0

Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8

66 951 5
  • Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:34

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1 Ngày dạy 10 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Môn lòch sử và đòa lí ( Chuẩn KTKN : 105 ; SGK: 3 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN) - Biết môn Lòch sử và Đòa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam , biết công lao của cha ông ta trong thời kì dựng nước và giử nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. - Biết môn Lòch sử và Đòa lí góp phần giáo dục HS yêu thiên nhiên , con người và đất nước Việt Nam B .CHUẨN BỊ - Bản đồ đòa lí tự nhiên VN . - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Mở đầu : - Kiểm tra đồ dùng học tập . II / Bài mới 1 / giới thiệu bài : - GVgiới thiệu và ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : làm viêc cả lớp . - GV giới thiệu vò trí của đất nước ta các cư dân ở mỗi vùng ( dựa và bản đồ ) - Gọi HS trình bày lại ( vò trí , dân cư ) - GV nhận xét - Hãy xác đònh trên bản đồ hành chính VN vi trí tỉnh mà em đang sống . Hoạt động 2 : làm việc nhóm - GV phát cho mỗi nhóm 1tranh , ảnh về cảnh sinh hoạt của một dân tộc nào đó ở một vùng , yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh hoặc ảnh đó. - GV kết luận ; mỗi dân tộc sống trên đất nước VN có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ Quốc , một lòch sử VN Hoạt động 3 : - 2 HS nhắc lại - HS quan sát bản đồ và lắng nghe . - Vò trí : VN có phần đất liền , các hải đảo , vùng biển , hìmh chữ S , phía bắc giáp với Trung Quốc …. - Dân cư có 54 dân tộc - 2 - 3 em lên xác đònh (tỉnh An Giang ) - C lớp nhận xét - lớp chia thành 4 nhóm - Các nhóm làm việc sau đó trình bày trước lớp. Lòch sử / Thúy Vân 1 -Làm việc cả lớp - GV đặt vấn đề : Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay , ông cha ta đã trãi qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước . Em nào có thể kể được một sự kiện chứng minh điều đó ? - GV kết luận Hoạt động 3 : - Làm việc cả lớp . - GV hướng dẫn cách học , các em cần tập quan sát sư vật , hiện tượng , thu thập tìm kiếm tài liệu lòch sử , đòa lí , mạnh dạng nêu thắc mắc đặt câu hỏi tìm câu trả lời - Vậy môn lòch sử và đòa lí lớp 4 giúp các em hiểu biết gì ? - GV rút ra nội dung bài học như SGK . - HS phát biểu ý kiến - HS lắng nghe - Về thiên nhiên và con người Việt Nam biết ông cha ta có những công lao to lớn D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Em hãy ta ûsơ lược cảch thiên nhiên và đời sống của người dân nơi mà em ở . - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem tiếp bài sau DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng 08 năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2 Ngày dạy 17 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Làm quen với bản đồ ( tt) (Chuẩn KTKN : 106 ; SGK : 5 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được các bước sử dụng bản đồ : đọc tên bản đồ , xem bảng chú giải , tìm đối tượng lòch sử hay đối tượng đòa lí trên ban đồ - Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản : nhận biết vò trí , đặc điểm của đối tượng trên bản đồ ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao , nhận biết núi , cao nguyên , đống bằng , vùng biển B .CHUẨN BỊ - Bản đồ đòa lí tự nhiên VN . - Bản đồ hành chính VN C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH 3 Cách sử dụng bản đồ Hoạt động 1 :làm viêc cả lớp . Bước 1 : Dựa vào kiến thức bài học trả lời câu hỏi sau : + Tên bản đồ cho ta biết điều gì ? + Dựa vào bảng chú giải ở hình 3 bài 2 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí . + Chỉ đường biên giới phần đất liền của VN với các nước láng giềng ? Vì sao em biết đó là đường biên giới ? Bước 2 : - GV nhận xét chốt ý đúng . Bước 3 : - GV giúp HS nêu được các bước sử dụng bản đồ Bài tập 4 ; Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm Bước 1: Bước 2 : - GV hoàn thiện câu trả lời bài tập b / ý 3 - Cho ta biết tên khu vự và thông tin chủ yếu về khu vực đó . - Mỏ than hình vuông màu đen , mỏ sắt hình tam giác đen …. - 1- 2 HS chỉ - ( HS khá , giỏi ) - Vì căn cứ vào phần chú giải kí hiệu . - HS làm việc sau đó trả lời câu hỏi trên . - Vài HS lập lại cách sử dụng bản đồ - Đọc tên - Xem chú giải - Tìm đối tượng lòch sử dựa vào bản đồ . - HS trong các nhóm làm bài tập a , b trong SGK . - HS các nhóm trình bày kết quả Lòch sử / Thúy Vân 3 - Các nước láng giềng : Trung Quốc , Lào , Cam pu chia. - Vùng biển của nước ta là một phần của Biển Đông . - Quần đảo : Hoàng Sa , Trường Sa. - Sông : Sông Hồng , sông Thái Bình , sông Tiền , sông Hậu … Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - GV treo bản đồ hành chính VN + Đọc tên bản đồ và chỉ các hướng . + Chỉ vò trí tỉnh mình đang sống + Nêu những tỉnh giáp với tỉnh mình ? - GV chốt lại nội dung bài học . - Các nhóm khác bổsung - HS phát biểu ý kiến - HS lắng nghe - ( HS khá giỏi ) thực hành trước - 2 - 3 em đọc tên bản đồ - Tỉnh An Giang . - Đồng Tháp , Cần Thơ , Kiên Giang D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Hãy nêu cách sử dụng bản đồ ? - Dặn về nhà tự tìm một số bản đồ đọc tên , xem phần chú giải . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 24 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Nước văn lang (Chuẩn KTKN : 106 ; SGK : 11 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được một số sự kiện và nhà nước Văn Lang :Thời gian ra đời , những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ . + Khoảng 700 TCN nước Văn Lang , nhà nước đầu tiên trong lòch sử dân tộc ta ra đời . + Người Lạc Việt biết làm ruộng ươm tơ , dệt lụa, đức đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất . + Người Lạc Việt ở nhà sàn , họp nhau thành làng bản . + Người Lạc Việt có tục nhuộm răng ăn trầu ; ngày lễ hội thường đua thuyền , đấu vật …. B .CHUẨN BỊ - Hình trong SGK - Phiếu học tập . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : I / Kiểm tra : - Chỉ các hướng trên bảng đồ ? - Nêu cách sử dụng bảng đồ ? - GV nhận xét . II Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - Ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : làm việc cả lớp - GV giới thiệu về trực thời gian . Người ta quy đònh năm 0 là năm Công Nguyên , trái và phải là trước và sau CN . - Xác đònh thời diểm ra đời của nước Văn Lang trên trực thời gian ? - Xác đònh trên lược đồ những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống ? Hoạt động 2 : - GV đưa khung sơ đồ để trống HS điền vào Vua Lạc hầu, lạc tướng Lạc dân - 2-3 HS trả lời câu hỏi - 2HS nhắc lại - HS chú ý lắng nhge - Vào khoảng năm 700 trước Công Nguyên - ( HS khá , giỏi ) - ( HS khá , giỏi ) - HS đọc SGK và điền vào các tầng lớp , vua , lạc hầu , lạc tướng ,lạc dân , nô tì cho phù hợp . Lòch sử / Thúy Vân 5 Nô tì Hoạt động 3: làm việc cá nhân - GV kẻ sẳn khung thống kê ( bỏ trống nội dung cần điền ) - GV chốt ý đúng + Sản xuất : lúa khoai , ươn tơi + Ăn uống : cơm ,xôi , bánh mắn + Mặc và trang điểm : trang sức , búi tóc + Ở nhà sàn , quây quần thành làng + Lễ hội : đua thuyền , đấu vật - Cho 1vài HS mô tả bằng lời của mình về đời sống của người Lạc Việt . Hoạt động 4 : làm việc cả lớp . - Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ? - GV kết luận chung rút ra bài học - HS đọc cách và xem tranh điền nội dung các cột cho hợp lí . - HS lần lượt điền vào khung - Lớp nhận xét bổ sung . - 2 –3 HS nêu - ( HS khá , giỏi ) - Làm bánh chưng ,bánh dầy . - Cả lớp bổ sung D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Nhà nước đầu tiên của ta ra đời khoảng năm nào , đứng đầu nhà nước là ai ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 6 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 4 Ngày dạy 31 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Nước Âu Lạc (Chuẩn KTKN : 106 : SGK : 15 ) A .MỤC TIÊU : (giúp học sinh ) - Nắm được một cách sơ lược cuộc khoáng chiến chống Triệu Đà của nhân dân u Lạc : - Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược u Lạc . Thời kì đầu do đoàn kết , có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi ; nhưng về sau do An Dương Vươngchủ quan nên cuộc kháng chiến Thất bại . B CHUẨN BỊ - Hình trong SGK - Lược đồ Bắc bộ và Bắc trung bộ. C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra : - Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và khu vực nào trên đất nước ta ? - Em hãy tả một số nét về đời sống thời đó ? - GV nhận xét . II Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - Ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : làm việc cá nhân - Em hãy điền dấu + vào ô vuông sau những điểm giống nhau về cuộc sống ngừời Lạc Việt và âu Lạc . + Sống cùng trên một đòa bàn + Đều biết chế tạo đồ dùng + Đều biết rèn sắt + Đều trồng lúa và chăn nuôi . +Tục lệ có điểm giống nhau . - GV kết luận : Cuộc sống của người Âu Lạc và Lạc Việt có nhiều điểm giống nhau họ sống hoà nhập với nhau Hoạt động 2: làm việc cả lớp - Xác đòmh trên lược đồ hình nơi đóng đô của nước Âu Lạc . - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô nước Văn Lang và nước Âu Lạc . - 2-3 HS trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại - ( HS khá , giỏi ) - HS đọc SGK và dựa vào hiểu biết làm bài - Sai - Đúng - Đúng - Đúng - Đúng - HS lần lượt đánh dấu vào ô đúng và trả lời kết quả . - Lớp nhận xét bổ sung . - 2 –3 HS lên xác đònh - ( HS khá , giỏi ) - Khác nhau : Thành cổ Loa được xây dựng Lòch sử / Thúy Vân 7 - GV nêu tác dụng của nỏ thần và thành cổ Loa qua sơ đồ . Hoạt động 3 :Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn : từ năm 207 TCN… phương Bắc - Kể lại cuộc kháng chiến của Triệu Đà và của nhân dân Âu Lạc chống quân xâm lược ? + GV đặt câu hỏi lớp thảo luận - Vì sao cuộc xâm lược của Triệu Đà lại thất bại ? - Vì sao năm 197 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc ? - GV chốt ý chính của bài . vững chắc là thành tựu đặc sắc . - (HS khá , giỏi ) - Cả lớp đọc thầm - (HS khá , giỏi ) - 2 – 3 HS kể lại - Người Âu Lạc đoàn kết một lòng …….thành luỹ kiên cố vũ khí tốt . - Do mưu kế của Triệu Đà đưa con sang làm rể , điều tra cách bố trí lực lượng và chia rẻ nội bộ . - HS trả lời câu hỏi - HS nhận xét D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Nước Âu Lc ra đời trong hoàn cảch nào ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 8 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 5 Ngày dạy 7 tháng 9 năm 2009 Tên bài dạy : Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( Chuẩn KTKN : 107 ; SGK : 17 ) A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương bắc đố với nước ta : từ năm 179 TCN đến năm 938 . - Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( một vài điểm chính , sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý ,đi lao dòch , bò cưỡng bức theo phong tục cũa người Hán ) : + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý . + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta , bắt nhân dân ta phải học chữ Hán , sống theo phong tục của người Hán . B CHUẨN BỊ - phiếu học tập C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN HỌC SINH I / Kiểm tra : - Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ? - GV nhận xét . II Bài mới 1 / Giới thiệu bài : - Ghi tựa bài 2 / Bài giảng Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra bảng so sánh tình hình nước ta trước và khi bò phong kiến đô hộ . TG Trước năm Từ năm 179 TCN đến C M 179 TCN năm 938 Chủ quyền Làmột nước Trở thành quận , huyện Độc lâp của PK phương Bắc Kinh tế Độc lập và Bò phụ thuộc Tự chủ Văn hoá Có phong tục Phải theo phong tục người Tập quán riêng Hán , học chữ Hán, nhưng nhân dân ta vẫn giữ gìn - 2-3 HS trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại - HS đọc SGK điền dầy đủ các nội dung - HS báo cáo kết quả làm việc của mình trước lớp . - Cả lớp nhận xét bổ sung . Lòch sử / Thúy Vân 9 bản sắc dân tộc - GV nhận xét kết luận giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hoá . Hoạt động 2 - Khi đô hộ nước ta các triều đại phong kiến đã là gì ? - Dưới ách thống trò của các triều đậi phong kiến phương Bắc , cuộc sống của nhân dân ta cực nhục như thế nào ? - Không chòu khuất phục nhân dân ta phản ứng ra sao ? - Ai mở đấu cho cuộc khởi nghóa chống quân xâm lược vào năm nào ? -Kể tên các cuộc khởi nghóa lớn của nhân dân ta ? - Cuối cùng nhân dân có giành được độc lập không ? - GV nhận xét chốt ý đúng . - Bắt ta học các phong tục của người Hán , sống theo luật pháp của người Hán . - Bọn quan lại đô hộ bắt nhân dân ta phải lên rừng săn voi , tê giác , bắt chim quý , xuống biển mò ngọc trai bắt đồi mồi … để cống nạp cho chúng . - ( HS khá , giỏi ) - Không chòu sư áp bức , bóc lột của bọn thống trò nhân dân ta liên tục nỗi dậy , đánh đổi quân đô hộ . - (HS khá , giỏi ) Đó là cuộc khởi nghóa của Hai Bà Trưng ,năm 40 . - Bà Triệu , Lí Bí , Quang Phục , Dương Đình Nghệ , Mai Thúc Loan ,Ngô Quyền . - Dân ta đã giành được độc lập hoàn toàn . D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Khi đô hộ nước ta các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau . DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 10 [...]... nhân dân ta đánh quân Nam Hán + Trước trận Bạch Đằng Ngô Quyền lên ngôi vua - GV yêu cầu dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu về một số nét về tiểu sử Ngô Quyền Hoật động 2: làm viêc cả lớp Lòch sử / Thúy Vân - 2 –3 HS nêu 14 - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn (sang đánh … thất bại ) trả lời - Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đòa phương nào ? - Quân Ngô quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì ? - Trận đánh diễn ra... trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng ? - Dặn HS về nhà học thuộc bài xem bài sau DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 15 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 8 Ngày dạy 27 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Ôn tập (Chuẩn KTKN : 1 08 ; SGK : 19... xanh tươi, ngược xuôi buôn bán, khắp nơi chùa tháp được xây dựng bò tàn phá, đổ máu vô ích D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lónh mà các em sưu tầm được - Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất ( 981 ) DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 18 tháng 10 năm 2010 Lòch sử / Thúy Vân Tuần 10 19 Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống... ……………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng 33 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy 6 tháng 12 năm 2010 Tên bài dạy : Ôn tập lòch sử Tuần 17 (SGV : … SGK : …) A MỤC TIÊU : - HS nắm được các kiến thức đã học từ bài 1đến bài 14 - Có ý thức kính trọng và giữ gìn các di tích lòch sử B CHUẨN BỊ C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN I / Kiểm tra : - Ý chí quyết tam và... xâm lược lần thứ nhất ( Năm 981 ) (Chuẩn KTKN : 109 ; SGK : 27 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống Lần thứ nhất ( năm 981 ) do Lê Hoàn chỉ huy : + Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân + Tường thuật ( sử dụng lược đồ ) ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất : Đầu năm 981 quan Tống theo hai đườn... thóc  + Cổng chùa nhiều khi là nơi họp chợ  Lòch sử / Thúy Vân 25 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 13 Ngày dạy 8 tháng 11 năm 2010 Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 – 1077 ) (Chuẩn KTKN : 110 ; SGK : 34 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - biết những nét chính về trận chiến tại phòng tuyến sông NHư Nguyet65 ( Có thể sử dụng lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như... sông - ( HS khá , giỏi ) - Thuỷ triều lên lấp cọc nhọn Ngô Quyền dùng thuyền như õgiặc vừa đánh vừa lui khi thuỷ triều xuống thấp đánh phản công giặc va vào bãi cọc - Quân ta hoàn toàn thắng lợi - Kết quả của trận đánh ra sao ? - GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: làm việc cả lớp - Sau khi đánh tan quân Nam Hán Ngô Quyền đã làm - ( HS khá , giỏi ) - Ngô Quyền lên ngôi vua , mở đầu cho thời kì gì ? điều... văn hóa làng xã - Em biết Thăng Long còn có tên nào khác ? Thời Lí , cùa được sử dụng vào việc gì - Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lượt lần 2 ? - Đầu năm 1226 , Lí Chiêu Hoàng lên ngôi Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ? và nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh _ nhà Trần thành lập - Lòch sử / Thúy Vân - 34 - GV nhận chốt lại nội dung bài D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - GV nhận xét tiết... Đồn điền sứ + Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuộng khi có điều oan ức hoặc cầu xin + Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã + Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất,khi có chiến tranh thì tham gia Lòch sử / Thúy Vân HỌC SINH - 2-3 HS trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại - HS làm ở phiếu học tập 28 chiến đấu - HS làm xong bào cáo kết quả , lớp nhận xét... …………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng 29 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 15 Ngày dạy 22 tháng 11 năm 2010 Tên bài dạy : Nhà Trần và việc đắp đê (Chuẩn KTKN : 111 ; SGK : 39 ) A MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một vài sự kiện về sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất nông nghiệp : Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt : lập Hà đê sứ ; năm 1 2 48 nhân dân c3 nước được . ( 981 ) .DUYỆT : ( Ý kiến góp ý ) KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 10 Ngày dạy 18 tháng 10 năm 2010 Lòch sử / Thúy Vân 18 Tên bài dạy : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất ( Năm 981 . ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng Ngày tháng năm 2010 Hiệu Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 14 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 8 Ngày dạy 27 tháng 9 năm 2010 Tên bài dạy : Ôn tập (Chuẩn KTKN : 1 08 ; SGK : 19 ) A .MỤC TIÊU. ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngày Tháng năm 2009 Hiệu Trưởng Tổ Trưởng Lòch sử / Thúy Vân 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3 Ngày dạy 24 tháng 8 năm 2009 Tên bài dạy : Nước văn lang (Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Mục lục

Xem thêm