0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA.

19 1,928 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:50

. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Tầm quan trọng , thực trạng và lí do chọn đề tài: Chương trình toán 3 là một bộ phận của chương. một số em giỏi toán và một số em học toán chậm, nhất là loại toán giải có văn. Trong từng tiết học, để những học sinh yếu này tiếp thu, giải được những bài toán có lời văn là cả một vấn đề khó. giải toán có văn trong chương trình toán 3. 2. Giới hạn nghiên cứu: - Chương trình toán ba, phương pháp dạy toán. - Giáo viên và học sinh khối ba trường Tiểu học Lương Thế Vinh II/ GIẢI QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA., SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA.,

Từ khóa liên quan