SKKN Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ

24 2K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:19

Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục I. Đặt vấn đề: 1. Lý do nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Trong một chuyến đi thăm quan cùng học sinh tại Tây Thiên tôi trợt nhận ra một điều: bây giờ học sinh thể lực rất yếu chứ không nh chúng tôi trớc đây rất nhiều. Lúc đầu, khi mới đến nơi thăm quan các em rất hào hứng và phấn khởi các em nô đùa và tham gia vào cuộc hành trình đi bộ leo núi lên đền thợng rất nhiệt tình. Nhng chỉ sau 10 phút leo núi thì sự phấn khởi và hào hứng ban đầu đã bắt đầu giảm xuống. Điều đó đợc chứng minh bằng tốc độ di chuyển của các em bắt đầu yếu dần không còn sống sáo nh lúc đầu nữa và kèm theo đó là nhng câu hỏi: thầy ơi! Đã đến nơi?, thầy ơi! Sao họ không làm cáp treo?, thầy ơi! Có còn xa nữa không?, thầy ơi! Ngồi nghĩ đã nhé?, và rồi chúng tôi cũng lên đến gần đền thợng (thác sao) thì phải ngừng lại vì tôi sợ rằng nếu tiếp tục đi tiếp thì không biết đến lúc quay xuống sẽ ra sao? (Trớc đây khi tôi bằng lứa tuổi của các em chúng tôi cũng đợc đi tham quan Tây Thiên và trong những lần đấy tôi phải tự hào rằng chúng tôi đều lên đợc đến đền Thợng và trong khoảng thời gian ngắn hơn học sinh bây giờ rất nhiều). Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Liệu có phải bây giờ quỹ thời gian ở nhà của các em chỉ giành cho việc học lại bài ở trên lớp, làm bài tập về nhà và học thêm, làm các bài tập nâng cao, chơi điện tử, nghe nhạc, xem ti vi chứ không còn thời gian giành cho việc rèn luyện thân thể nh chúng tôi trớc đây? Vậy việc rèn luyện thể dục thể thao có quan trọng trong thời điểm hiện này ????? Giáo dục thể chất là một mặt của giáo dục toàn diện, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục của Đảng và nhà nớc ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để Giáo viên: Ngô Đức Linh 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, giữ vững và tăng cờng an ninh quốc phòng. Tầm quan trọng của TDTT thể hiện rõ trong t tởng và việc làm của Hồ Chỉ Tịch Ngời dạy: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nớc nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần đến sức khoẻ mới thành công. Chỉ thị số 36 CT/WT ngày 24 tháng 03 năm 1994 của BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác TDTT trong giai đoạn mới đã khẳng định phơng hớng Phát triển TDTT là bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nớc, nhằm bồi dỡng và phát huy nhân tố con ngời, công tác TDTT phải góp phần tích cực nâng cao sức khoẻ, giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, nâng cao năng suất lao động của xã hội và năng lực chiến đấu của lực lợng vũ trang. Trong cuộc sống hiện nay, vị trí công tác TDTT trong nhà tr- ờng cằng đợc xác định theo đúng tầm quan trọng của nó. Thông qua giáo dục trong bộ môn thể dục, bồi dỡng cho học sinh những đức tính dũng cảm, giúp học sinh biết đợc kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quan tự giáo tập luyện thể dục thể thao giữ gìn vệ sinh. Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và thể hiện khả năng của bản thân về thể dục thể thao, biết vận dụng những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trong và ngoài nhà trớng góp phần chuẩn bị cho thế hệ trẻ có nếp sống, tác phong công nghiệp. Chính vì vậy mà việc giáo dục thể chất cho học sinh là một vấn đề rất cần thiết và cấp bách nó đòi hỏi sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội. Phát triển khả năng hoạt động của con ngời luôn luôn đi đôi với phát triển các tố chất thể lực, các tố chất thể lực rất quan trọng, nó phục vụ cho tất cả các hoạt động Giáo viên: Ngô Đức Linh 2 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục của con ngời, là một nội dung bắt buộc trong giảng dạy, huấn luyện và đào tạo trong nhà trờng vì vậy má các tố chất thể lực đợc đánh giá rất cao trong đời sống con ngời nói chúng và tập luyện thể dục thể thao nói riêng. Đồng thời phát triển con ngời toàn diện, tạo nên một thế hệ có thể lực cờng tráng, có sức khoẻ dồi dào, tinh thần lạc quan, tự chủ, kiên trì, dũng cảm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể để sẵn sàng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đó, sức bền tốc độ có liên quan chặt chẽ tới sự chi phối của hệ thống thần kinh vận động, trong các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cũng đòi hỏi có sự hng phấn thần kinh cao để tập trung và hoàn thành các bài tập đó. Bên cạnh đó đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở thì sức bền tốc độ có ý nghĩa làm nền tảng lâu dài cho sự phát triển yếu tố thể lực. Xuất phát từ thực tế nói trên tôi đa ra một số sáng kiến về việc: nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ cho học sinh trung học cơ sở nói chung và học sinh trung học cơ sở Nguyễn Trờng Tộ nói riêng. 2. Mục đích và ý nghĩa việc nghiên cứu. Mối quan hệ giữa tố chất sức mạnh tốc độ với các tố chất thể lực khác trong hoạt động thể dục thể thao. Để tăng cờng sức khoẻ, phát triển con ngời toàn diện và nâng cao thành tích thể thao thì trong huấn luyện và giảng dạy phát triển đầy đủ các tố chất thể lực nh: - Sức nhanh. - Sức mạnh. - Sức bền. - Khéo léo. Là rất quan trọng vì các tố chất này có quan hệ mật thiết và khăng khít với nhau. Trong lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao không chỉ đơn thuần phát triển một trong các tố chất trên, nếu chỉ Giáo viên: Ngô Đức Linh 3 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục phát triển một tố chất riêng biệt thì việc nâng cao thành tích trong tập luyện và thi đấu là không thể đợc. Trong hệ thống giáo dục thể dục thể thao thì các tố chất thể lực có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó mỗi tố chất đảm nhiệm một chức năng riêng biệt nh sức bền giúp cho hệ thống các cơ quan trong cơ thể phát triển biểu hiện rõ nhất là: - Hệ hô hấp (lồng ngực nở ra, phổi phát triển làm cho phổi tiếp súc và trao đổi đợc nhiều ôxy hơn). - Hệ tuần hoàn (cơ tim phát triển dầy lên co bóp đẩy máu khỏe hơn đa máu giầu ôxy đến các tế bào nhiều hơn). Tuy vậy cùng với sự phát triển của sức bền chúng ta còn phải phát triển toàn diện các tố chất thể lực khác nữa có nh vậy chúng ta mới có thể nâng cao thành tích thể thao. 3. Giả thiết kết quả nghiên cứu. Kết quả của đề tài này sẽ giúp cho chúng ta có một hệ thống các bài tập thể chất toàn diện và hợp lý. Từ đó giúp cho học sinh có đợc một thể lực xung mãn giúp cho việc phát triển về trí tuệ. II. Ph ơng pháp nghiên cứu: Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài trong tình hình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các phơng pháp sau: 1. Ph ơng pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Chính bằng phơng pháp này tôi đã thu thập đợc những cơ sở liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Cơ sở sinh lý trong hoạt động thể dục thể thao, cơ sở lý luận đặc điểm tâm sinh lý của đối tợng nghiên cứu cũng nh tình hình giảng dạy và huấn luyện các tố chất thể lực nói chung và sức bền tốc độ nói riêng. 2. Ph ơng pháo trao đổi toạ đảm: Giáo viên: Ngô Đức Linh 4 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục Bằng phơng pháp này tôi đã trao đổi với các đồng nghiệp về tình hình học tập cũng nh tập luyện của các học sinh trong trờng. 3. Ph ơng pháp thực hiện s phạm. Trong quá trình nghiên cứu tôi phân ra làm 2 nhóm chính. - Nhóm I: nhóm các học sinh tham gia thực nghiệm. - Nhóm II: Nhóm các học sinh không tham gia thực nghiệm. Trớc khi thực hiện tôi kiểm tra thể lực học sinh của cả hai nhóm, sau đó tiến hành thực nghiệm. ở đây nhóm thực nghiệm tập theo nội dung tôi đã lựa chọn. Còn nhóm đối chiếu tập theo nội dung bài tập thông thờng. Trong đó thời gian và điều kiện tập luyện của cả hai nhóm là nh nhau. 4. Ph ơng pháp kiểm tra s phạm: các test đánh giá - Kiểm tra thành tích chạy bền trên cự ly 1000m. 5. Ph ơng pháp thống kê toán học: Phơng pháp này dùng để xử lý các số liệu thu đợc theo các công thức toán học thống kê với sự hỗ trợ của chơng trình MS- Excel 5.1. Số trung bình cộng ( X ) Trung bình cộng là tỉ số giữa tổng lợng trị số các cá thể với tổng số các cá thể của đối tợng quan sát, đợc tính theo công thức: n X X n i i = = 1 Trong đó: - : là ký hiệu tổng. - X : là giá trị trung bình. - i X : là giá trị quan sát thứ i. - n : lá tổng số cá thể đợc quan sát. Giáo viên: Ngô Đức Linh 5 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục 5.2. Độ lệch chuẩn ( ): Độ lệch chuẩn nói lên mức độ phân tán hay tập trung của các giá trị số i X xung quanh giá trị trung bình, đợc tính theo công thức: (khi n < 30). 1 )( 1 2 = = n XX n i i x Trong đó: - : là ký hiệu tổng. - X : là giá trị trung bình. - i X : là giá trị quan sát thứ i. - n : lá tổng số cá thể đợc quan sát. - x là độ lệch chuẩn. 5.3. Hệ số biến thiên ( % c V ): Hệ số biến thiên là tỉ lệ phẩn trăm giữa độ lệch chuẩn và trung bình cộng, đợc tính theo công thức: %100 X V x c = Trong đó: - x là độ lệch chuẩn. - X : là giá trị trung bình. - % c V : hệ số biến thiên. III. Tổ chức nghiên cứu: 1. Đối t ợng nghiên cứu: - Một số học sinh có trình độ vận đông thuộc loại bình thờng. - Một số học sinh có trình độ vận động thuộc loại khá. - Một số học sinh có trình độ vận động thuộc loại giỏi. Giáo viên: Ngô Đức Linh 6 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục 2. Địa điểm nghiên cứu: - Tại trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ - Đống Đa - Hà Nội. 3. Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đợc tiến hành từ 05 tháng 09 năm 2011 đến 14 tháng 2 năm 2012. 3.1. Giai đoạn 1: Chọn và xây dựng đề cơng nghiên cứu. * Xây dựng kế hoạch tập luyện cho từng loại trình độ vận động: Thông qua phân tích một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đặc điểm sinh lý giải phẫu hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, hệ cơ, hệ xơng và cơ sở tâm sinh lý lứa tuổi. Tôi đã chọn ra một sô bài tập nhằm phát triển sức bền tốc độ đối với học sinh trung học cơ sở nh sau: - Bằng các bài tập khởi động thông thờng: + Động tác tay ngực. + Động tác tay cao. + Động tác nghiêng lờn. + Động tác bớc với. - Bằng các bài tập khởi động chuyên môn sau các bài khởi động thông thờng: + Xoay khớp cổ. + Xoay cổ chân, cổ tay. + Xoay cánh tay + Xoay hông. + Xoay khớp gối. + ép dọc. + ép ngang. + Chạy bớc nhỏ. Giáo viên: Ngô Đức Linh 7 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. - Các bài tập nhằm nâng cao sức bền. + Chạy bớc nhỏ khoảng cách 4m với tần số tốc độ nhanh: thực hiện 3 tổ và nghỉ giữa các tổ là 2 phút xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx + Chạy nâng cao đùi vợt chớng ngại vật: thực hiện 3 tổ và nghỉ giữa các tổ là 2 phút xxxxx o o o o o o o o o o o xxxxx o o o o o o o o o o o xxxxx o o o o o o o o o o o xxxxx o o o o o o o o o o o 40cm 40cm 40cm40cm40cm 40cm40cm40cm 40cm40cm + Xuất phát thấp chạy lao 40m: thực hiện 3 tổ và nghỉ giữa các tổ là 2 phút + Xuất phát thấp chạy lao 60m: thực hiện 3 tổ và nghỉ giữa các tổ là 2 phút + Chạy biến tốc: chạy nhanh 30m chạy chậm 30m chạy trên chiều dài quãng đờng là 240m. + Chơi trò chơi: ngời thừa thứ 3. + Nhẩy bật cóc 10m quay trở lại chạy nhanh. + Nhẩy dây nhanh trong thời gian 1 phút 30 giây: phải đạt 150 lần. Mỗi lần nhảy 3 5 học sinh và có ngời đếm. Nhẩy song ra đếm còn ngời đếm quay vào nhảy. + Nhẩy dây nâng cao gối thời gian 1 phút 30 giây. Mỗi lần nhảy từ 3 đến 5 học sinh. Tiến hành nhảy quay vòng. Giáo viên: Ngô Đức Linh 8 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục * Tìm hiểu trình độ vận động của các học sinh trong nhóm nghiên cứu: - Cho các học sinh thực hiện các bài tập kiểm tra nh nhau để phân nhóm. * Phân loại khả năng vận động của các học sinh trong nhóm nghiên cứu để có các bài tập phụ hợp với từng đối tợng học sinh tham gia nghiên cứu: - Sau 3 4 lần thực hiện các bài tập kiểm tra sẽ phân về theo từng nhóm. 3.2. Giai đoạn 2: Giải quyết nhiệm vụ đặt ra. * Bắt đầu cho học sinh tham gia tập luyện theo các bài tập phù hợp với khả năng vận động của từng nhóm. * áp dụng theo các giáo án sau đây: Giáo viên: Ngô Đức Linh 9 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục Giáo án số 01 I. Mục tiêu: Thực hiện đợc những động tác bổ trợ đã học ở lớp dới. Thực hiện đợc những bài tập nâng cao sức bền. II. Địa điểm, thiết bị, dụng cụ tập luyện: Địa điểm tập luyện: sân trờng. Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện. III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp Tổ chức Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động: Học sinh chạy một vòng quanh sân về tập trung thành vòng tròn. Học sinh thực hiện các động tác khởi động: + Động tác tay ngực. + Động tác tay cao. + Động tác nghiêng lờn. + Động tác bớc với. Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, ép dẻo dọc, ép dẻo ngang. Khởi động chuyên môn: + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Chạy gót chạm mông. Phần cơ bản + Chạy bớc nhỏ với tần số tốc độ nhanh: 10 13 1 2 100 m 200 m 2 l x 8 n 2 l x 8 n 2 l x 8 n 2 l x 8 n 2 l x 8 n 2 l x 8 n 2 3 tổ 2 3 tổ 2 3 tổ 2 3 tổ 22 25 2 - 3 tổ (nghỉ Đội hình thực hiện: (GV) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (GV) (GV) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* Giáo viên: Ngô Đức Linh 10 [...]... 1: Một số bài tập phát triển sức bền tốc độ Bài tập Định Tổ lặp Quãng lại lợng nghỉ (P) Nội dung Chạy bớc nhỏ với tốc độ cao Chạy nâng cao 02 gối vợt chớng ngoai vật 40m 3 2 phút Thực hiện động tác nhanh chính xác 40m 01 3 2 phút Thực hiện động tác nhanh chính xác Xuất phát thấp 03 chạy lao 40m 3 lần 1 3 phút Xuất phát thấp chạy lao 60m 3 lần 1 3 phút 05 Chạy biến tốc 2 lần 1 5 phút 06 Nhảy dây tốc độ. .. nhiệm vụ cho phép chúng tôi rút ra kết luật sau: - Các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ Đống Đa - Hà Nội đã có hiệu quả Yếu tố thể lực đã đợc tăng cờng thể hiện ở thành tích chạy bền - Các bài tập mà chúng tôi áp dụng nhằm phát triển sức mạnh tốc độ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS và điều kiện cơ sở vật chất co hẹp Ngoài ra để giúp các... Thực hiện đợc những bài tập nâng cao sức bền II Địa điểm, thiết bị, dụng cụ tập luyện: Địa điểm tập luyện: sân trờng Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện III Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học 2 Khởi động: Học sinh chạy một vòng quanh sân về tập trung thành vòng... những động tác bổ trợ đã học ở lớp dới Thực hiện đợc những bài tập nâng cao sức bền II Địa điểm, thiết bị, dụng cụ tập luyện: Địa điểm tập luyện: sân trờng Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện III Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học 2 Khởi động: Học sinh chạy một. .. điểm tập luyện: sân trờng Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện III Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học 2 Khởi động: Học sinh chạy một vòng quanh sân về tập trung thành vòng tròn Học sinh thực hiện các động tác khởi động: + Động tác tay ngực + Động tác tay cao + Động... cao sức bền II Địa điểm, thiết bị, dụng cụ tập luyện: Địa điểm tập luyện: sân trờng Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện III Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học 2 Khởi động: Học sinh chạy một vòng quanh sân về tập trung thành vòng tròn Học sinh thực hiện các động... cho thấy việc áp dụng một số bài tập nhằm phát triển tố chất thể lực cho học sinh trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ -Đống Đa - Hà Nội rất hợp lý đối với các đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện cơ sở vật chất, có khoa học do vậy thành tích của nhóm thực nghiệm tăng lên khá tốt Điều này chứng tỏ thành tích tăng thì sức bền tốc độ cũng tăng theo IV Kết luận Từ thực tiễn nghiên cứu sáng kiến và giải quyết các nhiệm... bị, dụng cụ tập luyện: Địa điểm tập luyện: sân trờng Dụng cụ tập luyện: + Thầy giáo: còi, + Học sinh: giầy tập, trang phục tập luyện III Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung bài học 2 Khởi động: Học sinh chạy một vòng quanh sân về tập trung thành vòng tròn Học sinh thực hiện các động tác khởi động: + Động tác tay... hiện đúng đ/t xuất phát chạy hết sức sau xuất phát Thực hiện đúng đ/t xuất phát chạy hết sức sau xuất phát Thực hiện đúng theo bài tập Nhẩy nhanh và hạn chế vấp Tham ra nhiệt tình 15 20 phút Bảng 2: Kết quả chạy bền Trớc thực nghiệm Sau thực nghiệm Thực nghiệm Đối chiếu Thực nghiệm Đối chiếu 420 415 340 4 Giáo viên: Ngô Đức Linh 22 Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục ở bảng 2 kết quả chạy bền của 15 học... quanh sân về tập trung thành vòng tròn Học sinh thực hiện các động tác khởi động: + Động tác tay ngực + Động tác tay cao + Động tác nghiêng lờn + Động tác bớc với Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, ép dẻo dọc, ép dẻo ngang Khởi động chuyên môn: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy gót chạm mông Định lợng Phơng pháp Tổ chức 10 13 1 2 Đội hình thực . tảng lâu dài cho sự phát triển yếu tố thể lực. Xuất phát từ thực tế nói trên tôi đa ra một số sáng kiến về việc: nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ cho học sinh trung. chọn ra một sô bài tập nhằm phát triển sức bền tốc độ đối với học sinh trung học cơ sở nh sau: - Bằng các bài tập khởi động thông thờng: + Động tác tay ngực. + Động tác tay cao. + Động tác nghiêng. thần tập thể để sẵn sàng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đó, sức bền tốc độ có liên quan chặt chẽ tới sự chi phối của hệ thống thần kinh vận động, trong các bài tập phát triển

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Đặt vấn đề:

 • 1. Lý do nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

 • Phần cơ bản

 • Phần kết thúc

  • Nội dung

  • Yêu cầu

  • Nhóm

   • Thực nghiệm

   • Thực nghiệm

    • Người viết sáng kiến

     • Ngô Đức Linh

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan