0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

CH2OH – CH2OH D CH2OH – CH2 – CH2OH

Một phần của tài liệu SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANCOL (Trang 37 -37 )

Câu 8 : Đun nóng hỗn hợp ancol C2H5OH và CH3CH2CH2CH2OH với axit sunfuric đặc, nóng thu được số lượng ete là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9 : Cho 11 gam hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được 3,36 lít khí (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là

C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C2H5OH

Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2 B. C5H10O2 C. C4H8O2 D. C3H8O3

Bảng 01 : Thống kê điểm kiểm tra

Điểm Đề 01 (lần 1) Điểm Đề 02 (lần 2)

3 14,6 % 3 10,8 %

45 73,3 % 45 51,3 %

5,5 – 6,5 7,7 % 5,5 – 6,5 37,7 %

7 4,4 % 7 0,2 %

Với việc áp dụng phương pháp trên tôi thấy khả năng giải bài tập ancol của học sinh đã được nâng cao, các em không còn ngại hay sợ sệt khi gặp các bài tập về ancol mà đã hứng thú hơn trong học tập. ở các lớp luyện thi đại học với đối tượng là học sinh trung bình khá thì số học sinh hiểu và giải các bài tập về ancol là tương đối. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các bạn đồng nghiệp trong toàn tỉnh.

2. Đề xuất

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm khi áp dụng các phương pháp trên, tôi thấy rằng để có thể giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức và giải nhanh các bài tập ancol thì vai trò chủ yếu là thuộc về giáo viên giảng dạy. Muốn thế giáo viên cần :

- Nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu liên quan, hệ thống các nội dung cơ bản và phân loại các dạng bài tập, đặc biệt là tìm ra phương pháp giải phù hợp với học sinh cho học sinh dễ hiểu

- Trong quá trình giảng dạy các tiết liên quan đến ancol như dạy các bài anđehit, xeton, axit, este và bài tập tổng hợp hoá hữu cơ cần lồng ghép các bài tập về ancol để học sinh rèn luyện kĩ năng giải bài tập ancol

Đối với học sinh cần - Nắm vững kiến thức về ancol

- Có kĩ năng nhận dạng bài tập, biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp giải nhanh Đối với nhà trường

- Nhà trường cần tổ chức các buổi hội giảng nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự đổi mới phương pháp giảng day, nâng cao hiệu quả nghiên cứu cho giáo viên. Có tủ sách lưu lại các chuyên đề bồi dưỡng học tập của giáo viên hàng năm để làm cơ sở nghiên cứu

- Đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ học sinh và giáo viên có nhiều tài liệu, sách tham khảo...

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm

2013

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Một phần của tài liệu SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANCOL (Trang 37 -37 )

×