Giáo án Kể chuyện lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

40 935 3
Giáo án Kể chuyện lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 CHIẾC ĐỒNG HỒ I / Yêu cầu : - Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong sách giáo khoa; kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện. - Biết trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - HS khá, giỏi kể được tồn bộ câu chuyện tương đối sinh động, kể tiếp được lời kể của bạn - HS yếu kể được từng đoạn II / Đồ dùng dạy học : GV : Tranh minh hoạ truyện SGK, bảng phụ viết những từ ngữ cần giải thích. III / Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS. - GV nhận xét ghi điểm. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Đến thăm một hội nghò, Bác Hồ đã kể câu chuyện Chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ có liên quan gì đến nội dung hội nghò? Bác Hồ kể nhằm mục đích gì? Câu chuyên Chiếc đồng hồ hôm nay thầy kể sẽ giúp các em hiểu được ý nghóa sâu sắc về câu chuyện Bác đã kể. b/ GV kể chuyện: Hoạt động 1: GV kể lần 1.(không sử dụng tranh) - GV kể to, rõ, chậm. Đoạn Bác Hồ với cán bộ trong hội nghò cần kể với giọng vui, thân mật. GV giải nghóa từ khó: tiếp quản, đồng hồ quả quýt. Hát vui -HS lắng nghe. -HS lắng nghe 1 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Hoạt động 2: GV kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào từng tranh minh hoạ . * Tranh 1: GV treo tranh lên bảng ( tay chỉ tranh, miệng kể) Năm 1954……… có chiều phân * Tranh 2-3: Bác Hồ đến thăm hội nghò. mọi người vui vẽ đoán bác (tranh 2) Bác bước lên diễn đàn… đồng hồ được không? (tranh 3) * Tranh 4: Chỉ trong ít phúc… hết. c/ Hướng dẫn HS tập kể chuyện : Hoạt động 1: cho HS kể theo cặp. - GV giao việc: Các em sẽ kể theo cặp: Mỗi em kể cho bạn nghe sau đó đổi lại. Các em trao đổi với nhau để tìm ra ý nghóa của câu chuyện. Hoạt động 2: Cho HS thi kể chuyện trước lớp - GV giao việc: Thầy sẽ cho 4 cặp lên thi kể. Các em kể nối tiếp. Khi mỗi nhóm kể xong, em kể đoạn cuối thay mặt nhóm trình bày ý nghóa của câu chuyện. -Cho HS thi kể chuyện nêu ý nghóa câu chuyện. - GV nhận xét, cùng với HS bầu chọn nhóm kể hay, biết kết hợp lời kể với chỉ tranh. GV gợi ý: Câu chuyện giúp em hiểu được điều gì? ( qua câu chuyện về chiếc đồng hồ Bác Hồ muốn khuyên cán bộ: nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết, quan trọng; mỗi người cần làm tốt việc được phân công. Nói cách khác: Mỗi người lao động trong xã hội đều gắn -HS vừa quan sát tranh vừa nghe GV kể. -Từng cặp HS kể cho nhau nghe trao đổi nhóm để tìm hiểu ý nghóa câu chuyện. - 4 cặp lên thi. - Lớp nhận xét. 2 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong bó với một công việc, công việc nào cũng quan trọng, cũng đáng quý. 4/ Củng cố: - Hơm nay chúng ta học bài gì? - GV gọi HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện? 5/ Dăn dò: GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bò trước bài kể chuyện tuần sau: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật theo nếp sống văn minh HS trả lời HS lắng nghe. 3 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 4 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I / Mục đích , yêu cầu : - Tìm và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh theo gợi ý của SGK và của GV; biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện - HS khá, giỏi kể câu chuyện ngồi SGK một cách sinh động và biết nhận xét lời kể của bạn - HS yếu kể được một câu chuyện trong SGK II / Đồ dùng dạy học: GV và HS : Một số sách, báo, truyện đọc lớp 5…viết về các tấm gương sống, làm việc theo pháp luật , theo nếp sống văn minh . III / Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra bài cũ: HS kể lại câu chuyện Chiếc đồng hồ và trả lời câu hỏi về ý nghóa câu chuyện. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trong tiết kể chuyện tuần trước, các em đã được nghe câu chuyện Chiếc đồng hồ – câu chuyện khuyên mỗi người làm gì cũng nên nghó đến lợi ích chung và làm tốt việc của mình. Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ tự kể những câu chuyện mình đã được nghe, được đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. b/ Kể chuyện: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài. GV viết đề bài lên bảng lớp. GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong bài. Hát vui -HS kể lại câu chuyện Chiếc đồng hồ và trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc đề bài. 5 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Đề bài: Kể lại một cậu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những tấm gương, sống, làm việc, theo pháp luật theo nếp sống văn minh. -Mời 03 HS đọc gợi ý trong SGK. - Cho 3 HS đọc nối tiếp nhau gợi ý 1,2,3 SGK . -Cho HS đọc thầm lại gợi ý 2. -GV nhắc HS: Việc nêu tên nhân vật trong các bài tập đọc đã học (anh Lý Phúc Nha, Mồ Côi, Chú bé gác rừng) chỉ nhằm giúp các em hiểu yêu cầu của đề bài . Em nên kể các câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ngoài chương trình. -Cho HS lần lượt nêu tên câu chuyện các em sẽ kể. Nói rõ đó là câu chuyện về ai? c/ HS thực hành kể chuyện trao đổi về ý nghóa câu chuyện : -HS kể chuyện theo cặp, trao đổi về ý nghóa câu chuyện. -Cho HS thi kể trước lớp . -GV nhận xét tuyên dương . 4/ Củng cố -Hôm nay chúng ta học bài gì? -Nêu ý nghóa câu chuyện. 5/ Dăn dò: HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân; đọc trước đề bài và gợi ý trong SGK( Bài tập KC được chứng kiến hoặc tham gia tuần 21. 3 HS lần lược đọc. -HS chú ý những từ ngữ gạch chân. -HS lắng nghe. -HS lần lượt nêu tên câu chuyện sẽ kể. -HS kể chuyện trong nhóm theo cặp, trao đổi về ý nghóa câu chuyện. -Đại diện các nhóm thi kể. -Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay, nêu ý nghóa câu chuyện đúng, hay nhất. -HS lắng nghe. HS trả lời. HS lắng nghe. 6 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I / Mục đích -HS kể được một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lòch sử – văn hoá ; ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ; hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sỹ . -Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện .Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung ý nghóa câu chuyện. II / Đồ dùng dạy học: GV và HS tranh ảnh minh hoạ các hoạt động bảo vệ các công trình công cộng , di tích lòch sử – văn hoá ; ; ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ; hoặc việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sỹ . III / Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra bài cũ: - HS kể1 câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc nói về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. GV nhận xét ghi điểm 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trong tiết kể chuyện trước, thầy đã dặn các em về nhà chuẩn bò nội dung cho tiết kể chuyện hôm nay. Hôm nay, các em sẽ kể cho thầy và các bạn cùng nghe một câu chuyện mà các em đã chứng kiến hoặc tham gia. b / Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài : -Cho HS đọc đề bài . -Cho HS nêu yêu cầu từng đề bài. -GV gạch dưới nhũng từ ngữ quan trọng Hát vui. -01 HS kể 1 câu chuyện . -HS lắng nghe. -HS đọc đề bài -HS nêu từng yêu cầu của đề bài. -HS chú ý theo dõi trên bảng. 7 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong trong từng đề bài cụ thể : + Đề bài 1: công dân nhỏ, bảo vệ , công cộng , di tích lòch sử – văn hoá . +Đề bài 2: chấp hành Luật giao thông đường bộ . + Đề bài 3: biết ơn các thương binh , liệt sỹ . -03 HS tiếp nối nhau đọc 3 gợi ý cho 3 đề. -GV yêu cầu đọc kỹ gợi ý cho đề các em đã chọn. - Cho HS giới thiệu trước lớp câu chuyện mình sẽ kể. - GV: Mỗi em cần lập nhanh dàn ý cho câu chuyện. Nhớ chỉ gạch đầu dòng, không cần viết thành đoạn. c/ Thực hành kể chuyện và trao đổi ý nghóa câu chuyện . -HS kể chuyện theo nhóm đôi và trao đổi ý nghóa câu chuyện .GV giúp đỡ uốn nắn. -Thi kể chuyện trước lớp. Các nhóm cử đại diên thi kể. -GV nhận xét tuyên dương những HS kể hay và có ý nghóa hay. 4/ Củng cố - Hơm nay chúng ta học bài gì? - GV gọi HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện? 5/ Dăn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân ;xem trước nội dung và tranh minh hoạ bài kể chuyện tuần 22 : Ông Nguyễn Khoa Đăng -03 HS tiếp nối nhau đọc 3 gợi ý cho 3 đề -HS đọc kỹ gợi cho đề đã chọn. -HS nêu tên câu chuyện mình sẽ kể. -HS kể theo cặp . -Đại diện nhóm thi kể và nêu ý nghóa câu chuyện. -Lớp nhận xét, bình chọn. HS trả lời. -HS lắng nghe. 8 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 22 ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG I / Mục đích: - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và tồn bộ câu chuyện Ơng Nguyễn Khoa Đăng - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện kể II / Đồ dùng dạy học : GV: Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh cho 4 tranh . III / Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra bài cũ: - 1 HS kể lại 1 câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức của người công dân. GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Câu chuyện các em được nghe hôm nay kể về ông Nguyễn Khoa Đăng –một vò quan thời Chúa Nguyễn, văn võ toàn tài , rất có tài xét xử các vụ án, đem lại công bằng cho người lương thiện. Ôâng là ai? Các em hãy lằng nghe thầy kể về ông. b/ GV kể chuyện : -GV kể lần 1 viết lên bảng và giải nghóa các từ ngữ khó : - Truông: vùng đất hoang rộng, có nhiều cây cỏ. - Sào huyệt: ổ của bọn trộm cướp, tội phạm. - Phục binh: quân lính nấp, rình ở những chỗ kín đáo, chờ lệnh là xông ra tấn công. Hát vui. -HS kể lại 1 câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức của người công dân. -HS lắng nghe. -HS vừa nghe vừa theo dõi trên bảng. 9 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV kể lần 2 kết hợp giới thiệu từng hình ảnh trong SGK. c/ Hướng dẫn HS kể chuyện : *Kể chuyện theo nhóm : Cho HS kể theo nhóm đôi , mỗi em kể từng đoạn theo tranh sau đó kể cả câu chuyện.HS trao đổi trả lời câu hỏi 3 SGK * Thi kể chuyện trước lớp : -Cho HS thi kể chuyện. -GV nhận xét khen những HS kể đúng, kể hay. Hướng dẫn HS tìm hiểu ND, ý nghóa câu chuyện : -Cho HS trao đổi với nhau về biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp và trừng trò bọn cướp tài tình ở chỗ nào? ( câu chuyện ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng, thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án , có công trừng trò bọn cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.) 4/ Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? -Nêu lại ý nghóa câu chuyện. 5/ Dăn dò: -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe;đọc trước đề bài và các gợi ý của tiết kể chuyện tuần 23 để tìm được 1 câu chuyện về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự , an ninh. -HS vừa nghe vừa nhìn hình mình hoạ. - HS kể theo nhóm , kể từng đoạn sau đó kể cả câu chuyện , trao đổi câu hỏi 3 SGK - Đại diện nhóm thi kể chuyện . -Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - HS trao đổi với nhau về biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp và trừng trò bọn cướp tài tình. -HS nêu lại ý nghóa câu chuyện. HS trả lời. -HS lắng nghe. 10 lớp 5 [...]... nghóa câu chuyện 5/ Dăn dò: -Về nhà kể lại câu chuyện cho người 17 Hứa Trường Phong -HS kể theo nhóm, kể từng đoạn sau đó kể cả câu chuyện, trao đổi ý nghóa câu chuyện - Đại diện nhóm thi kể chuyện -Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất -HS trao đổi nội dung ý nghóa câu chuyện -HS nêu lại ý nghóa câu chuyện HS lắng nghe HS trả lời 2 HS nói về ý nghóa câu chuyện HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu... khen lớp trưởng, cho rằng lớp trưởng 26 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 rất tâm lí + Tranh 5: Các bạn nam bây giờ rất phục Vân, tự hào về Vân , một lớp trưởng nữ không chỉ học giỏi mà còn gương mẫu , xốc vác trong mọi công việc của lớp c / HS kể chuyện : a/ Kể chuyện theo nhóm : - Cho HS kể theo nhóm đôi, mỗi em kể từng đoạn theo tranh sau đó kể cả câu chuyện HS trao về ý nghóa câu chuyện b/ Thi kể chuyện. .. kể câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi xong, các em nêu ý kiến của mình cho các bạn cùng nghe b / GV kể chuyện : -GV kể lần 1 Đoạn 1: Kể với giọng thể hiện sự coi HS lắng nghe Gv kể thường bạn lớp trưởng Đoạn 2+3: giọng kể thể hiện giong thay đổi cách nhìn về lớp trưởng của các bạn Quốc, Lâm Đoạn 4 +5: giọng thể hiện sự khâm 25 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong phục, tự hào của các bạn vế lớp. .. chuyện : a/ Kể chuyện theo nhóm : Cho HS kể theo nhóm đôi, mỗi em kể từng đoạn theo tranh sau đó kể cả câu chuyện HS trao về ý nghóa câu chuyện b/ Thi kể chuyện trước lớp : -Cho HS thi kể chuyện -GV nhận xét khen những HS kể đúng, kể hay d / Hướng dẫn HS tìm hiểu ND, ý nghóa câu chuyện : Cho HS trao đổi với nhau về nội dung ý nghóa câu chuyện - GV nhận xét chốt lại ý nghóa câu chuyện: Câu chuyện giúp... đọc 3 yêu cầu của tiết kể chuyện -HS lắng nghe -HS kể theo nhóm, kể từng đoạn -HS xung phong kể chuyện -HS lắng nghe -HS lắng nghe -Thi kể chuyện, trao đổi, trả lời -Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất -HS nêu lại ý nghóa câu chuyện -HS lắng nghe HS trả lời HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuần 33 Hứa Trường Phong KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Đề bài :Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay... gợi ý 1.2.3,4 -HS lắng nghe -HS nêu câu chuyện kể -Trong nhóm kể chuyện cho nhau nghe và trao đổi ý nghóa câu chuyện -Đại diện nhóm thi kể chuyện -Lớp nhận xét bình chọn -HS lắng nghe HS trả lời 5/ Dăn dò: Về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở -HS lắng nghe lớp cho người thân Đọc trước đề bài và gợi ý của tiết kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 34 36 lớp 5 ... HS thi kể chuyện trước lớp -GV nhận xét và tuyên dương những HS kể hay, nêu đúng ý nghóa câu chuyện 4 / Củng cố - Hôm nay chúng ta học bài gì? - Chi tiết nào làm bạn cảm động nhất? - Câu chuyện muốn nói đều gì? 5/ Dăn dò: -Về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân -Đọc trước đề bài và gợi của tiết kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 24 để tìm được câu chuyện sẽ kể trước lớp về 1... trai là làm lớp trưởng giỏi hơn con gái không? 5/ Dăn dò:: - GV nhận xét tiết học -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe; đọc trước đề bài và các gợi ý của tiết kể chuyện tuần 30 về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài 27 Hứa Trường Phong - HS kể theo nhóm, kể từng đoạn sau đó kể cả câu chuyện, trao đổi ý nghóa câu chuyện -Thi kể chuyện theo nhân vật -Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay... thầy giáo, cô giáo, lòng biết ơn -Cho 4 HS tiếp nối nhau đọc 02 gợi ý cho 2 đề -GV nhắc HS: Gợi ý trong SGK mở rất rộng khả năng cho các em dễ tìm được chuyện đúng với yêu cầu của đề bài để kể -Cho HS nói về đề tài mình kể; có thể cho HS viết ra nháp dàn ý câu chuyện đònh kể c/ Hướng dẫn thực hành kể chuyện và trao đổi ý nghóa câu chuyện : -Kể chuyện theo cặp.GV đến từng nhóm nghe kể, giúp đỡ -Thi kể chuyện. .. câu chuyện kể -Trong nhóm kể chuyện cho nhau nghe và trao đổi ý nghóa câu chuyện -Đại diện nhóm thi kể chuyện HS kể -Lớp nhận xét bình chọn HS trả lời -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 24 KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Đề bài: Hãy kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm ,phố phường mà em biết hoặc tham gia I / Mục đích, yêu cầu : - Kể . đã bò đánh tan. c / HS kể chuyện : a/ Kể chuyện theo nhóm : Cho HS kể theo nhóm đôi, mỗi em kể từng đoạn theo tranh sau đó kể cả câu chuyện. HS trao về ý nghóa câu chuyện. b/ Thi kể chuyện. dò: -Về nhà kể lại câu chuyện cho người -HS kể theo nhóm, kể từng đoạn sau đó kể cả câu chuyện, trao đổi ý nghóa câu chuyện. - Đại diện nhóm thi kể chuyện. -Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện. nêu câu chuyện kể. -Trong nhóm kể chuyện cho nhau nghe và trao đổi ý nghóa câu chuyện. -Đại diện nhóm thi kể chuyện HS kể -Lớp nhận xét bình chọn. HS trả lời. -HS lắng nghe. 12 lớp 5 Trường

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHIEC ẹONG HO

  • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

 • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

  • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

  • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

   • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

   • Tun 28

   • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

   • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

  • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan