hệ giũa các hàng liền kề; +Mấy đơn vò bằng 1 chục ? (1 chục bằng bao nhiêu đơn vò ?) +Mấy chục bằng 1 trăm ? (1 trăm bằng mấy chục ? ) -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 1c và 1d: a a + 56 50 50 + 56 = 116 26 26 + 56 = 82 100 100 + 56 = 156 b 97 – b 18 97 – 18 = 79 37 97 – 37 = 60 90 97 – 90 = 7 -HS nghe. -Quan sát hình và trả lời câu hỏi. +10 đơn vò bằng 1 chục. (1 chục bằng 10 đơn vò.) Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 10 Tuần 2 [...]... 909; 910 ; 911 ; 912 ; 913 ; 9 14 ; 915 ; 916 b 0; 2; 4; 6; 8; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS c 1; 3; 5; 7; 9; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Giờ toán hôm nay các em sẽ được nhận biết -HS nghe một số đặc điểm đơn giản của hệ thập phân b.Nội dung: * Đặc điểm của hệ thập phân: -GV viết lên bảng bài tập sau và yêu cầu HS -1 HS lên bảng điền làm bài -Cả lớp làm... bằng 1 nghìn ? (1 nghìn bằng mấy trăm ?) +Mấy nghìn bằng 1 chục nghìn ? (1 chục nghìn bằng mấy nghìn ? ) +Mấy chục nghìn bằng 1 trăm nghìn ? (1 trăm nghìn bằng mấy chục nghìn ? ) -Hãy viết số 1 trăm nghìn Tốn 4 +10 chục bằng 1 trăm (1 trăm bằng 10 chục.) +10 bằng 1 nghìn (1 nghìn bằng 10 trăm.) +10 nghìn bằng 1 chục nghìn (1 chục nghìn bằng 10 nghìn.) +10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn (1 trăm -Số 10 0000... cầu HS cả lớp viết số theo lời đọc: -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào 1 trăm, 1 nghìn, 10 nghìn, 1 trăm nghìn, 10 nháp: trăm nghìn 10 0 10 00 10 000 10 0000 -GV giới thiệu: 10 trăm nghìn còn được gọi 10 00000 là 1 triệu Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 20 Kế hoạch bài học Tốn 4 -GV hỏi: 1 triệu bằng mấy trăm nghìn ? -Số 1 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào ? -Bạn nào có thể viết số 10 triệu... 56032 chữ số 3 ở hàng chục, lớp đơn vò +HS trả lời +Số 960783 có chữ số 6 ở hàng chục nghìn +Có hai số có chữ số hàng đơn vò là 7 đó là số 46 307 và số 12 3 517 -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT -Số 523 14 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 4 đơn vò -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào VBT 523 14 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4 -1 HS lên bảng làm bài, Hs cả lớp làm bài vào VBT -HS đổi... vào VBT Kết quả: a 4 300 b 24 316 c 24 3 01 d 18 0 715 e 307 42 1 g 999 999 -GV chữa bài và cho điểm HS Bài 4 -GV yêu cầu HS tự điền số vào các dãy số, sau đó cho HS đọc từng dãy số trước lớp Hoạt động của trò -4 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn a 63 11 5 b 723 936 c 943 10 3 d 860 372 -HS nghe -HS làm bài theo yêu cầu -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT,... Giới thiệu cách đọc số 43 2 516 -GV: Bạn nào có thể đọc được số 43 2 516 ? -1 đến 2 HS đọc, cả lớp theo dõi -Nếu HS đọc đúng, GV khẳng đònh lại cách -HS đọc lại số 43 2 516 đọc đó và cho cả lớp đọc Nếu HS đọc chưa Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 11 Kế hoạch bài học Tốn 4 đúng GV giới thiệu cách đọc: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu -GV hỏi: Cách đọc số 43 2 516 và số 32 516 -Khác nhau ở cách đọc... viết 543 12 -Số 543 12 có chữ số 2 ở hàng đơn vò, chữ số 1 ở hàng chục, chữ số 3 ở hàng trăm, chữ số -Yêu cầu HS viết các chữ số của số 543 12 4 ở hàng nghìn, chữ số 5 ở hàng chục nghìn -1 HS lên bảng viết, cả lớp nhận xét và theo vào cột thích hợp trong bảng -Số 543 12 có những chữ số hàng nào thuộc dõi lớp nghìn ? -Chữ số 5 hàng chục nghìn và 4 hàng nghìn -Các chữ số còn lại thuộc lớp gì ? thuộc lớp nghìn... 1 -3 đến 4 HS lên bảng viết -3 tỉ là 3000 triệu -10 tỉ là 10 000 triệu -10 tỉ có 11 chữ số, trong đó có 1 chữ số 1 và 10 chữ số 0 đứng bên phải số 1 -Là ba trăm mười lăm nghìn triệu -Là ba trăm mười lăm nghìn tỉ -HS quan sát lược đồ -HS nghe GV hướng dẫn -HS làm việc theo cặp, sau đó một số HS nêu trước lớp -HS cả lớp nhận xét Trang 27 Kế hoạch bài học Tốn 4 làm bài tập và chuẩn bò bài sau Tiết : 14 . .. điền dấu ở -HS nhận xét 2 đến 3 trường hợp trong bài Ví dụ: +Tại sao 43 256 < 43 2 510 ? +Tại sao 845 713 < 8 547 13 ? +Vì 43 256 có năm chữ số còn 43 2 510 có sáu chữ số +Vì hai số cùng có sáu chữ số So sánh đến các cặp số cùng hàng thì ta thấy hai số cùng có hàng trăm nghìn là 8, so sánh tiếp đến hàng chục nghìn thì có 4 < 5 nên 845 713 < 8 547 13 -GV nhận xét và cho điểm HS Bài 2 -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng... hơn thì bé hơn -HS so sánh và nêu kết quả: 12 3 < 45 6; 78 91 > 7578 -Các số trong mỗi cặp số có số chữ số bằng nhau -So sánh các chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải Chữ số ở hàng nào lớn hơn thì số tương ứng lớn hơn và ngược lại chữ số ở hàng nào bé hơn thì số tương ứng bé hơn -So sánh hàng trăm 1 < 4 nên 12 3 < 45 6 hay -Hãy nêu cách so sánh 12 3 với 45 6 4 > 1 nên 45 6 > 12 3 -Hai số cùng có hàng . bạn trên - 3 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 5 916 6 47 1 4 16 2 18 41 8 4 2358 518 x 4 24 46 04 8276 5953 16 648 018 2 - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS làm. VBT. -Số 523 14 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 1 chục, 4 đơn vò. -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào VBT. 523 14 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4 -1 HS lên bảng làm bài, Hs cả lớp làm bài vào. nghìn. (1 nghìn bằng 10 trăm.) +10 nghìn bằng 1 chục nghìn. (1 chục nghìn bằng 10 nghìn.) +10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn. (1 trăm nghìn bằng 10 chục nghìn.) -1 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan