0

Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

123 781 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:48

Tuần 1 Thứ ngày tháng năm Tù nhiªn & x· héi : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng : - Nêu được tên của các bé phËn vµ chøc n¨ng cđa c¬ quan hô hấp. - Chỉ được vÞ trÝ c¸c bé phËn cđa c¬ quan h« hÊp trªn tranh vÏ. -HS Kh¸, giái biÕt ®ỵc ho¹t ®éng thë diƠn ra liªn tơc. NÕu bÞ ngõng thë tõ 3 - 4 phót ngêi ta cã thĨ chÕt II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình SGK trang 4, 5. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1 : Thực hành cách thở sâu Bước 1 : Trò chơi - GV cho cả lớp thực hiện động tác : “Bòt mũi nín thở”. - HS thực hiện - GV hỏi : Cảm giác của các em sau khi nín thở lâu ? - Thở gấp hơn, sâu hơn lúc bình thường. Bước 2 : - GV gọi 1 HS lên trước lớp thực hiện động tác thở sâu như hình 1 trang 4 SGK để cả lớp quan sát. - 1 HS lên trước lớp thực hiện. - GV yêu cầu HS cả lớp đứng tại chỗ đặt 1 tay lên ngực và cùng thực hiện hít vào thật sâu và thở ra hết sức. - HS cả lớp cùng thực hiện. - GV hướng dẫn HS vừa làm, vừa theo dõi cử động phồng lên xẹp xuống của lồng ngực khi các em hít vào và thở ra để trả lời theo gợi ý sau : - HS trả lời theo câu hỏi gợi ý. + Nhận xét sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào thật sâu và thở ra hết sức. + So sánh lồng ngực khi hít vào, thở ra bình 1 thường và khi thở sâu. + Nêu ích lợi của việc thở sâu. Kết luận : Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đều đặn đó là cử động hô hấp. Cử động hô hấp gồm hai động tác : hít vào và thở ra. Khi hít vào thật sâu thì phổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồøng ngực sẽ nở to ra. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài. - Lưu ý : GV có thể dùng hai quả bóng hơi bằng cao su tượng trưng cho hai lá phổi. Khi thổi nhiều không khí vào, bóng sẽ căng to. Lúc xả hơi ra thì bóng sẽ xẹp xuống để HS dễ hiểu. * Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Bước 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu HS mở SGK, quan sát hình 2 trang 5 SGK. Yêu cầu hỏi và trả lời theo hướng dẫn : - Từng cặp hai HS hỏi và trả lời. + HS A : Bạn hãy chỉ vào hình vẽ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. + HS B : Bạn hãy chỉ đường đi của không khí trên hình 2 trang 5 SGK. + HS A : Đố bạn biết mũi dùng để làm gì ? + HS B : Đố bạn biết khí quản, phế quản có chức năng gì ? + HS A : Phổi có chức năng gì ? + HS B : Chỉ tren hình 3 tranh 5 SGK đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra. Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV gọi 1 số cặp HS lên hỏi, đáp trước lớp và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo. - Vài cặp lên thực hành. - GV giúp HS hiểu cơ quan hô hấp là gì và chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp. Kết luận :sgk - Kết thúc tiết học, GV cho HS liên hệ với thực tế cuộc sống hàng ngày : Tránh không để dò vật như thức ăn, nước uống, vật nhỏ,… rơi vào đường thở. HS có thể thảo luận câu hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu có dò vật làm tắc đường thở ? HS hiểu : Người bình thường có thể nhòn ăn được vài ngày thậm chí lâu hơn nhưng không thể nhòn thở quá 3 phút. Hoạt động thở bò ngừng trên 5 phút cơ thể sẽ bò chết. Bởi vậy, khi bò dò vật làm tắc đường thở cần phải cấp cứu ngay lập tức. 2 Tn 1: Thø ngày tháng 8 năm 2009 Tù nhiªn vµ x· héi : NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO? I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng : - Hiểu được cÇn thở băng mũi mà không nên thở bằêng miệng, hít thở không khí trong lành sÏ gióp c¬ thĨ kháe kháe m¹nh. - NÕu hít thở không khí có nhiều khói, bụi sÏ h¹i cho sức khoẻ HS kh¸ giái: BiÕt ®ỵc khi hÝt vµo, khÝ « xi cã trong kh«ng khÝ sÏ thÊm vµo m¸u ë phỉi ®Ĩ ®i nu«i c¬ thĨ . Khi thë ra khÝ c¸c- b« - nÝc cã trong m¸u th¶i ra ngoµi qua phỉi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình SGK trang 6, 7. - Gương soi nhỏ đủ cho các nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) - GV gọi 2 HS làm bài tập VBT - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm - GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi để quan sát phía trong lỗ mũi của mình. Nếu không có gương có thể quan sát lỗ mũi của bạn bên cạnh và trả lời câu hỏi : Các em nhìn thấy gì trong mũi ? - HS lấy gương ra soi vàå quan sát - Tiếp theo, GV đặt câu hỏi : - HS trả lời. + Khi bò sổ mũi, em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi ? + Hằng ngày, dùng khăn sạch lau phía trong mũi, em thấy trên khăn có gì ? + Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng ? - GV giảng : - HS nghe giảng. 3 + Trong lỗ mũi có nhiều long để cản bớt bụi trong không khí khi ta hít vào. + Ngoài ra trong mũi còn có nhiều tuyến tiết dòch nhầy để cản bụi, diệt khuẳn, tạo độ ẩm, đồøng thời có nhiều mao mạch sưởi ấm không khí hít vào. Kết luận : Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi. * Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Bước 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 3, 4, 5 trang 7 SGK và thảo luận theo gợi ý sau : - Từng cặp hai HS quan sát và thảo luận câu hỏi. + Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành, bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi ? + Khi được thở ở nơi không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào ? + Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí có nhiều khói, bụi ? Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV chỉ đònh 1 số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp. - HS lên trình bày. - GV yêu HS cả lớp cùng suy nghó và trả lời các câu hỏi : + Thở không khí trong lành có lợi gì ? + Thở không khí có nhiều khói, bụi có hại gì ? Kết luận : Không khí trong lành là không khí có nhiều khí ô - xi, ít khí các - bô - níc và khói, bụi,…. Khí ô - xi cần cho hoạt động sống của cơ thể. Vì vậy thở không khí trong lành sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh. Không khí chứa nhiều khí các - bô - níc, khói, bụi,…là không khí bò ô nhiễm. Vì vậy thở không khí bò ô nhiễm sẽ có hại cho sức khoẻ. 4 Tn 2 Thứ ngày tháng năm 2009 Tù nhiªn vµ x· héi : VỆ SINH HÔ HẤP I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng : - Nªu ®ỵc nh÷ng viƯc nªn lµm, kh«ng nªn lµm ®Ĩ gi÷ vƯ sinh c¬ quan h« hÊp. - HS kh¸ giái: Nªu ®ỵc Ých lỵi cđa tËp thĨ dơc bi s¸ng vµ gi÷ vƯ sinh r¨ng miƯng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình SGK trang 4, 5. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1 : Thực hành cách thở sâu Bước 1 : Trò chơi - GV cho cả lớp thực hiện động tác : “Bòt mũi nín thở”. - HS thực hiện - GV hỏi : Cảm giác của các em sau khi nín thở lâu ? - Thở gấp hơn, sâu hơn lúc bình thường. Bước 2 : - GV gọi 1 HS lên trước lớp thực hiện động tác thở sâu như hình 1 trang 4 SGK để cả lớp quan sát. - 1 HS lên trước lớp thực hiện. - GV yêu cầu HS cả lớp đứng tại chỗ đặt 1 tay lên ngực và cùng thực hiện hít vào thật sâu và thở ra hết sức. - HS cả lớp cùng thực hiện. - GV hướng dẫn HS vừa làm, vừa theo dõi cử động phồng lên xẹp xuống của lồng ngực khi các em hít vào và thở ra để trả lời theo gợi ý sau : - HS trả lời theo câu hỏi gợi ý. + Nhận xét sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào thật sâu và thở ra hết sức. + So sánh lồng ngực khi hít vào, thở ra bình thường và khi thở sâu. 5 + Nêu ích lợi của việc thở sâu. Kết luận : sgk - Lưu ý : Gv có thể dùng hai quả bóng hơi bằng cao su tượng trưng cho hai lá phổi. Khi thổi nhiều không khí vào, bóng sẽ căng to. Lúc xả hơi ra thì bóng sẽ xẹp xuống để HS dễ hiểu. * Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Bước 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu HS mở SGK, quan sát hình 2 trang 5 SGK. Yêu cầu hỏi và trả lời theo hướng dẫn : - Từng cặp hai HS hỏi và trả lời. + HS A : Bạn hãy chỉ vào hình vẽ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. + HS B : Bạn hãy chỉ đường đi của không khí trên hình 2 trang 5 SGK. + HS A : Đố bạn biết mũi dùng để làm gì ? + HS B Đố bạn biết khí quản, phế quản có chức năng gì + HS A : Phổi có chức năng gì ? + HS B : Chỉ tren hình 3 tranh 5 SGK đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra. Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV gọi 1 số cặp HS lên hỏi, đáp trước lớp và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo. - Vài cặp lên thực hành. - GV giúp HS hiểu cơ quan hô hấp là gì và chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp. Kết luận : sgk - Kết thúc tiết học, GV cho HS liên hệ với thực tế cuộc sống hàng ngày : Tránh không để dò vật như thức ăn, nước uống, vật nhỏ,… rơi vào đường thở. HS có thể thảo luận câu hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu có dò vật làm tắc đường thở ? HS hiểu : Người bình thường có thể nhòn ăn được vài ngày thậm chí lâu hơn nhưng không thể nhòn thở quá 3 phút. Hoạt động thở bò ngừng trên 5 phút cơ thể sẽ bò chết. Bởi vậy, khi bò dò vật làm tắc đường thở cần phải cấp cứu ngay lập tức 6 Tuần 2 Thứ ngày tháng 8 năm 2009 Tù nhiªn vµ x· héi : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP I. MỤC TIÊU : Sau bài học, HS có khả năng : - KĨ ®ỵc tªn mét sè bƯnh thêng gỈp ë c¬ quan h« hÊp nh viªm mòi, viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phỉi . BiÕt c¸ch gi÷ Êm c¬ thĨ, gi÷ vƯ sinh mòi , miƯng. HS kh¸, giái: Nªu ®ỵc nguyªn nh©n m¾c bƯnh ®êng h« hÊp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình SGK trang 6, 7. - Gương soi nhỏ đủ cho các nhóm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) - GV gọi 2 HS làm bài tập VBT - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm - GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi để quan sát phía trong lỗ mũi của mình. Nếu không có gương có thể quan sát lỗ mũi của bạn bên cạnh và trả lời câu hỏi : Các em nhìn thấy gì trong mũi ? - HS lấy gương ra soi vàå quan sát - Tiếp theo, GV đặt câu hỏi : - HS trả lời. + Khi bò sổ mũi, em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi ? + Hằng ngày, dùng khăn sạch lau phía trong mũi, em thấy trên khăn có gì ? + Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng ? - GV giảng : - HS nghe giảng. + Trong lỗ mũi có nhiều long để cản bớt bụi trong không khí khi ta hít vào. + Ngoài ra trong mũi còn có nhiều tuyến tiết dòch nhầy để cản bụi, diệt khuẳn, tạo độ ẩm, đồøng thời có nhiều mao mạch sưởi ấm không 7 khí hít vào. Kết luận : Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi. * Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Bước 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 3, 4, 5 trang 7 SGK và thảo luận theo gợi ý sau : - Từng cặp hai HS quan sát và thảo luận câu hỏi. + Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành, bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi ? + Khi được thở ở nơi không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào ? + Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí có nhiều khói, bụi ? Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV chỉ đònh 1 số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp. - HS lên trình bày. - GV yêu HS cả lớp cùng suy nghó và trả lời các câu hỏi : + Thở không khí trong lành có lợi gì ? + Thở không khí có nhiều khói, bụi có hại gì ? Kết luận : Không khí trong lành là không khí có nhiều khí ô - xi, ít khí các - bô - níc và khói, bụi,…. Khí ô - xi cần cho hoạt động sống của cơ thể. Vì vậy thở không khí trong lành sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh. Không khí chứa nhiều khí các - bô - níc, khói, bụi,…là không khí bò ô nhiễm. Vì vậy thở không khí bò ô nhiễm sẽ có hại cho sức khoẻ. Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Tuần 3: Tù nhiªn vµ x· héi : Tiết 5 : BỆNH LAO PHỔI I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết: • BiÕt cÇn tiªm phßng lao, thë khong khÝ trong lµnh, ¨n ®đ chÊt ®Ĩ phßng bƯnh lao phỉi . • HS kh¸, giái: BiÕt ®ỵc nguyªn nh©ng©y bƯnh vµ t¸c h¹i cđa bƯnh lao phỉi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 12, 13. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 8 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2,3 / 6 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Làm việc với SGK Bước 1 : - GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK trang 12. - HS quan sát hình 1trong SGK trang 12. - Yêu cầu các nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 28 -Làm việc theo nhóm. Bước 2 : - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ trình bày một câu. Các nhóm khác bổ sung góp ý. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung góp ý. - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.  Kết luận : + Nguyên nhân : Do vi khuẩn lao gây ra + Biểu hiện : Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, kém ăn, gầy đi và sốt nhẹ về chiều. + Đường lây : Bệnh lây từ người bệnh sang người lành bằng đường hô hấp. + Tác hại : Làm suy giảm sức khỏe người bệnh, nếu không chữa trò kòp thời sẽ nguy hại đến tính mạng. Làm tốn kém tiền của. Có thể lây sang mọi người xung quanh nếu không giữ vệ sinh. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Bước 1 : - GV chia nhóm và yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 13 ; kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời các câu hỏi SGV trang 29. - HS quan sát hình trong SGK và trả lời câu hỏi. Bước 2 : - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ trình bày một câu. Các nhóm khác bổ sung góp ý. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. - GV giảng thêm cho HS những việc làm và hoàn cảnh dễ làm mắc bệnh viêm phổi. Bước 3 :Liên hệ - GV hỏi : Em và gia đình cần làm gì để phòng tránh bệnh lao phổi ? - Luôn quét dọn nhà cửa, mở cửa cho ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà ; 9 không hút thuốc lá, thuốc lào ; làm việc và nghỉ ngơi điều độâ ; …  Kết luận : - Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra. - Ngày nay, không chỉ có thuốc chữa khỏi bệnh lao mà còn có thuốc tiêm phòng lao. - Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không bò mắc bệnh này trong suốt cuộc đời. Hoạt động 3 : Đóng vai Bước 1 : - GV nêu tình huống : - Nghe GV nêu tình huống. Bước 2 : - Gọi các nhóm xung phong lên trình bày trước lớp. Các HS khác nhận xét xem các bạn đã biết cách nói để biết bố mẹ hoặc bác só biết về tình trạng sức khỏe của mình chưa. - Các nhóm xung phong lên trình diễn. - Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết trong SGK. - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết trong SGK. - GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bò bài sau. Thø ngµy th¸ng n¨m Tuần 3: Tù nhiªn vµ x· héi : Tiết 6: MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng: • ChØ ®óng vÞ trÝ c¸c bé phËn cđa c¬ quan tn hoµn trªn tranh vÏ hc m« h×nh • HS kh¸, giái: Nªu ®ỵc chøc n¨ng cđa c¬ quan tn hoµn: vËn chun m¸u ®i nu«i c¸c c¬ quan cđa c¬ thĨ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 14, 15. • Tiết lợn hoăïc tiết gà, viït đã chống đông, để lắng trong ống thủy tinh. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 3 / 7 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận 10 [...]... lần mạch của tim đập của nhau trong vòng một phút - Yêu cầu HS đọc nội dung thực hành - 2 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc được in trang 16, SGK và thực hiện theo, thầm 12 GV bấm giờ cho HS cả lớp thực hành Bước 3 : - Yêu cầu HS báo cáo kết quả thựuc - Một số HS báo cáo trước lớp theo hành của mình trình tự : + Số lần đập của tim mình và tim bạn trong 1 phút + Số lần đập của mạch mình và mạch bạn trong vòng... trong SGK trang 18, 19 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 5 / 10 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận  Mục tiêu : So sánh mức độ làm việc của tim khi chơi đùa quá sức hoặc lúc làm việc nặng nhọc với lúc cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn  Cách... 15 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN  Mục tiêu : Kể tên, chỉ trên sơ đồ và trên cơ thể vò trí các bộ phận cơ quan thần kinh trên sơ đồ và trên cơ thể mình  Cách tiến hành : Bước 1 : - Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng - Làm việc theo nhóm quan sát hình 1,2 trang 26, 27 SGK và trả lời câu hỏi trang 45. .. DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 18 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : LÀM VIỆC VỚI SGK  Mục tiêu : - Phân tích được các hoạt động phản xạ - Nêu được vài ví dụ về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm trưởng điều... lớp yêu cầu em này ngồi trên ghế cao, chân buông thõng (quan sát hình trong SGK) GV dùng bàn tay đánh nhẹ vào đầu gối phía dưới xương bánh chè làm cẳng chân đó bật ra phía trước Bước 2 : - Cho cả lớp thực hành thử phản xạ đầu - Làm việc theo nhóm gối theo nhóm Bước 3 : - Gọi các nhóm lên làm thực hành thử - Đại diện một số nhóm lên làm phản xạ đầu gối trước lớp thực hành thử phản xạ đầu gối trước lớp. .. Nªu vÝ dơ cho thÊy n·o ®iỊu khiĨn, phèi hỵp mäi ho¹t ®éng cđa c¬ thĨ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 30 , 31 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 18 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : LÀM VIỆC VỚI SGK  Mục tiêu : Vai trò của não trong việc điều khiển... Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 2 ,3 / 21 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : THẢO LUẬN  Mục tiêu : Nêu được vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe  Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu 2 HS quay lại với nhau để - Làm việc theo cặp thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 54 Bước 2 : - Gọi đại diện một số nhóm trình bày... Nªu ®ỵc t¸c h¹i cđa viƯc kh«ng gi÷ vƯ sinh c¬ quanbµi tiÕt níc tiĨu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 24, 25 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 14 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : ĐỘNG NÃO  Mục tiêu : Nêu lợi ích của việc giữ vệ sinh cơ quan bài tiết... ngày tháng năm Tù nhiªn vµ x· héi : Tiết 15: VỆ SINH THẦN KINH I MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng: • Nªu ®ỵc mét sè viƯc cÇn lµm ®Ĩ gi÷ g×n , b¶o vƯ c¬ quan thÇn kinh • BiÕt tr¸nh nh÷ng viƯc lµm cã h¹i ®èi víi thÇn kinh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Các hình trong SGK trang 28, 29 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 3 / 19 VBT Tự nhiên xã hội Tập... trong SGK trang 18, 19 • Hình cơ quan bài tiếât nước tiểu phóng to III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 13VBT Tự nhiên xã hội Tập 1 • GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN  Mục tiêu : Kể tên các bộ phận cuả cơ quan bài tiết nước tiểu và nêu chức năng của chúng  Cách tiến . 12, 13. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 8 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) • GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 ,3 / 6 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’). 2 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm. 12 GV bấm giờ cho HS cả lớp thực hành. Bước 3 : - Yêu cầu HS báo cáo kết quả thựuc hành của mình. - Một số HS báo cáo trước lớp theo trình tự : + Số lần đập. làm bài tập 1, 5 / 10 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1. • GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận  Mục tiêu : So sánh mức độ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5, , III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC