0

Giáo án Toán lớp 1 cả năm CKTKN_Bộ 4

91 927 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:38

TUẦN 1 TOÁN (1): TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I/Mục tiêu: Giúp HS : - Nhận biết được những việc cần phải làm trong các tiết học toán. - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt trong học tập toán 1. II/ Đồ dùng dạy học: - Sách toán1. - Bộ đồ dùng toán của HS. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát . 2/ Kiểm tra bài cũ: Chưa có. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS sử dụng sách toán 1. a/ GV cho HS xem sách toán 1. b/ GV hướng dẫn HS lấy sách toán 1 và hướng dẫn HS mở sách đến trang có “Tiết học đầu tiên”. c/ GV giới thiệu ngắn, gọn về sách toán 1 - Từ bìa 1 đến “Tiết học đầu tiên”. - Cho HS thực hành gấp sách, mở sách, hướng dẫn HS giữ gìn sách … Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm quen một số hoạt động học tập toán ở lớp 1. - GV cho HS mở sách toán 1 đến bài “Tiết học đầu tiên”. Hướng dẫn HS quan sát từng ảnh rồi thảo luận xem HS lớp 1 thường có những hoạt động nào, bằng cách nào, sử dụng những dụng cụ học tập nào … - Tổng kết theo nội dung từng ảnh. Hoạt động 4: Giới thiệu với HS những yêu cầu cần đạt sau khi học toán 1 (Xem - HS đọc theo GV đầu bài. - HS quan sát. - HS mở sách quan sát từng tranh và làm việc theo yêu cầu của GV. - HS quan sát và lắng nghe. - HS thực hành theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS lắng nghe. 1 toán 1, SGV/ 20). Hoạt động 5: GV giới thiệu đồ dùng học toán của HS. - Cho HS lấy rồi mở hộp đựng bộ đồ dùng học toán lớp 1. - GV giơ lên từng đồ dùng và giới thiệu tên cho HS. - HS thực hành. - HS thao tác theo GV. 4/ Củng cố: - GV nhắc lại nội dung bài. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS cất đồ dùng cẩn thận. TOÁN (2): NHIỀU HƠN, ÍT HƠN I/Mục tiêu: Giúp HS: - Biết so sánh số lượng của hai đồ vật - Biết sử dụng các từ: “Nhiều hơn, ít hơn” khi so sánh số lượng. II/ Đồ dùng dạy học: Sử dụng các tranh của toán 1 và một số nhóm đồ vật cụ thể. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: Cho một số em nhắc tên một số đồ dùng học toán. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1: GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài. Hoạt động 2: So sánh số lượng các đồ vật. - GV cầm một nắm thìa trong tay và nói : “Có một số cái thìa”cho HS so sánh số lượng cốc và số lượng thìa. - GV nêu : Khi đặt vào mỗi cái cốc một cái thìa thì vẫn còn cốc chưa có thìa. Ta nói : “Số cốc nhiều hơn số thìa, số thìa ít hơn số cốc”. Hoạt động 3: Cho HS quan sát từng tranh vẽ trong bài, giới thiệu cách so sánh số - HS đọc đầu bài theo GV. - HS lên bảng thực hiện đặt một cái thìa vào một cái cốc - Một số HS nhắc lại : “Số cốc nhiều hơn số thìa, số thìa ít hơn số cốc”. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 2 lượng hai nhóm đối tượng : - Ta nối một … chỉ với một … - Nhóm nào có đối tượng thừa ra thì nhóm đó có số lượng nhiều hơn, nhóm kia có số lượng ít hơn. - GV hướng dẫn HS thực hành theo 2 bước nêu trên. Sau bước 2, HS nói được “Số chai ít hơn số nút chai, số nút chai nhiều hơn số chai”… - GV cho HS thực hành trên các nhóm đối tượng khác (so sánh số quyển sách với số HS …). Hoạt động 4 : Trò chơi : “Nhiều hơn, ít hơn”. - GV đưa ra 2 nhóm đối tượng có số lượng khác nhau. - HS lắng nghe. - HS thực hành theo hai bước như trong sách hướng dẫn toán. - HS thực hành. - HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV. - HS thi đua nêu nhanh xem nhóm nào có số lượng nhiều hơn, nhóm nào có số lượng ít hơn. 4/ Củng cố: - Cho HS chơi trò chơi nhiều hơn, ít hơn. HS thực hiện trò chơi 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần học tập của HS. - Dặn HS về nhà tập so sánh nhóm hai đồ vật. TOÁN (3): HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN I/Mục tiêu: - Giúp HS nhận ra tên hình vuông. - Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật. II/ Đồ dùng dạy học: Một số hình vuông, hình tròn bằng bìa, có kích thước, màu sắc khác nhau. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: - GV đưa ra một cái ca và 2 cái thìa cho HS nhận xét: Vật nào nhiều hơn, vật nào ít hơn. - Một số em trả lời theo sự nhận biết của mình. 3/ Bài mới: 3 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: GV giới thiệu, ghi đầu bài, Hoạt động 2: Giới thiệu hình vuông, hình tròn. a/ Hình vuông: - GV đưa ra các tấm bìa đã cắt thành hình vuông và giới thiệu: Đây là hình vuông. - Cho HS lấy đồ dùng học toán ra và gọi tên hình. b/ Giới thiệu hình tròn (Tương tự giới thiệu hình vuông). Hoạt động 3: Thực hành. Cho HS lần lượt thực hành các bài tập. Bài1: Cho HS dùng bút chì màu để tô màu các hình vuông. Bài 2: Cho HS dùng bút chì màu để tô màu các hình tròn. Khuyến khích HS dùng các bút chì màu khác nhau để tô màu hình búp bê “lật đật”. Bài 3: Tiến hành tương tự bài 1, 2. Bài 4: (Xem sách toán 1, SGV/ 26). Hoạt động 4: Hoạt động nối tiếp: (Xem sách toán 1, SGV/ 26). - Vài HS đọc đầu bài. - HS nhìn vào các tấm bìa và nói:“Hình vuông” - HS thực hành. - HS thực hiện làm bài. - HS thực hiện làm bài. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 4/ Củng cố: - GV nhắc lại nội dung chính của bài. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập TOÁN (4): HÌNH TAM GIÁC I/Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận ra và nêu đúng hình tam giác. - Bước đầu nhận ra hình tam giác bằng các vật thật. 4 II/ Đồ dùng dạy học: Một số hình tam giác bằng bìa có kích thước, màu sắc khác nhau. II/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: Cho HS nhận ra một số hình vuông, hình tròn để lẫn nhau và nêu một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: GV giới thiệu, ghi, đọc đầu bài. Hoạt động 2: Giới thiệu hình tam giác. - GV đưa lần lượt các bìa có hình tam giác và giơíù thiệu: “ Đây là hình tam giác”. - GV để lẫn các hình: Tam giác, hình vuông, hình tròn, cho HS phân biệt các loại hình. - Cho HS xem các hình tam giác trong phần bài học ( GV gọi tên tam giác đều, tam giác thường. Tất cả đều chỉ gọi là: “ Hình tam giác”. Hoạt động 3: Thực hành xếp hình. - GV hướng dẫn HS dùng các hình tam giác, hình vuông có màu sắc khác nhau để xếp thành các hình. - GV cũng có thể hướng dẫn HS dùng bút chì màu tô các hình trong toán 1. - Một số em đọc lại đầu bài. - Vài HS đọc: Hình tam giác. - HS trao đổi nhóm. Một số HS lên bảng phân riêng từng loại hình. - HS quan sát các hình theo yêu cầu của GV. - HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV. - HS thực hiện tô hình. 4/ Củng cố: - GV hệ thống lại bài. 5/ Nhận xét – Dặn dò : - GV nhận xét chung giờ học. - Dặn HS về nhà tập phân biệt các hình đã học. TUẦN 2 TOÁN (5): 5 LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp HS Củng cố về: Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. II/ Đồ dùng dạy học: - Một số hình vuông, hình tròn, hình tam giác bằng bìa, bằng que diêm. - Một số vật dụng có mặt là hình vuông. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát . 2/ Kiểm tra bài cũ: GV để lẫn các hình đã được học, Yêu cầu một số HS lên nhặt các hình tam giác lên. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài. Hoạt động 2: Thực hành - GV hướng dẫn HS lần lượt giải các bài tập. Bài 1: Cho HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu vào các hình. - GV lưu ý HS: + Các hình vuông: Tô cùng một màu. + Các hình tròn: Tô cùng một màu. + Các hình tam giác: Tô cùng một màu. Bài 2: Thực hành ghép hình. - GV hướng dẫn HS dùng một hình vuông và hai hình tam giác để ghép thành một hình mới. - Cho HS dùng các hình vuông và hình tam giác để lần lượt ghép thành hình theo yêu cầu của bài toán. - GV động viên những HS tự ghép được nhiều hình mới, ngoài các hình đã nêu trong sách. Hoạt động 3: Thực hành xếp hình. - GV cho HS dùng các que tính để xếp thành hình vuông, hình tam giác. Hoạt động 4: Trò chơi - HS đọc theo GV đầu bài. - HS thực hành theo yêu cầu của bài toán. - HS thực hiện làm bài theo sự hướng dẫn của GV. - HS xếp hình theo yêu cầu. - HS chơi trò chơi dưới sự điều khiển của 6 - GV cho HS thi nhau tìm hình vuông, hình tròn, hình tam giác trong các đồ vật ở trong phòng học hoặc ở nhà. GV. 4/ Củng cố: - GV nhắc lại nội dung bài. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập. TOÁN (6): CÁC SỐ 1, 2, 3 I/Mục tiêu: Giúp HS: - Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3. - Biết đọc, viết các số 1, 2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 dến 1. - Nhận biết số lượng các nhóm có 1, 2, 3 đồ vật và thứ tự các số 1; 2; 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên. II/ Đồ dùng dạy học: - Các nhóm có 1, 2, 3 đồ vật cùng loại; chẳng hạn 3 búp bê, 3bông hoa, 3 hình vuông… - 3 tờ bìa, trên mỗi tờ bìa có viết sẵn một trong các số 1, 2, 3. - 3 tờ bìa, trên mỗi tờ bìa có viết sẵn 1 chấm tròn, 2 chấm tròn, 3 chấm tròn. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV đưa các hình đã học cho HS nhận biết tên các hình. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1: GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài. Hoạt động 2: Giới thiệu từng số 1, 2, 3. a/ Giới thiệu số 1: - Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có một phần tử (từ cụ thể đến trừu tượng, khái quát). Chẳng hạn: GVchỉ vào tranh và nói: “Có một bạn gái”… Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số - HS đọc đầu bài theo GV - HS quan sát, một số em nhắc lại lời của GV. - HS đọc nhìn vào số 1 và đọc: Một. 7 lượng đều bằng 1. GV giới thiệu số 1. b/ Giới thiệu số 2, 3: (Tiến hành tương tự dạy số 1). Hoạt động 3: Thực hành. Bài 1: Viết số. Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu của bài tập. Bài 3: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu của bài tập. - HS viết vào vở: 1, 2, 3. - HS nêu: Nhìn tranh, viết số thích hợp vào ô trống. HS làm bài, chữa bài. - HS nêu yêu cầu của bài: Quan sát tranh. HS làm bài, chữa bài. 4/ Củng cố: - Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần học tập của HS. - Dặn HS về nhà tập viết, đếm các số từ 1 đến 3. Từ 3 đến 1. TOÁN (7): LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Nhận biết số lượng 1, 2, 3. - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 3. II/ Đồ dùng dạy học: III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết luyện tập. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: GV giới thiệu, ghi đầu bài, Hoạt động 2: Hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập. Bài1: Cho HS tập nêu yêu cầu của bài tập. Bài 2: Tương tự bài 1. -Sau khi HS làm bài. GV gọi HS đọc từng - Vài HS đọc đầu bài. - HS nêu: Nhận biết số lượng rồi viết số thích hợp vào ô trống. HS làm bài. Đọc kết quả theo hàng ngang. - HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài, chữa bài. 8 dãy số. Bài 3: Tiến hành tương tự bài 1, 2. Bài 4: Hướng dẫn HS viết số theo thứ tự đã có trong bài tập. Hoạt động 3: Trò chơi. Nếu còn thời gian, GV tổ chức cho HS chơi nhận biết số lượng. - HS thực hành làm bài. - HS đọc kết quả viết số. - HS chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV. 4/ Củng cố: - GV nhắc lại nội dung chính của bài. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm lại bài tập 4. TOÁN (8): CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 I/Mục tiêu: Giúp HS: - Có khái niệm ban đầu về các số 4, số 5. - Biết đọc, viết các số 4, 5. Biết đếm từ 1 đến 5 và đọc số từ 5 đến 1. - Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. II/ Đồ dùng dạy học: Các nhóm có đến 5 đồ vật cùng loại. Mỗi chữ số 1, 2, 3, 4, 5 viết trên 1 tờ bìa III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: -GV nêu các nhóm có từ 1 đến 3 đồ vật, HS viết số lượng tương ứng lên bảng hoặc vào vở. 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1: GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài. Hoạt động 2: Giới thiệu từng số 4, 5. a/ Giới thiệu số 4,5: Tương tự giới thiệu các số 1, 2, 3. - HS đọc đầu bài theo GV - HS quan sát hình vẽ trong toán 1. Nêu số 9 - GV hướng dẫn HS đếm và xác đònh thứ tự các số. - Cho HS viết các số còn thiếu vào ô trống. Hoạt động 3: Thực hành. Bài 1: Viết số. Bài 2: Thực hành nhận biết số lượng. Bài 3: Cho HS nêu yêu cầu của bài tập. Bài 4: Nêu thành trò chơi: Thi đua nối nhóm có một số đồ vật với nhóm có số chấm tròn tương ứng rồi nối với số tương ứng. ô vuông lần lượt từ trái sang phải rồi đọc: Một ô vuông - một, hai ô vuông - hai,…, năm ô vuông – năm. Sau đó đọc: Một, hai, ba, bốn, năm. Đọc ngược lại: năm, bốn… - HS làm theo sự hướng dẫn của GV. - HS viết số vào vở. - HS nêu yêu cầu của bài tập rồi làm bài, chữa bài. - HS nêu: Viết số thích hợp vào ô trống. HS làm bài, chữa bài. - HS quan sát hình vẽ của bài, nêu yêu cầu của bài. HS làm bài, chữa bài. 4/ Củng cố: - Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần học tập của HS. - Dặn HS về nhà tập viết, đếm các số từ 1 đến 5. Từ 5 đến 1. TUẦN 3 TOÁN (9) : LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Nhận biết số lượng và thứ tự dãy số trong phạm vi 5. - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5. II/ Đồ dùng dạy học: Các số 1, 2, 3, 4, 5 được viết trên tờ bìa. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một bài hát . 2/ Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết luyện tập. 3/ Bài mới: 10 [...]... 3 +1= 4 1+ 3 =4 2+2 =4 Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành - HS nêu: Tính kết quả HS làm bài, chữa - Bài 1: Hướng dẫn HS cách làm bài bài - Tính theo cột dọc (làm theo yêu cầu của - Bài 2: Tương tự bài 1 bài tập) - Bài 3: Cho HS nêu yêu cầu rồi thực hiện - HS làm bài vào vở làm bài - HS nêu và làm bài toán - Bài 4: Nhìn tranh nêu đề toán 3 +1= 4 4/ Củng cố: GV cho HS viết và đọc công thức + trong phạm vi 4 5/... dẫn HS làm từng của GV bài Chẳng hạn : chỉ vào 1 + 1 + 1 = …rồi nêu : “Ta phải làm bài này như thế nào ?” (lấy 1 cộng 1 bằng hai ; lấy 2 cộng 1 bằng 3 viết 3 vào sau dấu bằng) 1 + 1 + 1 = 3 không gọi lafpheps cộng, chỉ nói, chẳng hạn : “Ta phải tính một cộng một cộng một” Tương tự với 2 + 1 + 1 = …và 1 + 2 + 1 = … Bài 4: Cho HS quan sát tranh vẽ nêu bài toán rồi trao đổi ý kiến xem nên viết gì vào các... học 4/ Củng cố: Cho HS chơi trò chơi “Nhận biết số lượng” 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần học tập của HS - Dặn HS về nhà tập đếm các số từ 0 đến 9 TUẦN 6 TOÁN ( 21) : SỐ 10 I/Mục tiêu: Giúp HS: - Có khái niệm ban đầu về số 10 - Biết đọc viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10 ; vò trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10 II/ Đồ dùng dạy học: - Các nhóm có 10 đồ vâït cùng loại - 11 ... tự từ 1 đến 5 hoặc ngược lại Bài 4: GV hướng dẫn HS viết các số 1, 2, 3, 4, 5 như SGK - Trò chơi “Thi đua nhận biết thứ tự các số” (xem sách toán 1, SGV/ 34) - HS thực thực hiện trò chơi dưới sự điều khiển của GV 4/ Củng cố: - GV nhắc lại nội dung bài 5/ Nhận xét – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập TOÁN (10 ): BÉ HƠN, DẤU < I/Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu biết so sánh... với 4 số: 2, 3, 4, 5 - Sau mỗi lần nối, cho HS viết kết quả nối, chẳng hạn: 1 < 2; 1 < 3; 1 < 4, 1 < 5, rồi đọc kết quả - GV có thể đọc bằng lời, chẳng hạn: :Ba bé hơn năm - HS làm bài, sau khi làm bài xong, HS nhận xét kết quả làm bài trong từng cột - HS sử dụng lần lượt từng dấu >, < để nối 2 số đó - HS nêu: Phải xem tranh, so sánh số thỏ với số củ cà rốt rồi viết kết quả so sánh: 4 > 3; 3 < 4 -... các bài tập TOÁN (11 ): LỚN HƠN, DẤU > I/Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”, dấu > khi so sánh các số - Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn II/ Đồ dùng dạy học: - Các nhóm đồ vật mô hình phục vụ cho việc dạy học về quan hệ lớn hơn - Các tấm bìa ghi từng số 1, 2, 3, 4, 5 và tấm bìa ghi dấu > III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Lớp hát một... 7 trong dãy số từ 1 đến 7 II/ Đồ dùng dạy học: - Các nhóm có 7 mẫu vâït cùng loại - 7 miếng bìa nhỏ có viết các số từ 1 - 6 III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Cho lớp chuẩn bò đồ dùng để học toán 2/ Kiểm tra bài cũ: - Một số HS đếm từ 1 đến 6, từ 6 đến 1 - GV đọc cho HS cả lớp viết số 6 vào bảng con 3/ Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học - HS đọc đầu bài theo GV Hoạt động1: GV giới thiệu, ghi... dẫn HS viết các số trên toa tàu 10 , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sau khi làm xong, đọc kết quả bài làm b/ Theo thứ tự từ 0 đến 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10 theo thứ tự - HS làm bài: a/ 1, 3, 6, 7, 10 từ bé đến lớn, từ lớn đến bé b/ 10 , 7, 6, 3, 1 - GV nêu yêu cầu của bài tập Hướng dẫn HS làm bài rồi chữa bài Bài 5: Xếp hình - HS thực hiện làm bài - GV cho HS tự phát... tính cộng trong phạm vi 4 II/ Đồ dùng dạy học: III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Cho lớp hát một bài hát 2/ Kiểm tra bài cũ: Cho 3 HS lên bảng làm bài tập 1+ 1= 2 +1= 1+ 2= Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1: Giới thiệu bài - HS đồng thanh đầu bài - GV giới thiệu, ghi và đọc đầu bài Hoạt động 2: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4 - HS quan sát nêu bài toán - Hướng dẫn HS quan sát... viết số 8 đếm và so sánh các số trong phạm vi 8 ; nhận biết số lượng trong phạm vi 8 ; vò trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8 II/ Đồ dùng dạy học: - Các nhóm có 8 mẫu vâït cùng loại - 8 miếng bìa nhỏ có viết các số từ 1 - 8 III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Khởi động: Cho lớp chuẩn bò đồ dùng để học toán 2/ Kiểm tra bài cũ: - Một số HS đếm từ 1 đến 7, từ 7 đến 1 - GV đọc cho HS cả lớp viết số 7 vào bảng . sách toán 1. a/ GV cho HS xem sách toán 1. b/ GV hướng dẫn HS lấy sách toán 1 và hướng dẫn HS mở sách đến trang có “Tiết học đầu tiên”. c/ GV giới thiệu ngắn, gọn về sách toán 1 - Từ bìa 1. yêu cầu của GV. - HS lắng nghe. 1 toán 1, SGV/ 20). Hoạt động 5: GV giới thiệu đồ dùng học toán của HS. - Cho HS lấy rồi mở hộp đựng bộ đồ dùng học toán lớp 1. - GV giơ lên từng đồ dùng và. TUẦN 1 TOÁN (1) : TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I/Mục tiêu: Giúp HS : - Nhận biết được những việc cần phải làm trong các tiết học toán. - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt trong học tập toán 1. II/ Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1 cả năm CKTKN_Bộ 4, Giáo án Toán lớp 1 cả năm CKTKN_Bộ 4,