0

SKKN Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9, và 11 môn tiếng anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

49 2,269 12
  • SKKN Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9, và 11 môn tiếng anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 14:57

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT KHÁNH SƠN …   … SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY CÂU ĐIỀU KIỆN SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ QUA CÁC BÀI 8, 9 VÀ 11 MÔN TIẾNG ANH 10 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Tên tác giả : Nguyễn Quốc Lịch Kèm theo: 03 phụ lục Năm học: 2013-2014 Nhận xét, xếp loại - Nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Xếp loại: ………… Khánh Sơn, ngày…….tháng……năm 2014 HIỆU TRƯỞNG MỤC LỤC Nội dung Trang I. Đặt vấn đề………………………… ………………………….… ……… … 1 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………….…… … 1 2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………….…….…1 3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………….……….… 2 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu………………… ……………………….…… 2 II. Giải quyết vấn đề…………………….…………………………… ………… 2 1. Cơ sở lý luận………………………………………………………… …………2 2. Thực trạng…………………………………………………………… …………3 3. Các biện pháp tiến hành…………………………………………… ………… 4 a. Tóm tắt ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ, khoa học và có hệ thống nội dung vấn đề ngữ pháp về câu điều kiện. ….……….… ……………… ……………4 b. Lập kế hoạch bài học theo phương pháp mới thật chuẩn, khoa học và phù hợp với đối tượng người học. ……………………………………………… ……. 13 c. Thực hiện tốt tiến trình dạy điểm ngữ pháp về câu điều kiện . …… …… … 13 d. Phân loại và xác định phương pháp làm các dạng bài tập về câu điều kiện… 14 e. Các biện pháp khác. ….…………………………………………………… 14 4. Hiệu quả……………………………………………… ………… ………….15 III. Kết luận ……………………………………………………… ………….17 1. Bài học kinh nghiệm…………………………………………………… …… 17 2. Đề xuất…………………………………………………………… …… … 18 A. Tư liệu tham khảo……… ……………………… ……… … ……………20 B. Phụ lục……………………………… đính kèm 3 phụ lục riêng (đóng thành tập) 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Câu điều kiện là một trong những điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp của chương trình tiếng Anh THPT nói chung và chương trình tiếng Anh 10 cơ bản nói riêng. Điểm ngữ pháp này đã được dạy ở cấp THCS (Lớp 9). Trong chương trình Tiếng Anh 10 câu điều kiện lại tiếp tục được dạy ở cấp độ cơ bản với lượng kiến thức dàn trải từ Unit 8 đến Unit 11. Trong chương trình Tiếng Anh 11 và Tiếng Anh 12 điểm ngữ pháp này được dạy đầy đủ từ cấp độ cơ bản đến nâng cao và mở rộng với nhiều dạng bài tập khác nhau. Trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào cao đẳng và đại học, điểm ngữ pháp này luôn có trong đề thi trong khi đó phần lớn học sinh khối lớp 10, khối lớp 11, và khối lớp 12 của Trường THPT Khánh Sơn chưa nắm vững được kiến thức cơ bản của điểm ngữ pháp này vì các lý do sau: - Một là, điểm ngữ pháp này khó, lượng kiến thức nhiều. - Hai là, giáo viên giảng dạy nếu không hệ thống và phân loại được các dạng bài tập hoặc thiếu kinh nghiệm giảng dạy hoặc thiếu sự sáng tạo khi dạy điểm ngữ pháp khó và phức tạp như điểm ngữ pháp này thì hiệu quả giảng dạy không cao. - Ba là, nếu việc dạy và học điểm ngữ pháp này không hiệu quả và kém chất lượng thì học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và vận dụng tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết khi gặp điểm ngữ pháp này. Thực tế việc dạy và học câu điều kiện tại đơn vị chúng tôi còn nhiều hạn chế nên dẫn đến tình trạng phần lớn học sinh gặp khó khăn đối với điểm ngữ pháp này trong các kỳ kiểm tra định kỳ, các kỳ thi và đặc biệt là các em không vận dụng được khi muốn diễn đạt ý nghĩ của mình trong văn nói hoặc viết. Chính những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài “Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9 và 11 môn tiếng Anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh” để tiến hành nghiên cứu, triển khai và áp dụng vào việc dạy và học câu điều kiện nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên. 2. Mục đích nghiên cứu Với việc nghiên cứu thành công đề tài này sẽ giúp cho giáo viên và học sinh Trường THPT Khánh Sơn có được những kết quả sau trong dạy và học : - Cách tổ chức tốt và có hiệu quả cho học sinh học tập tốt điểm ngữ pháp câu điều kiện qua các bài 8, 9, và 11 trong chương trình tiếng Anh lớp 10 chuẩn. - Hướng dẫn học sinh tự học tập và rèn luyện để học sinh có kỹ năng và kỹ xảo làm các dạng bài tập trong các kỳ kiểm tra định kỳ và các kỳ thi tốt nghiệp 2 THPT, các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng và đại học. Đồng thời học sinh vận dụng điểm ngữ pháp câu điều kiện có hiệu quả trong việc học tập bộ môn tiếng Anh và đặc biệt là vận dụng được điểm ngữ pháp này trong giao tiếp. 3. Phương pháp nghiên cứu a. Phương pháp thực nghiệm: giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm điểm ngữ pháp câu điều kiện với nhiều loại hình bài tập đa dạng theo chương trình chuẩn trên các đối tượng học sinh ở các lớp đang giảng dạy. b. Phương pháp điều tra: giáo viên tiến hành kiểm tra học sinh ở các lớp đang giảng dạy qua các hình thức: nghe – nói – đọc – viết. c. Phương pháp thống kê: giáo viên tiến hành thống kê kết quả đạt được của học sinh ở các lớp đang giảng dạy qua các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: a. Đối tượng nghiên cứu: đề tài được ứng dụng tiến hành thực hiện trên đối tượng là học sinh các lớp 10A và 10B đang giảng dạy trong năm học 2013-2014. b. Phạm vi nghiên cứu: sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng vào việc giảng dạy các bài học từ Unit 8, Unit 9 và Unit 11 trong chương trình tiếng Anh 10 chuẩn cho đối tượng là học sinh các lớp 10A và 10B mà tôi đã được lãnh đạo đơn vị phân công trong năm học 2013 – 2014. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lí luận: Ngày nay, cùng với việc phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chung của toàn cầu. Vì vậy việc dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông trở nên vô cùng quan trọng. Tiếng Anh là một phương tiện để cho các em học sinh tiếp cận với những thành tựu khoa học mới, mở rộng hiểu biết thêm cho các em về đất nước và con người trong nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới. Đặc biệt tiếng Anh là một công cụ để giao tiếp, hợp tác và phát triển kinh tế vì thế việc học tiếng Anh ở các cấp học ngày nay được chú trọng và yêu cầu cao. Vậy làm thế nào để cho việc giảng dạy tiếng Anh ở trường phổ thông có hiệu quả? Tìm tòi phương pháp dạy học mới và nâng cao hiệu quả dạy và học là một nhu cầu thiết yếu và quan trọng không chỉ đối với những người làm công tác quản lý giáo dục mà đặc biệt rất quan trọng đối với những người đang trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 3 Trong chương trình tiếng Anh THPT, câu điều kiện là một phần kiến thức quan trọng luôn có trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào cao đẳng và đại học. Muốn làm tốt được các dạng bài tập về câu điều kiện thì học sinh phải nắm vững các vấn đề cơ bản liên quan đến câu điều kiện, và các loại bài tập biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh. Nếu các em không hiểu được các cách dùng của các loại câu điều kiện, và các loại bài tập biến thể câu điều kiện thì các em sẽ gặp khó khăn trong các kỳ kiểm tra định kỳ, các kỳ thi. Chính vì thế việc nắm vững cách dùng của các loại câu điều kiện để làm được các dạng bài tập liên quan đến câu điều kiện là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng đối với các em học sinh trung học phổ thông nói chung và học sinh khối lớp 10 nói riêng. Hơn nữa theo phương pháp dạy học truyền thống: giáo viên là trung tâm còn học sinh chỉ thụ động ngồi nghe và ghi lại những gì giáo viên giảng nên tiết học ngữ pháp trở nên rất nặng nề, các em học sinh thiếu tính sáng tạo, tư duy trong quá trình học.Trong khi đó, với chương trình SGK mới hiện nay với phương châm lấy người học làm trung tâm, luôn yêu cầu giáo viên và học sinh phải có tầm nhìn tích cực hơn trong quá trình dạy và học. Vì vậy học sinh có khả năng tư duy, sáng tạo và chủ động hơn, đồng thời giáo viên cũng đầu tư nhiều hơn, nghiên cứu kỹ càng hơn cho mỗi bài giảng của mình. Từ những tồn tại nêu trên cùng với những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, tôi đã chọn đề tài để thực hiện. Khi thực hiện đề tài tôi cố gắng sưu tầm và phân loại các dạng bài tập khác nhau để giới thiệu cho các em học sinh và áp dụng những thủ thuật giảng dạy mới nhằm giúp các em hiểu và làm được các dạng bài tập đồng thời giúp các em khắc phục những yếu kém về điểm ngữ pháp câu điều kiện. 2. Thực trạng: Trong chương trình tiếng Anh 10 chuẩn sách giáo khoa mới điểm ngữ pháp câu điều kiện dàn trải và được phân bố rất rộng qua các tiết học Reading, Speaking, Listening, Writing và đặc biệt là phần Language Focus của các bài 8, 9 và 11: Bài 8: Câu điều kiện loại 1 (Conditional sentence: type 1). Bài 9: Câu điều kiện loại 2 (Conditional sentence: type 2). Bài 11: Câu điều kiện loại 3 (Conditional sentence: type 3). Đối với học sinh của trường chúng tôi, việc học tiếng Anh của phần lớn học sinh là ở trình độ yếu kém vì hơn 2/3 học sinh là con em đồng bào Raglay nên tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ 3 của các em. Trong khi lực học đa phần các em yếu mà điểm ngữ pháp câu điều kiện lại khó và phức tạp. Thêm vào đó, thực tế việc dạy và học câu điều kiện tại đơn vị còn nhiều hạn chế do giáo viên trong tổ ngoại ngữ đa phần mới ra trường còn non kinh nghiệm, thời gian thực hành trên lớp hạn chế, bài tập về điểm ngữ pháp này được trình bày trong sách giáo khoa còn ít, chưa đa dạng hóa nên dẫn đến tình trạng phần lớn học sinh gặp khó khăn đối với điểm 4 ngữ pháp này trong các kỳ kiểm tra định kỳ, các kỳ thi và đặc biệt là các em không vận dụng được khi muốn diễn đạt ý nghĩ của mình trong văn nói hoặc viết. Với sự tồn tại của những khó khăn và hạn chế trên nên kết quả đạt được trong quá trình dạy và học chưa được cao. Điều đó được minh chứng qua kết quả bài kiểm tra khảo sát về vấn đề ngữ pháp này trước khi vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy với số liệu thống kê như sau: Giỏi Khá TB Yếu Kém Lớp TS HS SL % SL % SL % SL % SL % 10A 41 2 4.9 3 7.3 16 39 14 34.1 6 14.6 10B 39 0 2 5.1 13 33.3 16 41 8 20.5 (Đính kèm: Phụ lục 1 Bài kiểm tra của học sinh trước khi áp dụng SKKN) Để khắc phục và giải quyết tình trạng nêu trên tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, thực hiện và đúc rút ra một số giải pháp nhằm để chia sẻ cùng các đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy điểm ngữ pháp câu điều kiện hầu mong muốn cải thiện và nâng cao chất lượng của việc dạy và học điểm ngữ pháp này nhằm tạo ra các tiết học ngữ pháp sinh động, có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho học sinh làm các dạng bài tập để cho học sinh dễ nhớ, dễ hiểu và mang lại kết quả tốt trong các bài kiểm tra định kỳ, các kỳ thi và đặc biệt là các em vận dụng được điểm ngữ pháp này trong cả bốn kĩ năng: nghe – nói – đọc – viết. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể. 3. Các biện pháp tiến hành: a. Tóm tắt ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ, khoa học và có hệ thống nội dung vấn đề ngữ pháp về câu điều kiện. Để học sinh có kiến thức tổng quát về cách dùng và cấu trúc của tất cả các loại câu điều kiện và các vấn đề ngữ pháp có liên quan đến câu điều kiện tôi đã nghiên cứu kỹ nội dung điểm ngữ pháp này trong các tài liệu như sách giáo khoa, sách giáo viên, các loại sách bài tập, sách ngữ pháp và đặc biệt là các tài liệu chuyên môn chuyên sâu về ngữ pháp của các tác giả uy tín trong và ngoài nước. Từ đó tôi tóm tắt một cách ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ, khoa học và có hệ thống nội dung vấn đề ngữ pháp câu điều kiện để làm tư liệu cấp phát cho học sinh làm tư liệu học tập riêng của các em. Với biện pháp này tôi đã giải quyết được việc thiếu tư liệu học tập của học sinh vì đa phần các em không có đủ điều kiện để mua sách tham khảo và đặc biệt ở vùng cao miền núi Khánh Sơn tư liệu học tập bộ môn tiếng Anh rất khan hiếm. 5 Hơn nữa, với cách thức tóm tắt ngắn gọn, minh họa bằng những ví dụ cụ thể và phần tóm tắt lý thuyết khoa khọc, rõ ràng tôi đã giúp các em học tập tốt và hiệu quả điểm ngữ pháp này. Dưới đây là bản tóm tắt về các loại câu điều kiện mà tôi đã cấp phát cho học sinh làm tư liệu học tập: CONDITIONAL SENTENCES ( CÂU ĐIỀU KIỆN ) Câu điều kiện gồm có hai mệnh đề: một mệnh đề nêu lên điều kiện được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện (If - clause) và một mệnh đề còn lại nêu lên kết quả được gọi là mệnh đề chính (Main clause). Ví dụ: If it rains, I will stay at home. (= I will stay at home if it rains.) If- clause: If it rains Main clause: I will stay at home. Lưu ý: - Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể hoán đổi vị trí cho nhau. - Nếu mệnh đề điều kiện (If – clause) đứng ở đầu câu thì mệnh đề này được ngăn cách với mệnh đề chính (Main clause) bằng dấu phẩy (,). Trong tiếng Anh có ba loại câu điều kiện chính: câu điều kiện loại 1,2, và 3. Tuy nhiên cần lưu ý các loại biến thể khác trong câu điều kiện. A. TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES (Các loại câu điều kiện) I. Conditional sentence: type 1 (Câu điều kiện loại 1) 1. Cách dùng: - Diễn tả những hành động, sự việc có khả năng thực hiện được, hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 2. Cấu trúc: If clause Main clause Present simple If + S + V/ V- s/es Future simple S + will + V (bare inf.) Ex: If I find her address, I will send her an invitation. If Mary does not feel better tomorrow, she will see a doctor. Lưu ý: Ngoài cách dùng trên ta còn có các cách dùng khác sau đây: 1. Diễn tả sự cho phép với can: Ex: If you finish your homework, you can go out. 2. Diễn tả sự khuyên bảo với should: 6 Ex: If you want to become a good student, you should study hard. Với cách dùng mở rộng này ta có thể dùng cấu trúc sau: If clause Main clause Present simple If + S + V/ V- s/es Future simple S + can/must/should… + V (bare inf.) 3. Diễn tả sự việc có thể xảy ra nhưng rất hiếm: Ex: If I should find any dust on the chair, I will slap your face. (với những trường hợp này, thì sau if ta nên dùng thêm “should”) 4. Dùng với thì hiện tại hoàn thành: Ex: If you have finished the report, let’s go for a walk 5. Dùng trong câu mệnh lệnh: If + S + V/V-s/es, + V (bare inf.) + O Ex1: If you go to the Post Office, mail this letter for me. Ex2: Please call me if you hear anything from Jane. Ex3: If Tom comes, give him this grammar book. II. Conditional sentence: type 2 (Câu điều kiện loại 2) 1. Cách dùng: - Diễn tả những hành động, sự việc không thể xảy ra ở hiện tại; hoàn toàn trái ngược với thực trạng ở hiện tại. 2. Cấu trúc: If clause Main clause Past Subjunctive If + S + V(past)/were Present Conditional S + would + V (bare inf.) Ex1: If I had a lot of free time, I would go swimming. (= I haven’t got free time, so I won’t go swimming.) Ex2: If Tom were here, he would know the answer. (= Tom isn’t here, so he doesn’t know the answer.) Ex3: I would call him if I knew his phone number. (= I don’t know his phone number, so I won’t call him.) 7 Lưu ý: - Past Subjunctive: (Quá khứ giả định) là hình thức quá khứ đơn của động từ nhưng ngoại trừ động từ “to be” chúng ta chỉ dùng một hình thức WERE cho tất cả các ngôi. - Theo ngữ pháp truyền thống chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, nhưng theo ngữ pháp hiện nay “was” cũng được chấp nhận cho ngôi he, she, it và I. - Biến thể cơ bản: COULD và MIGHT có thể thay thế cho WOULD để chỉ khả năng: Ex1: If he tried, he might succeed in his job. (= He might succeed in his job if he tried.) Ex2: My father could speak Spanish well if he lived in Spain. (If my father lived in Spain, he could speak Spanish well.) Ex3: If John worked hard, he could pass his exam. (John could pass his exam if he worked hard.) III. Conditional sentence: type 3 (Câu điều kiện loại 3) 1. Cách dùng: - Diễn tả những sự việc, hành động không thể xảy ra trong quá khứ; hoàn toàn trái ngược với thực trạng trong quá khứ. 2. Cấu trúc: If clause Main clause Past Perfect If + S + had + V (past participle) Perfect Conditional S + would have + V(past participle) Ex1. If I had known the answer, I would have told her. Ex2. I would have gotten the scholarship if I had studied harder. Lưu ý: Các biến thể cơ bản: - Dùng chỉ sự chủ quan, sự cho phép với could. Ex1: If I had taken part in the competition last week, I could have won a prize. Ex2: If you had finished your homework last night, you could have gone to the cinema. - Dùng chỉ khả năng khách quan với might. Ex: If it had rained much, the last crop might have been better. Ngoài ba loại câu điều kiện nêu trên còn có các loại điều kiện đặc biệt sau đây: IV. Conditional sentence: type zero (Câu điều kiện loại 0) 1. Cách dùng: [...]... được câu điều kiện, các em có thể làm được các dạng bài tập câu điều kiện khi vốn từ của các em còn hạn chế, đồng thời giúp các em học sinh khá giỏi nắm được những kiến thức tổng quát liên quan đến câu điều kiện một cách lô-gích và thực hành vận dụng các loại bài tập về câu điều kiện một cách nhuần nhuyễn 4 Hiệu quả: Bằng việc thực hiện các giải pháp trên một cách hợp lý và hiệu quả khi áp dụng sáng. .. nghe-nói-đọcviết tiếng Anh của các em được cải thiện rõ rệt - Học sinh đạt kết quả cao hơn khi làm những bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ về câu điều kiện - Tăng khả năng sáng tạo và năng động của học sinh khi vận dụng câu điều kiện vào việc thực hành nói và viết Tóm lại, đa số học sinh ở các lớp do tôi phụ trách có thể làm được các dạng bài tập về câu điều kiện một cách nhuần nhuyễn Việc vận dụng sáng kiến... tốt các dụng cụ trực quan, hình vẽ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy d Phân loại và xác định phương pháp làm các dạng bài tập về câu điều kiện Sau khi học sinh đã nắm vững lý thuyết về cách dùng của các loại câu điều kiện, tôi tiến hành giảng giải thêm cho các em học sinh về cách phân loại và xác định để rút ra phương pháp riêng làm các dạng bài tập khác nhau về câu điều kiện Khi học sinh. .. này vào giảng dạy các bài học ngữ pháp ở Unit 8, Unit 9, và Unit 11 về câu điều kiện của chương trình tiếng Anh 10 chuẩn sách giáo khoa mới theo những giải pháp đã nêu trên, tôi thấy có những ưu điểm và đạt được những kết quả sau: - Học sinh có nhiều hứng thú hơn trong giờ học ngữ pháp về câu điều kiện - Học sinh mạnh dạn làm việc theo cặp, nhóm - Khả năng vận dụng câu điều kiện khi thực hành các kỹ... là, sáng kiến kinh nghiệm này giúp việc học ngữ pháp về câu điều kiện của các em học sinh đồng bào Raglay ở một huyện miền núi như Khánh Sơn – nơi tiếng Anh như ngoại ngữ thứ 3 của các em trở nên có hệ thống, dễ tiếp thu và đạt hiệu quả cao hơn Chất lượng và hiệu quả đã được kiểm chứng qua nhiều hình thức như: nghe – nói – đọc – viết qua từng giờ học trên lớp Để theo dõi kết quả học tập của học sinh và. .. thuyết và biết tự đúc rút ra những cách giải các dạng bài tập khác nhau về các loại câu điều kiện và các dạng bài tập biến thể khác của câu điều kiện tôi tiến hành thu thập và phân loại các dạng bài tập ngữ pháp để cho các em có nguồn tài liệu tự học tập ở nhà hoặc trao đổi cùng làm với bạn học Sau đây là một số dạng bài tập mẫu tôi đã sưu tầm từ các nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy ( danh mục... học ngữ pháp về câu điều kiện bằng cách: + Hệ thống các điểm ngữ pháp chính và các điểm ngữ pháp có liên quan để chuẩn bị cho tiết học về vấn đề ngữ pháp liên quan đến câu điều kiện + Xem trước các dạng bài tập và tham khảo ví dụ mẫu ở sách giáo khoa và các sách tham khảo để rút ra những nhận xét về các vấn đề ngữ pháp liên quan đến câu điều kiện Sau khi đã nắm vững lý thuyết và thực hành các bài tập. .. quả sẽ làm cho bài học ngữ pháp sinh động hơn và học sinh sẽ học tập hứng thú hơn Tôi thường tiến hành dạy các điểm ngữ pháp 14 về câu điều kiện trên bảng thông minh Activboard vì các tính năng của Activboard sẽ giúp cho giáo viên và học sinh thao tác linh hoạt và đặc biệt là giáo viên sẽ truyền đạt lý thuyết và bài tập hiệu quả hơn với phần mềm này Ngoài ra, đối với học sinh tôi yêu cầu các em phải chuẩn... tiết dạy, đặc điểm, năng lực của học sinh từng lớp - Sử dụng tốt các phương tiện, đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy ngữ pháp về câu điều kiện: sử dụng và khai thác hiệu quả các tranh ảnh, biểu bảng sẵn có trong sách giáo khoa và sách giáo viên, giáo viên cần tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm Việc sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết học ngữ pháp một cách có hiệu quả sẽ... lớn học sinh đã nắm được các kiến thức cơ bản và áp dụng làm được các dạng bài tập về câu điều kiện Với sáng kiến kinh nghiệm này giúp học sinh học tập hứng thú và tích cực, chủ động hơn trong việc lĩnh hội kiến thức và phát triển các kỹ năng nghe-nói-đọcviết Không khí học tập của giờ học ngữ pháp trở nên sôi nổi, nhẹ nhàng, học sinh không còn bị lúng túng, lo ngại và ngao ngán tiết học ngữ pháp về câu . Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9 và 11 môn tiếng Anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh để tiến hành nghiên cứu, triển khai và áp dụng vào việc dạy và học. đến câu điều kiện, và các loại bài tập biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh. Nếu các em không hiểu được các cách dùng của các loại câu điều kiện, và các loại bài tập biến thể câu điều kiện. những kết quả sau trong dạy và học : - Cách tổ chức tốt và có hiệu quả cho học sinh học tập tốt điểm ngữ pháp câu điều kiện qua các bài 8, 9, và 11 trong chương trình tiếng Anh lớp 10 chuẩn.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9, và 11 môn tiếng anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh, SKKN Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9, và 11 môn tiếng anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh, SKKN Dạy câu điều kiện sáng tạo và hiệu quả qua các bài 8, 9, và 11 môn tiếng anh 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Từ khóa liên quan