0

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

91 325 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:52

TUẦN 1 TI ́T 1 I-MỤC TIÊU : : -Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào và thở ra -Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ. -Chỉ trên sơ đồ và nói được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra. -Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người II-CHUẨN BỊ : Các hình trong SGK , phiếu bài tập III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 1’ 2’ 1’ 13’   - GV kiểm tra và hướng dẫn học sinh nhận biết 6 kí hiệu chỉ dẫn các hoạt động học tập trong SGK   :   !"#$%& '(  )    &  *    *  & +, /012345. *& +,6%1,/&%&7 %(3$,"# 8 %!9-  : !"# $%& : /;'< =36#/> #2;?- ' (  :  ):@ :*+,!-#. - GV hướng dẫn chơi : các em hãy dùng tay bịt chặt mũi, nín thở, bạn nào nín thở được lâu thì bạn đó thắng. - Giáo viên nêu câu hỏi : các em cho biết cảm giác khi mình bịt mũi, nín thở ? - Giáo viên chốt: các em đều có cảm giác khó chịu khi nín thở lâu. Như vậy, nếu ta bị ngừng thở lâu thì ta có thể bị chết. + Hoạt động thở có tác dụng gì đối với sự sống của con người ? -Ởn định. -HS lắng nghe. - HS tham gia - Học sinh nêu theo cảm nhận của mình. - Hoạt động thở giúp con người duy trì sự sống. -3 – 4 học sinh nhắc lại. - HS thực hành thở sâu, thở bình thường để quan sát sự thay đổi của lồng ngực A ̀ 9:oạt động thở và cơ quan hô hấp BC0: . . . . . . . 17’ - Cho học sinh nhắc lại  ) - Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. - Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp đứng lên, quan sát sự thay đổi của lồng ngực khi ta thở sâu, thở bình thường theo các bước. + Tự đặt tay lên ngực mình sau đó thực hành 2 động tác thở sâu và thở bình thường + Đặt tay lên ngực bạn bên cạnh, nhận biết sự thay đổi lồng ngực của bạn khi thực hiện các động tác trên. - Giáo viên yêu cầu 2 học sinh thảo luận nhóm đôi thực hiện phiếu học tập. - Giáo viên thu kết quả thảo luận. +D#2E'(E36 ';? +Khi ta hít vào thật sâu thì lồng ngực như thế nào? +Khi ta thở ra hết sức thì lồng ngực có gì thay đổi? → FG#);3/  /0012 $%&  : - HI) 6#'<)G1,/ = *&+,- - HI) 6#'<'(= &##2- - !'<#@=012J#$ J='( ' (  :  Bước 1 : Làm việc theo nhóm đôi - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 trang 5 SGK - Gọi học sinh đọc phần yêu cầu của kí hiệu kính lúp - GV gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi lẫn nhau + Hãy chỉ và nói rõ tên các bộ phận của cơ quan hô hấp + Mũi dùng để làm gì ? -Học sinh thảo luận nhóm đôi thực hiện phiếu học tập. -HS khác lắng nghe, bổ sung. -Khi ta hít vào thở ra bình thường thì lồng ngực phồng lên xẹp xuống đều đặn. -Khi ta hít vào thật sâu thì lồng ngực phồng lên, bụng hóp lại. - Khi ta thở ra hết sức thì lồng ngực xẹp xuống bụng phình to. - HS quan sát - Cá nhân - HS làm việc theo nhóm đôi - Học sinh trả lời. Học sinh + Khí quản, phế quản có chức năng gì ? + Phổi có chức năng gì ? + Chỉ trên hình 3 đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra. - Giáo viên cho học sinh trả lời. - Nhận xét, bổ sung ý kiến của các nhóm. +Cơ quan hô hấp gồm những bộ phận nào? + Khi ta hít vào, không khí đi qua những bộ phận nào? +Khi ta thở ra, không khí đi qua những bộ phận nào ? + Vậy ta phải làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp? → D;3/:GV cho học sinh liên hệ thực tế từ cuộc sống hằng ngày : tránh không để dị vật như thức ăn, thức uống, vật nhỏ, … rơi vào đường thở. Khi chúng ta bịt mũi, nín thở, quá trình hô hấp không thực hiện được, làm cho cơ thể của chúng ta bị thiếu ôxi dẫn đến khó chịu. Nếu nín thở lâu từ 3 đến 4 phút, người ta có thể bị chết, vì vậy cần phải giữ gìn cho cơ quan hô hấp luôn hoạt động liên tục và đều đặn. Khi có dị vật làm tắc đường thở, chúng ta cần phải cấp cứu để lấy dị vật ra ngay lập tức. khác lắng nghe, bổ sung - Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi. - Khi ta hít vào, không khí đi qua mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi. - Khi ta thở ra, không khí đi qua hai lá phổi, phế quản, khí quản, mũi - Để bảo vệ cơ quan hô hấp không nhét vật lạ vào mũi, vào miệng …  3456789:; ( 1’ ) - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài : Nên thở như thế nào ? ♣ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …… Tuần:1 Bi 2 Nên thở như thế nào ? Ngy dạy : I. MỤC TIÊU: - Hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh II. CHUẨN BỊ : - Các hình trong SGK - Gương soi III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 4’ 1’ 15’  - Giáo viên nêu câu hỏi - Gọi học sinh trả lời - Nhận xét   Giới thiệu bài  Hoạt động 1: Thảo luận nhóm • $<= : FKLMNO PQ%R%STPUQ %V. • '>?: - GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi ( nếu có ) để quan sát phía trong của lỗ mũi mình .Nếu không có gương có thể quan sát lỗ mũi của bạn bên cạnh trả lời câu hỏi: Các em nhìn thấy gì trong mũi ? Tiếp theo GV đặt câu hỏi WKhi bị sổ mũi em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi + Hằng ngày dùng khăn sạch lau phía trong mũi em thấy trên khăn có gì ? + Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng ? - GV giảng : Trong lỗ mũi có nhiều lông để cản bớt bụi trong không khí khi ta hít vào Ngoài ra trong mũi còn có nhiều tuyến tiết dịch nhầy để cản bụi diệt khuẩn , tạo độ ẩm , đồng thời có nhiều mao mạch sưởi ấm không khí hít vào  → D3: Thở bằng mũi là hợp vệ - HS trả lời theo câu hỏi - HS quan sát phía trong của lỗ mũi mình ( quan sát lỗ mũi của bạn bên cạnh ) - HS trả lời - HS lắng nghe 14’ sinh , có lợi cho sức khoẻ , vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi  Ho¹t ®ng 2 : Làm việc với SGK • $<= : BMNL3N #VLTL3S#SX O#VLTLY  M#Z- • '>=?: + B íc 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 3 , 4 , 5 SGK và thảo luận theo gợi ý sau : + Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành , bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi ? + Khi được thở ở nơi không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào ? + Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí có nhiều khói , bụi ? + B íc 2 : Làm việc cả lớp - GV chỉ định một số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp - GV yêu cầu cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi : + Thở không khí trong lành có lợi gì ? + Thở không khí có nhiều khói , bụi có hại gì ?  - GV chốt ý 3456789:; - Thực hiện tốt điều vừa học. - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài : Vệ sinh hô hấp - Làm việc theo cặp - 2 HS cùng quan sát các hình 3 , 4 , 5 trang 7 SGK và thảo luận theo gợi ý - Một số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp - Cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi - Không khí trong lành là không khí chứa nhiều khí ôxi , ít khí cácbôníc và khói bụi, … Khí ô-xi cần cho hoạt động sống của cơ thể . Vì vậy thở không khí trong lành sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh - Không khí chứa nhiều khí các – bô – níc , khói , bụi , … là không khí bị ô nhiễm . Thở không khí bị ô nhiễm sẽ có hại cho sức khoẻ ♣ RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……. Tuần 4 ( Bài 7: HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN Ngày dạy : I-MỤC TIÊU : Sau bài học, HS biết : -Thực hành nghe nhịp đập của tim, đếm nhịp đập của mạch. -Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ. II-CHUẨN BỊ : -Các hình trong SGK, sơ đồ 2 vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch máu của 2 vòng tuần hoàn. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 3’ 1’ 10’ @ ABCD-E  Máu và cơ quan tuần hoàn -Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên gọi là gì ? -Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? -Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người? -Giáo viên nhận xét, đánh giá.  -Giới thiệu bài: F *$%&A;[R,/,=%;%R,/, =%0- *' ( ):\%#]3$, -Giáo viên hướng dẫn học sinh : W^,#=0![%/,#;% JR,/,=%%1, W_`a#=,3) G=%E`G=0b,C'$ Gc;%JR,%0/,%1,- - GV gọi 1 số HS lên làm mẫu cho cả lớp quan sát ):\%#][% - GV cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau thực hành nghe và đếm nhịp tim theo yêu cầu của Giáo viên Bước 3 : \%#]3$, - GV gọi học sinh thực hành và trả lời các câu hỏi : HG[%d[+EG,#=0 %E5D`%+e3)%E` 0[%%+E5 -Giáo viên nhận xét -Cơ quan tuần hoàn. -Gờm tim và các mạch máu. -Đi khắp nơi trong cơ thể. -HS lắng nghe. -HS làm mẫu. Cả lớp q.sát -HS thực hành nghe và đếm nhịp tim. -Cả lớp thực hành theo từng cá nhn. 14’ 5’ 1’ → 2(-4%3&/,! %%Gf,  !-B;%g/,%G3'&& '<G%0%G !h;- :/0012 *ij)  HI'<'(=%G 6 #@e3$##@ea- *HG;  ):\%#][%& - GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 17 SGK - Gọi HS đọc phần yêu cầu của kí hiệu kính lúp - GV gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi lẫn nhau + Tranh vẽ gì ? +Chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ đồ. Nêu chức năng của từng loại mạch máu. +Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ có chức năng gì? +Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn lớn có chức năng gì? ):\%#]3$, - Giáo viên yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận nhóm mình. → 2(-4%3 8,k%G#lme :ne3$:'%G?&7 #+CC'og%&G *= !6(/Hp l #+=G *62#%-nea:'%Gg %;,3+&7#Hp l  62# %- <G;<6EH0I *ij)  =J;?d##@e - *HG;  ):B/]%#j#kR% GV phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi bao gồm sơ đồ hai vòng tuần hoàn (sơ đồ câm) và các tấm phiếu rời ghi tên các mạch máu của hai vòng tuần hoàn. Y/c các nhóm thi đua ghép chữ vào hình. Nhóm nào hoàn thành trước, ghép chữ vào sơ đồ đúng vị trí và trình bày đẹp là thắng cuộc. ) : - GV cho các nhóm thi đua ghép chữ vào hình. - Nhận xét J3456789:; -GV nhận xét tiết học. -Lắng nghe. -Chú ý lắng nghe, ghi nhớ. -HS quan sát. -HSTB đọc. -HS típ thu. -Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung, góp ý. -Học sinh chia nhóm, thảo luận, phân công. -Các nhóm thi đua. -Học sinh nhận xét. -HS lắng nghe. -Thực hịn. -Chuẩn bị bài : Vệ sinh cơ quan tuần hoàn ♣ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY  : [...]... ? -Giáo viên cho các nhóm tập đóng vai học sinh và bác sĩ để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim - Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thể hiện vai diễn của mình một cách tự nhiên, không lệ thuộc vào lời nói của các nhân vật trong SGK Bước 3 : Làm việc cả lớp - GV cho các nhóm xung phong đóng vai dựa theo các nhân vật trong các hình 1, 2, 3 trang 20 - GV y.cầu các nhóm khác theo dõi, NX nhóm nào sáng... trả lời -2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái Bước 2 : Làm việc cả lớp -Giáo viên treo hình sơ đồ câm, gọi 1 học -Học sinh lên bảng thực hiện sinh lên đính tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu -Học sinh nhắc lại -GV đính thẻ : tên cơ quan bài tiết nước tiểu → Kết luận : cơ quan bài tiết nước tiểu 2 18’ quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái  Hoạt động 2: Tìm hiểu... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TUẦN 7 Tiết 1: Bi 13 Hoạt động thần kinh Ngày dạy: 30 .9 .20 10 I/ MỤC TIÊU : -Nêu được một vài ví dụ về phản xạ tự nhiên thường gặp trong cuộc sống -GD KNS: +Kĩ năng tìm kiếm v xử lí thơng tin: Phn tích, so sánh phán đoán hành vi có lợi và có hại +Kĩ năng làm chủ bản thân: Kiểm soát cảm xúc và điều khiển hoạt động suy nghĩ... hằng ngày chúng ta cần uống đủ nước? - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới :  Giới thiệu bài :  Hoạt động 1 : Quan sát 2 Mục tiêu : Kể tên và chỉ được vị trí các 10’ bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ và trên cơ thể mình Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc theo nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình - Học sinh quan sát, thảo luận trang 26 , 27 trong SGK và thảo luận : nhóm và... tránh các bệnh kể trên II/ CHUẨN BỊ : Các hình trong SGK, hình các cơ quan bài tiết nước tiểu phóng to III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.Ổn định, tổ chức lớp 3 2. Bài cu : Hoạt động bài tiết nước tiểu - Kể tên các cơ quan bài tiết nước tiểu - Thận có nhiệm vụ gì ? - Ống dẫn nước tiểu để làm gì ? - Bóng đái là nơi chứa gì ? Ống đái để làm gì ? - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài... cuộc sống hàng ngày - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới : 1’  Giới thiệu bài : 10’  Hoạt động 1 : Làm việc với SGK *Mục tiêu: Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan thần kinh GDKNS: Kĩ năng tự nhận thức *Cách tiến hành: Bước 1 : Làm việc theo nhóm - Học sinh quan sát -GV yêu cầu HS quan sát các hình tr . 32 SGK - Học sinh chia nhóm, thảo -Giáo viên chia nhóm, phát... III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1’ A.Ổn định, tổ chức lớp 3 B.Bài cu: Vệ sinh thần kinh: Những việc làm như thế nào thì có lợi cho cơ quan thần kinh? Trạng thái sức khỏe nào có lợi cho cơ quan thần kinh? -Giáo viên NX, đánh giá 1’ C.Bài mới : 1/.Phần đầu: Khám phá 25 ’ -Giới thiệu bài, ghi tựa 2/ .Phần hoạt động: Kết nối a/.Hoạt động 1: trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?” *Mục tiêu... tim • Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc nhóm đôi - Giáo viên cho học sinh quan sát các hình 4, 5, 6 trang 21 SGK - Yêu cầu các nhóm chỉ vào từng hình và nói với nhau về nội dung và ý nghĩa của các việc làm trong từng hình đối với việc đề phòng bệnh thấp tim Bước 2 : Làm việc cả lớp - Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận -Giáo viên nhận xét: ♦Hình 4 : một bạn đang súc miệng... tiến hành : Bước 1 : Chơi trò chơi - Giáo viên cho cả lớp cùng chơi một trò chơi 18’ đòi hỏi sự phản ứng nhanh của học sinh Ví dụ như trò chơi : “Con thỏ” - Khi các em chơi xong, Giáo viên hỏi: Các em đã sử dụng những giác quan nào để chơi ? Bước 2 : Thảo luận nhóm - Giáo viên yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm đọc mục Bạn cần biết ở trang 27 SGK và trả lời câu hỏi : + Não và tuỷ... huyết áp, gây xơ vữa động mạch -Đại diện nhóm trình bày Bước 2 : Làm việc cả lớp Các nhóm khác bổ sung -Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày kết -Em ăn uống đủ chất dinh quả thảo luận dưỡng, không hút thuốc lá, -Giáo viên cho học sinh tự liên hệ bản thân: Em đã tập thể dục hằng ngày làm gì để bảo vệ tim, mạch ? - Học sinh lắng nghe * Giáo dục BVMT: -Biết một số hoạt động của con người đã gây ô . Ws0&)%`*eG Ct,*G/5 WD!)%1J?6Ju,#] %%0#)?6Ju 3 % ;G,>7 #1%0- Wv%d 3 %E!#]%%05 - Giáo viên nhận xét, đánh giá.  -Giới thiệu bài: %%0 3 ]!%# 3 )>>]+,% 2 w[%-% ;!,R]+,%E% !xP F:ST *$%&D!'<)%1J]#%%0 *'. gì? ):%#] 3$ , - Giáo viên yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận nhóm mình. →  2( -4% 3 8,k%G#lme :ne 3$ :'%G?&7 #+CC'og%&G. lên làm mẫu cho cả lớp quan sát ):%#][% - GV cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau thực hành nghe và đếm nhịp tim theo yêu cầu của Giáo viên Bước 3 : %#] 3$ , - GV gọi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2,