0

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật 6

21 1,589 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:24

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN MỸ THUẬT 6" A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục phổ thông là nền tảng văn hoá của một Quốc gia, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Nó đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam XHCN. Muốn phát triển toàn diện con người thì không thể thiếu giáo dục thẩm mĩ cho học sinh. Giáo dục thẩm mĩ là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục THCS, nó có nhiệm vụ tác động một cách có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch đến sự phát triển tình cảm thẩm mĩ và năng lực thẩm mĩ cho học sinh thông qua quá trình cảm thụ và lĩnh hội cái đẹp trong nghệ thuật, trong tự nhiên, trong các quan hệ xã hội, giúp học sinh cảm nhận và hiểu biết cái đẹp trong những biểu hiện đa dạng của cuộc sống. Hình thành cho học sinh những năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng mong muốn và khả năng đem cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Giáo dục thẩm mĩ luôn xây dựng cho học sinh thái độ không khoan nhượng với cái xấu xa phản thẩm mĩ trong tâm hồn, trong hành vi cử chỉ, trong cuộc sống cũng như những cái phản nghệ thuật trong tác phẩm nghệ thuật. Giáo dục thẩm mĩ trong trường THCS có nhiệm vụ hình thành và phát triển ở học sinh hứng thú và nhu cầu cao đối với giá trị nghệ thuật. Đồng thời giáo dục thẩm mĩ gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại vói giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, thể chất, trí tuệ, lao động tạo thành quá trình sư phạm toàn vẹn. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên dạy bộ môn mĩ thuật phải luôn trau dồi kiến thức, không những nắm vững chuyên môn của nghệ thuật tạo hình mà phải nắm vững phương pháp, lí luận, kiến thức chung của các bộ môn khoa học khác để có phương pháp tổ chức diều khiển học sinh tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động giáo dục. Bởi vì giáo dục thẩm mĩ không những làm phát triển tư duy hình tượng mà còn có tác động nâng cao hiệu quả của hoạt động trí tuệ. Ngoài sự gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại giữa giáo dục thẩm mĩ với giáo dục tư tưởng- chính trị- đạo đức- thể chất- trí tuệ- lao động. Môn mĩ thuật còn giúp cho học sinh phát triển năng lực cảm thụ cái đẹp từ đường nét, hình khối, màu sắc, ánh sáng ở những đồ vật bình thường gần gũi trong đời sống, giúp học sinh có khả năng diễn đạt được những điều nhìn thấy hay những cảm xúc thể nghiệm in sâu trong tiềm thức. Môn mĩ thuật trong trường phổ thông được chia thành 4 phân môn : Thường thức mĩ thuật; Vẽ trang trí; Vẽ tranh; Vẽ theo mẫu. Các phân môn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có sức đồng thời diễn ra trong tư duy học sinh. Tuy nhiên mỗi phân môn lại có đặc thù riêng nhưng đều hướng tới cái đẹp, cái thiện, cái mĩ. Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy- học giáo viên phải biết liên hệ mở rộng, tuỳ từng đối tượng học sinh để có phương pháp dạy- học hợp lí tạo điều kiện để học sinh chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức, phát huy triệt để khả năng thẩm mĩ của học sinh. Sau đó giáo viên giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức và có hướng bổ sung. Muốn làm được như vậy người giáo viên phải luôn tâm huyết với nghề, với bài dạy, gây hưng phấn cho học sinh qua từng tiết dạy. Có một số ý kiến cá nhân cho rằng Mĩ thuật là môn học phụ nên đã xem thường việc bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp và việc lập kế hoạch dạy- học chính vì vậy dẫn đến môn học chưa đạt kết quả cao. Họ chưa ý thức được rằng hiệu quả của môn học này có tác động mạnh mẽ đến quá trình tiếp thu kiến thức của các môn học tiếp theo. 2. Mục đích nghiên cứu - Nhằm phát huy trí tưởng tượng, óc quan sát. - Giúp học sinh bộc lộ sự phát triển trí tuệ, cảm quan đối với thế giới đồ vật xung quanh một cách tự nhiên qua bài vẽ. - Giúp học sinh ngày càng yêu thích môn Mĩ thuật, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan thẩm mĩ Đây cũng là một yếu tố giúp học sinh học các môn khác tốt hơn. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . Khách thể: Hoạt động dạy học môn mĩ thuật trong trường THCS. . Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học trong phân môn vẽ theo mẫu. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu . Nghiên cứu một số vấn đề trong phân môn vẽ theo mẫu. . Nghiên cứu thực trạng vẽ theo mẫu hiện nay đối với học sinh khối 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường. . Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các bài vẽ theo mẫu. 5. Phương pháp nghiên cứu Để đạt kết quả tốt, phù hợp với thực tế, tôi đã phối hợp nhiều phương pháp để nghiên cứu: . Nghiên cứu các tài liệu lý thuyết. . Trao đổi, thảo luận. . Điều tra, thống kê, khảo sát, phỏng vấn. . Tổng kết từ những tiết dạy đưa ra bài học, cách giải quyết. 6. Giới hạn nghiên cứu Học sinh Khối lớp 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường năm học 2007-2008. 7. Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Chương i - cơ sở khoa học . Những vấn đề tổng quát chung. . Cơ sở lý luận. . Cơ sở thực tiễn. Chương ii - nội dung nghiên cứu . Thực trạng của việc thực hành vẽ theo mẫu ở khối lớp 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường. . Nội dung nghiên cứu. Chương iii - kết quả nghiên cứu . Kết quả nghiên cứu. . Bài học kinh nghiệm. b. phần nội dung Chương i - cơ sở khoa học 1. Những vấn đề tổng quát chung Chương trình giáo dục mĩ thuật ở bậc THCS mục đích không phải là đào tạo học sinh trở thành học sĩ, mà với tiêu chí giúp các em tiếp xúc với ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình (đường nét, hình mảng, bố cục, màu sắc, đậm nhạt…). Từ đó hình thành ở các em "cách cảm thụ- cách tư duy- cách vận dụng" để đạt được kết quả cao trong học tập. 2. Cơ sở lý luận Khi nghiên cứu đề tài này tôi luôn trú trọng đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THCS mà các nhà tâm lí học đã đúc kết, lứa tuổi này luôn thích khám phá, tìm tòi, bắt chước và họ cũng gọi chúng với nhiều tên gọi khác nhau "tuổi khó bảo", "tuổi bất trị", "tuổi khủng hoảng"…những tên gọi đó nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của lứa tuổi này trong quá trình phát triển của trẻ. Chính vì thế giáo viên phải hiểu tâm lý của trẻ để tìm ra những hướng đi mới giáo dục thẩm mĩ cho các em sao cho hiệu quả. Môn mĩ thuật ở trường phổ thông không đơn giản là vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật để nâng cao tầm hiểu biết của học sinh về nhiều mặt: đạo đức, thẩm mĩ…, khả năng nhìn nhận sự vật, hiện tượng, khả năng tư duy hình tượng…Học Mĩ thuật phải dựa trên cơ sở suy nghĩ sáng tạo , luôn có cái mới, khám phá cái mới. Nhận thức được cái nhìn, có cách nhìn, cách nghĩ, cách sáng tạo nhằm mục đích tạo ra cái đẹp qua các bài học cơ bản từ đó vận dụng linh hoạt vào trong từng bài học cụ thể. Vậy để học sinh nắm được cách làm bài thì giáo viên dạy Mĩ thuật phải có phương pháp dạy- học thách hợp. Phương pháp dạy học là cách thức làm việc của giáo viên (người dạy) và học sinh (người học) do giáo viên tổ chức điều khiển, có sự tác động qua lại thì mới thực hiện được mục tiêu giáo dục có chất lượng. Lựa chọn phương pháp dạy- học cần phụ thuộc vào yêu cầu của từng phân môn (trang trí, vẽ theo mẫu, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật), phụ thuộc vào lứa tuổi của học sinh, cần trau dồi thường xuyên chuyên môn của mình…Có phương pháp phù hợp thì bài dạy mới có hiệu quả. Dạy mĩ thuật tức là dạy nghệ thuật, đặc trưng của bộ môn mĩ thuật rất phong phú, biết được cách quan sát sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh ta. Dạy cho học sinh quan sát thế nào cho hiệu quả. Chính vì vậy người giáo viên cần phải biết cách vận dụng phương tiện dạy học bằng trực quan. Trên thực tế cho thấy, đa số các giáo viên dạy Mĩ thuật chưa chú ý tới việc sử dụng giáo cụ trực quan hoặc có sử dụng. 3. Cơ sở thực tiễn Hiện nay học sinh bậc mầm non và tiểu học đã được làm quen với môn mĩ thuật. Bước lên bậc THCS đã có sự thay đổi về tâm sinh lý song do cách tư duy tưởng tượng của các em vẫn còn tản mạn, ít có tổ chức, hình ảnh của tưởng tượng còn đơn giản, hay thay đổi, chưa bền vững, chỉ một số ít học sinh có cáhc cảm nhận tốt về đường nét, hình khối, màu sắc. Đa số các em không tự tin khi vẽ hình, tạo bố cục lệch, hình vẽ nhỏ hoặc to quá so với khổ giấy, khó biểu đạt nội dung đối tượng. Để giúp học sinh khối 6 có thêm kĩ năng cảm nhận và biều đạt đối tượng tôi muốn đưa ra một số phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ theo mẫu. Chương ii - nội dung nghiên cứu 1. Thực trạng của việc thực hành vẽ theo mẫu của học sinh khối 6 - Trường THCS thị trấn Tân Uyên Trên thực tế mỗi học sinh có một khả năng khác nhau. Không phải học sinh nào cũng có năng khiếu, có thể truyền đạt lại ý nghĩ của mình vào trong tranh một cách hoàn chỉnh. Tuy rằng tại thời điểm hiện nay, mỗi học sinh đều có tương đối đầy đủ đồ dùng học tập phục vụ cho môn học mĩ thuật, không phải em nào cũng sử dụng tốt những đồ dùng các em có. Phân môn Vẽ theo mẫu là phân môn khó đối với học sinh trong việc hình thành kĩ năng quan sát và tư duy trừu tượng. Hầu hết các em thể hiện bài vẽ chưa đáp ứng được yêu cầu của phân môn và mục tiêu bài học so với ba phân môn còn lại. Đứng trước khó khăn đó tôi đã tiến hành thẩm định khảo sát chất lượng từ đó có biện pháp và phương pháp dạy- học đạt kết quả cao hơn. Khảo sát đầu năm đối tượng học sinh khối lớp 6 Tổng số HS Giỏi Khá Trung bình Yếu S.lượn g % S.lượn g % S.lượn g % S.lượn g % 73 09 12,3 22 35,6 42 57,5 0 0 Trước kết quả học sinh còn nhiều hạn chế về phân môn nói riêng và môn học nói chung tôi không hề chán nản, vội vã mà đây là điều kiện để mình nghiên cứu tìm ra những phương pháp tổ chức các em lĩnh hội kiến thức chủ động tích cực nhất. 2. Nội dung nghiên cứu : Tiến hành một bài dạy cụ thể Tiết 4: Bài 4 Vẽ theo mẫu: cách vẽ theo mẫu I . Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được khái niệm vẽ theo mẫu và cách tiến hành. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết vận dụng kiến thức và phương pháp vào các bài vẽ theo mẫu. 3. Thái độ: - Hình thành cho học sinh cách nhìn, cách làm việc khoa học. II . Chuẩn bị: 1. Tài liệu tham khảo - Phương pháp dạy - học Mĩ thuật. -Phương pháp vẽ theo mẫu. 2. Đồ dùng dạy - học: a. Giáo viên: - Bộ đồ dùng mĩ thuật lớp 6. Giá bày mẫu. - Một số tranh hướng dẫn cách vẽ mẫu khác nhau. - Một số đồ vật khác nhau để làm mẫu: lọ hoa, cái ca, khối hộp, khối cầu - Một số bài vẽ của học sinh năm trước. b. Học sinh: - Một số đồ vật: hình hộp, quả dạng tròn, lọ hoa, cái ca. 3. Phương pháp dạy - học. - Phương pháp trực quan. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp thảo luận. - Phương pháp vấn đáp. - Phương pháp luyện tập. III . Tiến trình dạy - học. 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra: - Kiểm tra sĩ số lớp, đồ dùng học tập. - Kiểm tra bài cũ: Xác định điểm tụ và đường tầm mắt của khối lập phương ? 3. Bài mới. * Giới thiệu bài: Vẽ theo mẫu: cách vẽ theo mẫu Hoạt động của GV Hoạt động của HS [...]... Trung bình % g 12,3 22 35 ,6 S.lượn % S.lượn g S.lượn Yếu g 42 57,5 0 % 0 2 Kết quả sau khi áp dụng phương pháp trên: Tổng số Giỏi HS S.lượn Khá % g 73 12 Trung bình % g 16, 4 35 48 S.lượn % S.lượn g S.lượn Yếu g 26 35 ,6 C PHẦN KẾT LUẬN 1 Kết luận 0 % 0 Qua thực tế giảng dạy bộ môn Mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ theo mẫu nói riêng Khi thấy chất lượng học tập của học sinh chưa cao thi giáo viên không... biện pháp phù hợp trong từng bài dạy, phù hợp với đặc trưng của bộ môn để tổ chức điều khiển các hoạt động để học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng mang lại kết quả cao trong học tập Thầy phải biết cách tổ chức lớp học Như đã nêu trên các phân môn trong bộ môn Mĩ thuật đều có đặc thù riêng nhưng nó đều bổ trợ cho nhau trong suốt quá trình học tập của học sinh, đồng thời dựa vào đối tượng và cơ sở vật chất. .. tích cực mang lại kết quả cao Cụ thể qua kết quả nêu trên 2 Kiến nghị Trong công tác giảng dạy bộ môn Mĩ thuật tôi nhận thấy vẫn còn một số bất cập là: - Phân phối chương trình chưa hợp lý, có những bài vẽ đòi hỏi cần nhiều thời gian hơn mới thực hiện đảm bảo được yêu cầu Ví dụ: + Bài 7, 8: Vẽ tượng chân dung (lớp 9) + Bài 29: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại (lớp 6) - Tranh ảnh phiên bản... nét 3 4 nhạt, không vẽ nét đều đều Các đồ vật đều có chất khác nhau: gỗ, sành, xứ, nhựa vv Cần thể hiện được chất của mẫu Bước 4: Hoàn chỉnh vẽ đậm nhạt + Chia mảng đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu, gợi đậm nhạt cả phần nền( sử dụng những nét thẳng, nét - GV treo một số tranh mẫu của học xiên, nét sinh năm trước để HS tham khảo: cong) Chú ý diễn tả chất của mẫu * Hoạt động 3: ? Thế nào là vẽ theo mẫu?... chưa đầy đủ nên còn khó khăn cho giáo viên khi giảng dạy - Phòng học chưa phù hợp với đặc trưng riêng của bộ môn: Cửa sổ hai bên cần có rèm để điều chỉnh ánh sáng giúp cho những giờ dạy vẽ theo mẫu hiệu quả hơn * Một số khó khăn trên nếu được giải quyết chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn cho môn học Trên đây là một số kinh nghiệm tôi tích luỹ trong thực tiễn quá trình công tác Tôi đã áp dụng vào quá... bề dày kinh nghiệm chưa nhiều nên còn nhiều thiếu sót Để kinh nghiệm có hiệu quả hơn trong dạy - học Tôi rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu và Hội đồng thẩm định khoa học để tôi hoàn thiện hơn về chuyên môn, phương pháp trong dạy - học đạt kết quả tích cực hơn Tôi xin chân thành cảm ơn ! ... phương để có cách tổ chức lớp học hợp lý Do đặc thù của bộ môn nên việc chuẩn bị đồ dùng trực quan là không thể thiếu được trong từng tiết dạy Chuẩn bị của Thầy, chuẩn bị của trò là vô cùng quan trọng: * Đối với Thầy: - Đồ dùng trực quan phải đầy đủ, đẹp, rõ ràng, sinh động - Hệ thống vấn đáp phải lô-gíc, có sự chắt lọc và liên hệ thực tế - Phương pháp, thao tác minh hoạ bảng phải linh hoạt, cụ thể * Đối... theo mẫu: HS quan sát kĩ mẫu để nắm bắt đặc điểm, cấu trúc, đậm nhạt cần thực hiện như thế nào ? - Kết hợp HS trả lời giáo viên minh hoạ từng bước lên bảng Bước 1: Ước lượng khung hình chung của mẫu và chia trục dọc( so sánh giữa chiều cao và chiiều ngang ) Bước 2: Xác định tỉ lệ các bộ phận vẽ phác nét chính ( thẳng ) Dựa vào các nét này ta vẽ các nét chi tiết dễ 1 2 dàng, đúng hơn Bước 3: Vẽ chi tiết:... lọc và liên hệ thực tế - Phương pháp, thao tác minh hoạ bảng phải linh hoạt, cụ thể * Đối với trò: - Chuẩn bị bài, kế hoạch hoạt động của nhóm - Thảo luận chọn vật mẫu và đồ dùng học tập Đối với phân môn vẽ theo mẫu sự chuẩn bị của học sinh là rất cần thiết Giáo viên phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm phải chuẩn bị cái gì, nó có ảnh hưởng trực tiếp, tác động tích cực đến tư duy của học sinh Bởi... ca ở các góc nhìn khác nhau: 1 2 3 ? Hình vẽ 3 cái ca có giống nhau không? vì sao ? ? Theo kiến thức đường tầm mắt em - Hình vẽ ca không giống nhau vì mẫu vẽ nhìn ở góc độ khác nhau Hình 1: Vị trí nhìn cao Hình 2: Vị trí nhìn ngang hãy cho biết vị trí tầm nhìn của những Hình 3: Vị trí nhìn thấp hình vẽ như thế nào ? - GV minh hoạ bảng: Vẽ quai ca trước sau đó đến thân ca rồi dừng lại ? Em có nhận xét . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN MỸ THUẬT 6& quot; A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục phổ thông là nền tảng. mẫu hiện nay đối với học sinh khối 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường. . Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các bài vẽ theo mẫu. 5. Phương pháp nghiên cứu Để đạt kết quả tốt,. cầu của phân môn và mục tiêu bài học so với ba phân môn còn lại. Đứng trước khó khăn đó tôi đã tiến hành thẩm định khảo sát chất lượng từ đó có biện pháp và phương pháp dạy- học đạt kết quả cao hơn. Khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật 6, SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật 6,

Từ khóa liên quan