SKKN Một vài biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ năng tự học và ghi nhớ kiến thức lịch sử cấp THPT

18 1.8K 7
SKKN Một vài biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ năng tự học và ghi nhớ kiến thức lịch sử cấp THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dân tộc Việt Nam có lịch sử lâu đời Từ xưa, nhân dân ta coi trọng việc lấy lịch sử để giáo dục hệ trẻ việc dựng nứoc giữ nước Năm 1941, nước Lịch sử nước ta” mở đầu hai câu “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Có thể khẳng định rằng, tác dụng môn lịch sử không cung cấp kiến thức q khứ mà cịn có tác dụng tình cảm, phẩm chất, đạo đức, quan điểm trị, nhận thức tư tưởng khả hành động Thế nhiều năm qua, nguyên nhân khách quan chủ quan, chất lượng học tập lịch sử ngày giảm sút, đến mức báo động Trong thời gian gần đây, quan truyền thông nêu lên thực trạng mà xã hội quan tâm, xuống cấp môn lịch sử ngành giáo dục: Thái độ thờ học sinh môn lịch sử kết kì tuyển sinh, hàng ngàn thi mơn lịch sử học sinh khơng có điểm (điểm 0), thi “cười nước mắt” Với thực trạng đáng lo ngại đó, người giáo viên giảng dạy mơn lịch sử, tơi cảm thấy chạnh lịng thấy phải có trách nhiệm Thực trạng đó, khiến tơi suy nghĩ nhiều, để khắc phục tình trạng nâng cao nhận thức, kết học tập môn lịch sử Qua kinh nghiệm 12 năm công tác giảng dạy mơn lịch sử tìm hiểu thực tế, mạnh dạn định viết đề tài: “Một vài biện pháp giúp học sinh phát triển kỹ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử cấp THPT” ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Tên đề tài nói rõ phần đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm Đề tài trình bày vấn đề vai trị giáo viên dạy học môn lịch sử cÊp THPT biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử Người giáo viên phải xác định đối tượng người học tìm hiểu nắm bắt, phân tích tình hình thực trạng để từ có cách thức biện pháp đổi phương pháp dạy học, tránh nhàm chán tiết học, tạo hứng thú học tập tập môn; đề cập số cách thức biện pháp bồi dưỡng phát triển kĩ tự học dễ dàng ghi nhớ kiến thức lịch sử PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong việc thực nghiên cứu vấn đề - đề tài, vật tượng cần thực nhiều phương pháp, đề tài sáng kiến kinh nghiệm sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: Tìm hiểu, điều tra thực tế, thống kê, phân tích, đánh giá… Những phương pháp góp phần lớn cho tơi hồn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm Qua phương pháp nghiên cứu làm việc đọc tài liệu tham khảo, tìm hiểu thực trạng việc học tập môn lịch sử học sinh trao đổi với học sinh thái độ tình cảm phương pháp học tập tơi rút nhiều kết luận để viết đề tài II NỘI DUNG THỰC TRẠNG 1.1 Thuận lợi Hiện nay, với phát triển chung xã hội, người giáo viên học sinh có điều kiện tiếp thu nhiều nguồn thơng tin truyền hình báo chí, tư liệu lịch sử phong phú, đa dạng phương tiện bổ trợ cho công tác dạy học 1.2 Khó khăn Cùng với thuận lợi nói trên, cơng tác giảng dạy tơi nhận thấy nhiều khó khăn-bất cập, nguyên nhân dẫn đến chất lượng môn lịch sử ngày sa sút Thứ nhất, nhận thức chung, cịn xem nhẹ mơn học lịch sử, coi môn lịch sử “môn phụ”- không là đa số học sinh- học sinh chưa thật ý thức việc học tập môn học Thứ hai, chương trình học việc giảng dạy mơn lịch sử cịn nhiều vấn đề tồn tại: Chúng ta thấy từ sau chương trình đổi sách giáo khoa “dung lượng” kiến thức nhiều mà “thời lượng” q Thứ ba, từ ngun nhân dẫn đến học sinh “ngán” - không hứng thú với môn lịch sử, học lịch sử để đối phó thi cử, nên đa số học sinh, học lịch sử theo phương pháp “thuộc lịng” “máy móc” cịn nhiều ngun nhân khác Chính vấn đề mà có thi học sinh “cười nước mắt”, thi điểm CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Khái niệm * Khái niệm Kỹ năng: Kỹ khả ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn {Từ điển tiếng Việt} Có nhiều định nghĩa khác kỹ Các định nghĩa thường bắt nguồn từ góc nhìn chun môn quan niệm cá nhân Tuy nhiên hầu hết thừa nhận kỹ hình thành áp dụng tri thức khoa học vào thực tiễn Kỹ học q trình lặp lặp lại một nhóm hành động định Kỹ ln có chủ đích định hướng rõ ràng Vậy, Kỹ năng lực hay khả chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết (kiến thức kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi *Khái niệm Tự học: Người ta có nhiều quan niệm tự học, có người cho rằng: Tự học học riêng ? Trong trình học tập có tự học, nghĩa tự học tập hợp tác với bạn (nhóm) học, khơng có giảng dạy cách trực tiếp giáo viên tự thân tìm tịi, lao động tri óc để nắm bắt, hiểu vấn đề, vật tượng Việc tự học học sinh việc tự nắm vững kiến thức lịch sử cách xác, vững chắc, suy nghĩ nhận thức sâu sắc vạn dụng cách thành thạo Vì vậy, quan niệm việc tự học trình học tập học sinh việc em độc lập hoàn thành nhiệm vụ giao, với giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra giáo viên Việc tự học bao gồm việc tập dượt nghiên cứu * Khái niệm Kỹ tự học: Từ hai khái niệm trên, thấy Kỹ tự học khả làm chủ hoạt động học tập thân người học, kỹ lập kế hoạch tự học - thời gian thời điểm học hợp lý, kỹ đọc sách, ghi chép bài, người học xác định mục tiêu, phương pháp học tập cách hợp lý đạt hiệu cao * Khái niệm Nhớ: Nhớ “ghi vào trí óc cho khỏi qn” [Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hố thơng tin, 2001, tr 524] Có nhiều nguyên nhân làm người ta nhớ: lặp lặp lại nhiều lần, thấu hiểu vấn đề, có tình cảm, tình u, có ấn tượng mạnh 2.2 Sự cần thiết phải phát triển kỹ tự học học sinh nhà trường phổ thơng Xã hội ngày phát triển việc hình thành “xã hội học tập” việc phát triển “Giáo dục suốt đời” có ý nghĩa Việc học tập suốt đời giúp cho người làm việc cập nhật với kiến thức hiểu biết có ý nghĩa mặt xã hội, trị, văn hóa, góp phần tích cực xây dựng xã hội bền vững Vì việc học tự học cốt lõi để giải vấn đề học tập suốt đời Nhưng tự học nào? Và hình thành lực tự học cho học sinh THPT môn học vấn đề cần phải bàn đến Đồng thời xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn giáo dục: Trong điều kiện xã hội đại, mà khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, bùng nổ cách mạng thông tin tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục nói chung q trình dạy học nói riêng giáo dục ý thức tự học cách thường xuyên theo phương pháp khoa học cho HS nhiệm vụ nặng nề người thầy Chỉ có dạy cách học học cách tự học, tự học sáng tạo đáp ứng yêu cầu cao phát triển xã hội Học sinh THPT lứa tuổi phát triển mạnh thể chất hình thành phẩm chất trí tuệ, nhân cách thuận lợi để hình thành lực tự học giáo viên phải rèn luyện lực tự học để bước hình thành kỹ tự học cho họ, vấn đề cốt lõi đổi cách dạy học Trong xu phát triển thời đại công cải cách giáo dục Bộ Giáo dục đào tạo, ngành giáo dục xác định học sinh trung tâm, người chủ động tích cực sáng tạo, người giáo viên đóng vai trò người điều khiển hướng dẫn học sinh học tập Với việc xác định học sinh trung tâm, giáo viên người điều khiển, hướng dẫn học sinh người giáo viên đóng vai trị quan trọng, người giáo viên phải nắm vững kiến thức tồn chương trình phải lập kế hoạch giảng dạy khoa học mang tính bao quát cụ thể - đặc biệt giáo án tiết dạy 2.3 Một số lưu ý học sinh tự học Việc tự học học sinh quan trọng đóng vai trị cao kết học tập học sinh Tuy nhiên, áp dụng cách học học sinh cịn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhiều cảm thấy không hiệu cách học truyền thống thầy đọc - trò chép nhà việc học thuộc lịng thầy cho ghi lớp Cho nên, trình tự học, học sinh cần lưu ý số vấn đề - Trước hết, học sinh cần nắm rõ tự học; tự học chu trình giai đoạn: Tự nghiên cứu, tìm tịi- Tự thể hiên- Tự kiểm tra điều chỉnh Chu trình thực chất đường phát vấn đề, định hướng cách giải giải vấn đề học tập - Thứ hai, học sinh cần xác định mục tiêu, nội dung học tập Mục tiêu đích muốn đạt được, từ xác định nội dung cần học xây dựng phương pháp học tập Chỉ xác định mục tiêu-mục đích học hiệu - Thứ ba, học sinh cần xây dựng kế hoạch học tập cách khoa học rõ ràng cố gắng thực kế hoạch - Thứ tư, học sinh phải có phương pháp, cách học hiệu Phương pháp đắn chìa khóa tới thành cơng học tập BIỆN PHÁP Trong đề tài xin đưa vài biện pháp (phương pháp học tập) giúp học sinh phát triển kỹ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử 3.1 Tìm ý tập diễn đạt ý ngơn ngữ Khi học học sinh không nên học nguyên văn sách giáo khoa , nội dung học mà giáo viên chép lớp Cách học mang tính “máy móc” cịn gọi học “thuộc lịng”, dẫn đến nặng nề, khó hiểu khó nhớ Để nhớ kiến thức bản, em nên kết hợp sách giáo khoa, giảng giáo viên, tập Trước hết, học sinh cần phải nhớ phần, mục sau tìm xem phần, mục gồm ý diễn đạt ngơn ngữ để học; Cách học học sinh Sơ đồ hóa đơn vị kiến thức theo dạng cành cây, mơ hình, biểu đồ Học sinh cần nhớ “ý” không cần thiết nhớ “văn” (có nghĩa học sinh khơng thiết phải diễn đạt (nói viết) giống hệt sách giáo khoa lời giảng thầy cô, được) Ví dụ, học diễn biễn chiến tranh, trình lịch sử thiết phải nhớ mốc mở đầu, đỉnh cao, kết thúc số kiện tiêu biểu khác để nhớ Cụ thể, học Cách mạng tư sản Pháp cuối XVIII: Sự kiện mở đầu 14/7/1789 nhân dân Pari dậy phá ngục Baxti; đỉnh cao: 2/6/1793 phái Giacobanh lên nắm quyền; kiện thoái trào - kết thúc: 27/7/1794- tháng Técmiđo (tháng Nóng) Để dễ học dễ nhớ hơn, nội dung sơ đồ hóa kiến thức Ý nghĩa thắng lợi cách mạng lớn, kháng chiến lớn thường có ý nghĩa dân tộc quốc tế, ý nghĩa dân tộc thường có hai ý nhỏ kết thúc mở gì; ý nghĩa quốc tế có hai ý nhỏ tác động đến thù bạn Cụ thể, học ý nghĩa thắng lợi mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp (1945-1954) hay kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) nhận thấy điểm chung Nguyên nhân thắng lợi kháng Pháp (1945-1954), có ý: Đảng Bác Hồ, nhân dân, hậu phương quốc tế Trên sơ ý chọn, lập dàn ý sơ đồ hóa kiến thức, học sinh tập diễn đạt theo ngơn ngữ Khi học theo phương pháp học sinh gặp nhiều khó khăn trình bày dịng,vấp váp có thiếu xác, diễn đạt sai kiến thức Tuy nhiên, tập học theo cách nhiều, thục trở thành kỹ dễ học, dễ nhớ nhớ lâu Nhà giáo dục Geoffrey Petty người Anh cho rằng: “Đọc ghi chép hay nghe lời tóm tắt chưa đủ, tập nhớ lại có tác dụng Các kỹ trí tuệ thể chất lưu giữ tốt cách dùng dùng lại, phương pháp thụ động” Khi học tập phương pháp học sinh cần tự tổ chức buổi học nhóm- cần hai học sinh truy cho để kiểm tra tự điều chỉnh 3.2 So sánh So sánh cách học hiệu để ghi nhớ kiến thức, lịch sử có đơn vị nội dung kiến thức tương đồng tương phản Học sinh so sánh đơn vị nội dung kiến thức, kiện, số liệu, nhân vật lịch sử, so sánh thuật ngữ gần giống nội dung hoàn toàn khác so sánh theo cặp phạm trù lập bảng điều giúp học sinh tránh tình trạng “râu ơng cắm cằm bà kia” trình bày - diễn đạt Với cách học này, học sinh đưa nội dung kiến thức lại gần với từ nhận rõ hai nội dung đơn vị kiến thức có điểm chung điểm khác biệt cần nhớ rõ, từ học sinh học mà biết hai đạt hiệu cao Tìm hiểu đơn vị - nội dung kiến thức tương đồng tương phản, ví dụ: đường lối cách mạng Phan Bội Châu Phan Châu Trinh (đầu kỷ XX), học sinh cần lập bảng so sánh điểm giống khác xu hướng cách mạng hai vị lãnh tụ Cụ thể, lập bảng sau: Xu hướng cách mạng PHAN BỘI CHÂU PHAN CHÂU TRINH Giống Khác Hoặc tìm hiểu nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ Nhật sau chiến tranh giới thứ hai, thấy hầu hết nguyên nhân giống nhau, có điều sách giáo khoa tài liệu thường không xếp nguyên nhân cách thuận tiện cho người học, học học sinh nên lập bảng trình bày nguyên nhân Mĩ nguyên nhân Nhật xếp tương đồng theo ý phù hợp Cụ thể, học sinh lập bảng sau: Nguyên nhân phát triển kinh tế Mỹ - Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai Nguyên nhân phát triển kinh tế Mỹ 1.Áp dụng thành tựu KHKT Nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản 1.Áp dụng thành tựu KHKT 2.Lãnh thổ Mỹ rộng lớn (Điều kiện tự 2.Con người coi vốn quý nhiên ) nhất, nhân tố định hàng đầu 3.Mỹ lợi dụng chiến tranh để làm giàu (Con người) 4.Các tổ hợp cơng ty Cơng nghiệp qn sự, 3.Chi phí cho quốc phịng thấp cơng ty độc quyền có sức cạnh tranh 4.Các cơng ty Nhật động, có lớn hiệu nước tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm 5.Các sách biện pháp điều tiết lực tính cạnh tranh cao Nhà nước đóng vai trị quan trọng 5.Vai trị lãnh đạo, quản lý có hiệu Nhà nước 6.Tận dụng yếu tố bên ngoài:nguồn viện trợ Từ bảng so sánh trên, học sinh nhận thấy nguyên nhân phát triển kinh tế Mỹ Nhật Bản sau năm 1945 giống từ 1,3,4,5 (6), có nguyên nhân thứ có khác biệt: Mỹ (điều kiện tự nhiên thuận lợi); Nhật Bản (Con người vốn quý- kỷ luật lao động, động, sáng tạo, giàu nghị lực ) Trong trình học tự học cần có so sánh để dễ dàng chiếm lĩnh tri thức; ví dụ: Cương lĩnh trị (2/1930) với Luận cương (10/1930); Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) với Hiệp định Pari (27/1/1973), Tổ chức Liên Hợp quốc với tổ chức ASEAN Học lịch sử có nhiều số liệu ngày tháng khó nhớ, biết vận dụng tìm điểm chung tương đối đưa so sánh số kiện ghi nhớ đơn giản Ví dụ, từ Đức đánh bại Pháp (22/6/1940) đến Đức công Liên Xô (22/6/1941) năm trời năm thời gian từ tướng Nava cử làm Tổng huy quân viễn chinh Pháp Đông Dương (7/5/1953) đến tướng Đờ Cátơri đầu hàng Điện Biên phủ (7/5/1954) Số người chết bị thương Chiến tranh giới thứ thứ hai là: Lần 1: 10 - 20 triệu ; lần 2: 60 - 90 triệu Trong thực tế có nhiều đơn vị kiến thức nội dung có mà áp dụng đưa vào so sánh để học cách hiệu 3.3 Sử dụng tranh ảnh, lược đồ-bản đồ Sử dụng tranh ảnh, lược đồ thường gây ấn tượng mạnh cho học sinh, ấn tượng mạnh nguyên nhân giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cách sâu sắc Ví dụ, tranh biếm hoạ: “Tình cảnh người nơng dân Pháp trước cách mạng”, giúp học sinh nhớ thống khổ người nông dân Pháp trước cách mạng 1789, nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cách mạng tư Pháp Hình ảnh “Quyết tử qn Hà Nội ơm bom ba đón đánh xe tăng Pháp”, làm học sinh hiểu sâu sắc “cảm tử” anh dũng hi sinh Trung đồn thủ ngày đầu kháng Pháp Hà Nội ( ôm bom đánh địch ) Sử dựng lược đồ: “Cuộc chiến đấu ta thị phía bắc vĩ tuyến 16”, học sinh dễ dàng nhớ kiến thức xác định đô thị: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng 10 Tranh ảnh, lược đồ-bản đồ phương tiện dạy học, kênh thơng tin quan trọng, hình ảnh trực quan sinh động giúp học sinh hứng thú học tập góp phần quan trọng việc ghi nhớ kiến thức học sinh 3.4 Lập bảng niên biểu gắn với kiện Để dễ dàng cho việc hệ thống hóa kiến thức nội dung học, lập bảng niên biểu ngắn gọn, chia thành cột thời gian, cột kiện cột nội dung diễn biến vắn tắt học lịch sử Việc lập bảng giúp thí sinh hệ thống hóa khối lượng kiến thức học nhanh ngắn gọn nhất, đồng thời nhìn nhận trực quan dễ nhớ mốc thời gian với kiện, nội dung xảy tương ứng với mốc thời gian Từ đó, thí sinh nắm nội dung học thuộc lâu 3.5 Dùng thao tác ghi nhớ linh hoạt Việc ghi nhớ mốc thời gian kiện môn Lịch sử lâu coi vấn đề khó khăn nhiều häc sinh Hơn nữa, việc ghi nhớ yếu tố phải có trật tự, logic phải xác Vì vậy, trình học, häc sinh cần tùy vào khả hoàn cảnh để ghi nhớ cho hiệu Chẳng hạn, để nhớ lâu kiện mốc thời gian học, ghi tờ giấy sổ tay để cần thiết tranh thủ học Khi học ôn, học sinh cần sử dụng kỹ tái xác lập mối quan hệ học với kiến thức học để không rơi vào việc quên kiến thức cũ, chẳng hạn học lịch sử giai đoạn từ 1961- 1975, ta nên so sánh ba chiến lược chiến tranh theo tiến trình học tập để khắc sâu kiến thức Trong học ôn mơn Lịch sử, khơng phải có khả nhớ chi tiết ngày tháng, số Do đó, học sinh nên tập cho cách ghi nhớ mang tính “tương đối” Tức kiện chiến dịch đó, ta khơng thiết phải nhớ cụ 11 thể ngày, mà cần nhớ tháng, năm khoảng thời gian năm xảy kiện Ví dụ: đầu năm 1945, cuối năm 1945, thu-đông năm 1947 Tuy nhiên kiện lớn, quan trọng tiến trình lịch sử bắt buộc phải nhớ như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930), ngày Bác Hå đọc Tuyên ngơn độc lâp (02-9-1945) ngày giải phóng miền Nam thống đất nước (30- 4-1975)… 3.6 Hệ thống hóa lại kiến thức Sau học xong, học sinh cần kiểm tra hệ thống hóa lại kiến thức học lần nữa, cảm thấy chưa đạt phải có biện pháp khắp phục Đây khâu quan môn khoa học xã hội, ta học xong mà không hệ thống hóa kến thức dẫn đến tình trạng “học trước quên sau”, “râu ông cắm cằm bà kia” Thao tác giúp cho thí sinh có cách nhìn tổng thể, khách quan chặng đường, giai đoạn lịch sử rút kỹ nắm bắt, so sánh, lý giải Từ đó, giải yêu cầu nội dung học 3.7 Thực hành, luyện tập Thực hành luyện tập ví cầu “đưa tri thức chuyển tới lực” khơng giúp học sinh hiểu sâu mà cịn nhớ lâu kiến thức Bác Hồ kính yêu nói “Học đơi với hành” “lý luận gắn liền với thực tiễn” Thành ngữ Trung Quốc có câu “Tơi nghe, tơi qn Tơi thấy, tơi nhớ Tơi làm , tơi hiểu ” Từ “học tập” gồm hai động từ “học” “tập” ; “học” trình lớp giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức mới, “tập” thực hành, luyện tập nhà học sinh Trong “tập” bao gồm nhiều hoạt động khác học sinh: Tập tìm ý bản, tập diễn đạt, làm tập, vẽ lược đồ, sơ đồ, lập bảng so sánh, tìm tài liệu, đọc sách tham khảo, trao đổi với ban Trong môn khoa học tự nhiên luyện tập cơng việc thường xuyên, môn khoa học xã hội, đặc biệt mơn lịch sử 12 hiếm, mà có u cầu học sinh giáo viên khơng có thời gian để kiểm tra sữa chữa nên chưa thật hiệu Như vậy, học tập học sinh cần phải tự thực hành luyện tập nhiều, điều tối quan trọng để học sinh nhớ lâu kiến thức, nâng cao hiểu học tập Ngoài nhiều cách ghi nhớ khác như: chuyện kể, hát, thơ, nhớ theo ngày sinh, số điện thoại, số nhà, tên gọi KẾT QUẢ THỰC HIỆN Qua 12 năm dạy học lịch sử nhà trường phổ thông, nhận tấy cách học học sinh môn học lịch sử thụ động, thầy cô giảng dạy nhà học thuộc lịng “máy móc” mà chịu nghiên cứu tìm tịi, dẫn đến kết không mong đợi - học sinh ngày ngán học môn lịch sử kết ngày thấp Với tình vậy, dạy học tơi vận dụng nhiều phương pháp nhằm tạo hứng thú học tâp cho học sinh hướng dẫn đổi phương pháp học tập cho học sinh Qua nghiên cứu tài liệu, học hỏi rút kinh nghiệm từ thân thấy việc tự giác học tập học sinh quan trọng, đồng thời tự học phải có phương pháp, tơi đưa phương pháp nêu hướng dẫn học sinh tự học học sinh hứng thú kết ngày đáng khích lệ * Cụ thể Kết học tập môn lịch sử học sinh khối 11 năm học 2010-2011 T T Lớp 11A1 11A2 11A3 Xếp loại học lực Số HS 40 36 39 Giỏi SL % 0 3% 0 Khá SL % 20% 14% 15% TB SL % 26 24 25 65 67% 65% Yếu SL % 12% 19% 20% Kém SL % 0 0 0 Kết học tập môn lịch sử học sinh khối 11 năm học 2011-2012 13 T T Lớp 11C1 11C2 11C3 Xếp loại học lực Số HS 42 39 41 Giỏi SL % Khá SL % TB SL % Yếu SL % Kém SL % 2% 12 29% 25 59% 10% 0 0 23% 24 69% 8% 0 0 10 24% 24 64% 12% 0 III KẾT LUẬN Có thể nói rằng, việc phát triển kỹ tự học cho học sinh đóng vai trị tối quan trọng, góp phần nâng cao hiệu học tập, đèn lớn soi sáng người đêm tối, "thiếu phương pháp người có tài khơng đạt kết quả, có phương pháp người bình thường làm việc phi thường" Trong học tập hay công việc phải ứng dụng cách thức phương pháp phù hợp dẫn bạn đến thành công phải người chủ động tìm tịi nghiên cứu Cho nên, học sinh phải phải tự trau dồi kiến thức, tìm kiếm cho phương pháp bồi dưỡng rèn luyện thục trở thành kỹ “kỹ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử” Như vậy, tự học Lịch sử khơng có ý nghĩa to lớn thân học sinh để hoàn thành nhiệm vụ học tập họ mà chất lượng, hiệu trình dạy học Lịch sử nhà trường phổ thông Tự học thể đầy đủ vai trị chủ thể q trình nhận thức học sinh Trong q trình đó, người học hồn tồn chủ động, tự lực tìm tịi, khám phá để lĩnh hội tri thức lịch sử đạo, điều khiển giáo viên Để phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh, giáo viên giảng dạy môn lịch sử trường phổ thông cần có phương pháp rèn luyện lực tự học cho học sinh Đây không phương pháp nâng cao hiệu học tập mà mục tiêu 14 quan trọng học tập Tự học nói chung tự học mơn lịch sử nói riêng vấn đề lớn cần nghiên cứu nhiều sâu Đề xuất ý kiến : Trong điều kiện đổi phương pháp dạy học cần có đủ thiết bị, đồ dùng dạy học cung cấp đầy đủ thiết bị , phương tiện giúp giáo viên có nhiều thời gian vào việc nghiên cứu tài liệu phục vụ việc giảng dạy tốt Cần phải giảm tải dung lượng kiến thức chương trình sách giáo khoa hành Thiệu Hóa, Ngày 26 tháng năm 2012 Người viết Lê Minh Thành 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Sách giáo khoa lịch sử lớp 10;11;12- nhà xuất giáo dục 2.Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hố thụng tin, 2001, 3.Hồ chí Minh tồn tập 4.Phương pháp dạy học lịch sử ( tác giả: Phan Ngọc Liên; Trần Văn Trị) NXB giáo dục 5.Tài liệu hướng dẫn thực chương trình SGK.NXB giáo dục 6.Các tài liệu khác có liên quan MỤC LỤC 16 I Phần mở đầu Trang 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .1-2 Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Thực trạng 1.1 Thuận lợi 1.2 Khó khăn .2-3 Cơ sở lý luận .3 2.1 Khái niệm 3-4 2.2 Sự cần thiết phải phát triển kỹ tự học học sinh nhà trường phổ thông .5-6 2.3 Một số lưu ý học sinh tự học Biện pháp 3.1 Tìm ý tập diễn đạt ý ngơn ngữ 6-7 3.2 So sánh 8-10 3.3 Sử dụng tranh ảnh, lược đồ-bản đồ 10-11 3.4.Lập bảng niên biểu gắn với kiện 11 3.5.Dùng thao tác ghi nhớ linh hoạt 11-12 3.6.Hệ thống hóa lại kiến thức 12 3.7 Thực hành, luyện tập 12-13 Kết 13-14 III Kết luận .14-15 Sở GD&ĐT Thanh hóa 17 Trung tâm GDTX Thiệu Hãa *** S¸ng kiÕn kinh nghiệm Một vài biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử cấp THPT Ngời thực hiện: Lê Minh Thành Chuyên ngành : Lịch sử Đơn vị: Trung tâm GDTX Thiệu Hóa Thiệu Hóa, Tháng năm 2012 18 ... Hãa *** Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử cấp THPT Ngời thực hiện: Lê Minh Thành Chuyên ngành : Lịch sử Đơn vị: Trung tâm... cách thức biện pháp đổi phương pháp dạy học, tránh nhàm chán tiết học, tạo hứng thú học tập tập môn; đề cập số cách thức biện pháp bồi dưỡng phát triển kĩ tự học dễ dàng ghi nhớ kiến thức lịch sử. ..trong dạy học môn lịch sử cÊp THPT biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ tự học ghi nhớ kiến thức lịch sử Người giáo viên phải xác định đối tượng người học tìm hiểu nắm bắt, phân

Ngày đăng: 16/04/2015, 10:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan