0

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

88 768 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 21:08

1 LỜI CÁM ƠN Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô giảng viên Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, Phòng Trung học phổ thông Sở GD&ĐT Bình Dương đã tổ chức bồi dưỡng, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành lớp Bồi dưỡng thay sách lịch sử lớp 10 trong Hè 2006 và lớp Bồi dưỡng thường xuyên môn lịch sử Chu kỳ III (2004-2007). Đặc biệt, xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Dĩ An, Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài nầy sẽ là hành trang vô cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử của bản thân chúng tôi trong thời gian sắp tới. Dĩ An, ngày 19 tháng 5 năm 2007 Người thực hiện, Nguyễn Chí Thuận MỤC LỤC 2 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………….7 2. Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu……………………………….9 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………11 3.1. Mục đích nghiên cứu. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4. Tình hình nghiên cứu đề tài, mức độ nghiên cứu……………… 15 4.1. Tình hình nghiên cứu đề tài. 4.2. Mức độ nghiên cứu đề tài. 5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu……………………… 16 5.1. Đối tượng nghiên cứu. 5.2. Khách thể nghiên cứu. 5.3. Phạm vi nghiên cứu. 6. Cơ sở lý luận thực tiễn và phương pháp nghiên cứu…………….17 6.1. Cơ sở lý luận thực tiễn. 6.2. Phương pháp nghiên cứu. 7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài……………………………………… 20 7.1. Đối với cấp lãnh đạo quốc gia. 7.2. Đối với cấp lãnh đạo cơ sở. 8. Kết cấu của đề tài sáng kiến kinh nghiệm……………………… 22 NỘI DUNG Phần I. Nêu thực trạng vấn đề. 1. Thuận lợi khi thực hiện đề tài nghiên cứu…………………………23 1.1. Tình hình giảng dạy môn lịch sử ở đơn vị. 1.2. Tình hình trường, lớp, học sinh. 1.3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý. 1.4. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên. 1.5. Ưu điểm khi dạy học bằng giáo án điện tử. 2. Khó khăn khi thực hiện đề tài nghiên cứu……………………… 26 3 2.1. Hạn chế khi giảng dạy bằng giáo án điện tử. 2.2. Hạn chế khi áp dụng cho phần thảo luận, thuyết trình. 2.3. Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu trước khi học bài mới. 2.4. Giáo viên cần có thời gian nghiên cứu nắm vững cấu trúc, lôgic của toàn bộ bài dạy, chương, khóa trình trong SGK khi soạn giảng phương pháp tích cực. Phần II. Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính. 1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử………………. 29 1.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.1.2. Chất lượng của đổi mới dạy học lịch sử đòi hỏi. 1.2. Định hướng giá trị xã hội trong việc đổi mới dạy học lịch sử đối với giáo dục liên môn trong trường THPT để đào tạo học sinh. 1.2.1. Con người có niềm tin vững chắc và quyết tâm cao. 1.2.2. Con người đậm đà bản sắc dân tộc. 1.2.3. Con người có bản sắc nhân văn, nhân đạo, nhân ái trong quan hệ giữa người với người. 1.2.4. Con người khoa học. 1.2.5. Con người công nghệ. 1.2.6. Con người có thể lực cường tráng. 1.2.7. Con người công dân. 1.2.8. Con người có cá tính và bản sắc riêng. 1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay. 1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề được chia thành những bước, những giai đoạn có tính chuyên biệt. 1.5.1. Theo Jonh Dewey đề nghị có 5 bước để giải quyết vấn đề. 1.5.2. Theo Kudriasev chia làm 4 giai đoạn để học sinh giải quyết vấn đề. 4 1.6. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề bao gồm nhiều hình thức tổ chức đa dạng. 1.7. Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử theo hướng kết hợp kiểu truyền thống (nghe giảng – đọc – chép ) với kiểu đưa vào vấn đề (kết quả do học sinh tự nghiên cứu, tổng kết nhằm giải quyết vấn đề thực tế do giáo viên đưa ra). 2. Nhận thức về quá trình dạy học lịch sử theo hướng tích cực………36 2.1. Muốn đạt được chất lượng trong giáo dục, trước hết phải giảng dạy có hiệu quả bài học lịch sử. 2.2. So sánh giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với giảng dạy mang tính hỗ trợ khuyến khích quá trình học tập và tham gia tích cực. 3. Làm thế nào để hướng tới việc dạy học lịch sử có hiệu quả………. 38 3.1. Mỗi giáo viên đều có những khả năng đặc trưng khác nhau, phong cách giảng dạy khác nhau. Học sinh cũng có những động cơ và phong cách học tập khác nhau. 3.2. Các phong cách học tập của học sinh. 3.3. Muốn giảng dạy đạt hiệu quả, giáo viên cần phải kiểm soát và thực hành để trao dồi kỹ năng của mình. 4. Giáo viên sử dụng phương pháp giao tiếp thích hợp để giảng dạy có hiệu quả……………………………………………………………… 42 4.1. Quá trình giảng dạy là hạt nhân của công cuộc giáo dục. 4.2. Một số ví dụ về học tập tích cực. 4.3. Phương pháp đổi những câu đơn giản thành những câu khó. 4.4. Khi đặt câu hỏi giáo viên cần lưu ý. 4.5. Giáo viên cần ghi nhật ký rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy. 5. Vận dụng lý thuyết áp dụng vào thực tế trong 1 tiết dạy bằng giáo án điện tử…………………………………………………………………45 5.1. Giáo viên tiến hành nghiên cứu toàn chương, nội dung bài học. 5.2. Giáo viên tìm hiểu các tư liệu lịch sử có liên quan đến bài học. 5 5.3. Giáo viên soạn giáo án theo mẫu bình thường, theo đúng mẫu quy định của Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn ở lớp tập huấn thay sách hè 2006. 5.4. Giáo viên soạn giáo án điện tử (đính kèm giáo án điện tử in sang dĩa mềm). 5.5. Giáo viên tiến hành giảng dạy trên lớp. Phần III. Kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra được từ sáng kiến kinh nghiệm. 1. Kết quả đạt được…………………………………………………… 71 2. Bài học kinh nghiệm rút ra được từ sáng kiến kinh nghiệm……… 72 2.1. Giáo viên lớn tuổi vẫn có thể áp dụng phương pháp soạn giảng bằng giáo án điện tử. 2.2. Tìm nguồn tư liệu từ trường đại học sư phạm và đồng nghiệp. 2.3. Tìm nguồn tư liệu từ sách báo, thư viện, internet, đài truyền hình. 2.4. Chuẩn bị thay thế tiết dạy trên lớp khi phòng máy cúp điện có giáo khác đăng ký sử dụng. 2.5. Áp dụng phần mềm để kiểm tra học sinh môn lịch sử. 2.6. Áp dụng phần mềm cộng điểm kiểm tra xếp loại học kì. 2.7. Kết hợp Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử. 2.8. Ghi nhật ký giảng dạy rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy. Phần IV. Khả năng ứng dụng, triển khai sáng kiến kinh nghiệm…….77 KẾT LUẬN………………………………………………………………81 Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………… 85 ĐẶT VẤN ĐỀ 6 1. Lý do chọn đề tài : Đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới và tiến hành công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH-HĐH). CNH-HĐH không chỉ đơn thuần là công cuộc xây dựng nền kinh tế đất nước đang trên quá trình hội nhập quốc tế, mà còn là quá trình cách mạng làm biến đổi sâu sắc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện thành công sự nghiệp CNH- HĐH ở Việt Nam, Đảng ta đã xác định “Phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội (tài nguyên, thiên nhiên, vốn, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ ) thì nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định”. Hiện nay, bên cạnh những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ta tiếp tục được cải thiện, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng đang phát triển về quy mô và cơ sở vật chất. trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nhân lên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ CNH-HĐH ở nước ta hiện nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển. trước tác động ngày càng mạnh của xu thế toàn cầu hóa, chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn trở ngại do chất lượng và hiệu quả GD&ĐT còn thấp so với yêu cầu. Những năm gần đây kết quả thi đại học môn lịch sử không chỉ gây buồn phiền cho nhiều người mà còn gây cảm giác bất an cho văn hóa xã hội. Hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rõ rằng, cái nền móng quốc hồn, quốc túy; cái phần cốt lõi tạo nên lòng yêu nước, bản lĩnh dân tộc đang bị lung lay trong trái tim và nhận thức của nhiều thế hệ. Đã đến lúc phải coi đó là mối nguy hiểm thực sự đe dọa đến tương lai của giống nòi. GD&ĐT có vị trí quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong giai đoạn CNH- HĐH hiện nay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương 7 Đảng khóa VIII nêu rõ : “Thực sự coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhận thức GD&ĐT cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho phát triển”. Ngay khi giành được độc lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định tầm quan trọng của việc học môn lịch sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Trước những thay đổi to lớn của nền khoa học thế giới, nền giáo dục thế giới đã có bước tiến dài và chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp (cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba, giáo dục được song hành tại các nước xem là nguồn tri thức bổ trợ chủ lực công cuộc phát triển quốc gia). Hòa chung vào dòng biến đổi của thế giới, nền giáo dục nước ta cũng đã có những biến đổi qua quá trình “đổi mới” từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI khi nền kinh tế thị trường bắt đầu được áp dụng vào Việt Nam. Tuy nhiên căn bệnh thành tích tại các bậc học phổ thông đã làm suy giảm chất lượng của việc dạy và học bộ môn lịch sử, qua kết quả thi tốt nghiệp THPT và nhất là thi đại học, những thí sinh chọn môn sử là ngành thi đại học của mình mà có cả đến chục ngàn thí sinh có điểm 0, điểm 1. Lịch sử là môn học tái hiện lại cho học sinh biết về quá khứ dân tộc qua các thời kì để các thế hệ nối tiếp theo vận dụng những bài học kinh nghiệm của người xưa vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Môn lịch sử còn giáo dục những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho các thế hệ tiếp theo. Mặt khác, trong giai đoạn mở cửa hiện nay, môn lịch sử còn là một trong những môn học quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Môn lịch sử ở trường THPT được coi là môn trụ cột của ngành khoa học xã hội, vì nó liên quan đến nhiều môn học khác từ văn học, địa lý cho đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật … đều gắn liền với lịch sử. 8 Những năm gần đây Bộ GD&ĐT liên tiếp cho thi môn lịch sử trong kì thi tốt nghiệp THPT cùng với hai môn thi bắt buộc là văn, toán. Đó là chủ trương đúng đắn để học sinh không còn tâm lý xem thường môn lịch sử là môn học phụ trong trường THPT. Việc dạy và học môn lịch sử hiện nay đang thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội. Qua bốn năm cải cách ở bậc THCS, kể từ năm học 2006 – 2007, Bộ GD&ĐT bắt đầu triển khai chương trình thay sách lớp 10 bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về “Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT”. Việc cải cách, đổi mới phương pháp dạy học lịch sử đòi hỏi giáo viên phải có một trình độ hiểu biết liên quan đến nhiều bộ môn thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc dạy học lịch sử. Yêu cầu hiểu biết lịch sử, nhu cầu cuộc sống hiện tại và tương lai đặt ra cho toàn xã hội, cho ngành giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên dạy lịch sử nhiều nhiệm vụ phải bổ sung, nâng cao kỹ năng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, làm thế nào cho môn lịch sử ở trường THPT xứng đáng với vị trí vốn có của nó. 2. Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu : Hiện nay nền kinh tế tri thức đang đóng vai trò quyết định trong sản xuất vật chất. Nhờ những phương tiện thông tin hiện đại mà khoảng cách về không gian được rút ngắn hơn. Xu thế toàn cầu hóa yêu cầu con người phải thay đổi nhịp sống của mình thì mới nắm bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của nhân loại, mới thích ứng và phát triển theo nhịp sống đương đại. Khối lượng kiến thức của nhân loại ngày càng nhiều, thời gian và điều kiện tiếp thu lại có hạn mà yêu cầu của ngành giáo dục về chất lượng đào tạo phải ngày càng cao. Chính vì thế việc đổi mới nội dung và phương pháp 9 dạy học lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt. Làm thế nào để học sinh không bị nhồi nhét kiến thức, lo học tủ, học vẹt để thi cử? Với chủ trương vận động của Bộ GD&ĐT “Nói không với tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích trong giáo dục” càng đòi hỏi người giáo viên dạy học môn lịch sử phải cải tiến phương pháp soạn giảng, làm thế nào để học sinh có hứng thú, phát huy tư duy, óc phán đoán trong các vấn đề về các sự kiện lịch sử để các em hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm lịch sử trong quá trình dạy học lịch sử. Qua một năm giảng dạy sách giáo khoa mới, về hình thức trình bày, cách thể hiện nguồn kiến thức trong mối quan hệ giữa kênh hình và kênh chữ đã tạo điều kiện cho giáo viên có thể tiến hành đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. Luật Giáo dục của nước ta được thông qua năm 1998, trong chương I “Những quy định chung”, đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và phương pháp dạy học nói riêng là : “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Từ công tác bồi dưỡng thay sách trong hè năm 2006, việc đổi mới dạy học lịch sử ở trường THPT đã trở thành một yêu cầu cấp bách của giáo viên môn lịch sử, vì không chỉ để đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường THPT mà còn góp phần làm thế nào để thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí, tầm quan trọng của bộ môn lịch sử đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Đảng ta vạch ra mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) là : “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, thể chế thị trường 10 [...]... THPT qua áp dụng một tiết dạy bằng giáo án điện tử 1 Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 1.1 Định hướng về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 1.1.1 Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy học lịch sử : Dạy học lịch sử có sứ mạng về mặt giáo dục, nghiên cứu và phục vụ với những mối liên hệ của giáo dục lịch sử với thế giới lao động; với những tác động qua lại giữa giáo dục lịch sử với... nghiên cứu đề tài : Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên trường THPT áp dụng chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 10 trong lộ trình cải cách giáo 15 dục Vì thế đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử là vấn đề thời sự Bộ GD&ĐT chưa tổng kết đánh giá việc thay sách và đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn lịch sử vì nước ta đang trong... : “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trong trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử 5.2 Khách thể nghiên cứu : Bậc THPT và môn lịch sử cơ bản lớp 10 5.3 Phạm vi nghiên cứu : -Phần một : Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại -Chương một : Xã hội nguyên thủy -Bài một ( tiết 1) : Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy 6 Cơ sở lý luận thực tiễn và phương pháp nghiên... cũ Giáo viên phải cố gắng vận dụng sách hướng dẫn giảng dạy, nghiên cứu kỹ sách giáo khoa để giúp học sinh tiếp cận tài liệu dạy học ở trạng thái vận động theo hệ thống và phê phán thì phương pháp mới nầy mới đào sâu tìm tòi khám phá, khắc sâu kiến thức cho học sinh sau mỗi tiết dạy lịch sử 28 Phần II Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT. .. gia giáo dục cho rằng tìm được lời giải cho vấn đề nầy cũng có nghĩa là tìm được hướng cải cách chương trình, thay sách giáo khoa, cũng chính là mục dích tìm ra một hướng di cho phù hợp tình hình hiện nay của đơn vị Đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử nhằm giải quyết vấn đề cấp bách của giáo viên bộ môn lịch sử và của công tác dạy học lịch sử. .. cứu qua các bài giảng, các đề tài nghiên cứu về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT của các trường Đại học sư phạm, Viện nghiên cứu xã hội, khảo sát chất lượng dạy học môn lịch sử ở các trường THPT của Sở GD&ĐT Bình Dương để định hướng làm sáng tỏ hơn các luận điểm khoa học mà đề tài quan tâm đang giải quyết Kết hợp với thực tế qua quá trình giảng dạy chương trình thay sách lịch. .. vấn đề, học liên môn, sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy lịch sử Việt Nam Ngoài ra giáo viên còn phải nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong giảng dạy môn lịch sử để làm thước đo trình độ nắm vững kiến thức, kỹ năng, tình cảm, tư tưởng của học sinh Từ việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh để giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học của mình... đang quan tâm hiện nay 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích của việc nghiên cứu việc đổi mới dạy học lịch sử ở trường THPT là nhằm nâng cao hiệu quả của một bài, một chương hay cả khóa trình trong việc dạy học lịch sử Vì thế mục đích áp dụng việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử chính là tìm ra lời giải về hiệu quả hay chất lượng của việc dạy học lịch sử 11... CNH-HĐH ở nước ta hiện nay 7.2 Đối với cấp lãnh đạo cơ sở : 20 Lãnh đạo đảng và nhà nước cấp cơ sở (Sở GD&ĐT Bình Dương, Trường THPT Dĩ An ) : nhận thức được chất lượng giáo dục của bộ môn lịch sử ở trường THPT muốn được nâng cao cần phải có sự đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử, đổi mới nội dung chương trình và đánh giá kết quả học tập nhằm thực sự phát triển những năng lực trí tuệ của học sinh bằng. .. 1.3 Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay : Từ những yêu cầu đổi mới về dạy học lịch sử, chương trình, nội dung và phương pháp cần phải có một sự chuyển đổi mạnh về quan niệm Đó là chuẩn bị cho học sinh thái độ, khả năng đặt và giải quyết vấn đề ngay trong quá trình học tập ở tại lớp, trên cơ sở lựa chọn những vấn đề, chủ đề cụ thể 31 trong một khoảng thời gian . riêng. 1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay. 1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp. tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử nhằm giải quyết vấn đề cấp bách của giáo viên bộ môn lịch sử và của công tác dạy học lịch sử mà xã. bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT . Việc cải cách, đổi mới phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử, Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử,

Từ khóa liên quan