Một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn)

23 1.3K 4
Một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A- ĐẶT VẤN ĐỀ: Thế kỉ XXI là thế kỉ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và thông tin. Để phát triển vững bước cùng với các cường quốc năm châu, hơn lúc nào hết, giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu. Muốn thúc đẩy sự nghiệp giáo dục trong việc đào tạo con người Việt Nam mới XHCN phù hợp với yêu cầu của thời đại thì nội dung giáo dục phải toàn diện: không chỉ có kiến thức khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên … mà còn phải hiểu biết cả về văn học, nghệ thuật…. nhất là về lịch sử dân tộc. Rất nhiều nhà khoa học và giáo dục đã đánh giá cao vai trò của bộ môn Lịch sử trong đào tạo thế hệ trẻ. Như vậy, trong các môn học ở trường THPT, môn Lịch sử có ưu thế và ý nghĩa rất quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ theo mục tiêu giáo dục của Đảng. Mặc dù bộ môn Lịch sử có vị trí quan trọng như thế, nhưng thực tiễn dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông vẫn còn nhiều bất cập. Vấn đề lớn còn tồn tại hiện nay là đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều giáo viên đã biết cách tiến hành bài học lịch sử sinh động, lôi cuốn qua đó giúp học sinh hứng thú học tập. Song vẫn còn không ít giáo viên lúng túng trong việc xử lý mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp dạy học, chưa biết chọn lựa kiến thức cơ bản, thiết thực và giàu tính thuyết phục, chưa phát huy được tính tích cực của học sinh; chưa có những phương pháp dạy học sáng tạo, linh hoạt phù hợp với nội dung bài học. Vì vậy, nhìn chung kết quả dạy học chưa cao. Bên cạnh đó, nhiều học sinh do tác động, ảnh hưởng khách quan và suy nghĩ chủ quan nên quan niệm rằng môn Lịch sử chỉ là môn phụ, các em chưa có hứng thú học tập, còn miễn cưỡng, đối phó. Để nâng cao chất lượng bộ môn, khắc phục tình trạng trên, việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học bộ môn trở thành vấn đề cấp thiết. Quá trình đổi mới dạy học phải tiến hành thường xuyên, đồng bộ trong đó việc tăng cường sử dụng các phương tiện trực quan có vai trò quan trọng nhất. Một trong những loại phương tiện dạy học có thể sử dụng tốt là các di tích lịch sử ở địa phương. Di tích lịch sử không chỉ là một loại tài liệu vật chất quý hiếm, một bằng chứng khoa học, trung thực về sự tồn tại của quá khứ mà còn là phương tiện dạy học có hiệu quả sư phạm cao. Sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông sẽ góp phần nâng cao chất lượng bộ môn, thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước. Thanh Hoá nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng là một trong những địa phương có số lượng di tích lịch sử phong phú đa dạng (bao gồm cả di tích lịch sử - văn hoá, di tích lịch sử - cách mạng). Đây là nguồn tư liệu, là phương tiện trực quan rất có giá trị để cụ thể hoá, minh chứng cho những sự kiện, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Trong phạm vi của một sáng kiến kinh nghiệm, cũng như hạn chế của bản thân tôi chọn đề tài: “Một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn)”. 1 B- NỘI DUNG: I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG 1- Cơ sở lý luận: * Khái niệm: Về tên gọi chung, hiểu theo ý nghĩa ban đầu thì di tích là những “dấu vết, mảnh vụn” còn sót lại của cả thời đại trước gắn liền với những nhân vật, sự kiện, hiện tượng, biến cố lịch sử. Theo luật di sản văn hoá của nước ta, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ IX, Quốc hội khoá X thông qua ngày 29/6/2001 quy định: di tích là công trình được xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học” Di tích lịch sử là những dấu vết, những chứng tích vật chất, phản ánh một sự kiện, nhân vật hoặc quá trình lịch sử đã qua; phản ánh những hoạt động đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của con người qua các thời đại. Ở đây, khái niệm di tích lịch sử chỉ những nơi ghi dấu những hoạt động sáng tạo (của tập thể hoặc nhân vật lịch sử, danh nhân văn hoá) góp phần thúc đẩy lịch sử phát triển. Giới hạn như vậy là vì bước sang thời đại văn minh, tri thức loài người được phân chia ra thành nhiều ngành khoa học khác nhau trong đó có ngành khoa học lịch sử. Ngành khoa học lịch sử thể hiện ở di tích, bao gồm những nơi ghi dấu về sự hình thành dân tộc, những nơi ghi dấu sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu về những chiến công quân sự, về vinh quang lao động, lưu niệm về anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hoá… Mỗi dân tộc, mỗi đất nước có những đặc điểm lịch sử riêng, ghi dấu lại những di tích lịch sử của mình. Sự ghi dấu ấy có khác nhau về số lượng, sự phân bố và nội dung giá trị lưu giữ ở mỗi di tích nhưng tựu chung lại, loại hình di tích lịch sử thường bao gồm các loại sau: - Loại di tích ghi dấu về dân tộc học - Loại di tích ghi dấu sự kiện chính trị quan trọng, tiêu biểu có ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển của đất nước, của địa phương. - Loại di tích ghi dấu về chiến công chống xâm lược. - Loại di tích ghi dấu những kỷ niệm của các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá. - Loại di tích ghi dấu sự vinh quang lao động. - Loại di tích ghi dấu tội ác của đế quốc và phong kiến. * Vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử dân tộc: Nguyên tắc trực quan là nguyên tắc vàng của lí luận dạy học. Trong giảng dạy và học tập lịch sử, phương pháp trực quan lại càng có vị trí quan trọng. Xuất 2 phát từ đặc điểm của việc học tập lịch sử là học sinh không thể quan sát các sự kiện, hiện tượng đã xảy ra, chúng ta khônng thể tái tạo được lịch sử trong phòng thí nghiệm như khi học tập nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên. Trong những năm gần đây, khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, loài người bước vào thời đại công nghệ thông tin thì những tiến bộ về khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ đắc lực cho việc khôi phục lại bức tranh quá khứ lịch sử nhưng những phương tiện kỹ thuật hiện đại đó chỉ phản ánh được một mặt nào đó của quá khứ đã từng tồn tại. Tuy vậy, việc nhận thức lịch sử của học sinh cũng phải bắt đầu từ “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Việc sử dụng di tích lịch sử rất có ưu thế trong dạy học lịch sử, giúp học sinh nhận thức một cách đầy đủ nhất, làm cho các em có cảm giác như đang được trực tiếp chứng kiến lịch sử. Theo đồng chí Lê Duẩn: Mục đích của việc học tập lịch sử ở trường phổ thông là phải khơi dậy được lòng tự hào của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, làm cho học sinh hiểu được truyền thống, ý chí tự lập tự cường của dân tộc, là phải khắc vào trí nhớ của học sinh những tình cảm cách mạng, ý chí dời non lấp biển và những thành tựu huy hoàng của nhân dân ta trong lao động sản xuất, trong sự nghiệp xây dựng cuộc đời tự do độc lập của mình chứ không phải khắc vào đấy những tháng năm, những sự kiện một bài lịch sử… Những di tích lịch sử là nguồn kiến thức lịch sử có ý nghĩa rất lớn về mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển tư duy cho học sinh. Như vậy việc đổi mới phương pháp dạy học trong đó có sử dụng các di tích lịch sử là khâu quyết định hướng tới hoạt động học tập chủ động, tích cực, sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. 2- Thực trạng của việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT tại địa phương Thọ xuân: Phần lớn giáo viên THPT trên địa bàn khi hỏi đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng di tích lịch sử; giáo viên coi đây là một phương tiện dạy học có hiệu quả cao. Tuy nhiên phần lớn giáo viên chưa từng tổ chức cho học sinh học tập ngoại khoá môn Lịch sử hoặc sử dụng di tích lịch sử dưới mọi hình thức trong dạy học lịch sử dân tộc. Có ý kiến cho rằng, việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học chỉ được thực hiện khi nào có trong phân phối chương trình bắt buộc của Bộ giáo dục; hoặc là làm như vậy rất mất thời gian, tốn kinh phí, công sức chuẩn bị, không có tài liệu hướng dẫn cụ thể việc dạy học theo hình thức này. Đối với học sinh, thông qua việc tìm hiểu tôi thấy phần lớn các em rất hứng thú với những giờ học sử dụng đồ dùng trực quan, các giờ học lịch sử tại 3 thực địa, tham quan ngoại khoá. Tuy nhiên khi hỏi về việc tìm hiểu các di tích lịch sử trên quê hương mình thì các em ít quan tâm hoặc biết rất hời hợt. Lịch sử mang trong mình cả kho tàng tri thức nhân loại. Nghiên cứu và học tập lịch sử là để làm việc đúng trong hiện tại và tương lai. Sức mạnh của tri thức lịch sử không chỉ giới hạn ở việc cung cấp cho học sinh hiểu đầy đủ và cặn kẽ về con đường mà nhân loại và dân tộc đã đi qua, mà còn góp phần kích thích hoạt động tích cực trong nhận thức và giáo dục cho các em những tư tưởng tình cảm đúng. Vì vậy, việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học phải được các giáo viên bộ môn Lịch sử coi trọng đặc biệt các di tích ngay tại địa phương mình. II- GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Tổng quan các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - Di tích lịch sử kiến trúc Lê Hoàn tại xã Xuân Lập, gồm đền thờ, lăng Hoàng Khảo, lăng Quốc mẫu, lăng bố nuôi Lê Đột và đền sinh thánh. - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam và thị trấn Lam Sơn, gồm: đền thờ Lê Thái Tổ, cung điện, lăng bia các vua và hoàng hậu nhà Lê. - Đền thờ và lăng mộ Thứ quốc công Nguyễn Nhữ Lãm, tại xã Thọ Diên và Xuân Lập. - Quần thể di tích cách mạng xã Xuân Hoà, Thọ Xuân - Quần thể di tích lịch sử cách mạng xã Xuân Minh, Thọ Xuân. Ngoài ra, Thọ Xuân còn nhiều di tích chưa được xếp hạng cấp tỉnh như: đền thờ khắc Quốc công Lê Văn An (làng Diên Hào, xã Thọ Lâm), đền thờ Quốc Mẫu (làng Thịnh Mỹ, xã Thọ Diên). Ở Thọ Xuân mới phát hiện đền thờ của vua Lê Dụ Tông (làng Mạnh Chư, xã Xuân Giang) Trong giới hạn đề tài này, tôi xin đưa ra một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam ở lớp 10, giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV – chương trình chuẩn. 2- Sử dụng di tích lịch sử trong giờ học nội khoá: a- Khai thác, sử dụng tài liệu về di tích lịch sử để dạy bài lịch sử nội khoá ở lớp 10 - THPT Khi dạy bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỉ X- XV, lớp 10 (chương trình chuẩn), tôi sử dụng tài liệu về di tích lịch sử Lam Kinh để giảng dạy phần III (Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn). * Vị trí, mục tiêu và nội dung Bài 19: - Vị trí: Bài 19: “Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV” thuộc Chương II (Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV), phần III (Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX). Đây là bài học khái quát, giúp học sinh ghi nhớ những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa lớn thời phong kiến. 4 - Mục tiêu bài học: - Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu: + Gần 6 thế kỉ đầu thời độc lập phong kiến, nhân dân Việt Nam đã phải liên tục tổ chức những cuộc kháng chiến lớn chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. + Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, với truyền thống yêu nước ngày càng sâu đậm, nhân dân ta đã chủ động, sáng tạo vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đánh bại các cuộc xâm lược. + Trong sự nghiệp chống ngoại xâm vĩ đại đó, không chỉ nổi lên những trận quyết chiến đầy sáng tạo mà còn xuất hiện nhiều nhà chỉ huy quân sự tài năng, nhiều anh hùng dân tộc. - Về tư tưởng, tình cảm: + Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ nền độc lập và thống nhất Tổ quốc + Bồi dưỡng ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. + Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các thế hệ tổ tiên, các anh hùng dân tộc đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập của Tổ quốc. - Về kĩ năng: + Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ trong học tập. + Tiếp tục bồi dưỡng kĩ năng phân tích, tổng hợp. + Kĩ năng lập bảng thống kê để rút ra nhận xét, đánh giá. - Nội dung bài học: Bài học gồm 3 mục: Mục I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống: gồm kháng chiến thời Tiền Lê và thời Lý. Mục II. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỉ XIII. Mục III: Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn. Các mục trong bài đều tương đương nhau về kiến thức. Có thể nói không một triều đại nào không phải tiến hành một cuộc kháng chiến lớn hay một cuộc khởi nghĩa nhỏ. Đó là đặc điểm nổi bật của lịch sử dân tộc thời kì này. Tuy kẻ thù xâm lược đều xuất phát từ phương Bắc nhưng không phải vì thế mà các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa đều diễn ra giống nhau. Mỗi cuộc kháng chiến đều có đặc điểm riêng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến và khởi nghĩa nói lên được tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí quyết chiến của nhân dân ta cũng như quyết tâm bảo vệ nền độc lập. * Để sử dụng tài liệu có hiệu quả, trước hết giáo viên phải nghiên cứu kĩ sách giáo khoa. Sau đó giáo viên đến khu di tích Lam Kinh sưu tầm tài liệu phục vụ cho nội dung bài giảng. Khi đến khu di tích thì phải tìm hiểu bao quát quá trình hình thành và xây dựng của khu di tích; đi tham quan toàn bộ khu di tích 5 để xác định những tranh ảnh, hiện vật, mẩu chuyện nào phù hợp với nội dung bài giảng. Hoặc giáo viên có thể liên hệ, trao đổi với cán bộ quản lý khu di tích để nhờ họ giúp đỡ tìm hiểu sâu hơn và có hiệu quả hơn. * Giáo viên tổ chức cho học sinh sưu tầm bằng cách phát động học sinh sưu tầm tranh ảnh liên quan như: anh hùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi… lịch sử các đời vua Lê … , tự các em nêu được thân thế, sự nghiệp của các bậc tướng tài trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh. Ví dụ: Lê Lợi sinh ngày 06 tháng 08 năm 1385, mất ngày 22 tháng 8 năm 1433. Tằng tổ của vua huý là Hối, người phủ Thanh Hoá. Nhân một ngày chơi qua Lam Sơn, thấy nhiều đàn chim bay lượn ở chân núi giống như là người tụ hội, liền nói: “Xứ này đẹp”. Về rời nhà đến ở, chỉ ba năm sau cơ nghiệp thành, con cháu đông đúc và trở thành quân trưởng một vùng. Ông nội vua húy là Đinh, nối nghiệp tổ, hàng ngày có hơn ngàn người làm ăn. Bà nội họ Nguyễn rất hiền, sinh hai con, trưởng là Tòng, thứ là Khoáng (Khoáng là thân phụ của vua), người tính tình vui vẻ, hiền lành luôn làm điều thiện. Mẹ họ Trịnh, huý là Thương, chăm đạo đàn bà. Trong nhà hoà tthuận, sinh được ba con trai: cả là Học, thứ là Trừ, út là vua. Bác cả nối nghiệp không may mất sớm, vua nối nghiệp cha, gặp thời loạn mà chí càng bền, dấu mình ở Lam Sơn, giả làm nghề cày cấy, ban đêm chuyên đọc sách lược thao. Năm 1416, Lê Lợi chiêu hiền đãi sĩ, thu nạp nhân tài và lập hội thề Lũng Nhai với 18 người bạn thân tín. Năm 1418, Lê Lợi giấy nghĩa, kháng chiến 10 năm chiến thắng giặc Minh. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ngày 15 tháng 04 năm 1428. Ngày 22 tháng 8 năm 1433, vua băng hà, cũng năm ấy ngày 23 tháng 10 đưa về an táng tại Lam Sơn. * Để động viên khích lệ, giáo viên có thể cho điểm thưởng với cá nhân, tổ, nhóm làm việc tốt, tìm tòi công phu. Thông qua công tác sưu tầm, giáo viên tập dượt cho học sinh bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu lịch sử, các em phần nào hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc cũng như cuộc đấu tranh anh dũng trên vùng đất Lam Sơn địa linh nhân kiệt này. Qua đó bồi dưỡng lòng căm thù giặc, tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng cách mạng của địa phương mình. * Sau khi xong bước sưu tầm tài liệu ở khu di tích Lam Kinh, cùng với tài liệu học sinh, giáo viên tiến hành phân loại tài liệu xem cái nào cần thiết sử dụng, sắp xếp làm thành hồ sơ học tập. * Khi tiến hành soạn giáo án, giáo viên phải chọn những tư liệu điển hình nhất, tránh tình trạng đưa quá nhiều làm loãng nội dung bài học, không phát huy được vai trò của phương tiện trực quan. * Kết thúc hoạt động của thầy và trò trên lớp, yêu cầu học sinh: “Rút ra đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo?”. b- Tiến hành bài học lịch sử tại khu di tích lịch sử. 6 Bài học lịch sử được tiến hành tại thực địa di tích lịch sử tức là tiến hành tại nơi đã xảy ra sự kiện lịch sử, hoàn toàn khác với các hoạt động ngoại khoá tại di tích lịch sử. Tuy hình thức học tập có thay đổi song bài học tại thực địa là bài học nội khoá, một mắt xích trong toàn bộ khoá trình có liên quan đến các bài học lịch sử khác. Bài học tại thực địa có ý nghĩa lớn đối với học sinh trên cả ba mặt: kiến thức, tư tưởng tình cảm, kĩ năng. Bởi vì di tích lịch sử là dấu vết, mảnh vụn của quá khứ còn sót lại. Học sinh quan sát và bổ sung, cụ thể hoá các sự kiện mà các em đang nghiên cứu. Nó giúp phát triển trí tưởng tượng, đa dạng hoá các hoạt động nhận thức, gây hứng thú học tập lịch sử. Nó còn có tác dụng nâng cao hiểu biết về kiến thức lịch sử, về văn hoá, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, óc thẩm mỹ. Để tiến hành bài học nội khoá, cụ thể là Bài 19, lớp 10 (chương trình chuẩn) tại khu di tích Lam Kinh có hiệu quả, có thể tiến hành theo hai cách: Cách thứ nhất: Giáo viên có thể tiến hành giờ học bình thường như trên lớp tại một phòng riêng của khu di tích, sau đó hướng dẫn cho học sinh đi tham quan những hiện vật liên quan đến nội dung phần III (Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn) Ví dụ: Sau khi tiến hành giờ học bình thường như trên lớp tại một phòng riêng của khu di tích, học sinh được hướng dẫn đi tham quan tại một số nơi chính của hu di tích. Tuy không có dấu tích của các trận đánh lớn tại khu di tích nhưng khi kết thúc bài học giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi mang tính chất khắc sâu kiến thức cho học sinh như: “Tại sao Lê Lợi lại chọn đất Lam Sơn làm nơi khởi binh chống giặc Minh xâm lược?” “ Hãy kể tên những chiến thắng lẫy lừng trong khoảng thời gian 10 năm khởi nghĩa?” “Em có đánh giá gì về người anh hùng Lê Lợi và nhân dân Thanh Hoá ?”. Đứng ngay trên mảnh đất linh thiêng nơi Lê Lợi xây dựng căn cứ chống giặc, các em làm việc nghiêm túc hơn. Điều quan trọng là sau khi nói về các chiến thắng, dẫn học sinh đi tham quan một số nơi trong khu di tích, giáo viên có thể dừng lại tại Vĩnh Lăng. Học sinh được tận mắt chứng kiếnVĩnh Lăng cũng như bia Vĩnh Lăng. Sau đó giáo viên có thể bổ sung thêm hiểu biết của các em: Cũng năm Lê Thái Tổ mất, ngày 23 tháng 10 an táng ở Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Lăng được xây dựng trên vạt đất bằng phẳng ở phía nam chân núi Dầu và núi Chúa, tạo thành thế “ hậu chẩm bắc sơn, tiền án nam sơn”. Bên phải lăng có núi Ngũ Lâm và núi Hổ, bên trái có núi Hướng và núi Hàm Rồng tạo thành hai tay ngai với thế “long chầu hổ phục”. Phía trước lăng khoảng 1km là sông Chu uốn cong, ôm lấy mặt tiền, dòng chảy 7 từ trái sang phải tạo thành thế “tụ thuỷ”. Bố cục và phong cách xây dựng ở Vĩnh Lăng đơn giản nhưng tôn nghiêm, tự nhiên mà trang nhã. Trước lăng có hai tượng người và tưọng các con vật bằng đá. Đứng đầu hai hàng tượng ở vị trí gần lăng là hai pho tượng quan văn và quan võ. Kế tiếp là tượng 4 cặp con vật đối nhau theo thứ tự hai sư tử cách điệu như hai con lợn rừng, hai ngựa không có yên, hai tê giác không có bành và hai con hổ ngồi hiền từ… Cách thứ hai: Giáo viên có thể tiến hành dạy bài nội khoá tại phòng trưng bày của di tích lịch sử Lam Kinh. Để tiến hành bài giảng theo cách này cần đầu tư nhiều thời gian chuẩn bị công phu và chi tiết cho bài giảng. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra từ thế kỷ XV nên không còn những hiện vật như các di tích cách mạng nhưng khi xem sơ đồ các trận đánh lớn của khởi nghĩa Lam Sơn tại phòng trưng bày, các em tự hào nói về những chiến thắng trên đất Thanh Hoá như Mường Một, Mường Chính, Bến Bổng, Ba Lẫm, Kình Lộng, Sách Khôi….đặc biệt hai chiến thắng lừng lẫy Tốt Động - Chúc Động (tiêu diệt và bắt sống hơn 60000 quân địch) và chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang (tiêu diệt hơn 100000 viện binh của Liễu Thăng). Đến ngày 10/12/1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, thành Đông Quan được giải phóng. Ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, sáng lập ra triều Lê lấy niên hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Đông Quan sau đổi là Đông Kinh. Lê Lợi làm vua được 5 năm và mất vào ngày 22 tháng 8 năm 1433, an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn, miếu hiệu là Thái Tổ. Lê Thái Tổ khi lên ngôi vua đã cho xây dựng ở Lam Sơn một kinh thành lớn thứ hai gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh. Với chiến thắng vang dội như Chi Lăng- Xương Giang, giáo viên có thể bổ sung ngay kiến thức cho các em tại phòng trưng bày tàng của khu di tích: “ Đây là trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt quân Minh (Trung Quốc) trên địa bàn từ Chi Lăng đến Xương Giang (nay thuộc Bắc Giang) của nghĩa quân Lam Sơn, nhằm kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và cuộc kháng chiến chống Minh 1418-1428. Thành Xương Giang do đô đốc Lý Nhậm cùng các tướng Kim Dận, Cổ Phúc…chỉ huy với khoảng 2000 quân. Thành có địa thế thành cao, hào sâu, súng thần cơ cỡ lớn và nhiều lương thực dự trữ, là vị trí phòng ngự trọng yếu của quân Minh bảo vệ con đường huyết mạch từ Quảng Tây (Trung Quốc) sang Đông Quan (nay là Hà Nội). Tháng 8/1427, lực lượng tiếp ứng cho nghĩa quân Lam Sơn do Trần Nguyên Hãn chỉ huy được điều thêm để hạ thành trước khi viện binh địch kéo sang. Sau khi dùng pháo đặt trên các ụ đất cao khống chế địch và đột phá vào thành bằng đường ngầm, đêm 28/9, nghĩa quân tổng công kích thành từ 4 mặt, sau gần 1 giờ thành Xương Giang thất thủ, các tướng nhà Minh phải tự vẫn. 8 Tháng 10/1427, nhà Minh đem hai cánh quân viện binh sang giải vây cho thành theo đường Lạng Sơn, don Liễu Thăng cùng các tướng Lương Minh, Lý Khánh, Thôi Tụ, Hoàng Phúc chỉ huy. Cánh thứ hai có khoảng 50.000 quân từ Vân Nam tiến vào hướng Lào Cai do Mộc Thạch chỉ huy. Thực hiện chủ trương “vây thành, diệt viện” nghĩa quân Lam Sơn một mặt tiếp tục vây thành Đông Quan và các thành khác, một mặt chặn cánh quân Mộc Thạch, còn lực lượng chính được bố trí diệt quân Liễu Thăng. Ngày 8/10, cánh quân Liễu Thăng vượt biên giới, ngày 10/10 bị phục kích ở Chi Lăng, Liễu Thăng bị tử trận ở núi Mã Yên. Ngày 15 và 18/10, quân Minh tiếp tục bị tập kích, phục kích, thiệt hại nặng ở Cần Trạm và Phố Cát (nay thuộc Bắc Giang), tướng chỉ huy là Lương Minh bị giết, Lý Khánh tự vẫn. Thôi Tụ, Hoàng Phúc chỉ huy số quân còn lại tiến về thành Xương Giang nhưng thành đã bị hạ, quân Minh phải đắp luỹ tự vệ giữa cánh đồng. Ngày 3/11, nghĩa quân Lam Sơn từ 4 hướng tổng công kích, diệt và bắt toàn bộ quân Minh (trong đó có Thôi Tụ, Hoàng Phúc). Biết tin cánh quân Liễu Thăng bị diệt, Mộc Thạch vội rút quân nhưng vẫn bị truy kích, mất trên 20.000 quân. Sau trận Chi Lăng- Xương Giang, tướng Minh là Vương Thông ở Đông Quan buộc phải rút quân về nước”. Tiến hành bài học nội khoá tại di tích lịch sử Lam Kinh sẽ có tác dụng rất lớn: cụ thể hoá, bổ sung kiến thức giúp học sinh có được những biểu tượng cụ thể sinh động mà những giờ học trên lớp không thể làm được. Đồng thời góp phần kích thích hứng thú học tập của các em, làm cho giờ học sôi nổi hơn. 3- Tổ chức hiệu quả hoạt động tham quan học tập tại khu di tích trong dạy học lịch sử. Đối với hình thức này, nội dung của buổi tham quan là nhằm củng cố kiến thức đã học hoặc chuẩn bị cho việc học bài mới. Buổi tham quan học tập tại di tích lịch sử phải tuân thủ những yêu cầu, nội quy của buổi tham quan nói chung. Song khác ở chỗ giáo viên đã tập trung vào những tài liệu có liên quan tới bài học. Để đạt kết quả tốt giáo viên kết hợp với cán bộ hướng dẫn di tích để trình bày, bổ sung kiến thức lịch sử phù hợp với yêu cầu và nhận thức của học sinh. Trên cơ sở đó, gợi ý học sinh dẫn dắt học sinh nắm vững những vấn đề quan trọng, Qua buổi tham quan như vậy, các giáo viên trong tổ bộ môn có thể trao đổi, rút kinh nghiệm để những năm học sau có thể tiến hành những cuộc tham quan học tập khác hiệu quả hơn. Ví dụ: Tổ chức cho học sinh lớp 10B5 – trường THPT Lam Kinh, tham quan học tập tại đền thờ và lăng mộ Thứ quốc công Nguyễn Nhữ Lãm sau khi 9 học xong bài 19 – lớp 10 (chương trình chuẩn), đặc biệt phần III liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. * Công tác chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Đầu năm giáo viên lên kế hoạch về buổi tham quan học tập tại di tích và đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường, tổ bộ môn. + Dự trù kinh phí. + Trước buổi tham quan hai tuần: Giáo viên liên hệ với Ban quản lý di tích đền thờ và lăng mộ Thứ quốc công Nguyễn Nhữ Lãm, trao đổi và thảo luận, trình bày rõ mục đích của buổi tham quan học tập. - Đối với học sinh: + Ôn lại bài 19 – chú trọng phần III (Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn) ở nhà. + Giấy bút, máy ảnh (nếu có). + Tìm hiểu một số thông tin trên Internet hoặc tài liệu. * Buổi tham quan chia làm hai phần: - Phần 1: Tham quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên chủ yếu tiến hành giới thiệu khái quát toàn bộ đền thờ và lăng mộ Thứ quốc công Nguyễn Nhữ Lãm. Ví dụ: Đền thờ toạ lạc tại xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân. Nguyễn Nhữ Lãm quê ở tỉnh Hà Nam. Trong hoàn cảnh nước Đại Ngu bị quân Minh chiếm đóng, ông gia nhập lực lượng của Lê Lợi và dự hội thề Lũng Nhai năm 1416. Năm 1418, ông trong số những người tham gia khởi nghĩa Lam Sơn cùng Lê Lợi từ những ngày đầu, tổ chức việc rèn vũ khí và quân lương của nghĩa quân. Ngày 02 tháng 1 năm 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Nguyễn Nhữ Lãm là một trong những người được phong chức đại tướng và thừa tướng chia nhau đốc thúc quân đội ra đối địch với quân Minh. Trong khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Nhữ Lãm từng làm sứ giả tới các nước Ai Lao, Chiêm Thành vận động vua nước láng giềng giúp voi, ngựa và lương thực. Nhờ tài ngoại giao của ông, các nước đã đồng tình giúp đỡ. - Phần 2: Học sinh tham quan tự do có sự hướng dẫn của giáo viên. Học sinh có thể chia thành các nhóm tìm hiểu, ghi chép các nguồn tài liệu có trong di tích. Trong quá trình tìm hiểu giáo viên chú ý theo dõi đôn đốc nhắc nhở các em làm việc, giải đáp thắc mắc của các em nảy sinh trong quá trình tìm hiểu, hướng dẫn cụ thể những vấn đề học sinh còn chưa rõ. Hết giờ giáo viên tập trung học sinh trước tiền sảnh và nhận xét chung về buổi tham quan, dặn dò học sinh làm bài tập thu hoạch, phát phiếu thăm dò, tìm hiểu xem học sinh suy nghĩ gì về buổi tham quan học tập: Có thích hình thức học tập 10 [...]... VIỆC SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT 1- Cơ sở lý luận: 2- Thực trạng của việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT i địa phương Thọ xuân: II- GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Tổng quan các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 2- Sử dụng di tích lịch sử trong giờ học nội khoá: a- Khai thác, sử dụng tài liệu về di tích lịch sử. .. tác: Trường THPT Lam Kinh - Tên SKKN: Một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn) Điểm các tiêu Tiêu chuẩn chuẩn Nội dung nhận x t về từng tiêu chuẩn 2,5 1 Tính thiết thực Có thể áp dụng vào thực tế giảng dạy ở Trường phổ thông 2 Tính sáng tạo Ápdụng được phương tiện trực quan mới... động này học sinh bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục các em tính chuyên cần trong lao động, học tập và gây hứng thu cho học sinh III- KIỂM NGHIỆM Để kiểm nghiệm những hình thức sử dụng di tích lích sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương trình chuẩn) tôi tiến hành biện pháp sử dụng tài liệu di tích lịch sử trong dạy học lịch sử ở trên lớp theo... sử để dạy bài lịch sử nội khoá ở lớp 10 – THPT b- Tiến hành bài học lịch sử tại khu di tích 3- Tổ chức hiệu quả hoạt động tham quan học tập tại khu di tích khi dạy phần lịch sử Việt Nam giai đoạn thế kỷ X đến thế kỷ XV 4- Sử dụng di tích lịch sử trong hoạt động ngoại khoá a- Tổ chức tốt hoạt động tham quan ngoại khoá b- Sử dụng tài liệu về di tích lịch sử để tổ chức dạ hội lịch sử, triển lãm học tập:... dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn) Điểm các tiêu Tiêu chuẩn chuẩn Nội dung nhận x t về từng tiêu chuẩn 2,5 2,0 1,5 1,0 1 Tính thiết thực Có thể áp dụng đối vơi mọi địa phương và x Mọi đối tượng học sinh 2 Tính sáng tạo Biết cách vận dụng các thế mạnh của địa phương vào dạy học lịch sử x 3 Tính khoa học Đảm bảo về mặt hình thức, cấu trúc nội x hợp... tích cực học tập của học sinh trong bài 19 Kết quả sẽ là bằng chứng đánh giá hiệu quả của việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử nội khoá nói riêng và trong dạy học lịch sử nói chung và đồng thời rút ra tính khả thi của nó trong thực tiển Cụ thể tôi tiến hành thực nghiệm ở trường THPT Lam Kinh qua bài 19 lớp 10 (chương trình chuẩn); tôi chọn hai lớp 10B1 (lớp thực nghiệm) và lớp 10B2 (lớp. .. kĩ năng, kĩ x o cho học sinh Vì vậy, di tích lịch sử cần được khai thác và sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông Đặc biệt Thanh hoá nói chung, Thọ xuân nói riêng có số lượng di tích khá lớn Điều này vô cùng thuận lợi cho việc giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông Muốn khai thác và sử dụng tốt các di tích lịch sử, giáo viên phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và địa phương... lịch sử cách mạng trong dạy học lịch sử tại thực địa , tác giả Hoàng Thanh Hải 21 SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LAM KINH CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHIÃ VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ X P LOẠI SKKN - Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Hương ; Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: Trường THPT Lam Kinh - Tên SKKN: Một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ xuân trong dạy học. .. thích học môn Lịch sử ở trường phổ thông không? A Rất thích B Thích C Bình thường D Không thích Câu 2: Em hãy kể tên các di tích lịch sử trên địa bàn Thọ Xuân mà em biết liên quan đến nội dung lịch sử Việt Nam? A Biết và hiểu rõ nội dung di tích phản ánh B Biết và nhưng không hiểu rõ nội dung di tích phản ánh C Không biết D Không quan tâm Câu 3: Em có thích đến tham quan và học tập tại di tích lịch sử. .. phân tích thực trạng của việc sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường THPT, tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng di tích lịch sử như sau: Một là: Các trường THPT và Sở giáo dục & đào tạo Thanh Hoá phối hợp biên soạn các tài liệu tham khảo và giảng dạy về các di tích lịch sử của quê hương Đây sẽ là cuốn “cẩm nang” rất có ích cho giáo viên trong việc dạy . ra một vài biện pháp sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam ở lớp 10, giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV – chương trình chuẩn. 2- Sử dụng di tích lịch. thức sử dụng di tích lích sử trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương trình chuẩn) tôi tiến hành biện pháp sử dụng tài liệu di tích lịch sử trong dạy học lịch sử. Xuân trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, lớp 10 (chương trình chuẩn) . 1 B- NỘI DUNG: I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH

Ngày đăng: 17/04/2015, 07:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan