SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.

31 423 2
SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3.SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3. I PHẦN MỞ ĐẦU: I.1 Lý chọn đề tài “ Dạy từ thưở cịn thơ” câu nói mà cha ơng ta dùng để vai trị quan trọng việc giáo dục trẻ từ em bắt đầu hình thành nhân cách lối sống Quá trình giáo dục diễn lâu dài, từ thơ bé suốt đời Các em giáo dục đạo đức số kĩ thực tế Việc hình thành số kĩ từ cịn nhỏ thật khơng đơn giản Lúc sinh ra, nhà với bố mẹ, ông bà, anh chị em em học số kĩ đơn giản từ người thân Khi đến trường Mầm non trường Tiểu học lại học từ thầy cô giáo bạn bè Để giáo dục cho em có kĩ tốt, thành thạo địi hỏi người giáo viên phải có kĩ tốt Ln học hỏi người xung quanh để tích lũy kinh nghiệm cho Bên cạnh giảng, học cần khéo léo lồng ghép giáo dục số kĩ cho em như: Tự chăm sóc sức khỏe cho thân, ứng xử hợp lí đời sống để phịng chống số bệnh tật, tai nạn Biết gọi điện thoại cần thiết, trình bày lại nội dung vừa học… Trong thực tế dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3, số giáo viên triển khai dạy quan tâm đến truyền thụ hết kiến thức học không trọng đến việc giáo dục số kĩ cho học sinh lĩnh hội kiến thức Hoặc số giáo viên có đề cập đến lại lướt qua nhanh làm cho em chưa kịp hình thành kĩ cho thân hay khơng có thời gian trình bày lại… Chính làm giảm hiệu giảng dạy số kĩ cần thiết cho học sinh Trong thực tế hàng ngày trường, số em chưa có kĩ như: phịng chống bệnh (Trời lạnh học không mang áo lạnh, trời nắng học không đội mũ… ) Ăn uống không hợp vệ sinh; chơi trò chơi nguy hiểm ( trèo cây, bắn súng nhựa ); ngồi học không tư thế; ăn q vặt… Nhìn chung, muốn em có kĩ thành thạo giáo viên cần hình thành, giáo dục, hướng dẫn thường xuyên học Đây điều rõ thông tư 30: “Điều - Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện, học sinh, thực theo tiến trình nội dung mơn học hoạt động giáo dục khác, bao gồm trình vận dụng kiến thức, kĩ nhà trường, gia đình cộng đồng.” Từ lí trên, trăn trở, suy nghĩ khéo léo lồng ghép số kĩ phù hợp với nội dung dạy để giúp học sinh có thêm số kiến thức môi trường, thiên nhiên hành vi sống hàng ngày Chính chọn nghiên cứu: “Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kỹ cho Học sinh dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3” Nhiều năm qua, từ tiết dạy học hàng ngày thân tơi tích lũy số biện pháp nhằm giúp giáo viên phát triển kĩ cho học sinh dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp Đó tâm huyết tơi mong muốn mang lại cho em tiết học I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu số biện pháp, số hình thức tổ chức dạy học giúp học sinh phát triển số kĩ cho thân - Tìm hiểu đặc điểm, nội dung sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp Nêu biện pháp cụ thể thực tế áp dụng tích lũy thành kinh nghiệm để giúp em có kĩ tốt, kĩ thành thạo sau tiết học - Sau nghiên cứu, phân tích ưu điểm mặt hạn chế, thiếu sót thường gặp giáo viên hình thành, phát triển rèn luyện kĩ cho Học sinh tiết dạy Chọn số biện pháp, giải pháp giúp thân giáo viên bạn đồng nghiệp nhà trường khắc phục hạn chế, thiếu sót có kinh nghiệm dạy học để vận dụng thường xuyên vào giảng hàng ngày I.3 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu số biện pháp giúp giáo viên phát triển số kĩ cho học sinh dạy môn tự nhiên xã hội - Nghiên cứu số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tạo điều kiện dễ dàng phát triển kĩ cho em - Nghiên cứu nội dung dạy, sách giáo khoa, sách thiết kế, bước lên lớp, quy trình dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu nội nội dung sách thiết kế sách giáo viên, tham khảo nội dung, hình thức dạy học dạy môn tự nhiên xã hội lớp - Dự bạn đồng nghiệp trường học hỏi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm từ tiết dạy thân số tiết dạy học giáo viên trường bạn I.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tìm kiếm, nghiên cứu: Tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu kinh nghiệm dạy học lớp trường trường bạn, thông tin trang giáo án mạng - Phương pháp thiết kế : Thiết kế hoạt động dạy học khác theo hướng đổi mới, khoa học, hiệu quả, phù hợp để tạo điều kiện phát triển số kĩ cho học sinh - Phương pháp thực hành: Sau thiết kế hoạt động dạy học, người giáo viên thực hành tiết dạy tự đánh giá kĩ học sinh đạt sau tiết dạy thực hành để vận dụng điều chỉnh vào tiết học sau - Phương pháp trình bày thử: Thử áp dụng biện pháp, hình thức, cách thức giúp học sinh phát triển số kĩ tiết dạy môn Tự nhiên xã hội bạn đồng nghiệp trường trường bạn…vào dạy ngày Từ rút kinh nghiệm áp dụng vào dạy môn Tự nhiên xã hội lớp thân I Thời gian nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu từ năm 2014 đến tháng năm 2016 II PHẦN NỘI DUNG: II.1 Cơ sở lý luận Tự nhiên xã hội lớp mơn học với nội dung chương trình chia chủ đề khác nhau: Chủ đề “Con người sức khỏe” bao gồm quan vận động, quan tiêu hóa, quan hơ hấp, quan tuần hoàn…Chủ đề “Xã hội” bao gồm gia đình, trường học, tỉnh thành phố nơi bạn sống Chủ đề “Tự nhiên” bao gồm thực vật động vật, bầu trời ban ngày ban đêm Mục tiêu môn học không giúp Học sinh có số kiến thức ban đầu người sức khỏe mà cịn hình thành phát triển kĩ cho học sinh: Tự chăm sóc sức khỏe cho thân, ứng xử hợp lí đời sống để phịng chống số bệnh tật tai nạn Kĩ quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, biết cách diễn đạt hiểu biết vật, tượng đơn giản tự nhiên xã hội nhiều hình thức khác Sau tiết học, em cần đạt kĩ đạt mục tiêu học Không môn học khác, nội dung thể kênh hình chính, kênh chữ chủ yếu lệnh với số câu hỏi mảng kiến thức Việc hình thành phát triển kĩ theo nội dung học thật khơng dễ dàng Trước tiên, địi hỏi người giáo viên phải có kĩ cần thiết như: quan sát, giảng giải, thí nghiệm, trình bày nội dung… giúp học sinh thực Bên cạnh đó, cần biết khéo léo vận dụng hình thức tổ chức lớp học Luôn đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Gần gũi, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kĩ cho em Quan tâm, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm học sinh, biết cách nhắc nhở động viên em kịp thời, có biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh Tạo điều kiện cho em phát huy kĩ thân biết giúp bạn có kĩ Đây điều mà giáo viên mong muốn học sinh đạt Nó phản ánh rõ nét hiệu tiết dạy việc sử dụng thông tư 30 giáo viên dạy học II.2 Thực trạng a Thuận lợi - khó khăn Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trường thuộc khu vực trung tâm văn hóa, trị huyện Có nhiều khu vui chơi, giải trí, bơi lội… Về phía học sinh, đa số em thuộc địa bàn Thị trấn tiếp cận đổi tham gia chương trình văn hóa, văn nghệ Bên cạnh em cịn em cán cơng chức có điều kiện, ln quan tâm gia đình Sống mơi trường thuận lợi em có nhiều kĩ thành thạo Về phía nhà trường, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua học sinh giỏi, giáo viên giỏi Trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy Số giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh ngày tăng Học sinh qua năm học đạt chất lượng học tập tốt, tỉ lệ học sinh giỏi cấp năm tăng cao Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho tất giáo viên nhà trường Bản thân thường xuyên cử tập huấn chuyên đề như: Nâng cao chất lượng dạy học, phương pháp dạy học tích cực, hoạt động ngồi lên lớp, phương pháp bàn tay nặn bột… Được dự thăm lớp thường xuyên giáo viên nhà trường Đặc biệt đổi sinh hoạt cụm chuyên môn thường xuyên tham gia dự dạy số tiết để giáo viên cụm nhận xét rút kinh nghiệm Bên cạnh nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động lên lớp như: Thi búp măng xinh, dân vũ, văn nghệ, Thể dục, thể thao, đêm hội trăng rằm Bản thân làm người dẫn chương trình Bên cạnh thuận lợi nói cịn tồn khơng khó khăn Đó là, cịn số em có hồn cảnh khó khăn, mồ cơi cha lẫn mẹ Một số em chưa tham gia, chưa trải nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ, Các em giao tiếp đơng người nên cảm thấy lạ Có số em khơng biết ứng xử tình gặp phải Các kĩ tự vận động để bảo vệ thân số em hạn chế như; điện, nước…Bên cạnh nhà trường chưa có sân chơi, bãi tập cho học sinh Môn bơi lội chưa đưa vào chương trình dạy học b Thành cơng - hạn chế Từ thuận lợi nói trên, với nỗ lực khắc phục khó khăn, Tơi đạt thành công định: Bản thân thường xuyên nhà trường bạn đồng nghiệp đánh giá có kĩ xử lí tình sống có khả giáo dục kĩ cho học sinh không môn Tự nhiên xã hội mà môn học khác Trong thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường người xử lý tình hay đạt giải Tổ chức trò chơi rèn kĩ học tập hoạt động lên lớp Đây điều kiện giúp đạt nhiều tiết dạy học giỏi Đặc biệt nhiều năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cấp sở, Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ ( QĐ số: 123/QĐ- TT 23.1.2015) Với thành công nêu, thân cịn mặt hạn chế định đơi cịn vội vàng thời gian mà thiếu quan sát, theo dõi dẫn đến việc nhận thức kĩ em chưa sâu c Mặt mạnh - mặt yếu Trong giảng dạy, Tôi giáo viên có kĩ sư phạm tốt, biết lựa chọn, triển khai, phát triển kĩ cho học sinh phù hợp với dạy Không ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường đánh giá có kĩ tốt mà cịn giáo viên trường bạn đánh giá cao Bản thân có nhiều kinh nghiệm đổi phương pháp hoạt động dạy học Biết xử lý tình bất ngờ xảy tiết học cách nhẹ nhàng Luôn sáng tạo, khéo léo giúp học sinh bộc lộ kĩ dễ dàng Vì Tơi ln học sinh phụ huynh tin yêu Trong sống dạy học, thân đôi lúc chưa chuẩn bị tốt phương án xử lí tình cách mạnh mẽ dứt khốt, cịn nể, dễ dàng em thể kĩ chưa tốt d Các nguyên nhân, yếu tố tác động Khi dạy môn Tự nhiên xã hội lớp 3, số giáo viên nhận thức chưa tốt việc giáo dục kĩ cho em Chưa hiểu yếu tố giúp giáo viên đạt tiết dạy học tốt học sinh cần đạt kĩ học Có giáo viên coi trọng việc hoàn thành nội dung dạy, chưa thật trọng đến việc rèn kĩ cho em Có lướt qua bỏ qua hoạt động Nhiều giáo viên lại suy nghĩ giáo dục kĩ cho học sinh sống hàng ngày dạy hết nội dung e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt * Mô tả thực trạng giảng dạy : - Việc xác định mục tiêu dạy cịn chưa rõ, có lẫn lộn kiến thức kĩ làm cho giáo viên khó xác định đâu nội dung, đâu kĩ cần đạt sau dạy - Chưa nghiên cứu kĩ nội dung dạy, kiến thức cần liên hệ giáo dục kĩ thời điểm thích hợp để giáo dục chưa có hiệu Một số giáo viên kĩ quan sát, nhận xét, thí nghiệm, trình bày…cịn hạn chế Việc tổ chức giúp em phát huy, tích lũy số kĩ chưa sáng tạo - Giáo viên chưa phân hóa đối tượng học sinh để vận dụng hình thức, phương pháp giáo dục kĩ phù hợp Chưa tạo khơng khí vui tươi, thoải mái lớp học, tạo hứng thú khích lệ cho học sinh bộc lộ kĩ thân cách tự tin - Một số giáo viên chưa làm chủ tiết dạy, giảng giải dài dòng kiến thức mà không quan tâm bỏ qua hay nói sơ sơ đến việc giáo dục kĩ cho em Chuẩn bị thiết bị, phương tiện dạy học chưa khoa học, chưa phù hợp cần thiết cho tiết dạy trước lên lớp Có cịn dạy chay, dùng tranh ảnh sách giáo khoa - Giáo viên chưa bao quát, quản lý lớp dạy Phân phối thời gian chưa hợp lý cho nội dung, hoạt động Ôm đồm nhiều kiến thức, giảng giải nói nhiều chiếm hết thời gian học sinh thể kĩ Kết khảo nghiệm thực tế học sinh khối sau: Khối Tổng số Có kĩ tốt sau học Kĩ chưa tốt chưa Lớp 3C học sinh 138 35 có kĩ sau học 53 học sinh 15 học sinh 85 học sinh 20 học sinh Kết khảo nghiệm thực tế Giáo viên khối sau: Nội dung khảo nghiệm với giáo viên Xác định mảng kiến thức Xây dựng mục tiêu kĩ dạy Lưạ chọn phương pháp Thiết kế hoạt động dạy học Tổ chức hoạt động dạy học * Nguyên nhân thực trạng là: Số lượng Đạt 4/6 Đạt 4/6 Đạt 3/6 Đạt 3/6 Đạt 3/6 - Trong trình dạy học, số giáo viên chưa trọng đến việc cần dạy nghĩ kiến thức kĩ dạy Tự nhiên xã hội lớp đơn giản Có giáo viên cần nhìn vào sách giáo khoa cho học sinh nêu hết nội dung tranh mà chưa đưa tình tạo kĩ cần đạt Chính dẫn đến việc triển khai nội dung chưa kĩ - Giáo viên chưa thực đầu tư, nghiên cứu xác định mục tiêu dạy nên hay nhầm lẫn đâu kiến thức, kĩ cần đạt sau dạy Có Giáo viên xác định mục tiêu lớn cho hoạt động dạy học thiếu trọng đến kĩ cần đạt cho học sinh - Việc giáo dục kĩ dạy chưa coi trọng Vẫn suy nghĩ giáo dục kĩ hay không được, dẫn đến chưa tìm phương pháp, thời điểm thích hợp để giáo dục, phát huy kĩ sẵn có em - Một số Giáo viên chưa lựa chọn phương pháp dạy học theo mơ hình mới, cịn dạy theo hình thức đại trà kiểu cung cấp kiến thức áp đặt cho học sinh mà chưa tập trung vào đối tượng để phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực học sinh giúp em bộc lộ kĩ thân Giáo viên nói nhiều, giảng giải hết thời gian thực hành kĩ em - Chưa có đầu tư thiết kế giáo án nên dẫn đến chưa làm chủ tiết dạy, giảng giải dài dòng kiến thức mà không quan tâm bỏ qua hay nói sơ sơ đến việc giáo dục kĩ cho em - Việc rèn kĩ giao tiếp cho số em giỏi hỗ trợ em yếu hạn chế Nét mặt, cử chỉ, thái độ giáo viên đơi lúc cịn thiếu mềm mại Giọng nói nói to nhỏ q, có tiết dạy khơng nở nụ cười làm cho khơng khí lớp học trở nên trầm lắng khơng tạo hứng thú, tích cực học - Không xác định việc cần cho học sinh chuẩn bị đồ dùng cần thiết hay việc tự làm thêm đồ dùng phục vụ cho tiết học mà cần tranh ảnh sách giáo khoa Sau phân tích đánh giá vấn đề thực trạng đề tài, thấy ưu điểm, hạn chế việc hình thành giáo dục kĩ học sinh cần đạt được, tơi tìm số biện pháp nhằm khắc phục nhược điểm II.3 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp - Giúp giáo viên nghiên cứu, tìm biết số giải pháp, biện pháp giúp học sinh có kĩ tốt sau học - Trang bị cho giáo viên số kĩ cần đạt sau tiết học để hình thành giáo dục cho học sinh kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét, thí nghiệm Biết nghiên cứu, định hướng kĩ cần đạt sau học cách cần chuẩn bị nội dung, thiết kế dạy trước đến lớp - Giáo viên ln có lịng u nghề mến trẻ, tôn trọng cảm thông với học sinh, nắm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, chủ động trước tình nảy sinh tiết dạy - Thay đổi hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh để tạo phong phú, đa dạng hiệu Học sinh tích cực, chủ động tham gia vào trình học tập giúp thân học sinh phát triển tốt kĩ cần thiết - Rút kinh nghiệm cho thân cách soạn giáo án, xác định mục tiêu kĩ năng, thiết kế hoạt động dạy học, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tình kĩ Kịp thời phát hiện, điều chỉnh, uốn nắn kĩ chưa tốt b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Muốn học sinh đạt kĩ cần thiết sau học Tôi thực số giải pháp, biện pháp sau: 1b/ Biện pháp thứ nhất: Xác định mảng kiến thức - Nội dung chương trình mơn tự nhiên xã hội chia làm chủ đề khác nhau: + Chủ đề: Con người sức khỏe: Bao gồm nội dung quan vận động (cơ xương, khớp xương; ), quan tiêu hóa (vai trị quan hoạt động tiêu hóa); ăn sạch, uống sạch, phịng nhiễm giun + Chủ đề: Xã hội: Bao gồm nội dung gia đình: Cơng việc thành viên gia đình, giữ mơi trường xung quanh nhà khu vệ sinh Trường học, huyện quận nơi sống + Chủ đề: Tự nhiên: Bao gồm nội dung thực vật động vật bầu trời ban ngày ban đêm - Khi xác định nội dung mảng kiến thức giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung dạy thuộc chủ đề Ví dụ: Chủ đề: Con người sức khỏe: Từ đến 18; Chủ đề: Xã hội: Từ 19 đến 39; Chủ đề: Tự nhiên: Từ 40 đến 70 2b/ Biện pháp thứ hai: Xác định mục tiêu dạy Việc xác định mục tiêu dạy quan trọng Một tiết học đảm bảo đầy đy hiểm có chữa khơng? Bác sĩ: Bệnh nguy hiểm khơng chữa chạy kịp thời bệnh nặng gây chết người Nhưng bệnh chữa khỏi điều trị kịp thời làm theo lời khuyên bác sĩ Bệnh nhân: Bệnh lây sang người khác không bác? Bác sĩ: Bệnh lây sang người khác qua đường hô hấp bác Bệnh nhân: Vậy ta nên khơng nên làm để phịng bệnh lao phổi? Bác sĩ: Chúng ta nên tiêm phòng bệnh nhỏ tốt Ăn uống đủ chất, vệ sinh thân thể nhà cửa không nên hút thuốc 16 có phải phần gần mặt trời sáng không? (Nếu Trái đất ngừng quay quanh phần Trái Đất gần mặt trời sáng chiếu sáng.) Phần cịn lại khơng chiếu sáng nào? ( Phần ban đêm vĩnh viễn) + Hình thành kĩ phân tích, so sánh, rút dấu hiệu chung riêng số vật, tượng đơn giản tự nhiên Để giúp cho em biết phân tích rút dấu hiệu chung riêng giáo viên cần cho em làm thí nghiệm, quan sát ghi điều thấy vào sổ sau phân tích, rút kết luận Ví dụ: Dạy “ Tôm cua – cá” Giáo viên hướng dẫn cho em làm thí nghiệm trước nhà Quan sát tôm cua, mổ cá ghi nhận xét sổ: tơm cua có hình dạng, kích thước khác nhau, chúng khơng có xương sống Cơ thể chúng bao phủ lớp vỏ cứng Cá động vật có xương sống, sống nước, thở mang Dạy bài: “ Ngày đêm trái đất” Giáo viên hướng dẫn cho em nhà làm trước thí nghiệm ghi lại kết thí nghiệm đó: Tại bóng đèn khơng chiếu sáng tồn địa cầu Dùng bóng đèn tượng trưng cho Mặt trời Quả địa cầu tượng Trưng cho Trái Đất, đánh dấu điểm A bắt kì địa cầu Đặt phòng tối Quay từ từ điạ cầu theo chiều quay Trái Đất Quan sát điểm A vào vùng chiếu sáng + Hình thành phát triển kĩ điều tra cho em 23 Đây cách thức tổ chức dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề sau dựa thơng tin thu thập tiến hành phân tích so sánh, khái quát hóa để rút kết luận, nêu giải pháp kiến nghị - Ví dụ: Với thực vật động vật, lại cần sử dụng phương pháp điều tra Giúp em sưu tầm: ảnh chụp tranh vẽ vật, phận vật Từ đó, em điều tra cách quan sát, so sánh, đặt câu hỏi, phân loại nhận xét xử lý thông tin sưu tầm Sau trình bày kết điều tra thơng qua hoạt động giới thiệu, trình bày, báo cáo trước nhóm, lớp Như phát huy kĩ tích cực - Với bài: trái đất, địa cầu, bề mặt trái đất lại sử dụng phương pháp thực hành, thí nghiệm để hiểu khái niệm ngày, đêm; thực hành vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, vẽ hình đồi, núi, đồng cao nguyên * Biện pháp hiệu để giúp em hình thành phát triển kĩ tốt sau học phải nói đến hỗ trợ phụ huynh học sinh( TT30) - Khi học sinh quan sát thân vườn nhà Phụ huynh người hướng dẫn cách quan sát, nhận xét ghi vào sổ theo ý cô giáo - Sau tuần học phụ huynh theo dõi đánh giá kĩ đạt gửi cho cô giáo Hoặc theo dõi học trước học ghi lại kĩ chưa đạt gửi cho cô giáo thiết kế hoạt động dạy học giúp học sinh đạt kĩ cần thiết Các giải pháp đúc rút sau áp dụng đề tài SKKN: Sau áp dụng biện pháp đưa trên, để giúp học sinh đạt kĩ tốt sau học người giáo viên cần lưu ý: - Về phương pháp giảng dạy lớp phải phù hợp với nội dung dạy, phù hợp với đối tượng học sinh khác lớp Ví dụ, với đối tượng học sinh giỏi chọn phương pháp phát huy kĩ hoạt động nhóm, trị chơi, mức độ cao hơn, khó so với đối tượng học sinh yếu - Giáo viên phải rõ ràng công việc như: Xác định kĩ cần đạt sau học, khoảng thời gian để bộc lộ kĩ năng, phương pháp cách tiến hành, linh hoạt tiết dạy, khéo léo lồng ghép, phát huy kĩ có 24 sau học cách nhẹ nhàng - Hướng học sinh vào làm việc cá nhân: tự quan sát, nghiên cứu, tưởng tượng, phân tích, so sánh rút kết luận Từ dễ dàng hình thành kĩ thành thạo cho em - Khuyến khích lối học tập tích cực, học tập cộng tác Giáo viên chủ yếu người thiết kế huấn luyện Học sinh chủ động thực việc học tập thân Khuyến khích người học cách hỗ trợ họ phát triển kĩ thân c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Để có biện pháp, giải pháp cần số điều kiện sau: - Về phía giáo viên: Trước hết, giáo viên cần xác định mục tiêu dạy cần đạt kĩ nào? Phải có phương pháp dạy học phù hợp, có câu hỏi gợi mở để hỗ trợ học sinh phát triển kĩ Giáo viên phải có đầu tư, chuẩn bị chu đáo từ giáo án, đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm…Nhiệt tình, khơng ngại khó, ngại khổ Tăng cường phát huy kĩ cá nhân, kĩ giúp bạn đạt kĩ cần thiết - Về phía học sinh: Chịu khó tưởng tượng, nghiên cứu, quan sát, làm thí nghiệm…để phát triển kĩ cá nhân Có ý thức giúp bạn đạt kĩ sau học - Về phía phụ huynh: Quan tâm đến việc học mơn tự nhiên xã hội em Hiểu tác dụng việc học tự nhiên xã hội giúp có nhiều kĩ phát huy kĩ tốt d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Mỗi giải pháp, biện pháp đưa có mối quan hệ, chúng tác động qua lại với cách mật thiết Mối quan hệ thể sau: + Đối với việc xác định mảng kiến thức: Việc xác định mảng kiến thức phải dựa vào nội dung chương trình mơn học Giáo viên phải bám vào nội dung, xác định mảng kiến thức theo chủ đề + Đối với việc xác định mục tiêu dạy: Muốn xác định mục tiêu dạy cần nghiên cứu kĩ nội dung dạy, kĩ cần đạt sau dạy đó, 25 phân loại đối tượng học sinh + Đối với việc lựa chọn phương pháp: Tùy thuộc vào nội dung dạy cần đạt kĩ gì, đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp cho phù hợp + Đối với việc thiết kế hoạt động dạy học: Cần xác định kĩ đạt hoạt động nào, hình thức tổ chức hoạt động dạy học + Đối với việc tổ chức hoạt động dạy học: Hướng tới phát huy kĩ cá nhân Vai trị giáo người hướng dẫn tổ chức Ngoài cần phối kết hợp phụ huynh trước sau học e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu + Bằng tác động biện pháp nói trên, sau tiết học kĩ học sinh nâng lên cách rõ rệt: Đa số em biết điều chỉnh số kĩ trước sau học Có thói quen rèn luyện cá nhân, biết đánh giá nhận xét kĩ bạn đạt chưa đạt Biết phát huy kĩ mình, hướng dẫn giúp đỡ bạn phát triển kĩ + Phần lớn giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc dạy học theo hướng đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực….Đặc biệt dạy học đảm bảo lĩnh vực chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ sư phạm hiệu giảng dạy Giáo viên khối trường thiết kế giáo án có hoạt động giáo dục kĩ cách rõ ràng, cụ thể + Phụ huynh học sinh quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn em chuẩn bị hay sau học xong * ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: - Thu hút, huy động phụ huynh tham gia đảm bảo đánh giá theo thông tư 30 Vai trò cha mẹ học sinh thể đậm nét có tác động mạnh mẽ đến hiệu hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ cho học sinh học - Việc giáo dục giá trị rèn luyện kỹ hoạt động dạy học học Tự nhiên xã hội nâng lên chiếm vị trí quan trọng mục tiêu tiết dạy 26 - Dần hình thành lực lượng nồng cốt có lực học sinh lớp làm nhiệm vụ tư vấn rèn luyện kỹ cho học sinh khác - Coi trọng việc thường xuyên phát triển lực cá nhân nhiều hình thức khác nhau: quan sát, nghiên cứu, tưởng tượng, phân tích đánh giá - Thay đổi phương pháp dạy học truyền thống sang dạy học “ Lấy học sinh làm trung tâm” II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Với nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn trị, giúp đỡ phụ huynh học sinh với ý kiến đóng góp nhiệt tình, tinh thần xây dựng số giáo viên mà Tôi thu kết qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu cụ thể sau: + Kết khảo nghiệm thực tế học sinh khối sau: Khối Lớp 3C Tổng số Có kĩ tốt sau học học sinh 138 123 học sinh 35 32 học sinh Có kĩ chưa tốt sau học 15 học sinh học sinh + Kết khảo nghiệm thực tế khối sau: Kết Nội dung khảo nghiệm với giáo viên Sau khảo nghiệm Xác định mảng kiến thức Đạt 4/6 Đạt 6/6 Xây dựng mục tiêu kĩ dạy Đạt 4/6 Đạt 6/6 Lưạ chọn phương pháp Đạt 3/6 Đạt 5/6 Thiết kế hoạt động dạy học Đạt 3/6 Đạt 5/6 Tổ chức hoạt động dạy học Đạt 3/6 Đạt 5/6 Kết thu sau khảo nghiệm thực tế qua xếp loại dạy tiết/ tháng sau: Xếp loại dạy trước khảo Xếp loại dạy sau khảo Tổng số nghiệm nghiệm Trung Trung Giỏi Khá Yếu Giỏi Khá Yếu bình bình Giáo viên 4 Kết cụ thể thân đạt năm 2015 – 2016 sau: Thời gian Môn Bài Điểm Xếp loại đầu năm học TNXH Bệnh lao phổi 19 Giỏi Cuối kì TNXH Khơng chơi trị chơi nguy hiểm 19,5 Giỏi Giữa kì TNXH Lá 19,5 Giỏi Số lượng Khảo nghiệm 27 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: III.1 Kết luận: Sự thành công giáo viên giáo dục kĩ cho học sinh tiết học Tự nhiên xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố Trong quan trọng chủ động, linh hoạt, sáng tạo người dạy người học Trước hết, giáo viên cần phải xác định mảng kiến thức môn học, xác định mục tiêu kĩ dạy, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, biết thiết kế hoạt động dạy học tổ chức có hiệu hoạt động dạy học nhằm đạt kĩ cần thiết sau học Để thực tốt việc giáo dục kĩ năng, bên cạnh việc tham khảo tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức, chuẩn bị bài, dự kiến tình tiết dạy để xử lí tốt tình Tùy bài, điều kiện, trình độ học sinh lớp mà giáo viên thay hình thức dạy học, thay câu hỏi, thuật ngữ cho phù hợp giúp học sinh tham gia vào tiến trình phân tích, thảo luận cách thuận lợi hiệu Khơng có phương pháp dạy vạn năng, giáo viên cần phải biết kết hợp hài hịa Khơng thiết tiết học áp dụng phương pháp mới, tùy theo học, giáo viên sử dụng phương pháp khác nhau, miễn mang lại hiệu giáo dục kĩ cao Trên vài biện pháp nhỏ tích lũy thành kinh nghiệm thân ln thực q trình dạy học tơi Tuy biện pháp nhỏ mong bạn đồng nghiệp biết đến, vận dụng dạy mang lại hiệu cao Hy vọng bạn đóng góp ý kiến để Tơi hồn thiện kinh nghiệm Từ góp phần vào việc giáo dục kĩ sau học môn Tự nhiên xã hội, nhằm phát triển tốt kĩ sống cho em III.2 Kiến nghị: + Đối với nhà trường: - Để kinh nghiệm nhiều người toàn trường biết đến, biết cách biết vận dụng sáng tạo, đề nghị nhà trường tổ chức chuyên đề cấp trường 28 đề tài có tính khoa học cao để người viết nói lên kinh nghiệm thân, người tham khảo trực tiếp hỏi thân cịn thắc mắc Làm giúp cho đề tài khoa học tốt có thêm nhiều ý kiến hay hỗ trợ - Tiếp tục phát triển vườn trường, trồng thêm số cối khác ăn quả, rau, hoa giao cho khối lớp tự trồng chăm sóc - Xây dựng mơ hình ni số vật thỏ, gà, chim bồ câu giao cho lớp phụ huynh chăm sóc - Đối với cấp trên: Đề nghị nhân rộng đề tài khoa học toàn huyện, toàn tỉnh để nhiều giáo viên biết đến vận dụng đóng góp ý kiến hồn thiện kinh nghiệm Tơi xin chân thành cảm ơn EaH’Leo, ngày 25 tháng năm 2016 NGƯỜI VIẾT Phạm Thị Hồng Hạnh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 29 Mục lục STT I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II I.1 I.2 a b c d e Nội dung Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phần nội dung: Cơ sở lý luận Thực trạng Thuận lợi - khó khăn Thành cơng - hạn chế Mặt mạnh - mặt yếu Các nguyên nhân, yếu tố tác động Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt I.3 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu I.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III Phần kết luận, kiến nghị: III.1 Kết luận: III.2 Kiến nghị: Mục lục - Tài liệu tham khảo Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 25 Trang 25 Trang 26 Trang 27 Trang 28 Trang 29 Trang 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Tự nhiên xã hội lớp Chuẩn kiến thức kĩ Tiểu học Cách đánh giá học sinh tiểu học theo TT30 Tài liệu đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp Một số giảng mẫu trang giáo án Violet Một số kĩ sống dành cho học sinh tiểu học 30 ... cho Học sinh dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3” Nhiều năm qua, từ tiết dạy học hàng ngày thân tơi tích lũy số biện pháp nhằm giúp giáo viên phát triển kĩ cho học sinh dạy học môn Tự nhiên xã hội. ..KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Tự nhiên xã hội lớp Chuẩn kiến thức kĩ Tiểu học Cách đánh giá học sinh tiểu học theo TT30 Tài liệu đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp Một số giảng ...nghiệm…để phát triển kĩ cá nhân Có ý thức giúp bạn đạt kĩ sau học - Về phía phụ huynh: Quan tâm đến việc học môn tự nhiên xã hội em Hiểu tác dụng việc học tự nhiên xã hội giúp có nhiều kĩ phát huy kĩ

Ngày đăng: 30/10/2017, 13:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan