0

Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_3 cột

35 800 6
  • Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_3 cột

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:33

Môn: Lòch sử Tuần : 3 Ngày : NƯỚC VĂN LANG I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết - Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lòch sử nước ta. Nhà nước này ra đời cách đây khoảng bảy trăm năm trước công nguyên . - Biết sơ lược về tổ chức xã hội thời Hùng Vương - Một số tục lệ của người Lạc Việt còn tồn tại tới ngày nay ở đòa phương mà HS được biết . 2.Kó năng: - HS mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt 3.Thái độ: - HS tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc. II Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Tring Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội - Lúa - Khoai - Cây ăn quả - Ươm tơ dệt vải - Đúc đồng: giáo mác, mũi tên , rìu , lưỡi cày - Nặn đồ đất - Đóng thuyền - Cơm, xôi - Bánh chưng, bánh giầy - Uống rượu - Mắm - Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trõc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng - Vui chơi, nhảy múa - Đua thuyền - Đấu vật III Các hoạt động dạy – học : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 1phút 5phút 1 - Khởi động: Hát 2 - Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( - HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của SGK 8phút 10phú t 3 phút 1 phút CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu , Lạc tướng Lạc dân Nô tì Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người dân Lạc Việt Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân - Đòa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt? - GV kết luận . 3 – Củng cố – dặn dò : - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bảng đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian - HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , HS khác bổ sung . Phiếu học tập Giấy khổ to, bút. Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần 4 Ngày : NƯỚC ÂU LẠC I Mục đích - yêu cầu: HS biết - Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nước Văn Lang. - Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. - Sự phát triển về quân sự của nước u Lạc . - Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước u Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà . II Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa điểm  Đều biết chế tạo đồ đồng  Đều biết rèn sắt  Đều trồng lúa và chăn nuôi  Tục lệ nhiều điểm giống nhau III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Văn Lang - Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? - Đứng đầu nhà nước là ai? - Giúp vua có những ai? - Dân thường gọi là gì? - Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? - GV nhận xét. - HS trả lời - HS nhận xét 10 phút 10 phút 10 phút 3 phút  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương - GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK - Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau: + Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại? + Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? - GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu Đà & cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương.  Củng cố Dặn dò: - Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương? - Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. - HS đọc to đoạn còn lại - Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên cố. - HS trả lời & nêu ý kiến của riêng mình SGK Phiếu học tập Lược đồ Hình ảnh minh hoạ Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 5 Ngày : NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS nắm được từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bò phong kiến phương Bắc đô hộ . 2.Kó năng: - Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta. 3.Thái độ: - Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa - Bảng thống kê Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 2 phút 5 phút 15 phút 15 phút 3 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước Âu Lạc - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? - Người Lạc Việt & người Âu Việt có những điểm gì giống nhau? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Làm việc theo nhóm - GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ - GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi nghóa để trống)  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò : Khởi nghóa Hai Bà Trưng - HS trả lời - HS nhận xét - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc - HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của mình . Bảng thống kê Phiếu học tập Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 6 Ngày : KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( Năm 40 ) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết - Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghóa? - Đây là cuộc khởi nghóa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bò các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. 2.Kó năng: - Tường thuật trên bản đồ diễn biến cuộc khởi nghóa. 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào về người anh hùng dân tộc và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta . II Đồ dùng dạy học : - SGK - Lược đồ cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng . - Phiếu học tập . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 2 phút 5 phút 10phú t  Khởi động: Hát  Bài cũ: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc - Nhân dân ta đã bò chính quyền đô hộ phương Bắc cai trò như thế nào? - Hãy kể tên các cuộc khởi nghóa của nhân dân ta? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Thảo luận nhóm - Giải thích khái niệm quận Giao Chỉ : - HS trả lời - HS nhận xét 10phú t 10phú t 3 phút Thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ . - GV đưa vấn đề sau để các nhóm thảo luận “Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau: + Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Thái thú Tô Đònh. + Do Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc, bò Tô Đònh giết hại. Theo em, ý kiến nào đúng? Tại sao? - GV hướng dẫn HS kết luận : Thi Sách bò giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghóa nổ ra , nguyên nhận sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc của hai bà . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV treo lược đồ . - GV giải thích : Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng diễn ra trên phậm vi rất rộng , lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính diễn ra cuộc khởi nghóa . - GV yêu cầu HS nêu lại diễn biến của cuộc khởi nghóa? - GV nhận xét. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghóa gì ? - GV chốt: Sau hơn 200 năm bò phong kiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống ngoại xâm.  Củng cố - Dặn dò: - Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng do ai lãnh đạo? - Nguyên nhân của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - Chuẩn bò : Ngô Quyền & chiến thắng Bạch Đằng - Các nhóm thảo luận, sau đó nêu kết quả - HS quan sát lược đồ & dựa vào nội dung của bài để tường thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghóa. - Cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất. SGK Phiếu Lược đồ Các ghi nhận, lưu ý : Môn: Lòch sử Tuần : 7 Ngày : CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( Năm 938 ) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS biết được vì sao có trận đánh Bạch Đằng 2.Kó năng: - HS kể lại được diễn biến trận Bạch Đằng. - Trình bày được ý nghóa của trận Bạch Đằng đối với lòch sử dân tộc. 3.Thái độ: - Luôn có tinh thần bảo vệ nền độc lập dân tộc. II Đồ dùng dạy học : - Hình minh họa - Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng - Phiếu học tập Họ và tên: …………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào  sau thông tin đúng về Ngô Quyền + Ngô Quyền là người làng Đường Lâm (Hà Tây)  + Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ.  + Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán  III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN ĐDDH 1 phút 5 phút 8 phút 10phú t 8 phút 2 phút  Khởi động: Hát  Bài cũ: Khởi nghóa Hai Bà Trưng. - Vì sao cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng lại xảy ra? - Ý nghóa của cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng? - GV nhận xét.  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS làm phiếu học tập - GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu vài nét về con người Ngô Quyền. Hoạt động 2: Hoạt động nhóm - GV yêu cầu HS đọc SGK, cùng thảo luận những vấn đề sau: + Cửa sông Bạch Đằng nằm ở đâu? + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì? - Điều đó có ý nghóa như thế nào? - GV kết luận  Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân. - HS trả lời - HS nhận xét - HS làm phiếu học tập - HS xung phong giới thiệu về con người Ngô Quyền. - HS đọc đoạn: “Sang đánh nước ta… thất bại” để cùng thảo luận nhóm - HS thuật lại diễn biến của trận đánh - HS thảo luận – báo cá - Mùa xuân 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. - Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Phiếu học tập SGK Các ghi nhận, lưu ý : [...]... động cả lớp - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng : Cuối năm 140 6, quân Minh xâm lược nước ta Nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân nên cuộc kháng chiến thất bại ( 140 7) Dưới ách đô hộ của nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghóa của nhân dân ta đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghóa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng Năm 141 8, từ vùng núi Lam Sơn (Thanh Hoá), cuộc khởi nghóa Lam Sơn ngày càng lan rộng ra cả. .. quân sang đánh nước ta Liệu rồi số phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH - HS trả lời - HS nhận xét - Vua Đinh & con trưởng là Đinh Liễn bò giết hại SGK - Con thứ là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác việc... theo những đường nào? - Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào? - Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không? Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta? - HS dựa vào phần chữ & lược đồ Lược đồ trong SGK để thảo luận trận - Đại diện nhóm lên bảng thuật lại đánh cuộc kháng chiến chống quân Tống của nhân... thơ “Thần” Giấy, bút - Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm báo cáo của cuộc kháng chiến ? - do quân dân ta rất dũng cảm Lý Thường Kiệt là một tướng tài ( chủ động tấn công sang đất Tống ; lập Hoạt động 4 : Hoạt động cả lớp 7 phút - Kết quả của cuộc kháng chiến chống phòng tuyến sông Như Nguyệt ) quân Tống xâm lược? - Sau chiến thắng ở phòng tuyến sông - Quân Tống... Môn: Lòch sử Tuần : 10 Ngày : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ NHẤT (Năm 981) I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết: - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân - Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược - Ý nghóa thắng lợi của cuộc kháng chiến 2.Kó năng: - HS nêu được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống... quân Tống đã chuẩn bò xâm lược Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống , triệt phá nơi tập trung quân lương của giặc rồi kéo về nước Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp 8 phút - GV yêu cầu HS thuật lại diễn biến trận - HS xem lược đồ & thuật lại diễn đánh theo lược đồ biến - GV đọc cho HS nghe bài thơ “Thần” - Bài thơ “Thần” là một nghệ thuật quân sự đánh vào lòng người, kích thích được niềm tự hào của tướng... tranh - GV đánh giá và chốt ý Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình đất nước trước & sau khi được thống nhất  Củng cố Dặn dò: - GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lónh mà các em sưu tầm được - Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm thông báo kết quả làm việc của nhóm Bảng so sánh Chuyện... sách quan trọng 3.Thái độ: - Thấy được sự ra đời của nhà Trần là phù hợp lòch sử Các vua Trần làm rạng rỡ non sông, dân tộc II Đồ dùng dạy học : - Tìm hiểu thêm về cuộc kết hôn giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh; quá trình nhà Trần thành lập - Phiếu học tập Họ và tên: …………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy đánh dấu x vào  sau những chính sách được nhà Trần thực hiện: + Đứng đầu nhà... chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuộng khi có điều oan ức hoặc cầu xin + Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã + Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu       III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN 1 phút 5 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV  Khởi động:  Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075... thắng được quân Tống bởi tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân dân ta Người anh hùng tiêu biểu của cuộc kháng chiến này là Lý Thường Kiệt 2.Kó năng: - HS trình bày sơ lược nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống dưới thời Lý - HS mô tả sinh động trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Cầu 3.Thái độ: - HS tự hào về tinh thần dũng cảm và trí thông minh của nhân dân ta . Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC. Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp. ước năm 0 là năm Công nguyên ( - HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của SGK 8phút 10phú t 3 phút 1 phút CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_3 cột, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_3 cột, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_3 cột