0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học số 1 Kiến Giang.

21 1,759 1
  • SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học số 1 Kiến Giang.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:15

Mt s bin phỏp ch o cụng tỏc ph o hc sinh yu kộm gúp phn nõng cao cht lng dy hc trng tiu hc s 1 Kin Giang. Họ và tên: Võ Thị Tờng Vy Chức vụ: P. Hiệu trởng Phần đặt vấn đề: 1. Lí do chọn đề tài: Theo Luật giáo dục Việt Nam, giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập giáo dục (điều 10). Để đạt đợc và giữ vững phổ cập giáo dục, bên cạnh làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi đến trờng, duy trì tốt số lợng học sinh, cần coi trọng đến chất lợng giáo dục, đảm bảo cho trẻ em không những đợc học mà còn học đợc. Cuộc vận động Kỉ cơng - Tình thơng- Trách nhiệm trong toàn Ngành đã và đang đợc đẩy mạnh, cùng với việc triển khai các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp cuộc vận động Hai không với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm phẩm chất ngời thầy giáo, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Để nâng cao giá trị thực tiễn các cuộc vận động đòi hỏi đội ngũ cán bộ- giáo viên càng phải nhận thức đầu đủ hơn, triển khai hoạt động dạy học tích cực hơn, tạo bớc chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Là ngời giáo viên làm công tác dạy học và giáo dục trẻ, chúng ta phải thừa nhận rằng, học sinh yếu kém là một tồn tại khách quan, một phần do giáo viên cha quan tâm đúng mức, cha giúp đỡ kịp thời để các em hổng kiến thức cơ bản, một phần là do các em không thích học, không biết cách học dẫn đến ngày một tụt hậu so với trình độ chung của lớp. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân do đâu, giúp đỡ học sinh yếu là việc làm cần thiết, cấp bách trong giai đoạn giáo dục hiện nay. Hay nói cách khác, phụ đạo cho học sinh yếu là một hoạt động bình thờng và không thể thiếu đợc trong bất kỳ trờng học nào nói chung, trờng tiểu học nào nói riêng. Đây chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngời thầy, của nhà tr- 1 ờng để góp phần giúp cho các học sinh không theo kịp bạn bè có thể nắm bắt đợc những lỗ hổng kiến thức bản thân. Trong các nhà trờng, việc tổ chức các lớp học phụ đạo cho học sinh yếu kém là việc làm thờng xuyên chứ không phải chỉ là phong trào thi đua hoặc để đối phó với một đợt thi hoặc kiểm tra. Mặc dầu vậy, đây là một việc làm rất tế nhị, đòi hỏi nhiều công sức, sự yêu thơng tận tụy của ngời thầy, sự nỗ lực hết sức của học sinh, sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém không thể nóng vội, phải có lộ trình hợp lý, có biện pháp hiệu quả và kịp thời, có kế hoạch riêng biệt cho mỗi học sinh. Kể từ khi Bộ GD&ĐT có công văn chỉ đạo các Sở GD&ĐT thống kê số lợng học sinh yếu kém và tìm biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém (giữa học kỳ I năm học 2006 2007 ) cho đến nay đã hơn ba năm. Trong các năm qua Ban giám hiệu các trờng học và đặc biệt là giáo viên đã rất vất vả, dồn hết công sức của mình để thực hiện một chủ trơng lớn của Ngành là giúp đỡ học sinh yếu kém. Thậm chí có nhà trờng cho rằng, sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập đợc xem là một tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá xếp loại chuyên môn cho giáo viên đó. Với lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, giáo viên trong cả nớc đã suy nghĩ tìm tòi nhiều biện pháp để giúp đỡ học sinh yếu kém. Và theo nhiều giáo viên hiện nay, cha bao giờ họ chịu nhiều áp lực dạy học nh hiện nay, nhất là với công tác giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ. Phải thừa nhận rằng, cũng có một số ít giáo viên không mặn mà lắm với công tác phụ đạo học sinh yếu kém, có một số lợng lớn giáo viên đã làm tốt công tác này, và cũng có rất nhiều giáo viên đã dồn hết sức để gia giảm số lợng học sinh yếu kém nhng không có hiệu quả. Vì sao vậy? Làm thế nào để giáo viên, phụ huynh, học sinh thấy đợc việc giúp đỡ những học sinh yếu kém không theo kịp bạn bè, không theo kịp chơng trình học là một việc làm thờng xuyên, thiết thực? Làm thế nào để giáo viên, phụ huynh, học sinh thấy đợc việc phụ đạo, bồi dỡng học sinh yếu kém phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lợng mới đạt đợc kết quả nh mong muốn? Với những lí do trên cùng với ham muốn học hỏi, muốn có cơ hội để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho bản thân đã thôi thúc tôi chọn vấn đề Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yêu kém góp phần nâng cao chất lợng dạy 2 học làm sáng kiến kinh nghiệm của mình với mong muốn góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất luợng dạy học ở bậc tiểu học nói chung cũng nh ở trờng tiểu học số 1 Kiến Giang nói riêng. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lí luận về khái niệm học sinh yếu kém, các căn cứ và quan điểm chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở các trờng học. - Tìm hiểu thực trạng công tác phụ đạo học sinh yếu kém trong những năm qua và đặc biệt trong năm học 2009-2010 ở trờng TH số 1 Kiến Giang. - Hệ thống hoá và đề xuất các biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lợng dạy học của nhà trờng. 3. Đối tợng nghiên cứu: Biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng TH số 1 Kiến Giang. 4. Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện thời gian và khuôn khổ của đề tài, tôi chỉ nghiên cứu việc chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng TH số 1 Kiến Giang từ đầu năm học 2009 -2010 cho đến nay. 5. Phơng pháp nghiên cứu: *Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: - Nghiên cứu các tài liệu, các văn bản của Bộ GD&ĐT,của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT, các tạp chí, các tài liệu có liên quan đến học sinh yếu kém. *Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra - Phơng pháp thực hành - Phơng pháp toạ đàm trao đổi. Phần nội dung I. cơ sở lí luận và các vấn đề liên quan: 3 1. Các quan điểm chỉ đạo của Ngành về công tác phụ đạo HS yếu kém: Muốn thực hiện một cách có hiệu quả việc hạn chế học sinh yếu kém và khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và mục đích của các cuộc vận động đang thực hiện để xây dựng thành chơng trình hành động chung cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn Ngành, hớng vào việc nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục. Xuất phát từ thực trạng tình hình của nhà trờng, để có kế hoạch dài hơi và kế hoạch cụ thể từng thời kì; từng giai đoạn để triển khai thực hiện, dù đơn vị ở vùng thuận lợi hay khó khăn cũng phải tạo đợc sự chuyển biến nhất định qua hàng năm về công tác này; tránh hiện tợng đầu voi đuôi chuột, đánh trống thả dùi; tránh chủ quan nóng vội, tránh quá tải hoặc quá hữu, để không rơi vào tình trạng nảy sinh hậu quả nặng nề trong việc thực hiện các mục tiêu trọng tâm về phát triển giáo dục, những vấn đề khó khắc phục, khó điều hoà cân bằng đợc. Phải phát triển đồng bộ các biện pháp, giải pháp, từ tuyên truyền vận động, thuyết phục, lên kế hoạch triển khai, đến phối hợp các lực lợng cùng tham gia góp sức, trong đó cần định rõ và chỉ đạo kiên quyết những giải pháp cơ bản, trọng tâm, xác định rõ lực lợng nồng cốt trong việc triển khai thực hiện. Công tác tạo chuyển biến chất lợng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp là công việc thờng xuyên, trọng tâm trong hoạt động dạy học, nhằm đảm bảo chất lợng phổ cập giáo dục, muốn vậy phải có sự đầu t mạnh mẽ về các điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu này. 2. Các căn cứ thực hiện: Căn cứ công văn số 8165/BGD-ĐT-VP ngày 02/8/2007 về việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tớng về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động Hai không với bốn nội dung, đồng thời thực hiện cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng tự học và sáng tạo". Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về chơng trình nâng cao chất lợng hiệu của GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào nguồn nhân lực Quảng Bình từ 2001 - 2010. 4 Căn cứ Chỉ thị 12/CT ngày 08/8/2007 của UBND Huyện về việc thực hiện cuộc vận động Hai không ở trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ. Căn cứ vào công văn số 227/GD-ĐT ngày 6/12/2007 của Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ về kế hoạch thực hiện bồi dỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Căn cứ vào hớng dẫn nhiệm vụ bậc học 2009-2010 của Bộ GD&ĐT, Sở GD- ĐT Quảng Bình, hớng dẫn số 626/GD&ĐT-TH ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Phòng giáo dục Lệ Thủy về hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 -2010. Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trờng tiểu học số 1 Kiến Giang. Căn cứ vào kết quả phân tích chất lợng học tập của học sinh cuối năm học 2008-2009 và chất lợng khảo sát đầu năm học 2009 - 2010. Căn cứ đánh giá của giáo viên thông qua theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. 3. Nhận diện học sinh yếu kém: Cần phải nhận diện học sinh yếu kém, phát hiện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém trớc khi tìm các biện pháp giúp đỡ các em. Học sinh yêú kém là những em có điểm kiểm tra không đạt trung bình. Khi nhìn kỹ các em học sinh yếu kém trong lớp hoặc trờng mình giảng dạy, giáo viên có thể nhận ra rằng gơng mặt của các học sinh yếu kém cũng rất đa dạng. Học sinh yếu kém có thể là học sinh con nhà nghèo, con em các gia đình có bố mẹ bỏ nhau, học sinh cá biệt (diện học sinh đợc xếp loại đạo đức yếu, có hành vi vô lễ với thầy cô giáo, gây gỗ đánh nhau với bạn bè, hay bỏ giờ, trốn tiết), học sinh không có động cơ học tập (lúc nào cũng thấy chán học), con gia đình công nhân phải di chuyển chỗ ở thờng xuyên, học sinh khuyết tật (ở những nơi cha có trờng riêng dành cho các em, phải học chung với các học sinh bình thờng khác), học sinh vùng khó khăn, học sinh là con em các dân tộc ít ngời Ngoài các đối tợng học sinh thờng (hoặc có nguy cơ, bị xếp loại) là học sinh yếu kém nh đã liệt kê ở trên, chúng ta cũng nên chú ý đến các đối tợng học sinh khác cũng có thể gọi là học sinh yếu kém. Cụ thể, đó là những học sinh ngồi nhầm lớp. (chúng ta cũng nên lu ý thêm rằng, ở nớc ngoài cũng có học sinh ngồi nhầm 5 lớp, chứ không riêng gì ở Việt Nam ta). Học sinh học hành yếu kém là do các em ghét các môn học mà thời gian trớc kia các môn học đó đã tạo ra các dấu ấn, để lại những kỉ niệm buồn cho các em (ví dụ giáo viên đối xử không công bằng đối với các em, trù dập hoặc do ngẫu nhiên, lần nào thầy kiểm tra bài cũ cũng đúng lúc các em không thuộc, phải nhận điểm kém). Học sinh buộc lòng phải nhận là học sinh yếu kém do các tác động khách quan, bị ảnh hởng từ các sự việc xảy đến cho gia đình các em nh các trờng hợp bị thiên tai, lũ lụt, ma bão, hoàn cảnh gia đình trắc trở, dẫn đến việc sa sút trong học tập. Tuy nhiên, chúng ta nhận diện học sinh yếu kém để có biện pháp, hình thức phụ đạo, giúp đỡ phù hợp với từng đối tợng chứ không phải nhận diện để phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu nhằm tránh sự mặc cảm trong các em. ii. cơ sở thực tiễn và thực trạng công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng tiểu học số 1 kiến giang hiện nay: 1. Đặc điểm tình hình: Trờng tiểu học số 1 Kiến Giang nằm giữa trung tâm của huyện Lệ Thuỷ với hệ thống giao thông đi lại vô cùng thuận lợi. Trờng luôn đợc sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Ngành, địa phơng với nhiệm vụ xây dựng trung tâm chất lợng cao của cấp học. Cơ sở vật chất của trờng ngày một khang trang, từng bớc hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học của trờng chuẩn quốc gia mức độ II. Năm học 2009 - 2010 này, trờng có tất cả 10 lớp với 316 học sinh. Trờng có đủ phòng học cho 10 lớp. Các phòng học đợc trang bị bàn ghế đủ số chỗ ngồi và đảm bảo tiêu chuẩn (bàn hai chỗ ngồi, ghế rời), bảng chống lóa, điện sáng đảm bảo. Tất cả các học sinh nói chung đều đợc sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trờng, của đội ngũ giáo viên. Trong nhiều năm qua, nhà trờng đã thực hiện dạy học kĩ cơng, nề nếp. Việc kiểm tra, đánh giá nghiêm túc ; thực hiện dạy học có chất l- ợng ngăn chặn đợc tình trạng học sinh yếu tràn lan, xây dựng đợc ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhà trờng luôn chỉ đạo, theo dõi sâu sát tất cả các vấn đề về chơng trình, về thời gian lên lớp, về chất lợng học tập, về sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt, nhà trờng rất quan tâm đến vấn đề đổi mới 6 phơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, vấn đề rèn luyện cho các em tất cả các kĩ năng cơ bản, giúp các em phát triển toàn diện. Nhà trờng đã thực hiện tốt cuộc vận động Hai không, tạo niềm tin đối với cấp uỷ, chính quyền địa phơng, phụ huynh, ủng hộ nhà trờng thực hiện tốt hơn trong năm học này. Bên cạnh đó, phải kể đến sự hậu thuẫn rất chắc chắn của phụ huynh học sinh. Đa số phụ huynh rất quan tâm, chăm lo đến vấn đề học hành của con em họ. Phụ huynh rất đồng tình ủng hộ, hiểu và hởng ứng tốt cách kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần Hai không, từ đó cùng nhà trờng tham gia giáo dục học sinh. Đội ngũ giáo viên của nhà trờng rất nhiệt tình, ý thức rõ công việc phụ đạo học sinh yếu kém là trách nhiệm của mình. Thông qua các tiết ôn luyện buổi chiều, giáo viên đã tiến hành dạy phân hóa đối tợng để tăng cờng rèn các kỹ năng còn yếu cho các em. Học sinh đi học có đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập. Các em rất ngoan, lễ phép với thầy cô, học hành chăm chỉ, đa số các em có nguyện vọng đ- ợc phụ đạo thêm các kỹ năng còn yếu. Tuy vậy, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản, việc dạy và học trong nhà tr- ờng vẫn còn một số khó khăn: - Số lợng học sinh trên một lớp ở một số lớp khá đông, gây khó khăn cho giáo viên trong giảng dạy( khối 1, khối 4). - Trong giảng dạy, một số giáo viên cha có sự quan tâm đúng mức, cha có biện pháp cụ thể, sâu sát giúp đỡ đối tợng học sinh yếu kém trong lớp. - Một số gia đình hoàn cảnh khó khăn, hoặc do công việc làm ăn của mình nên rất ít quan tâm đến việc học hành của con cái, phó mặc việc học của con cho nhà trờng. Học sinh yếu thờng rơi vào những em lời học, ham chơi, gia đình thiếu quan tâm, việc phối hợp giữa gia đình và phụ huynh còn khó khăn. 2.Thực trạng công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng tiểu học số 1 Kiến Giang: Công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém trong nhà trờng là việc làm hết sức tế nhị và đòi hỏi đầu t nhiều công sức, sự yêu thơng học sinh hết lòng, sự tận tụy và cố gắng của thầy và trò. Công tác này ở trờng TH số 1 Kiến Giang gặp một số thuận lợi và khó khăn nh sau: 7 2.1. Những thuận lợi cơ bản: - Đã có văn bản của Bộ, Chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ về khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục, học sinh ngồi nhầm lớp; Chỉ thị 12/CT ngày 08/8/2007 của UBND Huyện về việc thực hiện cuộc vận động Hai không ở trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ; công văn 227 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy kế hoạch thực hiện bồi dỡng học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. - Qua hai năm thực hiện cuộc vận động Hai không chất lợng học sinh đợc đánh giá sát thực tế hơn tạo đợc uy tín cho đội ngũ, tạo niềm tin của phụ huynh đối với giáo viên, đồng thời giáo viên dễ dàng phân loại đối tợng học sinh trong giảng dạy. - Đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, đổi mới phơng pháp dạy học nói riêng đã tạo đà vững chắc cho giáo viên kèm cặp, theo sát đợc đối tợng học sinh. - Đa số phụ huynh đồng tình với cách đánh giá chất lợng của giáo dục theo Thông t 32/BGD&ĐT của Bộ ban hành, từ đó có biện pháp giáo dục con cái. - Địa bàn dân c thuận lợi, trình độ dân trí cao, phụ huynh học sinh có tinh thần hiếu học cao. 2.2. Những khó khăn thách thức: *Về phía nhà trờng: - Cơ sở vật chất tuy ngày càng tăng trởng song vẫn cha đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, nhất là công tác phụ đạo học sinh yếu kém. - Gánh nặng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi gây áp lực cho nhà trờng trong vấn đề HS ở lại lớp. - Bệnh thành tích trong những năm qua dẫn đến một số ít học sinh mất gốc, khi tiếp thu kiến thức mới không có nền tảng cơ sở ban đầu nên không nắm chắc kiến thức mới, dẫn đến sức học ngày càng yếu. *Về phía đội ngũ: - Một số cán bộ- giáo viên cha nhận thức đợc một cách đầy đủ, trọn vẹn mục đích của các cuộc vận động, đang nghiêng về phía chống tiêu cực, đả phá bệnh thành tích mà cha coi trọng, cha kịp thời triển khai những giải pháp tích cực để đa mục đích và những giá trị thực tiễn của cuộc vận động vào nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục. Chính về vậy trong quá trình triển khai đang chú tâm nghiêng về sát hạch, kiểm định mà cha coi trọng đúng mức việc tìm kiếm những giải pháp để khắc 8 phục tồn tại về mặt chất lợng, hiệu quả đào tạo. Một số ít cán bộ giáo viên thì lại có nhận thức lệch lạc về công tác thi đua, phủ nhận các tiêu chí thi đua. - Trong một số tiết dạy, giáo viên chỉ chú ý truyền đạt kiến thức trọng tâm cho cả lớp ( hoặc là chỉ chú trọng vào các em khá, giỏi và coi đây là chất lợng chung của lớp ) mà ít quan tâm học sinh yếu kém có nắm bắt đợc kiến thức hay không. Hoặc là có quan tâm đến học sinh yếu nhng cha đúng mức, cha đúng cách. Đặc biệt, hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt cha logic, cha phù hợp cho từng đối tợng; có những tiết học giáo viên còn nói lan man, giảng giải nhiều, cha khắc sâu kiến thức trọng tâm. - Việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan, tranh ảnh, sách giáo khoa còn hạn chế, cha khai thác hết tác dụng của đồ dùng dạy học, cha xử lý hết các tình huống trong tiết dạy. - Việc tổ chức các hoạt động còn mang tính hình thức cha phù hợp. Phơng pháp giảng dạy của một số giáo viên còn máy móc, năng lực tổ chức giờ học theo nhóm, theo đối tợng còn hạn chế. Giáo viên cha động viên tuyên dơng kịp thời khi HS có biểu hiện tích cực hay sáng tạo dù là rất nhỏ. - Một số ít giáo viên còn lúng túng, cha mạnh dạn tìm các giải pháp mạnh giải quyết vấn đề chất lợng học tập của HS. Cá biệt có giáo viên tinh thần trách nhiệm cha cao, tự thoả mãn, thiếu quyết tâm, bệnh thành tích, không đánh giá đúng thực chất của lớp mình giảng dạy. * Về phía học sinh: - Đa số học sinh tiểu học khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên không bền, dễ thích, chóng chán. - Một bộ phận học sinh cha tự giác học, cha có động cơ học tập. - Một số ít học sinh lời suy nghĩ, còn trông chờ thầy cô giải giúp, trình độ t duy, vốn kiến thức cơ bản còn hạn chế. *Về phía phụ huynh: - Cá biệt một bộ phận phụ huynh hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, lo làm ăn, cha thật sự quan tâm, chăm lo và đôn đốc con em mình học tập, cha quản lý việc học ở lớp, ở nhà của con em, còn phó thác cho nhà trờng, cho thầy cô. 2.3. Nguyên nhân của những khó khăn bất cập: 9 - Chơng trình phổ thông mới có nhiều u điểm, song yêu cầu cao và nặng. Mặt khác, cha có một chơng trình, giáo án nào có sẵn dạy riêng cho riêng đối tợng học sinh yếu, cá biệt. - Một số ít giáo viên do thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc cha thật sự chịu khó, tận tuỵ với học sinh nên trong quá trình dạy học còn bỏ rơi một bộ phận học sinh yếu kém, do vậy chất lợng thờng xuất hiện tình trạng phân cực rõ nét khoảng cách ngày càng xa, những học sinh yếu kém khó đợc bù đắp về kiến thức kĩ năng dẫn đến ngày càng yếu kém thêm, sức học ngày càng đuối, nguy cơ tái phát ngồi nhầm chỗ luôn ẩn chứa bùng phát. - Mỗi giáo viên Tiểu học phải dạy đủ 23 tiết/tuần và đa số giáo viên Tiểu học phải dạy cả ngày, học sinh phải học đủ các môn theo chơng trình quy định. Do đó, thời gian để kèm cặp, phụ dạo cho học sinh yếu còn hạn chế. - Về chế độ: Theo Bộ GD&ĐT thì việc phụ đạo cho học sinh yếu kém là nghĩa vụ phải làm của mỗi giáo viên cho nên không có chế độ riêng cho thầy, trong khi đó, tài chính của mỗi nhà trờng cũng không thể có những chế độ bồi dỡng cho giáo viên làm công tác này. - Do sức ép về phổ cập đúng độ tuổi nên một tỉ lệ không nhỏ phụ huynh học sinh ỷ lại, lời học. - Nhận thức của một bộ phận phụ huynh cha theo kịp yêu cầu của cuộc vận động, thiếu quan tâm của việc học tập của con cái, chấp nhận việc con học thua kém bạn bè. iii. kế hoạch triển khai chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng tiểu học số 1 kiến giang : Từ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng của công tác phụ đạo học sinh yếu kém nh trên, chúng tôi mạnh dạn đa ra mục tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp chỉ đạo nh sau: 1. Mục tiêu đề ra: *Nâng cao mặt bằng chất lợng, đạt chỉ tiêu đã đề ra (Trung bình trở lên: 100%, khá giỏi: 70% ). 10 [...]... 1 1 1 1 1 3 8 9 17 20 3,3 3,2 3,3 1, 6 23,5 25,0 13 ,6 6,3 TLV 2,9 2,9 1 1 1 03 1 3,3 1, 6 2,9 1 2 05 3,6 1, 6 1, 6 3,3 3,2 2 2 3 1 1 07 09 1, 1 5,9 8,3 3,7 3,6 5,6 2,8 17 Bảng thống kê số lợng HS yếu qua KTĐK cuối kì I, năm học 2009-2 010 TT tshs Tổ Lớp 1 2 3 4 5 6 1 12 21 22 31 32 1 35 35 31 30 31 30 19 2 34 36 27 28 12 5 Thống kê số lợng HS yếu kém Môn Toán SL % 0 01 Đọc tiếng 1 1 2,9 0 0 01 01 TLV 2,9 1. .. 12 21 22 31 32 1 Tổ 1+ 2+3 7 8 9 10 4 42 51 52 1 Tổ 4+5 TT 35 35 31 30 31 30 19 2 34 36 27 28 12 5 317 Thống kê số lợng HS yếu kém Môn Toán SL % 0 0 0 0 0 0 Đọc tiếng 1 Môn TV Đọc hiểu Chính tả 2,9 1 0,5 1 1 2,9 2,7 01 01 2,9 2,7 01 01 3,7 3,6 1 3,7 01 01 04 04 1, 6 1, 3 1 0,8 2 0,6 04 05 1, 6 1, 6 0,5 1 3,7 3,6 1 2,9 1 3,3 0,5 01 01 1 TLV 3,7 1 2 0,8 0,6 2,9 1 0,8 1 0,3 Bảng thống kê số lợng HS yếu qua KTĐK... TLV 2,9 1 1 1 3 3 3 3,2 3,2 03 1, 6 1 7 4 01 2,9 2 8 4 01 2,7 1 9 5 0 0 1 2 10 5 0 0 Tổ 4+5 02 1, 6 1 317 TT 2 05 1, 6 Nhìn vào hai bảng thống kê ta thấy: Tổ 1+ 2+3 Môn TV Đọc hiểu Chính tả 0,5 3,3 3,2 3,3 1, 6 8,8 8,6 1 1 2 1 0,8 0,6 3,6 5,6 3,2 1 1 1, 1 1 1 2 4 3,7 3,6 1, 6 1, 2 2,9 3,7 1 07 10 3,3 3,2 0,8 0,3 Trong KTĐK giữa kì I, số học sinh yếu môn Toán :18 HS - chiếm tỉ lệ 5,7% số học sinh yếu môn Tiếng... sau: Bảng thống kê số lợng HS yếu qua KTĐK giữa kì I, năm học 2009-2 010 TT Tổ tshs Môn Toán SL % Lớp 1 2 3 4 5 6 1 12 21 22 31 32 1 Tổ 1+ 2+3 7 8 9 10 4 42 51 52 1 Tổ 4+5 TT Thống kê số lợng HS yếu kém 35 35 31 30 31 30 19 2 34 36 27 28 12 5 317 01 01 01 02 01 03 09 03 02 02 02 09 18 2,9 2,9 3,2 6,7 3,2 10 ,0 4,7 8,8 5,6 7,4 7 ,1 7,2 5,7 Đọc tiếng 1 1 01 02 01 02 08 02 02 1 1 06 14 2,9 2,9 3,2 6,7 3,2 6,7... trong dạy và học thì những biện pháp chỉ đạo công tác của phụ đạo học sinh yếu của nhà trờng đa ra có tính khả thi cao Cuối năm học 2009-2 010 , trờng không còn học sinh yếu lõi, không còn học sinh phải rèn luyện để thi lại trong hè 2 Bài học kinh nghiệm: Từ thực tiễn chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu trong những năm qua, tôi đã đúc rút lại ngắn gọn thành các bài học kinh nghiệm sau: 1 Quán triệt và nâng. .. với Công đoàn động viên đoàn viên lao động triển khai cuộc vận động đồng thời tìm tòi các biện pháp, giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém Phối hợp với Hội khuyến học khen thởng cho học sinh yếu vơn lên trung bình, lớp không còn học sinh yếu ( qua các đợt kiểm tra định kỳ) Biện pháp 2: Tăng cờng chỉ đạo vấn đề phân loại học sinh yếu kém, lên chơng trình, thời gian phụ đạo học sinhyếu kém một cách khoa học, ... năng của học sinh Tuỳ theo kết quả kiểm tra học sinh yếu hàng tuần của tổ chuyên môn, của ban giám hiệu mà thời gian phụ đạo có thể tăng thêm vào các thứ bảy, chủ nhật hàng tuần Biện pháp 3: Tăng cờng chỉ đạo tổ chuyên môn làm tốt vai trò nồng cốt trong công tác phụ đạo học sinh yéu kém: - Chỉ đạo tổ chuyên môn nắm kế hoạch chỉ đạo của trờng, lên kế hoạch triển khai công tác phụ đạo học sinh yếu kém trong... năm học 2009-2 010 TT Tổ tshs Lớp 1 2 3 4 5 6 1 12 21 22 31 32 1 Tổ 1+ 2+3 7 8 9 10 4 42 51 52 1 Tổ 4+5 TT Thống kê số lợng HS yếu kém Môn Toán SL % 35 35 31 30 31 30 19 2 34 36 27 28 12 5 317 Đọc tiếng 1 0 0,5 01 0,3 TLV 2,9 1 Môn TV Đọc hiểu Chính tả 0 0 0 Nhìn bảng thống kê chất lợng cuối năm học 2009-2 010 , ta dễ dàng nhận thấy rằng, số lợng HS yếu của các lớp ngày càng giảm đáng kể KTĐK cuối năm, số. .. tránh, đổ 14 lỗi cho nhau) Riêng giáo viên lớp 5: Chuyển giao chất lợng học sinh lớp 5 lên THCS, lấy chất lợng kiểm tra cuối kỳ 2 các môn: Toán, Tiếng Việt làm cơ sở chính - Chú trọng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, vì những học sinh yếu thờng hay tự ti, hay mặc cảm - Nâng cao chất lợng dạy học học sinh yếu ở các khâu: + Xây dựng chơng trình, kế hoạch phụ đạo học sinh yếu ( đảm bảo kiến. .. lý: *Chỉ đạo phân loại học sinh yếu kém: đây là một việc làm tạo thuận lợi cho quá trình phụ đạo Đối tợng học sinh phải học phụ đạo là những học sinh có điểm kiểm tra định kì không đạt trung bình và cả những học sinh tuy có đạt trung bình nhng do chính giáo viên lập danh sách đề nghị cho phụ đạo vì không chắc với kết quả ấy Học sinh yếu kém có thể phân thành nhiều loại: Học sinh mất gốc từ lớp dới; học . tả TLV 1 1 1 35 0 1 2,9 2 1 2 35 01 2,9 3 2 1 31 0 4 2 2 30 0 1 3,3 1 3,3 5 3 1 31 01 3,2 1 3,2 1 3,2 6 3 2 30 01 3,2 1 3,3 Tổ 1+ 2+3 19 2 03 1, 6 1 0,5 3 1, 6 2 1, 1 7 4 1 34 01 2,9 3 8,8 1 2,9 8. đặc biệt trong năm học 2009-2 010 ở trờng TH số 1 Kiến Giang. - Hệ thống hoá và đề xuất các biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lợng dạy học của nhà trờng khăn. 2.Thực trạng công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở trờng tiểu học số 1 Kiến Giang: Công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém trong nhà trờng là việc làm hết sức tế nhị và đòi hỏi đầu t nhiều công sức,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học số 1 Kiến Giang., SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học số 1 Kiến Giang., SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học số 1 Kiến Giang.

Từ khóa liên quan