Giáo án lịch sử 7 trọn bộ (hay)

224 3K 2
Giáo án lịch sử 7 trọn bộ (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Bài 1 – Tiết 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ kì trung kì trung đại) I. Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh, ghi nhớ, trình bày, phân tích được sự ra đời của xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu XH gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô. Lãnh địa phong kiến, lãnh chúa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa. Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào? Kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế trong lãnh địa ra sao? Tích hợp môi trường p1, 2, 3.

Ngày soạn: 16/8/2014 Ngày giảng: 19/8/2014 PHẦN I- KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Bài 1 – Tiết 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ kì - trung kì trung đại) I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh, ghi nhớ, trình bày, phân tích được sự ra đời của xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu XH gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô. Lãnh địa phong kiến, lãnh chúa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa. Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào? Kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế trong lãnh địa ra sao? Tích hợp môi trường p1, 2, 3. 2. Kĩ năng - HS biết, phân biệt, so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô nệ sang XHPK. 3. Thái độ - HS nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của XH loài người, từ XH chiếm hữu nô lệ đến II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên: Bản đồ Châu Âu, tranh ảnh và thành quách của lãnh chúa. H1,2 SGK. 2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh, những tư liệu đề cập đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa. III. Phương pháp / KTDH - Phương pháp: Đàm thoại, sử dụng đồ dùng trực quan, nêu vấn đề, miêu tả, so sánh, đối chiếu… - Kĩ thuật: thảo luận nhóm IV. Tổ chức giờ học 1. ổn định tổ chức: (1p) 2. Kiểm tra đầu giờ ( không thực hiện) 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động * Giới thiệu bài (3p) H. Hãy kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây đã tìm hiểu ở lớp 6? (Đó là Hi Lạp và Rô- ma) GV dẫn dắt vào bài mới: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thế kỉ V thì suy vong sụp đổ và thay vào đó là một xã hội khác: Xã hội phong kiến. Xã hội phong kiến châu Âu đã hình thành và phát triển như thế nào? Có những đặc điểm gì? Giờ hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu. Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 1 Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 (13p): Tìm hiểu sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu - Mục tiêu: Hiểu được hoàn cảnh lịch sử hình thành xã hội phong kiến và những biến đổi trong xã hội. Hiểu khái niệm lãnh chúa. GV cho HS đọc SGK từ đầu -> v…v (SGK-T3) H. Nội dung đoạn trích trên nói đến vấn đề gì ? - HS trả lời, nhận xét, bổ sung - GV kết luận - HS ghi tiêu đề H. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô- ma, Người Giéc-man đã làm gì ? HS trả lời, GV chốt, HS ghi. - GV mở rộng: Khi đế quốc Rô-ma còn cường thịnh, người Giéc-man sống lệ thuộc, chịu sự thống trị của các chủ nô Rô-ma. Đến khi Rô-ma suy yếu, các bộ tộc người Giéc-man bắt đầu nổi dậy, tràn vào đế quốc Rô-ma lật đổ nhà nước này lập nên các vương quốc “man tộc”. GV cung cấp kiến thức. HS nghe, ghi H. Những việc làm đó đã tác động như thế nào đến sự hình thành XHPK châu Âu? - HS thảo luận nhóm nhỏ (2’) - Đại diện một nhóm điều hành – chia sẻ - GV nhận xét, kết luận GV tích hợp môi trường H. Thế nào là lãnh chúa, nông nô ? - HS trả lời: + Lãnh chúa: là các tướng lĩnh, quý tộc 1. Sự hình thành XHPK ở châu Âu a. Hoàn cảnh lịch sử - Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây, thành lập nhiều vương quốc mới b. Biến đổi trong xã hội - Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma, rồi chia cho nhau. - Phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị cao thấp khác nhau. - Hình thành các tầng lớp mới + Lãnh chúa phong kiến + Nông nô. => XHPK ở châu Âu đã được hình thành. Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 2 có tước vị, có nhiều ruộng đất, có quyền thế và rất giàu có + Nông nô: là những nô lệ được giải phóng và nông dân, không có ruộng đất, làm thuê, phụ thuộc vào lãnh chúa. H. Em có nhận xét gì về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu ? HS trả lời GV bổ sung: Đó là điều tất yếu, một chế độ xã hội mới phát triển hơn thay thế cho CĐXH cũ. Tầng lớp mới xuất hiện, tiếp tục - GV khái quát mục 1: XHPK châu Âu hình thành trên sự tan rã của CĐXHCHNL Hoạt động 2 (9p): Tìm hiểu về lãnh địa phong kiến. - Mục tiêu: HS hiểu thế nào là lãnh địa, đời sống trong lãnh địa. HS tự nghiên cứu kênh chữ đầu mục 2 (SGK - Tr3) GV tích hợp môi trường H. Thế nào là “lãnh địa” ? - HS trả lời: - GV chốt ý, HS ghi - HS quan sát H.1 + đọc thầm phần in nghiêng SGK - Tr 4. H. Hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến ? - HS mô tả - GV nhận xét, chốt kiến thức (Trong đó có lâu đài và thành quách -> lãnh địa như một đất nước thu nhỏ. GV mở rộng về lãnh địa Tài liệu tham khảo SGV - Tr 15 - HS đọc thầm kênh chữ từ mức tô ->hết. H. Em có nhận xét gì về cuộc sống của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa ? - HS trả lời - GV chốt ý, HS ghi 2. Lãnh địa phong kiến * Lãnh địa - Là khu đất rộng, trở thành vùng đất riêng của lãnh chúa * Đời sống trong lãnh địa + Lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa + Nông nô sống phụ thuộc khổ cực đói nghèo. Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 3 GV mở rộng: Lãnh chúa có quyền sở hữu tối cao về ruộng đất, có quyền đặt ra các loại sưu thuế, tô thuế. Đứng đầu cơ quan pháp luật, có quyền thống trị nông nô. H. Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa là gì ? Em hiểu như thế nào là kinh tế tự cấp, tự túc? HS trả lời - GV chốt kiến thức, HS ghi H. Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội phong kiến? TK: Lãnh địa PK là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập -> đây là biểu hiện của sự phân quyền trong xã hội phong kiến châu Âu. Hoạt động 3 (13p): Tìm hiểu sự xuất hiện các thành thị trung đại - Mục tiêu: Hiểu được nguyên nhân xuất hiện các thành thị trung đại, đặc điểm kinh tế và cư dân thành thị. - GV cung cấp thông tin “ lãnh địa… thủ công nào đó” (SGK- Tr4,5) - HS nghe - HS đọc từ “ Nhưng từ cuối -> trung đại (SGK - Tr5) H. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện các thành thị thời kì trung đại ? - HS trả lời, bổ sung - GV chốt ý ghi bảng. GV cung cấp “ Như thế -> bán sản phẩm” (SGK - Tr5) HS nghe + ghi H. So sánh nền kinh tế thành thị với nền kinh tế lãnh địa ? - HS thảo luận nhóm lớn (3 phút) - Đại diện nhóm điều hành – chia sẻ - GV k/luận: * Đặc điểm kinh tế - Là nền kinh tế tự cung, tự cấp, không trao đổi với bên ngoài. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại a. Nguyên nhân - Từ cuối thế kỉ XI, hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều đòi hỏi có sự trao đổi buôn bán -> xuất hiện các thành thị b. Hoạt động của thành thị - Cư dân chủ yếu của thành thị là thợ thủ công và thương nhân, họ lập các phường hội, thương hội để cùng sản xuất và buôn bán. Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 4 + Kinh tế lãnh địa: tự cấp, tự túc + Nền kinh tế của thành thị: nền kinh tế hàng hoá (hàng hóa mang ra trao đổi, buôn bán). GV tích hợp môi trường H. Quan sát H2 (SGK - Tr5) mô tả hội chợ và đưa ra nhận xét ? - HS mô tả, nhận xét. - GV bổ sung: + Miêu tả khung cảnh sôi động của việc buôn bán -> nền kinh tế rất phát triển. Bên cạnh hội chợ là hình ảnh lâu đài, nhà thờ với những kiến trúc đặc sắc, hiện đại. + Bức tranh phản ánh thành thị không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa. Không khí dân chủ cũng được thể hiện qua việc giao lưu hàng hóa. H. Em có đánh giá gì về sự ra đời của thành thị trung đại ? - GV kết luận: Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế tự cấp tự túc, yêu cầu trao đổi buôn bán thu nhiều lợi nhuận -> thúc đẩy XHPK châu Âu phát triển. - HS ghi TK: Sự xuất hiện của thành thị là yếu tố cơ bản thúc đẩy nền kinh tế hành hóa ở châu Âu phát triển c. Vai trò của thành thị - Thúc đẩy sản xuất, làm cho XHPK châu Âu phát triển. 4. Củng cố: (4p) - GV khái quát quá trình phong kiến hóa ở châu Âu; - Sự hình thành thành thị, vai trò của thành thị. 5. Hướng dẫn học bài: (2p) - Bài cũ + Học bài theo câu hỏi SGK, nắm vững kiến thức - Bài mới: Chuẩn bị bài “Sự suy vong của xã hội phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu” + Học sinh đọc và trả lời các câu hỏi SGK để hiểu được vì sao chế độ phong kiến suy vong. CNTB hình thành như thế nào? Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 5 Ngày soạn: 18/8/2014 Ngày giảng: 21/8/2014 Tiết 2 - Bài 2 SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nhận biết, trỡnh bày, phõn tớch nguyên nhân, ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lý. Sự hình thành CNTB ở châu Âu. 2. Kĩ năng - HS ghi nhớ, xác định, trình bày địa danh của các cuộc phát kiến địa lí trên bản đồ. Các sự kiện lịch sử và ý nghĩa của nó. 3. Thái độ - HS nhận thức được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội PK lên XH TBCN ở châu Âu. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Bản đồ thế giới, tranh ảnh liên quan đến những cuộc phát kiến đại lí. 2. Học sinh: Sưu tầm những câu chuyện về các cuộc phát kiến đại lí. Đọc bài, quan sát kênh hình sgk. III. Phương pháp / KTDH - Phương pháp: Đàm thoại, trực quan, phân tích, đánh giá, sử dụng đồ dùng trực quan. - Kĩ thuật: Động não IV. Tổ chức dạy học 1. ổn định tổ chức: (1p) 2. Kiểm tra đầu giờ: (4p) H. Vì sao thành thị trung đại xuất hiện ? Nền kinh tế lãnh địa có gì khác nền kinh tế thành thị ? Trả lời: - Nguyên nhân: Thế kỉ XI, hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều đòi hỏi có sự trao đổi buôn bán -> xuất hiện các thành thị - So sánh + Kinh tế lãnh địa: tự cấp, tự túc + Nền kinh tế của thành thị: nền kinh tế hàng hoá (hàng hóa mang ra trao đổi, buôn bán). 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động *Giới thiệu bài: (2p) Sự ra đời của thành thị trung đại có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. Thành thị ra đời đã góp phần phá vỡ nền kinh tế tự cung, tự cấp tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, mang lại tự do & sự phát triển tri thức cho con người, thúc đẩy sản xuất phát triển. Do sản xuất phát triển một yêu cầu mới được đặt ra những cuộc phát kiến địa lý đã được thực hiện mà hệ quả của Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 6 nó là một trong những nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho sự hình thành một quan hệ sản xuất mới, đó là quan hệ sản xuất TBCN. Quá trình này diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(22p): Tìm hiểu những cuộc phát kiến lớn về địa lý - Mục tiêu: HS trình bày được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của các cuộc phát kiến lớn về địa lí. HS nghiên cứu kênh chữ to SGK - Tr6 H. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý là gì? HS trả lời, bổ sung GV bổ sung, chốt kiến thức, HS ghi - Do nền SX phát triển - Lấy thị trường buôn bán - Lấy nguyên liệu để SX, buôn bán - Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu. GV mở rộng: TK XIV - XV, ở châu Âu , nền kinh tế hàng hóa đã phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, đá quí, thị trường ngày một tăng. “ Cơn sốt vàng” của những người tham gia các đoàn thám hiểm là tiền đề quan trọng của các cuộc phát kiến đại lí. Trong khi đó con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ Nhĩ Kì chiếm độc quyền, bởi vậy việc tìm kiếm con đường sang ấn Độ, Trung Quốc trở nên cấp thiết. H. Em hiểu thế nào là “ phát kiến đại lí”? HS trả lời, bổ sung GV k/luận: Đó là quá trình tìm ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới của người châu Âu. HS đọc kênh chữ nhỏ SGK – Tr 6 H. Kể tên các cuộc phát kiến cuối TK XV đầu XVI? GV treo lược đồ (H5) yêu cầu HS lên chỉ sơ lược hành trình trên lược đồ. GV nhận xét - giới thiệu thêm (tài liệu tham khảo SGV - Tr18) HS quan sát H4, nêu hiểu biết về ông ? 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý * Nguyên nhân - Sản xuất phát triển cần nguyên liệu và thị trường. - Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: La bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu. * Các cuộc phát kiến lớn - B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (1487) -Va- xcô đơ Ga-ma đến Tây Nam ấn Độ (1498) Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 7 HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung Năm 1492 Cô-lôm-bô cùng 90 thủy thủ đi trên 3 chiếc tàu đã đến Cu-Ba và một số quần đảo Ăng - ti. Chính ông là người phát hiện ra Châu Mĩ nhưng đến chết ông vẫn tưởng đấy là ấn Độ. Yêu cầu HS quan sát H3 SGK - Tr6 và nhận xét về kĩ thuật đóng tàu ? HS nhận xét, bổ sung GV k/luận: Đóng tàu lớn vượt đại dương, sử dụng la bàn => KHKT phát triển. KHKT phát triển là điều kiện để phát kiến địa lí. H. Kết quả của các cuộc phát kiến địa lý là gì? HS trả lời GV chốt ý - HS ghi H. Thành công của cuộc phát kiến này có ý nghĩa gì? HS trả lời GV k/luận - HS ghi GV mở rộng: Hải cảng, đường biển và tác dụng trong phát triển kinh tế: chuyên chở hàng hóa trên biển nhanh hơn đường bộ Là cuộc cách mạng về KH -KT, thúc đẩy thương nghiệp phát triển TK: Các cuộc phát kiến địa lý đã giúp cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá được đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ TBCN đã được hình thành. Đó là quá trình tạo ra vốn ban đầu và nhiều người làm thuê -> CNTB hình thành. Hoạt động 2 (13p): Tìm hiểu sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu - Mục tiêu: HS trình bày được sự xuất hiện của CNTB ở châu Âu. Hậu quả của quá trình hình thành CNTB. - Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492) - Ph. Ma- gien- lan đi vòng quanh trái đất (1519 - 1522) * Kết quả - Tìm ra những vùng đất mới, đem lại những nguồn lợi khổng lồ cho gia cấp tư sản châu Âu. - Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trường của các nước Châu Âu. * ý nghĩa - Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức - Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển. 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu - Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 8 HS đọc mục 2. SGK - Tr 7 H. Quý tộc và thương nhân châu Âu đã tích luỹ vốn và giải quyết nhân công bằng cách nào? - HS trả lời, bổ sung + Cướp bóc tài nguyên từ thuộc địa + Buôn bán nô nệ da đen + Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa -> không có việc làm -> phải làm thuê. - GV k/luận: => Quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ. - HS ghi H. Với nguồn vốn và nhân công có được, quý tộc và thương nhân châu Âu đã làm gì ? - HS trả lời - GV chốt kiến thức: Hình thức kinh doanh tư bản thay thế chế độ tự túc, tự cấp. - HS ghi H. Những việc làm đó có tác động gì đối với xã hội ? - HS trả lời - GV ghi bảng H. Giai cấp tư sản và vô sản được hình thành từ những tầng lớp nào ? - HS trả lời, GV k/luận + Tư sản: là những quý tộc, thương nhân, chủ đồn điền + Vô sản: Người làm thuê bị bóc lột thậm tệ H. Quan hệ giữa các giai cấp này ra sao? HS trả lời, GV bổ sung, chốt kiến thức. - HS ghi => Nền sản xuất mới TBCN ra đời ngay trong lòng XHPK. GV gọi HS chốt lại kiến thức - Sự ra đời của giai cấp tư sản: Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc của cải và tài nguyên ở các nước thuộc địa - Về kinh tế + Lập xưởng sản xuất với quy mô lớn + Lập đồn điền - Về xã hội: các giai cấp mới hình thành: Tư sản và vô sản - Về chính trị : TS bóc lột vô sản => quan hệ SXTB hình thành . Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 9 4. Củng cố: (2p) H. CN TBCN ở châu Âu được hình thành ntn? GV sử dụng kĩ thuật động não 5. Hướng dẫn học: (1p) - Bài cũ + Học bài theo các câu hỏi SGK - Bài mới: Chuẩn bị bài “Các cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu”. + Đọc sgk và trả lời các câu hỏi tìm nội dung. Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 10 Sự hình thành CNTB Tạo vốn và người làm thuê Kinh doanh TBCN TS bóc lột vô sản TBCN [...]... một số thành tựu vẫn sử dụng đến ngày nay + Có ảnh hưởng sâu rộng tới quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc ĐNA - Sử dụng kỹ thuật hai bọt nước H So sánh điểm giống và khác nhau giữa vương triều hồi giáo Đê-li và vương triều Mô- gôn ? Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo Thổ Nhĩ Kì xâm lược Thi hành CS cướp đoạt ruộng đất Vương triều Mô-Gôn Vương triều hồi giáo Đê- Li Cấm đoán đạo Hin- Đu Mông... quả H Phong trào cải cách tôn giáo đã phát triển như thế nào? Tác động đến xã hội ra sao? + Lan rộng sang châu Âu… - Tôn giáo phân hóa thành hai giáo phái: Đạo tin lành và Ki tô giáo => Góp phần thúc đẩy các cuộc đấu tranh của quần chúng chống lại chế độ phong kiến H Sự phân chia của Ki tô giáo thành hai giáo phái có sự mâu thuẫn đã chứng tỏ điều gì? - Tư tưởng của Ki tô giáo không còn phù hợp Hoạt động... sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu về văn hoá, từ đó rút ra bài học lịch sử 3.Thái độ - HS hiểu rõ Ttung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn mạnh điển hình ở phương đông thời cổ đại,một nước láng giềng gần gũi với Việt Nam có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam IIChuẩn bị 1 Giáo viên - Một số tư liệu thành văn về các chính sách của nhà nước Phong kiến - Soạn... hiện sự tiến bộ - Hỏi: Nhận xét về chính sách đối nội của nhà Đường? Có điểm gì khác so với nhà Tần nhà Hán? + Có nhiều điểm tiến bộ hơn… - Hỏi: Vì sao ở thời Đường Trung Quốc là quốc gia phồn thịnh nhất châu Á + Có chính sách cai trị tiến bộ tuyển chọn nhiều nhân tài… GV: Vua Đường thái Tông < 599- 649> giỏi võ nghệ, cung kiếm từ nhỏ dũng khí, cứng rắn, quả đoán, tính cách hào phóng ông coi trọng việc... ngôn ngữ, văn tự để sáng tác văn học, thơ ca - Tôn giáo: đạo Hin- đu, đạo Bà-lamôn, đạo Phật - Kinh: Vê-đa - Văn học: Sử thi, kịch - Kiến trúc: Kiến trúc Hin- đu và GV mở rộng: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu kiến trúc đạo Phật nguyện cổ nhất, “Vê-đa” có nghĩa là hiểu biết H Kể tên các tác phẩm nổi tiếng của ấn Độ mà em biết ? - HS trả lời - GV bổ sung, mở rộng: + Giáo lý (có trong các bộ kinh) + Luật pháp:... So sánh điểm giống và khác nhau của phong trào văn ho¸ Phục hưng với phong trào Cải cách tôn giáo? Sử dụng kỹ thuật hai bọt nước Cuộc ĐT của GCTS chống PK Chống PK để củng cố địa vị XH PTCCTG PTVHPH Đề cao giá trị con người, KHTN Tấn công vào những giáo lí cổ hủ Cuộc ĐT của GCTS chống PK 5 Hướng dẫn học bài: (1p) - Bài cũ : + Học bài theo các câu hỏi SGK - Tr10 + Làm bài tập 3(Sách bài tập lịch sử) ... nguyên nhân gây ra lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp 3 Tiến trình tổ chức các hoạt động * Giới thiệu bài: (1p) Lào và Cam- pu- chia là hai nước láng giềng có quan hệ gần gũi với Việt Nam Cả ba dân tộc đều có những điểm chung về điều kiện tự nhiên, khí hậu song lịch sử hình thành và phát triển của mỗi quốc gia lại có những điểm riêng Vậy mỗi quốc gia có lịch sử hình thành và phát triển... đã khiến nông dân nổi dậy lậy đổ nàh Tần và nhà Hán được thành lập - HS đọc thầm đoạn: " các vua thời .Phương Nam và TLCH: b.Thời Hán (206 – 220 TCN) H: Nhà Hán đã làm gì để ổn định tình hình đất nước? + Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc + Giảm tô, thuế, sưu, dịch + Khuyến khích sản xuất - NHà Hán lên thay thì chế độ pháp - GV KL luật hà khắc được bãi bỏ 17 Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng... sách ấy? => Kinh tế, xã hội ổn định, thế nước vững vàng * Thảo luận nhóm ( nhóm bàn 2p) H: Em hãy so sánh thời gian tồn tại của nhà Tần và nhà Hán? Vì sao nhà Hán tồn tại trong thời gian lâu dài - Đại diện nhóm điều hành – chia sẻ - GV nhận xét, kết luận + Nhà Tần: 15 năm Nhà Hán: 426 năm + Vì nhà hán ban chính sách phù hợp với dân nên kinh tế phát triển, xã hội ổn định nên thế nước vững vàng, => Kinh... Hán được thể hiện như thế nào ? + Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền + Người Hán địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ như cấm mang vũ khí, cấm luyện tập võ nghệ, thậm chí không được ra đường và họp chợ vào ban đêm - Thi hành nhiều biện pháp phân biệt - GVKL: đối xử giữa các dân tộc: Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán có địa vị thấp kém và bị cấm đoán . kiến lớn - B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (14 87) -Va- xcô đơ Ga- ma đến Tây Nam ấn Độ (1498) Lê thị hoa – THCS số 2 thái niên – bảo thắng – Lào cai 7 HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung Năm 1492. nghĩa của nó? * Các cuộc phát kiến địa lý lớn - 14 87 Đi-a-xơ vòng qua cực Nam châu Phi. - 1492 Cô- lôm- bô tìm ra châu Mĩ. - 1498 Va-xcô-đơ Ga- ma đến ấn Độ - 1519- 1522 Ma-gien-lan đi vòng. phong trào Cải cách tôn giáo? Sử dụng kỹ thuật hai bọt nước 5. Hướng dẫn học bài: (1p) - Bài cũ : + Học bài theo các câu hỏi SGK - Tr10 + Làm bài tập 3(Sách bài tập lịch sử) Lê thị hoa – THCS số

Ngày đăng: 19/11/2014, 07:28

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • GVKL:

 • H: Chính sách đó đã dẫn đến hậu quả gì ?

  • Bài 6 - Tiết 8

   • Bài 7 - Tiết 9

    • II. Chuẩn bị

    • Cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 - 1427)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan