0

Giáo án Lịch sử 4 HK2_CKTKN

43 658 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:35

Hoà Hoaøng Gia Tuần 19 LỊCH SỬ NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN I. Mục tiêu: - Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần: + Vua quan ăn chơi sa đọa; trong triều đình một số quan lại bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước. + Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh. - Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ: Trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Quý Ly – một đai thần của vua nhà Trần đã truất ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là Đại Ngu. II. Chuẩn bị: - PHT của HS; Tranh minh hoạ như SGK nếu có. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: Cho HS hát. 2. KTBC: - Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược quân Mông- Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào? - Khi giặc Mông –Nguyên vào Thăng Long vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Phát triển bài: * Hoạt động nhóm: - GV phát PHT cho các nhóm. Nội dung của phiếu: Vào giữa thế kỉ XIV: + Vua quan nhà Trần sống như thế nào? + Những kẻ có quyền thế đối xử với dân ra sao? + Cuộc sống của nhân dân như thế nào? + Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao? + Nguy cơ ngoại xâm như thế nào? - GV nhận xét, kết luận. - GV cho 1 HS nêu khái quát tình hình của đất nước ta cuối thời Trần. * Hoạt động cả lớp: - GV tổ chức cho HS thảo luận 3 câu hỏi: + Hồ Quý Ly là người như thế nào? + Ông đã làm gì? + Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly có hợp lòng dân không? Vì sao? - GV cho HS dựa vào SGK để trả lời./ HS thảo luận và trả lời câu hỏi./ HS khác nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố: - Cả lớp hát. - HS trả lời câu hỏi. - HS nhận xét. - HS các nhóm thảo luận và cử người trình bày kết quả. + Ăn chơi sa đoạ. + Ngang nhiên vơ vét của nhân dân để làm giàu. + Vô cùng cực khổ. + Bát bình, phẫn nộ trước thói xa hoa, sự bóc lột của vua quan, nông dân và nô tì đã nổi dậy đấu tranh. + Giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - 1 HS nêu. + Là quan đại thần của nhà Trần. + Ông đã thay thế các quan cao cấp của nhà Trần bằng những người thực sự có tài, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân. Quy định lại số ruộng đất, nô tì của quan lại quý tộc, nếu thừa phải nộp cho nhà nước. Những năm có nạn đói, nhà giàu buộc phải bán thóc và tổ chức nơi chữa bệnh cho nhân dân. + Hành động truất quyền vua là hợp lòng dân vì các vua cuối thời nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đọa, làm cho tình hình đất nước ngày càng xấu đi và Hồ Quý Ly đã có nhiều cải cách tiến bộ. 1 Thø hai, 4/1/10 Hồ Hoàng Gia - GV cho HS đọc phần bài học trong SGK. - Trình bày những biểu hiện suy tàn của nhà Trần? - Triều Hồ thay triều Trần có hợp lịch sử khơng? Vì sao? 5. Tổng kết- Dặn dò: * Nhà Trần sụp đổ, Hồ Q Ly lên ngơi, đất nước ta đứng trước âm mưu xâm lược của giặc Minh. Tình hình nước Đại Việt thế kỉ XV ra sao các em sẽ thấy rõ trong bài học tới. - Về nhà học bài và chuẩn bị trước bài: “ Chiến thắng Chi Lăng”. - Nhận xét tiết học. - 3 HS đọc bài học. - HS trả lời câu hỏi. - HS cả lớp. Địa lý THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG I.Mục tiêu : - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của TP Hải Phòng: + Vị trí: ven biển, bên bờ sơng Cấm. + Tp cảng, trung tâm cơng nghiệp đóng tàu, trung tâm du lịch, … - Chỉ được Hải Phòng trên bản đồ (lược đồ). II.Chuẩn bò : - Các BĐ :hành chính, giao thông VN. - Tranh, ảnh về TP Hải Phòng (HS sưu tầm) III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh:Cho HS hát . 2.KTBC : -Chỉ vò trí của thủ đô Hà Nội trên BĐ. -Nêu những dẫn chứng cho thấy HN là trung tâm chính trò, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của nước ta . GV nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : 1/.Hải Phòng thành phố cảng: *Hoạt động nhóm: -Cho các nhóm dựa vào SGK, BĐ hành chính và giao thôngVN, tranh, ảnh thảo luận theo gợi ý sau: +TP Hải Phòng nằm ở đâu? +Chỉ vò trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết HP giáp với các tỉnh nào ? +Từ HP có thể đi đến các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ? +HP có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để trở thành một cảng biển ? +Mô tả về hoạt động của cảng HP. - GV giúp HS hoàn thiện phần trả lời . 2/.Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hải Phòng: -Cả lớp . -HS lên chỉ BĐ và trả lời câu hỏi. -HS khác nhận xét. -HS các nhóm thảo luận. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả . -HS nhận xét, bổ sung. 2 Hồ Hoàng Gia *Hoạt động cả lớp: -Cho HS dựa vào SGK trả lời các câu hỏi sau: +So với các ngành công nghiệp khác, công nghiệp đóng tàu ở HP có vai trò như thế nào? +Kể tên các nhà máy đóng tàu ở HP . +Kể tên các sản phẩm của ngành đóng tàu ở HP (xà lan, tàu đánh cá, tàu du lòch, tàu chở khách, tàu chở hàng…) 3/.Hải Phòng là trung tâm du lòch: * Hoạt động nhóm: -Cho HS dựa vào SGK, tranh, ảnh để thảo luận theo gợi ý : +Hải Phòng có những điều kiện nào để phát triển ngành du lòch ? -GV nhận xét, kết luận. 4.Củng cố - Dặn dò:: -GV: Đến HP chúng ta có thể tham gia được nhiều hoạt động lí thú :nghỉ mát, tắm biển, tham gia các danh lam thắng cảnh, lễ hội ,vườn quốc gia cát Bà … -Kể một số điều kiện để HP trở thành một cảng biển, một trung tâm du lòch . -Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở HP. -Cho HS đọc bài trong khung . -Nhận xét tiết học . -Chuẩn bò bài tiết sau: “Đồng bằng Nam Bộ”. -HS trả lời câu hỏi . -HS khác nhận xét, bổ sung. -HS các nhóm thảo luận . -Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình trước lớp. -HS trả lời . -HS đọc . -HS cả lớp. Tuần 20 LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG I. Mục tiêu: - Nắm được một số sự kiện vè khởi nghĩa Lam Sơn (tập trung vào trận Chi Lăng): + Lê Lợi chiêu binh sĩ xây dựng lực lượng tiến hành khởi nghĩa chống qn xâm lược Minh (khởi nghĩa Lam Sơn). Trận Chi Lăng là một trong những trận quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. + Diễn biến trận Chi Lăng: qn địch do Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng; kị binh ta nghênh chiến, nhử Liễu Thăng và kị binh giặc vào ải, qn ta tấn cơng, Liễu Thăng bị giết, qn giặc hoảng loạn và rút chạy. + Ý nghĩa: Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đơng Quan của qn Minh, qn Minh phải xin hàng và rút về nước. - Nắm được việc nhà Hậu Lê được thành lập: + Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, qn Minh ohaie đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngơi Hồng đế (năm 1428), mở đầu thời Hậu Lê. - Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi (kể chuyện Lê Lợi trả gươm cho Rùa thần …). II. Chuẩn bị: Hình trong SGK phóng to./ PHT của HS./ GV sưu tầm những mẩu chuyện về anh hùng Lê Lợi. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 2. KTBC: + Em hãy trình bày hồn cảnh nước ta cuối thời Trần? - HS đọc bài và trả lời câu hỏi. 3 Hoà Hoaøng Gia + Vì sao nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược? - GV ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu. b. Phát triển bài: * Hoạt động cả lớp: - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng: Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta * Hoạt động cả lớp: - GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh của ải Chi Lăng. GV hỏi: - Thung lũng Chi Lăng ở tỉnh nào của nước ta? - Thung lũng này có hình như thế nào? - Hai bên thung lũng là gì? - Lòng thung lũng có gì đặc biệt? - Theo em với địa hình như thế Chi Lăng có lợi gì cho quân ta và có hại gì cho quân địch. - GV nhận xét và cho HS mô tả ải Chi Lăng. Sau đó GV kết ý. * Hoạt động nhóm: Để giúp HS thuật lại trận Chi Lăng, GV đưa ra các câu hỏi cho các em thảo luận nhóm: + Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta đã hành động như thế nào? + Kị binh của nhà Minh đã phản ứng thế nào trước hành động của quân ta? + Kị binh của nhà Minh đã bị thua trận ra sao? + Bộ binh của nhà Minh bị thua trận như thế nào? - GV cho 1 HS khá trình bày lại diễn biến của trận Chi Lăng. - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động cả lớp: - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận để HS nắm được tài thao lược của quân ta và kết quả, ý nghĩa của trận Chi Lăng. + Trong trận Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào? + Sau trận chi Lăng, thái độ của quân Minh ra sao? - GV tổ chức cho HS trao đổi để thống nhất và kết luận như trong SGK. 4. Củng cố - Dặn dò: - GV tổ chức cho HS cả lớp giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm được về anh hùng Lê Lợi. - Cho HS đọc bài ở trong khung. - Nêu chiến thắng lừng lẫy nhất của nghĩa quân Lam Sơn và nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó? - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau: “Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. - Nhận xét tiết học. - HS nhận xét. - HS cả lớp lắng nghe GV trình bày. - HS quan sát lược đồ và đọc SGK. - Tỉnh Lạng sơn. - Hẹp có hình bầu dục. - Núi đá và núi đất. - Có sông lại có 5 ngọn núi nhỏ. - Có lợi cho quân ta mai phục đánh giặc, còn giặc vào ải Chi Lăng thì khó mà có đường ra. - HS mô tả. - HS dựa vào dàn ý trên để thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm thuật lại diễn biến chính của trận Chi Lăng. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS trình bày. - HS cả lớp thảo luận và trả lời. - Biết dựa vào địa hình để bày binh, bố trận, dụ địch có đường vào ải mà không có đường ra khiến chúng đại bại. - HS kể. - 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi. - HS cả lớp. Địa lý 4 Hồ Hoàng Gia ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I.Mục tiêu : - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, đất đai, sơng ngòi của đồng bằng Nam Bộ. + Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta, do phù sa của hệ thống sơng Mê Cơng và sơng Đồng nai bồi đắp. + Đồng bằng Nam Bộ có hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt. Ngồi đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo. - Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sơng Tiền, sơng Hậu trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. - Quan sát hình, tìm, chỉ và kể tên một số sơng lớn của đồng bằng Nam Bộ: sơng Tiền, sơng Hậu. II.Chuẩn bò : - Bản đồ :Đòa lí tự nhiên, hành chính VN. - Tranh, ảnh về thiên nhiên của đồng bằng Nam Bộ. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2.KTBC : -Thành phố hải Phòng . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : 1/.Đồng bằng lớn nhất của nước ta: *Hoạt động cả lớp: -GV yêu cầu HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết của mình để trả lời các câu hỏi: +ĐB Nam Bộ nằm ở phía nào của đất nước? Do các sông nào bồi đắp nên ? +ĐB Nam Bộ có những đặc điểm gì tiêu biểu (diện tích, đòa hình, đất đai.)? +Tìm và chỉ trên BĐ Đòa Lí tự nhiên VN vò trí ĐB Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau, các kênh rạch . GV nhận xé, kết luận. 2/.Mạng lưới sông ngòi ,kênh rạch chằng chòt: *Hoạt động cá nhân: GV cho HS quan sát SGK và trả lời câu hỏi: +Tìm và kể tên một số sông lớn,kênh rạch của ĐB Nam Bộ. +Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của ĐB Nam Bộ (nhiều hay ít sông?) +Nêu đặc điểm sông Mê Công . +Giải thích vì sao nước ta lại có tên là sông Cửu Long? -GV nhận xét và chỉ lại vò trí sông Mê Công, sông -HS chuẩn bò . -HS đọc bài và trả lời câu hỏi. -HS trả lời. +Nằm ở phía Nam. Do sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp nên. +Là ĐB lớn nhất cả nước ,có diện tích lớn gấp 3 lần ĐB Bắc Bộ. ĐB có mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chòt .Ngoài đất đai màu mỡ còn nhiều đất chua, mặn, cần cải tạo. +HS lên chỉ BĐ. -HS nhận xét, bổ sung. -HS trả lời câu hỏi . +HS tìm. +Do dân đào rất nhiều kênh rạch nối các sông với nhau ,làm cho ĐB có hệ thống kênh rạch chằng chòt . +Là một trong những sông lớn trên thế giới bắt nguồn từ TQ chảy qua nhiều nước và đổ ra Biển Đông. +Do hai nhánh sông Tiền, sông Hậu đổ ra bằng chín cửa nên có tên là Cửu Long . -HS nhận xét, bổ sung. 5 Hồ Hoàng Gia Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, kênh Vónh Tế … trên bản đồ . * Hoạt độngcá nhân: -Cho HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi : +Vì sao ở ĐB Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông ? +Sông ở ĐB Nam Bộ có tác dụng gì ? +Để khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô, người dân nơi đây đã làm gì ? -GV mô tả thêm về cảnh lũ lụt vào mùa mưa, tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô ở ĐB Nam Bộ . 4.Củng cố - Dặn dò: -GV cho HS so sánh sự khác nhau giữa ĐB Bắc Bộ và ĐB Nam Bộ về các mặt đòa hình, khí hậ , sông ngòi, đất đai . -Cho HS đọc phần bài học trong khung. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò trước bài: “Người dân ở ĐB Nam Bộ”. -Nhận xét tiết học . -HS trả lời . -HS khác nhận xét, bổ sung. -HS so sánh . -3 HS đọc . -HS cả lớp. Tuần 21 LỊCH SỬ NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC I. Mục tiêu: Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức quản lý đất nước tương đối chặt chẽ: soạn thảo Bộ luật Hồng Đức (nắm những nội dung cơ bản), vẽ bản đồ đất nước. II. Chuẩn bị: Sơ đồ về nhà nước thời Hậu lê ( để gắn lên bảng). Một số điểm của bộ luật Hồng Đức; PHT của HS. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: GV cho HS chuẩn bị SGK và ĐDHT. 2. KTBC: GV cho HS đọc bài: “Chiến thắng Chi Lăng”. - Tại sao qn ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? - Em hãy thuật lại trận phục kích của qn ta tại ải Chi Lăng? - Nêu ý nghĩa của trận Chi lăng. - GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Phát triển bài: *Hoạt động cả lớp: - GV giới thiệu một số nét khái qt về nhà Lê: Tháng 4- 1428, Lê Lợi chính thức lên ngơi vua, đặt lại tên nước là Đại Việt. Nhàø Lê trải qua một số đời vua. Nước đại Việt ở thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tơng(1460- 1497). *Hoạt động nhóm: - GV phát PHT cho HS. - HS chuẩn bị. - 4 HS đọc bài và trả lời câu hỏi. - HS khác nhận xét. - HS lắng nghe và suy nghĩ về tình hình tổ chức xã hội của nhà Hậu Lê có những nét gì đáng chú ý. 6 Hồ Hoàng Gia - GV tổ chức cho các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: + Nhà Hậu Lê ra đời trong thời gian nào? Ai là người thành lập? Đặt tên nước là gì? Đóng đơ ở đâu? + Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê? + Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào? - Việc quản lý đất nước thời Hậu lê như thế nào chúng ta tìm hiểu qua sơ đồ. (GV treo sơ đồ lên bảng) - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động cá nhân: - GV giới thiệu vai trò của Bộ luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh: Đây là cơng cụ để quản lí đất nước. - GV thơng báo một số điểm về nội dung của Bộ luật Hồng Đức (như trong SGK). HS trả lời các câu hỏi và đi đến thống nhất nhận định: + Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai? (vua, nhà giàu, làng xã, phụ nữ ). + Luật hồng Đức có điểm nào tiến bộ? + Em có biết vì sao bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là Hồng Đức? - GV cho HS nhận định và trả lời. - GV nhận xét và kết luận: gọi là BĐ Hồng Đức, bộ luật Hồng Đức vì chúng cùng ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tơng, lúc ở ngơi vua đặt niên hiệu là Hồng Đức. Nhờ có bộ luật này những chính sách phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới. 4. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc bài trong SGK. - Những sự kiện nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua? - Nêu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức. *Nhà Lê lên ngơi và quan tâm đến việc quản lí đất nước. Chính vì vậy mà nước Đại Việt thời vua Lê đã phát triển đến đỉnh cao của sự phát triển của nhà nước PK Việt Nam. Nhắc đến thời nhà Lê mỗi người dân Việt Nam đều tự hào về chặng đường phát triển vẻ vang đó của dân tộc. - Về nhà học bài và chuẩn bị trước bài: Trường học thời Hậu Lê. - Nhận xét tiết học. - HS các nhóm thảo luận theo câu hỏi GV đưa ra. + Nhà Hậu Lê ra đời năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đơ ở Thăng Long. + Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hồn lập ra. + Việc quản lý đất nước ngày càng được củng cốvà đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tơng. - HS quan sát và đại diện HS trả lời và đi đến thống nhất: tính tập quyền rất cao. Vua là con trời (Thiên tử) có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy qn đội. - HS trả lời cá nhân./ HS cả lớp nhận xét. - 3 HS đọc. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS cả lớp. Địa lý NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I.Mục tiêu: - Nhớ được tên một số dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. - Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về nhà ở, trang phục của người dân ở đồng bằng Nam Bộ: + Người dân ở Tây Nam Bộ thường làm nhà dọc theo các sơng ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ. + Trang phục phổ biến của người dân đồng bằng Nam Bộ trước đây là quần ao bà ba và chiếc khăn rằn. II.Chuẩn bò: 7 Hồ Hoàng Gia - BĐ phân bố dân cư VN. - Tranh, ảnh về nhà ở, làmg quê, trang phục, lễ hội của người dân ở ĐB Nam Bộ (HS sưu tầm) III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Kiểm tra phần chuẩn bò của HS. 2.KTBC : -ĐB Nam Bộ do phù sa sông nào bồi đắp nên? -Đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm gì ? GV nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : 1/.Nhà cửa của người dân: *Hoạt động cả lớp: -GV cho HS dựa vào SGK, BĐ và cho biết: +Người dân sống ở ĐB Nam Bộ thuộc những dân tộc nào? +Người dân thường làm nhà ở đâu? Vì sao? +Phương tiện đi lại phổ biến của người dân nơi đây là gì ? -GV nhận xét, kết luận. *Hoạt động nhóm: - Cho HS các nhóm quan sát hình 1 và cho biết: nhà ở của người dân thường phân bố ở đâu? -Gv cho HS xem tranh, ảnh các ngôi nhà kiểu mới kiên cố, khang trang, được xây bằng gạch, xi măng, đổ mái bằng hoặc lợp ngói để thấy sự thay đổi trong việc xây dựng nhà ở của người dân nơi đây. Nếu không có tranh, ảnh GV mô tả thêm về sự thay đổi này: đường bộ được xây dựng ,các ngôi nhà kiểu mới xuất hiệnngày càng nhiều, nhà ở có điện, nước sạch, ti vi … 2/.Trang phục và lễ hội : * Hoạt động nhóm: -GV cho các nhóm dựa vào SGK, tranh, ảnh thảo luận theo gợi ý : +Trang phục thường ngày của người dân đồng bằng Nam Bộ trước đây có gì đặc biệt? +Lễ hội của người dân nhằm mục đích gì? +Trong lễ hội thường có những hoạt động nào ? +Kể tên một số lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ . -GV nhận xét, kết luận. 4.Củng cố - Dặn dò: -GV cho HS đọc bài học trong khung. -Kể tên các dân tộc chủ yếu và một số lễ hội nổi tiếng ở ĐB Nam Bộ. -HS chuẩn bò . -HS trả lời câu hỏi . -HS khác nhận xét, bổ sung. -HS trả lời : +Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. +Dọc theo các sông ngòi, kênh, rạch .Tiện việc đi lại . +Xuồng, ghe. -HS nhận xét, bổ sung. -Các nhóm quan sát và trả lời . -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Các nhóm thảo luận và đại diện trả lời . +Quần áo bà ba và khăn rằn. +Để cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống . +Đua ghe ngo … +Hội Bà Chúa Xứ ,hội xuân núi Bà ,lễ cúng trăng, lễ tế thần cá Ông(cá voi) … -HS nhận xét, bổ sung. -3 HS đọc . -HS trả lời câu hỏi . 8 Hồ Hoàng Gia -Nhà ở của người dân Nam Bộ có đặc điểm gì ? -Nhận xét tiết học . -Về xem lại bài và chuẩn bò bài: “Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ”. -HS chuẩn bò. Tuần 22 LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ I. Mục tiêu: Biết được sự phát triển của giáo dục thời Hậu Lê (những sự kiện cụ thể về tổ chức giáo dục, chính sách khuyến học): - Đến thời hậu Lê giáo dục có quy củ chặt chẽ: ở kinh đơ có quốc Tử Giám, ở các địa phương bên cạnh trường cơng còn có các trường tư; ba năm có một kì thi hương và thi Hội; nội dung học tập là nho giáo, … - Chính sách khuyến khích học tập: đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy, khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn miếu. II. Chuẩn bị: - Tranh Vinh quy bái tổ và Lễ xướng danh. - PHT của HS. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: 2. KTBC: - Những điều trích trong “ Bộ luật Hồng Đức” bảo vệ quyền lợi của ai và chống những người nào? - Em hãy nêu những nét tiến bộ của nhà Lê trong việc quản lí đất nước ? - GV nhận xét và ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Phát triển bài: * Hoạt động nhóm: - GV phát PHT cho HS./ u cầu HS đọc SGK để các nhóm thảo luận: + Việc học dưới thời Lê được tồ chức như thế nào ? + Trường học thời Lê dạy những điều gì ? + Chế độ thi cử thời Lê thế nào ? - GV khẳng định: GD thời Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo. HS phải học thuộc lòng những điều Nho giáo dạy, thơng thạo LS của các vương triều phương Bắc để trở thành người biết suy nghĩ và hành động theo đúng quy định của Nho giáo. * Hoạt động cả lớp: - GV u cầu HS trả lời câu hỏi: Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập ? - GV tổ chức cho cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất chung. - GV cho HS xem và tìm hiểu nội dung các hình trong SGK và tranh, ảnh tham khảo thêm: Kh Văn Các và các bia tiến sĩ ở Văn Miếu cùng hai bức tranh: Vinh quy bái tổ và Lễ xướng danh để thấy được nhà - 4 HS. (2 HS hỏi đáp nhau). - HS khác nhận xét, bổ sung. - HS các nhóm thảo luận, và trả lời câu hỏi: - Lập Văn Miếu, thu nhận cả con em thường dân vào trường Quốc Tử Giám, trường học có lớp học, chỗ ở, kho trữ sách; ở các đạo đều có trường do nhà nước mở. - Nho giáo, lịch sử các vương triều phương Bắc. - Ba năm có một kì thi Hương và thi Hội, có kì thi kiểm tra trình độ của các quan lại. - HS trả lời: Tổ chức Lễ đọc tên người đỗ, lễ đón rước người đỗ về làng, khắc vào bia đá tên những người đỗ cao rồi đặt ở Văn Miếu. - HS xem tranh, ảnh. 9 Hồ Hoàng Gia Lê đã rất coi trọng giáo dục. - GV kết luận: Nhà Hậu Lê rất quan tâm đến vấn đề học tập. Sự phát triển của GD đã góp phần quan trọng khơng chỉ đối với việc xây dựng nhà nước, mà còn nâng cao trinh độ dân trí và văn hố người Việt. 4. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc bài học trong khung. - Tình hình giáo dục nước ta dưới thời Lê ? - Nêu một số chi tiết chứng tỏ triều Lê Thánh Tơng rất chú ý tới GD ? - Qua bài học này em có suy nghĩ gì về GD thời Hậu Lê ? - Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Văn học và khoa học thời Hậu Lê”. - Nhận xét tiết học. - Vài HS đọc. - HS trả lời. - Cả lớp. Địa lý HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ I.Mục tiêu : Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ: - Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái. - Ni trồng và chế biến thủy sản. - Chế biến lương thực II.Chuẩn bò : - BĐ nông nghiệp VN. - Tranh, ảnh về sản xuất nông nghiệp, nuôi và đánh bắt cá tôm ở ĐB Nam Bộ. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh:Cho HS hát . 2.KTBC : -Nhà cửa của người dân ở ĐB Nam Bộ có đặc điểm gì ? -Người dân ở ĐB Nam Bộ thường tổ chức lễ hội trong dòp nào? Lễ hội có những hoạt động gì ? GV nhận xét, ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : GV cho HS quan sát BĐ nông nghiệp, kể tên các cây trồng ở ĐB Nam Bộ và cho biết loại cây nào được trồng nhiều hơn ở đây? 1/.Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước: *Hoạt động cả lớp: GV cho HS dựa vào kênh chữ trong SGK, cho biết: -ĐB Nam bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước ? -Lúa gạo, trái cây ở ĐB Nam Bộ được tiêu thụ ở -Cả lớp hát . -Hs trả lời . -HS khác nhận xét. -HS quan sát B Đ. -HS trả lời . +Nhờ có đất đai màu mỡ ,khí hậu nắng nóng quanh năm, người dân cần cù lao động nên ĐB Nam Bộ đã trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. 10 [...]... kể chuyện của HS các nhóm 4. Củng cố - Dặn dò: -GV cho HS đọc bài trong khung -3 HS đọc bài -Nêu dẫn chứng cho thấy ĐB NB có công nghiệp -HS trả lời câu hỏi phát triển nhất nước ta -Mô tả chợ nổi trên sông ở ĐBNB -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò bài tiết sau: “Thành phố HCM” -HS cả lớp Tuần 24 LỊCH SỬ ƠN TẬP I Mục tiêu: - Biết thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước ta từ buổi đầu độc... thống kê HS mơ tả lại sự phát triển của khoa học thời Lê cơng trình khoa học hoặc ngược lại ) Tác giả Cơng trình Nội dung khoa học - Ngơ sĩ - Đại việt sử Lịch sử nước ta từ thời Liên kí tồn thư Hùng Vương đến đầu 12 Hồ Hoàng Gia thời Lê - Lam Sơn - Lịch sử cuộc khởi Nguyễn thực lục nghĩa Lam Sơn Trãi - Dư địa chí - Xác định lãnh thổ, Nguyễn giới thiệu tài ngun, Trãi phong tục tập qn của nước ta - Lương... Chia lớp làm 2 dãy: - HS thảo luận + Dãy A nội dung “Kể về sự kiện lịch sử - Đại diện HS 2 dãy lên báo cáo kết quả + Dãy B nội dung “Kể về nhân vật lịch sử - Cho HS nhận xét và bổ sung - GV cho 2 dãy thảo luận với nhau - Cho HS đại diện 2 dãy lên báo cáo kết quả làm việc - HS cả lớp tham gia của nhóm trước cả lớp - GV nhận xét, kết luận 4 Củng cố - Dặn dò: - GV cho HS chơi một số trò chơi - Về nhà xem... và hoạt động hoạt động và buôn bán rộng lớn ,sầm uất Sự buôn bán trong các thành thò ở nước ta vào thế kỉ phát triển của thành thò phản ánh sự phát triển XVI-XVII mạnh của nông nghiệp và thủ công nghiệp +Theo em, hoạt động buôn bán ở các thành thò trên nói lên tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) nước ta thời đó như thế nào ? -GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò : -GV cho HS... nhận xét, kết luận 4. Củng cố - Dặn dò: GV nói thêm cho HS hiểu -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò bài tiết sau: “Dải ĐB duyên hải miền -HS cả lớp chuẩn bò Trung” Tuần 27 Lịch sử THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI – XVII I.Mục tiêu : - Miêu tả những nét cụ thể, sinh động về ba thành thò: Thăng Long ,Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI – XVII để thấy rằng thương nghiệp thời kỳ này rất phát triển (cảnh buôn bán nhộn nhòp, phố... Thơ, điều kiện thuận lợi cho Cần Thơ phát triển kinh tế 4. Củng cố - Dặn dò: : -Cho HS đọc bài trong khung -4 HS đọc bài -Nêu những dẫn chứng cho thấy TP Cần Thơ là -HS trả lời câu hỏi trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng của ĐBSCL -Nhận xét tiết học -Về nhà ôn lại các bài tư bài 11 đến bài 22 để tiết -Cả lớp sau ôn tập Tuần 26 Lịch sử CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG I Mục tiêu: - Biết sơ... tiếp theo Tuần 29 Lịch sử QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) I.Mục tiêu : 26 Hồ Hoàng Gia Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược việc Quang trung đại phá quân Thanh theo, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa + Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng chiếm Thăng Long; Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Quang trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh + Ở Ngọc Hồi, Đống Đa (Sáng mùng 5 Tết quân... dẫn để HS thấy được quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh (hành quân bộ từ Nam ra Bắc ,tiến quân trong dòp tết ; các trận đánh ở Ngọc Hồi , Đống Đa …) -GV gợi ý: -HS trả lời theo gợi ý của GV 27 Hồ Hoàng Gia +Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng -Cả lớp nhận xét, bổ sung Long đánh giặc ? +Thời điểm nhà vua chọn để đánh giặc là thời điểm nào ?Thời... trái cây lớn nhất cả nước Ngưòi dân cần cù lao động -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò bài tiết sau tiếp theo -HS cả lớp Tuần 23 LỊCH SỬ: VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ I Mục tiêu: Biết được sự phát triển của văn học và khoa học thời Hậu Lê (một vài tác giả tiêu biểu thời Hậu Lê): Lê Thánh Tơng, Nguyễn Trãi, Ngơ Sĩ Liên 11 Hồ Hoàng Gia II Chuẩn bị: Hình trong SGK phóng to Một vài đoạn thơ văn tiêu biểu của... nhận xét, bổ sung - Kể tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu thời Lê - GV nhận xét ghi điểm 3 Bài mới: a Giới thiệu bài: Trong giờ học này, các em sẽ cùng ơn lại các kiến - HS lắng nhe 14 Hồ Hoàng Gia thức lịch sử đã học từ bài 7 đến bài 19 b Phát triển bài: * Hoạt động nhóm: - GV treo băng thời gian lên bảng và phát PHT cho - HS các nhóm thảo luận và đại diện các nhóm HS u cầu HS thảo luận rồi điền . lớp. Tuần 24 LỊCH SỬ ƠN TẬP I. Mục tiêu: - Biết thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước ta từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê. - Kể lại một trong những sự kiện lịch sử tiêu. bò. Tuần 22 LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ I. Mục tiêu: Biết được sự phát triển của giáo dục thời Hậu Lê (những sự kiện cụ thể về tổ chức giáo dục, chính sách khuyến học): - Đến thời hậu Lê giáo. Tháng 4- 142 8, Lê Lợi chính thức lên ngơi vua, đặt lại tên nước là Đại Việt. Nhàø Lê trải qua một số đời vua. Nước đại Việt ở thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tơng( 146 0-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 HK2_CKTKN, Giáo án Lịch sử 4 HK2_CKTKN,