0

Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

26 5,628 9
  • Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 19:02

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN VNEN LỚP 4Năm học: 2014 – 2015Bài 1: Ôn tập các số đến 100000.I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Mỗi nhóm 5 tấm thẻ được cắt từ giấy trắng hoặc bìa hoặc có thể dùng các bảng con của Hsđể thực hiện yêu cầu 1/3.- Yêu cầu 2/4, 3/4 cho Hs thực hiện cá nhân trong phiếu bài tập.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiềuchỉnh4/4 và 5a) 6065 = 6000 + 60 + 5Hoạt động2305 = 2000 + 300 + 5thực hành9009 = 9000 + 9b) 6000 + 3 = 6003Hoạt độngTrang 5ứng dụngBài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) .I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Yêu cầu 1 và 2 trang 6 cho cá nhân Hs thực hiện vào nháp sau đó cho KT kết quả theo cặpGv xuống KT một số phép tính Hs làm.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiềuchỉnh3/6a) 52945 – 7235 x 2= 52945 – 14970= 38475b) (70850 – 50320) x 3Hoạt động= 20530 x 3thực hành= 615904/7c) X x 2 = 4716X : 3 = 2057X = 4716 : 2X = 2057x3X = 2358X = 6171Hoạt độngTrang 7ứng dụngBài 3: Biểu thức có chứa một chữI.Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Hs các nhóm mang quân súc sắc đến .1 - Các thẻ ghi số từ 1 đến 6 cho đủ số nhóm Hs thực hiện.- Bảng nhóm theo mẫu ở trang 8 để thực hiện yêu cầu 1/8.- Bảng nhóm theo mẫu ở trang 9 để thực hiện yêu cầu 2/9.- Bài 1/10 và 4/11 chuẩn bị vào 1 phiếu bài tập cá nhânII. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị2/9Hoạt độngcơ bảnTrang 93/105/11Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngĐiềuchỉnh* Khắc sâu cho học sinh:• 3 + a là biểu thức có chứa một chữ .• Mỗi lần thay a bằng số, ta được một giátrị của biểu thức 3 = a.Phần HS báo cáo với cô giáo : Gọi một vàiHs lấy ví dụ về biểu thức có chứa một chữ,Hs khác nhận xét.c) 30 + 2 x m với m = 6; Nếu m = 6 thì30 + 2 x m = 30 + 2 x 6 = 42b) Nếu a = 3 cm thì P = a x 4 = 3 x 4 =12(cm)Nếu a = 5 dm thì P = a x 4 = 5 x 4 =20(dm)Nếu a = 8 m thì P = a x 4 = 8 x 4 =32(m)Trang 11Bài 4: Các số có sáu chữ sốI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Mỗi Hs chuẩn bị một bảng con để thực hiện hoạt động 1/ 12.- Dùng mô hình trong thiết bị dạy học toán 4-5 để thực hiện hoạt động 2/12, 13.- Bảng phụ theo mẫu ở trang 13.- Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 3/14.- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 1/14 và Hđ 3/15.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiềuchỉnhHoạt động3/14Viết sốĐọc sốcơ bản436572 Bốn trăm ba mươi sáunghìn năm trămbảy mươi haiTrang 14245692Phần HS báo cáo với cô giáo: Hd cácem 1 nhóm ghi số có sáu chữ số vàobảng và đố nhóm bạn đọc, rồi ngược lại.Cô giáo có thể hỏi một chữ số bất kì2 trong số đó đứng ở hàng nào.2/15Hoạt độngthực hành4/15Hoạt độngứng dụngTrang 15b)Viết các số: - 42525- 37601- 118304- 9234- 527641Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):50 306 = 50 000 + 300 + 683 760 = 80 000 + 3 000 + 700 + 60176 091 = 100 000 + 70 000 + 6 000 +90 + 1Bài 5 : Triệu. Chục triệu. Trăm triệu.I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Mỗi Hs chuẩn bị một bảng con để thực hiện hoạt động 1/ 16.- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 1/17 và Hđ 2/17; 18 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị2/16Gv kết luận:- Triệu là số có 7 chữ số.- Chục triệu là số có 8 chữ số.- Trăm triệu là số có 9 chữ số.3/18- 80 000 là số có năm chữ số, số này có bốn chữ số0.- 4 000 000 là số có 7 chữ số, số này có sáu chữ số0.- 63 000 000 là số có tám chữ số, số này có sáuchữ số 0.- 500 000 000 là số có chín chữ số, số này có támchữ số 0.Hoạt độngcơ bảnHoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngĐiềuchỉnhTrang 18Bài 6: Hàng và lớpI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập nhóm theo mẫu trang 19 (đủ để mỗi Hs trong nhóm viết được một số) để thựchiện Hđ 1/19.3 - Bảng phụ theo mẫu ở trang 20 để thực hiện Hđ 2/20 .- Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 3/21 (đủ để mỗi Hs viết được một số .- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 1/21; 22 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiềuchỉnhHoạt động2/20Gv kết luận :cơ bản- Lớp đơn vị gồm ba hàng : hàngđơn vị, hàng chục, hàng trăm.- Lớp nghìn gồm ba hàng : hàngnghìn, hàng chục nghìn, hàngtrăm nghìn.- Lớp triệu gồm ba hàng : hàngtriệu, hàng chục triệu, hàng trămtriệu.3/22- 5 209 613: chữ số 9 thuộc hàng nghìn,lớp nghìn.- 34 390 743: chữ số 9 thuộc hàng chụcnghìn, lớp nghìn.- 617 800 749: chữ số 9 thuộc hàng đơn4/22vị, lớp đơn vị .- 800 501 900: chữ số 9 thuộc hàngHoạt độngtrăm, lớp đơn vị .thực hành- 900 030 544: chữ số 9 thuộc hàngtrăm triệu, lớp triệu.Viết các số thành tổng:704 090 = 700 000 + 4 000 + 9032 450 = 30 000 + 2 000 + 400 + 50841 071 = 800 000 + 40 000 + 1 000 +70 + 1Hoạt độngTrang 23ứng dụngBài 7: Luyện tậpI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Mỗi Hs chuẩn bị một bảng con để thực hiện hoạt động 1/ 24.- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 2/24 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt độngthực hành3/254/25Đọc các số:- 21 000 310: Hai mươi mốt triệu batrăm mười.- 7 000 001: Bảy triệu không trăm linh4Điềuchỉnh 5/25Hoạt độngứng dụngmột.Viết các số:a) 375 000 000143407b) 231 890 000121Viết số, biết số đó gồm:a) 4 960 537037c) 915d) 700 056b) 4 906Trang 25 và 26Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phânI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 5/28 .- Mỗi Hs chuẩn bị một bảng con để thực hiện hoạt động 6/ 28.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ Trang Nội dung chuẩn bị (Hoặc thay đổi)Điều chỉnhHoạt động5/28Gv có thể hỏi Hs hoặc kết luận về đặccơ bảnđiểm của dãy số tự nhiên trong từng ýcủa bài này.4/30a) Viết các số sau :Thay đổi: cho + Bốn nghìn ba trăm : 4 300Hs làm vào vở. + Hai mươi bốn nghìn ba trăm sáumươi : 24 360Hoạt động+ Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm haithực hànhmươi mốt : 307421b)Viết các số sau thành tổng (theomẫu) :46 307 ; 56 032 ; 305 804 ; 906 783.Mẫu : 10 873 = 10 000 + 800 + 70 + 3Hoạt độngTrang 30ứng dụngBài 9: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiênI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập theo nhóm hoặc bảng nhòm để thực hiện Hđ 1/31 .- Mỗi Hs chuẩn bị một bảng con để thực hiện hoạt động 3/ 32 theo cặp .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiềuchỉnhHoạt động1/31Cách so sánh : - Đếm số chữ số củathực hànhcác số- So sánh chữ số theocùng một hàng.5 4/33Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụng5/34Tìm số tự nhiên x, biết :a) x < 6Các số tự nhiên bé hơn 6 là : 0 ; 1 ;2 ; 3 ; 4 ; 5 . Vậy x là : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ;4;5.b) 3 < x < 7Các số tự nhiên lớn hơn 3 và bé hơn7 là : 4 ; 5 ; 6. Vậy x là : 4 ; 5 ; 6 .Tìm số tròn chục x, biết :25 < x < 58Các số tròn chục lớn hơn 25 và béhơn 58 là : 30 ; 40 ; 50. Vậy x là :30 ; 40 ; 50 .Trang 34Bài 10 : Yến, tạ, tấnI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Dùng giấy A không in những mẫu câu ở trang 35;36 để thực hiện hoạt động 1/35; 36 (sốlượng phải đủ cho các nhóm của lớp dùng).- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 1/37 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị3/38Tóm tắtĐổi : 2 tấn = 20 tạChuyến đầu :? tạ gạoChuyến sau :Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngBài giảiChuyến sau xe đó chở được số gạo là :20 + 5 = 25 (tạ)Số gạo cả hai chuyến xe đó chở được là :20 + 25 = 45 (tạ)Đáp số : 45 tạ gạoTrang 38Bài 11 : Bảng đơn vị đo khối lượngI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Chuẩn bị 12 thẻ có nội dung như trang 39 để thực hiện Hđ 1/39.6 - Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 2/ 40 (ý b) .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị2/41470g + 285g = 755g352hg x 3 = 1056hg4/42658dag – 375dag = 283dag678hg : 6 = 113hgTóm tắtMỗi gói bánh : 200g3 gói bánh: …. g ?Mỗi gói kẹo: 100g4 gói kẹo: …. g ?Hoạt độngCả bánh và kẹo : …. kg ?thực hànhBài giải3 gói bánh cân nặng là :200 x 3 = 600 (g)4 gói kẹo cân nặng là :100 x 4 = 400 (g)Số ki-lô-gam của bánh và kẹo là :600 + 400 = 1000 (g)1000g = 1kgĐáp số : 1kgHoạt độngứng dụngTrang 42Bài 12 : Giây, thế kỉI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Đồng hồ thật hoặc mô hình đồng hồ để thực hiện Hđ 1/43; 44- Phiếu bài tập cá nhân để thực hiện Hđ 1/46 .- Lịch treo tường để thực hiện Hđ 3/46; 47.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt độngthực hành2/463/46Các câu trả lời là :a) Bà Triệu sinh vào thế kỉ III. Khilãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà 23tuổi.b) Nguyễn Trãi sinh năm 1380.Thuộc thế kỉ XIV.c) Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX.a) Các tháng có 30 ngày là : Tháng4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.Các tháng có 31 ngày là : Tháng7Điềuchỉnh 4/471, tháng 3, tháng 5,tháng 7,tháng 8, tháng 10, tháng 12.Các tháng có 28 ngày hoặc 29ngày là : Tháng 2.b) Năm nhuận có 366 ngày. Nămkhông nhuận có 365 ngày.Bài giảiĐổi11phút = 15 giây ; phút = 1254giâyTa thấy : 15 giây > 12 giâyVậy vận động viên chạy 100m trong14phút chạy nhanh hơn và nhanh hơn là :15 – 12 = 3(giây)Đáp số : 3giâyHoạt độngứng dụngTrang 47Bài 13: Tìm số trung bình cộngI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập hoặc bảng nhóm ghi theo mẫu phần bài giải trang 48 ; 49 để thực hiện Hđ1/48 .- Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 3/49 .- Một số bảng nhóm và nháp để thực hiện Hđ 4/50 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bịĐiều chỉnhHoạt động1/49Tìm số trung bình cộng của các sốthực hànhsau:a, ( 46+24) : 2 = 35b, (35 + 17 +3/5038) : 3 = 30c, (12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21Bài giảiTrung bình mỗi năm xã đó làm thêm4/50được số km đường là:( 5 +7 + 12 + 8) : 4 = 8 (km)Đáp số: 8km đườnga, Số kia là: 9 x 2 – 14 = 4b, Năm thứ nhất và năm thứ hai thuhoạch được tổng số thóc là:10 + 16 = 26 (tạ)Năm thứ ba bác Hùng thu hoạchđược số thóc là:8 14 x 3 – 26 = 16 (tạ)Đáp số: 16 tạthócHoạt độngứng dụngTrang 50Bài 14: Biểu đồ tranhI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập nhóm theo mẫu trang 51 để thực hiện Hđ 1/51 .- Bảng nhóm để thực hiện Hđ 3/53 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt động1/52Nhìn biểu đồ và trả lời câu hỏi:thực hànha, Những lớp được nêu tên trong biểu đồlà: lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C.b, Lớp 4A tham gia các môn thể thao:bơi lội, nhảy dây, cờ vua.c, Những lớp tham gia môn cầu lông là:lớp 4B và lớp 4C.d, Các lớp khối 4 tham gia 4 môn thểthao, là những môn thể thao: bơi lội,nhảy dây, cờ vua và cầu lông.2/53e, Môn có ít lớp tham gia nhất là môn cờvua.Nhìn vào biểu đồ dưới đây và trả lờicâu hỏi:a, Số thóc nhà bác Hoàng thu hoạchđược trong năm 2013 là 50 tạ.b, Năm 2013 nhà bác Hoàng thu hoạchđược nhiều thóc hơn.c.Bài giảiSố thóc thu hoạch được trong năm 2011của nhà bác Hoàng là:10 x 3 = 30(tạ)Số thóc thu hoạch được trong năm2012 của nhà bác Hoàng là:10 x 4= 40 (tạ)Số thóc thu hoạch được trong năm 2013của nhà bác Hoàng là:10 x 5 = 50(tạ)Số thóc thu hoạch được trong cả 3 năm9Điều chỉnh của nhà bác Hoàng là:120 (tạ)30 + 40 + 50 =Đáp số: 120 tạthócHoạt độngứng dụngTrang 53Bài 15 : Biểu đồ cộtI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng nhóm để thực hiện Hđ 2/55; 56 .- Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu ở trang 59 để thực hiện Hđ 4/58; 59 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/56 và 57Nhìn biểu đồ về số cây các khối lớp đãtrồng và trả lời các câu hỏi ở dưới :a, Khối lớp 5 trồng được nhiều cây nhất.Khối lớp 1 trồng được ít cây nhất.b, Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được sốcây là:Hoạt động280 + 260 = 540 (cây)thực hànhc, Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khốilớp 3 số cây là:400 – 340 = 60 (cây)d, Cả trường trồng được số cây là:260 + 280 + 360 + 380 + 400 =1680 (cây)Hoạt độngTrang 59ứng dụngĐiều chỉnhBài 16 : Em ôn lại những gì đã họcI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu ở trang 61 để thực hiện Hđ 5/61 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị10Điềuchỉnh 2/604/616/62Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngXếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :Vì 7 789 012 < 7 879 012 4183km. Vậy sông Nin ởchâu Phi dài hơn sông Mê Kông ở châu Á.Sông Nin ở châu Phi dài hơn sông Mê Kông ởchâu Á là:6732 – 4183 = 2549 (km)Đáp số:2549km.12Điềuchỉnh Hoạt độngứng dụngTrang 70Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ.Tính chất giao hoán của phép cộngI.Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Hs các nhóm mang quân súc sắc đến (Mỗi nhóm mang 2 quân với 2 màu khác nhau) .- Các thẻ ghi số từ 1 đến 9 cho đủ số Hs trong mỗi nhóm thực hiện.- Bảng nhóm theo mẫu ở trang 72 để thực hiện yêu cầu 1/71.- Phiếu bài tập nhóm theo mẫu ở trang 72 để thực hiện yêu cầu 2 a /72.- Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 3/73.- Một phiếu bài tập cá nhân gồm các mẫu ở Hđ 1/74 ; Hđ 4/75 và Hđ 5/75 để Hs làmtheo trình tự.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/Nội dung chuẩn bịĐiềuTrangchỉnhTrang 73 * Sau khi cho Hs báo cáo lần thứ nhất và thựchiện hoạt động 4/73 thì Gv chốt lại nội dung cầnghi nhớ:. a + b là biểu thức có chứ hai chữ.Hoạt động. Mỗi lần thay chữ a và b bằng số, ta được mộtcơ bảngiá trị của biểu thức a + b.. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thìtổng không đổi.a+b=b+a3/74Tính giá trị của biểu thức a-b nếu :a, Nếu a = 23 và b = 10 thì a – b = 23 – 10 = 13b, Nếu a = 17cm và b = 8cm thì a – b = 17cm –8cm = 9cm6/75c, Nếu a = 25kg và b = 10kg thì a – b = 25kg –10kg = 15kgHoạt động> , 900+ 82642975 + 3216 > 3216 + 2900 925 + 8264 = 8264+ 925Hoạt độngTrang 75ứng dụngBài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộngI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 1/76 .13 - Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 3/77.- Bảng nhóm kẻ trước theo mẫu ở trang 77 để thực hiện yêu cầu 4/77 .- Một phiếu bài tập cá nhân gồm các mẫu ở Hđ 2/78 ; Hđ 3/78 để Hs làm .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/Nội dung chuẩn bịTrangTrang 77 * Sau khi cho Hs báo cáo lần thứ nhất và thựchiện hoạt động 4/77 thì Gv chốt lại nội dung cầnghi nhớ:. a + b +c là biểu thức có chứ ba chữ.Hoạt động. Mỗi lần thay chữ a, b và c bằng số, ta đượccơ bảnmột giá trị của biểu thức a + b + c .. Tính chất kết hợp của phép cộng :a + b + c = (a + b) + c = a +(b + c) = (a +c) +bHoạt động4/79Tính bằng cách thuận tiện nhất :thực hànha,93+84+7 =( 93 + 7)+84b,179 +341+59=179+ (341+ 59)= 100 + 84=179+ 400= 184=57945+32+68= 45+(32+68)475+463+25 =(475+25)+ 463= 45+ 100=5/79500 + 463= 145=963204+71+96 =(204+96)+716/79397+781+203=(397+203)+781= 300 + 71=600 + 781= 371=1381Tính :a, Nếu a = 3; b = 5; c = 7 thì a+ b x c = 3+5 x7=3+ 35= 38b, Nếu a = 40; b = 60; c = 6 thì a – b : c =4060:6=40-10= 30c, Nếu a = 18; b = 6; c = 3 thì a x b: c =18 x 6 :3= 108: 3= 39Bài giảiSau hai năm số dân của xã đó tăng thêm là:80 + 72 = 152 ( người)14Điều chỉnh Sau hai năm số dân của xã đó có là:4320 + 152 = 4472 (người)Đáp số: 4472 ngườiHoạt độngứng dụngTrang 79Bài 21: Luyện tậpI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 1/80 và Hđ 2/80 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị3/814/81Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngTìm x:a, x – 298 = 502b, x + 125 =730x = 502 + 298x=730 – 125x = 800x=605Tóm tắtKho thóc :450 tấnNgày đầu nhập thêm:378 tấnNgày thứ hai nhập thêm: 326 tấnSau hai ngày:….. tấn ?Bài giảiSau hai ngày số thóc của kho đó tăng thêm là:378 + 326 = 704 (tấn)Sau hai ngày số thóc trong kho đó có là:450 + 704 = 1154 (tấn)Đáp số: 1154 tấn thócTrang 82Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Phiếu ghi trước đề toán cho từng nhóm Hs và bảng nhóm để thực hiện Hđ 1/83 .- Một phiếu bài tập nhóm gồm mẫu ở Hđ 2/84 để thực hiên Hđ 2/84 để Hs .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt độngcơ bảnĐiềuchỉnhTrang 85* Sau khi cho Hs báo cáo thì Gv chốt lại nộidung cần ghi nhớ:15Điềuchỉnh Có hai cách tìm hai số khi biết tổng và hiệucủa hai số đó:Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) :2Số lớn = Tổng – Số béHoặc: Số lớn = Số bé + HiệuCách 2: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2Số bé = Số lớn – HiệuHoặc: Số bé = Tổng – Số lớn2/854/85Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngBài giảiTuổi của bố là:(65 + 5) : 2 = 35 (tuổi)Tuổi của mẹ là:65 – 35 = 30 (tuổi)Đáp số : Bố 35 tuổiMẹ 30 tuổiBài giảiĐổi : 1 tấn 5 tạ = 15 tạSố thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhấtlà :(15 + 3) : 2 = 9 (tạ)9 tạ = 900 kgSố thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hailà :15 – 9 = 6 (tạ)6 tạ = 600 kgĐáp số : 900 kg thóc600 kg thócTrang 86Bài 23: Em ôn lại những gì đã họcI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 1/87 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị16 2/87Hoạt độngthực hành5/88Hoạt độngứng dụngTính bằng cách thuận tiện nhất:a, 94 + 1 + 99 + 6 = (94 + 6) + (99 + 1)= 100 + 100= 20046 + 57 + 54 + 43 = (46 + 54) + (57 + 43)= 100 + 100= 200b, 235 + 128 + 265 + 872 = (235 + 265) +(128 + 872)= 500 + 1000= 150056 + 176 + 324 + 454 = (56 + 454) + (176+324)= 510 + 500= 1010Bài giảiTrâu cân nặng là :(512 + 14) : 2 = 263 (kg)Bò cân nặng là :512 – 263 = 249 (kg)Đáp số : Trâu 263kgBò 249kgTrang 88Bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹtI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước và 1 ê ke nhỏ .- Phiếu bài tập nhóm theo mẫu ở Hđ 1/89 .- Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu ở Hđ 3/90 và 91 .- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở Hđ 3/92 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/91Trong các góc dưới đây, góc nào là: gócnhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt ?* Góc nhọn đỉnh A; cạnh AL, AKHoạt độngGóc nhọn đỉnh E; cạnh EU, EVthhhh thực hành* Góc vuông đỉnh C; cạnh CP, CQ* Góc tù đỉnh B; cạnh BN, BMGóc tù đỉnh O; cạnh OX, OY* Góc bẹt đỉnh D; cạnh DR, DSHoạt độngTrang 9317Điều chỉnh ứng dụngBài 25: Hai đường thẳng vuông gócI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước, bút chì và 1 ê ke nhỏ .- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở Hđ 4/95 .- Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu ở Hđ 3/97 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị2/96Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A vàgóc đỉnh D là những góc vuông .a) Từng cặp cạnh vuông góc với nhau là:Cạnh AD vuông góc vời cạnh CD .Hoạt độngCạnh BA vuông góc vời cạnh DA .thhhh thực hànhb) Từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuônggóc với nhau là: AB và BC; BC và CDHoạt độngứng dụngĐiều chỉnhTrang 97Bài 26: Hai đường thẳng song songI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước, bút chì và 1 ê ke nhỏ .- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở Hđ 3/99 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/100Hoạt độngthhhh thực hànhHoạt độngứng dụngEm hãy điền vào chỗ chấm:Các cặp đường thẳng song song với nhau tronghình vẽ trên là: đường thẳng EG và HI, đườngthẳng ST và YX .Trang101 và 102Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc18Điềuchỉnh I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước kẻ và 1 ê ke nhỏ .- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở Hđ 3/104 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị5/105ABHa)Hoạt độngthhhh thực hànhCHCBAb)BHACc)Hoạt độngứng dụngTrang 106Bài 28: Vẽ hai đường thẳng song songI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước kẻ và 1 ê ke nhỏ .- Bảng nhóm để thực hiện hoạt động 1/107 và hoạt động 4/109II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt động3/108Em hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm A vàthhhh thực hànhsong song với đường thẳng BC trong mỗitrường hợp sau :a)PBCA.MNQDKAb)CI19Điều chỉnh EBHoạt độngứng dụngTrang 109Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuôngI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước kẻ và 1 ê ke nhỏ .- Giấy nháp để thực hiện hoạt động 1/110 và hoạt động 8/112 .- Bảng nhóm để thực hiện hoạt động 5/111 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị3/111Em hãy vẽ hình chữ nhật, biết chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm .ADOa)6cmB7/111Hoạt độngthhhh thực hành8cmCb) Độ dài hai đường chéo AC và BD của hìnhchữ nhật ABCD có bằng nhau .c) Độ dài các đoạn thẳng OA, OB, OC, ODbằng nhau .Em hãy vẽ hình vuông biết cạnh của hìnhvuông dài 4cm .AD4cmBCHoạt độngứng dụngTrang 112Bài 30: Luyện tậpI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:204cm - Giáo viên : 1 thước kẻ và 1 ê ke lớn. Mỗi Hs 1 thước kẻ và 1 ê ke nhỏ .- Phiếu bài tập cặp theo mẫu ở Hđ 2/113 để thực hiện Hđ này .- Bảng nhóm để thực hiện Hđ 3/114 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt động Bài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/113Trong mỗi hình sau, em hãy nêu :a) * Hình tam giác ABC có :∙ Các góc vuông :- Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC- Góc vuông đỉnh H, cạnh HB, HA- Góc vuông đỉnh H, cạnh HC, HA∙ Các góc nhọn :- Góc nhọn đỉnh A, cạnh AB, AH- Góc nhọn đỉnh A, cạnh AH, ACHoạt động- Góc nhọn đỉnh B, cạnh BA, BCthhhh thực hành- Góc nhọn đỉnh C, cạnh CA, CH* Hình tứ giác AGCB có : ……b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là :- Cạnh AB vuông góc với cạnh AC- Cạnh HB vuông góc với cạnh HA- Cạnh HC vuông góc với cạnh HAc) Các cặp cạnh song song với nhau là :- Cạnh AB song song với cạnh GC; ….- Cạnh GA song song với cạnh EB- Cạnh AD song song với cạnh BC.Hoạt độngTrang 114ứng dụngBài 31: Em đã học được những gì ?I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bài kiểm tra số 1 theo mẫu trang 115 ; 116 ; 117 - Tài liệu Toán 4, Tập 1A.- Phô tô cho đủ số lượng học sinh trong lớp làm cá nhân.II. Nội dung cần chuẩn bị :- Đáp án theo Bài kiểm tra số 1 để chấm rồi nhận xét.- Đáp án rời đính kèm .Bài 51: Chia cho số có ba chữ số .I. Chuẩn bị :21 - Một số bông hoa bằng xốp hoặc bằng bìa có ghi các phép chia: 2744 : 7; 6372 : 6;3654 : 3; 7236 : 12; 4592 : 28; 18408 : 24 để thực hiện HĐ 1/70 .- Bảng nhóm để thực hiện HĐ 1/70; HĐ 3/71 (Một số cặp HS thực hiện vào bảngnhóm) .II. Kế hoạch bài dạy :Hoạt độngBài tập/Nội dung chuẩn bịTrang1/70Đại diện các nhóm lên hái hoarồi về thực hiện vào bảng nhóm .Hoạt động3/71Đặt tính rồi tính: Kết quả của cáccơ bảnphép chia là :a) 2b) 201/71Đặt tính rồi tính: Kết quả của cácphép chia là :3/72a) 6 ; 6b)34 ; 32Bài giảiHoạt độngSố giá sách cần để xếp đượcthực hành8750 quyển sách là :8750 : 250 = 35(giá sách)Đáp số:35 giá sáchHoạt độngTrang 72ứng dụngBài 52: Luyện tậpI. Chuẩn bị :- Bảng nhóm để thực hiện HĐ 3/74 .II. Kế hoạch bài dạy :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt động2/74Đặt tính rồi tính: Kết quả của các phép chiathực hànhlà :3/74a) 9 ; 35 (dư 25)b) 306 ; 409(dư 134)Tính giá trị của biểu thức (Đổi thành HĐ4/74nhóm) :3602 x 27 – 9060 : 453 = 97254 - 20= 97234Bài giảia) Chiều rộng của sân bóng đá là :7140 : 105 = 68 (m)b) Chu vi của sân bóng là :22 (105 + 68) x 2 = 346 (m)Đáp số: a) Chiềurộng: 68 mb) Chu vi:346 mHoạt độngứng dụngTrang 74Bài 53: Em ôn lại những gì đã họcI. Chuẩn bị :- Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu trang 75 và 76 để thực hiện lần lượt các HĐ 3/75; HĐ5/76 .II. Kế hoạch bài dạy :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị2/75Đặt tính rồi tính: Kết quả của các phép chialà :4/74a) 123 ; 884 (dư 11)b) 215 ; 105Bài giảiCả ba tháng đội đó làm được số sản phẩmHoạt độnglà :thực hành855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)Trung bình mỗi người của đội đó làm đượcsố sản phẩm là :3125 : 25 = 125 (sản phẩm)Đáp số: 125 sản phẩm .Hoạt độngứng dụngTrang 77Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2 .Dấu hiệu chia hết cho 5I. Chuẩn bị :- Một số tấm bìa như mẫu trang 78 (đủ để cho các nhóm trong lớp thực hiện HĐ 1/78) .II. Kế hoạch bài dạy :Hoạt động Bài tập/Nội dung chuẩn bịTrangHoạt động4/80a) Các số chia hết cho 2 là: 98 ; 326 ;cơ bản1000 ; 7536 .b) Các số không chia hết cho 2 là: 35 ;5/8189 ; 767 ; 8401 ;84683 .a) Các số chia hết cho 5 là: 35 ; 660 ;3000 ; 945 .23 b) Các số không chia hết cho 5 là: 8 ;57 ; 4674 ; 5353 .a) Các số chia hết cho 2 là: 100 ; 48 ;70 .b) Các số chia hết cho 5 nhưng khôngchia hết cho 2 là:45 ; 215c) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chiahết cho 5 là: 100 ; 70 .a) Ba số có ba chữ số khác nhau là sốchẵn : 506 ; 650; 560 .b) Ba số có ba chữ số khác nhau chia hếtcho 5 là : 650 ; 560 ; 605 .c) Hai số có ba chữ số khác nhau chiahết cho 10 là : 650 ; 560 . (Vì hai số nàyvừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5nên nó chia hết cho 10)a) Các số chia hết cho 5 là: 5 ; 10 ;15 ; 20 .b) Các số chẵn là : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ;14 ; 16 ; 18 ; 20.c) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chiahết cho 5 là: 10; 20 .2/813/82Hoạt độngthực hành4/82Hoạt động Trang 82ứng dụngBài 55: Luyện tập .I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học :- Bảng nhóm để thực hiện HĐ 4/84 .II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bịHoạt động2/83a) Các số chẵn là: 4568 ; 66814 ; 2050 ;thực hành3576 ; 900 .b) Các số chẵn là : 3457 ; 2229 ; 2355 .c) Các số chia hết cho 5 là : 2050 ; 900 ; 23554/84.5/84(Đổi thành HĐ nhóm)a) Các số chia hết cho 2 là: 480 ; 296 ; 2000 ;9010 ; 324 .b) Các số chia hết cho 5 là : 480 ; 2000 ; 3995; 9010.c) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho5 là: 480; 2000 ; 9010 .24 a) Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho2 là : 850; 580 ; 508b) Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho5 là : 850 ; 580 ; 805 .c) Các số có ba chữ số khác nhau vừa chiahết cho 2, vừa chia hết cho 5 là: 850 ; 580 .Hoạt độngứng dụngTrang 84Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9 .Dấu hiệu chia hết cho 3I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học :- Một số bông hoa bằng xốp hoặc bằng bìa có ghi các phép chia: 72 : 9 ;954 : 9 ; 723 : 9 ; 182 : 9 ; 451 : 9 để thực hiện HĐ 1/85 .- Bảng nhóm để thực hiện HĐ 3/87.II. Nội dung cần chuẩn bị :Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/87Hoạt độngthực hành3/ 874/87Hoạt độngứng dụngTrang 88657 : 9;ĐiềuchỉnhEm hãy viết vào vở :a) Hai số có ba chữ số chia hết cho 9 là :189 ; 207 (Hs có thể viết hai số khác, miễnsao tổng của ba chữ số trong số đó chia hếtcho 9 là được)b) Bốn số có ba chữ số chia hết cho 3 là :102 ; 432 ; 306 ; 513 (Hs có thể viết bốn sốkhác, miễn sao tổng của ba chữ số trong sốđó chia hết cho 3 là được)Đổi thành HĐ nhómTrong các số sau: 231 ; 109 ; 1872 ; 8225 ;92313, em hãy viết vào vở.a)Các số chia hết cho ba là: 231 ; 1872 ;92313.b) Các số không chia hết cho ba là: 109 ;8225 .Bài 57: Em ôn lại những gì đã họcI. Chuẩn bị đồ dùng dạy học :- Nhiều bông hoa bằng xốp hoặc bằng bìa có ghi các số 66811 ; 7435 ; 4518 ; 2229 ;35766 ; 2050 (Đủ để thực hiện theo nhóm) để thực hiện HĐ 1/85 .- Bảng nhóm để thực hiện HĐ 4/90 .II. Nội dung cần chuẩn bị :25 Hoạt độngBài tập/ TrangNội dung chuẩn bị1/89a) Các số chia hết cho 3 là: 4563 ; 2229 ;3576 ; 66816 .b) Các số chia hết cho 9 là: 4563 ; 66816 .c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hếtcho 9 là: 2229 ; 3576 .Đổi thành HĐ nhóm .Đổi thành HĐ nhóm .Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2, em hãy viết vàovở .a) 102 ; 201 ; 126 (Hoặc: 612 ; 621; 261;216 ; 162 ; 210;120 )b) 201 (Hoặc: 102 ; 120 ; 210)c) 102 ; 120 ; 210 (Hoặc: 216 ; 162 ; 612 ;126)d) 120 ; 210 ; 610 (Hoặc: 260 ; 620 ; 160)Bài giải- Nếu học sinh của lớp đó xếp thành 3 hàngmà không thừa, không thiếu bạn nào thì sốhọc sinh của lớp đó phải chia hết cho 3.- Mặt khác: Nếu học sinh của lớp đó xếpthành 5 hàng mà không thừa, không thiếu bạnnào thì số học sinh của lớp đó phải chia hếtcho 5 .- Mà số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho5 lại nhỏ hơn 35 và lớn hơn 20 là số 30.- Vậy lớp đó có 30 học sinh .* Lưu ý: Nếu Hs không làm được thì chuyểnthành HĐ chung cả lớp .3/894/905/906/90Hoạt độngthực hànhHoạt độngứng dụngTrang 91Bài 58: Em đã học được những gì ?I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bài kiểm tra số 2 theo mẫu trang 92 ; 93 - Tài liệu Toán 4, Tập 1B .- Phô tô cho đủ số lượng học sinh trong lớp làm bài cá nhân.II. Nội dung cần chuẩn bị :- Đáp án theo Bài kiểm tra số 2 để chấm rồi nhận xét.- Đáp án rời đính kèm .26Điềuchỉnh [...]... nhất: a, 94 + 1 + 99 + 6 = ( 94 + 6) + (99 + 1) = 100 + 100 = 200 46 + 57 + 54 + 43 = (46 + 54) + (57 + 43 ) = 100 + 100 = 200 b, 235 + 128 + 265 + 872 = (235 + 265) + (128 + 872) = 500 + 1000 = 1500 56 + 176 + 3 24 + 45 4 = (56 + 45 4) + (176 +3 24) = 510 + 500 = 1010 Bài giải Trâu cân nặng là : (512 + 14) : 2 = 263 (kg) Bò cân nặng là : 512 – 263 = 249 (kg) Đáp số : Trâu 263 kg Bò 249 kg Trang 88 Bài 24: Góc... + 341 +59 =179+ ( 341 + 59) = 100 + 84 =179+ 40 0 = 1 84 = 579 45 +32+68= 45 +(32+68) 47 5 +46 3+25 = (47 5+25)+ 46 3 = 45 + 100 = 5/79 500 + 46 3 = 145 = 963 2 04+ 71+96 =(2 04+ 96)+71 6/79 397+781+203=(397+203)+781 = 300 + 71 = 600 + 781 = 371 = 1381 Tính : a, Nếu a = 3; b = 5; c = 7 thì a+ b x c = 3+5 x 7=3+ 35= 38 b, Nếu a = 40 ; b = 60; c = 6 thì a – b : c =40 60:6 =40 -10= 30 c, Nếu a = 18; b = 6; c = 3 thì a x b:... động thực hành 4/ 70 5/70 Tìm x: a, 266 + x = 56 74 b, x – 619 = 2 349 x = 56 74- 266 x= 2 349 + 619 x = 540 8 x= 2968 Bài giải Ta có: 6732km > 41 83km Vậy sông Nin ở châu Phi dài hơn sông Mê Kông ở châu Á Sông Nin ở châu Phi dài hơn sông Mê Kông ở châu Á là: 6732 – 41 83 = 2 549 (km) Đáp số: 2 549 km 12 Điều chỉnh Hoạt động ứng dụng Trang 70 Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ Tính chất giao hoán của phép cộng... b) 306 ; 40 9 (dư 1 34) Tính giá trị của biểu thức (Đổi thành HĐ 4/ 74 nhóm) : 3602 x 27 – 9060 : 45 3 = 972 54 - 20 = 972 34 Bài giải a) Chiều rộng của sân bóng đá là : 7 140 : 105 = 68 (m) b) Chu vi của sân bóng là : 22 (105 + 68) x 2 = 346 (m) Đáp số: a) Chiều rộng: 68 m b) Chu vi: 346 m Hoạt động ứng dụng Trang 74 Bài 53: Em ôn lại những gì đã học I Chuẩn bị : - Phiếu bài tập cá nhân theo mẫu trang 75... 82 64 + 925 < 925 + 840 0 2975 + 3216 < 3216 + 3000 82 64 + 925 > 900 + 82 64 2975 + 3216 > 3216 + 2900 925 + 82 64 = 82 64 + 925 Hoạt động Trang 75 ứng dụng Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ Tính chất kết hợp của phép cộng I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 1/76 13 - Phiếu bài tập theo cặp để thực hiện Hđ 3/77 - Bảng nhóm kẻ trước theo mẫu ở trang 77 để thực hiện yêu cầu 4/ 77... cạnh EB - Cạnh AD song song với cạnh BC Hoạt động Trang 1 14 ứng dụng Bài 31: Em đã học được những gì ? I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bài kiểm tra số 1 theo mẫu trang 115 ; 116 ; 117 - Tài liệu Toán 4, Tập 1A - Phô tô cho đủ số lượng học sinh trong lớp làm cá nhân II Nội dung cần chuẩn bị : - Đáp án theo Bài kiểm tra số 1 để chấm rồi nhận xét - Đáp án rời đính kèm Bài 51: Chia cho số có ba chữ số I Chuẩn... bán được trong ngày thứ ba là: 120 x 2 = 240 ( kg) Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số hoa quả là: (120 + 60 + 240 ): 3 = 140 (kg) Đáp số: 140 kg hoa quả Trang 62 Bài 17 : Phép cộng Phép trừ I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm kẻ trước theo mẫu ở trang 63 để thực hiện Hđ 1/63 - Bảng con hoặc nháp để thực hiện Hđ 4/ 65 II Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Trang Nội dung chuẩn bị 4/ 65... 668 14 ; 2050 ; thực hành 3576 ; 900 b) Các số chẵn là : 345 7 ; 2229 ; 2355 c) Các số chia hết cho 5 là : 2050 ; 900 ; 2355 4/ 84 5/ 84 (Đổi thành HĐ nhóm) a) Các số chia hết cho 2 là: 48 0 ; 296 ; 2000 ; 9010 ; 3 24 b) Các số chia hết cho 5 là : 48 0 ; 2000 ; 3995 ; 9010 c) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là: 48 0; 2000 ; 9010 24 a) Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2 là : 850;... động 4/ 77 thì Gv chốt lại nội dung cần ghi nhớ: a + b +c là biểu thức có chứ ba chữ Hoạt động Mỗi lần thay chữ a, b và c bằng số, ta được cơ bản một giá trị của biểu thức a + b + c Tính chất kết hợp của phép cộng : a + b + c = (a + b) + c = a +(b + c) = (a + c) +b Hoạt động 4/ 79 Tính bằng cách thuận tiện nhất : thực hành a,93+ 84+ 7 =( 93 + 7)+ 84 b,179 + 341 +59 =179+ ( 341 + 59) = 100 + 84 =179+ 40 0... nhóm trong lớp thực hiện HĐ 1/78) II Kế hoạch bài dạy : Hoạt động Bài tập/ Nội dung chuẩn bị Trang Hoạt động 4/ 80 a) Các số chia hết cho 2 là: 98 ; 326 ; cơ bản 1000 ; 7536 b) Các số không chia hết cho 2 là: 35 ; 5/81 89 ; 767 ; 840 1 ; 846 83 a) Các số chia hết cho 5 là: 35 ; 660 ; 3000 ; 945 23 b) Các số không chia hết cho 5 là: 8 ; 57 ; 46 74 ; 5353 a) Các số chia hết cho 2 là: 100 ; 48 ; 70 b) ... tháng có 30 ngày : Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 Các tháng có 31 ngày : Tháng Điều chỉnh 4/ 47 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7,tháng 8, tháng 10, tháng 12 Các tháng có 28 ngày 29 ngày : Tháng... hành a, Những lớp nêu tên biểu đồ là: lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C b, Lớp 4A tham gia môn thể thao: bơi lội, nhảy dây, cờ vua c, Những lớp tham gia môn cầu lông là: lớp 4B lớp 4C d, Các lớp khối tham... Hoạt động 4/ 79 Tính cách thuận tiện : thực hành a,93+ 84+ 7 =( 93 + 7)+ 84 b,179 + 341 +59 =179+ ( 341 + 59) = 100 + 84 =179+ 40 0 = 1 84 = 579 45 +32+68= 45 +(32+68) 47 5 +46 3+25 = (47 5+25)+ 46 3 = 45 + 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1), Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1), Giáo án toán lớp 4 theo chương trình VNEN (HK1)