SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

28 3.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 20:24

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON HỒNG SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON Lĩnh vực : Quản lý Tác giả : Trần Thị Thúy Tình Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị : Trường Mầm non Hồng Sơn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : Trần Thị Thúy Tình Sinh ngày : 28/02/1971 Nơi sinh : Xã Hồng Sơn – Huyện Mỹ Đức – TP. Hà Nội Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm mầm non Chức vụ : Hiệu trưởng Năm vào ngành : 1990 Đơn vị công tác : Trường MN Hồng Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội Khen thưởng : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM A: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỷ 21 là thế kỷ văn minh trí tuệ - nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO. Do vậy con người cần phải năng động, sáng tạo để phù hợp với su thế phát triển của thế giới. Chuẩn bị cho con người, xã hội phát triển với thời đại là nhiệm vụ của đất nước Việt Nam nói chung và trước hết là đặt lên vai ngành giáo dục trách nhiệm vô cùng quan trọng, đòi hỏi ngành giáo dục phải có những phương pháp dạy và học một cách tích cực và giáo dục mầm non là tiền đề cho giáo dục tiểu học với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi, đây là thời gian có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ em. Bởi giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Góp phần nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực cho đất nước sau này. Cho nên để thực hiện đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra là: “Chăm sóc giáo dục trẻ trước 6 tuổi một cách chất lượng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ trên cơ sở một chương trình dạy trẻ khoa học, một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề và hiểu biết nghiệp vụ, một hệ thống trường lớp phù hợp với các loại hình đa dạng và một cơ sở giáo dục mầm non chuẩn mực, một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ đến từng gia đình, kể cả các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, cá chính sách đầu tư và đãi ngộ hơp lý những giáo viên mầm non ở khu vực vùng sâu vung xa, vùng đồng bào thiểu số” …thì đội ngũ giáo viên phải nắm được tâm lý của mỗi lứa tuổi cũng như các phương pháp giảng để thu hút trẻ tạo cho trẻ hứng thú học tập một cách tích cực trong các hoạt động nhẹ nhàng. Thông qua các biện pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo thông qua việc học mà chơi, chơi mà học và điều quan trọng là cần phải nắm vững đặc điểm Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 4 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM và quy luật phát triển của giai đoạn này để giúp trẻ phát triển được thuận lợi. Đó cũng là mục tiêu lớn nhất đặt ra cho ngành học mầm non. Thực hiên nhiệm vụ năm học 2013-2014 Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Đức với nhiệm vụ trọng tâm là: Cấp học Mầm non tập trung triển khai: Thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non đến năm 2015” đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển hài hòa về thể chất tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Hai không” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” phát huy kết quả thi đua “Xây dựng trường học thân athieen học sinh tích cực”. Thực hiện hiệu quả phát triển quy mô mạng lưới trường lớp phát triển về số lượng và chất lượng phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương, chứ trọng công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để thu hút trẻ đến trường. Tiếp tục triển khai thực hiện đại trà chương trình bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi thực hiện chương trình GDMN mới tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Nâng cao chất lượng sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt chương trình GDMN mới tăng cường ưng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 5 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về GDMN, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN, đồng thời huy động nguồn lục để phát triển GDMN Với nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà ngành giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Đức đề ra đòi hỏi mỗi nhà trường Mần non cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của các cấp của phòng giáo dục và cần xây dựng bồi dưỡng một đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường cần phải phát huy hết khả năng của mình để cung cấp tri thức cho học sinh và đặc biệt là đối với giáo viên mầm non. Không chỉ là nhà giáo đơn thuần mà là ca sĩ, nghệ sĩ và là người mẹ thứ 2 của trẻ, trẻ còn non nớt chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý dễ nhạy cảm với mọi hoạt động xung quanh cho nên giáo viên mầm non phải có một vốn kiến thức cơ bản. Nhưng với tình hình hiện nay số học sinh bán trú tăng cơ sở vật chất nhìn chung trong toàn huyện con nhiều điểm lẻ, cho nên cần nhiều giáo viên. Trong những năm qua UBND Huyện đã quan tâm và tuyển dụng cho các nhà trường một số giáo viên đã có trình độ chuẩn. Song với tình hình thực tế ở trường mầm non Hồng Sơn trong 2 năm đội ngũ giáo viên trong trường, mặc dù có trình độ chuẩn và trên chuẩn nhưng còn nhiều đồng chí nhất là giáo viên mới chưa có kinh ngiệm thực tế và đa số giáo viên chưa đủ mạnh dạn, tự tin khi làm quen với trẻ cũng như dạy một số hoạt động trong giao dục. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”. 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở đánh giá thực tế chất lượng của giáo viên là kết quả ban đầu từ đó đưa ra biện pháp để chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non . Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN - Từ tháng 09/ 2012 – tháng 05/2014 Tại trường mầm non Hồng Sơn - Mỹ đức – Hà Nội. B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. Cơ sở lý luận: Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người có thể nói phụ thuộc lớn vào sự giáo dục trẻ trong trường mầm non. Mục tiêu chung phát triển giáo dục mầm non là nhanh chóng mở rộng phạm vi trường lớp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ mầm non trên cơ sở xây dựng một đội ngũ giáo viên có trình độ nghiệp vụ tâm huyết với nghề, chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào là phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non. Trường mầm non là ngôi nhà thứ 2 của trẻ, vì vậy việc cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về Đức- Trí - Thể - Mỹ và lao động vô cùng quan trọng. Với nhiệm vụ là cán bộ quản lý của nhà trường, chỉ đạo mọi hoạt động, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá về sự phát triển giáo dục của trẻ, phương pháp của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước. Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2. Cơ sở thực tiễn. Để thực hiện tốt mục tiêu này đòi hỏi trách nhiệm của các nhà trường Mầm non cần phải có đội ngũ giáo viên tâm huyết yêu nghề, mến trẻ. Giáo viên phải nắm được tâm lý của mỗi lứa tuổi cũng như các phương pháp giảng dạy để thu hút trẻ tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động một cách tích cực. Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Hồng Sơn còn nhiều hạn chế. Do trình độ chuyên môn, tay nghề chưa đồng đều đa số giáo viên vừa học vừa làm và thực tế trong 2 năm qua số giáo viên trẻ có từ 2 năm công tác trở xuống được phân công về trường chiếm 40% đa số là giáo viên học trung cấp hệ tại chức trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế giáo viên chưa có kinh nghiệm thực tế chưa được trải nghiệm cùng trẻ trong các hoạt động giáo dục, còn thiếu tự tin, mạnh dạn. Vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là rất cần thiết nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới. 3. Thực trạng Xã Hồng sơn là một vùng bán sơn địa, nằm ở miền trung Huyện Mỹ Đức, có 7.430 nhân khẩu/1.780 hộ không có nghề phụ và chủ yếu là làm đồng ruộng. Kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, dân trí sống trên địa bàn hình vòng cung trên 9 thôn. Nhà trường có 6 điểm trường, có một khu trung tâm và 5 khu lẻ. Các lớp đều nằm rải rác trên 9 thôn. Tình hình giáo viên đủ 2,7 giáo viên/1lớp, số giáo viên ít năm công tác chiếm 40% tổng số giáo viên toàn trường. .* Học sinh Năm học 2012-2013 Học sinh tổng số 359 = 16 nhóm lớp trong đó mẫu giáo 285, nhà trẻ 74 cháu Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giáo viên 41 trong . Trình độ chuyên môn + Đại học : 10 đồng chí + Cao đẳng : 6 đồng chí + Trung cấp : 25 đồng chí - Về chất lượng đội ngũ giáo viên - 10 đồng chí xếp loại giỏi chiếm 24% - 15 đồng chí xếp loại khá chiếm 36,5% - 14 đồng chí xếp loại trung bình chiếm 34 % - 2 đồng chí xếp loại chưa đạt chiếm 5,5% Năm học 2013-2014 Học sinh tổng số 385 = 16 lớp trong đó mẫu giáo 310, nhà trẻ 75 cháu Giáo viên 43. Trình độ chuyên môn + Đại học : 12 đồng chí + Cao đẳng : 7 đồng chí + Trung cấp : 24 đồng chí - Về chất lượng đội ngũ giáo viên - 10 đồng chí xếp loại giỏi chiếm 23 % - 18 đồng chí xếp loại khá chiếm 41 % - 14 đồng chí xếp loại trung bình chiếm 32% - 02 đồng chí chưa đạt yêu cầu 4% Như vậy trong 2 năm số giáo còn yếu là 4 đồng chí giáo viên khá giỏi còn hạn chế về chuyên môn Trong quá trình thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Hồng Sơn gặp những thuận lợi và những khó khăn sau: a) Thuận lợi: Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nhà trường được các đồng chí lãnh đạo: Phòng giáo dục và Đào tạo, Đảng uỷ - uỷ ban, các đoàn thể quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. - Ban giám hiệu có trình độ trên chuẩn, đội ngũ giáo viên lâu năm đồng lòng nhất trí, nhiệt tình, có trình độ chuẩn và trên chuẩn thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. - Đa số các phụ huynh nhiệt tình, quan tâm đến trẻ. b) Khó khăn: - Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, trường còn nhiều điểm lẻ, phòng học chưa đảm bảo đúng quy cách, hệ thống máy tính, máy chiếu ứng dụng cho công nghệ thông tin còn thiếu nhiều. - Trình độ đào tạo của giáo viên mới tuyển đa số là học tại chức chiếm 69% nên việc thực hiện các hoạt động giáo dục cho trẻ còn nhiều hạn chế, một số giáo viên chưa đủ tự tin khi thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ. - Qua khảo sát thực tế tôi nhận thấy giáo viên trong trường tôi còn một số mặt hạn chế đó là: + Giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc làm quen với trẻ, tạo môi trường hoạt động trong phòng, nhóm lớp còn e dè, chưa đủ tự tin khi sử lý các tình huống với trẻ. + Năng lực sư phạm riêng biệt ở hoạt động âm nhạc còn nhiều hạn chế. + Việc giao tiếp xây dưng ý kiến trong sinh hoạt chuyên môn vàgiao tiếp với phụ huynh còn yếu. 3. Những biện pháp thực hiện. Qua kết quả khảo sát trên, tôi nhận thấy điều quan trọng nhất là làm thế nào để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nâng cao sự tự tin vững vàng với nghề nghiệp biết xử lý môt số tình huống. Nâng cao chất lượng giáo dục và khả năng giao tiếp với phụ huynh. Vì vậy tôi đã xây dựng một số biện pháp bồi dưỡng như sau: 3.1.Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 10 [...]... nhiệm vụ tạo hình Với những nội dung hướng dẫn cho giáo viên giúp trẻ thực hiện tốt hoạt động tạo hình Ngoài ra để tạo cho giáo viên để tạo cho giáo viên có nhu cầu kinh nghiệm kỹ năng trong các đề tài, Vẽ, nặn, xé dán Tôi đã kết hợp cùng với tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng giáo kỹ năng vẽ, nặn, xé xé dán ,thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn Qua chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng hoạt động tạo hình đã giúp cho. .. duyệt mới thực hiện - Yêu cầu các đồng chí trong Ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình đội ngũ giáo viên để cùng kết hợp bồi dưỡng - Phân công giáo viên có chuyên môn hạn chế chia về các tổ - phụ với các lớp có giáo viên giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy - Tổ chức Hội nghị họp Cán bộ - giáo viên - nhân viên, về việc triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục Đào tạo Huyện... tưởng rằng trong những năm học tiếp theo trường tôi sẽ có một đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng, tự tin và thực hiện tốt hơn công tác giáo dục trẻ trong chương trình giáo dục mầm non mới 2 Kết luận : Với việc thực hiện đề tài này bản thân tôi tập trung vào nội dung làm thế nào để cho đội ngũ giáo viên mới vừa vào trường còn nhiều bỡ ngỡ ít kinh nghiệm có được sự tự tin mạnh dạn trong việc thực... công tác tự học tập của giáo viên, đồng thời tích cực cho giáo viên đi học các buổi kiến tập, chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức, và tham gia học tập nâng bằng cấp trên chuẩn Từ đó nâng cao kiến thức sư phạm, chất lượng chuyên môn 3.7 Biện pháp 6: Bồi dưỡng việc xây dựng ý kiến trong sinh hoạt chuyên môn và trong giao tiếp với phụ huynh * Đối với buổi sinh hoạt chuyên môn - Một thực trạng mà chúng... * Thành lập tổ chuyên môn Tổ chuyên môn gồm có 4 đồng chí đại diện cho các khối ( khối 5 tuổi, khối 4 tuổi, khối 3 tuổi, khối nhà trẻ), là lực lượng nòng cốt vì vậy tổ trưởng cần chọn giáo viên có trình độ đạt chuẩn phẩm chất đạo đức tốt để phân công điều hành giáo viên Hiệu Trưởng: Trần Thị Thuý Tình 11 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM trong các khối Giao cho đồng chí hiêu phó phụ trách chuyên môn trực tiếp giám... sở kế hoạch nhiệm vụ năm học mà Phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo và hướng dẫn từ đó tôi đã xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng xây dựng quy chế chuyên môn cụ thể chương trình cho từng bộ phận Ngay từ đầu năm học tôi đã tổ chức họp Ban lãnh đạo, phân công chuyên môn cụ thể cho các đồng chí Hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn sát với tình hình thực tế của trường chỉ đạo tổ chuyên môn các nhóm lớp... giúp cho giáo viên đỡ ngại ngùng mất tự tin trước học sinh đồng thời tôi yêu cầu các giáo viên trong nhóm đó cần phải chuẩn bị chu đáo trước khi dạy trẻ, hát chưa hay nhưng phải hát đúng để đảm bảo giờ dạy Từ đó một số đồng chí giáo viên đã tự tin hơn trong hoạt động âm nhạc - Tôi đã tập trung những giáo viên ít kinh nghiệm vào ngày thứ 7,có khi cả buổi tối dạy cho giáo viên hát những bài khó, giáo viên. .. Giáo viên XL Trung bình 8,2% C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Bài học kinh nghiệm : - Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các bậc học khác Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt lối sống, lành mạnh, trung thực, giản dị chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục trong. .. sự nghiệp giáo dục,thường xuyên bồi dưỡng tích cực cho đội ngũ đồng thời bản thân cần tự bồi dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, trình độ lý luận chính trị để có năng lực quản lý chỉ đạo tốt hơn để phù hợp với tình hình phát triển của bậc học mầm non và xu thế phát triển của đất nước Với một số biện pháp bồi dưỡng cho giáo viên mới cùng với sự cố gắng học tập của giáo viên, ... môi trường “xanh, sạch, đẹp” - Giáo viên cần tạo môi trường tốt cho trẻ học tập vui chơi “ Trẻ học mà chơi, chơi mà học” 3.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng hoạt động âm nhạc cho giáo viên - Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống con người Hoạt động âm nhạc là một trong bộ môn năng khiếu quan trọng của giáo viên mầm non Từ những ngày đầu đến lớp, giáo viên bắt đầu làm quen với trẻ bằng những . MẦM NON HỒNG SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON Lĩnh vực : Quản lý Tác giả : Trần Thị Thúy Tình Chức vụ. như dạy một số hoạt động trong giao dục. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non . 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ. vậy trong 2 năm số giáo còn yếu là 4 đồng chí giáo viên khá giỏi còn hạn chế về chuyên môn Trong quá trình thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan