SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả giờ đọc hiểu văn bản trong trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần tiểu dẫn

27 1,617 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:51

1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I. Tóm tắt đề tài 3 II. Giới thiệu 4 II.1 Quan niệm đọc – hiểu văn bản trong dạy học Ngữ văn ………….4 II.2 Nhiệm vụ của phần Tiểu dẫn trong SGK Ngữ Văn THPT…… 5 II.2.1 Cung cấp các thông tin liên quan đến văn bản cho học sinh… 5 II.2.2 Định hướng tiếp nhận văn bản …………………………………….5 II.3 Những định hướng khi khai thác phần Tiểu dẫn trong SGK……… 6 II.3.1 Dựa vào SGK trong dạy học…………………………………….6 II.3.2 Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ………………………….7 II. 4 Một số phương pháp khai thác phần Tiểu dẫn……………………….8 II.4.1 Khai thác tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của tác giả……… 8 II.4.2 Khai thác những thông tin khái quát chung về văn bản…………9 II. 5 Một số phương pháp tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn……………… 12 II.5.1 Tổ chức cho học sinh làm việc với SGK…………………………12 II.5.2. Tổ chức cho học sinh đối thoại………………………………… 14 II.5.3 Tổ chức cho học sinh khai thác nội dung phần Tiểu dẫn bằng sơ đồ…15 II.5.4 Tổ chức cho học sinh kể chuyện để tạo sự lôi cuốn……………… 17 III. Phương pháp nghiên cứu 18 III.1. Khách thể nghiên cứu 18 III.2. Thiết kế nghiên cứu 18 III.3. Quy trình nghiên cứu 19 III.4. Đo lường và thu thập dữ liệu 20 IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả 22 IV.1. Bảng thống kê điểm kiểm tra 22 IV.2. Xử lí dữ liệu thống kê 22 IV.2.1. Cơ sở lý thuyết xử lý dữ liệu thống kê 23 IV.2.1.1. Mô tả dữ liệu 23 IV.2.1.2. Phép thử TTest 23 2 IV.2.1.3. Mức độ ảnh hưởng 23 IV.2.2. Xử lý dữ liệu thống kê 24 IV.3. Phân tích dữ liệu và bàn luận 24 V. Kết luận và khuyến nghị 25 V.1. Kết luận 25 V.2. Khuyến nghị 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VB: văn bản THPT : Trung học phổ thông GV: Giáo viên HS : Học sinh TP : Tác phẩm TPVH: Tác phẩm văn học TPVC: Tác phẩm văn chương SGK : Sách giáo khoa 3 I. TÓM TẮT Lâu nay trong giờ đọc hiểu văn bản (VB) ở THPT, GV và HS chủ yếu tập trung vào văn bản mà ít quan tâm đến những yếu tố ngoài văn bản. Song chính những yếu tố ngoài văn bản lại là những yếu tố quan trọng giúp GV và HS tiếp nhận, giải mã văn bản, đồng thời phát triển tư duy, phát huy tính tích cực chủ động và hứng thú học tập của HS. Chương trình SGK Ngữ văn THPT hiện nay được kết cấu, biên soạn theo hướng dạy học tích hợp nên phần tri thức đọc hiểu và những gì thể hiện ở phần Tiểu dẫn trở nên quan trọng. Để giúp HS tìm hiểu và khám phá TPVH thì những yếu tố ngoài văn bản trong Tiểu dẫn là những định hướng rất cần thiết giúp các em từng bước tìm hiểu, khám phá nội dung bài học, gián tiếp định hướng cho HS tiếp cận bài học. Phần Tiểu dẫn giới thiệu những tri thức đọc hiểu cần thiết nhằm giúp HS có được những định hướng ban đầu khi tiếp nhận văn bản. Phần này được thể hiện rõ trong các phần, các mục biên soạn của SGK văn học, song tôi nhận thấycòn ít tài liệu cũng như công trình nghiên cứu đề cập đến những cách thức cụ thể và phương pháp triển khai để hướng dẫn HS chiếm lĩnh phần nội dung kiến thức này một cách hiệu quả, giờ học phát huy được vai trò tích cực của HS. Với những cơ sở lí luận và định hướng sư phạm khi dạy phần tiểu dẫn, khai thác những yếu tố ngoài văn bản trong phần Tiểu dẫn là những nội dung quan trọng, là cơ sở, là tiền đề để đi vào nội dung văn bản. Thế nhưng, thực tế khai thác phần Tiểu dẫn vẫn còn nhiều bất ổn. GV thường chú trọng việc cung cấp kiến thức về tác giả, tác phẩm nhưng chưa có sự quan tâm đến việc hướng dẫn HS vận dụng nó để giải mã văn bản. Thông tin về thể loại của văn bản cũng ít được GV vận dụng thường xuyên để tiếp cận văn bản. Không ít GV còn lúng túng do không nắm chắc đặc trưng thể loại nên tiếp cận và phân tích không đúng hướng Qua tìm hiểu tôi nhận thấy nhiều GV chưa thực sự quan tâm tới phần Tiểu dẫn trong các đề kiểm tra thường xuyên và kiểm tra trong học kì nên khi tìm 4 hiểu về Tiểu dẫn thì GV và HS thường lướt qua phần này nên HS không nắm được những thông tin quan trọng. Vì vậy mà việc tiếp nhận TPVC ở HS bị hạn chế. Hơn nữa, cách khai thác phần Tiểu dẫn của GV hiện nay còn đơn điệu, qua loa không gợi được hứng thú học tập cho HS. Từ những thực trạng trên tôi đã xây dựng và khai thác phần Tiểu dẫn trong giờ đọc hiểu văn bản để giúp HS có cái nhìn sâu sắc hơn về băn bản sẽ học đồng thời tôi đưa ra những cách thức tổ chức dạy học phần tiểu dẫn tạo nên những hứng thú và hiệu quả cao khi tiếp nhận TPVC. Xuất phát từ những lí do trên, cùng với chủ trương đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đã thúc đẩy tôi lựa chọn : Một số phương pháp nâng cao hiệu quả trong giờ đọc hiểu văn bản ở trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn”, để góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học và tạo hứng thú học tập cho HS. Để đạt được những mục đích nghiên cứu của mình, tôi đã tiến hành nhiều phương pháp như sau : - Phương pháp quan sát, điều tra: Dùng phương pháp này để nắm được thực trạng dạy học phần Tiểu dẫn - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Dùng phương pháp này để phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề khai thác phần Tiểu dẫn từ đó xác lập các lý thuyết liên quan đến đề tài. - Phương pháp thực nghiệm: Dùng phương pháp này để kiểm chứng tính hợp lý và tính khả thi của các cách khai thác phần Tiểu dẫn. II. GIỚI THIỆU II.1 Quan niệm đọc – hiểu văn bản trong dạy học Ngữ văn. Lâu nay trong dạy học văn, người ta thường dùng thuật ngữ là “Giảng văn”, “Phân tích văn”…thì SGK cải cách đã thay bằng thuật ngữ “Đọc- hiểu văn bản”. 5 Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà thực chất là sự thay đổi thay đổi quan niệm về bản chất của môn Văn, cả về phương pháp dạy học Văn và các hoạt động khi tiếp nhận TPVH cũng có những thay đổi. Theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng “Đọc hiểu là một khái niệm khoa học chỉ mức độ cao nhất của hoạt động đọc; đọc hiểu đồng thời cũng chỉ năng lực văn của người đọc”.“Đọc hiểu là hoạt động truy tìm và giải mã ý nghĩa văn bản”. Còn với Giáo sư Trần Đình Sử “Đọc hiểu văn bản như một khâu đột phá trong việc đổi mới dạy học và thi môn Ngữ văn, là yêu cầu bức thiết đối với việc đào tạo nguồn nhân lực mới cho đất nước tiến theo các nước tiên tiến”. Như vậy, đọc hiểu là hoạt động đọc và giải mã các tầng ý nghĩa của văn bản thông qua khả năng tiếp nhận của HS. Đọc hiểu là tiếp xúc với văn bản, hiểu được nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn, các biện pháp nghệ thuật, thông hiểu các thông điệp tư tưởng, tình cảm của người viết và giá trị tự thân của hình tượng nghệ thuật. Với quan điểm phát huy vai trò chủ thể của HS, xuất phát từ đặc thù của văn chương (nghệ thuật ngôn từ), mà phương pháp dạy học Văn thay bằng khái niệm “Đọc hiểu văn bản”. II.2 Nhiệm vụ của phần Tiểu dẫn trong SGK Ngữ Văn THPT II.2.1 Cung cấp các thông tin liên quan đến văn bản cho học sinh. Phần Tiểu dẫn trong SGK Ngữ văn cung cấp cho HS tri thức về văn học sử như kiến thứcvề đặc điểm thời đại, hoàn cảnh ra đời của văn bản văn học, cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nhà văn, phong cách nghệ thuật của tác giả; cung cấp tri thức lí luận văn học ở dạng trực tiếp như thể loại. Đó chính là những phương tiện để khám phá văn bản theo quan điểm tiếp cận đồng bộ, giúp HS hiểu sâu sắc kiến thức văn học và tự các em có thể thẩm định, đánh giá kiến thức văn học ở một mức độ nào đó. II.2.2 Định hướng tiếp nhận văn bản. Tiếp nhân văn bản dựa trên kiến thức kiến thức về bối cảnh xã hội và văn hoá cũng như những hiểu biết về tác giả với nét tiểu sử, đặc trưng tư duy và 6 phong cách nghệ thuật… là những thông tin vô cùng quan trọng hỗ trợ quá trình tiếp cận và khám phá thế giới nghệ thuật trong tác phẩm. Giáo sư Phan Trọng Luận cho rằng: “Tất cả những gì nhà văn sáng tác đều có cội nguồn trực tiếp ở những sự kiện trong cuộc sống riêng tư của anh ta, ở tâm tư tình cảm của nhà văn đó”. Phần Tiểu dẫn trong SGK khi giới thiệu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn đã đặc biệt chú ý đến những sự kiện, những vấn đề liên quan đến văn bản sắp học. Những thông tin về cuộc đời tác giả như năm sinh, quê quán, gia đình, việc học hành, tư tưởng, tình cảm, những thăng trầm trong cuộc đời là điều kiện cần thiết để hiểu căn kẽ, thấu đáo về văn bản sẽ học. Không biết về tác giả cũng như những nét phong cách nghệ thuật của nhà văn thì khó lí giải được nội dung của VB một cách sâu sắc II.3 Những định hướng khi khai thác phần Tiểu dẫn trong SGK II.3.1 Dựa vào SGK trong dạy học. Để khai thác phần Tiểu dẫn có hiệu quả cao, ta phải căn cứ vào những nội dung chung và phương pháp giảng dạy mà người soạn SGK đã định hướng. SGK là công cụ cơ bản không thể thiếu bên cạnh những công cụ nghề nghiệp khác của người GV. Nó xác định mức độ, khối lượng kiến thức, kĩ năng tư duy cần truyền đạt cho HS, đồng thời nó còn có tác dụng gợi ý phương pháp giảng dạy và giáo dục mà không hạn chế sự sáng tạo, giúp GV nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. SGK có chức năng chuyển tải những thông tin về tri thức khoa học những kĩ năng, kĩ xảo, kích thích hứng thú học tập cho HS, giáo dục thẩm mĩ và chỉ đạo HS học tập. Người biên soạn SGK ngoài việc cung cấp thông tin thì phải “tính đến công việc học tập,phương thức, hoàn cảnh tiếp cận thông tin của SGK”. Điều đó có nghĩa là người biên soạn SGK phải quan tâm từ nội dung đến phương pháp học tập của HS. Để HS có thể phân tích, đánh giá tìm ra cái hay, cái đẹp của các TPVC, SGK đã đưa vào phần Tiểu dẫn mang tính chất, chức năng dẫn dắt, gợi mở để HS dựa vào đó mà tìm hiểu bài, học bài; GV soạn bài dựa vào đó mà lựa chọn 7 phương pháp dạy học phù hợp. Trong dạy học, chúng ta ý thức rằng, ngoài Chuẩn Kiến thức kĩ năng thì SGK là một căn cứ quan trọng để xây dựng và tiến hành các hoạt động giáo dục nhằm đạt được mục tiêu dạy học. II.3.2 Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ. Tiếp cận đồng bộ là“sự vận dụng hài hoà các phương pháp lịch sử phát sinh, lịch sử chức năng và cấu trúc văn bản khi tiếp cận TPVC” (GS Phan Trọng Luận) - Quan điểm tiếp cận lịch sử phát sinh định hướng phân tích tác phẩm từ các yếu tố ngoài văn bản nhưng có liên quan trực tiếp đến sự ra đời của tác phẩm như hoàn cảnh xã hội,tiểu sử tác giả, xu hướng thẩm mỹ của thời đại. Những yếu tố này giúp chúng ta có cơ sở giải mã văn bản có chiều sâu hơn. - Hướng tiếp cận lịch sử chức năng coi trọng tâm lý cảm thụ của HS khi tiếp nhận văn bản. Nó khơi dậy hoạt động nhận thức bên trong của người học. Văn học phản ánh cuộc sống bằng tư duy hình tượng và đến lượt nó được khẳng định bằng sự “đồng sáng tạo”của công chúng và bạn đọc. - Hướng tiếp cận theo cấu trúc bản thể văn bản được hiểu như sau: TPVH là một thực thể gồm nhiều bộ phận, nhiều phần tử mà giữa chúng có mối quan hệ và tác động qua lại với nhau. Có nghĩa TPVH là một chỉnh thể, một cấu trúc. Vì vậy khi khai thác văn bản phải đi vào tìm hiểu các bộ phận của chỉnh thể văn bản nghệ thuật, mà cụ thể là khai thác nội dung và hình thức đặt trong mối quan hệ chỉnh thể để hiểu sâu giá trị của tác phẩm. Tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn theo hướng tiếp cận đồng bộ là một trong những phương pháp dạy học hiện đại bởi vì nó vận dụng hài hoà, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố bên ngoài văn bản (Lịch sử phát sinh); yếu tố nội tại (Cấu trúc bản thể văn bản) và tâm lý tiếp nhận của người đọc (Lịch sử chức năng). Đó là những định hướng quan trọng để đi sâu giải mã văn bản. 8 II. 4 Một số phương pháp khai thác phần Tiểu dẫn. II.4.1 Khai thác tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của tác giả. Việc giới thiệu tiểu sử được coi là phần dẫn luận, mở đầu cho quá trình phân tích tác phẩm, cung cấp kiến thức cần thiết liên quan đến việc phân tích tác phẩm đồng thời định hướng cho sự cảm thụ tác phẩm của học sinh. * Khi khai thác phần tiểu sử nhà văn, GV phải chú ý đến việc vận dụng những thông tin về tác giả trong tiếp nhận văn bản. Cần tìm hiểu những chi tiết về hoàn cảnh xuất thân, gia đình, sở thích, cá tính của nhà văn. Khi khai thác phần cuộc đời thì chú ý đến những bước ngoặt trong cuộc đời có ý nghĩa hình thành cá tính, bản lĩnh của nhà văn có ảnh hưởng đậm nét đến quá trình hình thành văn bản. Thông tin về tiểu sử của tác giả khi đưa vào SGK đều có dụng ý soi sáng cho văn bản. Việc giới thiệu tên tuổi, quê hương nhà văn đều có ý nghĩa nhất định mà GV cần khai thác. Chẳng hạn trong tiểu dẫn về tác giả Tố Hữu, ta chú ý: Quê hương có ảnh hưởng gì đến sáng tác của nhà thơ ? * Tìm hiểu về tiểu sử tác giả, ta chú ý đến mối quan hệ giữa tác giả và thời đại mà nhà văn sống và sáng tác, với môi trường văn học, với chặng đường sáng tác, ảnh hưởng của giáo dục thời đại … là những kiến thức công cụ để tiếp cận văn bản. Các giai đoạn trong cuộc đời nhà văn là những mốc thời điểm quan trọng có ảnh hưởng đến sự chuyển biến về tư tưởng trong sáng tác của nhà văn. Vì vậy khi giới thiệu về tác giả cần chú ý đến đặc điểm này. Ví dụ: Nói về Nguyễn Minh Châu, SGK viết “Hành trình sáng tác của ông chia làm hai giai đọan rõ rệt: trước thập kỷ 80, ông là ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn; từ đầu thập kỷ 80 đến khi mất, ông chuyển hẳn sang cảm hứng đời tư - thế sự với những vấn đề đạo đức và triết l ý nhân sinh”. Khai thác nội dung này để thấy văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” nằm trong giai đoạn sáng tác nào và tư tưởng chi phối của giai đoạn sáng tác sau 1980: đó là cái nhìn đa chiều về cuộc sống và con người trong thời kỳ hội nhập. * Khi giới thiệu tác giả chúng ta chú ý đến việc khái quát là phong cách nghệ thuật của nhà văn bởi dây là một nội dung quan trọng để vận dụng giải mã văn 9 bản. Nếu biết được phong cách của một tác giả thì người đọc sẽ dễ dàng có một hướng tiếp cận đúng đắn tác phẩm của tác giả đó, giúp học sinh hình dung những nét khái quát về phong cách nghệ thuật của tác giả. Đó là một nội dung gợi dẫn cần thiết để học sinh có hướng tiếp nhận tác phẩm chính xác hơn, nhất là những nét phong cách được thể hiện trong văn bản đọc hiểu. Ví dụ: Giới thiệu phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân “uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, bộn bề nhằm tìm ra những chữ nghĩa xác đáng nhất, có khả năng làm lay động lòng người đọc nhiều nhất”. Thông tin này sẽ giúp ta tiếp nhận tác phẩm “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân rất hiểu quả. * Giới thiệu về các tác phẩm của tác ta phải gắn tác phẩm ấy với cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả. Khi khai thác nội dung trong phần Tiểu dẫn cũng cần chú ý đến những nhận định về đặc điểm nổi bật trong sáng tác của tác giả. Đây chính là những nhận định ngắn gọn nhưng có ý nghĩa liên quan nhiều nhất đến quá trình đọc hiểu văn bản. Chẳng hạn, khi chúng ta tiếp cận đọan trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm cần lưu ý đến nhận định trong SGK: “Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước con người Việt Nam”. Từ thông tin có được ở nhận định trên mà khi đọc - hiểu chúng ta sẽ có hướng tiếp nhận văn bản một cách đúng đắn để cảm nhận được cái nhìn, cảm xúc của chủ thể trữ tình biểu hiện ở hình ảnh thơ, ở những chi tiết về đất nước gắn liền với nhân dân được miêu tả, gợi ra trong đọan trích. II.4.2 Khai thác những thông tin khái quát chung về văn bản. Trong phần giới thiệu về tác giả thì hoàn cảnh sáng tác là nội dung không thể bỏ qua trong hoạt động đọc hiểu văn bản. Hoàn cảnh sáng tác cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của thời đại, cuộc sống của tác giả đối với tác phẩm. Trong giờ đọc – hiểu văn bản, GV không chỉ làm công việc giản đơn là cung cấp thông tin 10 về hoàn cảnh sáng tác mà điều cần thiết là nêu bật vai trò của hoàn cảnh sáng tác chi phối toàn bộ tác phẩm văn học. Thời đại tác phẩm ra đời, nhà văn sinh sống sẽ chi phối cái nhìn của nhà văn trong tác phẩm, là tiền đề tạo nên chiều sâu trong nội dung nghệ thuật của tác phẩm. Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác nghĩa là l ý giải sự ảnh hưởng của âm hưởng thời đại đến cảm hứng sáng tạo của tác phẩm như thế nào? Bởi lẽ, “Một trào lưu văn học xuất hiện bao giờ cũng trên cơ sở của một hoàn cảnh xã hội, văn hóa cụ thể và phản ánh những đòi hỏi nhất định của con người thời đại sản sinh ra nó”. Đối chiếu tác phẩm với thời đại đẻ ra nó để tìm “giá trị”, “tìm nghĩa”, “triết lý thẩm mỹ” của tác phẩm. Tư tưởng thời đại mà tác giả sống với những biến cố lịch sử căn bản và ảnh hưởng của chúng đối với đời sống văn hóa, tình hình phát triển của văn học mà từ đó tác phẩm ra đời cũng như những chuẩn mực xã hội mà thời đại đặt ra có liên quan đến tâm lý sáng tác, quan điểm sáng tác, phong cách sáng tác của tác giả. Tất cả các yếu tố trên đều tác động trực tiếp đến tác phẩm. Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm là hoàn cảnh nhỏ, hoàn cảnh cảm hứng chi phối trực tiếp sự xuất hiện của tác phẩm. Liên quan đến phần giới thiệu tác phẩm phải kể đến xuất xứ, vị trí của văn bản đọc hiểu. Nếu văn bản đọc hiểu là một đoạn trích thì Tiểu dẫn sẽ giới thiệu về vị trí đoạn trích trong tác phẩm. Với thông tin về vị trí đọan trích người đọc sẽ theo dõi được mạch cảm xúc trong tác phẩm nếu nó là thơ, nắm được diễn biến của cốt truyện nếu nó là truyện. Bài học trong SGK thường chỉ lấy một đoạn trích làm nội dung học tập. Để hiểu đoạn trích, việc đọc toàn bộ tác phẩm là cần thiết nhưng khó thực hiện trong phạm vi nhà trường. Vì vậy, tìm hiểu xuất xứ, vị trí đoạn trích là một cách để biết chung về tác phẩm. Từ đó có cơ sở để cảm nhận nội dung và ý nghĩa đoạn trích. Biết về xuất xứ của văn bản, HS đồng thời cũng biết được đôi nét về nội dung, nghệ thuật của văn bản. Bởi vì, TPVH là một hệ thống chỉnh thể được cấu tạo bằng ngôn ngữ nghệ thuật, được cấu kết chặt chẽ trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, giữa bộ phận và chỉnh thể… nên có tính tổ chức cao và có một sự ràng buộc lẫn nhau giữa các bộ phận. Giáo viên cần cho học sinh thấy được nội [...]... dụng một số phương pháp khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn khi muốn nâng cao hiệu quả của một số giờ đọc hiểu V Kết luận và khuyến nghị V.1 Kết luận Phần Tiểu dẫn có một vai trò rất lớn đối với hoạt động đọc hiểu văn bản Tiếp nhận được tri thức từ phần Tiểu dẫn là HS có được những tri thức nền tảng để đi vào quá trình tiếp nhận và giải mã văn bản có hiệu quả cao Thực tế cho thấy trong những... của phần Tiểu dẫn Ngoài ra, nghiên cứu vận dụng cách khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn kết hợp với những phương pháp đặc thù của bộ vào việc tìm hiểu một số văn bản văn học trong chương trình Ngữ Văn 11 và Ngữ văn 12 để tạo hứng thú cho HS khi tiếp nhận một tác phẩm văn chương cụ thể và giờ đọc hiểu đạt được hiểu quả cao nhất 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phan Trọng Luận ( 2010), Văn học nhà trường, ... Tiểu dẫn phù hợp để giờ đọc hiểu văn bản có hiệu quả Vì thế trong giờ đọc hiểu văn bản mỗi GV cần ý thức được việc khai thác những nội dung của phần Tiểu dẫn rất cần thiết cho quá trình đọc hiểu một văn bản văn học cũng tiếp nhận những kiến thức khác liên quan đến văn bản Khi dạy phần Tiểu dẫn, GV cần lưu ý phân bố thời gian hợp lý,phải biết kết hợp các phương pháp dạy học để học sinh có thể lĩnh hội... cách tổ chức dạy học có hiệu quả cao và dễ áp dụng Thế nhưng hiệu quả của việc sử dụng các cách khai thác phần Tiểu dẫn còn phụ thuộc vào trình độ, sự nhanh nhạy, năng động sáng tạo cũng như sự đầu tư nghiên cứu, xác định những vấn đề cần khai thác trong văn bản đọc hiểu của người GV và Đây là những cách thức tổ chức dạy học cơ bản mà dựa vào đó GV có thể lựa chọn cách dạy phần Tiểu dẫn phù hợp để giờ. .. vận dụng và khảo nghiệm thực tế việc khai thác cũng như tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn trong phạm vi một số bài học thuộc chương trình Ngữ Văn 10 song kết quả thu được qua 2 lớp Thực nghiệm và Đối chứng đã chứng tỏ được phần nào hiệu quả thiết thực của việc vận dụng những kiến thức được cung cấp trong phần Tiểu dẫn khi muốn nâng cao của giờ đọc hiểu văn bản văn học và hướng đi đúng của đề tài 25 V.2 Khuyến... Ngữ văn trong các trường phổ thông đang dần đánh mất vị thế của một môn học cuốn hút, say mê học trò thủa nào giờ đây chỉ còn là những tiết học thụ động, khiến học sinh cảm thấy nhàm chán.Có thể nói việc khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn có hiệu quả là một trong nhiều cách thức tạo sự hứng thú, lôi cuốn học sinh vào văn bản học nói riêng và môn Ngữ văn nói chung Mặc dù chỉ mới vận dụng và khảo... sơ lược về 11 thể loại của văn bản đọc hiểu trong phần Tiểu dẫn mà khi tiếp cận văn bản GV và HS phải biết vận dụng nó để việc đọc hiểu diễn ra một cách thuận lợi Ví dụ: Để hướng dẫn cho HS đọc hiểu văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu, GV cần khai thác nội dung về thể loại văn tế mà SGK đã đề cập như: hoàn cảnh sử dụng, các thể thường dùng trong văn tế (văn xuôi, thơ lục bát, song... lớn trong hoạt động hướng dẫn HS tìm hiểu phần Tiểu dẫn Hệ thống câu hỏi đặt ra theo một trình tự hợp lý để khai thác nội dung trong tiểu dẫn Tuy là phương pháp truyền thống nhưng sử dụng phương pháp này để dạy phần Tiểu dẫn lại phát huy hiệu quả cao vì huy động được số đông HS của lớp tham gia học tập GV nêu một câu hỏi chính (có thể kèm theo những câu hỏi gợi mở nếu cần) Ví dụ: Văn bản “ Chuyện chức. .. động Bảng III.2.1 Điểm kiểm tra của hai nhóm trước tác động Tiếp theo là thiết kế kiểm tra sau tác động đối với các lớp Thực nghiệm và lớp Đối chứng Lớp Thực nghiệm 10A10: Sử dụng một số phương pháp khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn như đã nêu vào quá trình tổ chức bài học trên lớp nhất là ở các bài đọc thêm và liên quan đến tác giả Lớp Đối chứng 10A11: Không sử dụng một số phương pháp khai thác. .. kế giáo án: trước khi khai thác phần đọc – hiểu đều tập trung khai thác sâu, kĩ lưỡng phần tiểu dẫn nhất là những kiến thức liên quan đến tác giả,hoàn cảnh ra đời của tác phẩm… - Dạy lớp Thực nghiệm: Khi hướng dẫn học sinh khai thác phần đọc hiểu thì đặt câu hỏi đi từ mức độ phát hiện đến tái hiện rồi khái quát nâng cao kết hợp với sơ đồ khái quát kiến thức cơ bản của phần tiểu dẫn hoặc trình chiếu . nâng cao hiệu quả trong giờ đọc hiểu văn bản ở trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần Tiểu dẫn , để góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học và tạo hứng thú học tập. xây dựng và khai thác phần Tiểu dẫn trong giờ đọc hiểu văn bản để giúp HS có cái nhìn sâu sắc hơn về băn bản sẽ học đồng thời tôi đưa ra những cách thức tổ chức dạy học phần tiểu dẫn tạo nên. cách khai thác phần Tiểu dẫn. II. GIỚI THIỆU II.1 Quan niệm đọc – hiểu văn bản trong dạy học Ngữ văn. Lâu nay trong dạy học văn, người ta thường dùng thuật ngữ là “Giảng văn , “Phân tích văn …thì
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả giờ đọc hiểu văn bản trong trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần tiểu dẫn, SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả giờ đọc hiểu văn bản trong trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần tiểu dẫn, SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả giờ đọc hiểu văn bản trong trường THPT qua khai thác và tổ chức dạy học phần tiểu dẫn

Từ khóa liên quan