giáo án lịch sử 7 trọn bộ chuẩn

153 1.8K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:36

Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. PHẦN MỘT KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Ngµy so¹n 13/8/2014 TiÕt 1 Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội ( bao gồm hai giai cấp cơ bản là: Lãnh chúa và Nông nô ) - Hiểu khái niệm Lãnh địa Phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa - Hiểu được thành thị Trung đại xuất hiện như thế nào? Sự khác nhau giữa kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị trung đại ra sao? 2. Tư tưởng: - Bồi dưỡng nhận thức cho Hs về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến. 3. Kĩ năng: - Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. - Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang XHPK. II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU : - Bản đồ Châu Âu thời phong kiến. - Tranh, ảnh mô tả hoạt động trong thành thị trung đại. - Tư liệu đề cập tới chế độ kinh tế, chính trị, xã hội trong các lãnh địa PK. III: THỰC HỆN BÀI GIẢNG : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra: Vở ghi + SGK 3. Dạy và học bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội Dung - HS đọc đoạn đầu trong SGK. - Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào? - Khi xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc Rô- ma, người Giéc - man đã làm gì? - (GV giới thiệu các vương quốc mới trên bản đồ) - Trong xã hội đã hình thành tầng lớp mới nào? - Lãnh chúa PK và Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại? - Quan hệ giữa hai tầng lớp trên ntn? 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu : - Cuối thế kỉ V: Đế quốc Rô - ma sụp đổ. - Người Giéc - man: + Thành lập nhiều vương quốc mới. + Chiếm ruộng đất của người Rô-ma. - Xã hội: Hình thành tầng lớp: Lãnh chúa - Nông nô. Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 1 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. - Thế nào là Lãnh địa phong kiến? - Cho HS quan sát H.1 trong SGK và phát biểu cảm nhận của mình. - Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa? - Em hãy miêu tả Lãnh địa PK và cuộc sống của Lãnh chúa trong lãnh địa? - Lãnh địa đóng vai trò ntn trong thời kì phong kiến phân quyền ở Châu Âu? - Thành thị trung đại xuất hiện ntn? - Trong TTTĐ, cư dân chủ yếu là ai? Họ làm những nghề gì? - Nền kinh tế trong các thành thị trung đại có điểm gì khác so với nền kinh tế lãnh địa? - Vậy, sự ra đời của các thành thị trung đại có vai trò ntn đối với sự phát triển của XHPK Châu Âu? - Cho HS quan sát H.2 trong SGK và phát biểu cảm nhận của mình? 2. Lãnh địa phong kiến: - LĐPK: Là những vùng đất đai rộng lớn mà quý tộc chiếm đoạt được - Kinh tế: Nông nghiệp và Thủ công nghiệp (Tự cấp - tự cấp). - Đời sống: + Lãnh chúa: sống đầy đủ, xa hoa. + Nông nô: sống phụ thuộc, khổ cực. 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại. - Cuối thế kỉ XI: Xuất hiện các thành thị trung đại. + Cư dân chủ yếu: Thợ thủ công và thương nhân. + Kinh tế: Thủ công nghiệp và thương nghiệp. 4.Củng cố: - XHPK ở Châu Âu đã được hình thành ntn? - Nêu đặc trưng cơ bản của Lãnh địa PK ở Châu Âu? - Sự ra đời của TTTĐ có vai trò gì tới sự pt XHPK ở Châu Âu? 5. HDVN: - Học bài. Trả lời câu hỏi trong SGK - Đọc trước Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU + Những cuộc phát kiến về địa lí. + Sự hình thành chủ nghĩa Tư bản ở Châu Âu. - Chuẩn bị: Sưu tầm tư liệu về Lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Đông Quan - Đông Kinh Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 2 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn 17 /8/2014 Tiết 2. BI 2: S SUY VONG CA CH PHONG KIN V S HèNH THNH CH NGHA T BN CHU U I. Mc tiờu bi hc : 1. Kin thc: - Nguyờn nhõn, h qu ca cỏc cuc phỏt kin a lý to tin cho s hỡnh thnh quan h sn xut t bn ch ngha - Quỏ trỡnh hỡnh thnh quan h sn xut t bn ch ngha 2. T tng: - Tớnh tt yu, quy lut ca quỏ trỡnh phỏt trin t xó hi phong kin lờn xó hi TBCN 3. K nng : - Bit s dng bn th gii ( hoc qu a cu ) ỏnh du, xỏc nh ng i ca cỏc nh phỏt kin a lý. - Bit s dng, khai thỏc tranh nh lch s II. THIT B, TI LIU : - Bn th gii ( hoc qu a cu ) - Su tm tranh nh, ti liu v on thỏm hiểm. III. THC HIN BI GING. 1. Ôn định. 2. Kiểm tra bài cũ: - Xã hội phong kiến Châu Âu đợc hình thành ntn? - Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa? - Sự ra đời của Thành thị trung đại có vai trò gì tới sự pt XHPK ở Châu Âu? 3. Dạy và học bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: : Hot ng ca GV v HS - Nguyờn nhõn nào dẫn đến cỏc cuc phỏt kin a lý ? - Em hãy kể một số cuộc phát kiến địa lí lớn? ( GV sử dụng bản đồ thế giới để giúp HS tái hiện con đờng của các cuộc phát kiến địa lớ). - Những cuc phát kin a lý đó đa đến những kết quả gì? Ni dung 1. Nhng cuc phỏt kin v a lớ : - Nguyờn nhõn : + Do sn xut phát triển + Nhu cầu về vàng bạc, nguyên liệu v th trng . - Những cuộc phát kiến địa lí lớn: +1498: Va-xco đơ Ga-ma đến Ân Độ + 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ +1519 - 1522: Ph.Ma-gien-lan đii vòng quanh Trái đất. - Kt qu : + Tìm ra những con đờng mới, những vùng đất mới. + Đem lại cho T sản Châu Âu nguồn Trng: THCS Hng Dng Nm hc: 2014 - 2015 3 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7 A ; 7 B. - Sau những cuc phát kin a lí XHPK Châu Âu ó có sự bin ổi gì? - Gai cấp TS Châu Âu đã làm cách nào để có đợc tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? - Quan hệ sản xuất TBCN đợc hình thành ntn? - Trong xã hội có gai cấp mới nào đợc hình thành? - Giai cấp TS và VS đã đợc hình thành từ những tầng lớp nào trong XHPK Châu Âu? nguyên liệu, vàng bạc và thị trờng 2. S hỡnh thnh ch ngha T bn Chõu u - - Giai cp t sn tích lũy vốn ban đầu v với nguồn lao động làm thuê. - Kinh tế: Hình thành các hình thức kinh doanh t bản chủ nghĩa . - XH: Hình thành giai cấp công nhân và t sản. 4. Củng cố : - Nguyờn nhõn kt qu v ý ngha ca cỏc cuc phỏt kin a lý ? - Cỏc cuc phỏt kin a lý ó tỏc ng nh th no n xó hi chõu u ? - Quan hệ sx TBCN ở Châu Âu đã đợc hình hành nh thế nào? 5. HDVN: - Học bài, Trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trớc Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến thời hậu lỳ trung đại ở Châu Âu. + Phong tro vn húa Phc hng (th k XIV XVI). + Phong tro Ci cỏch tụn giỏo Trng: THCS Hng Dng Nm hc: 2014 - 2015 4 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn 22 /8/2014 Tiết 3. bài 3: CUC U TRANH CA GIAI CP T SN CHNG PHONG KINTHI HU Kè TRUNG I CHU U. I. M C TIấU BI HC : 1. Kin thc: - Nguyờn nhõn xut hin v ni dung t tng ca phong tro vn hoỏ Phc hng. - Nguyờn nhõn dn n phong tro ci cỏch tụn giỏo v nhng tỏc ng trc tip ca phong tro ny n xó hi phong kin chõu u lỳc by gi 2. T tng: - Tip tc bi dng cho HS nhn thc v s phỏt trin ca xó hi loi ngi, v vai trũ ca giai cp t sn. Giỳp HS hiu c quỏ trỡnh sp ca ch phong kin 3. K nng: - Bit cỏch phõn tớch c cấu giai cp ch ra mõu thun xó hi, t ú thy c nguyờn nhõn sõu xa ca cuc u tranh ca giai cp t sn chng phong kin II. T HIT B, TI LIU : - Bn th gii (hoc bn chõu u ) - Su tm tranh nh, ti liu v thi kỡ vn hoỏ Phc hng - T liu v nhng nhõn vt lch s v danh nhõn VH thi Phc hng. III. T HC HIN BI GING. 1. n nh lp. 2. Kim tra bi c. - Cỏc cuc phỏt kin a lý ó tỏc ng nh th no n xó hi chõu u ? - Quan hệ sx TBCN ở Châu Âu đã đợc hình hành nh thế nào? 3. Dy v hc bi mi : * Gii thiu bi. * Bi mi. Hot ng ca GV v HS - Nờu nguyờn nhõn dn n phong tro vn hoỏ Phc hng? - Vỡ sao giai cp TS ng lờn u tranh chng giai cp phong kin? - Em hóy k tờn cỏc nh vn hoỏ, khoa hc ni ting thi phc hng ? - Qua cỏc tỏc phm ca mỡnh, cỏc tỏc gi thi Phc hng mun núi lờn iu gỡ? - Em hóy cho bit vai trũ ca pt vn húa phc hng l gỡ? Ni dung 1. Phong tro vn hoỏ phc hng (th k XIV-XVII) - Giai cp T sn cú th lc kinh t u tranh chng giai cp quý tc phong kin ginh a v xó hi. - Ni dung: + Phờ phỏn XHPK v giỏo hi. + cao giỏ tr con ngi. + cao khoa hc t nhiờn. Trng: THCS Hng Dng Nm hc: 2014 - 2015 5 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. - Vì sao xuất hịên phong trào cải cách tôn giáo? - Em hãy cho biết người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là ai? - Nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh? - Em hãy cho biết phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động ntn đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ? 2. Phong trào cải cách tôn giáo. - Nguyên nhân + Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân. + Giáo hội cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản . - Nội dung : + Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo hội, đòi bãi bỏ những lễ nghi phiền toái. + Đòi quay về với giáo lí Ki- tô nguyên thủy. - Tác động của phong trào: + Đạo Ki - tô bị phân chia thành 2 giáo phái : Ki - tô giáo và đạo Tin lành. + Châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. 4. Củng cố - Nội dung tư tưởng và ý nghĩa của phong trào văn hoá phục hưng? - Phong trào cải cách tôn giáo có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội châu Âu lúc bấy giờ ? 5. HDVN: - Học bài. Trả lời câu hỏi 1,2 SGK /10 - Đọc trước Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KI ẾN + Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. + Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán: + Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 6 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn: 25/8/2014 Tiết 4. BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN I . MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: - Sự hình thành xã hội phong kiến Trung quốc, tên gọi và thứ tự các triều đại phong kiến ở Trung Quốc - Tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến. - Những đặc điểm kinh tế, văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc. 2. Tư tưởng : - Giúp HS hiểu được Trung Quốc là một quốc gia lớn, điển hình ở phương Đông, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của lịch sử Việt Nam. 3. Kĩ năng : - Biết lập bảng niên biểu các triều đại Trung quốc - Bước đầu biết vận dụng các phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hoá. II. T HIẾT BỊ, TÀI LIỆU : - Bản đồ Trung quốc thời phong kiến. - Sưu tầm tranh ảnh , tài liệu về một số công trình kiến trúc Trung Quốc thời phong kiến: Vạn lí Trường thành, Cung điện… - Một số tư liệu có liên quan. III. T HỰC HIỆN BÀI GIẢNG : 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. - Nguyên nhân xuất hiện, nội dung tư tưởng của phong trào văn hoá Phục hưng? - Phong trào cải cách tôn giáo có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu lúc bấy giờ ? 3. D¹y vµ häc bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội Dung (GV giới thiệu TQ trên bản đồ) - Thời Xuân Thu – Chiến Quốc , có yếu tố mới nào xuất hiện? - Sự pt đó đã tác động đến XH ntn? - Quan hệ xã hội được hình thành ra sao? - Em hiểu địa tô nghĩa là gì? 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. * Thời Xuân Thu- Chiến Quốc: - Đồ sắt xuất hiện. - Diện tích canh tác được mở rộng. - Năng xuất lao động tăng. - XH có nhiều biến đổi. - Quan hệ XH mới hình thành với 2 giai c cấp chính: Địa chủ và nông dân lĩnh canh. Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 7 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. - Nhà Tần có những biện pháp gì để xây dựng đất nước? (GV giảng cho HS về quyền lực lớn lao của vua Tần trong XHPK Trung Quốc) - Nhà Hán so với nhà Tần có những chính sách tiến bộ gì? - Những chính sách đối nội thời Tần- Hán có tác dụng ntn? - Đối với các nước láng giềng, thời Tần - Hán có những hành động gì? - Sau thời Tần- Hán, chế độ PK Trung Quốc phát triển ntn? - Nêu chính sách đối nội của nhà Đường? - Chính sách đối ngoại? - Các chính sách đối nội, đối ngoại trên có tác dụng ntn? 2 . Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán . a. Chính sách đối nội: - Nhà Tần : + Xây dựng bộ máy chính quyền từ trung ương tới địa phương. + Chú trọng phát triển kinh tế. - Nhà Hán: + Xoá bỏ những luật lệ hà khắc + Khuyến khích nông dân sản xuất… b. Chính sách đối ngoại: - Gây chiến tranh mở rộng lãnh thổ 3 . Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường . a. Đối nội: - - Củng cố, hoàn thiện bộ máy chínhquyền. - - Chú trọng phát triển kinh tế b. Đối ngoại : - - Tiếp tục mở rộng lãnh thổ. -> Thời Đường XHPK Trung Quốc trở nên c cường thịnh. 4. Củng cố: - Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào ? - Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường biểu hiện ở những mặt nào? 5. HDVN: - Học bài.Trả lời câu hỏi 1,2 SGK/12 - Lập bảng niên biểu các triều đại PK Trung Quốc. - Đọc trước từ mục 4 -> 6 Bài 4.TRUNG QUỐC TH ỜI PHONG KI ẾN + Trung Quốc thời Tống - Nguyên. + Trung Quốc thời Minh -Thanh. + Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến. Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 8 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn: 30/8/2014 Tiết 5. BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tiếp ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: HS cần nắm: - Những đặc điểm kinh tế, văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 2. Tư tưởng: - Giúp HS hiểu được Trung Quốc là một quốc gia lớn, điển hình ở phương Đông, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của lịch sử Việt Nam 3. Kĩ năng: - Biết lập bảng niên biểu các triều đại Trung Quốc - Bước đầu biết vận dụng các phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hoá II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU: - Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. - Sưu tầm tranh ảnh , tài liệu về một số công trình kiến trúc Trung Quốc thời phong kiến: Vạn lí Trường thành,Cung điện… - Một số tư liệu có liên quan. III. THỰC HIỆN BÀI GIẢNG: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ.: - Xã hội phong kiến Trung quốc được hình thành như thế nào ? - Nêu những biểu hiện về sự thịnh vượng của Trung quốc dưới thời Đường? 3. D¹y vµ häc bài mới: * Giới thiệu bài: * Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội Dung - Sau thời Đường, Trung Quốc ở vào tình trạng ntn? - Các vua nhà Tống đã thi hành những chính sách gì? - Dưới thời Tống, người Trung Quốc có những phát minh quan trọng nào? - Tóm tắt sự thành lập triều Nguyên ở Trung Quốc? - Dưới thời Nguyên, các vua chúa Mông Cổ đã thi hành những biện pháp gì? 4 . Trung Quốc thời Tống – Nguyên . a. Thời Tống: - Thi hành một số chính sách nhằm ổ định đất nước: + Xóa bỏ, miễn giảm thuế. + Mở mang các công trình thủy lợi. + Phát triển sản xuất. - Phát minh ra la bàn, thuốc súng, in. B b b.Thời Nguyên: _ - Thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc. + + Người Mông Cổ có địa vị cao nhất. + Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 9 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. - Trước chính sách phân biệt đối sử đó, nhân dân Trung Quốc đã có phản ứng gì? - Nhà Nguyên tồn tại đến thời gian nào? - - Tóm tắt sự thành lập triều Minh? - - Sau đó nhà Minh bị lật đổ ntn? - Tóm tắt sự thành lập nhà Thanh? - Sự suy yếu của XHPK Trung Quốc cuối thời Minh- Thanh được biểu hiện ntn? - Nêu những biểu hiện của quan hệ sx T TBCN được hình thành dưới triều Minh? - Nho giáo có vai trò ntn trong lĩnh vực tư tưởng? - Em hãy kể tên các tác giả, tác phẩm văn học nổi tiến của trung Quốc thời phong kiến? - Nền nghệ thuật lâu đời của trung Quốc được thể hiện ở những mặt nào? Đạt những thành tựu gì? - Khoa học- kĩ thuật của Trung Quốc thời PK có những phát minh nào quan trọng? + Người Hán ở địa vị thấp kém. 5. Trung Quốc thời Minh – Thanh . - 1368, nhà Nguyên bị lật đổ. - Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế p lập ra nhà Minh. - - Người Mãn Thanh chiếm Trung Quốc và lập ra nhà Thanh. - Cuối thời Minh – Thanh, XHPK Trung Quốc lâm vào tình trạng suy thoái. 6. Văn hoá, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến . - Nho giáo : là hệ tư tưởng và đạo đức thống trị XH Trung Quốc thời PK. - Văn học: + Các tác giả: Lý Bạch, Đỗ phủ, Bạch Cư D Dị, Thi Nại Am, La Quán Trung… + Các tác phẩ: Thủy hử, Tam Quốc diễn h nghĩa, Tây du kí, Hồng lâu mộng… - Khoa học- kĩ thuật: Có hiều phát minh quan trọng như:Giấy viết, nghề in, La bàn, thuốc súng, đồ gốm, sứ, vaỉ lụa , kĩ huật đóng thuyền… 4. Củng cố: - Cho biết vì sao có sự khác nhau trong chính sách cai trị cuả nhà Tống và nhà Nguyên? - Những biểu hiện của mầm mống kinh tế TBCN đã xuất hiện dưới triều Minh - Thanh? - Những thành tựu lớn về văn hóa, KHKT của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? 5. HDVN: - Học bài. Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK/15. - Lập bảng hệ thống hóa các triều đại trong lịch sử Trung Quốc gắn liền với những sự kiện chính. - Đọc trước Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN. + Ấn Độ thời phong kiến. + Văn hoá Ấn §ộ. Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 10 [...]... xâm lợc Đại Việt của nhà Tống? 5 HDVN: - Học bài Trả lời câu hỏi 1,2 SGK/40 - Chuẩn bị : Phần II Bài 11: II GIAI ON TH HAI (1 076 - 1 077 ) Trng: THCS Hng Dng 34 Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B Ngy son: 16 /10 /2012 Tiết 18 Bài 11 CUC KHNG CHIN CHNG QUN XM LC TNG (1 075 1 077 ) II GIAI ON TH HAI (1 076 - 1 077 ) I MC TIấU : 1 Kin thc: HS hiểu : - Din bin cuc khỏng chin chng xõm lc Tng... LC TNG (1 075 1 077 ) Trng: THCS Hng Dng 32 Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B Ngy son: 14 /10 /2012 Tiết 17 Bi 11: CUC KHNG CHIN CHNG QUN XM LC TNG (1 075 1 077 ) I GIAI ON TH NHT (1 075 ) I MC TIấU : 1 Kin thc:HS hiểu : - m mu xõm lc nc ta ca nh Tng nhm bnh trng lónh th, ng thi gii quyt khú khn v ti chớnh v xó hi trong nc - Hiểu đớc cuộc tiến công, tập kích sang đất Tống (1 075 ) của Lý... nơi tập trung - Em hãy cho biết: Lực lợng, phơng q quân lơng của nhà Tống thức tấn công của quân ta vào đất - Tháng 10-1 075 , LTK cùng Tông Đản Tống? chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy, bộ chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống - Quân bộ do ai chỉ huy? Đánh vo nơi nào? - Quân thủy do ai chỉ huy? Đánh vào đâu? - Kết quả, quân nhà Lý đã giành đợc thắng lợi gì? - Sau 42 ngày chiến đấu, đã hạ thành Ung Châu, tiêu... hoảng đó bằng cách nào? Đại Việt: - Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống + Xúi giục Cham-pa đánh phía Nam đã có hành động gì? + Ngăn cản việc buôn bán ở biên giới phía Bắc + Dụ dỗ các tù trởng dân tộc ít ngời - Vậy em hãy cho biết, nhà Tống âm mu xâm lợc Đại Việt nhằm mục đích gì? Hoạt động của GV và HS Trng: THCS Hng Dng 33 Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B 2 Nh Lý ch ng tin cụng t v - Khi... thứ hai (1 076 -1 077 ) III hoạt động dạy học 1.Ôn định 2 Kiểm tra bài cũ - Trình bày âm mu xâm lợc của nhà Tống đối với Đại Việt? - Vua tôi nhà Lý đã làm gì trớc âm mu xâm lợc Đại Việt của nhà Tống? 3 Bài mới : *Giới thiệu bài mới: * Bài mới: Nội dung Hoạt động của GV và HS 1.Khỏng chin bựng n : - Sau khi chủ động rút quân về nớc, - Lý Thng Kit h lệnh cho các địa phquân dân ta đã chuẩn bị kháng chiến... luận theo các nhóm cách đánh giặc của Lý Thờng Kiệt? - Vai trò của các dân tộc ít ngời trong cuộc kháng chiến chống Tống? - Cho biết ý nghĩa trận thắng ở Nh Nguyệt? - Nêu ý nghĩa chung của cuộc kháng chiến chống Tống ? 4 Củng cố: - Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Nh Nguyệt của nhân dân ta theo lợc đồ H.21 SGK - Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này?... tu gỡ v vn húa? 5 HDVN: - Hc bi Tr li cõu hi 1,2,3 SGK/ 17 - Lp niờn biu cỏc giai on phỏt trin lch s ca n - c trc Bi 6 : CC QUC GIA PHONG KIN ễNG NAM + S hỡnh thnh cỏc vng quc c ụng Nam + S hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc quc gia phong kin ụng Nam Trng: THCS Hng Dng 12 Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B Ngy son: 5 /9 /2014 Tit 7 BI 6: CC QUC GIA PHONG KIN ễNG NAM I MC TIấU BI HC :... (1 075 -1 077 ) III hoạt động dạy học 1.Ôn định 2 Kiểm tra bài cũ - Nh Lý c thnh lp nh thế no? - Nhà lý đã là gì để củng cố quốc gia thống nhất? 3 Bài mới : * Giới thiệu bài mới: * Bài mới: Nội dung 1 Nh Tng õm mu xõm lc nc ta - Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (TQ) gặp - Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống(TQ) gặp phải những khó khăn gì? phải những khó khăn chồng chất - Nhà Tống giải quyết tình trạng - Nhà Tống chuẩn. .. ca vng quc Ln Xng (th k XV-XVII) c biu hin nh th no? 5 HDVN: - Hc bi Tr li cõu hi 1,2 SGK/19 - c trc Bi 7: NHNG NẫT CHUNG V X HI PHONG KIN + C s kinh t v xó hi ca xó hi phong kin + Nh nc phong kin Trng: THCS Hng Dng 16 Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B Ngy son: 10 /9 /2014 Tit 9 BI 7: NHNG NẫT CHUNG V X HI PHONG KIN I MC TIấU BI HC: 1 Kin thc : Hc sinh cn nm nhng ni dung chớnh sau :... quân xâm lợc Tống? - Sau thất bại nặng nề ở Ung Châu, nhà - Cuối năm 1 076 : 10 vạn quân Tống do Tống đã có hành động gì? Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy tiến vào +Quân bộ địch tiến vào nớc ta theo đờng xâm lợc nớc ta nào? + Quân thủy địch tiến sang nớc ta theo đờng nào? 35 Trng: THCS Hng Dng Nm hc: 2014 - 2015 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7A; 7B - Quân đội nhà Lý có những hoạt động gì để ngăn cản bớc tiến của . Âu. - Chuẩn bị: Sưu tầm tư liệu về Lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Đông Quan - Đông Kinh Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 2 Ngi son: Th Thỳy Lp dy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn 17 /8/2014. Ôn lại phần Lịch sử thế giới trung đại. Trường: THCS Hồng Dương Năm học: 2014 - 2015 18 Người soạn: Đỗ Thị Thúy Lớp dạy: 7 A ; 7 B. Ngày soạn: 19 /9 /2012 Tiết 10. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ I .MỤC. những chính sách tiến bộ gì? - Những chính sách đối nội thời Tần- Hán có tác dụng ntn? - Đối với các nước láng giềng, thời Tần - Hán có những hành động gì? - Sau thời Tần- Hán, chế độ PK Trung

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan