Giáo án lịch sử 7 trọn bộ chi tiết

230 3.3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:35

Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết 1 Ngày dạy: PHẦN I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI BÀI: 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNCỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của kinh tế lãnh địa Phong Kiến - Nguyên nhân xuất hiện Thành Thị Trung Đại. Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Địa và nền kinh tế trong Thành Thị Trung Đại. 2. Tư tưởng Thấy được sự phát triển quy luật của xã hội loài người: Chuyển từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến 3. Kĩ năng - Biết xác định vị trícác quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên bản đồ. - Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ Châu Âu thời phong kiến - Tranh ảnh mô tả hoạt động trong lãnh địa phong kiến và thành thị Trung Đại. 2. Học sinh: SGK & vở ghi . III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: ( Gv khái quát lịch sử thế giới trung đại ) 3. Bài mới Giới thiệu bài Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Học lịch sử lớp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì Cổ Đại, chúng ta sẽ học nối tiếp một thới kì mới: Thời Trung Đại. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung HS: Đọc SGK HS: Quan sát bản đồ phong kiến Châu Âu GV giảng: Từ thiên niên kỉ thứ I TCN các quốc gia Hi Lạp, Rô-ma cổ đại phát triển và tồn tại đến thế kỉ thứ V. Từ phương Bắc người Giéc-man tràn xuống tiêu diệt các quốc gia này. GV: Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? HS: - Chiếm ruộng đất của chủ nô, đem chia cho nhau - Phong cho các tướng lĩnh, quý tộc 1. Sự hình thành XHPK ở Châu Âu a. Hoàn cảnh lịch sử Cuối thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại, lập nên nhiều vương quốc mới. GV: Nguyễn Thị Liễu 1 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 tước vị như: công tước, hầu tước…. GV: Những việc làm ấy làm cho xã hội phương Tây biến đổi như thế nào? HS: Bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ sụp đổ, các tầng lớp xuất hiện. GV: Những người như thế nào được gọi là lãnh chúa phong kiến? HS: Những người vừa có ruộng đất vừa có tước vị. GV: Nông nô do tầng lớp nào hình thành? HS: Nô lệ và nông dân . GV: Quan hệ giữa Lãnh chúa và Nông nô ở châu Âu như thế nào? HS: * Gv kết luận : Nô lệ phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh chúa, từ đó xã hội phong kiến hình thành . - Gv cho đọc SGK - quan sát H/1 GV: Em hiểu thế nào là lãnh địa, Lãnh chúa? HS: + Lãnh địa có nhiều ruộng đất + Lãnh cha vừa có ruộng vừa có tước vị * Gv kết luận : GV: Hãy miêu tả và nhận xét về lãnh địa phong kiến ở H/1? HS: GV: Trình bày đời sống, sinh hoạt trong Lãnh địa? HS: GV: Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa là gì? HS: - Gv cho hs thảo luận: Phân biệt sự khác nhau giữa xã hôi Cổ Đại và xã hội phong kiến ? HS: + Xã hội cổ đại : Chủ nô và nô lệ (Nô lệ là công cụ biết nói ) + XHPK: Lãnh chúa và nông nô (Nông nô phải nộp tô nộp thuế cho lãnh chúa ) HS: Đọc phần 3 SGK b . Biến đổi trong xã hội . - Xã hội gồm 2 giai cấp: Lãnh chúa Phong Kiến và Nông Nô. 2. Lãnh địa Phong Kiến - Là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ trong đó có lâu đài, thành quách. - Đời sống trong lãnh địa: + Lãnh chúa sống xa hoa, đầy đủ. + Nông nô: Đói nghèo, khổ cực. - Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp, không trao đổi với bên ngoài. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại a. Nguyên nhân GV: Nguyễn Thị Liễu 2 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 GV: Đặc điểm của Thành thị là gì? HS: + Là nơi giao lưu, trao đổi, tập trung dân cư + Do hàng hóa nhiều cần trao đổi để buôn bán -> thành thị trung đại ra đời GV: Thành thị xuất hiện khi nào? HS: GV: Cư dân trong thành thị gồm những ai? họ làm những nghề gì? HS: Thợ thủ công và thương nhân GV: Bộ mặt của thành thị là gì ? Cho ví dụ ? HS: Nhà cửa , phố xá GV: Thành thị ra đời có ý nghĩa gì? HS: Thúc đẩy sản xuất và buôn bán phát triển . - Gv cho hs quan st H/3 SGK GV: Em hãy miêu tả cuộc sống ở thành thị qua bức tranh ? - Gv nhận xét và kết luận - Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa dư thừa được đem đi bán - thị trấn ra đời - Thành thị trung đại xuất hiện. b. Tổ chức - Thợ thủ công và thương nhân . c. Vai trò - Thúc đẩy XH phong kiến phát triển . 4. Củng cố - XHPK ở Châu Âu được hình thành như thế nào? - Ý nghĩa sự ra đời của Thành thị? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & làm bài tập 1,2 SGK và soạn bài 2 “ Sự suy vong của chế độ phong kiến” - Xem trước hình 3,4,5 SGK Ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 1 Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết 2 Ngày dạy: Bài 2 : SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí, một trong những nguyên tố quan trọng tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. - Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản trong làng xã hội phong kiến châu Âu. 2. Tư tưởng - Thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu. - Mở rộng thị trường giao lưu buôn bán giữa các nước. GV: Nguyễn Thị Liễu 3 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 3. Kĩ năng - Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ, chỉ các hướng đi trên biển của các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến địa lí - Biết khai thác tranh ảnh lịch sử. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh về các nhà phát kiến địa lí, tàu thuyền. 2. Học sinh - SGK & vở ghi . - Soạn bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi : XHPK châu Âu hình thành như thế nào? Đặc điểm kinh tế lãnh địa? * Đáp án : + Hoàn cảnh + Biến đổi XH . + Kinh tế tự cung, tự cấp . 3. Bài mới Các thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất phát triển, vì vậy yêu cầu về thị trường tiêu thụ được đặt ra, nền kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đến sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Vì sao lại có các cuộc phát kiến địa lí? HS: GV: Các cuộc phát kiến địa lí được thực hiện nhờ vào những điều kiện nào? HS: Do khoa học kỉ thuật phát triển: Đóng được những tàu lớn, có la bàn GV: Em hãy nhìn h/3 SGK mơ tả con tàu Caraven ? HS: GV: Em hãy kể tên các cuộc phát kiến địa lí lớn ? HS: Em hãy nhìn vào hình 5 và trả lời Thời gian Nhà phát kiến địa lí Những nơi họ đến 1487 B.Đi-a-xơ Cực nam Châu Phi 1498 Va-xcô đơ Ga-ma Cực nam Châu Phi vàcập bến Ca- li-cút ở phía tây 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. * Nguyên nhân: - Sản xuất phát triển - Cần nguyên liệu và thị trường - Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu : +1487: Đi-a-xơ vòng quanh cực nam châu Phi. +1492:Cô-lôm -Bô tìm ra châu Mĩ +1498:Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ. +1519-1522 :Ma-gien-lan vòng quanh trái đất. GV: Nguyễn Thị Liễu 4 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 nam Ấn Độ 1492 C. Cô-lôm -bô -Tìm ra Châu Mĩ 1519- 1522 Ph.Ma-giê- lan Đi vòng quanh Trái Đất *GV: nhờ các cuộc phát kiến lớn về địa lí con người mở rộng môi trường tiếp xúc với các châu lục, mở rộng thị trường giao dịch trên thế giới GV: Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì? Và có ý nghĩa gì? HS: *GV: Các cuộc phát kiến địa lí đã giúp cho việc giao lưu kinh tế và văn hoá được đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ tư bản cũng dần dần hình thành. Đó là quá trình tạo ra vốn ban đầu và những người làm thuê. - HS đọc SGK phần 2 GV: Quý tộc và thương nhân châu Âu đã tích luỹ vốn và giải quyết nhân công bằng cách nào? HS: + Cướp bóc của cải, tài nguyên từ thuộc địa . + Buôn bán nô lệ da đen. + Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa  không có viêc làm  làm thuê. GV: Với nguồn vốn và nhân công có được quý tộc và thương nhân châu Âu đã làm gì? HS: - Lập xưởng sản xuất quy mô lớn. - Lập các công ty thương mại. - Lập các đồn điền rộng lớn. GV: Kinh tế chủ yếu của họ là gì ? HS: GV: Tại sao quý tộc phong kiến lại sử dụng nô lệ da đen ? * Hệ quả: + Tìm ra các con đường nối liền các châu lục . + Đem về nguồn lợi cho giai cấp tư sản. * Ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. + Thúc đẩy công thương nghiệp phát triển. 2. Sự hình thành CNTB ở châu Âu. - Quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy hình thành: Tạo vốn và người làm thuê. - Về kinh tế : Hình thức kinh doanh tư bản . GV: Nguyễn Thị Liễu 5 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 HS: Sử dụng nô lệ da đen thu lợi nhiều hơn GV: Những việc làm đó có tác dụng gì đến xã hội? HS: - Hình thức kinh doanh TB ra đời - Các giai cấp mới được hình thành. GV: Giai cấp tư sản và vô sản được hình thành như thế nào? HS: Tư sản: bao gồm quý tộc, thương nhân, chủ đồn điền Vô sản: Những người làm thuê bị bốc lột thậm tệ GV: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành như thế nào? HS: Tư sản bóc lột kiệt quệ vô sản Quan hệ sản xuất tư bản hình thành. GV: Về chính trị, xã hội châu Âu tồn tại những mâu thuẫn nào ? HS: + Giai cấp tư sản mâu thuẩn với quý tộc phong kiến  đấu tranh chống phong kiến + Tư sản bóc lột kiệt quệ vô sản GV kết luận : Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến - Về xã hội : Các giai cấp mới hình thành :Tư sản và vô sản. - Về chính trị: Giai cấp tư sản mâu thuẫn với giai cấp vô sản . 4. Củng cố - Kể tên các nhà phát kiến và tác động của các cuộc phát kiến đó đối với xã hội? - Quan hệ xản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành như thế nào? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & làm bài tập 1,2, chuẩn bị bài 3 “Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu âu” Ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 2 Ngày sooạn: 15/08/2013 Tiết 3 Ngày dạy: Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nguyên nhân xuất hiện va nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng. - Nguyên nhân dẫn tới phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo tác động đến xã hội phong kiến lúc bấy giờ. 2. Tư tưởng - Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB. GV: Nguyễn Thị Liễu 6 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 - Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại. 3. Kĩ năng Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong Kiến. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ châu Âu. - Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục hưng. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số : 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Kể tên các cuộc Phát kiến địa lí tiêu biểu và hệ quả của nó tới xã nhội châu Âu? * Đáp án: Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu : + 1487: Đi-a-xơ vòng quanh cực nam châu Phi. + 1492:Cô-lôm -Bô tìm ra châu Mĩ + 1498:Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ. + 1519-1522 :Ma-gien-lan vòng quanh trái đất - Hệ quả: + Tìm ra các con đường nối liền các châu lục . + Đem về nguồn lợi cho giai cấp tư sản 3. Bài mới CNTB đã được hình thành,giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên họ lại không có địa vị xã hội thích hợp. Do đó giai cấp tư sản đã chống lại Phong kiến trên nhiều lĩnh vực. Phong trào văn hóa Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống Phong kiến. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào văn hóa Phục hưng? HS: GV: Chế độ phong kiến châu Âu tồn tại trong bao lâu? Đến thế kỉ XV nó bộc lộ những hạn chế nào? HS: Từ thế kỉ V đến thế kỉ XV đến khoảng X thế kỉ *GV: Trong suốt 1000 năm đêm trường trung cổ, chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của XH . Toàn XH chỉ có Trường học để đào tạo giáo sĩ. Những di sản VH cổ đại bị phá huỷ hoàn toàn, trừ nhà thờ và tu viện. Do đó giai cấp tư sản đấu tranh chống lại tư tưởng ràng buộc của 1. Phong trào văn hóa phục Hưng * Nguyên nhân: + Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội + Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội GV: Nguyễn Thị Liễu 7 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 phong kiến. GV: Phục hưng là gì? HS: Khôi phục lại nền VH Hi Lạp và Rô Ma cổ đại. Sáng tạo nền VH mới của giai cấp TS GV: Do đó các giá trị di sản văn hóa chúng ta cần bảo vệ như thế nào? HS: GV: Tại sao giai cấp TS lại chọn VH làm cuộc mở đường cho đầu tranh chống phong kiến? HS: Vì những giá trị văn hoá là tinh hoa nhân loại việc khôi phục nó sẽ tác động, tập hợp được đông đảo nhân dân để chống lại PK. GV: Kể tên một số nhà văn hóa tiêu biểu? HS: Lê Ô na đơ Vanhxi, Ra bơ le, Đề cac tơ, Cô pet níc, Sêch pia, - GV giới thiệu tranh ảnh trong thời VH phục hưng GV: Thành tựu nổi bặt của phong trào văn hóa Phục hưng là gì? HS: + KHKT +Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật + Phong phú về văn học - GV: Giới thiệu H6 SGK qua đó biết được tài năng của họa sĩ Lê ô –nađơ Vanh -xi GV: Qua những tác phẩm của mình các tác giả thời Phục hưng muốn nói điều gì? HS: Phê phán XHPK và giáo hội. Đề cao giá trị con người. Mở đường cho sự cho sự phát triển của văn hoá nhân loại. - Gv kết luận . GV: Em hãy nêu ý nghĩa phong trào văn hóa Phục hưng? HS: GV: Nguyên nhân nào dẩn đến phong trào cải cách tôn giáo? HS: Giáo hội cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên . GV: Trình bày nội dung tư tưởng của cuộc cải cách của Luthơ và Can vanh? * Nội dung tư tưởng: + Phê phán XHPK và giáo hội. + Đề cao giá trị con người * Ý nghĩa: + Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến + Mở đường cho sự phát triển của văn hóa nhân loại. 2. Phong trào cải cách tôn giáo * Nguyên nhân: + Giáo hội bóc lột nhân dân. + Cản trở sự phát triển của xã hội * Nội dung: + Phủ nhận vai trò thống trị củagiáo hội. + Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. GV: Nguyễn Thị Liễu 8 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 HS: + Phủ nhận vai trò của giáo hội. + Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. + Quay về giáo lí Ki-Tô nguyên thuỷ *GV: Giai cấp phong kiến châu Âu dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần, giáo hội có thế lực kinh tế hùng hậu, nhiều ruộng đất => bóc lột nông dân như các lãnh chúa phong kiến. Giáo hội còn ngăn cấm sự phát triển của khoa học. Mọi tư tưởng tiến bộ đều bị cấm đoán. GV: Phong trào cải các tôn giáo đã phát triển như thế nào? HS: Lan rộng sang nhiều nước Tây Âu như Anh, Pháp, Thuỵ Sĩ GV: Hệ quả của Phong trào cải cách tôn giáo? HS: + Tôn giáo phân thành 2 giáo phái: Đạo tin lành và đạo kitô giáo + Tác động mạnh đến đấu tranh của tư sản chống phong kiến - Quan sát H7 M.Lu – Tho7sgk, tìm hiểu những nét chính về cuộc đời ông GV kết luận + Quay về giáo lí nguyên thủy. * Tác động đến xã hội: + Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. + Tôn giáo phân hóa thành 2 giáo phái: đạo tin lành và kitô giáo. 4. Củng cố - Giai cấp tư sản chống phong kiến trên những lĩnh vực nào? Tại sao lại có cuộc đấu tranh đó? - Ý nghĩa của phong trào văn hóa Phục hưng là gì ? - Phong trào cải cách tôn giáo tác động như thế nào đến xã hội châu Âu ? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & làm bài tập 3,4 sgk - Soạn bài 4: Trung Quốc thời phong kiến Ngày… tháng….năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 2 Ngày sooạn: 15/08/2013 Tiết 4 Ngày dạy: BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. V những triều đại phong kiến lớn ở T.Quốc - Những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc. 2. Tư tưởng - Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông. GV: Nguyễn Thị Liễu 9 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 - Là nước láng giềng vơí Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam. 3. Kĩ năng - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. - Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra bài học lịch sử. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. - Tranh ảnh một số công trình, lâu đài, lăng tẩm của Trung Quốc. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số : 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến ở châu Âu? * Đáp án : - Nguyên nhân: + Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội + Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội 3. Bài mới Là một quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Khác với các nước châu Âu, thời phong kiến ở Trung Quốc được bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *GV: Dùng lược đồ Trung Quốc: Giới thiệu Trung Quốc xây dựng đất nước bên lưu vực sông Hoàng Hà với những thành tựu văn minh rực rỡ thời cổ GV: Nhà nước Trung Quốc được hình thành từ khi nào? HS: Cách đây khoảng 2000 năm TCN trên lưu vực hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang đã hình thành một nhà nước - Trung Quốc. GV: Sau khi nhà nước Trung Quốc được hình thành, bước vào thời Xuân Thu - Chiến Quốc về mặt sản xuất có gì tiền bộ? HS: Công cụ bằng sắt ra đời → kĩ thuật canh tác phát triển, diện tích mỏ rộng, năng suất tăng. GV: Những biến đổi về mặt sản xuất đã tác động tới xã hội như thế nào? HS: Xuất hiện giai cấp mới: địa chủ và tá điền (nông dân lĩnh canh). GV: Như thế nào được gọi là địa chủ? HS: Là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến, họ vốn là những quý tộc cũ và 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở trung quốc - Hình thành từ thế kỉ III (TCN) thời nhà Tần và được xác lập vào thời nhà Hán * Những biến đổi trong sản xuất: - Công cụ bằng sắt - Năng suất lao động tăng * Xã hội có 2 giai cấp: Địa chủ và nông dân tá điền. GV: Nguyễn Thị Liễu 10 [...]... Quyền - Diệt quân bộ ở biên giới phía Bắc - GV Tường thuật lại cuộc kháng chi n theo lược đồ - GV Yêu cầu HS tường thuật lại cuộc GV: Nguyễn Thị Liễu 34 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 kháng chi n GV: Cuộc kháng chi n chống Tống thắng c Ý nghĩa: lợi có ý nghĩa gì ? HS: - Khẳng định quyền làm chủ đất nước - Đánh bại âm mư xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập GV: Vì sao cuộc kháng chi n chống Tống... thiện chính quyền ở Trung Ương, chia lại đơn vị hành chính trong cả nước, chú trọng xây dựng quân đội… Giáo án lịch sử 7 3 Cuộc kháng chi n chống Tống của Lê Hoàn GV: Quân Tống xâm lược nước ta trong a Hoàn cảnh lịch sử: hoàn cảnh nào? - Cuối 979 nhà Đinh rối loạn vì quân HS: Nhà Tống luôn nuôi khát vọng bành Tống xâm lược trướng xâm lược Nhân cơ hội cuối năm 979 nội bộ nhà Đinh lục đục vì tranh quyền... trên bản đồ? *Đáp án: - Gồm 11 nước - HS tự xác định trên bản đồ 3 Bài mới Cam-pu-chia và Lào là hai nước anh em cùng ở trên bán đảo Đông Dương với Việt Nam Hiểu được lịch sử của hai nước bạn cũng góp phần hiểu thêm lịch sử nước mình Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *GV: Cam-pu-chia là một trong những 3 Vương quốc Campuchia nước có lịch sử khá lâu đời và phong phú: thời tiền sử (đồ đá) cư dân... - Học bài và làm bài - Hệ thống kiến thức để tiết sau học tiết bài tập lịch sử Ngày… tháng….năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 5 Tiết 10 Ngày soạn: 10/09/2013 Ngày dạy: BÀI TẬP LỊCH SỬ (Phần lịch sử thế giới ) I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Hệ thống kiến thức về lịch sử thế giới trung đại - Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội 2 Tư tưởng Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống... THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 * Đáp án: + Vua quan sa đọa + Nông dân đói khổ + Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện 3 Bài mới Ấn Độ – Một trong những trung tâm văn hoá lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm Với một bề dầy lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1 Những trang sử đầu tiên... toàn diện, trong đó có một số thành tựu văn hóa sử dụng cho đến ngày nay - Có ảnh hưởng tới qúa trình phát triển lịch sử và văn hoá các dân tộc ĐNA Giáo án lịch sử 7 - Chữ viết: chữ viết phạn - Văn hoá: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca… - Kinh Vê-đa - Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo 4 Củng cố - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ấn Độ? - Trình bày những thành tựu lớn... Thị Liễu 28 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2 Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: gv nhắc lại 1 vài sự kiện lịch sử Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán năm 938 3 Bài mới Sau hơn 1000 năm kiên cường bền bỉ chống lại ách đô hộ của PK phương Bắc, cuối cùng nhân dân ta đã giành lại được nền độc lập Với trận Bạch Đằng lịch sử (năm 938), nước Ta bước vào thời... một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông - Là nước láng giềng vơí Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam GV: Nguyễn Thị Liễu 12 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 3 Kĩ năng - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc - Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại, từ đó rút ra bài học lịch sử II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến -Tranh... Các quốc gia phong kiến ĐNA (tt) Ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 4 Ngày soạn: Tiết 8 Ngày dạy: GV: Nguyễn Thị Liễu 20 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (TT) I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Lào, Cam-pu-chia là 2 nước láng giềng gần gũi với Việt Nam - Những giai đoạn lịch sử lớn của hai nước 2 Tư tưởng Bồi dưỡng... cũ: * Câu hỏi: Trình bày diễn biến cuộc của kháng chi n chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy? * Đáp án: * Địch: Đầu 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ tiến đánh nước ta * Ta: - Lê Hoàn lãnh đạo cuộc kháng chi n - Chặn quân thủy ở sông Bạch Đằng - Diệt quân bộ ở biên giới phía Bắc 3 Bài mới Cuộc kháng chi n chống Tống thắng lợi đã đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù khẳng định quyền . Hiệp Giáo án lịch sử 7 HS: Chữ Phạn → sáng tác văn học, thơ ca sử thi, các bộ kinh. Chữ Phạn là nguồn gốc của chử Hinđu. GV: Kể tên các tác phẩm văn học nổi tiếng của ấn Độ? HS: - 2 bộ sử thi. THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 HS: + Phủ nhận vai trò của giáo hội. + Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. + Quay về giáo lí Ki-Tô nguyên thuỷ *GV: Giai cấp phong kiến châu Âu dựa vào giáo hội để thống. Đông. GV: Nguyễn Thị Liễu 9 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 7 - Là nước láng giềng vơí Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lịch sử của Việt Nam. 3. Kĩ năng - Lập niên biểu các triều

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan