0

SKKN Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

27 1,447 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:47

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “THIẾT KẾ BÀI HỌC TẬP ĐỌC LỚP 2 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC” 1 MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã thấy, thay sách mới cho bậc học phổ thông là một ván đề nóng hổi đang được cả nước quan tâm. Tự hào là người giáo viên tiểu học, người trực tiếp đưa chương trình sách mới tiểu học vào thực tiễn, đem những đổi mới, hiện đại đến với học sinh tiểu học nhằm đưa chất lượng giáo dục tiểu học lên một tầm cao mới. Chúng tôi, những người đang giảng dạy chương trình sách mới thấy rõ những ưu điểm nổi trội của sách mới và cũng thấy được những đòi hỏi cao đối với người dạy về việc phát huy triệt để ưu thế cuả sách mới, phát triển khả năng của học sinh ở mức độ cao nhất. Bởi vậy, để tránh những lúng túng vf khó khăn trong dạy học, bởi sự mới lạ của sách mới; giúp người dạy, người học tiếp cận và nhanh chong quen thuộc với toàn bộ chương trình tiểu học mới, dạy và học sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, tôi đã lựa chọn nghiên cứu môn tập đọc - môn học tạo đà cho mọi môn học ở bậc tiểu học, với đề tài" Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học" 2- Lịch sử vấn đề: Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học là vấn đề đã được Đảng, Nhà nước ta và Bộ giáo dục đào tạo đặt ta từ những năm 90. Đã không ít những đề tài nghiên cứu khoa học lớn nhỏ của các nhà khoa học, nhà giáo,… và rất nhiều các cuốn sách, tài liệu trình bày về đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học như: " Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục ở tiểu học" - Nguyễn kế Hào, Nguyễn Hữu Dũng - NXBGD 1998, " Dạy văn cho học sinh tiểu học" - Hoàng Hoà Bình - NXBGD 1999,…. Đặc biệt đáng quan tâm là nội dung 2 đổi mới phương pháp dạy học được cụ thểt hoá trong các tài liệu tập huấn thay sách cho giáo viên tiểu học từ năm 2001 đến nay và sách Giáo viên của tất cả các lớp, các môn học ở tiểu học. Song đó chỉ là những vấn đề lý luận về đổi mới phương pháp trong dạy học nói chungcòn việc vậndụng trong thực tế một cách cụ thể như thế nào lại phụ thuộc vào năng lực giáo viên trình đọ hoc sinh , điều kiện học tập,… Trên cơ sở những lý luận đã có, tôi tiến hành nghiên cứu một cách cụ thể và thử nghiệm với đối tượng học sinh lớp 2 và tìm ra những biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thiết thực, có hiệu quả nhất trong việc dạy học phân môn tập đọc lớp 2. 3- Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giờ học. 4- Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát cơ sỏ lý luận của đổi mới phương pháp dạy học môn tập đọc - Phân tích thực trạng dạy học môn tập đọc lớp 2, thực trạng nhanạ thức về đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên tiểu học. - Đề xuất một số giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giờ học. 5 - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Hoạt động dạy học môn Tập đọc lớp 2, trường tiểu học ……… 6- Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu - Điều tra, quan sát, đàm thoại 3 - Phân tích tổng hợp - Thực nghiệm, kiểm chứng 4 NỘI DUNG 1 - Cơ sở lý luận 1.1- Cơ sở tâm sinh lý, đặc điểm tâm lý học dinh tiểu học: Học sinh tiểu hcọ - con người với cấu tạo đầy đủ các bộ phận của cơ thể đang phát triển. Trong đó, các cơ quan đang phát âm , ngôn ngữ phát triển mạnh , phù hợp với sự tiếp nhận và thực hiện dễ dàng hoạt động mới theo chức năng của chúng.Chức năng phát âm - tập đọc. Khả năng nhận thức, tư duy,tưởng tượng,tình cảm, trí nhớ và nhân cách học sinh đang được hình thành, tiềm tàng khả năng phát triển và đang được phát triển. Học sinh tiểu học hông nhiên, ngây thơ, trong sán, hiếu động,tò mò, thích hoạt độn, khám phá, thường độc lập, tự làm việc theo hứng thú của mình. Thầy cô là hình tượng mẫu mực nhất, đưcợ trẻ tôn sùng nhất, mọi điều trẻ đều nhất nhát nghe theo ; sự phát triển nhân cách hoc sinh tiểu học phụ thuộc phần lớn vào qúa trình dạy học và giáo dục của thầy cô trong nhà trường tiểu học. Dạy Tập đọc cho học sinh tiểu học, đặc biệt ở các lớp đầu cấp là bước đầu đem đến sự vận động khoa học cho bộ não và các cơ quan phát âm, ngôn ngữ, đem đến những tinh hoa văn hóa, cảm thụ văn học,rèn luyện tình cảm đạo đức, ý chí, ý thức, hành động đúng cho trẻ, định hướng con đường phát triển, hình thành nhân cách trẻ ; phát triển khả năng học tập các môn học khác, là điều kiện phát triển toàn diện học sinh tiểu học. 5 Nhân cách học sinh tiểu học phát triển đúng đắn hay lệch lạc và phụ thuộc quá trình giáo dục cuả người thầy tiểu học mà trong đó phương tiện là nghe, đọc , nói , viết, có được nhờ học tap đọc. Dạy học tập đọc đòi hỏi người thầy phải có phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm sinh lý học sinh tiểu học, phù hợp sự phát triển tiến bộ của khoa họ, xã hội, đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết của học sinh tiểu học và tăng cường giá trị giáo dục đạo đức, nhân cách trẻ. 1.2- Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy Tập đọc: Ngôn ngữ học đã chỉ rõ những nội dung cụ thể về các vấn đề của ngôn ngữ như: Chữ viết, chính âm, chính tả, nghĩa của từ - câu - đoạn - văn bản, ngữ điệu, nhịp điệu, tình cảm ngôn ngữ. Đó chính là những vấn đề gắn bó vưới việc dạy và học Tập đọc của thầy trò trường tiểu học. Văn học là nghệ thuật, là tinh hoa của ngôn ngữ, là tình cảm đạo đức, lý tưởn, tình yêu. Nó có được nhờ cảm xúc của tâm hồn, nó làm cho tam hồn con người thêm phong phú, sâu sắc. Dạy Tập đọc cho học sinh tiểu học là dạy học sinh biết đọc đúng: Tiếng, từ, câu, chữ, hiểu nội dung rồi đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu, diễn cảm, cảm nhận được ý nghĩa tình cảm, có cảm xúc, biết tư duy, tưởng tượng, hình thành ý thức tốt đẹp trong tam hồn và có hành động đẹp nghĩa là học sinh biết đọc đúng chuẩn ngôn ngữ và biết cảm thụ văn học. Nghiên cứu về ngôn ngữ ta thấy vấn đề về ngữ nghĩa đặc biệt quan trọng, nó là yếu tố then chốt trong quá trình dạy học Tập đọc. Nghĩa của từ, nghĩa của từ trong văn cảnh, nghĩa của câu, đoạn, bài văn. Khái quát lên nó là ý nghĩa giáo dục đối với học sinh. Làm sao để học sinh tiếp nhận ý nghĩa ấy một cáh tự nhiên, có cảm xúc, có sự cảm thụ cảm nhạn đúng - sai, tốt - xấu, để các 6 em cảm thụ được cái hay cái đẹp của văn học phát triển tâm hồn phong phú. Đó là cả một nghệ thuật, nghệ thuật trong lao động dạy học sáng tạo của người thầy tiểu học. Dạy tập đọc sẽ càng tinh tế, càng sáng tạo càng hiệu quả khi ta nghiên cứu vận dụng tốt những thành tựu của ngôn ngữ và văn học. 1.3 - Cơ sở giáo dưỡng, giáo dục và phát triển: Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc thể hiện ở 4 yêu cầu về chất lượng của" đọc", đó là : đọc đúng, đọc nhanh, độc có ý thức( đọc hiểu) và đọc hay( đọc diễn cảm). Cần phải hiểu kỹ năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bạc khác nhau. Đầu tiên là trong giải mã chữ - âm một cách sơ bộ tiếp theo đọc là phải hiểu được nghĩa của từ, tìm được các từ, câu " chìa khoá" ( chốt, trọngyếu) trong bài, biết tóm tắt nội dung của đoạn. Với những bài văn: biết phát hiện ra những yếu tố "văn" và đánh giá được giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Như vậy, biết đọc đồng nghĩa với việc có kỹ năng làm việc với văn bản. Nhiệm vụ thứ hai của dạy học là giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với sách cho học sinh. Dạy Tập dọc phải làm cho học sinh thích đọc và thấy được rằng khả năng đọc có ích lợi cho các em trong cả cuộc đời. Đọc là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống đầy đủ và phát triển. Nhiệm vụ thứ ba của Tập đọc là làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học cho học sinh. Đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy các em biết suy nghĩ một cách logic cũng như biết tư duy có hình ảnh… Dạy học không chỉ giáo dục tư tưởng dạo đứec mà còn giáo dục tính cách, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh. 7 Dạy Tập đọc có ý nghĩa to lớn vì nó thực hiện cả 3 nhiệm vụ : giáo dục, giáo dưỡng và phát triển. Như vậy, ta thấy phương pháp dạy Tập đọc nói chung và Tập đọc lớp 2 nói riêng phoả dựa trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của môn tập đọc trong nhà trường tiểu học: Giáo dưỡng - giáo dục và phát triển. 2 - Cơ sở thực tiễn: 2.1 - Khảo sát tài liệu dạy - học môn tập đọc lớp2: 2.1.1- Tài liệu học tập của học sinh: Tài liệu học tập của học sinh đối với môn học Tiếng Việt lớp 2 gồm SGK và vở bài tập, song do vở bài tập Tiếng Việt kông biên soạn bài tập cho phân môn Tập đọc nên ta chỉ xem xét Tập đọc trên SGK Tiếng Việt lớp 2. Với tổng số 93 văn bản tập đọc được dạy - học trong 124 tiết/ 31 tuần thực học ( khôngkể 4 tuần ôn tập ) phân môn Tập đọc lớp 2 được chia ra các mảng với 15 chủ điểm cụ thể. - Tiếng Việt lớp 2 - tập 1 với các bài tập đọc tập trung vào các mảng: Học sinh - nhà trường - gia đình, với 8 chủ điểm : Em là học sinh, Bạn bè, Trường học, Thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh em , bạn trong nhà. - Tiếng việt lớp 2 - tập 2 với các bài tập đọc tập trung vào các mảng: Thiên nhiên- Đất nước , với 7 chủ điểm: Bốn mùa, Chim chóc, Muông thú, Sông biển, Cây cối, Bác Hồ, Nhân dân. ( Mỗi chủ điểm được học trong 2 tuần được gọi là một đơn vị học) * Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 có nhiều ưu điểm: - Trình bày khoa học: kênh chữ rõ ràng, ngắn gọn ; kênh hình chiếm khối lượng lớn, rõ nét, hình ảh phong phú, màu sắc đẹp, hấp dẫn. 8 - Nội dung các bài đọc mang tính thiết thực, gần gũi, tính hướng dẫn giao tiếp rõ rệt, chứa đựng tình cảm cảm động hay vui nhộn, cuốn hút. - Hình thức diễn đạt trong sáng, ý nghĩa tư tưởng sâu sắc. Học sinh dễ hiểu, dễ cảm nhận và xúcđộng. ý nghĩa giáo dục dễ dàng đi sâu vào tâm hồn trẻ thơ một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. - Câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài là các yêu cầu tái hiện hay dạng gợi mở, bộc lộ ý kiến cá nhân giúp học sinh tiếp cận và thâm nhập bài đọc từ dễ đến khó ; từ nhắc lại,nhớ lại đến tư duy độc lập sáng tạo để có ý thức, có hành động đúng. 2.1.2 - Sách giáo viên: Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 2 hướng dẫn quy trình thông thường dạy một bài tập đọc như sau: A. Kiểm tra bài cũ B. Dạy bài mới - Giới thiệu bài - Luyện đọc đúng + Đọc từng câu kết hợp luyện phát âm + Đọctừng đoạn kết hợp tìm hiểu nghĩa từ + Đọc nhóm + Thi đọc giữa các nhóm + Đọc đồng thanh - Hướng dẫn tìm hiểu bài ( đọc hiểu, trả lời các câu hỏi theo SGK ) - Luyện đọc lại và học thuộc lòng( nếu có) 9 - Củng cố, dặn dò. 2.2 - Thực trạng dạy học môn Tập đọc lớp 2: Hầu hết các giáo viên đều dạy học phụ thuộc vào sách giáo viên, khô gmạnh dạn thauy đổi , điều chỉnh, nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới sáng tạo bởi sợ sai, sợ lệch hướng,… Vì thế, các giáo viên cho rằng:" Dạy theo sách hướng dẫn là tốt nhất". Cứ theo cách đó thì các giờ tập đọc đều được dạy theo một khuôn mẫu, rập khuôn máy móc, cứng nhắc. Nó có ưu điểm là thực hiện đúng phương pháp song lại có nhiều nhược điểm là xa rời thực tế, tách rời học sinh , giờ học khô khan, rời rạc. Bởi vậy, thực tế chất lượng học sinh chưa cao, khả năng đọc , hiểu, cảm thụ hình thành ý thức và hành động ở học sinh chưa đáp ứng thoả đáng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của nhà trường và gia đình. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 2 tháng 12/2005 Lớp TSHS Đọc đúng Hiểu văn bản Cảm thụ Hành động thẩm mĩ SL % SL % SL % SL % 2A 25 22 88 21 84 14 56 12 48 2B 25 23 92 21 84 13 52 11 44 3 - Các biện pháp dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới phương pháp dạy học khôngđược hiểu là máy móc là dạy học bó buộc: phải có phiếu bài tập, phải hoạt độngnhóm, phải chơi trò chơi,… không phải là tìm ra phương pháp dạy học mới. Đổi mới phương pháp dạy 10 [...]... Làm bài tập trắc nghiệm - Làm một việc, một hành động tốt theo nội dung giáo dục của bài học - Dự đoán tình huống câu chuyện, diễn biến tình cảm nhân vật sẽ phát triển 5- Thiết kế bài Tập đọc theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và thể nghiệm dạy học: 5.1- Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 theo định hướng đổi mới phương pháp dạyhọc: Tập đọc: GỌI BẠN A- Mục tiêu: - Kỹ năng : Đọc trơn toàn bài, đọc đúng... Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ dừng ở vận dụng nó đòi người giáo viên phảo năng động sáng tạo để có những thay đổi, để có những giờ học mới lạ hấp dẫn, hiệu quả Để thiết kế bài tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học chúng ta phải tìm được các biện pháp dạy học theo định hướng đổi mới, phải tìm được các hình thức dạy học đổi mới cụ thể để đưa vào kế hoạch bài học khi thiết kế 3.1... để tổ chức dạy học tập đọc cho học sinh dạy lớp 2 theo định hưởng đổi mới phương pháp dạy học nhằm thiết kế các bài hay, thực hiện bài có hiệu quả cao * Các biện pháp cụ thể được sáng tạo dựa vào cáchoạtđọgn dạyhọc, bao gồm: - Tăng cường đổi mới trong việc rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh - Tạo tình huống mở để học sinh tìm hiểu bài đọc - Phát triển khả năng đọc diễn cảm của học sinh... dung khái quát bài, củng cố, xử lý tình huống,liên hệ thực tế, bài tập trắc nghiệm nhanh… Trò chơi học tập phải nhịp nhàng, ăn khớp với nội dung hoạt động học tập của học sinh và tránh lạm dụng tràn lan 4 - Giới thiệu một số hình thức đổi mới trong dạy Tập đọc lớp 2: Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Đúng nội dung tư tưởng, mục tiêu bài học - Hướng vào hoạt... cảm của học sinh trong khâu luyện đọc lại - Xây dựng không khí học tập hào hứng, tích cực cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi học tập * Các hình thức mới được nêu theo các phần, bước lên lớp trong mỗi giờ học: - Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu bài mới - Bài mới - Củng cố * Với cách thiết kế bài học mới như đã nêu trong đề tạ, giờ dạy Tập đọc lớp 2 có hai ý nghĩa: 24 - Gây hứng thú, kích thích trí... nổi, say mê học tập; học sinh hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo, hiệu quả,nâng cao chát lượng học tập - Rèn luyện kỹ năng sử dụng Tiếng Việt cho học sinh, bồi dưỡng tnfh cảm, thái độ hành động ứng xử đúng đắn trogn cuộc sống, phts triển tối đa khả năng học tập của các em, phát hiện , khơi nguồn học sinh giỏi môn Văn Tiếng Việt Thiết kế Kế hoạch bài học mới theo hướng đổi mới phương pháp dạy học là mang... động dạy và học ( 35 phút) Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ( 4phút) Kiểm tra kỹ năng đọc, kiến thức hiểu biết về xếp thứ tự và ứng dụng lập danh sách của học sinh bài học "Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A) - Đọc các cột mục trong danh sách (1 học sinh) - Đọc số thứ tự kèm theo tên các bạn trong tổ 1, lớp 2A (1 học sinh) - trả lời câu hỏi: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào? - Đọc bài tập. . .học là phát huy những ưu điểm tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với các hình thức tổ chức cho học sinh học tập một cách tự lực, tích cực nhất Chúng ta đều beíet trong điều kiện cụ thể của mỗ đại phương, mỗi nhà trường, mỗi lớp học đều mang những đặc thù riêng đòi hỏi người dạy học jphaỏi vận dụng cái đổimới vào điềukiện cụ thể cho hiệu quả Đó mới thực sự là dạy học đổi mới Đổi. .. Hữu Dũng - Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục ở tiểu học - NXB GD 1998 5- Phạm Minh Hạc ( chủ biên) - Tâm lí học - NXB GD 1993 6 - Đặng Hiển - Dạy văn , học văn - NXB Đại học sản phẩm 20 05 7 - Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh - Giải đáp 88 câu hỏi về dạy học Tiếng Việt ở tiểu học - NXB GD 20 00 8 - Lê Phương Nga - Dạy tập đọc ở tiểu học - NXB GD 20 01 9 - Hà Thế Ngữ( chủ biên) - Giáo dục học - NXB GD... mới, phù hợp với thực tế khả năng học tập năng động của học sinh thời đại mới Tôi mong muốn được sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Lê A, Thành Tị Yên Mĩ, Lê Phương Nga, Nguyễn Trí: Phương pháp dạy học Tiếng Việt - NXBGD 1994 2 - Hoàng Hoà Bình - Dạy Văn cho học sinh tiểu học - NXB GD 1997 3 - Nguyễn Huy Bình - Dạy văn dạy cái hay, cái đẹp - NXB GD 1983 4 - Nguyễn Kế . % 2A 25 22 88 21 84 14 56 12 48 2B 25 23 92 21 84 13 52 11 44 3 - Các biện pháp dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới phương pháp dạy học khôngđược hiểu là máy móc là dạy. thay đổi, để có những giờ học mới lạ hấp dẫn, hiệu quả. Để thiết kế bài tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học chúng ta phải tìm được các biện pháp dạy học theo định hướng đổi mới, . trạng dạy học môn tập đọc lớp 2, thực trạng nhanạ thức về đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên tiểu học. - Đề xuất một số giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế bài học Tập đọc lớp 2
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, SKKN Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học,

Từ khóa liên quan