Phương pháp giải bài tập về Ancol_SKKN hóa học THPT

29 1.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 21:35

Mục lục Trang a. đặt vấn đề 2 I. Mở đầu 2 II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2 1. Thực trạng 2 2. Kết quả 2 B. giải quyết vấn đề 2 I. Giải pháp thực hiện 3 II. Các biện pháp tổ chức thực hiện 3 2.1. Tổng quan 3 2.2. Phân loại và phơng pháp giải bài tập ancol 4 2.2.1. Các bớc thông thờng giải một bài tập 4 2.2.2. Một số dạng bài tập thờng gặp và phơng pháp giải 4 c. kết luận 18 1. Kết luận kết quả nghiên cứu 18 đề kiểm tra 01 18 đề kiểm tra 02 19 Bảng 01: Thống kê điểm kiểm tra 20 2. Đề xuất 20 Tài liệu tham khảo 21 A . đặt vấn đề Phơng pháp giải các bài tập về ancol 1 I . Lời mở đầu Bài tập hoá học là một trong những kiến thức cơ bản nhất để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống sản xuất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay việc giải bài tập nói chung đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc không hiểu bản chất của bài tập hoá học. Đặc biệt là hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đa phơng pháp trắc nghiệm khách quan vào các kì thi tốt nghiệp THPT, Đại học cao đẳng. Thì việc giải các bài tập hoá học lại càng trở nên khó khăn hơn và yêu cầu học sinh ngoài những kiến thức cơ bản cần phải có những kĩ năng giải các bài toán hoá học bằng những phơng pháp giải nhanh. Đặc biệt với chuyên đề về ancol là một chuyên đề hay và rất quan trọng trong các bài tập về hoá học hữu cơ. Trong các bài tập hoá học hữu cơ bài tập về ancol chiếm chủ yếu và còn liên quan đến các chuyên đề khác. Nên nếu học sinh không có phơng pháp giải nhanh thì gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng và mất rất nhiều thời gian cho việc giải bái toán về ancol. Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu nhiều năm tôi đã hệ thống hoá các dạng bài tập về ancol và phơng pháp giải nhanh cho các dạng bài tập đó. Giúp học sinh dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh đợc lúng túng, sai lầm và làm nhanh không mất nhiều thời gian, nâng cao kết quả trong các kì thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài : Phơng pháp giải các bài tập về ancol II . Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 1. Thực trạng Chuyên đề ancol là một phần nhỏ trong tổng thể chơng trình hoá học nhng lại là phần quan trọng trong những bài tập hoá hữu cơ. Không chỉ riêng bài tập ancol mà các phần khác nh anđehit, axit hay bài tập tổng hợp hoá hữu cơ đều có liên quan đến ancol. Nên chuyên đề ancol là nội dung quan trọng trong các đề thi tốt nghiệp THPT và đặc biệt là kì thi Đại học- cao đẳng. Đây là nội dung đòi hỏi lợng kiến thức lớn và khó đối với học sinh, vì tính chất của ancol rất nhiều mà bài tập lại rất khó và đa dạng nên khi gặp bài tập phần này đa số các em đều lúng túng và mất rất nhiều thời gian cho nó. Dẫn đến các em rất ngại khi gặp các bài tập ancol gây ra tâm lí sợ và không muốn làm. 2. Kết quả Phơng pháp giải các bài tập về ancol 2 Kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế dạy học cho thấy có sự phân hóa rõ rệt với từng học sinh và theo từng giai đoạn. Từ hiểu, biết đến vận dụng để giải các bài tập nâng cao. Nhờ cách phân dạng và phơng pháp giải nhanh các bài tập ancol đã tạo hứng thú, không còn cảm giác sợ sệt, lo âu khi gặp bài tập ancol. Từ đó nâng cao kĩ năng giải nhanh bài tập ancol cho học sinh. Trên cơ sở đó tôi mạnh dạn chọn đề tài Phơng pháp giải các bài tập về ancol làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hi vọng đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập của các em học sinh và cho công tác giảng dạy của các bạn đồng nghiệp. B . giảI quyết vấn đề I. giảI pháp thực hiện - Nghiên cứu tổng quan về ancol trong khuôn khổ chơng trình - Phân loại một số dạng bài tập thờng gặp - Đề xuất phơng pháp chung và hớng dẫn giải chi tiết một số dạng bài tập - ứng dụng vào thực tiễn dạy học ở nhà trờng ii. các biện pháp tổ chức thực hiện 2.1. Tổng quan 2.1.1. Định nghĩa và phân loại 2.1.1.1. Định nghĩa Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. 2.1.1.2. Phân loại - Phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon + Ancol no : có gốc hiđrocacbon no( ví dụ CH 3 OH; CH 3 CH 2 OH ) + Ancol không no : có gốc hiđrocacbon không no( ví dụ CH 2 = CH CH 2 OH ) + Ancol thơm : có gốc hiđrocacbon thơm( ví dụ C 6 H 5 CH 2 OH ; C 6 H 5 CH 2 CH 2 OH ) - Phân loại theo số lợng nhóm hiđroxyl trong phân tử + Ancol đơn chức : có 1 nhóm hiđroxyl (ví dụ CH 3 OH ; CH 2 = CH CH 2 OH ) + Ancol đa chức : có 2 hay nhiều nhóm hiđroxyl (ví dụ CH 2 OH CH 2 OH ) Phơng pháp giải các bài tập về ancol 3 2.1.2. Đồng phân - Đồng phân nhóm chức ancol - Đồng phân mạch cacbon - Đồng phân vị trí nhóm chức OH Ví dụ : C 3 H 8 O có 2 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete CH 3 CH 2 CH 2 OH ; CH 3 CHOH CH 3 ; CH 3 O CH 2 CH 3 2.1.3. Danh pháp - Tên thông thờng Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic Ví dụ : CH 3 OH ancol metylic - Tên thay thế Tên hiđrocacbon tơng ứng theo mạch chính số chỉ vị trí nhóm chức ol Mạch chính là mạch dài nhất chứa nhóm OH, đánh STT từ phía gần nhóm OH Ví dụ : CH 3 CH(CH 3 ) CHBr CH 2 OH 2 brom 3 metyl butan 1 ol 2.1.4. Tính chất hoá học 2.1.4.1. Phản ứng thế H của nhóm OH ancol + Phản ứng chung của ancol : ROH + Na RONa + 1/2 H 2 + Phản ứng riêng của ancol đa chức có 2 nhóm OH kề nhau 2C 2 H 4 (OH) 2 + Cu(OH) 2 (C 2 H 5 O 2 ) 2 Cu + 2H 2 O Tạo phức màu xanh lam 2.1.4.2. Phản ứng thế nhóm OH của ancol ROH + RCOOH RCOOR + H 2 O ROH + HBr RBr + H 2 O 2.1.4.3. Phản ứng tách nớc + Tách nớc liên phân tử tạo ete ROH + ROH CdacSOH 140, 42 ROR + H 2 O + Tách nớc nội phân tử tạo anken C n H 2n+1 OH CdacSOH 180, 42 C n H 2n + H 2 O Phản ứng này tuân thủ theo quy tắc tách Zaixep : Nhóm OH u tiên tách ra cùng với H của cacbon bên cạnh có bậc cao hơn (chứa ít H hơn) để tạo thành liên kết đôi C = C mang nhiều nhóm ankyl hơn Phơng pháp giải các bài tập về ancol 4 2.1.4.4. Phản ứng oxi hoá + Phản ứng cháy C n H 2n+1 OH + 3n/2 O 2 nCO 2 + (n+1) H 2 O + Phản ứng oxi hoá bởi CuO , đun nóng R CH 2 OH + CuO to R CHO + Cu + H 2 O Ancol bậc 1 anđehit có khả năng tráng gơng R CHOH R + CuO to R CO R + Cu + H 2 O Ancol bậc 2 xeton không có khả năng tráng gơng Ancol bậc 3 không bị oxi hoá + Phản ứng oxi hoá bởi oxi không khí có xúc tác Mn 2+ R CH 2 OH + 1/2 O 2 +2 Mn R CHO + H 2 O R CH 2 OH + O 2 +2 Mn R COOH + H 2 O 2.1.5. Phơng pháp tổng hợp 2.1.5.1. Điều chế etanol trong công nghiệp CH 2 = CH 2 + H 2 O 43 POH CH 3 CH 2 OH (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O enzim nC 6 H 12 O 6 enzim 2CH 3 CH 2 OH + 2CO 2 2.1.5.2. Điều chế metanol trong công nghiệp 2CH 4 + O 2 atmCCu 100,200, 2CH 3 OH CO + 2H 2 atmCCrOZnO 200,400,, 3 CH 3 OH 2.2. Phân loại và phơng pháp giải nhanh bài tập ancol 2.2.1. Các bớc thông thờng giải một bài tập B ớc 1 : Xác định giả thiết, gọi ẩn x, y, và viết các ph ơng trình phản ứng B ớc 2 : Lập hệ phơng trình hoặc phơng trình theo các phản ứng B ớc 3 : Tính theo yêu cầu của bài toán 2.2.2. Một số dạng bài tập và phơng pháp giải nhanh Dạng 1 : Ancol tác dụng với Na Phơng pháp giải nhanh + Nếu đề cho khối lợng ancol, khối lợng Na và khối lợng chất rắn sau phản ứng thì áp dụng định luật bảo toàn khối lợng ta có : n H 2 = 2 CRNaancol mmm + Phơng pháp giải các bài tập về ancol 5 + Nếu đề cho khối lợng ancol, Na phản ứng hết và khối lợng chất rắn sau phản ứng thì áp dụng định luật bảo toàn khối lợng ta có : n Na = 22 ancolCR mm = a. n H 2 (với a là số nhóm OH) + Số nhóm OH = ancol H n n 2 2 Câu 1 : Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na thu đợc 24,5 gam chất rắn. 2 ancol đó là A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH (Trích đề thi TSĐH CĐ - A 2007 mã 429) Hớng dẫn : áp dụng định luật bảo toàn khối lợng ta có n H 2 = 2 CRNaancol mmm + = 2 5,242,96,15 + = 0,15 mol Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na R ONa + 2 1 H 2 0,3 mol 0,15 mol Suy ra M ancol = 3,0 6,15 = 52 R = 52 17 = 35 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Chọn đáp án D Câu 2 : Cho 18,4 g X gồm glixerol và một ancol no đơn chức Y tác dụng với Na d thu đ- ợc 5,6 lít khí hiđro (đktc). Lợng hiđro do Y sinh ra bằng 2/3 lợng hiđro do glixerol sinh ra. Công thức phân tử của Y là A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH D. C 4 H 9 OH Hớng dẫn Sơ đồ phản ứng C 3 H 5 (OH) 3 +Na 2 3 H 2 ROH +Na 2 1 H 2 a mol 1,5a mol b mol 0,5b mol Phơng pháp giải các bài tập về ancol 6 Ta có phơng trình : n H 2 = 1,5a + 0,5b = 4,22 6,5 = 0,25 (1) và 0,5b = 3 2 .1,5a (2) Từ (1) và (2) suy ra a = 0,1 ; b = 0,2 mol m X = 0,1 . 92 + 0,2 . (R + 17) = 18,4 R = 29 (C 2 H 5 ). Vậy ancol Y là C 2 H 5 OH Chọn đáp án B Câu 3 : Cho các chất sau : 1. HOCH 2 CH 2 OH 2. HOCH 2 CH 2 CH 2 OH 5. CH 3 CH(OH)CH 2 OH 3. HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH 4. CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 Những chất tác dụng đợc với Cu(OH) 2 là A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 3, 4, 5 Hớng dẫn Những chất tác dụng đợc với Cu(OH) 2 là những chất có 2 nhóm OH kề nhau Vậy nên ta chọn đáp án C Câu 4 : A, B là 2 ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu đợc 1,12 lít H 2 (đktc). A, B có công thức phân tử lần lợt là A. CH 3 OH ; C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH ; C 3 H 7 OH C. C 3 H 7 OH ; C 4 H 9 OH D. C 4 H 9 OH ; C 5 H 11 OH Hớng dẫn Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na R ONa + 2 1 H 2 0,1 mol 0,05 mol Suy ra M ancol = 1,0 3,26,1 + = 39 R = 39 17 = 22 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là CH 3 OH và C 2 H 5 OH Chọn đáp án A Câu 5 : Cho 1,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na vừa đủ thu đợc 2,18 gam chất rắn. 2 ancol đó là A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH C. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH D. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Hớng dẫn : áp dụng định luật bảo toàn khối lợng ta có : Phơng pháp giải các bài tập về ancol 7 n Na = 22 ancolCR mm = 22 52,118,2 = 0,03 mol Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na R ONa + 2 1 H 2 0,03 mol 0,03 mol Suy ra M ancol = 03,0 52,1 = 50,67 R = 50,67 17 = 36,67 Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2 ancol phải là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH Chọn đáp án D Câu 6 : Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na d sau phản ứng thu đợc 2,24 lít H 2 (đktc). Công thức của B là A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. CH 3 CH(OH)CH 3 D. CH 2 = CH CH 2 OH Hớng dẫn Gọi công thức chung của 2 ancol là R OH R OH + Na R ONa + 2 1 H 2 0,2 mol 0,1 mol Suy ra M ancol = 2,0 2,9 = 46 R = 46 17 = 29 Mà có 1 ancol là C 3 H 7 OH nên ancol còn lại phải là CH 3 OH Chọn đáp án A Câu 7 : Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46 o tác dụng với Na d. Xác định thể tích H 2 tạo thành? (biết khối lợng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml) A. 2,128 lít B. 0,896 lít C. 3,360 lít D. 4,256 lít (Trích đề thi TSCĐ - A 2010 mã 625) Hớng dẫn Thể tích C 2 H 5 OH nguyên chất là : 100 46.10 = 4,6 ml Khối lợng C 2 H 5 OH nguyên chất là : 4,6 . 0,8 = 3,68 (g) Thể tích H 2 O = 10 4,6 = 5,4 ml ; Khối lợng H 2 O là : 5,4 . 1 = 5,4 g Sơ đồ phản ứng Phơng pháp giải các bài tập về ancol 8 C 2 H 5 OH +Na 2 1 H 2 H 2 O +Na 2 1 H 2 18 4,5 mol 0,15 mol 46 68,3 mol 0,04 mol Vậy thể tích H 2 thu đợc là : (0,04+ 0,15) . 22,4 = 4,256 (lít) Chọn đáp án D Câu 8 : Cho các hợp chất sau : (a) HOCH 2 CH 2 OH (b) HOCH 2 CH 2 CH 2 OH (c) HOCH 2 CHOH CH 2 OH (d) CH 3 CH(OH) CH 2 OH (e) CH 3 CH 2 OH (f) CH 3 O CH 2 CH 3 Các chất đều tác dụng với Na, Cu(OH) 2 là A. (c), (d), (f) B. (a), (b), (c) C. (a), (c), (d) D. (c), (d), (e) (Trích đề thi TSĐH CĐ - B 2009) Hớng dẫn Chọn đáp án C Dạng 2 : Ancol tách n ớc tạo anken Phơng pháp giải nhanh + Ancol tách nớc tạo 1 anken duy nhất thì ancol đó là ancol no đơn chức, bậc 1 + áp dụng định luật bảo toàn khối lợng có m ancol = m anken + m nuoc + n ancol = n anken = n nuoc + Hỗn hợp X gồm 2 ancol tách nớc thu đợc hỗn hợp Y gồm các olefin thì lợng CO 2 thu đ- ợc khi đốt cháy X bằng khi đốt cháy Y Câu 1 : Khi tách nớc từ một chất X có công thức phân tử C 4 H 10 O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là : A. CH 3 CH(OH)CH 2 CH 3 B. (CH 3 ) 3 COH C. CH 3 OCH 2 CH 2 CH 3 D. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 OH (Trích đề thi TSĐH CĐ - A 2007 Mã 429) Hớng dẫn Loại dần đáp án không phù hợp; Loại B và C vì B, C không bị tách nớc Loại D do D chỉ có một hớng tách nên không thể tạo ra 3 anken Vậy chọn đáp án A Phơng pháp giải các bài tập về ancol 9 Câu 2 : Khi thực hiện phản ứng tách nớc đối với ancol X, chỉ thu đợc 1 anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lợng chất X thu đợc 5,6 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam H 2 O. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 (Trích đề thi TSCĐ - B 2007 Mã 197) Hớng dẫn X bị tách nớc tạo 1 anken X là ancol no, đơn chức và chỉ có 1 hớng tách Công thức phân tử của X là C n H 2n+1 OH ; Có n ancol = n H 2 O - n CO 2 = 18 4,5 - 4,22 6,5 = 0,05 mol Và n = 05,0 25,0 = 5 . Nên công thức phân tử của X là C 5 H 11 OH Công thức cấu tạo của X là CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH ; CH 3 CH(CH 3 ) CH 2 CH 2 OH CH 3 CH 2 CH(CH 3 ) CH 2 OH ; Chọn đáp án D Câu 3 : Tách nớc hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B ta đợc hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thu đợc 1,76 g CO 2 . Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lợng nớc và CO 2 tạo ra là A. 2,94 g B. 2,48 g C. 1,76 g D. 2,76 g Hớng dẫn áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố cacbon ta có Lợng CO 2 thu đợc khi đốt cháy Y bằng khi đốt cháy X = 44 76,1 = 0,04 mol Mà Y là hỗn hợp các olefin nên số mol H 2 O = số mol CO 2 = 0,04 mol Vậy tổng khối lợng CO 2 và H 2 O thu đợc là : 0,04 . 18 + 1,76 = 2,48 g Chọn đáp án B Câu 4 : Cho các ancol sau : (1) CH 3 CH 2 OH (2) CH 3 CHOHCH 3 (3) CH 3 CH 2 CH(OH)CH 2 CH 3 (4) CH 3 CH(OH)C(CH 3 ) 3 Dãy gồm các ancol khi tách nớc từ mỗi ancol chỉ cho 1 olefin duy nhất là A. 1, 2 B. 1, 2, 3 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4 Hớng dẫn Chọn đáp án C Câu 5 : Cho dãy chuyển hoá sau : CH 3 CH 2 CH 2 OH CdacSOH 180, 42 X OHSOH 242 , Y Phơng pháp giải các bài tập về ancol 10 [...]... 1 Kết luận về kết quả nghiên cứu Phơng pháp giải các bài tập về ancol 24 Trên đây là một số kĩ năng và phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập cơ bản về ancol Quá trình nghiên cứu, tìm tòi của tôi đã giải quyết đợc những vấn đề sau : - Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của các quá trình xảy ra trong đó - Từ đó rút ra các bớc thông thờng để giải một bài toán về ancol - Phân loại các dạng bài tập ancol một... dạy các bài anđehit, xeton, axit, este và bài tập tổng hợp hoá hữu cơ cần lồng ghép các bài tập về ancol để học sinh rèn luyện kĩ năng giải bài tập ancol Đối với học sinh cần - Nắm vững kiến thức về ancol - Có kĩ năng nhận dạng bài tập, biết cách vận dụng linh hoạt các phơng pháp giải nhanh Đối với nhà trờng - Nhà trờng cần tổ chức các buổi hội giảng nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự đổi mới phơng pháp giảng... 37,7 % 7 7 4,4 % 0,2 % Với việc áp dụng phơng pháp trên tôi thấy khả năng giải bài tập ancol của học sinh đã đợc nâng cao, các em không còn ngại hay sợ sệt khi gặp các bài tập về ancol mà đã hứng thú hơn trong học tập ở các lớp luyện thi đại học với đối tợng là học sinh trung bình khá thì số học sinh hiểu và giải các bài tập về ancol là tơng đối Mặc dù tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song không... ra một số phơng pháp giải nhanh cho từng dạng bài tập đó - Đa ra một số bài tập cơ bản nhất, hay gặp nhất và hớng dẫn chi tiết các dạng bài tập đó Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm giảng dạy và tiến hành kiểm tra đánh giá tại 5 lớp 11B3, 11B4, 11B5, 11B6 và 11B7 với tổng học sinh là 204 học sinh (trong đó 85,3% học sinh có học lực trung bình và yếu; 14,7% học sinh có học lực khá) trờng THPT Đặng Thai... dụng các phơng pháp trên, tôi thấy rằng để có thể giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức và giải nhanh các bài tập ancol thì vai trò chủ yếu là thuộc về giáo viên giảng dạy Muốn thế giáo viên cần : - Nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu liên quan, hệ thống các nội dung cơ bản và phân loại các dạng bài tập, đặc biệt là tìm ra phơng pháp giải phù hợp với học sinh cho học sinh dễ hiểu... Hoá học 12 nâng cao NXB Giáo dục, Hà Nội 2006 2 Lê Xuân Trọng (chủ biên), SGK 12 nâng cao NXB Giáo dục Hà Nội 2008 3 Đề thi Đại học cao đẳng các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 4 Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoá học hữu cơ - Tập 1,2 NXB Giáo dục 2003 5 Cao Cự Giác, bài giảng hoá học hữu cơ, NXB Đại học Quốc Gia HN, 2001 6 Nguyễn Xuân Trờng, Bài tập hoá học ở trờng phổ thông NXB S phạm 2003 Phơng pháp giải. .. gam 2,25 = 364,5 gam n 364,5.100 = 405 gam 90 Chọn đáp án C Dạng 9: Bài toán đốt cháy ancol Phơng pháp giải nhanh + Số mol H2O > số mol CO2 suy ra ancol là ancol no + Số mol ancol no = Số mol H2O - số mol CO2 + áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi có a số mol ancol + 2 số mol O2 = Số mol H2O +2 số mol CO2 Phơng pháp giải các bài tập về ancol 22 Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở... 1:2 B 1:1 C 2:1 D 3:1 đề kiểm tra 02 test sau khi sử dụng phơng pháp phân loại và giải nhanh cho học sinh Thời gian 15 phút Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etanol thu đợc 3,584 lít khí CO2 và 3,96 gam nớc Hai ancol đó là A CH3OH và C2H5OH C CH3OH và C3H7OH Phơng pháp giải các bài tập về ancol B C2H5OH và C3H7OH D C4H9OH và CH3OH 26 Câu 2 : Có 2... để thúc đẩy sự đổi mới phơng pháp giảng day, nâng cao hiệu quả nghiên cứu cho giáo viên Có tủ sách lu lại các chuyên đề bồi dỡng học tập của giáo viên hàng năm để làm cơ sở nghiên cứu Phơng pháp giải các bài tập về ancol 28 - Đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ học sinh và giáo viên có nhiều tài liệu, sách tham khảo Xác nhận của thủ trởng đơn vị Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Tôi xin... định luật bảo toàn khối lợng có mancol + maxit = meste + mnớc 0,75.46 + 45 = meste + 0,75.18 meste = 66 gam Nên H= 41,25.100 = 62,50% Chọn đáp án C 66 Dạng 8: Bài toán điều chế ancol etylic Phơng pháp giải các bài tập về ancol 20 Phơng pháp giải nhanh + Ta có sơ đồ (C6H10O5)n nC6H12O6 2nC2H5OH + 2nCO2 Tinh bột hoặc xenlulozơ glucozơ Câu 1 : Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu đợc 92 gam . năng giải các bài toán hoá học bằng những phơng pháp giải nhanh. Đặc biệt với chuyên đề về ancol là một chuyên đề hay và rất quan trọng trong các bài tập về hoá học hữu cơ. Trong các bài tập. phân dạng và phơng pháp giải nhanh các bài tập ancol đã tạo hứng thú, không còn cảm giác sợ sệt, lo âu khi gặp bài tập ancol. Từ đó nâng cao kĩ năng giải nhanh bài tập ancol cho học sinh. Trên. giải quyết vấn đề 2 I. Giải pháp thực hiện 3 II. Các biện pháp tổ chức thực hiện 3 2.1. Tổng quan 3 2.2. Phân loại và phơng pháp giải bài tập ancol 4 2.2.1. Các bớc thông thờng giải một bài tập

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan