Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn mỹ thuật 6

19 2.6K 9
Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn mỹ thuật 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. % S .lượng % S.lượn g % S .lượng % 73 12 16, 4 35 48 26 35 ,6 0 0 c. phần kết luận 1. Kết luận Qua thực tế giảng dạy bộ môn Mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ theo mẫu nói riêng. Khi thấy chất lượng. mẫu hiện nay đối với học sinh khối 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường. . Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các bài vẽ theo mẫu. 5. Phương pháp nghiên cứu Để đạt kết quả tốt,. khối lớp 6 Tổng số HS Giỏi Khá Trung bình Yếu S .lượng % S .lượng % S.lượn g % S .lượng % 73 09 12,3 22 35 ,6 42 57,5 0 0 Trước kết quả học sinh còn nhiều hạn chế về phân môn nói riêng và môn học

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan