sieu am tuy lach.doc

28 3.1K 15
sieu am tuy lach.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chia sẻ kiến thức siêu âm tụy lách.

Siêu âm tụy và lách 1. Giải phẫu khoang sau phúc mạcKhoang sau phúc mạc (retroperitoneum)(Hình 1.1) đợc giới hạn phía trớc bởi phúc mạc thành sau và phía sau bởi cân ngang. Nó thờng đợc chia tiếp làm 3 khoang. Khoang cạnh thận trớc (Anterior Pararenal Space) kéo dài từ phúc mạc thành sau tới cân quanh thận trớc (cân Told hay cân Gerota); nó chứa tụy và các nhánh tạng của động mạch chủ bụng ở giữa, phần sau phúc mạc và đại tràng lên cũng nh đại tràng xuống ở phía bên.Khoang quanh thận (Pararenal Space) đợc giới hạn ở phía trớc bởi cân quanh thận trớc và ở phía sau bởi cân quanh thận sau (cân Zukerkandl) và chứa thận, tuyến th-ợng khoang. Động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dới nằm ở đờng giữa và đợc che phủ bởi phần kéo dài vào trong của các lớp cân quanh thận, nhng mức độ biến đổi ít hoặc nhiều. Khoang quanh thận thờng không khép kín ở dới, cho phép nó thông với khoang dới phúc mạc (chậu hông).Khoang cạnh thận sau (Posterior Pararenal Space) kéo dài từ cân cạnh thận sau tới cân ngang và bình thờng chứa mỡ. Kích thớc thật sự của tất cả các khoang sau phúc mạc đợc hình thành bởi mô mỡ. Hệ thống cơ thành bụng sau (cơ thắt lng và cơ vuông thắt lng) đợc phân tách với khoang sau phúc mạc bởi cân ngang cũng nh các lá cân của cơ. Một điều cần cảnh báo trớc là chỉnh gain thấp có thể nhầm cơ thắt lng với tụ dịch.Hình 1.1A. Sơ đồ cắt ngang của 3 khoang sau phúc mạc ở mức thận. Các khái niệm mới là ống thông mỏng manh tiềm tàng giữa hai khoang quanh thận nằm tiếp giáp ở phía trớc tĩnh mạch chủ dới (IVC) và động mạch chủ (A), và sự kéo dài ra trớc bên của khoang cạnh thận sau sát với khoang cạnh thận trớc. AC = đại tràng lên, D = tá tràng, P = tụy, DC = đại tràng xuống, RK = thận phải, LK = thận trái, L3 = thân đốt sống thắt lng thứ ba.Hình 1.1B. Sơ đồ cắt đứng dọc 3 khoang sau phúc mạc qua thận phải (K). Các khái niệm mới là các đờng từ khoang cạnh thận trớc, khoang cạnh thận sau, và đặc biệt là khoang quanh thận tới các khoang dới thận và khoang ngoài phúc mạc ở chậu hông. Lu ý chỗ mở của khoang quanh thận vào khoang dới thận. D = tá tràng, A = tuyến thợng thận.AB Các lá cân của khoang sau phúc mạc không xác định đợc bằng siêu âm. Tuy nhiên, biết các ranh giới giải phẫu này có tầm quan trọng trong đánh giá nhiều tiến triển nhiễm khuẩn, u và các bệnh khác. Thí dụ, chảy máu do phình động mạch chủ bị rò có thể chảy vào khoang quanh thận, hoặc nhiễm khuẩn ở khoang quanh thận có thể lan vào chậu hông bởi vì cân Gerota thờng mở ở phía dới.2. Tụy2.1. Giải phẫu bình thờng (Hình 2.1)Tụy nằm trong khoang cạnh thận trớc; dạ dày nằm phía trớc (với túi mạc nối, bình thờng là một khoang ảo) và bên phải đầu tụy là đoạn thứ hai của tá tràng. Bên trái, đuôi tuỵ kéo dài tới rốn lách. Phía sau, có một vài cấu trúc mạch máu quan trọng dùng làm là mốc siêu âm với tụy.Tĩnh mạch lách tạo thành bờ sau của thân tụy; đầu tụy cuốn quanh hợp lu của tĩnh mạch lách và tĩnh mạch mạc treo tràng trên, mỏm móc nằm phía sau hợp lu này. Đây là một yếu tố quan trọng khi siêu âm cắt đứng dọc đầu tụy bởi vì nhu mô tụy nằm ở trớc và sau tĩnh mạch mạc treo tràng trên (đoạn đổ vào tĩnh mạch cửa). Đoạn gốc và đoạn gần của động mạch mạc treo tràng trên đợc mô mỡ tăng âm bao quanh. Đại tràng ngang gắn vào mặt trớc của đầu và thân tụy; mối liên quan này có thể truyền các bệnh viêm hoặc u giữa tụy và đại tràng ngang.Hình 2.1. Hình vẽ mô tả giải phẫu tụy và một số liên quan chính.Trong nhu mô tụy có một vài cấu trúc có ý nghĩa có thể nhận ra trên mặt cắt ngang. Động mạch vị tá tràng ấn lõm mặt trớc cổ tụy là mốc phân chia ra đầu và thân tụy. Phía sau, trong đầu tụy hoặc ấn vào mặt sau đầu tụy là ống mật chủ xuất hiện dới dạng cấu trúc tròn trống âm với đờng kính không vợt quá 10mm. Khi cả hai cấu trúc này cùng xuất hiện trên một mặt cắt, sự phân biệt là rõ ràng; khi chỉ thấy một cấu trúc, có thể cần Doppler mầu để xác định (Hình 2.3). Hình 2.3A. Quét ngang qua đầu tụy (p) bình thờng có thể thấy rõ động mạch tá tràng (mũi tên rỗng) và ống mật chủ (mũi tên đặc). Tĩnh mạch lách nối với hợp lu tĩnh mạch cửa (c) để tạo thành bờ sau của tuyến. Thùy trái của gan (L) phân cách với tụy bởi dạ dày (đầu mũi tên) xẹp. a = động mạch chủ bụng; i = tĩnh mạch chủ dới.Hình 2.3B. Quét đứng dọc thấy tụy (p) ở sau thùy trái của gan (L) và dạ dày (st). Trong hình này, tĩnh mạch mạc treo tràng trên (smv) tạo thành bờ sau của tụy. Đậm độ âm của tụy có thể so sánh với đậm độ âm của gan ở cùng một khoảng cách với đầu dò. Mũi tên chỉ động mạch gan.ống tụy đợc nhận ra ở nhiều ngời bình thờng dới dạng một đờng tăng âm chia tuyến thành hai nửa trớc và sau, hoặc một cấu trúc ống với hai thành tăng âm và trong lòng trống âm. Lòng ống có số đo bình thờng từ 2 đến 2,5mm (chỉ đo ở phần dịch trống âm, không đo thành ống) với hai thành song song. Nhiều ngời làm siêu âm đã đo đ-ờng kính ống tụy to hơn kích thớc thật do đo cả thành ống.Một sự kiện đợc báo trớc để tránh nhầm là thành sau của dạ dày với lớp cơ giảm âm đợc viền bởi niêm mạc và thanh mạc tăng âm có thể giả ống tụy. Phải cẩn thận xác định ống tụy bằng cách chứng minh nhu mô tụ ở hai phía của ống. Nếu vẫn còn nghi ngờ, cho bệnh nhân uống 250 tới 500 ml nớc để xác định dạ dày một cách chắc chắn (Hình 2.4).Hình 2.4. Quét ngang đầu tụy bộc lộ ống tụy bình thờng (mũi tên). Thành sau của dạ dày (mũi tên rỗng) có hình dạng và đờng đi tơng tự. C, hợp lu lách-cửa; a, động mạch chủ; I, tĩnh mạch chủ dới; đầu mũi tên đen chỉ động mạch mạc treo tràng trên.Các nguồn khác của sự nhầm lẫn gồm có nhánh trái của tĩnh mạch cửa, nó chia phân thùy bên thành hạ phân thùy III (ở trớc) và hạ phân thùy II (ở sau). Hạ phân thùy II bị xác định nhầm là mô tụy. Kết cấu của nhu mô tụy ở ngời lớn là tăng âm vừa và đồng nhất; đậm độ âm của nó bằng hoặc lớn hơn đậm độ âm của gan bình thờng. Đặc điểm này không đúng với trẻ em do tụy có mô tuyến lớn hơn, hầu nh không có mỡ và xơ tạo nên sự tăng âm. ở trẻ em, tụy bình thờng có đậm độ âm thấp hơn gan.Từ tuổi trung niên, sự thay thế dần của mô tuyến bằng mỡ và xơ làm cho tụy tăng âm; ở ngời già, quá trình thu teo nhiễm mỡ này làm tụy nhỏ lại, tăng âm nh mỡ sau phúc mạc. Vào giai đoạn này, bờ tụy mờ và tuyến lẫn vào tổ chức sau phúc mạc; sự thay đổi xảy ra một cách bình thờng trong quá trình lão hóa (Hình 2.5).Hình 2.5. Quét ngang tụy (các mũi tên trắng) với đậm độ âm gần bằng mỡ bao quanh động mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đen), xác định tuyến rất khó khăn. Đây là kết quả của thu teo nhiễm mỡ mô tuyến, một kết quả bình thờng của sự lão hóa. L, gan; i, tĩnh mạch chủ dới.Hình dạng và vị trí của tụy bình thờng rất biến đổi; thí dụ, tuyến có thể hình quả tạ với sự nhô lên của đầu và đuôi, thân mỏng. Các bờ nhẵn và cấu trúc âm đồng nhất trái với sự to ra do u và viêm, chúng có xu hớng thay đổi đột ngột hơn (to ra khu trú) và thay đổi đậm độ âm (thờng giảm âm) so với phần còn lại của tuyến.Một mặt đặc biệt quan trong của bờ tụy là mỏm móc, nó nằm phía sau hợp lu tĩnh mạch lách-cửa. Mỏm móc thuôn dần và nhọn đầu; mỏm móc tròn, to ra hoặc tày đầu nên nghi ngờ khả năng của một khối u nhỏ.Hớng của trục dọc của tụy cũng biến đổi, yêu cầu quét chếch để thu nhận toàn bộ chiều dài của nó. Hớng hay gặp nhất là trục 8 giờ (đầu) đến 2 giờ (đuôi); xoay nhẹ đầu dò ngợc chiều kim đồng hồ từ vị trí ngang thờng thấy đợc biến đổi này.Kích thớc của tụy biến đổi đáng kể theo tuổi và thể trạng cơ thể. Một mức biến đổi của các số đo đối với tuyến bình thờng đã đợc báo cáo; thông thờng, đờng kính trớc sau xấp xỉ 2,5 3,5cm với đầu tụy, 2,0 2,5cm với thân và đuôi đợc coi là bình thờng. Trong thực hành, các thay đổi đậm độ âm và to khu trú thờng nhận ra một cách dễ dàng hơn là to lan tỏa (Hình 2.6).Hình 2.6. Đo tụy. Cắt ngang. 8 = đờng kính trớc sau lớn nhất của đầu tụy, 9 = đờng kính trớc sau lớn nhất của thân tụy. Không đo kích thớc đuôi tụy vì nó khó thấy và số đo rất biến đổi. PV = tĩnh mạch cửa, IVC = tĩnh mạch chủ dới, SMA = động mạch mạc treo tràng trên. 2.2. Kỹ thuật quét, các bẫy, và ảnh giả siêu âmQuét siêu âm thờng bắt đầu ở mặt phẳng ngang, bệnh nhân nằm ngửa. Đầu dò tần số cao nhất với tầm xuyên qua thích hợp đợc sử dụng; đối với ngời lớn, thờng dùng đầu dò 3 -3,5 MHz (hoặc dải tần rộng 2 4 MHz), với trẻ em hoặc ngời gầy dùng đầu dò 5 MHz (hoặc dải tần rộng 4 7 MHz). Nhận ra cột sống hoặc các mạch máu lớn đảm bảo rằng độ xuyên qua là thích hợp.Quét siêu âm kéo dài về phía đầu (thờng tới trục thân tạng) và về phía chân để đảm bảo nhìn thấy toàn bộ tuyến. Thờng xoay chếch đầu dò theo trục dọc của tụy.Một loạt các lớp quét đứng dọc kéo dài từ cửa gan tới rốn lách, hoặc ngợc lại, để khảo sát toàn bộ tụy. Thuỳ trái của gan tạo ra cửa sổ âm tốt để quan sát tụy. Với thùy trái gan nhỏ, khảo sát tụy có thể khó khăn.Khí ruột là một yếu tố gây khó quan sát nhất. Thờng, đuổi khí bằng cách ép đầu dò độ vài phút sẽ tạo ra kết quả tốt bất ngờ. Các đầu dò cong đặc biệt hiệu quả trong tr-ờng hợp này. Một cách khác để đuổi khí ruột là cho bệnh nhân uống 250 500ml nớc, đợi 2-3 phút để dạ dày đầy dịch và bọt khí tan ra, dạ dày sẽ thành cửa sổ âm tốt. Đặt bệnh nhân ở t thế ngồi ngả sau có thể tạo ra cửa sổ âm dạ dày tơng tự. Khi dùng thủ thuật uống nớc, đặt bệnh nhân nằm nghiêng phải trong vài phút để dịch xuống đoạn II tá tràng, bờ đầu tụy sẽ thấy rõ hơn. Một lợi ích khác khi cho bệnh nhân uống nớc là phân biệt thành sau dạ dày với ống tụy.Do đuôi tụy nằm phía sau thân dạ dày phía trớc cực trên thận, quét từ phía sau qua thận cũng có thể thấy đoạn đuôi trong trờng hợp khí ruột che mặt trớc.Một nguồn gây ảnh giả là dây chằng tròn, nó ngăn cách phân thùy bên và phân thùy giữa của thùy gan trái. Gồm mỡ và mô xơ, cấu trúc tăng âm này đôi khi tạo ra bóng cản lớn ở giữa thân tụy. Di chuyển đầu dò ở bên này hoặc bên kia dây chằng và quét chếch để tránh tạo bóng cản.Động mạch lách ngoằn ngoèo có thể tạo ra một nang rõ rệt ở thân hoặc đuôi tụy. Dùng siêu âm Doppler mầu để chứng minh đó là động mạch lách (Hình 2.7).Hình 2.7. Lớp cắt ngang của tụy (các mũi tên rỗng) có cấu trúc trông âm rõ trong nhu mô thân tụy (mũi tên). Siêu âm Doppler mầu chứng minh đây là một đoạn của động mạch lách. C, hợp lu lách-cửa.Đậm độ âm của tụy ở ngời trởng thành bình thờng là bằng hoặc lớn hơn đậm độ âm của gan ở gần kề. Nếu gan tăng âm bất thờng (nh nhiễm mỡ), tụy xuất hiện giảm âm giả mạo, dẫn tới ấn tợng nhầm về phù và viêm tụy cấp. Trong trờng hợp này, gan xuất hiện trắng sáng so với vỏ nhu mô thận, và không nhận ra các âm sáng của collagen và mỡ ở bộ ba khoảng cửa. Các cấu trúc này bình thờng là các dải tăng âm ngắn, đôi khi chạy song song bị mờ do nhu mô gan tăng âm bất thờng (Hình 2.8).Hình 2.8. Quét ngang. Tụy (các mũi tên rỗng) xuất hiện giảm âm so với gan (L). Hình ảnh này không phải do phù tụy mà do gan tăng âm nhiễm mỡ. A, động mạch chủ; c, hợp lu lách-cửa.Ngợc lại, khi gan giảm âm bất thờng, nh trong viêm gan virrus cấp, tụy có thể hiện ra tăng âm, gợi đến viêm tụy mạn tính hoặc thay thế mỡ. Tình huống này có thể bị nghi ngờ khi collagen và mỡ trong bộ ba khoảng cửa nổi bật bất thờng trên nền nhu mô sẫm, tạo ra hình ảnh trời đêm đầy sao.Một bẫy đặc biệt nguy hiểm đối với cấu trúc âm của tụy đó là tụy có hai nguồn gốc phôi, một nụ lng và một nụ bụng. Phần sau của đầu tụy và mỏm móc (từ nụ bụng) có thể hiện ra tơng đối giảm âm do ít thành phần mỡ. Quan sát bờ bình thờng của tuyến và không có hiệu ứng chèn ép đối với ống mật chủ gần kề giúp nhận ra biến đổi bình thờng này (Hình 2.9).Hình 2.9. Siêu âm cắt ngang đầu tụy cho thấy phần sau của đầu tụy giảm âm (mũi tên). Ao = động mạch chủ bụng, CBD = ống mật chủ, IVC = tĩnh mạch chủ dới, SMA = động mạch mạc treo tràng trên, SMV = tĩnh mạch mạc treo tràng trên2.3. Bệnh lý2.3.1. Viêm tụy cấpViêm tụy cấp có thể do lạm dụng rợu, bệnh đờng mật, chấn thơng, hoặc bẩm chất gia đình. Thông thờng, tiền sử cung cấp các dấu hiệu về nguyên nhân nhng đánh giá siêu âm đờng mật thờng đợc yêu cầu để tìm các liên quan nguyên phát hoặc thứ phát (thí dụ tắc đờng mật do nang giả tụy hoặc khối viêm). Dấu hiệu siêu âm cổ điển của viêm tụy cấp là tuyến to lan tỏa, giảm âm toàn thể. ổ giảm âm và to khu trú cũng có thể xảy ra trong viêm tụy cấp; nó thờng xảy ra ở đầu tụy, ổ giảm âm khu trú ở đuôi tụy là hiếm trong viêm tụy và thờng gây lo lắng về một khối u (Hình 2.10, 2.11). Giãn ống tụy với đờng kính trên 2,5mm cũng hay xảy ra trong viêm tụy cấp; ống tụy thờng trở lại kích thớc bình thờng khi viêm thoái triển.Hình 2.10A. Hình cắt ngang (TR). Tụy to toàn bộ (các mũi tên rỗng), đậm độ âm giảm đáng kể so với gan (L). ống tụy bị giãn (mũi tên lớn). Mũi tên cong chỉ thành sau của dạ dày; a = động mạch chủ; V = tĩnh mạch chủ dới; S = tĩnh mạch lách.Hình 2.10B. Hình cắt đứng dọc (SAG) tụy (mũi tên rỗng) cùng một bệnh nhân Hình 10A. L = gan; st = dạ dày; mũi tên lớn chỉ ống tụy bị giãn.Hình 2.11A. Hình cắt ngang (TR). ổ giảm âm và to khu trú ở đầu tụy (các mũi tên) có thể tạo ra hình ảnh siêu âm không thể phân biệt với carcinoma. Đầu mũi tên chỉ ống tụy bị giãn. L = gan; V = tĩnh mạch chủ dới; a = động mạch chủ.Hình 2.11B. Hình cắt chếch (OBL) cho thấy ổ giảm âm và to khu trú đầu tụy (các mũi tên) gây giãn ống mật chủ (mũi tên rỗng). K = cực trên của thận phải; a = động mạch chủ.Trong viêm tụy cấp, so sánh giữa tụy và gan sẽ cho thấy sự giảm âm của tụy. Nên so sánh đậm độ âm trên các lớp quét đứng dọc; bởi vì vị trí này cho phép so sánh nhu mô gan và tụy ở cùng một khoảng cách với đầu dò, tránh sự suy giảm khác nhau do các mô xen vào. Gan tăng âm (nh trong nhiễm mỡ) khiến tụy giảm âm gây ấn tợng sai thành viêm tụy cấp. Điều quan trọng là đánh giá đậm độ của gan (so sánh với bộ ba khoảng cửa hoặc vỏ thận) để phân tích đậm độ âm của tụy.Một dấu hiệu phổ biến trong viêm tụy cấp là sự xuất hiện của lợng dịch nhỏ gần tụy, thờng trong tiền đình hậu cung mạc nối hoặc bất cứ chỗ nào quanh tụy. Các ổ tụ dịch tụy, rất giàu enzyme, xảy ra trong 40% các trờng hợp viêm tụy cấp; chúng tiêu tự phát trong khoảng 50% các trờng hợp. Các ổ tụ dịch tồn tại trên 4 tuần đợc coi là nang giả, một nửa trong số này có thể tiêu tự phát. Các đặc điểm hình thái không cho phép phân biệt tụ dịch quanh tụy nhất thời với nang giả tụy.2.3.2. Nang giả tụySự tồn tại dai dẳng của dịch tụ ở trong, xung quanh tụy hoặc trong túi mạc nối báo tr-ớc sự phát triển của nang giả tụy, theo định nghĩa là ổ tụ dịch tụy có vỏ hoặc thành xơ. Kích thớc của chúng biến đổi từ 2-3cm đến 10-15cm đờng kính. Mặc dù chúng thờng nằm ở vùng quanh tụy hoặc hậu cung, các nang giả tụy còn nằm ở nhiều vị trí bao gồm cân Gerota, cửa gan, và trung thất (Hình 2.12).Hình 2.12. Một nang giả tụy đơn thuần ở phía trớc thân và đuôi tụy (đầu mũi tên) và phía sau dạ dày (các mũi tên chỉ thành dạ dày), nang nằm trong hậu cung. Mặc dù nang giả tụy có thể thấy ở các vị trí khác, hậu cung là vị trí hay gặp nhất.Nang giả tụy thờng chứa các mảnh lắng hoặc các vách không đều do hoại tử mô hoặc chảy máu. Các thành phần tăng âm bên trong tụy càng nhiều, thì cơ hội bội nhiễm vi khuẩn càng lớn. Phân biệt giữa một nang giả tụy đơn thuần và một nang giả nhiễm khuẩn (hoặc áp xe tụy) là không dễ dàng hoặc tin cậy nếu chỉ dựa vào siêu âm; nếu tình trạng bệnh nhân gợi ý khả năng của nang giả nhiễm khuẩn/ áp xe, chọc hút chẩn đoán dới hớng dẫn siêu âm dùng kim 22 gauge là thích hợp và hoàn thành dễ dàng. Tụ dịch bị nhiễm khuẩn không đợc dẫn lu làm tỷ lệ chết vợt quá 50% (Hình 2.13). Hình 2.13A. Siêu âm quét ngang cho thấy một nang giả tụy lớn (ps) có nhiều mảnh rải rác. Cả hai thành cả dạ dày (mũi tên) đợc thấy rõ ở ngay phía trớc nang giả cho biết rằng nang nằm trong hậu cung. a = động mạch chủ.Hình 2.13B. Mắt cắt chếch qua nang giả Hình 13A; một kim 22 gauge (mũi tên) đợc chọc vào nang để xác định có nhiễm khuẩn hay không.Bằng chứng siêu âm về sự có mặt của tụ dịch quanh tụy, đoán chừng là nang giả tụy, trong vòng vài tuần nên đợc xử trí bằng phẫu thuật hoặc can thiệp qua da. 5 hoặc 6 tuần đợc xem là thích hợp bởi vì vào thời điểm này vỏ của nang đã tơng đối chắc và các cơ hội thoái triển tự phát đã giảm. Đồng thời khả năng biến chứng nh chảy máu, nhiễm khuẩn và vỡ tự phát bắt đầu tăng rõ ràng. Sự hình thành các phình mạch máu xung quanh tụy có thể xảy ra cùng sự hình thành nang giả tụy, chúng có thể đợc phát hiện bằng siêu âm mầu hoặc phổ Doppler.2.3.3. Viêm tụy mạnCác đợt viêm tụy cấp tái diễn tạo cơ hội để phát hiện các dấu hiệu siêu âm của viêm tụy mạn, bao gồm các vùng tăng âm không đều của xơ hoá và/hoặc vôi hóa. Tăng âm trong viêm tụy mạn dới dạng mảng và không đồng nhất, trái với cấu trúc tăng âm đồng nhất do mỡ thay thế mô tụy ở ngời bình thờng. Trong viêm tụy mạn, thể tích tuyến tụy giảm và khó nhận ra bờ tụy. Cấu trúc nang giả đợc báo cáo ở 25-60% bệnh nhân viêm tụy mạn (Hình 2.14).Giãn ống tụy có thể do quá trình viêm mạn; giãn thờng đợc mô tả là không đều hoặc hình chuỗi hạt do hậu quả của các đoạn giãn xen kẽ các đoạn hẹp do xơ. Hình thái này đôi khi đợc dùng để phân biệt giãn do viêm với giãn đều, nhẵn do u gây tắc nh trong ung thử biểu mô bóng Vater. Có hai điều nguy hiểm nếu dựa quá nhiều vào sự phân biệt này, thứ nhất sự khác biệt về hình thái này không phải luôn rõ để chẩn đoán. Thứ hai, các bệnh nhân viêm tụy mạn cũng có thể phát triển u và tồn tại đồng thời của viêm tụy mạn và ung th biểu là một khả năng luôn phải cảnh giác (Hình 2.15). A B Hình 2.14A. Hình siêu âm quét ngang một tụy viêm mạn vôi hóa. Có nhiều sỏi với bóng cản (các mũi tên) rải rác toàn tuyến. a = động mạch chủ Hình 2.14B. Hình siêu âm quét đứng dọc tụy ở cùng bệnh nhân hình 2.14A. Trong hình này thấy vôi hóa kết thành khối tạo thành một vùng bóng cản lớn (đầu các mũi tên). Các mũi tên chỉ bờ tuyến. a = động mạch chủA BHình 2.15A. Hình quét ngang một tụy viêm mạn có các chấm vôi hóa nhỏ rải rác (các mũi tên) và ống tụy giãn to (d).Hình 2.15B. Hình quét đứng dọc cùng một bệnh nhân Hình 15A. L = gan; d = ống tụy bị giãn; a = động mạch chủ.Với sự hình thành vôi hóa và xơ hóa, viêm tụy mạn tính có thể tạo thành một khối bao gồm mô viêm có thể giả u, và thực tế, nếu hình thành ở đầu tụy nó có thể gây tắc ống mật chủ và ống tụy (Hình 2.16).Tắc ống mật chủ đã đợc báo cáo ở 5-10% bệnh nhân viêm tụy mạn. Các khối viêm ít gặp ở đuôi tụy và sự to ra khu trú ở đây làm tăng mối nghi ngờ một khối u thực sự. [...]... lách to do xơ hóa quanh tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch quanh khoảng cửa và tĩnh mạch lách, thể hiện dới dạng ống điếu- tuyau de pipe. Tổn thơng lách xảy ra do tăng áp lực tĩnh mạch cửa và do tăng sinh hệ lới nội mô. áp xe am p là hiếm, nó phát triển do tình trạng tiếp cận với tổn thơng am p nguyên phát ở đại tràng góc lách. Siêu âm, tổn thơng có dạng nửa rắn semi- solide. Khi có dạng dịch cần đặt ra... điểm này không đúng với trẻ em do tụy có mô tuy n lớn hơn, hầu nh không có mỡ và xơ tạo nên sự tăng âm. ở trẻ em, tụy bình thờng có đậm độ âm thấp hơn gan. Từ tuổi trung niên, sự thay thế dần của mô tuy n bằng mỡ và xơ làm cho tụy tăng âm; ở ngời già, quá trình thu teo nhiễm mỡ này làm tụy nhỏ lại, tăng âm nh mỡ sau phúc mạc. Vào giai đoạn này, bờ tụy mờ và tuy n lẫn vào tổ chức sau phúc mạc; sự thay... tên trắng) với đậm độ âm gần bằng mỡ bao quanh động mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đen), xác định tuy n rất khó khăn. Đây là kết quả của thu teo nhiễm mỡ mô tuy n, một kết quả b×nh thêng cđa sù l·o hãa. L, gan; i, tÜnh mạch chủ dới. Hình dạng và vị trí của tụy bình thờng rất biến đổi; thí dụ, tuy n có thể hình quả tạ với sự nhô lên của đầu và đuôi, thân mỏng. Các bờ nhẵn và cấu trúc âm đồng... trung tâm hình sao tăng âm là một đặc điểm không hay gặp của khối u này. U tuy n nang nhÇy – mucinous cystadenoma (macrocystic adenoma, mucinous cystadenocarcinoma) gåm mét hoặc nhiều nang lớn hơn (trên 2cm) với thành mỏng hoặc dày, một hoặc nhiều ngăn. U có xu hớng phát triển ở đuôi tụy. Khác u tuy n nang thanh dịch, u tuy n nang nhầy có tiềm năng ác tính. Sự phân biệt giữa dạng lành tính và ác... cặn. Nguyên nhân đợc gợi ra tuỳ theo hình ảnh của nang, của bối cảnh lâm sàng, nhng đôi khi sự xác nhận của phẫu thuật là cần thiết. 3.5.8. U nang do ký sinh trùng (để tham khảo) U nang sán, hay gặp bệnh sán Echinococcus có nguồn gốc ở Nam Mỹ, Bắc Phi, Trung Đông, úc, chiếm 60% các nang lách. Sự định vị ở lách là hiếm (2%). Về lâm sàng, bệnh nhân có sốt, lách to, đau bụng. Huyết thanh âm tính nếu nang... mủ. - giảm âm, ranh giới không rõ, dịch ở trung tâm. - đôi khi có mức dịch hay nhồi máu. - dạng tăng âm với bóng cản hay tăng âm của các bóng khí. trong các tổn thơng do vi khuẩn, mầm bệnh thờng là Gram +, Gram -, vi khuẩn đ- ờng ruột là Salmonella. nhiễm vi rút thể hiện bằng lách to không đặc hiệu. Các áp xe do nấm gặp trong suy giảm miễm dịch trầm trọng. Một số có thể có một vẻ rất gợi ý nh ¸p xe... Chẩn đoán siêu âm hầu nh không thể đợc, trừ thể điển hình, nhng nó hiếm gặp: Siêu âm, vùng giảm âm hình tam giác, đáy ở ngoại biên, đỉnh hớng vào rốn lách, hình chêm. Hình. Nhồi máu tạo ra vùng hơi giảm âm ở cực trên cđa l¸ch. Các lá cân của khoang sau phúc mạc không xác định đợc bằng siêu âm. Tuy nhiên, biết các ranh giới giải phẫu này có tầm quan trọng trong đánh giá nhiều tiến triển nhiễm... năng ¸c tÝnh (H×nh 2.19B). A B H×nh 2.19A. U nang tuy n thanh dịch ở bệnh nhân nữ 79 tuổi. Hình siêu âm quét ngang cho thấy một khối (đầu mũi tên) ở đầu tụy gồm nhiều nang nhỏ. V = tĩnh mạch mạc treo tràng trên; a = động mạch mạc treo tràng trên. Hình 2.19B. Một khối phức hợp ở đuôi tụy (mũi tên) gồm các thành phần đặc và nang là biểu hiện khối u tuy n nang nhầy. Dạ dày (st) đầy dịch đợc dùng làm... tràng lên cũng nh đại tràng xuống ở phía bên. Khoang quanh thận (Pararenal Space) đợc giới hạn ở phía trớc bởi cân quanh thận trớc và ở phía sau bởi cân quanh thận sau (cân Zukerkandl) và chứa thận, tuy n th- ợng khoang. Động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dới nằm ở đờng giữa và đợc che phủ bởi phần kéo dài vào trong của các lớp cân quanh thận, nhng mức độ biến đổi ít hoặc nhiều. Khoang quanh thận... kiểm soát của siêu âm (đầu dò phẳng tần số 10 MHz) rồi luồn ống thông vào ống tụy theo kim dẫn. 2.5. Siêu âm nội soi Dù chỉ có ở một số cơ sở nhất định, kỹ thuật siêu âm nội soi cung cấp một khả năng tuy t vời trong đánh giá tụy và đờng mật. Siêu âm nội soi cho độ phân giải cao về các khối nhỏ, các hạch bạch huyết gần kề, tụy và đờng mật. Hạn chế của phơng pháp bao gồm giá thành cao, dụng cụ không . khoang dới thận. D = tá tràng, A = tuy n thợng thận.AB Các lá cân của khoang sau phúc mạc không xác định đợc bằng siêu âm. Tuy nhiên, biết các ranh giới giải. mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đen), xác định tuy n rất khó khăn. Đây là kết quả của thu teo nhiễm mỡ mô tuy n, một kết quả bình thờng của sự lão hóa.

Ngày đăng: 16/08/2012, 17:01

Hình ảnh liên quan

Khoang sau phúc mạc (retroperitoneum)(Hình 1.1) đợc giới hạn phía trớc bởi phúc mạc thành sau và phía sau bởi cân ngang - sieu am tuy lach.doc

hoang.

sau phúc mạc (retroperitoneum)(Hình 1.1) đợc giới hạn phía trớc bởi phúc mạc thành sau và phía sau bởi cân ngang Xem tại trang 1 của tài liệu.
2.1. Giải phẫu bình thờng (Hình 2.1) - sieu am tuy lach.doc

2.1..

Giải phẫu bình thờng (Hình 2.1) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2.3A. Quét ngang qua đầu tụy (p) bình thờng có thể thấy rõ động mạch tá tràng (mũi tên rỗng) và ống mật chủ (mũi tên đặc) - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.3.

A. Quét ngang qua đầu tụy (p) bình thờng có thể thấy rõ động mạch tá tràng (mũi tên rỗng) và ống mật chủ (mũi tên đặc) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2.3B. Quét đứng dọc thấy tụy (p) ở sau thùy trái của gan (L) và dạ dày (st). Trong hình này, tĩnh mạch mạc treo tràng trên (smv) tạo thành bờ sau của tụy - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.3.

B. Quét đứng dọc thấy tụy (p) ở sau thùy trái của gan (L) và dạ dày (st). Trong hình này, tĩnh mạch mạc treo tràng trên (smv) tạo thành bờ sau của tụy Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2.5. Quét ngang tụy (các mũi tên trắng) với đậm độ âm gần bằng mỡ bao quanh động mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đen), xác định tuyến rất khó khăn - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.5..

Quét ngang tụy (các mũi tên trắng) với đậm độ âm gần bằng mỡ bao quanh động mạch mạc treo tràng trên (mũi tên đen), xác định tuyến rất khó khăn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2.7. Lớp cắt ngang của tụy (các mũi tên rỗng) có cấu trúc trông âm rõ trong nhu mô thân tụy (mũi tên) - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.7..

Lớp cắt ngang của tụy (các mũi tên rỗng) có cấu trúc trông âm rõ trong nhu mô thân tụy (mũi tên) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2.8. Quét ngang. Tụy (các mũi tên rỗng) xuất hiện giảm âm so với gan (L). Hình ảnh này không phải do phù tụy mà do gan tăng âm nhiễm mỡ - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.8..

Quét ngang. Tụy (các mũi tên rỗng) xuất hiện giảm âm so với gan (L). Hình ảnh này không phải do phù tụy mà do gan tăng âm nhiễm mỡ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2.10B. Hình cắt đứng dọc (SAG) tụy (mũi tên rỗng) cùng một bệnh nhân Hình 10A. = gan; st = dạ dày; mũi tên lớn chỉ ống tụy bị giãn. - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.10.

B. Hình cắt đứng dọc (SAG) tụy (mũi tên rỗng) cùng một bệnh nhân Hình 10A. = gan; st = dạ dày; mũi tên lớn chỉ ống tụy bị giãn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2.10A. Hình cắt ngang (TR). Tụy to toàn bộ (các mũi tên rỗng), đậm độ âm giảm đáng kể so với gan (L) - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.10.

A. Hình cắt ngang (TR). Tụy to toàn bộ (các mũi tên rỗng), đậm độ âm giảm đáng kể so với gan (L) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2.12. Một nang giả tụy đơn thuần ở phía trớc thân và đuôi tụy (đầu mũi tên) và phía sau dạ dày (các mũi tên chỉ thành dạ dày), nang nằm trong hậu cung - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.12..

Một nang giả tụy đơn thuần ở phía trớc thân và đuôi tụy (đầu mũi tên) và phía sau dạ dày (các mũi tên chỉ thành dạ dày), nang nằm trong hậu cung Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2.13A. Siêu âm quét ngang cho thấy một nang giả tụy lớn (ps) có nhiều mảnh rải rác - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.13.

A. Siêu âm quét ngang cho thấy một nang giả tụy lớn (ps) có nhiều mảnh rải rác Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 2.14A. Hình siêu âm quét ngang một tụy viêm mạn vôi hóa. Có nhiều sỏi với bóng cản (các mũi tên) rải rác toàn tuyến - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.14.

A. Hình siêu âm quét ngang một tụy viêm mạn vôi hóa. Có nhiều sỏi với bóng cản (các mũi tên) rải rác toàn tuyến Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2.14B. Hình siêu âm quét đứng dọc tụy ở cùng bệnh nhân hình 2.14A. Trong hình này thấy vôi hóa kết thành khối tạo thành một vùng bóng cản lớn (đầu các mũi tên) - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.14.

B. Hình siêu âm quét đứng dọc tụy ở cùng bệnh nhân hình 2.14A. Trong hình này thấy vôi hóa kết thành khối tạo thành một vùng bóng cản lớn (đầu các mũi tên) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2.16A. Hình quét ngang một tụy viêm mạn tính bộc lộ một khối xơ, vôi hóa (đầu mũi tên) ở đầu tụy và mỏm móc - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.16.

A. Hình quét ngang một tụy viêm mạn tính bộc lộ một khối xơ, vôi hóa (đầu mũi tên) ở đầu tụy và mỏm móc Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 2.17. Khối giảm âm khu trú ở đầu tụy (các mũi tên) là đặc trng của ung th biểu mô - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.17..

Khối giảm âm khu trú ở đầu tụy (các mũi tên) là đặc trng của ung th biểu mô Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 17 Hình 11A - sieu am tuy lach.doc

Hình 17.

Hình 11A Xem tại trang 12 của tài liệu.
U tuyến nang thanh dịch – serous cystadenoma (microcystic cystadenoma)(Hình 2.19A) lành tính về mô học và thờng đợc phát hiện ở ngời phụ nữ lớn tuổi - sieu am tuy lach.doc

tuy.

ến nang thanh dịch – serous cystadenoma (microcystic cystadenoma)(Hình 2.19A) lành tính về mô học và thờng đợc phát hiện ở ngời phụ nữ lớn tuổi Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2.20. Tụy to (mũi tên), giảm âm lan tỏa là đặc điểm của lymphoma, cũng có thể thấy tụy to khu trú hoặc các hạch to quanh tụy - sieu am tuy lach.doc

Hình 2.20..

Tụy to (mũi tên), giảm âm lan tỏa là đặc điểm của lymphoma, cũng có thể thấy tụy to khu trú hoặc các hạch to quanh tụy Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 2.21. Đầu tụy to nhiều thuỳ múi và mờ do di căn tới các hạch quanh tụy từ  ung  th biểu  mô  buồng  trứng - sieu am tuy lach.doc