Giáo án lịch sử 8 trọn bộ chi tiết

196 3.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:24

Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 Tuần 1 Ngày soạn: Tiết 1 Ngày dạy: CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: HS nắm - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. - Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: - Rèn luyện bản đồ, tranh ảnh - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ thế giới. - Tìm hiểu các thuật ngữ,khái niệm lịch sử trong bài. 2. Học sinh - Đọc bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra sách vở của học sinh ) 3. Bài mới Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu nảy sinh ra và phát triển nền sản xuất của CNTB dẫn tới mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa tư sản và phong kiến và các tầng lớp nhân dân lao động, một cuộc cách mạng sẽ nổ ra. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Treo bản đồ thế giới – Giới thiệu nước Hà Lan GV: Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là gì? HS: GV: Trình bày diễn biến chính của cuộc cách mạng? I . Sự biến đổi kinh tế, xã hội Ty u trong các thế kỉ XV – XVII . Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên . 1. Một nền sản xuất mới ra đời. (Đọc thêm) 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nê-đéc - lan - Diễn biến: GV: Nguyễn Thị Liễu 1 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào? HS: Đấu tranh giải phóng dân tộc GV: Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? HS: Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong kiến (ngoại bang), thành lập nước cộng hoà, xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn. GV: Dùng lược đồ chỉ nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển. GV: Kết quả của cuộc cách mạng ntn? HS: GV: Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó? HS: GV: Cho hs đọc chữ in nghiêng SGK . GV: Chú ý con số và cho biết chứng tỏ điều gì ? HS: Chủ nghĩa tư bản phát triển . GV: Ở Anh và Tây Âu CNTB nào phát triển hơn ? HS: Ở Anh: Có công trường thủ công, thương nghiệp nông nghiệp . GV: Giới thiệu H2 SGK. GV: Em hãy nhận xét tính chất của cuộc cách mạng tư sản Anh ? HS: Gv sơ kết : Bởi vì chỉ đem lại quyền lợi cho quí tộc mới và tư sản, quyền lợi nhân dân không được đáp ứng . GV: Cho hs đọc chữ in nghiêng SGK . GV: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Anh là gì ? HS: + T8/1566 nhn dn H Lan nổi dậy +1648 nước CH Hà Lan được thành lập - Kết quả: Hà Lan được giải phóng tạo điều kiện cho CNTB phát triển. II. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. - Xã hội Anh tồn tại mâu thuẫn . - Vua và quý tộc mới . - Phong kiến và nông dân . - Cần phải tiến hành cuộc cách mạng . 2. Tiến trình cách mạng: ( Đọc thêm) 3. Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII . * Tính chất: Không triệt để . * Ý nghĩa: - Giai cấp tư sản thắng lợi, xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (thoát khỏi sự thống trị của phong kiến) 4. Củng cố GV: Nguyễn Thị Liễu 2 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 - Lập niên biểu sự kiện chính và kết quả của giai đoạn phát triển cách mạng tư sản Anh - Em hiểu thế nào về câu nói trên của Mác 5. Hướng dẫn về nhà Về nh học bài, lm bài đầy đủ - Chuẩn bị phần III “Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ ” - Xem trước H3 & H4 SGK T 7 & T 8 . Ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 1 Ngày soạn: Tiết 2 Ngày dạy: Bài 1 : NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: HS nắm - Giữa thế kỉ XVII chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3.Kĩ năng - Rèn luyện bản đồ, tranh ảnh - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ 2. Học sinh - Đọc bài trước & trả lời câu hỏi III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: Tại sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? - Đáp án: + Chỉ đem quyền lợi cho quí tộc tư sản . + Nhân dân không được hưởng quyền lợi gì . 3. Bài mới Tiết trước chúng ta học hai cuộc cách mạng, hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu cách mạng diễn ra ở Châu Mĩ có nét gì giống và khác nhau . Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Dùng lược đồ chỉ 13 thuộc địa cho hs: Nằm ven bờ ĐTD tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đất đai màu mỡ, nên TDAnh xâm lược 1.Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh. -13 thuộc địa phát triển theo CNTB GV: Nguyễn Thị Liễu 3 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 GV: Nêu vài nét về sự thành lập và hình thành các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ? HS: GV: Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh? HS: TDAnh kìm hãm các chính sách vô lý (đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán) GV: Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân nhằm mục đích gì? HS: Muốn thốt khởi sự thống trị của Anh, mở đường CNTB phát triển GV: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là gì? HS: Phản đối chế độ thuế GV: Em hãy nêu sự kiện diễn biến chiến tranh? HS: Dựa vào sgk trả lời HS: xem H4 sgk.giới thiệu đôi nét về Oa- sinh-tơn. HS: đọc tuyên ngôn và thảo luận: GV: Những điểm chính trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ? HS: + Mọi người đều có quyền bình đẳng + Quyền lực của người da trắng. + Khẳng định quyền tư hữu tài sản. GV: Nhân dân Mĩ có được hưỏng các quyền nêu trong tuyên ngôn không? HS: không, các quyền đó chỉ áp dụng cho những người có của và da trắng GV: Em hãy nêu điểm tiến bộ của bản tuyên ngôn ở nước Mĩ? HS: Đề cao quyền con người GV ngày 4-7 được lấy làm ngày quốc khánh của nước Mĩ. GV: Em hãy liên hệ bản tuyên ngôn độc lập ở Việt Nam? HS: GV dựa trên lược đó trình bày tiếp chiến sự đến việc kí hiệp ước Vec-xai. GV: Nội dung chính của hiệp ước Vec-xai? GV: Cuộc chiến tranh giành độc lập đã đem lại kết quả gì? HS: 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được độc lập, một nước cộng hoà tư sản ra đời. - Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc 2. Diễn biến cuộc chiến tranh. * GV hướng dẫn HS đọc thêm 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh. * Kết quả: T7/1783 Anh kí hiệp ước Véc- xai, thừa nhận quyền độc lập của 13 thuộc GV: Nguyễn Thị Liễu 4 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 GV năm 1787 Hiến pháp được ban hành. GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787? HS: chỉ có người da trắng có tài sản mới có quyền về chính trị ) GV: Vì sao gọi cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? HS: mục tiêu: giành độc lập, ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ → thực chất là cuộc cách mạng tư sản. GV: Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh giàng độc lập của 13 thuộc địa của Anh? HS: -> GV KL địa. * Ý nghĩa: - Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiện vụ giải phóng dân tộc - Mở đường cho CNTB phát triển. 4. Củng cố - Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản? - Nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản? - Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ? 5. Hướng dẫn về nhà - Về nh học bài&làm bài tập đầy đủ - Chuẩn bị bài 2: Cách mạng tư sản Pháp - Xem trước H5,6,7,8,9 SGK. Ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 2 Ngày soạn: 20/08/2013 Tiết 3 Ngày dạy: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn - Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng 2. Tư tưởng - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3. Kỹ năng - Vẽ-sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê - Phân tích, so sánh các sự kiện II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Lược đồ các nước phong kiến chống Pháp - Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng GV: Nguyễn Thị Liễu 5 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 2. Học sinh: Đọc bài và xem sgk III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Cho biết kết quả, ý nghĩa chiến tranh ở Bắc Mỹ? * Đáp án : * Kết quả: -T7/1783 Anh kí hiệp ước Véc-xai, thừa nhận quyền độc lập của 13 thuộc địa. * Ý nghĩa: - Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiện vụ giải phóng dân tộc - Mở đường cho CNTB phát triển 3. Bài mới Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và tiếp tục nổ ra trong đó có nước Pháp đạt đến trình độ cao. Vậy tiến trình của cách mạng Pháp ra sao cô trò ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Phân tích tình hình kinh tế Pháp trước cách mạng như thế nào? HS: GV: Vì sao nông nghiệp lạc hậu? HS: Do bị bóc lột và kìm hm GV: CNTB ở Anh và ở Pháp có điểm gì khc nhau ? HS: +Anh: CNTB phát triển trong nông nghiệp +Pháp: Công nghiệp phàt triển GV: Tình hình chính trị nước Pháp có gì nổi bật ? HS: GV: Cho hs quan sát hình 5 miêu tả xã hội Pháp và vai trò của 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp? HS: GV: Em hãy nhận xét mỗi quan hệ giữa các đẳng cấp trong xã hội? HS: Nông dân bị áp bức bóc lột, kinh tế bị lạc hậu GV: Em hãy quan sát quan sát hình 6,7,8. phần chữ in nhỏ rút ra các quan điểm của các nhà tư tưởng mà tạo dựng của cuộc đấu tranh? I. Nước Pháp trước cách mạng 1.Tình hình kinh tế - Nông nghiệp lạc hậu - Công, thương nghiệp phát triển nhưng bị kìm hãm 2. Tình hình chính trị –xã hội - Chính trị: nhà nước quân chủ chuyên chế. - XH: 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, đẳng cấp thứ 3 (tư sản, nông dân, các tầng lớp khác). 3. Đấu tranh tư tưởng GV: Nguyễn Thị Liễu 6 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 HS: GV: Dưới thời Vua Lu-I-XVI chế độ phong kiến được thể hiện ntn? HS: => Tình hình kinh tê, chính trị, xã hội nước Pháp TK XVIII đã làm cho mâu thuẩn giữa phong kiến với tư sản và nông dân ngày càng gay gắt. Các nhà tư tưởng đã góp phần thúc đẩy cách mạng bùng nổ GV: Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng? HS: Gồm 3 nguyên nhân - GV cho hs quan sát hình 9 miêu tả. GV: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho chiến thắng của cách mạng? HS: Quyền lực của chế độ quân chủ đ thất bại - Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến và chuẩn bị cho cách mạng. II. Cách mạng bùng nổ 1. Sự khủng hoảng của chế độ qun chủ chuyên chế. - Chế độ phong kiến suy yếu - Công thương nghiệp đình đốn - Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng - Hội nghị ba đẳng cấp -> cách mạng bùng nổ. - 14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp. 4. Củng cố - Kinh tế chính trị xã hội trước cách mạng Pháp như thế nào? - Vì sao cách mạng bùng nổ? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & bài tập 1,2 - Chuẩn bị phần III.Sự pht triển của cch mạng Ngày….tháng… năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 2 Ngày soạn: 20/08/2013 Tiết 4 Ngày dạy: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) (TT) III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng 2. Tư tưởng Rút ra bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3. Kỹ năng Phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ thực tiễn đang học với thực tế cuộc sống II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII. GV: Nguyễn Thị Liễu 7 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 - Tranh ảnh ở Sgk 2. Học sinh: Đọc bài trước và xem kỹ lược đồ III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ ? * Đáp án: Do mâu thuẫn giữa 2 đẳng cấp trên và đẳng cấp thứ 3 3. Bài mới Cách mạng tư sản Pháp đã bùng nổ và đã đạt được những thắng lợi quan trọng, giáng một đòn nặng nề đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng sẽ tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Thắng lợi ngày 14/7/1789 đã đem lại kết quả gì? HS: GV: Chế độ quân chủ lập hiến là gì? HS: Là chế độ chính trị của một nước trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bằng Hiến pháp do Quốc hội tư sản định ra. GV: Sau khi lên nắm quyền chính quyền đại tư sản đã làm gì? HS: - HS đọc nội dung của tuyên ngôn - HS thảo luận: Điểm tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn? HS: * Tiến bộ : Đề cao quyền bình đẳng và quyền tự do con người * Hạn chế: Phục vụ cho giai cấp tư sản,nhân dân không được hưởng quyền lợi gì - GV liên hệ trong bản TN Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2-9-1945. GV: Tuyên ngôn và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai? HS: Cho đại tư sản GV: Để tỏ thái độ với đại tư sản, nhà Vua 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 đến ngày 10/08/1792) -14/7/1789 phái lập hiến của đại tư sản lên cầm quyền. - T8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. - T9/1791 thông qua hiến pháp xác nhận chế độ quân chủ lập hiến. - 1792 ngoại xâm và nội phản GV: Nguyễn Thị Liễu 8 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 đã có hành động gì? HS: Cầu cứu liên minh với các nước phong kiến Châu Âu chống lại Pháp? => Thái độ hèn nhát và phản động GV: Em hãy liên hệ ở nước ta có ông Vua nào cầu cứu nhà Thanh? HS: Vua Lê Chiêu Thống GV: Trước tình hình đó nhà vua đã có hành động gì? HS: GV: Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đem đến kết quả gì? HS: Đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nền cộng hoà được xác lập *GV: Mặc dù nền cộng hòa được thiết lập, nhưng pháp rơi vào tình thế hiểm nghèo bên ngồi bị liên minh xâm lược, bên trong các lực lượng phản cách mạng GV: Tình hình nước Pháp lúc này ra sao? HS: - GV: Giới thiệu H10sgk: Em hãy điền các nước phong kiến tấn công nước Pháp? HS: GV: Thái độ của phái Ghi-rông –đanh như thế nào khi tổ quốc lâm nguy? HS: Không chống ngoại xâm, nội phản mà chỉ củng cố quyền lực GV: Quần chúng nhân dân đã làm gì? HS: Kiên quyết chống giặc và bài trừ nội phản, lật đổ phái Ghi-rông đanh(2/6/1793) * GV: 2/6/1793 đưa tư sản vừa và nhỏ lên cầm quyền do Rô-be-xpie đứng đầu thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh GV: Chính quyền các mạng đã làm gì để ổn định đời sống nhân dân? HS: Thi hành nhiều chính sách tiến bộ (chính trị, kinh tế, quân sự) GV: Quan sát H 11 và cho biết phẩm chất tốt đẹp của Rô-pe-xpi-e? HS: GV: Chính quyền đã làm gì và có tác dụng ra sao? HS: Đáp ứng nguyện vọng cho nhân dân GV: Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội - 10/8/1792 nhân dân Pari lật đổ phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. 2.Bước đầu của nền cộng hoà (21/9/1792 -> 2/6/1793) - Ngày 21/9/1792 thành lập nền cộng hoà. - 1793 tổ quốc lâm nguy. - 2/6/1793 khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông đanh. 3.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2/6/1793 đến 27/7/1794) GV: Nguyễn Thị Liễu 9 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 phản tình hình phái Gia-cô-banh như thế nào? HS: GV: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính? HS: Gia-cô-banh đã đụng chạm giai cấp tư sản và tiến hành cuộc đảo chính 27/7/1794 lật đổ Gia cô banh GV: Em hãy rút ra ý nghĩa lịch sử củaCM Pháp cuối thế kỷ XVIII? HS: - HS thảo luận: vì sao cánh mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? Và có những hạn chế gì? HS: - Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, đã giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân; đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của CNTB - Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân. - 2/6/1793 phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền và thi hành nhiều chính sách tiến bộ - 27/7/1794 phi Gia-cô-banh lật đổ 4. Ý nghĩa lịch sử của cánh mạng - Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. - Lật đổ chế độ phong kiến ,giải quyết 1 phần ruộng đất cho nhân dân - Là cuộc đại CMTS 4. Củng cố - HS thảo luận: Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp? - Bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & làm bài tập - Chuẩn bị bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - Xem trước H12,13,14,15,16 SGK Ngày….tháng… năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 3 Ngày soạn: 22/08/2013 Tiết 5 Ngày dạy: Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Cách mạng công nghiệp: nội dung và hệ quả - Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới 2. Tư tưởng GV: Nguyễn Thị Liễu 10 [...]... phong trào tiêu biểu ở Pháp, GV: Nguyễn Thị Liễu 2 Phong trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0 - Hình thức đấu tranh: Vũ trang, chính trị 17 Trường THCS Tân Hiệp Đức, Anh? HS: Giáo án lịch sử 8 - Các phong trào tiêu biểu + 183 1: Công nhân dệt tơ thành phố Liông (Pháp) + 184 4: Công nhân vùng Sơ-lê-din (Đức) + 183 6- 184 7 phong trào Hiến chương ở Anh GV: Hình thức đấu tranh của phong trào hiến chương là... động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Nền thống trị của đế chế II thực chất I Sự thành lập công xã là tư sản, trong thì đàn áp nhân dân, ngoài 1 Hoàn cảnh ra đời của công xã thì tiến hành chi n tranh xâm lược GV: Nguyễn Thị Liễu 19 Trường THCS Tân Hiệp GV: Vì sao pháp và phổ gây chi n tranh? HS: Ngăn cản sự phát triển của Đức GV: Kết quả chi n tranh? HS: Giáo án lịch sử 8 -19/7/ 187 0 chi n tranh... bày diễn biến cuộc khởi nghĩa? HS: GV: Sau ngày 18/ 3/ 187 1 chính quyền thuộc về ai? HS: Về tay Ủy ban trung ương quốc dân quân (đại diện cho nhân dân Pari) đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời GV: Tính chất cuộc cánh mạng? GV: Nguyễn Thị Liễu - 18- 3 187 1 Chi E tấn công đồi Mông Mác - Binh lính ngả về phía cách mạng - 26-3- 187 1 bầu hội đồng công xã - 28- 3- 187 1 công xã thành lập - Tính chất: là cuộc cách... cuộc cách mạng vô sản đầu tiên 20 Trường THCS Tân Hiệp HS: Giáo án lịch sử 8 II.Tổ chức bộ máy chính sách của công xã Pa-ri GV: Vì sao cuộc khởi nghĩa đưa tới sự GV hướng dẫn hs đọc thêm thành lập công xã? =>HĐCX Phục vụ quyền lợi của nhân HS: + Lật đổ giai cấp tư sản dân + Đưa giai cấp vô sản lên cầm quyền III Nội chi n ở Pháp.Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri GV hướng dẫn hs đọc thêm 4 Củng cố - Lập... tra sĩ số: 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút Câu 1: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1? Vì sao cuộc khởi nghĩa đưa tới sự thành lập công xã? (6đ) *Đáp án - 18- 3 187 1 Chi E tấn công đồi Mông Mác - Binh lính ngả về phía cách mạng - 26-3- 187 1 bầu hội đồng công xã - 28- 3- 187 1 công xã thành lập - Tính chất: là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên - Vì: + Lật đổ giai cấp tư sản + Đưa... THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 *Đáp án - Vì : CNĐQ Pháp tồn tại trên cơ sở lợi nhuận thu được từ chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài bằng cho vay lãi, thống trị bóc lột thuộc địa 3 Bài mới Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về tình hình 2 nước Anh, Pháp.Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nước Đức, Mĩ và những chuyển biến quan trọng của các nước ĐQ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Hoạt động của giáo viên và... phiệt hiếu chi n” * GV : Đức được ví giống như “1 con hổ đói đến bàn tiệc muộn” GV: Tình hình phát triển về kinh tế, chính trị của ba đế quốc lớn ở châu Âu dẫn đến mâu thuẩn không thể tránh khỏi và ngày càng gay gắt giữa Đức với Anh, Pháp để chia lại thế giới.Đó chính là nguyên nhân GV: Nguyễn Thị Liễu 25 Trường THCS Tân Hiệp dẫn đến cuộc chi n tranh thế giới trong thế kỉ XX Giáo án lịch sử 8 4 Mỹ GV:... - HS quan sát h 35 SGK GV: Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời h/động cách mạng của Lê-Nin? HS: - Lê-Nin sinh 22-4- 187 0 trong 1 gia đình GV: Nguyễn Thị Liễu 27 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 nhà giáo tiến bộ, thông minh, sớm tham gia phong trào CM - 189 3 lãnh đạo nhóm công nhân Mac-xit GV: Lê Nin đóng vai trò ntn đối với sự ra đời XHDC Nga ? HS: - Năm 1903 ĐCN xã hội dân chủ Nga... dân chủ Nga là đảng kiểu mới 5 Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài và làm bài đầy đủ - Đọc trước bài 8: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật Ngày… tháng….năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 6 Ngày soạn: 20/9/2013 Tiết 12 Ngày dạy: 24,27/9/2013 GV: Nguyễn Thị Liễu 29 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX I MỤC TIÊU BÀI HỌC... kỉ XIX mà em biết? HS: - Toán học: Niu tơn, Lô-ba-sép-ski, Lép ních - Hoá học: Men-dê-lê-ép - Vật lí: Niu tơn - Sinh học: Đác Uyn, Puốc-kim-giơ GV: Ý nghĩa của những phát minh khoa học là gì? HS: Giáo án lịch sử 8 => Góp phần chuyển biến từ văn minh nông nghiệp -> văn minh công nghiệp II Những tiến bộ về KHTNvà KHXH 1 Khoa học tự nhiên - Đạt được nhiều thành tựu tiến bộ + Toán học: Niu-tơn, Lô-ba-sép-xki, . Cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 * Sự thành lập công xã - 18- 3 187 1 Chi E tấn công đồi Mông Mác - Binh lính ngả về phía cách mạng - 26-3- 187 1 bầu hội đồng công xã - 28- 3- 187 1 công xã thành lập -. Thị Liễu 18 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 GV hướng dẫn HS đọc thêm 4. Củng cố - Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản công nhân lại đập phá máy móc? - Trong những năm 183 0- 184 0 phong. Hiệp Giáo án lịch sử 8 GV năm 1 787 Hiến pháp được ban hành. GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1 787 ? HS: chỉ có người da trắng có tài sản mới có quyền về chính trị ) GV: Vì sao gọi cuộc chi n

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • II. CHUẨN BỊ

 • 1. Ổn định lớp

 • Kiểm tra sĩ số:

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • II. CHUẨN BỊ

 • 1. Ổn định lớp

 • Kiểm tra sĩ số:

 • 1. Ổn định lớp

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • 1. Ổn định lớp

 • 4. Củng cố

 • 1. Ổn định lớp

 • 1. Ổn định lớp

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • 1. Ổn định lớp

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • 1. Ổn định lớp

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • + Xem trước H41 sgk

  • II. CHUẨN BỊ

  • Minh Trị Duy Tân

  • Minh Trị Duy Tân

 • Sau cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại. tôn Thất Thuyết phò Vua Hàm Nghi ra căn cứ Tân Sở (Q.Trị). Tại đây vua Hàm Nghi đã xuống chiếu kêu gọi văn thân, sĩ phu yêu nước đứng lên giúp vua cứu nước. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng, nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra khắp cả nước. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào (Hương Khê)

Tài liệu liên quan