0

Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ

57 1,346 0
  • Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:35

Tn 1 LỊCH SỬ BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I- MỤC TIÊU: -Biết môn lòch sử và đòa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về tự nhiên và con người VN ,biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn . -Biết môn Lòch Sử và Đòa Lí góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên , con người và đất nước Việt Nam. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. Khởi động: 2. Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo bản đồ tự nhiên lên bảng. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV đưa cho mỗi nhóm 3 bức tranh (ảnh) nói về một nét sinh hoạt của người dân ở ba miền (cách ăn, cách mặc, nhà ở, lễ hội) & trả lời các câu hỏi: + Tranh (ảnh) phản ánh cái gì? + Ở đâu? - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc, một lòch sử Việt Nam Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - GV nêu: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó. - GV nhận xét chung. 3. Củng cố – Dặn dò: - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bò bài mới. - HS quan sát bản đồ. - HS xác đònh vùng miền mà mình đang sinh sống . - Các nhóm xem tranh (ảnh) & trả lời các câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo - HS thảo luận nhóm. - HS trình bày kết quả. - HS đọc ghi nhớ. - HS thảo luận nhóm. - HS trình bày kết quả. - HS đọc ghi nhớ 1 Tuần 1 LỊCH SỬ BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay tồn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng kí hiệu bản đồ. biết tỉ lệ bản đồ. II.CHUẨN BỊ : - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. 2. Bài mới: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp -GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) -GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. +Các bản đồ này là hình vẽ hay ảnh chụp? +Nhận xét về phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ? -GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. -GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo cách nhìn từ trên xuống. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân + Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm ntn ? + Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: Tên của bản đồ có ý nghóa gì? - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Đông, Tây, Nam,Bắc như thế nào? - Chỉ các hướng Đông, Tây, Nam,Bắc trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? -HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng -Hình vẽ thu nhỏ: Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề mặt Trái Đất các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất - nước Việt Nam. -HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. -Đại diện HS trả lời trước lớp -HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm -Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp -Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện 2 - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 3 & cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực đòa? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Bảng chú giải có tác dụng gì? - Hoàn thiện bảng - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & bảng chú giải. 3. Củng cố – Dặn dò: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Kể một vài đối tượng đòa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3. - Chuẩn bị bài mới. - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì Tn 2 3 LỊCH SỬ BÀI : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiếp theo ) I-MỤC TIÊU: - Nêu được các bước sử dụng bản đồ : đọc tên bản đồ , xem bản chú giải , tìm đối tượng LS hay đòa lí trên bản đồ . - Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản : nhận biết được vò trí , đặc điểm của đối tượng trên bản đồ , dựa và kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao , nhận biết núi , cao nguyên đồng bằng , vùng biển II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ hành chính Việt Nam. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài mới: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp +Tên bản đồ cho ta biết điều gì? +Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên hình 1 & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới -Dựa vào bảng chú giải ở hình 1 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí -GV yêu cầu HS nêu các bước sử dụng bản đồ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV hoàn thiện câu trả lời trong SGK của các nhóm. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp -GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng -Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn. 2/. Củng cố : GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK. 3/. Dặn dò: Nhận xét tiết học. -HS trả lời -HS nhận xét - HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi -Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường -Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu -HS trong nhóm lần lượt làm các bài tập a, b trong SGK. -Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm. -HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác. - HS quan sát bản đồ. - Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên bản đồ. -Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh (thành phố) mình trên bản đồ. -Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình trên bản đồ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc . Tn 3 4 LỊCH SỬ BÀI : NƯỚC VĂN LANG I- Mục đích - yêu cầu: - Nắm được một số sự kiện về Nhà nước Văn Lang: thời gian ra đời, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ : + Khoảng 700 TCN nước Văn Lang , nhà nước đầu tiên trong lòch sử dân tộc ra đời . + Người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ , dệt lụa đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất . + Người Lạc Việt biết ở nhà sàn , họp nhau thành các làng, bản . + Người Lạc Việt có phong tục nhuộm răng , ăn trầu , ngày lễ hội thường đua thuyền , đấu vật…. II- Đồ dùng dạy học : - Hình trong SGK phóng to. - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Tring Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội - Lúa - Khoai - Cây ăn quả - Ươm tơ dệt vải - Đúc đồng: giáo mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày - Nặn đồ đất - Đóng thuyền Cơm, xôi Bánh chưng, bánh giầy Uống rượu Mắm Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trõc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng Vui chơi, nhảy múa Đua thuyền Đấu vật III- Các hoạt động dạy – học : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài mới: Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu Lạc tướng Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . HS dựa vào kênh hình và kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bảng đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp 5 Lạc dân Nô tì - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người dân Lạc Việt Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân - Đòa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt? - GV kết luận . 2/.Củng cố – dặn dò : - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , lơpbổ sung . Hskhá giỏi kể 6 Tn 4 LỊCH SỬ BÀI: NƯỚC ÂU LẠC I- Mục đích - yêu cầu: HS biết - Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc : Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược u Lạc .Thời kì đầu do đoàn kết , có vũ khí lợi hại nên dành được thắng lợi , nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc khánh chiến thất bại . II- Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt.  Sống cùng trên một đòa điểm  Đều biết chế tạo đồ đồng  Đều biết rèn sắt  Đều trồng lúa và chăn nuôi  Tục lệ nhiều điểm giống nhau III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/. Bài cũ: Nước Văn Lang +Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? +Đứng đầu nhà nước là ai? +Giúp vua có những ai? +Dân thường gọi là gì? +Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? -GV nhận xét. 2/. Bài mới: Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc SGK - Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau: - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. - HS đọc to đoạn còn lại 7 + Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại? + Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? - GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu Đà & cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương. 4.Củng cố – Dặn dò: + Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương? - Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên cố. - HS trả lời & nêu ý kiến của riêng mình 8 Tn 5 LỊCH SỬ BÀI: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I- Mục đích - Yêu cầu: - Biết được thời gian đơ hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: từ năm 179 TCN đến năm 938. - Nêu đơi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đơ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ( một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật q, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán ). + nhân dân ta phải cống nạp vật q. + Bọn đo hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. - HS khá giỏi: Nhân dân ta khơng cam chịu làm nơ lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đổ quan xâm lược, giữ gìn nền đọc lập II- Đồ dùng dạy học : - Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 - Bảng thống kê: Thời gian Các mặt Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. Bài cũ: Nước Âu Lạc +Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? HS trả lời +Người Lạc Việt & người Âu Việt có những điểm gì giống nhau? GV nhận xét 2. Bài mới: Hoạt động1: Làm việc cá nhân - GV đưa mỗi nhóm một bảng thống kê (để trống, chưa điền - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào 9 nội dung), yêu cầu các nhóm so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bò phong kiến phương Bắc đô hộ - GV nhận xét - GV giải thích các khái niệm chủ quyền , văn hóa . Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV đưa phiếu học tập (có ghi thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa, cột các cuộc khởi nghóa để trống). 3. Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò bài: Khởi nghóa Hai Bà Trưng các ô trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả làm việc - HS điền tên các cuộc khởi nghóa sao cho phù hợp với thời gian diễn ra các cuộc khởi nghóa . - HS báo cáo kết quả làm việc của mình . 10 [...]... Dặn dò: -Về nhà ôn bài -Chuẩn bò bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân 14 LỊCH SỬ – TIẾT 9 ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức : - Nắm được những nét chính và sự kiện Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân : +Sau khi Ngô Quyền mất đất nước bò chia cắt +Đinh Bộ Lónh đã đứng dậy dẹp loạn 12 sứ quân ,thống nhất đất nước - Đôi nét về Đinh Bộ Lónh 2.Kó năng: - HS nắm được sự ra đời... vào thuỷ triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánh Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì? - Điều đó có ý nghóa như thế nào? GV kết luận 3/ Củng cố - Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân 13 Ho¹t... ĐỘNG CỦA GV Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Giới thiệu một số nét khái quát về nhà Hậu Lê : Tháng 4 – 148 2 , Lê Lợi chính thức lên ngôi vua , đặt tên nước là Đại Việt Nhà Hậu Lê trải qua một số đời vua Nước Đại Việt thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông ( 146 0 – 149 7 ) Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm + Nhìn vào tranh tư liệu về cảnh triều... Đằng 12 Tn 7 LỊCH SỬ BÀI: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO ( Năm 938 ) I- Mục đích - Yêu cầu: - Kể ngắn gọn trận Bạch Đằng năm 938: + Đơi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng: Ngơ Quyền q ở xã Đường Lâm, con rễ của Dương Đình Nghệ + Ngun nhân trận Bạch Đằng: Kiều Cơng Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán Ngơ Quyền bắt giết Kiều Cơng Tiễn và chuẩn bị đón đánh qn Nam Hán + Những... GV đánh giá và chốt ý Hoạt động 3: Hoạt động nhóm - HS làm việc theo nhóm - GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình đất nước - Đại diện nhóm thông báo kết quả trước & sau khi được thống nhất làm việc của nhóm 3/ Củng cố Dặn dò: - HS thi đua kể chuyện GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lónh mà các em sưu tầm được - Chuẩn bò bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981) 16 LỊCH... Dương Vân Nga là vợ Đinh Bộ Lónh, bấy giờ con của Dương Vân Nga là Đinh Toàn mới 6 tuổi đang ở ngôi vua, chưa đủ tài trí để lãnh đạo nhân dân chống lại giặc ngoại xâm (Thời Lê Hoàn, sử ghi là Tiền Lê) - HS: SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/ Bài cũ: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân - Đinh Bộ Lónh đã có công gì? (HS trả lời, HS nhận xét) - Đinh Bộ Lónh lấy nơi nào... Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075 – 1077) 22 LỊCH SỬ – TIẾT 13 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯC LẦN THỨ HA(1075 – 1077) I Mục đích - yêu cầu: - Biết những nét chính về trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt : +Lý Thường Kiệt chủ động xây dựng phòng tuyến trên bờ sông Như Nhuyệt +Quân đòch do Quách Quỳ chỉ huy từ bờ bắc tổ chức tấn công +Lý Thường Kiệt chỉ huy quân ta đánh... tinh thần yêu hoà bình của nhân dân ta Đường lối đó đã tránh cho 2 dân tộc thoát khỏi binh đao 3/ Củng cố - Dặn dò: - Kể tên những chiến thắng vang dội của Lý Thường Kiệt - Chuẩn bò bài: Nhà Trần thành lập 24 Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở đường cho giặc thoát thân Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân kéo về nước LỊCH SỬ – TIẾT 14 NHÀ TRẦN THÀNH LẬP I Mục đích - yêu cầu: HS biết được:Sau... thiệu về con người Ngô Quyền HS đọc đoạn: “Sang đánh nước ta… thất bại” để cùng thảo luận nhóm HS thuật lại diễn biến của trận đánh - HS thảo luận – báo cá Mùa xuân 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc Tn 8 LỊCH SỬ : ÔN TẬP I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS nắm được tên các vai đoạn lòch sử đã học từ bài 1đến bai5: +Khoảng năm 700 TCN... - Các nhóm cử đại diện lên trình bày - HS dựa vào SGK để trả lời - Đinh Bộ Lónh sinh ra & lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình, truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ Đinh Bộ Lónh đã có chí lớn - Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lónh đã xây dựng lực lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân Năm + Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lónh đã làm gì? 968, ông đã thống nhất được giang GV giúp HS thống nhất: . Tn 1 LỊCH SỬ BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I- MỤC TIÊU: -Biết môn lòch sử và đòa lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về tự nhiên và con người VN ,biết. Đằng - Đại diện nhóm báo cáo . 14 LỊCH SỬ – TIẾT 9 ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức : - Nắm được những nét chính và sự kiện Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân :. nên cuộc khánh chiến thất bại . II- Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ, Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ, Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ

Mục lục

Xem thêm