SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình ở trường Mần non Đồng tâm

31 16K 101
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình ở trường Mần non Đồng tâm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt hoạt động tạo hình trường Mần non Đồng tâm” I Sơ yếu lý lịch: Họ tên : Nguyễn Thị Thu Ngày sinh : 25/05/1976 Chức vụ : Giáo viên trường Mầm Non Đồng Tâm Trình độ chun mơn : Cao Đẳng sư phạm Mầm non Khen thưởng : Giáo viên giỏi cấp trường Năm vào ngành : Tháng 8/2003 Năm học 2013 - 2014 Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC Nội Dung PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Mục đích đề tài Phạm vi đề tài PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu II Thực trạng vấn đề Thuận lợi Khó khăn Khảo sát thực tế Phần III Các biện pháp thực Tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính tích cực, khả sáng tạo trẻ Phối kết hợp tuyên truyền với phụ huynh Tiến hành cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa vào dạy 3.1 Chuẩn bị trước dạy trẻ làm quen với hoạt động tạo hình 3.2 Gây hứng thú cho trẻ hoạt động tạo hình 3.3 Hoạt động tạo hình lúc nơi 3.4 Sưu tầm nguyên vật liệu để dạy trẻ hoạt động tạo hình làm đồ dung, đồ chơi đa dạng phóng phú 3.5 Hướng dẫn trẻ số kỹ tạo hình 3.6 Giáo viên biết cách nhận xét, đánh giá sản phẩm, dạy trẻ cách đánh giá sản phẩm 3.7 Ứng dụng công nghệ thong tin vào hoạt động tạo hình PHẦN IV: KẾT LUẬN Kết luận Khuyến nghị Tài liệu tham khảo Ý kiến đánh giá xếp loại PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Nguyễn Thị Thu Trang 3 4 5 5 6 8 11 11 11 12 13 16 19 26 28 29 29 30 31 32 Sáng kiến kinh nghiệm I Lý chọn đề tài Cơ sở lý luận Bác Hồ nói: “Khơng có giáo dục khơng nói đến kinh tế văn hoá” Sản phẩm giáo dục người, mà người mục tiêu, động lực phát triển đất nước, tương lai, hệ trẻ Vì việc chăm sóc giáo dục trẻ từ cịn nhỏ vô quan trọng nghiệp giáo dục, nhằm hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ sau Trong chương trình giáo dục mầm non, hoạt động tạo hình ln hấp dẫn trẻ lứa tuổi mầm non, giúp trẻ phản ánh giới xung quanh sống người cách đa dạng phong phú hấp dẫn trẻ lứa tuổi mẫu giáo Thơng qua tạo hình trẻ thử sức việc thể sáng tạo giới riêng theo tư Hoạt động tạo hình phát triển trẻ khả quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, khả phối hợp mắt tay, hoàn thiện số kỹ (vẽ, phối màu ) Trẻ thích tự tay vẽ dù häa tiÕt cịn đơn giản nhà, cây, hoa, mưa, vẽ biển mang lại cho trẻ cảm xúc thực tạo sản phẩm Cịn trẻ khơng thích, khơng hứng thú trẻ vẽ đại khái cho xong cm thy hi lòng với sản phẩm Hn na tư trẻ gắn liền với cảm xúc, ý muốn chủ quan nên trẻ ghi nhớ trẻ cảm thấy thích thú say mê thực ý tưởng Ngồi ra, vẽ cịn hình thành trẻ kỹ như: tư ngồi ngn, k nng cm bỳt, sử dụng màu sắc kỹ cần thiết Qua việc tổ chức hoạt động tạo hình trẻ có nhìn bao quát giới xung quanh, có quan niệm đắn nhận xét hay, đẹp sống, hướng trẻ đến với “Chân - Thiện - Mĩ” Cơ sở thực tế Trong thực tế việc tổ chức hoạt động tạo hình theo phương pháp hành mang lại hiệu tới việc phát triển thẩm mỹ cho trẻ Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm Xong chất lượng đạt chưa cao khả sang tạo hạn chế Giáo viên dạy cịn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, chép, trẻ chưa phát huy hêt khả tư sáng tạo linh hoạt trẻ Các hoạt động học chưa tạo hứng thú, chưa thu hút hứng thú trẻ Kỹ nặn, vẽ, cắt xé dán, tô mầu bố cục tranh Với thực tế nên tơi sâu nghiên cứu, tìm tịi, học hỏi đồng nghiệp qua tài liệu nghành, để giúp tất em lớp làm sản phẩm đẹp, trẻ thỏa trí tị mị, sáng tạo mong muốn tạo sản phẩm đơi bàn tay khéo léo mình, từ nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình Đó lý tơi chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt hoạt động tạo hình Trường mầm non Đồng Tâm” Mục đích đề tài - Đề tài đánh giá thực trạng, tìm biện pháp thực nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động tạo hình Phạm vi đề tài - Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt hoạt động tạo hình Trường mầm non Đồng Tâm” - Phạm vi: Lớp tuổi A2 Trường Mầm non Đồng Tâm - Huyện Mỹ Đức TP Hà Nội - Thời gian thực đề tài: Trong năm học: Từ tháng 9/ 2013 đến tháng 4/2014 Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Con người sinh khơng phải có sẵn khiếu thẩm mĩ, khơng có tài bên mình, mà phải địi hỏi thơng qua giáo dục hoạt động từ tài khả bộc lộ phát triển Nhất trẻ nhỏ, Việc học trẻ không đơn đưa đứa trẻ vào khuôn phép chặt chẽ, mà học trẻ thông qua chơi, “Trẻ chơi mà học, học mà chơi” Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm Vì việc chăm sóc, giáo dục trẻ cịn nhỏ vô quan trọng nghiệp giáo dục, nhằm hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ sau Nâng cao chất lượng nói chung, hoạt động tạo hình nói riêng việc làm cần thiết để phát huy khiếu trẻ cách tự nhiên Trong chương trình giáo dục mầm non, hoạt động tạo hình ln hẫm dẫn trẻ mầm non, giúp trẻ phản ánh giới xung quanh sống người cách đa dạng phong phú hấp dẫn trẻ mẫu giáo Hoạt động tạo hình giúp trẻ khả quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, khả phối hợp mắt tay, hoàn thiện số kỹ : vẽ ,nặn, xé dán Thơng qua hoạt động tạo hình mà trẻ thử sức viêc thể sáng tạo giới riêng theo tư trẻ Chính giáo viên mầm non tơi muốn nâng cao nhận thức thân đồng thời góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ phát triển toàn diên II Thực trạng vấn đề Trẻ mẫu giáo "chơi mà học, học mà chơi" Trẻ hiếu động, tò mị, ham muốn học hỏi, tìm hiểu giới xung quanh Trong chơi, trẻ thực học để lĩnh hội khái niệm ban đầu tri thức tiền khoa học Biết tầm quan trọng đó, người giáo viên cần phải coi trọng việc tạo môi trường giáo dục trẻ hoạt động thiết thực, nhằm phát triển cách toàn diện tất lĩnh vực: Trí tuệ - Đạo đức - Thẩm mĩ - Thể lực Từ đó, giúp trẻ hồn thiện nhân cách, ngơn ngữ, tư duy, phát triển kỹ thực hành, giao tiếp, ứng xử Đối với việc giáo dục phát nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động tạo hình có vị trí quan trọng Hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động chúng nhìn thấy giới xung quanh, làm trẻ rung động mạnh mẽ gây cho chúng rung động xúc cảm, tình cảm tích cực Hoạt động tạo hình hoạt động có đầy đủ điều kiện Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm để đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất hình thành phẩm chất kĩ ban đầu người thành viên xã hội biết tích cực, sáng tạo Hiểu tầm quan trọng đó, tơi ln tìm tịi biện pháp, phương pháp tốt để giúp trẻ hoạt động tích cực lĩnh vực Sau khảo sát thăm dị tơi nhận thấy mặt khó khăm thuận lợi sau Thuận lợi - Luôn ban giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ mặt, sâu, sát uốn nắn nội dung, phương pháp chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ công tác giảng dạy Tài liệu giáo dục mầm non cập nhập kịp thời, tham gia đầy đủ lớp học bồi dưỡng phòng Giáo dục Trường tổ chức… học tập trường bạn - Về sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy học Cảnh quang nhà trường thống mát, có che bóng mát, cảnh góp phần lớn cho trẻ quan sát hoạt động ngồi trời, từ cung cấp cho trẻ biểu tượng thể hiểu biết giới xung quang Khó khăn Bên cạch thuận lợi thực đề tài tơi gặp nhiều khó khăn: - Công việc giáo viên lớp nhiều, thời gian riêng để làm đồ dùng đồ chơi - Đội ngũ giáo viên trường trẻ, phần nhiều độ tuổi sinh nở nuôi nhỏ nên thời gian trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp bị hạn chế * Về phía gia đình: Nhận thức số phụ huynh học sinh chưa đồng đều, cho việc trẻ đến trường chơi học thứ yếu * Về phía nhà trường: Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm Đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ cho công tác giảng dạy, Ban giám hiệu tạo điều kiện cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi lớp đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày giáo viên - Giáo viên quán triệt, tiếp thu, bồi dưỡng nội dung kế hoạch chuyên đề cách đầy đủ, sử dụng nguyên vật liệu sẳn có địa phương thể đồng chương trình đổi cho độ tuổi * Về phía trẻ: - Số trẻ lớp chưa đồng chất lượng, nhiều cháu cịn nhút nhát trẻ chưa tích cực chủ động học tập Một số trẻ không học qua lởp Mẫu giáo nên kĩ vẽ , nặn , xé dán yếu - Các bậc phụ huynh mải làm ăn kinh tế quan tâm đến việc học tập nên khả tiếp cận nghệ thuật trẻ chưa tốt - Nhiều trẻ thiếu tự tin tự chọn màu để vẽ tô, lớp tổ chức hoạt động tạo hình trẻ hay có tâm lý chờ đợi cô hướng dẫn, chưa mạnh dạn thực tạo hình theo khả ý thích Khảo sát thực tế (Số liệu điều tra trước thực đề tài) Trước thực đề tài đầu năm học 2013 – 2014 tiến hành khảo sát chất lượng trẻ lớp A2 phụ trách với 30 trẻ/lớp, để nắm bắt kỹ tạo hình trẻ để từ có biện pháp hướng dẫn trẻ STT Kết đầu năm Số lượng trẻ Tỷ lệ % 10 23,3 14 46,7 20 Xếp loại kỹ tạo hình Số trẻ đạt loại giỏi Số trẻ đạt loại Số trẻ đạt loại trung bình Số trẻ đạt loại yếu, Qua số liệu điều tra điều tơi phải suy nghĩ làm để dạy trẻ đạt hiệu cao đưa trẻ vào hoạt động tạo hình cách tự nguyện tạo cho trẻ học cách thoải mái, tự tin, khơng gị bó, trẻ ln hứng thú học đồng thời tạo cho trẻ có kĩ kiến thức phong phú tạo hình, tơi thấy kỹ tạo hình trẻ khơng đồng đều, nhiều trẻ kỹ yếu Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm trung bình Vậy để nâng cao kỹ tạo hình trẻ, tơi cịn tìm tòi kinh nghiệm qua sách, báo, intennts học hỏi kinh nghiệm trường bạn để tự trau thêm kiến thức cho Từ có biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động tạo hình Trong học tơi ln quan tâm đến cháu trung bình, yếu nhiều gợi ý bước Động viên kịp thời để tạo hứng thú cho trẻ Để hình thành kỹ vẽ cho trẻ yếu, lên kế hoạch rèn trẻ vào buổi chiều, hoạt động đón trả trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời Trong học vẽ, tơi xếp trẻ ngồi cạnh trẻ yếu để trẻ yếu học tập trẻ Đối với trẻ khá: gợi ý, khuyến khích để phát huy trí tưởng tượng sáng tạo trẻ để tạo nhiều tranh đẹp PHẦN III CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Tạo mơi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực, khả sáng tạo trẻ Mơi trường lớp học đẹp yếu tố trực tiết tác động hàng ngày đến trẻ việc xây dựng cảnh quang trường đặc biệt quan tâm Tơi trang trí xắp xếp lớp học phù hợp hài hòa, hợp lý tạo ý hấp dẫn lơi trẻ, với góc mở chủ yếu sản phẩm cô trẻ tự làm từ nguyên vật liệu sẵn có địa phương Tạo hội cho trẻ khám phá mới, thích thú, sáng tạo, tiếp nhận cảm xúc…Hàng ngày tơi cho trẻ lựa chọn học Nguyễn Thị Thu Sáng kiến kinh nghiệm liệu để trẻ thể tuỳ theo ý muốn, qua trẻ học phát triển kỹ Trẻ vẽ, cắt, dán, tưởng tượng Tơi xếp vật liệu cho trẻ thấy rõ lấy đựơc dễ dàng để thực ý tưởng mình, vào lúc mà trẻ thích trưng bày sản phẩm Tạo mơi trường nghệ thuật xung quanh trẻ như: Bầy đồ chơi đẹp, xắp xếp nguyên vật liệu cách hợp lý đẹp mắt… Trang trí mơi trường lớp học đẹp, thẩm mỹ, thường xuyên thay đổi theo chủ điểm, kích thích trẻ phụ huynh quan sát ngắm nghía cụ thể: (Ảnh chủ điểm động vật) (Hình ảnh đồ chơi làm từ nguyên vệt liệu chủ điểm động vật) (Hình ảnh chủ điểm: Nước tượng tự nhiên) - Ngồi tơi cịn bố trí khơng gian góc tạo hình phía lớp để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên giúp trẻ có trạng thái cảm xúc tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình hoạt động Nguyễn Thị Thu 10 Sáng kiến kinh nghiệm Tôi dùng nguyên vật liệu để dạy tạo hình làm đồ dùng cô phù hợp với bài, chủ điểm Những nguyên vật liệu xung quanh ta dễ kiễm cây, cỏ khơ, bẹ ngơ, rơm, báo cũ Với vật liệu đơn giản, đồ dùng tưởng chừng bình thường xung quanh tạo tranh đẹp để làm tranh mẫu VD: Ở chủ điểm “ Thế giới động vật ’’ với cây, giấy mầu, sách báo cũ làm tranh sau: (Tranh xé dán đàn cá hoạ báo) (Tranh xé dán đàn cá làm giấy màu) (Tranh xé dán đàn gà cây) (Tranh xé dán hoa mùa xuân) Những đồ dùng mẫu đảm bảo nội dung, mầu sắc, an toàn sử dụng lâu dài, để trẻ quan sát nhận xét, giúp trẻ tích luỹ nhiều cảm xúc, vốn hiểu biết để thể tranh Từ phát huy trí tưởng tượng sáng tạo trẻ Nếu hoạt động tạo hình mà cho trẻ chơi với vật liệu tự nhiên giúp cho trẻ không nhận biết đặc điểm khác nhau, nhận biết số loại cây, mà giúp trẻ rèn khéo léo đơi bàn tay, óc quan sát tâm hồn nhậy cảm với thiên nhiên Với cách làm hoạt động tạo hình tơi có nhiều sản phẩm trẻ ngộ nghĩnh phong phú 3.5 Hướng dẫn trẻ số kỹ tạo hình Cô không nên lạm dụng sản phẩm làm mẫu, làm mẫu sử dụng vật mẫu kích thích trẻ tích cực tư duy, tìm kiếm cách thể Nếu xem nhiều sản phẩm mẫu xem cô làm mẫu làm tê liệt cảm xúc Nguyễn Thị Thu 17 Sáng kiến kinh nghiệm trước trẻ, làm giảm tính tích cực hoạt động trí tuệ trẻ, hoạt động cần thiết để tạo hình làm mẫu đầy đủ, trẻ việc ghi nhớ bắt chước đủ Mặc dù việc thực hoạt động tạo hình cách có kỹ thuật khơng phải điều kiện chủ yếu nhiệm vụ hoạt động tạo hình, song việc nắm kỹ thuật đúng, đa dạng chuẩn xác điều cần thiết, lẽ cho phép trẻ miêu tả vật, tượng, tạo bố cục trang trí đưa vào cảm nghĩ, ươc mơ cách dễ dàng phong phú Vì vào đầu năm học hướng dẫn cháu nắm vững kĩ tạo hình tơi dạy trẻ từ dẽ đến khó sau: Dạy vẽ: Tôi giúp trẻ nắm vững cách chuẩn xác màu sắc, đường nét, hình dạng, kích thước, bố cục hình vẽ, bố cục tranh Cần giáo dục trẻ hiểu tranh công nhận đẹp không thiết phải giống mẫu hay khác, mà đẹp thể tính độc đáo sản phẩm qua cách trình bày, ý tưởng hay cách tơ màu cho đẹp mắt phù hợp với thực tế VD1: Dạy trẻ “Vẽ biển” Chúng bố, mẹ cho tắm biển chưa? Nước biển có màu ? thấy sóng biển nào? Sóng biển mạnh … Và cho trẻ xem tranh vẽ biển xếp nội dung bố cục vào thời gian khác để trẻ tự nhận xét tranh vẽ biển theo ý hiểu Bằng ngơn ngữ miêu tả, tơi hướng trẻ nhận xét vẻ đẹp tranh qua nội dung, màu sắc, bố cục xắp xếp: Vẽ cảnh biển lúc bình minh cảnh biển hồng bng xuống Có thể nói hiệu ngơn ngữ miêu tả cao, giúp trẻ tái tạo, hình dung cách sinh động tranh vẽ Khi trẻ có kiến thức biển, tơi hỏi trẻ thích vẽ biển vào thời điểm nào? có biển? gợi ý cách vẽ bãi cát, màu xanh mây trời nước, hình dạng thuyền buồm, dãy núi, cánh chim hải âu bay lợn…Trẻ có bước đầu thể sắc thái biểu cảm tranh nhờ mà sản phẩm trẻ tạo trông sinh đông, hấp dẫn Nguyễn Thị Thu 18 Sáng kiến kinh nghiệm (Tranh vẽ biển cháu Mai Phương) (Tranh vẽ biển cháu Lâm Duy) (Tranh vẽ biển cháu Hiếu Nam) VD2: “Vẽ vật sống gia đình”: Con vịt kiếm ăn đâu? Đàn gà kiếm mồi, gà mẹ bới đất tìm giun cho gà con, vẽ thể hai chân gà mẹ bới đất Những gà có chạy, chạy chân gà nào? (Tranh vẽ vật ni gia đình cháu Lan Phượng) Dạy nặn: Dạy trẻ nắm vững kĩ xoay tròn, ấn bẹp, bẻ cong, vuốt nhọn, dàn mỏng, cách chia đất… Giúp cháu biết cách ước lượng tỉ lệ phần sản phẩm chia đất hiểu sản phẩm nặn đẹp phải có cân đối, bóng, màu sắc hài hòa Khi trẻ nắm thủ pháp nặn sử dụng dụng cụ phụ trợ trẻ có khả thể đặc điểm hình thù bề mặt vật cách tỉ mỉ hơn, phức tạp hơn, sinh động VD: Bài "Nặn thỏ" dạng phải chuẩn bị vật mẫu to trẻ nhiều đồng thời chuẩn bị số vật mẫu nhỏ trẻ quan sát kĩ hơn, chuẩn bị bàn xoay để trẻ quan sát tất hướng thỏ cho trẻ ngồi đội hình vịng cung Thơng qua việc đàm thoại màu sắc cách chọn màu, cách chia tỉ lệ đất giúp trẻ thực tốt làm Thơng qua tơi lồng hép nội dung giáo dục nhằm phát triển tình cảm đạo đưc tình cảm xã hội trẻ Từ cảm xúc tạo hình, trẻ bắt đầu cảm nhận, phân biệt hình dạng thể hình dáng vật mẫu, phát triển thao tác tạo hình, đồng thời khả tri giác mắt Trẻ bồi dưỡng khả điều khiển mắt thao tác tốt có khả truyền đạt hình dáng vật mẫu xác nhiêu Nguyễn Thị Thu 19 Sáng kiến kinh nghiệm Nặn thỏ (vật mẫu cô) Cho trẻ quan sát Dạy cắt dán: Cô giúp cháu biết cách cầm kéo cách, thực kĩ cắt nhát thẳng, cong, tròn, cách gấp cắt giấy cho ngắn, cách ước lượng xếp bố cục lên tranh phếch hồ cho thẳng Với kĩ cắt gây nhiều khó khăn cho trẻ, tìm giấy qua sử dụng (giấy A4 in bị hư, giấy báo…) cho cháu tập cắt kĩ vào lúc nơi để trẻ có nhiều hội cầm kéo thực kĩ cắt hoàn thiện Dạy xé dán: Cô dạy cháu nắm kĩ xé dọc, xé vụn, xé cong lượn, cong tròn Với kĩ nhiều trẻ chưa thành thạo, phải kiên nhẫn dạy cháu kiên trì thực nhiệm vụ giao, tuyệt đối không nhờ bạn làm giúp hấp tấp vội vàng cho xong Trẻ hay xé cách cầm đầu giấy xé thằng theo chiều dọc tờ giấy, cô cần cho trẻ cách xé ngón tay (cái trỏ bàn tay ), xé nhích tí đề yêu cầu xé nét thẳng hay nét cong sản phẩm không nhăn, không bị đứt, nét xé mịn, xếp bố cục đều, dán phẳng Cơ chuẩn bị cho trẻ tập xé luc nơi qua cách xé theo hình ảnh sưu tầm giấy báo, tranh ảnh… để rèn dần kĩ xé giấy cho trẻ Việc dạy trẻ nắm vững kỹ năng, rèn luyện kỹ xảo có tính chất kỹ thuật cần địi hỏi ơn luyện bền bỉ có hệ thống Trẻ nắm tốt kỹ thuật q trình tạo hình trẻ trở nên dễ dàng, thú vị nhờ mà làm tăng hứng thú trẻ hoạt động, làm phát triển khả sáng tạo trẻ Với kiến thức, kỹ xé dán trẻ học, đôi bàn tay khéo léo cháu tạo sản phẩm sau (Tranh xé hoa giấy mầu cháu Thùy Phương ) (Tranh xé dán đàn cá cháu Hà Anh ) Nguyễn Thị Thu 20 Sáng kiến kinh nghiệm (Tranh xé dán thuyền biển cháu Đình Hưng) (Tranh xé dán đàn cá họa báo cháu Yến Nhi) 3.6 Giáo viên biết cách nhận xét, đánh giá sản phẩm, dạy trẻ cách đánh giá sản phẩm Bên cạnh định hướng , phương pháp giúp trẻ học tốt hoạt động tạo hình, có điều khơng thể thiếu được, khích lệ động viên kịp thời cô giáo sản phẩm mà trẻ làm ra, hay trẻ hưa làm tốt hay chưa hồn thành xong sản phẩm lời khích lệ làm cho trẻ cố gắng hoạt động lần sau Việc nhận xét sản phẩm giáo viên sản phẩm trẻ quan trọng, giúp cho trẻ rút kinh nghiệm để làm tốt vào lần sau, bước đầu hình thành khả nhận xét đánh giá tác phẩm nghệ thuật thân trẻ Biết rõ điều tạo hình tơi ln biết cách động viên khích lệ trẻ dúng lúc khéo léo nêu hạn chế cịn trẻ để khơng làm trẻ tự thấy thỏa mãn khả thân để tiếp tục cố gắng nữa, bên cạnh đó, hoạt động đặt câu hỏi như: “con thấy thích sản phẩm nhất? Vì lại thích sản phẩm nhất? Để làm nên sản phẩm phải làm nào?”, để hình thành trẻ tiền đề đánh giá, nhận xét sản phẩm Tuy nhiên việc đánh giá sản phẩm trẻ cần phải xác, phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ cách cảm nhận trẻđối với tác phẩm nghệ thuật Khi đánh giá sản phẩm tạo hình trẻ tơi ln vào điểm sau: Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi: lứa tuổi có mức độp khả TH khác nhau, dánh giá dược khả trẻ phải nhìn vào khả trẻ độ tuổi làm gì? Bên cạch đặc điểm tâm sinh lí cần phải dựa vào mục tiêu đặt hoạt động tạo hình quan trọng Khơng nên ơm đồm nhiều mục tiêu hoạt động mà cần đưa mục tiêu phù hợp từ Nguyễn Thị Thu 21 Sáng kiến kinh nghiệm dựa vào mục tiêu để đánh giá trẻ đạt nvà chưa đạt Dựa vào nội dung hoạt động tạo hình để đánh giá lực trẻ, tiến dần trình từ đầu năm học cuối năm để thấy chuyển biến rõ rệt khả tạo hình trẻ Khi nhận xét cô phải khéo léo, lời lẽ nhận xét sản phẩm phải gây cho trẻ niềm vui sướng chúng tao nên, phải nhấn mạnh thành cơng sáng tạo, ý định tạo hình thú vị trẻ, phải cho tyer thấy giống vật với hình ảnh miêu tả giúp cho trẻ thể tình cảm , thái độ trước kết hoạt động Bằng lời nói tơi rèn luyện cho trẻ khả nhận xét kết hoạt động trẻ, nhận thiếu xót có hướng sửa chữa thiếu xót 3.7 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tạo hình Ngày lĩnh vực cơng nghệ thơng tin phát triển với tốc độ nhanh chóng, tơi cập nhật thơng tin từ internet để download hình ảnh, video clip ứng dụng vào dạy trẻ Trẻ xác hoá biểu tượng, hấp dẫn, hút trẻ vào hoạt động Đặc biêt giúp giảm bớt đồ dùng không cần thiết, giảm bớt sức lao động giáo viên giảm bớt chi phí Tơi cịn thiết kế giảng điện tử chương trình powerpoint kidpix như: dạy “Vẽ số vật ni gia đình) Tơi cho trẻ xem số hình ảnh động mà tơi quay video cho trẻ xem để giới thiệu dạy, Nguyễn Thị Thu 22 Sáng kiến kinh nghiệm (Vi deo vật ni gia đình) Nguyễn Thị Thu 23 Sáng kiến kinh nghiệm Hay (Nặn số vật sống rừng) Tơi tìm mạng internet để download hình ảnh, vật sống rừng cho trẻ quan sát qua tơi giới thiệu cho trẻ vật, tư thế, dáng đi, màu lơng, làm gì… (Video vật sống rừng) Nguyễn Thị Thu 24 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu 25 Sáng kiến kinh nghiệm PHẦN IV: KẾT QUẢ Qua thời gian nghiên cứu thực biện pháp vào dạy lớp tơi nói hình thức truyền đạt có khoa học, truyền thụ kiến thức có phần sáng tạo, áp dụng phương pháp thay đổi giáo án, sử dụng công nghệ thơng tin cho hoạt động tạo hình thêm sinh động, hấp dẫn, lôi trẻ đa trẻ vào hoạt động thật thoải mái nhẹ nhàng, trẻ hoà vào giới nghệ thuật qua trẻ ham học hỏi, phát huy óc tư tính sáng tạo tích cực hoạt động từ dần tăng số cháu có khả tạo hình tốt Kết thể rõ qua việc đánh giá sản phẩm trẻ hoạt động tạo hình đầu năm cuối năm học 2013 - 2014 sau: Xếp Đầu năm Số loại kỹ TT tạo Cuối năm Số lượng hình Tốt Khá TB Yếu trẻ 14 Tỷ lệ % So với đầu năm Tăng Tỷ lệ % lượng trẻ Số lượng trẻ 10 12 40 23,3 13 43,4 46,7 16,6 20 0 PHẦN IV: KẾT LUẬN Giảm Tỷ lệ Số % lượng 30 20 0 0 Tỷ lệ % 0 30 100 Kết luận: Qua trình nghiên cứu thực tế lớp tơi rút cho học bổ ích giúp tơi có nhiều kinh nghiệm lên lớp Điều quan trọng trẻ chuẩn bị tri thức cho trẻ, kết hợp với việc soạn giáo án đầy đủ, sáng tạo có thủ thuật lên lớp Xây dựng thiết kế nội dung hoạt động, nội dung tích hợp nhẹ nhàng khơng gị ép Ln tạo cho trẻ bầu khơng khí thoải mái, dân chủ nhận xét, đánh giá sản phẩm tạo hình trẻ Khuyến khích sản phẩm mang tính sáng tạo, nhận xét góp ý trẻ sản phẩm bạn, động viên trẻ nêu thắc mắc vấn đề trẻ quan sát, tìm hiểu Dành ưu tiên thích đáng cho Nguyễn Thị Thu 26 Sáng kiến kinh nghiệm suy nghĩ thông minh, sáng tạo trẻ, tạo điều kiện để trẻ tham gia nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh để trẻ tri giác đồ vật, không cho trẻ xem lâu nhiều sản phẩm tạo hình gây cho trẻ tâm lí dựa dẫm, chờ đợi lười sáng tạo Khi có xem nhiều vật mẫu bé động não hơn, bé bị phân tâm, khó tập trung Ví có vài hình ảnh gợi ý bé “nghiên cứu” thật kỹ cố nghĩ thật nhiều ý tưởng khác để thể độc đáo cá nhân trẻ Nhưng có hoặt nhiều vật mẫu đa dạng… vây quanh bé không dừng lại lâu với mẫu để “tư duy” kỹ lưỡng Để trẻ học tốt hoạt động tạo hình trước hết giáo phải thực người bạn lớn trẻ, kịp thời lắng nghe ý kiến, giải thích, động viên giúp đỡ trẻ cịn lúng túng Cơ ln tham gia đầy đủ buổi thao giảng ngành trờng tổ chức Quá trình giảng dạy phải quan tâm đến trẻ để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp, ln ln phải hồ nhập với giới trẻ thơ, cô hiểu trẻ thể tạo cho trẻ cảm giác tự tin, thoải mái đạt hiệu cao học Trên số kinh nghiệm nhỏ mà thực với trẻ mẫu giáo lớn (5 - tuổi) lớp A2 Trường mầm non Đồng Tâm Tơi kính mong quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chuyên môn, ban giám hiệu, hội đồng khoa học cấp trường bạn bè đồng nghiệp giúp làm phong phú kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi nói riêng hoạt động khác nói chung để góp phần tốt cho cơng tác giáo dục mầm non Khuyến nghị: Trên số kinh nghiệm nhỏ tơi áp dụng có kết tốt hoạt động tạo hình lớp mẫu giáo – tuổi trường mầm non Đồng Tâm Trẻ lớp hào hứng tham gia vào hoạt động tạo hình Tuy kinh nghiệm cịn khiêm tốn ®óc rót từ thực tiễn giảng dạy, muốn tổng Nguyễn Thị Thu 27 Sáng kiến kinh nghiệm hợp lại để trao đổi với cỏc bn ng nghip Với đề tài đà hoàn chỉnh Tôi kính mong c s góp ý chỉnh sứa ban giám hiệu nhà trờng, lÃnh đạo Phòng giáo dục đào tạo, để đề tài đợc hoàn thiện Phũng giỏo dc v o to cần tạo điều quan tâm việc cung cấp trang thiêt bị đồ dùng, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy học Gãp phÇn mang lại hiệu bớc cao chất lợng hiệu giáo dục cho Huyện nhà M c, ngy 20 tháng 04 năm 2014 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Thu ý kiÕn nhận xét đánh giá xếp loại hội đồng khoa häc cÊp trêng …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Thu 28 Sỏng kin kinh nghim ý kiến nhận xét đánh giá xếp loại hội đồng khoa học cấp së ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo: Chng trỡnh chăm sóc giáo dục trẻ - tuổi (NXB Bộ giáo dục) d2 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua môn làm quen văn học (NXB Đại học sư phạm Hà Nội) Tạp chí giáo dục Mầm non Mạng Mạng Internet Nguyễn Thị Thu 29 Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu 30 ... cho trẻ hoạt động tạo hình Phạm vi đề tài - Đối tượng nghiên cứu: ? ?Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt hoạt động tạo hình Trường mầm non Đồng Tâm? ?? - Phạm vi: Lớp tuổi A2 Trường Mầm non Đồng. .. chức hoạt động tạo hình Đó lý tơi chọn đề tài: ? ?Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt hoạt động tạo hình Trường mầm non Đồng Tâm? ?? Mục đích đề tài - Đề tài đánh giá thực trạng, tìm biện pháp thực... bị trước dạy trẻ làm quen với hoạt động tạo hình 3.2 Gây hứng thú cho trẻ hoạt động tạo hình 3.3 Hoạt động tạo hình lúc nơi 3.4 Sưu tầm nguyên vật liệu để dạy trẻ hoạt động tạo hình làm đồ dung,

Ngày đăng: 14/04/2015, 20:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan