0

Giáo án Lịch sử 4 HK2_ CKTKN_Bộ 2

88 669 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:35

KỲ II Bài :22 CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG I.Mục tiêu : -HS biết :Từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh việc khẩn hoang từ sông Gianh trở vào Nam bộ ngày nay . -Cuộc khẩn hoang từ thế kỉ XVI đã dần dần mở rộng diện tích sản xuất ở các vùng hoang hóa . -Nhân dân các vùng khẩn hoang sống hòa hợp với nhau . -Tôn trọng sắc thái văn hóa của các dân tộc . II.Chuẩn bò : -Bản đồ Việt Nam Thế kỉ XVI- XVII . -PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Cho HS hát 1 bài . 2.KTBC : GV cho HS đọc bài “Trònh –Nguyễn phân tranh” -Cuộc xung đột giữa các tập đoàn PK gây ra những hậu quả gì ? GV nhận xét ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : *Hoạt độngcả lớp: -Cả lớp hát . -HS đọc bài và trả lời câu hỏi . -HS khác nhận xét . GV treo bản đồ VN thế kỉ XVI-XVII lên bảng và giới thiệu . -GV yêu cầu HS đọc SGK, xác đònh trên bản đồ đòa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến Nam bộ ngày nay . -GV yêu cầu HS chỉ vùng đất Đàng Trong tính đến thế kỉ XVII và vùng đất Đàng Trong từ thế kỉ XVIII. *Hoạt độngnhóm: -GV phát PHT cho HS. -GV yêu cầu HS dựa vào PHT và bản đồ VN thảo luận nhóm :Trình bày khái quát tình hình nước ta từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến ĐB sông cửu Long . -GV kết luận : Trước thế kỉ XVI, từ sông Gianh vào phía Nam ,đất hoang còn nhiều, xóm làng và dân cư thưa thớt .Những người nông dân nghèo khổ ở phía Bắc đã di cư vào phía Nam cùng nhân dân đòa phương khai phá, làm ăn .Từ cuối thế kỉ XVI ,các chúa Nguyễn đã chiêu mộ dân nghèo và bắt tù binh tiến dần vào phía Nam khẩn hoang lập làng . *Hoạt động cá nhân: -GV đặt câu hỏi :Cuộc sống chung giữa các tộc người ở phía Nam đã đem lại kết quả gì ? -GV cho HS trao đổi để dẫn đến kết luận: Kết quả là xây dựng cuộc sống hòa hợp ,xây dựng nền văn hóa chung trên cơ sở vẫn duy trì những sắc thái văn hóa riêng của mỗi tộc người . 4.Củng cố : Cho HS đọc bài học ở trong khung . -Nêu những chính sách đúng đắn ,tiến bộ của triều Nguyễn trong việc khẩn hoang ở Đàng Trong ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài : “Thành thò ở thế kỉ XVI-XVII”. -Nhận xét tiết học . -HS theo dõi . -2 HS đọc và xác đònh. -HS lên bảng chỉ : +Vùng thứ nhất từ sông Gianh đến Quảng Nam. +Vùng tiếp theo từ Quảng Nam đến hết Nam Bộ ngày nay. -HS các nhóm thảo luận và trình bày trước lớp . -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung . -HS trao đổi và trả lời . -Cả lớp nhận xét, bổ sung. -3 HS đọc . - HS khác trả lời câu hỏi . -HS cả lớp . Bài : 23 THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII I.Mục tiêu : -HS biết ở thế kỉ XVI – XVII ,nước ta nổi lên ba thành thò lớn :Thăng Long ,Phố Hiến, Hội An . -Sự phát triển của thành thò chứng tỏ sự phát triển nền kinh tế ,đặt biệt là thương mại. II.Chuẩn bò : -Bản đồ Việt Nam . -Tranh vẽ cảnh Thăng Long và Phố Hiến ở thế kỉ XVI-XVII . -PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2.KTBC : - Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ? - Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp ? -GV nhận xét, ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : -HS trả lời . -HS cả lớp bổ sung . *Hoạt động cả lớp:ai2 -GV trình bày khái niệm thành thò : Thành thò ở giai đoạn này không chỉ là trung tâm chính trò, quân sự mà còn là nơi tập trung đông dân cư, công nghiệp và thương nghiệp phát triển . -GV treo bản đồ VN và yêu cầu HS xác đònh vò trí của Thăng Long ,Phố Hiến ,Hội An trên bản đồ . GV nhận xét . *Hoạt động nhóm: - GV phát PHT cho các nhóm và yêu cầu các nhóm đọc các nhận xét của người nước ngoài về Thăng Long, Phố Hiến ,Hội An (trong SGK) để điền vào bảng thống kê sau cho chính xác: -GV yêu cầu một vài HS dựa vào bảng thống kê -GV yêu cầu vài HS dựa vào bảng thống kê và nội dung SGK để mô tả lại các thành thò Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI-XVII . - GV nhận xét . *Hoạt động cá nhân : - GV hướng dẫn HS thảo luận cả lớp để trả lời các câu hỏi sau: +Nhận xét chung về số dân, quy mô và hoạt động buôn bán trong các thành thò ở nước ta vào thế kỉ XVI-XVII . +Theo em, hoạt động buôn bán ở các thành thò trên nói lên tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) nước ta thời đó như thế nào ? -GV nhận xét . 4.Củng cố : -GV cho HS đọc bài học trong khung . -Cảnh buôn bán tấp nập ở các đô thò nói lên tình trạng kinh tế nước ta thời đó như thế nào? 5.Tổng kết - Dặn dò: - Về học bài và chuẩn bò trước bài : “Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long”. -HS phát biểu ý kiến. -2 HS lên xác đònh . -HS nhận xét . -HS đọc SGK và thảo luận rồi điền vào bảng thống ke âđể hoàn thành PHT. -Vài HS mô tả. -HS nhận xét và chọn bạn mô tả hay nhất. -HS cả lớp thảo luận và trả lời. -2 HS đọc bài . -HS nêu. -HS cả lớp . Đặc điểm Dân cư Quy mô thành thò Hoạt động buôn bán Thành thò Thăng Long Đông dân nhiều hơn thành thò ở châu Á. Lớn bằng thành thò ở một số nước châu Á. Những ngày chợ phiên, dân các vùng lân cận gánh hàng hoá đến đông không thể tưởng tượng được Phố Hiến Có nhiều dân nước ngoài như Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp. Có hơn 2000 nóc nhà của người nước khác đến ở. Là nơi buôn bán tấp nập. Hội An Là nơi dân đòa phương và các nhà buôn Nhật Bản. Phố cảng đẹp và lớn nhất Đàng Trong. Thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán. -Nhận xét tiết` học . Bài :24 NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG NĂM 1786 I.Mục tiêu : - HS biết trình bày sơ lược diễn biến cuộc tiến công ra Bắc diệt chính quyền họ Trònh của nghóa quân Tây Sơn . - Việc nghóa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long có nghóa là về cơ bản đã thống nhất được đất nước , chấm dứt thời kì Trònh –Nguyễn phân tranh . II.Chuẩn bò : -Lược đồ khởi nghóa Tây Sơn . -Gợi ý kòch bản :Tây Sơn tiến ra Thăng Long. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: GV cho HS chuẩn bò SGK. 2.KTBC : -Trình bày tên các đô thò lớn hồi thế kỉ XVI-XVII và những nét chính của các đô thò đó . -Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thò nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào ? GV nhận xét ,ghi điểm . 3.Bài mới : -HS chuẩn bò . -HS hỏi đáp nhau và nhận xét . a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : *Hoạt động cả lớp : GV dựa vào lược đồ, trình bày sự phát triển của khởi nghóa Tây Sơn trước khi tiến ra Thăng Long: Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng căn cứ khởi nghóa tại Tây Sơn đã đánh đổ được chế độ thống trò của họ Nguyễn ở Đàng Trong (1771), đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm (1785). Nghóa quân Tây Sơn làm chủ được Đàng Trong và quyết đònh tiến ra Thăng Long diệt chính quyền họ Trònh . -GV cho HS lên bảng tìm và chỉ trên bản đồ vùng đất Tây Sơn. -GV giới thiệu về vùng đất Tây Sơn trên bản đồ. *Hoạt động cả lớp: (Trò chơi đóng vai ) -GV cho HS đọc hoặc kể lại cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghóa quân ra Tây Sơn . -GV dựa vào nội dung trong SGK để đặt câu hỏi: +Sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Nguyễn Huệ có quyết đònh gì ? +Nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc,thái độ của Trònh Khải và quân tướng như thế nào? +Cuộc tiến quân ra Bắc của quân Tây Sơn diễn ra thế nào ? -Sau khi HS trả lời ,GV cho HS đóng vai theo nội dung SGK từ đầu đến đoạn … Quân Tây Sơn . -GV theo dõi các nhóm để giúp HS tập luyện.Tùy thời gian GV tổ chức cho HS đóng tiểu phẩm “Quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long” ở trên lớp . GV nhận xét . *Hoạt động cá nhân: -GV cho HS thảo luận về kết quả và ý nghóa của sự kiện nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long. -GV nhận xét ,kết luận . 4.Củng cố : -GV cho HS đọc bài học trong khung . -Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long nhằm mục đích gì ? -Việc Tây Sơn lật đổ tập đoàn PK họ Trònh có ý nghóa gì ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về xem lại bài và chuẩn bò trước bài : “Quang -HS lắng nghe. -HS theo dõi . -HS lên bảng chỉ. -HS theo dõi. -HS kể hoặc đọc . -HS chia thành các nhóm,phân vai,tập đóng vai . -HS đóng vai . -HS đóng tiểu phẩm . -HS thảo luận và trả lời:Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trònh, giao quyền cai trò Đàng Ngoài cho vua Lê, mở đầu việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bò chia cắt. -3 HS đọc và trả lời. -Cả lớp nhận xét, bổ sung. Trung đại phá quân thanh năm 1789”. -Nhận xét tiết học . -HS cả lớp. Tiết :25 QUANG TRUNG ĐẠI QUÂN THANH NĂM 1789 I.Mục tiêu : Học xong bài này HS biết : -Thuật lại diễn biến trận Quang trung đại phá quân thanh theo lược đồ . -Quân Quang Trung rất quyết tâm và tài trí trong việc đánh bại quân xâm lược của nghóa quân Tây Sơn . - Cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của nghóa quân Tây Sơn . II.Chuẩn bò : -Phóng to lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789) . -PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Cho HS hát . 2.KTBC : -Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì ? -Trình bày kết quả của việc nghỉa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long . -GV nhận xét ,ghi điểm. -Cả lớp . -HS hỏi đáp nhau . -Cả lớp nhận xét . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu và giới thiệu bài. b.Phát triển bài : GV trình bày nguyên nhân việc Nguyễn Huệ (Quang Trung) tiến ra Bắc đánh quân Thanh . *Hoạt động nhóm : -GV phát PHT có ghi các mốc thời gian : +Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)… +Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu ( 1789) … +Mờ sáng ngày mồng 5 … -GV cho HS dựa vào SGK để điền các sự kiện chính vào chỗ chấm cho phù hợp với các mốc thời gian trong PHT. -Cho HS dựa vào SGK ( Kênh chữ và kênh hình) để thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh . -GV nhận xét . *Hoạt động cả lớp : -GV hướng dẫn để HS thấy được quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh (hành quân bộ từ Nam ra Bắc ,tiến quân trong dòp tết ; các trận đánh ở Ngọc Hồi , Đống Đa …). -GV gợi ý: +Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc ? +Thời điểm nhà vua chọn để đánh giặc là thời điểm nào ?Thời điểm đó có lợi gì cho quân ta, có hại gì cho quân đòch ? +Tại trận Ngọc Hồi nhà vua đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng cách nào ? Làm như vậy có lợi gì cho quân ta ? - GV chốt lại : Ngày nay, cứ đến mồng 5 tết, ở Gò Đống Đa (HN) nhân dân ta lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh . -GV cho HS kể vài mẩu truyện về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh . -GV nhận xét và kết luận . 4.Củng cố : - GV cho vài HS đọc khung bài học . -Dựa vào lược đồ hãy tường thuật lại trận Ngọc Hồi , Đống Đa . -Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ- Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh ? -HS lắng nghe. -HS nhận PHT. -HS dựa vào SGK để thảo luận và điền vào chỗ chấm . -HS thuật lại diễn biến trận Quang Trung … -Nhóm khác nhận xét, bổ sung. -HS trả lời theo gợi ý của GV. -Cả lớp nhận xét, bổ sung. -HS thi nhau kể. -3 HS đọc . -HS trả lời câu hỏi . 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại bài , chuẩn bò bài tiết sau : “Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung”. -Nhận xét tiết học . -HS cả lớp. Bài : 26 NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA CỦA VUA QUANG TRUNG. I.Mục tiêu : -HS biết kể được một số chính sách về kinh tế và văn hóa của Quang Trung . -Tác dụng của chính sách đó. II.Chuẩn bò : -Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp. -Các bản chiếu của vua Quang Trung ( nếu có) . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Kiểm tra sự chuẩn bò của HS . 2.KTBC : -Em hãy tường thuật lại trân Ngọc Hồi –Đống Đa . -Nêu ý kết quả và ý nghóa của trận Đống Đa. -GV nhận xét ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : *Hoạt động nhóm : GV trình bày tóm tắt tình hình kinh tế đất nước trong thời Trònh – Nguyễn phân tranh: ruộng đất bò bỏ hoang, kinh tế không phát triển . -HS chuẩn bò . -HS trả lời . -Cả lớp nhận xét. -GV phân nhóm, phát PHT và yêu cầu các nhóm thảo luận vấn đề sau : +Nhóm 1 :Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế ? + Nhóm 2 :Nội dung và tác dụng của chính sách đó như thế nào ? -GV kết luận :Quang Trung ban hành “Chiếu khuyến nông”(dân lưu tán phải trở về quê cày cấy ) ;đúc tiền mới ;yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới cho dân hai nước được tự do trao đổi hàng hóa; mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán . *Hoạt động cả lớp : -GV trình bày việc Quang Trung coi trọng chữ Nôm ,ban bố “ Chiếu học tập”. GV đưa ra hai câu hỏi : +Tại sao vua Quang trung lại đề cao chữ Nôm mà không đề cao chữ Hán ? +Em hiểu câu : “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào ? Sau khi HS trả lời GV kết luận : Đây là một chính sách mới tiến bộ của vua Quang Trung.Việc đề cao chữ Nôm thành chữ viết nước nhà thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc của nhà Tây Sơn. *Hoạt động cả lớp : -GV trình bày sự dang dở của các công việc mà Quang Trung đang tiến hành và tình cảm của người đời sau đối với Quang Trung . -GV cho HS phát biểu cảm nghó của mình về vua Quang Trung. 4.Củng cố : -GV cho HS đọc bài học trong SGK . -Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước ? -Những việc làm của vua Quang Trung có tác dụng gì ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò trước bài : “Nhà Nguyễn thành lập”. -Nhận xét tiết học . -HS nhận PHT. -HS các nhóm thảo luận và báo cáo kết quả . -HS các nhóm khác nhận xét ,bổ sung . -HS trả lời. -HS theo dõi . -HS phát biểu theo suy nghó của mình. -3 HS đọc . -HS trả lời . -HS cả lớp . [...]... tranh ,ảnh -GV sửa chữa ,bổ sung giúp từng nhóm hoàn thiện phần trình bày 2/ .Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt :mùa mưa và mùa khô : * Hoạt động cá nhân : - Dựa vào mục 2 và bảng số liệu trong SGK, từng HS trả lời các câu hỏi sau : +Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào ? Mùa khô vào những tháng nào ? +Khí hậu ở Tây Nguyên như thế nào ? -GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời và kết luận 4. Củng cố : -Cho... Quặng được làm giàu đạt tiêu thác khoáng sản hợp lí ? chuẩn sẽ được đưa vào nhà máy để sản xuất ra phân lân phục vụ nông nghiệp +Ngoài khai thác khoáng sản ,người dân miền núi +Vì khoáng sản được dùng làm nguyên còn khai thác gì ? liệu cho nhiều ngành công nghiệp GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu hỏi +Gỗ, mây, nứa…và các lâm sản quý khác -HS khác nhận xét,bổ sung 4. Củng cố : GV cho HS đọc bài trong... hình 2 hoặc tranh ,ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng, mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng (đỉnh nhọn ,xung quanh có mây mù che phủ) Bước 2 : -Cho HS các nhóm thảo luận và đại diện trình bày kết quả trước lớp -GV giúp HS hoàn thiện phần trình bày 2/ .Khí hậu lạnh quanh năm : * Hoạt đông cả lớp: -GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK và cho biết khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn như thế nào ? -GV gọi 1, 2. .. trí của Sa Pa trên bản đồ Đòa lý VN Hỏi : +Nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7 +Đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ đòa lý VN -GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời và nói :Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc 4. Củng cố : -GV cho HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí , đòa hình... so với trước đây? -GV nhận xét và sửa chữa 3/.Chợ phiên, lễ hội, trang phục : *Hoạt động nhóm : -GV cho HS dựa vào mục 3 ,các hình trong SGK và tranh, ảnh về chợ phiên, lễ hội , trang phục ( nếu có) trả lời các câu hỏi sau : +Chợ phiên là gì ?Nêu những hoạt động trong chợ phiên +Kể tên một số hàng hóa bán ở chợ Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hóa này ?(dựa vào hình 2) +Kể tên một số lễ hội của các... trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào ? GV cho đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình GV sửa chữa, giúp HS hoàn thiện phần trình bày GV gọi HS chỉ 3 con sông Xê Xan , Ba , Đồng Nai và nhà máy thủy điện Y-a-li trên BĐ Đòa lí tự nhiên VN 4/ .Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên: *Hoạt động từng cặp : -GV yêu cầu HS quan sát hình 6, 7 và đọc mục 4 trong SGK ,trả... tầng, rừng rụng lá mùa khô, xanh quanh năm -Cho HS lập bảng so sánh 2 loại rừng: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp (theo môi trường sống và đặc điểm) -GV cho HS đại diện trả lời câu hỏi trước lớp -GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời -GV giúp HS xác lập mối quan hệ giữa khí hậu và thực vật * Hoạt động cả lớp : Cho HS đọc mục 2 ,quan sát hình 8, 9, 10, trong SGK và vốn hiểu biết của mình trả... Huế -GV kết luận :Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta Ngày nay thế giới đã công nhận Huế là một Di sản văn hóa thế giới 4. Củng cố : -GV cho HS đọc bài học -Kinh đô Huế được xây dựng năm nào ? -Hãy mô tả những nét kiến trúc của kinh đô Huế ? 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà học bài và chuẩn bò bài : “Tổng kết” -Nhận xét tiết học Bài :29 -Các nhóm thảo luận -Các nhóm trình bày kết quả... +Lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào mùa nào ? Trong lễ hội có những hoạt động gì ? +Nhận xét trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 3 ,4 và 5 -GV sửa chữa và giúp các nhóm hoàn thiện câu trả lời 4. Củng cố : -GV cho HS đọc bài trong khung bài học -GV cho HS trình bày lại những đặc điểm tiêu -HS trả lời +dân cư thưa thớt +Dao, Thái ,Mông … +Thái, Dao, Mông +Vì... hát GV cho HS hát 2. KTBC : -HS đọc bài và trả lời câu hỏi -Cho HS đọc bài : “Kinh thành Huế” -Em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể -HS khác nhận xét kinh thành Huế ? -Em biết thêm gì về thiên nhiên và con người ở Huế ? GV nhận xét và ghi điểm 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng kết về các nội dung lòch sử đã học trong chương trình lớp 4 b.Phát triển bài : . Trung) tiến ra Bắc đánh quân Thanh . *Hoạt động nhóm : -GV phát PHT có ghi các mốc thời gian : +Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)… +Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu ( 1789) … +Mờ sáng ngày mồng. lân cận gánh hàng hoá đến đông không thể tưởng tượng được Phố Hiến Có nhiều dân nước ngoài như Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp. Có hơn 20 00 nóc nhà của người nước khác đến ở. Là nơi buôn bán tấp. Nhật Bản. Phố cảng đẹp và lớn nhất Đàng Trong. Thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán. -Nhận xét tiết` học . Bài : 24 NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG NĂM 1786 I.Mục tiêu : - HS biết trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 HK2_ CKTKN_Bộ 2, Giáo án Lịch sử 4 HK2_ CKTKN_Bộ 2,