SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải Toán lớp 3

30 2.3K 5
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải Toán lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN LỚP 3" PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bước vào kỷ XXI loài người sẵn sàng cho tương lai mới, văn minh tin học, xã hội xây dựng tảng tri thức, quyền lợi thuộc trí tuệ Nói tới tương lai khơng thể khơng nói đến giáo dục, Giáo dục Đào tạo chìa khố để mở cửa tiến vào tương lai Đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, chất lượng giáo dục vấn đề hàng đầu nội dung công tác ngành giáo dục, vấn đề sống đất nước, dân tộc Ở nhà trường Tiểu học, mơn học góp phần vào việc hình thành, vào việc phát triển sở ban đầu quan trọng nhân cách người Việt Nam Trong mơn học Tiểu học, Mơn Tốn có vị trí quan trọng lí sau: - Các kiến thức kĩ mơn Tốn, có nhiều ứng dụng đời sống sinh hoạt người dân lao động - Mơn Tốn giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng, hình dạng khơng gian giới thực Nhờ mà học sinh có phương pháp nhận thức số mặt giới xung quanh biết cách hoạt động có hiệu đời sống - Mơn Tốn góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề góp phần phát triển trí thơng minh, độc lập, sáng tạo, góp phần vào việc hình thành phẩm chất người lao động Việc dạy giải toán Tiểu học nội dung chương trình mơn Tốn Tiểu học nhằm giúp học sinh tiếp thu vận dụng kiến thức Toán, rèn luyện kĩ thực hành với yêu cầu thể cách đa dạng phong phú Dạy học Toán giúp học sinh có điều kiện rèn luyện phát triển lực tư duy, có đủ tư cách phẩm chất người Trong thực tế chất lượng mơn Tốn nói chung đặc biệt mơn Tốn lớp nói riêng có nhiều kết khả quan song chưa thực đáp ứng với nhiệm vụ yêu cầu môn học đề Cụ thể chất lượng mơn Tốn lớp - Trường Tiểu học chưa thực tương xứng với vị trí mơn Tốn lớp chương trình học Đặc biệt kỹ giải toán học sinh lớp vấn đề cần quan tâm Trước thực tế suy nghĩ: Làm để giúp học sinh nắm vững kiến thức vận dụng vào giải tốn, góp phần nâng cao chất lượng học mơn Tốn học sinh lớp 3, giúp em có kỹ giải tốn với tinh thần tự giác hứng thú học tập Đặc biệt đối tượng học sinh dân tộc xã Tôi mạnh dạn đặt vấn đề tìm tịi, nghiên cứu vận dụng vào dạy lớp để làm sáng tỏ yếu tố chất, loại bỏ hiểu biết phiến diện, đến trí cao nhận thức hành động để nâng cao chất lượng học tập mơn Tốn học sinh lớp trường Tiểu học, góp phần đạt mục tiêu đào tạo nhà trường Việt Nam Với lí chọn vấn đề:" Một số biện pháp giúp học sinh giải Toán lớp 3" vấn đề cần thiết để giáo viên dạy mơn Tốn lớp II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: Mục đích: Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng học mơn Tốn lớp Giúp học sinh tích cực, hứng thú học tập, biết vận dụng kiến thức toán, rèn luyện kỹ thực hành, lực sáng tạo theo mục tiêu mơn Tốn lớp Nhiệm vụ: - Tìm hiểu vị trí, mục đích u cầu việc dạy học giải toán lớp trường Tiểu học, đặc điểm nhận thức học sinh lớp - Tìm hiểu sở khoa học việc giúp học sinh giải toán lớp - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học giải tốn lớp trường Tiểu học - Đề xuất số giải pháp giúp học sinh giải toán lớp III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Học sinh lớp trường Tiểu học - Giáo viên chủ nhiệm giảng dạy mơn tốn lớp trường Tiểu học - Các giải pháp giúp học sinh giải toán lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để thực nhiệm vụ mục đích nghiên cứu đề tài, tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Các tài liệu, giáo trình phương pháp dạy học tốn, sách tham khảo - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra thực trạng nghiên cứu thực tế, thực nghiệm số dạy Toán lớp V THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu thực năm học 2007 - 2008 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÚP HỌC SINH GIẢI TỐN Ở LỚP I VỊ TRÍ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC DẠY HỌC TỐN: Trong dạy học tốn Tiểu học, giải tốn có vị trí quan trọng, coi dạy học giải Tốn "Hịn đá thử vàng" dạy học tốn Trong giải tốn học sinh phải tư cách tích cực linh hoạt, huy động thích hợp kiến thức khả có vào tình khác nhau, nhiều trường hợp phải biết phát kiện hay điều kiện chưa nêu cách tường minh chừng mực đó, phải biết suy nghĩ động sáng tạo Vì coi giải toán biểu động hoạt động trí tuệ học sinh Dạy học giải tốn Tiểu học nhằm mục đích chủ yếu sau đây: + Trước hết giúp học sinh luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức thao tác thực hành kiến thức học, rèn luyện kĩ tính tốn, bước tập dượt vận dụng kiến thức rèn luyện kĩ thực hành vào thực tiễn (học tập, đời sống) Qua biểu giáo viên phát rõ học sinh lĩnh hội nắm chắc, học sinh chưa nắm chắc, để có biện pháp giúp học sinh phát huy khắc phục + Qua việc dạy học giải Toán, giáo viên giúp học sinh bước phát triển lực tư duy, rèn luyện phương pháp kĩ suy luận, khêu gợi tập dượt quan sát, đốn tìm tịi + Qua giải tốn, học sinh rèn luyện đặc tính phong cách làm việc người lao động như: ý trí khắc phục khó khăn, thói quen sét đốn có cứ, tính cẩn thận, chu đáo, cụ thể, làm việc có kế hoạch, có kiểm tra kết cuối cùng: Từng bước hình thành rèn luyện thói quen khả suy nghĩ độc lập, linh hoạt, khắc phục cách suy nghĩ máy móc, dập khn, xây dựng lịng ham thích tìm tịi, sáng tạo mức độ khác nhau, từ đơn giản mà nâng cao bước Việc giải tốn vừa địi hỏi tính tích cực, độc lập sáng tạo suy nghĩ vừa đòi hỏi khả thực hành Để giúp học sinh có khả thực hành đó, lúc đầu học sinh cần giáo viên dẫn dắt, hướng dẫn giải toán theo mẫu, tái cách giải điển hình, giúp ích cho học sinh chừng mực định Song tích chất đặc trưng giải tốn nói trên, riêng biện pháp khơng thể giúp học sinh đạt mục tiêu cần thiết II Nội dung tốn lớp 3: Mơn tốn lớp theo chương trình Tiểu học có nhiều điểm điều chỉnh, kĩ giải tốn hình thành rèn luyện từ lớp 1, nâng cao dần lớp Đến lớp học sinh làm quen với nhiều tốn có lời văn dựa sở làm quen với phép tính nhân chia bảng ngồi bảng Cụ thể nội dung mơn tốn sau: Số học: - Phép nhân phép chia phạm vi 1000 - Các số đến 1000 - Phép nhân phép chia Giải tập dạng: - "Tìm x biết: a: x = b (với a, b số phạm vi học)" - Giới thiệu số phạm vi 100 000 Giới thiệu hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn - Phép cộng phép trừ có nhớ khơng liên tiếp không lần, phạm vi 100 000 Phép nhân có đến chữ số với số có chữ số có nhớ khơng liên tiếp khơng q lần, tích khơng q 100 000 Phép chia số có đến chữ số cho số có chữ số (chia hết chia có dư) - Tính giá trị biểu thức số có đến dấu phép tính, có khơng có dấu ngoặc - Giới thiệu phần đơn vị Thực hành so sánh phần đơn vị hình vẽ trường hợp đơn giản - Giới thiệu bước đầu chữ số La Mã Đại lượng đo đại lượng: - Bổ xung lập bảng đơn vị đo độ dài từ milimet đến kilômet Nêu mối quan hệ hai đơn vị nối tiếp liền nhau, mét kilômet, mét xăngtimet, milimet Thực hành đo ước lượng độ dài - Giới thiệu đơn vị đo diện tích: Xăngtimet vng - Giới thiệu gam Đọc, viết, làm tính với số đo theo đơn vị gam Giới thiệu kg = 1000 g - Ngày, tháng, năm, thực hành xem lịch - Phút, giờ, thực hành xem đồng hồ, xác đến phút Tập ước lượng khoảng thời gian phạm vi số phút - Giới thiệu tiền Việt Nam Tập đổi tiền với trường hợp đơn giản Yếu tố hình học: - Giới thiệu góc vng góc khơng vng Giới thiệu êke Vẽ góc thước thẳng êke - Giới thiệu đỉnh, góc, cạnh hình học - Tính chu vi hình chữ nhật, hình vng - Giới thiệu compa Giới thiệu tâm bán kính, đường kính hình tròn Vẽ đường tròn compa - Thực hành vẽ trang trí hình trịn - Giới thiệu diện tích hình Tính diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng Yếu tố thống kê: - Giới thiệu bảng số liệu đơn giản - Tập sếp lại số liệu bảng theo mục đích, yêu cầu cho trước giải toán: - Giải tốn có đến hai bước tính với mối quan hệ trực tiếp đơn giản - Giải toán quy đơn vị tốn có nội dung hình học CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.Đặc điểm chung: - Trường Tiểu học …, xã chiếm 98 % dân tộc Đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn, chủ yếu làm nương trồng ngơ, khoai, sắn, cấy lúa nước, trình độ dân trí thấp, địa bàn xã rộng, xa trung tâm xã, bậc phụ huynh chưa có quan tâm mức cho việc học tập em Trường Tiểu học … đơn vị trường Tiểu học cịn gặp nhiều khó khăn, việc nâng cao chất lượng dạy học Đảng, quyền nhân dân địa phương có quan tâm đến nghiệp giáo dục, có biện pháp đạo, tạo điều kiện hỗ trợ công tác tuyên truyền, động viên tinh thần cán giáo viên, học sinh nhà trường, đưa tiêu phấn đấu nhà trường chất lượng giáo dục vào nội dung kế hoạch hoạt động xã năm vừa qua, song chưa thật hiệu Thực trạng việc dạy học mơn tốn lớp 3: Qua tham khảo, trao đổi với giáo viên dạy trường với kinh nghiệm thân, qua q trình cơng tác giảng dạy, nhận thấy: + Giáo viên dạy lớp giáo viên nhiệt tình yêu nghề, có trách nhiệm cơng việc, mạnh dạn chân thành có ý thức vươn lên, có tinh thần tập thể cao Giáo viên dạy lớp trường Tiểu học …là giáo viên có trình độ đào tạo trung học sư phạm Cao đẳng su phạm, chất lượng giảng dạy giáo viên năm có tiến rõ rệt Trong giảng dạy, đảm bảo việc truyền đạt đủ lượng kiến thức theo yêu cầu chương trình Từng giải giáo viên biết rõ cách tổ chức, biết động viên khích lệ học sinh học tập, thu hút ý học sinh + Về phía học sinh: Năm học 2007 - 2008, khối lớp gồm có 94 học sinh Đa số học sinh học độ tuổi, có sức khoẻ tốt, em có nề nếp, ý thức học tập Các em biết lời kính trọng thầy cô giáo, yêu lao động, tham gia đầy đủ hoạt động lên lớp phong trào thi đua Các em học sinh tiếp cận với chương trình Tiểu học nên có nhiều thuận lợi cho giáo viên q trình giảng dạy + Kết học tập mơn Tốn học sinh ngày nâng cao, thực tế chất lượng học tập mơn Tốn học sinh cịn nhiều điều cần quan tâm Tuy mơn Tốn đạt gần 10 - Tìm hiểu nội dung tốn - Tìm cách giải toán - Thực cách giải toán Thực tiễn việc học giải toán khẳng định, đắn bước việc giải toán nói Để làm cho học sinh có thói quen kĩ áp dụng sơ đồ đó, cần làm cho học sinh bước nắm thực tốt q trình giải tốn 3.1 Dạy học sinh tìm hiểu kĩ nội dung tốn: - Trước hết muốn tìm hiểu đầu bài, cần hiểu rõ cách diễn đạt lời văn toán, toán dạng văn viết, thường xen trộn thứ ngôn ngữ: Ngôn ngữ tự nhiên, thuật ngữ tốn học ngơn ngữ kí hiệu (chữ số, dấu phép tính, dấu quan hệ dấu ngoặc), nên việc hướng dẫn đọc hiểu đầu toán quan trọng giúp em sử dụng ngôn ngữ kí hiệu đặc biệt, làm em hiểu nghĩa thuật ngữ kí hiệu sử dụng Để kiểm tra học sinh đọc hiểu đầu toán, giáo viên nên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung đầu bài, khơng phải học thuộc lịng mà cách diễn tả mình, tiến tới trước tìm cách giải cho học sinh, học sinh nhập tâm đầu toán để tập trung suy nghĩ Mỗi tốn có yếu tố bản: Dữ kiện cho biết đầu bài, ẩn số chưa biết cần tìm (các ẩn số diễn đạt dạng câu hỏi toán) điều kiện quan hệ kiện ẩn số Hiểu rõ đầu phân biệt rành mạch yếu tố đó, bước thấy chức yếu tố việc giải tốn Ví dụ: 16 * Bài tốn trang 56 sách giáo khoa Tốn 3: " Có ba thùng dầu, thùng chứa 125 lít, người ta lấy 185 lít dầu từ thùng Hỏi cịn lại lít dầu ?" Với tốn đọc hiểu kĩ đầu quan trọng, giúp học sinh phân biệt rành mạch "Số lít dầu ba thùng, học sinh xác định được: Cái cho (dữ kiện) số lít dầu thùng: 125 lít Điều kiện: lấy từ thùng dầu 185 lít dầu Cái cần tìm (ẩn số): cịn lại lít dầu? Trên sở phân biệt rõ cho (dữ kiện), điều kiện, cần tìm (ẩn số) để tập trung suy nghĩ vào yếu tố này, cần giúp học sinh biết tóm tắt đầu cách ghi kiện, điều kiện câu hỏi tốn dạng ngắn gọn đọng Tuyệt đại phận toán Tiểu học nói chung, lớp nói riêng, có điều kiện để minh hoạ sơ đồ (đoạn thẳng, hình vẽ tượng trưng) Vì học sinh phải bước biết minh hoạ phần tóm tắt sơ đồ, sơ đồ đoạn thẳng minh hoạ trục số Ví dụ: * Bài tốn trang 166 sách giáo khoa Tốn 3: "Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 1/3 chiều dài Tính diện tích hình ?" Sau đọc kĩ đề bài, xác định kiện, điều kiện ẩn số tốn, học sinh tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng sau: 12 cm 17 Chiều dài: Chiều rộng: ? Từ sơ đồ học sinh thể đầu toán cách ngắn gọn cô đọng nhất, yếu tố quan trọng giúp học sinh tìm tịi cách giải toán Giáo viên tập cho học sinh có thói quen bước có kĩ suy nghĩ yếu tố toán, phân biệt xác định kiện điều kiện cần thiết có liên quan đến câu hỏi, phát kiện không tường minh, để diễn đạt chúng cách rõ ràng Quá trình tìm hiểu đầu tìm tịi lời giải kết hợp với cách chặt chẽ Nhiều trường hợp, tìm cách giải, học sinh gặp khó khăn phải trở lại tìm hiểu đầu bài, tìm hiểu kiện điều kiện 3.2 Hướng dẫn học sinh tìm cách giải toán: Từ việc giải toán đơn sang toán hợp, học sinh phải giải nhiệm vụ khó khăn phân tích tốn hợp thành toán đơn Trên tinh thần dạy học phát triển việc làm, cho em nắm phương pháp chung thủ thuật thường dùng để giải toán đa dạng thường gặp, có mức độ phức tạp khác cần thiết * Dẫn toán biết cách giải: Khi giải toán mới, học sinh biết dẫn tốn mà em biết cách giải, liên tưởng tới hành động thực tiễn mà em thực hiện, để giải nhiệm vụ em có gợi ý cách giải Ví dụ: Bài tốn phần a trang 38 sách giáo khoa Toán 3: 18 Một cửa hàng buổi sáng bán 60 lít dầu, số lít dầu bán buổi chiều giảm lần so với buổi sáng Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu ? Khi giải qua phân tích hai điều kiện tốn, tập trung ý vào hai điều kiện: em dẫn tới tốn học về: "Tìm phần số" để tìm số lít dầu buổi chiều bán là: 60 : = 20 lít * Biến đổi tốn: Trong sách giáo khoa toán 3, bên cạnh phần lớn toán dành cho học sinh trung bình, cịn số toán mà kiện thường nhiều hơn, phức tạp hơn, nhiều không đưa trực tiếp tường minh Việc tìm phương pháp giải nhiều phụ thuộc vào việc tìm "điểm nút" để tập trung tháo gỡ ra, việc lựa chọn đường đắn để tiếp cận Muốn phải biến đổi toán, với số biến đổi thường dùng Tiểu học * Quan sát dự đoán trình tìm lời giải: Quan sát kiện có vai trị định việc tìm cách biến đổi, biểu thức để tính nhẩm, tính nhanh, việc tìm lời giải tốn Ví dụ: Bài toán lớp 3: Nêu cách lập dãy số sau điền thêm số thứ tư dãy vào ô trống 96 48 24 Quan sát kĩ học sinh phát số quan hệ sâu sắc hai số kế cận: Số bên phải số bên trái chia cho 2, từ tìm số thứ tư dãy số 12 3.3 Hướng dẫn học sinh trình bày cách giải tốn kiểm tra kết quả: 19 Khi thực kế hoạch giải tốn, học sinh cịn dựa vào thủ thuật (hay phép) giải thích khâu kế hoạch để đến kết mong muốn Đối với số tốn có cấu trúc riêng, thường sử dụng thủ thuật (phép) giải riêng Với đặc điểm trình độ tư học sinh lớp 3, việc sử dụng phương pháp chung, hình thức phép thích hợp, với lứa tuổi mang lại kết mong muốn + Tìm lời giải sơ đồ: lớp 3, tốn mang tính chất đơn giản nên kiện điều kiện nhiều tốn diễn đạt trực quan sơ đồ đoạn thẳng, loại sơ đồ dùng phổ biến làm chỗ dựa cho việc tìm kế hoạch giải toán phần toán Trong nhiều toán liên quan đến việc so sánh, sếp thứ tự việc dùng tóm tắt thay cho sơ đồ đoạn thẳng, để biểu diễn quan hệ số, tỏ thích hợp mang lại kết tốt Ví dụ: Bài trang 58 sách giáo khoa Tốn 3): "Thu hoạch ruộng thứ 127 kg cà chua, ruộng thứ hai nhiều gấp lần số cà chua ruộng thứ Hỏi thu hoạch hai ruộng ki-lơ-gam cà chua ? Để giải tốn giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt toán sơ đồ Sau đọc kĩ đề ta thấy: Nếu coi số cà chua thu hoạch ruộng thứ phần số cà chua thu hoạch ruộng thứ hai ba phần Ta có sơ đồ: 127 kg Thửa ruộng 1: ? kg 20 Thửa ruộng thứ 2: Từ sơ đồ ta dễ nhận thấy mối quan hệ số kg cà chua hai ruộng, từ nêu cách giải tốn: Bài giải: Thửa ruộng thứ hai thu hoạch số kg cà chua là: 127 x = 381 (kg) Cả hai ruộng thu hoạch số kg cà chua là: 127 + 381 = 508 (kg) Đáp số: 508 kg cà chua + Lựa chọn kết hợp phép giải: Khi điều khiển trình dạy học sinh giải toán, giáo viên phải khêu gợi cho học sinh cố gắng tự tin tìm cách giải tốn, tự tìm thủ thuật thích hợp, biết mị mẫm, quan sát, đoán, huy động kinh nghiệm có để tìm lời giải Việc hướng dẫn em giải toán, trước hết học sinh giỏi, biết bước dùng chữ thay số cần tìm, diễn đạt quan hệ tốn phương trình giải thủ thuật thích hợp, vừa sức em điều cần ý Thực cách giải tốn bao gồm việc thực phép tính nêu, kế hoạch giải tốn trình bày giải Theo chương trình tốn hành, mơ hình trình bày giải lớp thể sau: lớp 3, phép tính, biểu thức phải kèm theo câu lời giải, có ghi đáp số Ví dụ 1: (Bài tập trang 32 sách giáo khoa Toán 3): Bài giải: 21 Năm lọ hoa có số bơng hoa là: x = 35 (bông hoa) Đáp số: 35 bơng hoa Ví dụ 2: (Bài tập trang 106 sách giáo khoa Toán 3): Bài giải: Số đội trồng thêm là: 948 : = 316 (cây) Đội trồng tất số là: 948 + 316 = 264 (cây) Đáp số: 264 + Kiểm tra cách giải toán: Học sinh thường coi tốn giải xong, tính đáp số tìm câu trả lời câu hỏi Vì yêu cầu sư phạm quan trọng gây phát huy tinh thần trách nhiệm lòng tin vào kết đạt Kiểm tra cách giải kết toán yêu cầu khơng thể thiếu giải tốn, phải trở thành thói quen học sinh từ Tiểu học lớp 3, cần tập cho học sinh biết nhìn lại tồn giải, nhìn lại phương pháp thủ thuật sử dụng (yêu cầu cao lớp 1,2) để vừa kiểm tra giải vừa nắm vững thêm cách giải Chú ý bước cho học sinh thói quen sốt lại suy nghĩ tính hợp lí cách giải chọn, tìm chỗ dài dịng, chưa hợp lí để tìm cách cải tiến, đặc biệt gây cho học 22 sinh có thói quen tự hỏi:"Có thể giải cách khác khơng ?" Tìm cách giải khác mặt tạo điều kiện phát triển tư linh hoạt, sáng tạo, suy nghĩ độc lập học sinh Các hình thức thực kiểm tra cách giải toán: - Thiết lập tương ứng phép tính số tìm trình giải với số cho Tạo toán ngược với toán cho giải tốn - Giải tốn cách khác - Xét tính hợp lí đáp số Ví dụ: (Bài tập trang 176 sách giáo khoa Toán 3): Một sợi dây dài 135 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ dài 1/7 chiều dài sợi dây Tính chiều dài đoạn dây ? Bài giải: Chiều dài đoạn dây thứ là: 135 : = 305 (cm) Chiều dài đoạn dây thứ hai là: 135 - 305 = 830 (cm) Đáp số: Đoạn thứ nhất: 305 cm Đoạn thứ hai: 830 cm Để kiểm tra cách giải toán trên, giáo viên hướng dẫn học sinh thiết lập tương ứng chiều dài đoạn dây thứ nhất, chiều dài đoạn dây thứ hai với chiều dài sợi dây Ta thấy: 23 305 + 830 = 135 (cm) Dựa vào phép tính tương ứng trên, ta khẳng định tốn có cách giải kết + Để kiểm tra cách giải tốn, học sinh giải toán cách khác: Theo đầu ta có sơ đồ sau: Đoạn Đoạn 135 cm Ta thấy đoạn dây phần, đoạn dây hai sáu phần giải theo hai cách: Bài giải: Chiều dài đoạn dây thứ là: 135 : = 305 (cm) Chiều dài đoạn dây thứ hai là: 305 x = 830 (cm) Đáp số: Đoạn thứ nhất: 305 cm Đoạn thứ hai: 830 cm Xét tính hợp lý đáp số, ta thấy chiều dài sợi dây, trừ chiều dài đoạn dây thứ hai, cịn lại chiều dài đoạn dây thứ nhất: 135 - 830 = 305 (cm) *Ta thấy đáp số kết Rèn kĩ giải toán cho học sinh: 24 Hoạt động có mục tiêu: hình thành lực khái quát hoá kĩ giải toán, rèn luyện lực sáng tạo học tập cho học sinh Có thể tiến hành vài phép giải sau: a Giải toán nâng dần mức độ phức tạp mối quan hệ số cho số phải tìm, điều kiện tốn b Giải tốn có nhiều cách giải khác c Tiếp xúc với toán thiếu thừa kiện điều kiện toán e Lập biến đổi toán, hoạt động tiến hành hình thức sau: - Đặt câu hỏi cho toán biết số liệu điều kiện - Đặt điều kiện cho toán - Chọn số số đo đại lượng cho tốn cịn thiếu số liệu - Lập tốn tương tự với toán giải - Lập toán ngược với toán giải - Lập tốn theo bảng tóm tắt sơ đồ minh hoạ - Lập tốn theo cách giải cho sẵn Ví dụ: Túi gạo thứ 1/3 túi gạo thứ hai Hỏi túi gạo thứ hai đựng nhiều túi gạo thứ kilôgam gạo ? toán cần hướng dẫn học sinh phân biệt rõ ẩn số toán, tránh trường hợp nhầm lẫn tìm "nhiều số kilơgam" "nhiều số phần" Từ học sinh thấy tốn thiếu kiện, túi gạo thứ dựng kilơgam chưa cụ thể, học sinh thêm kiện vào giải toán Bài toán: 25 Túi gạo thứ đựng kg gạo 1/3 túi thứ hai Hỏi túi thứ hai đựng nhiều túi thứ kilôgam gạo ? Bài giải: Túi gạo thứ hai đựng số gạo là: x = 24 (kg) Túi gạo thứ hai đựng nhiều túi gạo thứ là: 24 - = 16 (kg) Đáp số: 16 kg gạo Ví dụ: (bài tập trang 129 sách giáo khoa Toán 3): Lập tốn theo tóm tắt sau giải tốn đó: Tóm tắt: xe: 520 viên gạch xe: viên gạch Nhìn vào giải học sinh phát giải thuộc dạng toán "Toán hợp giải hai phép nhân chia, có liên quan đến việc rút đơn vị" từ dễ dàng đặt đề tốn: " Bốn xe tơ chở 520 viên gạch Hỏi xe ô tô chở viên gạch ? Bài giải: Mỗi xe ô tô chở số viên gạch là: 520 : = 130 (viên gạch) Ba xe ô tô chở số viên gạch là: 26 130 x = 390 (viên gạch) Đáp số: 390 viên gạch CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Tôi tiến hành dạy thực nghiệm tiết lớp 3H trường Tiểu học Hua La: Tiết 1: Bài 55: Giải toán hai phép tính ( Dạy ngày 9/11/2007) Tiết 2: Bài 57 Luyện tập ( Dạy ngày 13/11/2007) KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Trong q trình dạy thực nghiệm, học sinh hiểu bài, tích cực học tập, thực nghiêm túc kiểm tra, kết kiểm tra sau tiết dạy thực nghiệm sau: TS Giỏi Khá TB học SL TL SL TL 11 36,4 27,25% SL Yếu TL SL 27,25% TL 9,1% % Năm học 2007 - 2008 năm học tiếp tục thực chương trình Tiểu học Các em học sinh lớp học từ lớp 1, lớp chương trình thay sách Đến lớp 3, em tiếp tục kế thừa, phát triển kiến thức kĩ hai lớp Những vấn đề băn khăn việc dạy học sinh giải toán xuất phát từ khó khăn học sinh giải tốn lớp Sau năm học, thực giải pháp nêu trên, kết thực cụ thể sau: * Kết giải toán: Tổng số học sinh: 11 em 27 Mức độ đạt Khảo sát Cuối kỳ I Chưa nắm cách Cuối kì II giải Nắm cách giải Giải hoàn chỉnh * Chất lượng mơn Tốn: Tổng số học sinh: 11 em xếp loại Khảo sát Cuối kỳ II Giỏi Cuối kỳ I Khá 1 Trung bình 4 Yếu PHẦN KẾT LUẬN I BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Về nhận thức: - Qua kết nghiên cứu đề tài dù hạn hẹp, kết thử nghiệm ban đầu sau năm học 2007 - 2008, song nhận thấy đề tài giúp cho việc nâng cao chất lượng giải tốn cho học sinh lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng mơn Tốn trường Tiểu học - Để học sinh có phẩm chất người lao động mới, việc giúp học sinh giải toán nội dung quan trọng chương trình tốn Tiểu học Bởi giải tốn coi biểu động nhất, hoạt động trí tuệ học sinh Về biện pháp thực hiện: 28 - Giáo viên cần ln có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ Nghiên cứu nắm vững vị trí yêu cầu việc dạy học giải toán - Giáo viên nắm vững hoạt động dạy học giải toán - Tăng cường thực hành, trao đổi đúc rút kinh nghiệm q trình giảng dạy - Có biện pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh - Tổ chức cho học sinh học tập theo tinh thần đổi phương pháp dạy học II KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT: Dạy học giải toán thực "hịn đá thử vàng" dạy học tốn, yêu cầu quan trọng yêu cầu chung môn tốn, việc vận dụng, tìm kiếm biện pháp dạy học giải tốn cho học sinh lớp nói riêng học sinh Tiểu học nói chung địi hỏi cấp thiết mong muốn học sinh Tiểu học nói chung, địi hỏi cấp thiết mong muốn người quan tâm đến giáo dục, đặc biệt giáo dục Tiểu học Từ lí luận thực tiễn chứng tỏ rằng: giúp học sinh giải tốn tốt lớp có vị trí quan trọng, cầu nối logic môn toán từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp với yêu cầu ngày cao Để giúp học sinh giải toán lớp 3, người giáo viên phải phát huy khả năng, lực mình, huy động hỗ trợ đồng nghiệp, nhà trường, phụ huynh học sinh, phối hợp thực Với điều kiện, thời gian nghiên cứu triển khai đề tài cịn q ít, song chúng tơi hi vọng đóng góp nhỏ bé đề tài vào việc giảng dạy chương trình mơn tốn lớp trường Tiểu học 29 Do hạn chế thời gian, điều kiện nghiên cứu trình độ hiểu biết thân, chắn nội dung đề tài nhiều thiếu sót, mong giúp đỡ, góp ý đồng nghiệp để đề tài tiếp tục triển khai có chất lượng tốt Ngày25 tháng 05 năm 2008 NGƯỜI VIẾT 30 ... GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN Ở LỚP Để giúp học sinh lớp nắm vững q trình giải tốn có kĩ giải toán, trước hết giáo viên cần nắm được: + Giúp học sinh giải tốn q trình dạy học giải toán, giáo... hiểu thực trạng việc dạy học giải toán lớp trường Tiểu học - Đề xuất số giải pháp giúp học sinh giải toán lớp III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Học sinh lớp trường Tiểu học - Giáo viên chủ nhiệm... số giải pháp giúp học sinh giải tốn lớp tơi phân công chủ nhiệm giảng dạy, sở có khắc phục thiếu sót, chưa hợp lí nhằm giúp học sinh giải tốn thật tốt, thật hiệu lớp CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN NỘI DUNG

  • CHƯƠNG I:

    • NGƯỜI VIẾT

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan