SKKN Phương pháp giải bài tập về Ancol

40 1.9K 2
SKKN Phương pháp giải bài tập về Ancol

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANCOL" 1 A . đặt vấn đề I . Lời mở đầu Bài tập hoá học là một trong những kiến thức cơ bản nhất để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống sản xuất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay việc giải bài tập nói chung đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc không hiểu bản chất của bài tập hoá học. Đặc biệt là hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa phương pháp trắc nghiệm khách quan vào các kì thi tốt nghiệp THPT, Đại học – cao đẳng. Thì việc giải các bài tập hoá học lại càng trở nên khó khăn hơn và yêu cầu học sinh ngoài những kiến thức cơ bản cần phải có những kĩ năng giải các bài toán hoá học bằng những phương pháp giải nhanh. Đặc biệt với chuyên đề về ancol là một chuyên đề hay và rất quan trọng trong các bài tập về hoá học hữu cơ. Trong các bài tập hoá học hữu cơ bài tập về ancol chiếm chủ yếu và còn liên quan đến các chuyên đề khác. Nên nếu học sinh không có phương pháp giải nhanh thì gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng và mất rất nhiều thời gian cho việc giải bái toán về ancol. Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu nhiều năm tôi đã hệ thống hoá các dạng bài tập về ancol và phương pháp giải nhanh cho các dạng bài tập đó. Giúp học sinh dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được lúng túng, sai lầm và làm nhanh không mất nhiều thời gian, nâng cao kết quả trong các kì thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài : “ Phương pháp giải các bài tập về ancol” II . Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 1. Thực trạng Chuyên đề ancol là một phần nhỏ trong tổng thể chương trình hoá học nhưng lại là 2 phần quan trọng trong những bài tập hoá hữu cơ. Không chỉ riêng bài tập ancol mà các phần khác như anđehit, axit hay bài tập tổng hợp hoá hữu cơ đều có liên quan đến ancol. Nên chuyên đề ancol là nội dung quan trọng trong các đề thi tốt nghiệp THPT và đặc biệt là kì thi Đại học- cao đẳng. Đây là nội dung đòi hỏi lượng kiến thức lớn và khó đối với học sinh, vì tính chất của ancol rất nhiều mà bài tập lại rất khó và đa dạng nên khi gặp bài tập phần này đa số các em đều lúng túng và mất rất nhiều thời gian cho nó. Dẫn đến các em rất ngại khi gặp các bài tập ancol gây ra tâm lí sợ và không muốn làm. 2. Kết quả Kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế dạy học cho thấy có sự phân hóa rõ rệt với từng học sinh và theo từng giai đoạn. Từ hiểu, biết đến vận dụng để giải các bài tập nâng cao. Nhờ cách phân dạng và phương pháp giải nhanh các bài tập ancol đã tạo hứng thú, không còn cảm giác sợ sệt, lo âu khi gặp bài tập ancol. Từ đó nâng cao kĩ năng giải nhanh bài tập ancol cho học sinh. Trên cơ sở đó tôi mạnh dạn chọn đề tài “Phương pháp giải các bài tập về ancol” làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hi vọng đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập của các em học sinh và cho công tác giảng dạy của các bạn đồng nghiệp. B . giải quyết vấn đề I. giảI pháp thực hiện - Nghiên cứu tổng quan về ancol trong khuôn khổ chương trình - Phân loại một số dạng bài tập thường gặp - Đề xuất phương pháp chung và hướng dẫn giải chi tiết một số dạng bài tập 3 - ứng dụng vào thực tiễn dạy học ở nhà trường ii. các biện pháp tổ chức thực hiện 2.1. Tổng quan 2.1.1. Định nghĩa và phân loại 2.1.1.1. Định nghĩa Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. 2.1.1.2. Phân loại - Phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon + Ancol no : có gốc hiđrocacbon no( ví dụ CH 3 OH; CH 3 – CH 2 OH ) + Ancol không no : có gốc hiđrocacbon không no( ví dụ CH 2 = CH – CH 2 OH ) + Ancol thơm : có gốc hiđrocacbon thơm( ví dụ C 6 H 5 CH 2 OH ; C 6 H 5 CH 2 – CH 2 OH……) - Phân loại theo số lượng nhóm hiđroxyl trong phân tử + Ancol đơn chức : có 1 nhóm hiđroxyl (ví dụ CH 3 OH ; CH 2 = CH – CH 2 OH……) + Ancol đa chức : có 2 hay nhiều nhóm hiđroxyl (ví dụ CH 2 OH – CH 2 OH ……) 2.1.2. Đồng phân - Đồng phân nhóm chức ancol - Đồng phân mạch cacbon - Đồng phân vị trí nhóm chức OH Ví dụ : C 3 H 8 O có 2 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete CH 3 – CH 2 – CH 2 – OH ; CH 3 – CHOH – CH 3 ; CH 3 – O – CH 2 – CH 3 4 2.1.3. Danh pháp - Tên thông thường Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic Ví dụ : CH 3 OH ancol metylic - Tên thay thế Tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch chính – số chỉ vị trí nhóm chức – ol Mạch chính là mạch dài nhất chứa nhóm OH, đánh STT từ phía gần nhóm OH Ví dụ : CH 3 – CH(CH 3 ) – CHBr – CH 2 OH 2 – brom – 3 – metyl butan – 1 – ol 2.1.4. Tính chất hoá học 2.1.4.1. Phản ứng thế H của nhóm OH ancol + Phản ứng chung của ancol : ROH + Na → RONa + 1/2 H 2 + Phản ứng riêng của ancol đa chức có 2 nhóm OH kề nhau 2C 2 H 4 (OH) 2 + Cu(OH) 2 → (C 2 H 5 O 2 ) 2 Cu + 2H 2 O Tạo phức màu xanh lam 2.1.4.2. Phản ứng thế nhóm OH của ancol ROH + R’COOH ⇔ R’COOR + H 2 O ROH + HBr → RBr + H 2 O 2.1.4.3. Phản ứng tách nước + Tách nước liên phân tử tạo ete ROH + R’OH  → CdacSOH 140, 42 ROR’ + H 2 O + Tách nước nội phân tử tạo anken 5 C n H 2n+1 OH  → CdacSOH 180, 42 C n H 2n + H 2 O Phản ứng này tuân thủ theo quy tắc tách Zaixep : Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H của cacbon bên cạnh có bậc cao hơn (chứa ít H hơn) để tạo thành liên kết đôi C = C mang nhiều nhóm ankyl hơn 2.1.4.4. Phản ứng oxi hoá + Phản ứng cháy C n H 2n+1 OH + 3n/2 O 2 → nCO 2 + (n+1) H 2 O + Phản ứng oxi hoá bởi CuO , đun nóng R – CH 2 OH + CuO → to R – CHO + Cu + H 2 O Ancol bậc 1 anđehit có khả năng tráng gương R – CHOH – R’ + CuO → to R – CO – R’ + Cu + H 2 O Ancol bậc 2 xeton không có khả năng tráng gương Ancol bậc 3 không bị oxi hoá + Phản ứng oxi hoá bởi oxi không khí có xúc tác Mn 2+ R – CH 2 OH + 1/2 O 2  → +2 Mn R – CHO + H 2 O R – CH 2 OH + O 2  → +2 Mn R – COOH + H 2 O 2.1.5. Phương pháp tổng hợp 2.1.5.1. Điều chế etanol trong công nghiệp CH 2 = CH 2 + H 2 O  → 43 POH CH 3 CH 2 OH (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O  → enzim nC 6 H 12 O 6  → enzim 2CH 3 CH 2 OH + 2CO 2 2.1.5.2. Điều chế metanol trong công nghiệp 2CH 4 + O 2  → atmCCu 100,200, 2CH 3 OH 6 CO + 2H 2  → atmCCrOZnO 200,400,, 3 CH 3 OH 2.2. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập ancol 2.2.1. Các bước thông thường giải một bài tập Bước 1 : Xác định giả thiết, gọi ẩn x, y,… và viết các phương trình phản ứng Bước 2 : Lập hệ phương trình hoặc phương trình theo các phản ứng Bước 3 : Tính theo yêu cầu của bài toán 2.2.2. Một số dạng bài tập và phương pháp giải nhanh Dạng 1 : Ancol tác dụng với Na Phương pháp giải nhanh + Nếu đề cho khối lượng ancol, khối lượng Na và khối lượng chất rắn sau phản ứng thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : n H 2 = 2 CRNaancol mmm −+ + Nếu đề cho khối lượng ancol, Na phản ứng hết và khối lượng chất rắn sau phản ứng thì áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : n Na = 22 ancolCR mm − = a. n H 2 (với a là số nhóm OH) + Số nhóm OH = ancol H n n 2 2 Câu 1 : Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na thu được 24,5 gam chất rắn. 2 ancol đó là A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH 7 (Trích đề thi TSĐH – CĐ - A – 2007 – mã 429) Hướng dẫn : áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có n H 2 = 2 CRNaancol mmm −+ = 2 5,242,96,15 −+ = 0,15 mol Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na → R ONa + 2 1 H 2 0,3 mol 0,15 mol Suy ra M ancol = 3,0 6,15 = 52 → R = 52 – 17 = 35 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Chọn đáp án D Câu 2 : Cho 18,4 g X gồm glixerol và một ancol no đơn chức Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí hiđro (đktc). Lượng hiđro do Y sinh ra bằng 2/3 lượng hiđro do glixerol sinh ra. Công thức phân tử của Y là A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH D. C 4 H 9 OH Hướng dẫn Sơ đồ phản ứng C 3 H 5 (OH) 3  → +Na 2 3 H 2 ROH  → +Na 2 1 H 2 a mol 1,5a mol b mol 0,5b mol Ta có phương trình : n H 2 = 1,5a + 0,5b = 4,22 6,5 = 0,25 (1) và 0,5b = 3 2 .1,5a (2) 8 Từ (1) và (2) suy ra a = 0,1 ; b = 0,2 mol m X = 0,1 . 92 + 0,2 . (R + 17) = 18,4 → R = 29 (C 2 H 5 ). Vậy ancol Y là C 2 H 5 OH Chọn đáp án B Câu 3 : Cho các chất sau : 1. HOCH 2 CH 2 OH 2. HOCH 2 CH 2 CH 2 OH 5. CH 3 CH(OH)CH 2 OH 3. HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH 4. CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 là A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 3, 4, 5 Hướng dẫn Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 là những chất có 2 nhóm OH kề nhau Vậy nên ta chọn đáp án C Câu 4 : A, B là 2 ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H 2 (đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là A. CH 3 OH ; C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH ; C 3 H 7 OH C. C 3 H 7 OH ; C 4 H 9 OH D. C 4 H 9 OH ; C 5 H 11 OH Hướng dẫn Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na → R ONa + 2 1 H 2 0,1 mol 0,05 mol Suy ra M ancol = 1,0 3,26,1 + = 39 → R = 39 – 17 = 22 9 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là CH 3 OH và C 2 H 5 OH Chọn đáp án A Câu 5 : Cho 1,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na vừa đủ thu được 2,18 gam chất rắn. 2 ancol đó là A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Hướng dẫn : áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : n Na = 22 ancolCR mm − = 22 52,118,2 − = 0,03 mol Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na → R ONa + 2 1 H 2 0,03 mol 0,03 mol Suy ra M ancol = 03,0 52,1 = 50,67 → R = 50,67 – 17 = 36,67 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Chọn đáp án D Câu 6 : Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H 2 (đktc). Công thức của B là A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. CH 3 CH(OH)CH 3 D. CH 2 = CH – CH 2 OH Hướng dẫn Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na → R ONa + 2 1 H 2 10 [...]... luận về kết quả nghiên cứu Trên đây là một số kĩ năng và phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập cơ bản về ancol Quá trình nghiên cứu, tìm tòi của tôi đã giải quyết được những vấn đề sau : - Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của các quá trình xảy ra trong đó - Từ đó rút ra các bước thông thường để giải một bài toán về ancol 33 - Phân loại các dạng bài tập ancol một cách tương đối đầy đủ và đưa ra một số phương. .. có nancol = nanđehit = nCuO = nCu = mCRgiam 16 = msp − mancolbd 16 + Sản phẩm gồm anđehit, nước, ancol dư cho tác dụng với Na dư thì nancol bđ = 2nH 2 + Sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì - Nếu nAg < 2nancol thì trong 2 ancol có 1 ancol bậc 1 và 1 ancol bậc cao - Nếu nAg = 2nancol thì trong 2 ancol cả 2 ancol đều là ancol bậc 1 khác CH3OH 20 - Nếu nAg > 2nancol thì trong 2 ancol. .. A 14 Dạng 3 : Ancol tách nước tạo ete Phương pháp giải nhanh + Hỗn hợp 2 ancol tách nước tạo 3 ete, 3 ancol tách nước tạo 6 ete + áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có + nete = nnước = mancol = mete + mnước 1 nancol 2 + Các ete có số mol bằng nhau thì các ancol cũng có số mol bằng nhau + Tổng số nguyên tử cacbon trong ancol bằng số nguyên tử trong ete Câu 1 : Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức,... 330 – 132 = 198 gam = 364,5 gam 405 gam Chọn đáp án C Dạng 9: Bài toán đốt cháy ancol Phương pháp giải nhanh + Số mol H2O > số mol CO2 suy ra ancol là ancol no + Số mol ancol no = Số mol H2O - số mol CO2 + áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi có 30 a số mol ancol + 2 số mol O2 = Số mol H2O +2 số mol CO2 Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở Xthu được H 2O và CO2 với tỉ lệ số mol... (d), (e) (Trích đề thi TSĐH – CĐ - B – 2009) Hướng dẫn Chọn đáp án C Dạng 2 : Ancol tách nước tạo anken Phương pháp giải nhanh + Ancol tách nước tạo 1 anken duy nhất thì ancol đó là ancol no đơn chức, bậc 1 + áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có + m ancol = m anken + m nuoc n ancol = n anken = n nuoc + Hỗn hợp X gồm 2 ancol tách nước thu được hỗn hợp Y gồm các olefin thì lượng CO 2 thu được khi... mã 625) Hướng dẫn nancol = msp − mancolbd 16 Ta có sơ đồ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và nguyên tố ta có = 6,2 − 4,6 = 16 C2H5OH 0,1 mol và Mancol = (O ) → CH3CHO 4,6 = 0,1  → 46 suy ra ancol đó là C2H5OH 2Ag 0,1 mol 0,2 mol Khối lượng Ag thu được là : m = 0,2 108 = 21,6 gam Chọn đáp án C Dạng 6: Ancol bị oxi hoá bởi oxi trong dung dịch Mn2+ Phương pháp giải nhanh + Phương trình phản ứng... đề thi TSCĐ - A – 2010 – mã 635) Hướng dẫn Vì số mol ancol lớn hơn số mol axit nên ancol dư Số mol ancol pư = số mol axit = 0,75 mol áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có mancol + maxit = meste + mnước Nên H= 41,25.100 = 66 ⇔ 0,75.46 + 45 = meste + 0,75.18  → meste = 66 gam 62,50% Chọn đáp án C Dạng 8: Bài toán điều chế ancol etylic Phương pháp giải nhanh + Ta có sơ đồ (C6H10O5)n  → nC6H12O6 ... bảo toàn khối lượng ta có mnước = mancol – mete = 12,9 – 10,65 = 2,25 gam; nnước = 2,25 18 = 0,125 mol Ta có nancol = 2nnước = 2 0,125 = 0,25 mol Gọi công thức chung của 2 ancol là Suy ra M ancol = 12,9 = 0,25 → 51,6  R= R OH 51,6 – 17 = 34,6 Mà 2 anken là đồng đẳng liên tiếp nên 3 ancol có 2 ancol là đồng phân của nhau và cũng là các ancol đồng đẳng liên tiếp Nên 3 ancol là C2H5OH và C3H7OH ⇒ 2 anken... ancol bậc 1 khác CH3OH 20 - Nếu nAg > 2nancol thì trong 2 ancol có 1 ancol là ancol bậc 1 (RCH 2OH) khác CH3OH và 1 ancol là CH3OH Ta có sơ đồ R – CH2OH (O ) → R – CHO 2Ag  → x mol 2x mol CH3OH (O ) → HCHO  → y mol 4Ag 4y mol Sau đó lập hệ phương trình giải x, y rồi tính khối lượng 2 ancol tìm được CTPT của ancol Câu 1 : Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ... các bước thông thường để giải một bài toán về ancol 33 - Phân loại các dạng bài tập ancol một cách tương đối đầy đủ và đưa ra một số phương pháp giải nhanh cho từng dạng bài tập đó - Đưa ra một số bài tập cơ bản nhất, hay gặp nhất và hướng dẫn chi tiết các dạng bài tập đó Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm giảng dạy và tiến hành kiểm tra đánh giá tại 5 lớp 11B3, 11B4, 11B5, 11B6 và 11B7 với tổng học sinh . để giải các bài tập nâng cao. Nhờ cách phân dạng và phương pháp giải nhanh các bài tập ancol đã tạo hứng thú, không còn cảm giác sợ sệt, lo âu khi gặp bài tập ancol. Từ đó nâng cao kĩ năng giải. thời gian cho việc giải bái toán về ancol. Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu nhiều năm tôi đã hệ thống hoá các dạng bài tập về ancol và phương pháp giải nhanh cho các dạng bài tập đó. Giúp học. năng giải các bài toán hoá học bằng những phương pháp giải nhanh. Đặc biệt với chuyên đề về ancol là một chuyên đề hay và rất quan trọng trong các bài tập về hoá học hữu cơ. Trong các bài tập

Ngày đăng: 08/04/2015, 22:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan