0

Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

68 814 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:33

Môn: Lòch sử Tiết : 3 NƯỚC VĂN LANG I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang : thời gian ra đời, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người việt Cổ: + Khoảng năm 700 TCN nước Văn Lang nhà nước đầu tiên trong lòch sử nước tara đời. + Người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. + Người Lạc Viêt ở nhà sàn, họp nhau thành các làng, bản. + Người Lạc Việt có tục nhuộm răng, ăn trầu; ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật,… - Biết sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương 2.Kó năng: - HS mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt 3.Thái độ: - HS tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc. II Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội - Lúa - Khoai - Cây ăn quả - Ươm tơ dệt vải - Đúc đồng: giáo mác, mũi tên , rìu , lưỡi cày - Nặn đồ đất - Đóng thuyền - Cơm, xôi - Bánh chưng, bánh giầy - Uống rượu - Mắm - Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trọc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng - Vui chơi, nhảy múa - Đua thuyền - Đấu vật Giáo viên: Nguyễn Thanh Minh Trang:1 III Các hoạt động dạy – học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 - Khởi động: Hát 2 - Bài mới: Giới thiệu: Nước Văn Lang Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu , Lạc tướng Lạc dân Nô tì Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người - HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bản đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian - HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , HS khác bổ sung . -3 ,4 em đọc. dân Lạc Việt -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 3 – Củng cố – dặn dò : -Nhận xét tiêt học. - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” Môn: Lòch sử Tiết : 4 NƯỚC ÂU LẠC I Mục đích - yêu cầu: Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống triệu Đà của nhân dân u Lạc: Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược u Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại. II Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa điểm  Đều biết chế tạo đồ đồng  Đều biết rèn sắt  Đều trồng lúa và chăn nuôi  Tục lệ nhiều điểm giống nhau III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Văn Lang - Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? - Đứng đầu nhà nước là ai? - Giúp vua có những ai? - Dân thường gọi là gì? - Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? - GV nhận xét.  Bài mới:  Giới thiệu: Nước u Lạc Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương - GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK - Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau: + Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu - HS trả lời - HS nhận xét - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. - HS đọc to đoạn còn lại - Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên cố. Đà lại thất bại? + Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? - GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu Đà & cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương.  Củng cố Dặn dò: -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - HS trả lời & nêu ý kiến của riêng mình -3 ,4 em đọc . Môn: Lòch sử Tuần : 5 Ngày : NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - Biết được từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bò phong kiến phương Bắc đô hộ . 2.Kó năng: - Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta: + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật q. + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. 3.Thái độ: - Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa - Bảng thống kê Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 GIAN H 2 phút 5 phút 15 phút 15 phút 3 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Âu Lạc - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - Người Lạc Việt & người Âu Việt có những điểm gì giống nhau? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Làm việc theo nhóm - GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ - GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi nghóa để trống)  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng - HS trả lời - HS nhận xét - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc - HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của mình . Bảng thống kê Phiếu học tập Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 6 Ngày : KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( Năm 40 ) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết - Kể ngắn gọn cuộc khởi nghóa của Hai Bà Trưng: + Nguyên nhân khởi nghóa: Do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bò Tô Đònh giết hại( trả nợ nước thù nhà) + Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa…Nghóa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu , trung tâm của chính quyền đô hộ. + Ý nghóa: Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ; thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dâân ta. 2.Kó năng: - Tường thuật trên bản đồ diễn biến chính cuộc khởi nghóa. 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Lược đồ cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng . - Phiếu học tập . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I GIA N ĐDDH 2 phút 5 phút 10ph út 10ph út  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc - Nhân dân ta đã bò chính quyền đô hộ phương Bắc cai trò như thế nào? - Hãy kể tên các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Thảo luận nhóm - Giải thích khái niệm quận Giao Chỉ : Thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ . - GV đưa vấn đề sau để các nhóm thảo luận “Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau: + Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thái thú Tô Đònh. + Do Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc, bò Tô Đònh giết hại. Theo em, ý kiến nào đúng? Tại sao? - GV hướng dẫn HS kết luận : Thi Sách bò giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghóa nổ ra , nguyên nhận sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc của hai bà . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV treo lược đồ . - GV giải thích : Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng diễn ra trên phậm vi - HS trả lời - HS nhận xét - Các nhóm thảo luận, sau đó nêu kết quả - HS quan sát lược đồ & dựa vào nội dung của bài để SGK Phiếu Lược đồ 10ph út 3 phút rất rộng , lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính diễn ra cuộc khởi nghóa . - GV yêu cầu HS nêu lại diễn biến của cuộc khởi nghóa? - GV nhận xét. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghóa gì ? - GV chốt: Sau hơn 200 năm bò phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.  Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo? - Nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - Chuẩn bò : Ngô Quyền & chiến thắng Bạch Đằng tường thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghóa. - Cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất. Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 7 Ngày : CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( Năm 938 ) [...]... động 2: Hoạt động nhóm - GV yêu cầu HS đọc SGK, cùng thảo luận những vấn đề sau: + Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đâu? + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của 8 phút trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán,... Môn: Lòch sử Tuần : 9 Ngày : ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức : - Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân: + Biết sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bò kìm hãm bởi chiến tranh liên miên + Đinh Bộ Lónh đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước 2. Kó năng: - HS nắm được sự ra đời... Lónh dẹp loạn 12 sứ quân Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 8 Ngày : ÔN TẬP I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS củng cố lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5 về hai giai đoạn lòch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập 2. Kó năng: - HS kể tên lại những sự kiện lòch sử tiêu biểu... Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ cầu cứu nhà Nam Hán Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bò đón đánh quân Nam Hán + Những nét chính về diễn biến của trận Bạch Đằng: Ngô Quyền chỉ huy quân ta dựa vào thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt đòch 2. Kó năng: - Trình bày được ý nghóa của trận Bạch Đằng đối với lòch sử dân tộc 3.Thái độ: - Luôn có tinh thần bảo vệ nền... sang đánh nước ta Liệu rồi số phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bài: Cuộc kháng chiến chống quân 9 phút Tống lần thứ nhất (981) Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD H - HS trả lời - HS nhận xét - Vua Đinh & con trưởng là Đinh Liễn bò giết hại SGK - Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác... Khởi động:  Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) - Vì sao quân Tống xâm lược nước - HS trả lời - HS nhận xét ta? - Ý nghóa của việc chiến thắng quân Tống? - GV nhận xét 2 phút  Bài mới:  Giới thiệu: - Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý Nhà Lý tồn tại từ năm 1009 nđến năm 122 6 Nhi65m vụ của chúng ta hôm nay là tìm hiể xen nhà Lý được ra đời trong hoàn cảnh nào ? Việc dời 7 phút đô... chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai thắng lợi 2. Kó năng: - HS trình bày sơ lược nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống dưới thời Lý - HS mô tả sinh động trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Cầu 3.Thái độ: - HS tự hào về tinh thần dũng cảm và trí thông minh của nhân dân ta trong cộng cuộc chống quân xâm lược II Đồ dùng dạy học : - Lược đồ kháng chiến chống... lên ngôi còn quá nhỏ, quân Tống đã chuẩn bò xâm lược Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống , triệt phá nơi tập trung quân lương của giặc rồi kéo về nước Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - GV yêu cầu HS thuật lại diễn biến trận đánh theo lược đồ - GV đọc cho HS nghe bài thơ “Thần” - Bài thơ “Thần” là một nghệ thuật quân sự đánh vào lòng người, kích thích được niềm tự hào của tướng só, làm hoảng loạn... Đường lối đó đã tránh cho 2 dân tộc thoát khỏi binh đao  Củng cố - Dặn dò: - Kể tên những chiến thắng vang dội của Lý Thường Kiệt - Chuẩn bò bài: Nhà Trần thành lập Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 14 Ngày : NHÀ TRẦN THÀNH LẬP I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết được: - Hoàn cảnh ra đời của... suy yếu, đầu năm 122 6, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh , nhà Trần thành lập - Nhà Trần cũng giống nhà Lý về tổ chức nhà nước, luật pháp và quân đội Đặc biệt là mối quan hệ giữa vua với quan, vua với dân rất gần gũi nhau 2. Kó năng: - HS nêu được cơ cấu tổ chức của nhà Trần và một số chính sách quan trọng 3.Thái độ: - Thấy được sự ra đời của nhà Trần là phù hợp lòch sử Các vua Trần làm . năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 24 8 Năm 5 42 – 6 02 Năm. Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá. CỦA HS ĐDD Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 24 8 Năm 5 42 – 6 02 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 GIAN H 2 phút 5 phút 15 phút 15 phút 3 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Âu Lạc -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2,

Mục lục

Xem thêm