SKKN môn GDCD THCS Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh thông qua hoạt động nhóm

15 2.9K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:48

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM " 1 I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Giáo dục công dân có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, pháp luật giúp học sinh tự điều chỉnh hành vi, có những ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Qua môn học các em xác định nhiệm vụ hiện tại, có thái độ đúng với qui luật của tương lai nhất là đối với học sinh trung học cơ sở lứa tuổi bắt đầu tập làm “ người lớn”. Tuy nhiên hiện tại có những nhận thức sai lệch về vi trí chức năng của bộ môn trong đời sống xã hội dẫn đến sự giảm sút chất lượng bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không nắm bắt được những kiến cơ bản phổ thông về pháp luật, chưa có kĩ năng sống đúng mực - cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt ở các em kỹ năng giải quyết các tình huống đạo đức, pháp luật còn rất hạn chế. Đứng trước tình hình đó là một giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân đã khá lâu, trong hiện tại đã từng tham dự một số chuyên đề về đổi mới chương trình dạy học Giáo dục công dân do các cấp tổ chức, tôi muốn nêu lên một số kinh nghiệm của bản thân trong phương pháp Rèn kĩ năng sống và tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm - môn Giáo dục Công dân nhằm nâng cao kiến thức bộ môn, kĩ năng sống, tư duy tích cực chủ động cho các em, đảm bảo cho các em có đủ hành trang kiến thức, kĩ năng phù hợp làm hành trang bước vào cuộc sống. I. THỰC TRẠNG (Trước khi tạo ra sáng kiến) 1. Về lý luận 2 Trong nhiều năm gần đây, việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các em, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn nếp tư duy sáng tạo, rèn kĩ năng sống cho học sinh, từng bước áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và phương tiện hiện đại vào quá trỡnh dạy học … đó được thể chế hóa trong Luật Giáo dục, trong các văn bản trong ngành và liên ngành. Đặc biệt, môn giáo dục công dân ( GDCD) ở trường THCS là một bộ môn được cải cách, được cấu trúc tích hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học khác, liên kết chặt chẻ thành một hệ thống, nó có vai trũ rất quan trọng : gúp phần thực hiện mục tiờu của Giỏo dục phổ thụng và giỳp học sinh phổ thụng phỏt triển toàn diện về đạo đức trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hỡnh thành nhõn cỏch con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. Môn học cung cấp cho học sinh một hệ thống các giá trị đạo đức, pháp luật và các chuẩn mực lối sống phù hợp với lứa tuổi. Phương pháp giảng dạy thông qua hoạt động thảo luận nhóm kết hợp sử dụng kênh truyền thông đa phương tiện(multimedia) thật sự phỏt huy được tớnh tớch cực, tự giỏc, chủ động, sáng tạo của học sinh. Qua hoạt động, mỗi thành viên sẽ bộc lộ suy nghĩ, thái độ để tập thể điều chỉnh, uốn nắn, mang tính hợp tác cao, giúp bồi dưỡng phương pháp tự học, các kĩ năng mềm, tác động đến tỡnh cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Thế nhưng, trong thời gian qua, vị thế của môn GDCD cũn chưa được nâng cao lắm, giáo viên (GV) dạy môn GDCD thường sử dụng phương pháp thuyết trỡnh cú phỏt vấn là chớnh nờn cú nhiều hạn chế nhất là làm cho học sinh nhận thức một cỏch thụ động, sao chép, áp đặt, máy móc, làm tổn thương đến quá trỡnh dạy học – sự tổng hợp của hai quỏ trỡnh là dạy và học. Đây là những vấn đề cần được tiếp tục tập trung giải quyết để loại bỏ khỏi niệm “mụn GDCD là mụn phụ”. 3 2. Về thực tiễn 2.1. Thuận lợi: - Nghĩa An là vùng đất có truyền thống hiếu học, phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em. - Học sinh có đủ sách giáo khoa, có kỹ năng tham gia các hoạt động thảo luận nhóm ở các bộ môn nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng. - Học sinh có hứng thú trong việc tìm tòi, giải quyết các tình huống Đạo đức và Pháp luật. - Trong giờ học các em học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, thực sự là trung tâm của quá trình dạy học. - Khả năng nắm bắt kiến thức khá tốt, biết so sánh, đánh giá và xử lý các hành vi trong thực tế cuộc sống . - Đội ngũ giáo viên dạy Giáo dục công dân tham gia đầy đủ các chuyên đề đổi mới phương pháp do Sở, Phòng tổ chức. - Phương tiện trực quan trong giảng dạy đã được quan tâm mua sắm khá đầy đủ. - Phòng giáo dục, ban Giám hiệu nhà trường quan tâm đến quá trình đổi mới phương pháp, luôn tạo điều kiện để người dạy phát huy tốt khả năng của bản thân, có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tốt nghiệp và đội ngũ học sinh giỏi các cấp. 2.2. Khó khăn: - Đặc điểm vùng dân cư Nghĩa An vốn là vùng thuần nông, kinh tế phụ thuọcc vào nông nghiệp là chính, trình độ dân trí không đồng đều. 4 - Việc tiếp cận kiến thức môn học còn hạn chế, phần lớn học sinh còn coi Giáo dục công dân là môn phụ nên chưa nhiệt tình với môn học. - Phương tiện dạy học còn thô sơ, việc đầu tư mua sắm thiết bị còn ít, đội ngũ giáo viên chưa thực sự đồng bộ, kiến thức bộ môn chưa thực sự sâu sắc, đặc biệt việc nắm bắt các đơn vị kiến thức Pháp luật còn hạn chế. - Học sinh khối lớp 9 thường có tư tưởng tập trung những môn học có khả năng được chọn thi tuyển vào THPT, nên có tâm lý coi nhẹ bộ môn Giáo dục Công dân. Điều tra ban đầu: Khảo sát chất lượng đầu năm học 2011 – 2012 môn: Môn Giáo dục công dân khối lớp 9 Tổng số học sinh Xếp loại giỏi SL % Xếp loại khá SL % Xếp loại TB SL % Xếp loại yếu SL % 100 6 6 22 22 38 38 34 34 Xuất phỏt từ lý luận và thực tiễn, tôi đã lựa chọn đề tài “Rèn kĩ năng sống và tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong môn Giáo dục Công dân”, nhằm đúc kết một số kinh nghiệm trong giảng dạy môn GDCD nhất là khối lớp 9. 5 III. Các giải pháp 1. Đặc điểm: Phát huy tư duy, rèn kĩ năng sống cho học sinh môn GDCD lớp 9 thông qua hoạt động thảo luận nhóm gồm những bước đó là: - Thảo luận cả lớp( một câu hỏi để cả lớp suy nghĩ, trả lời ngay tại lớp) - Thảo luận nhúm nhỏ(GV phát câu hỏi nhóm thảo luận hoặc dùng giáo án điện tử nêu tỡnh huống). - Thảo luận giải đáp(Nhóm này phát vấn nhóm kia), các nhóm bị hỏi có nhiệm vụ giải đáp. - Hướng dẫn học sinh trực tiếp. - Phỏng vấn. Thực hiện phương pháp này, học sinh giữ vai trũ chủ thể tớch cực, chủ động tham gia vào thảo luận cũn GV chỉ nờu vấn đề, gợi ý, kiến thiết và tổng kết các hoạt động của mỗi cá nhân được phát huy trong mối quan hệ phối hợp thầy và trũ, trũ và trũ để đạt được mục tiêu chung là nắm vững bài học. 2. í nghĩa của phương pháp học thảo luận theo nhóm : - Thông qua thảo luận nhóm, học sinh rèn luyện kỹ năng nói, giao tiếp, bồi dưỡng phương pháp tự nghiên cứu. 6 - Quỏ trỡnh thảo luận nhúm dưới sự hướng dẫn của GV sẽ tạo mối quan hệ hai chiều giữa GV và học sinh sẽ gắn bó hơn. - Việc đặt câu hỏi hoặc nội dung tỡnh huống được thiết kế qua trang giáo án điện tử ( GAĐT) giúp đưa học sinh trả lời vào trọng tâm bài, giải quyết vấn đề nào của bài học, nếu không chuẩn bị bài kỹ dễ bị lạc đề hoặc bị bế tắc, phải có hướng giải quyết vấn đề đó. - Những vấn đề đưa ra tranh luận phải có ý nghĩa thiết yếu với cuộc sống hàng ngày mà học sinh thường gặp cũng như có ý nghĩa xó hội thực sự làm cho cỏc em băn khoăn suy nghĩ, trao đổi ý kiến của mỡnh một cỏch tự giỏc, tớch cực. - Nếu trước khi thảo luận, GV thiết kế thêm các đoạn video clip ngắn trong trang GAĐT hoặc tranh ảnh để dẫn dắt học sinh thỡ thời gian thảo luận sẽ cú nhiều kết quả bất ngờ và chất lượng nội dung nhận xét đánh giá sẽ cao hơn hẳn. - Tổ chức thảo luận nhúm khụng có nghĩa là GV phải phụ thuộc vào học sinh để hoàn tất nội dung bài mà trong phần mở bài GV chủ động dẫn dắt lời mở đầu của mỡnh vào đúng chủ đề. Nếu học sinh có các ý kiến xung đột trí tuệ hoặc tranh cói thỡ những cõu nhận định gợi mở từ phía GV là cực kỳ quan trọng, không nên để học sinh bị ám ảnh bởi sự thiếu linh hoạt , sự bất lực của GV khi giải thích những vấn đề mang tính nhạy cảm đó. 3. Cỏch thực hiện : Theo các bước như sau : a. Bước 1: Chuẩn bị thảo luận. a1. Chia nhúm: - Cú thể chia nhúm theo số điểm danh, theo màu sắc, theo biểu tượng , theo giới tính, theo vị trí chổ ngồi… 7 - Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ tùy theo vấn đề thảo luận, nhóm từ 6 đến 8 em là tốt nhất. Phải đảm bảo có đủ trong nhóm gồm học sinh giỏi, trung bỡnh, yếu để “ Hổ trợ nhau”. a2. Nội dung thảo luận: - Các nhóm chuẩn bị nội dung thảo luận có thể giống hoặc khác nhau, chỉ yêu cầu học sinh phải chuẩn bị trước nội dung bài học, tỡm hiểu những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận. - Quy định rừ thời gian thảo luận và trỡnh bày kết quả thảo luận của các nhóm từ 3 đến 7 phút. - Tiến hành cử nhóm trưởng, thư ký của nhúm. Yờu cầu học sinh phải hết sức tập trung, khụng làm việc riờng, cú ý thức kỷ luật. b. Bước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhúm. - Nhóm trưởng điều khiển dũng thảo luận của nhúm, gọi tên các thành viên lên phát phát biểu, chuyển sang câu hỏi khi thích hợp, đảm bảo rằng mỗi người đều có cơ hội phát biểu như nhau. - nhiệm vụ được giao phải rừ ràng cụ thể và tất cả học sinh trong lớp đều biết. - Yờu cầu trong quỏ trỡnh thảo luận phải trật tự tuân theo cách điều hành của nhóm trưởng, thảo luận ý kiến cú chọn lọc. c. Bước 3: Tiến hành thảo luận. - Học sinh tiến hành thảo luận nhóm, GV không giải đáp thắc mắc ngay mà chỉ giúp học sinh hướng thảo luận hoặc gợi ý cỏc nguồn dữ liệu hoặc cho học sinh xem lại cỏc tỡnh huống ở trong GAĐT để học sinh không đi lệch vấn đề, điều chỉnh đúng hướng thảo luận. GV nên chú ý phát hiện những điều thống nhất và chưa thống nhất vẫn cũn tranh chấp ở cỏc nhúm. 8 - Kết quả thảo luận có thể được trỡnh bày dưới nhiều hỡnh thức: bằng lời, đóng vai, viết hoặc vẽ trên giấy to…có thể do một người thay mặt nhóm trỡnh bày, nhiều người trỡnh bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau. - Trong quỏ trỡnh học sinh thảo luận, GV cần quan sỏt, lắng nghe cỏc ý kiến của học sinh. Đối với những đề tài nhạy cảm, thường có những tỡnh huống mà học sinh cảm thấy xấu hổ, bối rối khi phải núi trước mặt GV, nên tránh không xen vào hoạt động của nhóm khi thảo luận. d. Bước 4: Tổng kết thảo luận. - Tổ chức chung cho cả lớp. - Các nhóm cử đại diện lên trỡnh bày trước lớp kết quả thảo luận của nhóm mỡnh hoặc nờu cỏc ý kiến khỏc, cỏc đề xuất hợp lý khác… - GV tổng kết các nhận xét, đi sâu làm rừ cỏc nội dung nhận thức kốm theo sự uốn nắn cỏc sai sút, sửa chữa lệch lạc, giải đáp thắc mắc hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thú nảy sinh trong quá trỡnh thảo luận. * Kinh nghiệm cho thấy: + Nhóm trưởng thường là tổ trưởng, có học lực từ khá trở lên, có uy tín với bạn bè, điều hành tốt giờ thảo luận cũng như bao quát hết không gian thảo luận nhóm mỡnh. + Phương pháp thảo luận chỉ thành công khi các nhóm được giao nhiệm vụ rừ ràng kốm theo khoảng thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ. Câu hỏi tỡnh huống mà GV đưa ra cũng dễ hiểu nhưng phải xoáy vào những trọng tâm khó nhất, hay nhất của bài học để học sinh phát huy được hết trí tuệ tập thể, cũng như sự tư duy của tất cả học trũ trong nhúm. 9 + Các thành viên phải quan tâm đến mọi người trong nhóm mỡnh, trỏnh tỡnh trạng người làm việc ít mà cũng có cùng số điểm của nhóm. Nhóm trưởng nên ghi tên những bạn ít phát biểu ở cuối hàng và đánh một dấu chéo để GV trừ điểm hoặc nhắc nhở trừ điểm. + Quỏ trỡnh học sinh thảo luận là thời gian mà Gv phải quan sỏt, theo dừi để nhận xét đánh giá chính xác điểm cho học sinh, tránh làm thiệt thũi quyền lợi cho bất cứ một học sinh nào vỡ lý do GV khụng bao quỏt hết trong giờ học sinh đang thảo luận. 4. Minh hoạ một số bài học có sử dụng phương pháp thảo luận nhóm : . a. Khi dạy bài 3 : Dõn chủ và kỷ luật Cõu hỏi : Thế nào là dõn chủ ? Thế nào là kỷ luật, tỏc dụng của tớnh dõn chủ và kỷ luật ? + Bước 1 : Phõn chia nhúm : 2 bàn 1 nhúm 8 em( Lớp cú 6 nhúm). + Bước 2 : GV đưa ra câu hỏi thảo luận ( Phỏt phiếu cỏc nhúm) + Bước 3 : Học sinh tiến hành thảo luận cõu hỏi + Bước 4 : Tổng kết thảo luận. - Học sinh các nhóm cử đại diện nhóm lên trỡnh bày - Cỏc nhúm nghe và bổ sung ý kiến. - GV kết luận.  Dõn chủ : Là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xó hội, mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể. 10 [...]... cầu Qua đó, phát huy tính tích cực của 14 học sinh, lớp học sẽ sôi nỗi hơn, tạo hứng thú cho học sinh tiếp thu bài mới một cách dễ dàng nhất Làm được những điều này, nhất định chất lượng môn GDCD sẽ được nâng cao, tác động tích cực đến việc hỡnh thành nhõn cỏch cho học sinh Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi trong việc dạy học GDCD hiện nay, phương pháp này cũng gặp những khó khăn phổ biến như lớp học. .. luận của GV học sinh cú thể nhắc lại 1 hoặc 2 lần và tự cỏc em rỳt ra nội dung bài học – tự ghi nhớ bài học và ghi vào vở  Với môn học này đũi hỏi GV và học sinh phải liờn hệ thực tế một cỏch phong phỳ, chớnh xỏc để rèn luyện kỷ năng, ý thức cho học sinh Do vậy, thảo luận bằng một câu hỏi để học sinh liên hệ thực tế là khụng thể thiếu trong bài GDCD  Cuối cùng GV sữa lỗi cho học sinh sau khi học sinh. .. thảo luận nhúm * Qua thực tế giảng dạy bộ môn này ở lớp 9 cùng với đồng nghiệp, bản thân và các thầy cô cùng dạy bộ môn này đó thu được những kết quả sau: - Kiến thức của học sinh đó giảm bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan, khoa học - Kiến thức học sinh thu được trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm - Khi tranh... một kết luận chung nhất để học sinh ghi vào vở b Khi dạy bài 8 : Năng động sáng tạo + Bước 1 Phân nhóm : Như nhóm cũ đầu năm + Bước 2 GV phỏt cõu hỏi thảo luận Cõu hỏi : ( GV chọn phần đặt vấn đề về Bác học Ê – đi – xơn để học sinh thảo luận và rút ra phẩm chất năng động sáng tạo của nhà bác học) a Em cú nhận xột gỡ về viờc làm của ấ- đi- xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên ? b Những việc... định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xó hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vỡ mục tiờu chung  Tỏc dụng của tớnh dõn chủ và kỷ luật : Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức ý chí và hành động của mọi người, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xó hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả chất lượng lao động, tổ chức các hoạt động xó... đúng, phê phán những điều sai trái và đó vận dụng bài học vào thực tế cuộc sống - Học sinh đó nõng cao được tính nhạy cảm của mỡnh đối với nội dung thảo luận và đối với người cùng tham gia trong nhóm - Khi tranh luận không khí trở nên cởi mở nên học sinh mạnh dạn hơn, các em học được cách trỡnh bày của bạn mỡnh, bỏm sỏt lắng nghe và biết phờ phỏn ý kiến của bạn, từ đó giúp các em rèn luyện kĩ năng sống:... phải tư duy, liên hệ qua các bài hoặc thực tế để rút ra được câu trả lời hoàn hảo cho bài học - Qua việc thực hiện phương pháp dạy học theo cách thảo luận nhóm trong dạy, học GDCD lớp 9 để thực hiện tốt cần đảm bảo các yếu tố sau: * Về phớa GV: Phải chuẩn bị kỹ nội dung bài để nắm bắt, hiểu lúc nào cần đưa câu hỏi thảo luận nhóm, gợi ý khi cõu hỏi tương đối khó với học sinh Chia nhóm phải có nhiều đối... học sinh mạnh dạn hơn, các em học được cách trỡnh bày của bạn mỡnh, bỏm sỏt lắng nghe và biết phờ phỏn ý kiến của bạn, từ đó giúp các em rèn luyện kĩ năng sống: Ra quyết định, ứng phó căng thẳng, tìm kiếm sự giúp đỡ, Đạt mục tiêu, tư duy sáng tạo, Hợp tác, đảm nhận trách nhiệm, lắng nghe tích cực, thể hiện sự tự tin - Học sinh có thể nhớ sâu hơn và khắc sâu về những kiến thức đó thảo luận Học sinh. .. chí ít thầy trũ làm quen với cỏch dạy học GDCD khụng thụ động, bỏ hẳn cách dạy một chiều, thuộc lũng – cỏi búng của cỏch dạy cũ mà chỳng ta cần thay đổi Trên đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của bản thõn, việc thực hiện cũng chưa nhiều cho nên không thể không thiếu những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự chia sẽ, góp ý từ đồng nghiệp và những nhà nghiên cứu chuyên môn Xin chân thành cảm ơn! 15 ... ấ- đi- xơn và Lê Thái Hoàng ? + Bước 3 : Học sinh tiến hành thảo luận theo sự hướng dẫn của GV và sự điều hành của nhóm trưởng ( 5 phút) 11 + Bước 4 Tổng kết thảo luận Tổng kết chung cả lớp - Các nhóm cử đại diện lên trỡnh bày đáp án của nhóm mỡnh - Cỏc nhúm bổ sung nhận ý kiến và nhận xột chộo  GV kết luận: Ê- đi –xơn và Lê Thái Hoàng là những người luôn năng động sáng tạo  Những việc làm đó đó đem . NGHIỆM ĐỀ TÀI: " PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM " 1 I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Giáo dục công dân có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối. sống và tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong môn Giáo dục Công dân”, nhằm đúc kết một số kinh nghiệm trong giảng dạy môn GDCD nhất là khối. tích cực, chủ động, sáng tạo của Học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm - môn Giáo dục Công dân nhằm nâng cao kiến thức bộ môn, kĩ năng sống, tư duy tích cực chủ động cho các em, đảm bảo cho

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan