SKKN Tổ chức dạy học theo dự án phần Sinh vật và môi trường, chương trình Sinh học 9

40 3.3K 44
SKKN Tổ chức dạy học theo dự án phần Sinh vật và môi trường, chương trình Sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DHTH : Dạy học tích hợp DHDA : Dạy học dự án GV : Giáo viên HS : Học sinh MT : Môi trường CNTT: Công nghệ thông tin GĐ : Giai đoạn 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài Ngày nay, trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học có nhiều giáo viên đã chuyển từ sử dụng phấn bảng truyền thống sang dùng Powerpoint và các trang web như những phương tiện dạy học. Tuy nhiên, điều này cũng không thay đổi được bản chất của quá trình dạy học “lấy giáo viên làm trung tâm”. Một lớp học với các phương pháp dạy học lấy giáo viên làm trung tâm thường có đặc điểm: trong quá trình dạy học giáo viên nói nhiều hơn học sinh; giảng giải chủ yếu bằng cách thuyết trình; sách giáo khoa là tài liệu chính; bàn ghế được sắp xếp thành các dãy đối diện với bảng và giáo viên; học sinh không được tự do di chuyển chỗ ngồi. Trong khi đó, dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhấn mạnh tới vai trò chủ đạo của người học, “được tìm hiểu và thể nghiệm”. Đặc điểm của một lớp học với dạy học lấy học sinh làm trung tâm có đặc điểm: phần thảo luận của học sinh tương đương thậm chí nhiều hơn giảng giải của giáo viên; các hoạt động học tập được cá nhân tiến hành hoặc thực hiện trong các nhóm; học sinh có thể sử dụng nhiều tài liệu từ các nguồn khác nhau như tạp chí, internet các em có thể tự lựa chọn kiến thức phù hợp với nội dung bài học; tự quyết định hướng đi phù hợp với nội dung bài học. Vì vậy, song song với đổi mới nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy học để tích cực hóa hoạt động của học sinh thì đổi mới hình thức tổ chức dạy học cũng rất cần thiết. Việc tổ chức học sinh học tập theo dự án không chỉ giúp cho học sinh có được kiến thức bằng quá trình tự học, tự kiểm tra, đánh giá mà còn phát triển cho học sinh các kĩ năng xã hội như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết trình trước đám đông…đảm bảo yêu cầu của việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Xuất phát từ những lý do trên và ưu điểm của dạy học dự án, tôi lựa chọn đề tài: “Tổ chức dạy học theo dự án phần Sinh vật và môi trường, chương trình Sinh học 9” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho HS. 2 1.2. Mục đích nghiên cứu Sử dụng hình thức dạy học theo dự án để dạy học phần kiến thức “Sinh vật và môi trường” sinh học 9, THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học dự án. - Xác định quy trình tổ chức của việc dạy học theo dự án. - Xác định các kiến thức phần “Sinh vật và môi trường” sinh học 9 để thiết kế các hoạt động dạy học theo dự án. - Thực nghiệm sư phạm. 1.4. Phạm vi nghiên cứu Tổ chức dạy học theo nhóm phần kiến thức phần “Sinh vật và môi trường” thuộc sinh học 9 bậc THCS với mục đích hình thành tri thức mới. 1.5. Những đóng góp chính của đề tài - Thiết kế các hoạt động để tổ chức dạy học theo dự án phần kiến thức “Sinh vật và môi trường” sinh học 9 THCS. - Một số bài giảng mẫu phần “Sinh vật và môi trường” sinh học 9 THCS sử dụng hình thức dạy học theo dự án. 1.6. Lược sử nghiên cứu vấn đề * Trên thế giới Dạy học theo dự án đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Các nhà giáo dục từ những thế kỷ XVIII, XIX đã có các quan niệm đầu tiên về hình thức dạy học này. Điển hình là: 3 Rouseeau, H. Pestalozzi, F. Frobel và W.Humboldt, M.Knoll, K. Frey và B.S. de Boutemanrd, P.Petersen, C.Odenbach, D.Hansel [9]. Từ đầu thế kỷ 20, khi các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sở lý luận cho phương pháp dự án (Project method) và coi đây là phương pháp dạy học quan trọng để thực hiện dạy học hướng vào người học nhằm khắc phục nhược điểm của dạy học truyền thống. Ban đầu chỉ được áp dụng giảng dạy môn kỹ thuật ở các trường đại học và cao đẳng, dần dần được sử dụng rộng rãi trong các môn học khác ở trường phổ thông và trở nên phổ biến, nhất là ở các nước phát triển. Chính vì vậy mà cũng có rất nhiều khái niệm khác nhau về phương pháp dạy học theo dự án. Theo các nhà giáo dục Mỹ : Dạy học theo dự án (DHTDA) là quá trình mô phỏng và giải quyết các vấn đề thực tế. Trong đó học sinh tự lựa chọn đề tài và thực hiện các dự án học tập dựa trên sở thích và khả năng của bản thân. Các dự án học tập không chỉ giúp các em học tốt bài trên lớp mà còn mở rộng ra ngoài phạm vi lớp học khi các em được phát huy trí thông minh để hoàn thành dự án của mình [9]. Theo tổ chức giáo dục Oracle (Mỹ) dạy học theo dự án (project- based leaning- hoặc học dựa trên mô hình dự án) là một phương pháp học tập mang tính xây dựng, trong đó học sinh tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra những nhận định, kết luận về các vấn đề cụ thể. Bộ Giáo dục Singapore : Dạy học theo dự án là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống Quá trình học theo dự án giúp học sinh củng cố kiến thức và xây dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và học tập độc lập, chuẩn bị hành trang cho các em trong sự nghiệp học tập suốt đời và đối mặt với các thử thách trong cuộc sống [9]. 4 Theo dự án Việt - Bỉ : Dạy học theo dự án là một chuỗi các hoạt động dựa trên động cơ bên trong của học sinh nhằm khám phá và phát hiện một phần của thực tế (các chuỗi hoạt động thực tế : Thực hiện nghiên cứu; Khám phá các ý tưởng theo sở thích; Tìm hiểu và xây dựng kiến thức; Học liên môn; Giải quyết các vấn đề; Cộng tác với các thành viên trong nhóm; Giao tiếp; Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê. Theo Intel (Mỹ) : Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lý thuyết với thực hành và đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể giới thiệu được [9]. * Ở Việt Nam Từ năm 2003, chương trình “Dạy học cho tương lai” của Bộ Giáo Dục và Đào tạo kết hợp với Intel đã triển khai phương pháp dạy học theo dự án trong cả nước. Tiếp theo đó hàng loạt các tác giả đã có các bài viết, công trình liên quan đến dạy học theo dự án, trong đó dạy học theo dự án được coi là một trong những phương pháp dạy học tích cực. Ở trường Đại học, nhiều sinh viên, học viên đã có các nghiên cứu nhất định về dạy học theo dự án trong các khoá luận, luận văn tốt nghiệp. Từ các khái niệm trên, có thể hiểu: Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Kết quả dự án là những sản phẩm có thể trình bày, giới thiệu. [1] 5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2.1. Phạm vi áp dụng đề tài Dạy học theo dự án: Là một mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tìm tòi, sử dụng những kiến thức mà các em đã được học trong nhiều môn học khác nhau, liên kết những tri thức đó để tạo ra sản phẩm của chính mình. Với hình thức dạy học này, GV có thể áp dụng vào dạy bài nội dung mới, những bài ôn tập cuối chương, các tiết thực hành, hoặc GV có thể đưa ra một đề tài liên quan với nội dung bài học nhưng có tính liên hệ thực tế. Hình thức DHTDA không phải là hình thức dạy học mới mẻ trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam, hình thức này mới chỉ được áp dụng trong những năm gần đây, đặc biệt là đối với HS bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở. Chính vì thế, việc vận dụng nó như thế nào vẫn còn là vấn đề phân vân của các GV. Trong quá trình giảng dạy, chính bản thân tôi cũng không thể phủ nhận các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, vấn đáp ) vì nhờ những phương pháp này mà các em có được kiến thức của các môn học. Vì thế, vận dụng linh hoạt phương pháp cũ và phương pháp mới để phù hợp với nội dung kiến thức bài học là điều cần thiết. 2.2. Thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Sinh học ở các trường trung học cơ sở. Chúng tôi đã tìm hiểu thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án, kết quả như sau: - Không có phương pháp dạy học nào được đánh giá là hoàn toàn tích cực hay không tích cực; nghĩa là không có phương pháp nào là tối ưu trong dạy học. 6 - Hình thức DHTDA trong dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) ở các trường trung học cơ sở hầu hết vẫn chưa được tiến hành, và nếu có thì vẫn chưa đúng hình thức. - Có những giờ học được thực hiện bằng phương pháp DHTDA nhưng ở những hình thức khác nhau như bài tập nhóm, bài sưu tầm, bài thí nghiệm và chưa tuân theo quy trình đầy đủ của dạy học dự án. - Đối với HS: Các em vẫn còn rất bỡ ngỡ với hình thức học khá mới mẻ này. Tuy nhiên, khi được giao nhiệm vụ để bắt tay vào làm dự án các em tỏ ra rất phấn khởi và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả. Vì thế, nếu vận dụng tốt hình thức dạy học theo dự án vào dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao. 2.3 Đặc điểm của dạy học theo dự án Mục tiêu của dạy học theo dự án: Hướng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực; Tạo ra một sản phẩm; Thực hành nghiên cứu, Giải quyết một vấn đề; Rèn luyện, phát triển nhiều kĩ năng: kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kĩ năng tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, làm việc theo nhóm, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm. Mang tính thực tiễn: Các dự án học tập có nội dung gắn liền với thực tiễn đời sống, xã hội, có ý nghĩa thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và mang nội dung tích hợp. Tạo hứng thú người học: người học được tham gia chọn đề tài, nội dung phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân, được tham gia thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo ra các sản phẩm, do đó thúc đẩy năng lực của mỗi cá nhân trong quá trình hoàn thiện dự án. Tính tích hợp: Nội dung các dự án học tập có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp. Trong 7 quá trình thực hiện dự án, người học phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Tính tự lực cao của người học : Trong dạy học theo dự án, người dạy chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ. Vì vậy HS chính là chủ thể của dự án, bản thân các em phải tích cực, nỗ lực để hoàn thiện dự án. Phát huy khả năng làm việc theo nhóm: Các dự án thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm. Giữa các nhóm khác nhau cũng có sự thi đua lành mạnh, nhằm làm cho mỗi nhóm đều cố gắng hoàn thành tốt sản phẩm của mình. * Để một dự án có thể hoàn thành tốt cần: - Học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. - Dự án tập trung vào những mục tiêu học tập phù hợp với nội dung bài học và liên hệ tốt với các vấn đề của xã hội, đặc biệt là các vấn đề được nhiều người quan tâm. - Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình. - Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên. - Dự án có liên hệ với thực tế, có ý nghĩa đối với xã hội. - Học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm hoặc quá trình thực hiện. - Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ và thúc đẩy việc hoàn thành dự án. * Sản phẩm của dự án: Kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới dạng thu hoạch, báo cáo… Thông thường, sản phẩm học sinh phải hoàn thành gồm: - Bài thuyết trình trên powerpoint. - Bài thuyết trình trên word. - Các đoạn video, hình ảnh mà học sinh tự làm dựa trên kết quả điều tra, chụp ảnh… - Ngoài ra, các em có thể thiết kế các poster về nội dung dự án, các trang web… 8 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG - SINH HỌC 9 2.4. Tổ chức dạy học dự án phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) 2.4.1. Quy trình dạy học dự án Trên cơ sở quy trình chung của dạy học theo dự án, chúng tôi xây dựng tiến trình dạy học theo dự án cho phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) như sau: Giai đoạn 1: GV cùng HS thảo luận tình huống, giao nhiệm vụ cơ bản mà HS cần phải hoàn thành. HS thảo luận nhóm để lên kế hoạch thực hiện dự án bao gồm: thời gian làm việc, xác định địa điểm thực hiện, phân công lao động trong nhóm. GV kiểm tra tính khả thi của kế hoạch để sự có định hướng kịp thời. Giai đoạn 2: HS làm việc cá nhân và nhóm như kế hoạch đã vạch ra, thiết kế sản phẩm, chuẩn bị cho buổi seminar. GV theo dõi tiến độ thực hiện dự án và cố vấn khi được yêu cầu. Giai đoạn 3: HS thuyết trình sản phẩm của dự án trước tập thể lớp, GV trong vai khách mời. Giai đoạn 4: HS tham gia đánh giá dự án: mỗi HS tự đánh giá mức độ làm việc, nhóm đánh giá sự hợp tác của cá nhân. Dựa vào kết quả đó, GV đánh giá quá trình thực hiện và kết quả dự án của từng nhóm và mỗi học sinh. Thời gian thực hiện dự án Stt Giai đoạn Địa điểm Thời gian 1 Tổ chức tình huống vấn đề, lập kế hoạch Ngoài lớp 2 tuần 2 Thực hiện kế hoạch 3 Giới thiệu sản phẩm Trên lớp 2 tiết Đánh giá 9 GĐ 3: Giới thiệu sản phẩm GĐ 1: Xây dựng tình huống vấn đề, lên kế hoạch thực hiện GĐ 2: Thực hiện kế hoạch GĐ 4: Đánh giá 2.4.2. Các nội dung tổ chức dạy học theo dự án trong phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9). Trên cơ sở phân tích cấu trúc, mục tiêu, nội dung chương trình Sinh học 9, phần Sinh vật và môi trường và quy trình chung của dạy học theo dự án, vì thời gian có hạn nên chúng tôi mới chỉ vận dụng hình thức DHTDA vào các hoạt động ngoại khóa (tiết thực hành). Vận dụng dạy học theo dự án trong các hoạt động ngoại khóa sẽ cho phép triển khai được những dự án học tập có quy mô vượt không gian thời gian rộng lớn. Trong phần Sinh vật và môi trường có 2 bài thực hành. Dựa vào đặc điểm tự nhiên và xã hội của địa phương, chúng tôi đã tiến hành áp dụng 2 dự án là: - “Thương lắm Quảng Bình ơi” giúp HS tìm hiểu về các nhân tố sinh thái ở địa phương, đặc biệt là tìm hiểu về hậu quả của cơn bão số 10 vừa đi qua đã gây hậu quả nặng nề đến đời sống người dân. - “Chúng ta đang sống trong môi trường như thế nào” để tìm hiểu về sự ô nhiễm các loại môi trường Đất, Nước, Không khí ở địa phương. nhằm mục đích vừa cho học sinh thực hiện tốt bài thực hành, vừa để học sinh tiếp cận với thực tiễn địa phương, vừa nâng cao ý thức bảo tồn gìn giữ các giá trị thiên nhiên. 2.5 Thiết kế dạy học thực hành sử dụng hình thức dạy học theo dự án - tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Dự án 1: Tiêu đề bài dạy: Bài 45 – 46; Tiết 56, 47: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Tiêu đề dự án: THƯƠNG LẮM QUẢNG BÌNH ƠI! Mô tả HS đóng vai các phóng viên của chương trình VTV tìm hiểu ảnh hưởng của cơn 10 [...]... nghiệm - Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức hoạt động theo nhóm trong dạy học sinh học 9 THCS 3.2 Tổ chức thực nghiệm - Phương pháp thực nghiệm Quá trình dạy học được tiến hành trên 2 nhóm là nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng Nhóm đối chứng: Bài học được tiến hành theo bài soạn bình thường theo phân phối chương trình ngay tại lớp học Nhóm thực nghiệm được học theo giáo án dạy học theo dự án - Đối tượng... quá trình học tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Vũ Mai Anh, Hoàng Thanh Hồng, Ngô Văn Hưng, Phan Thị Lạc, Trần Thị Nhung (2008), Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội 2 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành ( 199 6), Lí luận dạy học Sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội 3 Lưu Đức Hải ( 199 9), Cơ sở khoa học môi trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 4 Trần Bá Hoành ( 199 4),... nghĩa của dự án Ý nghĩa đối với thực tiễn dạy học: - Dạy học dự án (DHDA) có tính liên môn, có nghĩa là nhiều môn học liên kết với nhau Một dự án dù là của môn nào, cũng phải đòi hỏi kiến thức của nhiều môn học để giải quyết Do vậy, các em cần phải biêt tổng hợp kiến thức của các môn Địa lý, Hóa học, Vật lý thì mới có thể hoàn thành được dự án * Đối với HS: - Trong quá trình thực hiện dự án có sự kết... nhóm sinh vật là: - Nhóm sinh vật biến nhiệt: + Bao gồm tất cả các sinh vật có thân nhiệt luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường + Thuộc nhóm này có các sinh vật như nấm, thực vật, động vật không xương sống và các loài động vật có xương sống thuộc các lớp: cá lưỡng cư, bò sát - Nhóm sinh vật hằng nhiệt ( đằng nhiệt): + Bao gồm các sinh vật có nhiệt độ có thể luôn giữ mức ổn định và không biến đổi theo. .. một dự án liên quan đến nội dung học, tạo vai trò cho HS trong dự án, làm cho vai trò của HS gắn với nội dung cần học (thiết kế các bài tập cho học sinh) … - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT trong dạy học - Qua thực tế, sau khi đã thực hiện dự án của mình, tôi đã nhận thấy HS... 19 HS lớp 91 , 94 ; là 2 lớp có số lượng HS tương đương và lực học tương tự nhau Các đặc điểm cần thiết của học sinh: + Đã nắm vững kiến thức chương I, II, III của chương trình Sinh học 9 + Có kiến thức cơ bản về các môn học liên quan (Địa lý, Vật lý, Hóa học ) + Yêu thích bộ môn, có hứng thú tìm tòi, ứng dụng khá công nghệ thông tin trong việc tìm tài liệu và sử dụng một số phần mềm như: Powerpoint và. .. quả học tập theo dự án - Cho HS tự kiểm tra, đánh giá dựa vào tiêu chí đánh giá: mỗi nhóm sẽ tự đánh giá điểm của các thành viên dựa vào mức độ hoạt động của từng thành viên Các thành viên trong nhóm tự đánh giá kết quả làm việc của nhóm mình Sau đó các nhóm tự đánh giá kết quả làm việc của nhau rồi GV mới đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm - GV đánh giá kết quả thực hiện dự án dựa vào... Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị sau: 1 Việc dạy học theo dự án bước đầu đem lại hiệu quả do đó cần được mở rộng ở trong các trường THCS 2 Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hình thức dạy học theo dự án cho đông đảo đội ngũ giáo viên trong các nhà trường 3 Trong phạm vi đề tài nghiên cứu chỉ dừng lại ở phần sinh vật và môi trường... Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy tổ chức dạy học theo dự án phù hợp với nội dung của nhiều bài và nhiều lớp học khác Do đó cần có hướng nghiên cứu mở rộng thêm ở các nội dung và các cấp khác đặc biệt là cấp THCS 4 Để tổ chức một tiết học theo dự án thành công thì công tác chuẩn bị của GV cũng rất quan trọng Bên cạnh đó việc đầu tư các trang thiết bị phòng học đầy đủ, đặc biệt... CHỨC DỰ ÁN - Tìm thông tin và chọn lọc thông tin Các kỹ năng học sinh - Làm việc theo nhóm cần có trước khi bắt - Sử dụng Internet để tìm thông tin, sử dụng được Word, Power đầu dự án point, 1 số phần mềm làm phim như: Movie maker, Proshow… Kế hoạch xây dựng GV triển khai tiêu chí đánh giá khi triển khai dự án mẫu đánh giá phẩm học sinh sản Sản phẩm được đánh giá theo các tiêu chí: - Nội dung (theo tiêu . nội dung dự án, các trang web… 8 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG - SINH HỌC 9 2.4. Tổ chức dạy học dự án phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) 2.4.1 để tổ chức dạy học theo dự án phần kiến thức Sinh vật và môi trường” sinh học 9 THCS. - Một số bài giảng mẫu phần Sinh vật và môi trường” sinh học 9 THCS sử dụng hình thức dạy học theo dự án. 1.6 9) 2.4.1. Quy trình dạy học dự án Trên cơ sở quy trình chung của dạy học theo dự án, chúng tôi xây dựng tiến trình dạy học theo dự án cho phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9) như sau: Giai

Ngày đăng: 16/04/2015, 17:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan