0

Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan

17 4,288 32
  • Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:31

¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 A. ĐẶT VẤN ĐỀ. I. Lý do chọn đề tài. Thực hiện Nghị quyết 40/2000/NQ-QH của Quốc hội và chỉ thị số 14/2001 CTTTg của thủ tướng chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay việc đổi mới giáo dục phổ thông đã trở thành nền nếp sâu rộng từ đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phương pháp dạy học, đặc biệt là chú trọng đến đối tượng dạy học. Phần lớn giáo viên đứng lớp đã thích nghi với chương trình, phương pháp mới nhất là sử dụng, khai thác triệt để tác dụng thiết bị thực hành, của trang thiết bị, phương tiện dạy học như bảng phụ, tranh ảnh, thiết bị thí nghiệm - thực hành, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa chức năng. Xuất phát từ cuộc vận động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học của BGD, SGD, PGD và ban lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt là bộ môn Tin học nói chung và bộ môn tin học lớp 6 nói riêng việc sử dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết Do hạn chế về nhiều mặt CSVC, trang thiết bị, trình độ giáo viên mà đôi khi phương pháp dạy học đã không tận dụng hết những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, để truyền tải nhiều thông tin cho người học một cách trực quan nên chất lượng dạy và học có mặt hạn chế. Sự thành công của một tiết dạy ngoài phương pháp dạy của giáo viên và cách học của học sinh, còn cần sự có mặt của đồ dùng dạy học. Chính vì cậy mà bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp và ứng dụng. Trong qúa trình tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học lớp 6. Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan với sự giúp đỡ của đồ dùng dạy học trực quan, đồ dùng dạy học ở đây là đèn chiếu (Over head) hay máy chiếu(Projecter), là tranh ảnh, là biểu tượng mà bản thân tôi đã tìm ra và áp dụng thành công tại đơn vị trường THCS Mai Thủy. NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 1 áp dụng phơng pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lợng dạy học môn Tin học lớp 6 II. Phm vi v thi gian thc hin. Do iu kin v CSVC v trang thit b ca trng nờn phm vi nghiờn cu v thc hin l vi mụn Tin hc ti 3 lp 6A, 6B, 6C ca trng THCS Mai Thy trong nm hc 2009-2010. B. NI DUNG. I. C S Lí LUN. Vic i mi chng trỡnh sỏch giỏo khoa t trng tõm vo vic i mi phng phỏp dy hc. Ch cú i mi cn bn phng phỏp dy hc v chỳng ta cú th to c s i mi thc s trong giỏo dc, mi cú th o to c lp ngi nng ng, sỏng to cú tim nng cnh tranh trớ tu trong bi cnh nhiu nc trờn th gii hng ti nn kinh t tri thc. Trong vi thp k gn õy, ó cú s bựng n v thụng tin hay gi l thi i thụng tin. Cựng vi vic sỏng to ra h thng cụng c mi, con ngi cng ó tp trung trớ tu tng bc xõy dng ngnh khoa hc tng ng ỏp ng nhng yờu cu khai thỏc ti nguyờn thụng tin. Trong bi cnh ú, ngnh Tin hc c hỡnh thnh v phỏt trin thnh mt ngnh khoa hc c lp vi cỏc ni dung, mc tiờu, phng phỏp nghiờn cu riờng v ngy cng cú nhiu ng dng trong hu ht cỏc lnh vc hot ng ca xó hi loi ngi. Tin hc c a vo nh trng, vo giỏo dc ca nc ta nhm giỳp hc sinh chỳng ta theo kp vi trỡnh phỏt trin ca khu vc v th gii. a Tin hc vo nh trng núi chung v THCS núi riờng l mt vic lm cn thit cỏc em lm quen v tip cn vi cụng ngh khoa hc tiờn tin. Hot ng nhn thc ca con ngi l t trc quan sinh ng n t duy tru tng. i vi hc sinh lp 6 khi hc b mụn Tin hc ny khụng th lm trỏi vi nguyờn lý nhn thc ú. Vic dy tin hc trong nh trng hin nay i vi nc ta khụng phi l d, vỡ Tin hc nú gn lin vi mt cụng c riờng ca mụn hc l mỏy tớnh. Tin hc l ngnh khoa hc nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh cú tớnh cht thut toỏn nhm mụ t bin i thụng tin. L khoa hc da trờn mỏy tớnh in t nghiờn cu cu trỳc, cỏc tớnh cht chung ca thụng tin, cỏc quy lut v phng phỏp thu thp, lu tr, tỡm kim thụng tin, x lý thụng tin mt cỏch t ng chớnh xỏc qua cụng c l mỏy tớnh in t. Vy lm th Nguyễn Thị Quỳnh - Trờng THCS Mai Thủy 2 áp dụng phơng pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lợng dạy học môn Tin học lớp 6 no cho hc sinh d hiu mt cỏch nhanh chúng chớnh xỏc v cú k nng thc hnh l mt nhim v rt quan trng ca ngi giỏo viờn dy Tin hc hin nay. ging dy tt b mụn Tin hc cú cht lng, t kt cao thỡ ngi thy giỏo ngoi tin thụng v b mụn Tin hc, cn nm chc phng phỏp dy hc trc quan. Phng phỏp dy hc trc quan l phng phỏp dy hc m t cỏc hỡnh nh, hot ng trc quan n t duy tru tng hay cũn gi trc quan hoỏ thụng tin thụng qua cỏc cụng c trc quan. II. C S THC TIN. T dy v hc th ng sang dy v hc tớch cc, giỏo viờn khụng cũn úng vai trũ n thun l ngi truyn t kin thc, giỏo viờn tr thnh ngi thit k, t chc hng dn cỏc hot ng c lp hc sinh t chim lnh ni dung hc tp, ch ng cỏc mc tiờu kin thc, k nng, thỏi theo yờu cu chng trỡnh. Trờn lp, hc sinh hot ng l chớnh nhng khi son giỏo ỏn, giỏo viờn phi u t cụng sc, thi gian rt nhiu so vi kiu dy v hc th ng mi cú th thc hin trờn lp vi vai trũ l ngi gi m, xỳc tỏc ng viờn, c vn, trng ti trong cỏc hot ng tỡm tũi ho hng tranh lun sụi ni ca hc sinh. lm c iu ny thỡ ũi hi ngi giỏo viờn phi cú trỡnh chuyờn mụn sõu rng, cú trỡnh s phm lnh ngh mi t chc, hng dn cỏc hot ng ca hc sinh m nhiu khi din bin ngoi tm d kin ca giỏo viờn. Khú khn ln nht hin nay cỏc trng hc khi ỏp dng phng phỏp dy hc trc quan vo ging dy vn l trang thit b nghe nhỡn, phng tin dy hc cũn nhiu thiu thn v bt cp. ỏp dng phng phỏp ny vo dy Tin hc thỡ ũi hi phi cú ốn chiu (mỏy chiu qua u - Over head) hay ốn chiu (Projecter), mỏy vi tớnh ú l cha k n vic nu ỏp dng ng lot thỡ mi lp cng u phi c trang b. Tin hc l mt mụn hc mi c a vo ging dy ti trng THCS Mai Thy gn 2 nm chm hn so vi cỏc trng vựng ven trong huyn c bit l cỏc em lp 6 va mi tip xỳc vi b mụn mi u tiờn mc dự cỏc em rt thớch mỏy tớnh nhng l chi cỏc trũ chi trờn mỏy ch cha ý thc c tm quan trng ca b mụn nờn cht lng hc tp cũn hn ch. õy l b mụn c trng mun t cht lng cao ũi hi cỏc em phi tip xỳc vi mỏy tớnh nhiu nhng thi lng mi tun ch cú 2 tit trờn lp thỡ Nguyễn Thị Quỳnh - Trờng THCS Mai Thủy 3 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 các em chưa thể thực hành hết các kiến thức đã học mà nếu có thực hành hết thì sẽ chóng quên. Bên cạnh đó do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn gia đình không có điều kiện để mua máy tính cho con em học, theo thống kê của giáo viên dạy thì mỗi lới chỉ được 3 đến 4 em là gia đình có máy vi tính. Một thực tế khác là ý thức học tập của một số học sinh không cao, không hứng thú trong học tập, lười hoạt động, không tích cực tự giác, ý thức tự học, tự rèn luyện yếu. Qua điều tra những tiết học đầu tiên về cả lí thuyết và thực hành tôi tiến hành đã thu được kết quả như sau: *Về khâu tiếp nhận lý thuyết: Lớp Tổng số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6A 43 5 11.6 12 27.9 14 32.6 9 20.9 3 7.0 6B 43 8 18.6 12 27.9 13 30.2 8 18.6 2 4.7 6C 43 6 14.0 13 30.2 13 30.2 8 18.6 3 7.0 Cộng 129 19 14.7 37 28.7 40 31.0 25 19.4 8 6.2 * Về kĩ năng thực hành: Lớp Tổng số Thực hành Tự thao tác sau khi có hướng dẫn Thao tác cần có hướng dẫn thường xuyên Chưa biết thao tác SL % SL % SL % 6A 43 11 25.6 21 48.8 11 25.6 6B 43 13 30.2 20 46.5 10 23.3 6C 43 12 27.9 20 46.5 11 25.6 Cộng 129 36 27.9 61 47.3 32 24.8 Qua kết quả trên thì đa phần các em nắm kiến thức lí thuyết còn yếu, các em hay quên và chưa vận dụng vào thực hành được nếu không có sự hướng dẫn của giáo viên. Từ thực tế trên và bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn Tin học luôn suy nghĩa phải đưa ra những giải pháp như thế nào để các em nắm lí thuyết chắc hơn nhớ lâu hơn và vận dụng vào thực hành tốt hơn. Sau một thời gian suy nghĩ tiến hành thực nghiệm tôi đã thu NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 4 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 được những kết quả rất tốt sau đây tôi xin đề ra một số giải pháp sử dụng các dụng cụ trực quan trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tin học lớp 6: III. GIẢI PHÁP. 1. Trực quan hoá thông tin dạy học. Trực quan hoá thông tin dạy học là một quá trình thông qua đó người học tri giác các tài liệu học tập dưới dạng các biểu trưng hình ảnh, âm thanh, mô hình, vật thật, với sự hỗ trợ của dụng cụ trực quan. Dụng cụ trực quan được sử dụng trong môi trường học tập như trong dạy học, giáo dục qua vệ tinh dựa trên cơ sở máy tính, dụng cụ trực quan có thể được sử dụng hiệu quả để giảng dạy các sự kiện, các chỉ dẫn, các quá trình và các khái niệm trừu tượng mà chúng thường khó nhớ, khó hiểu. Các mục tiêu dạy học có thể thực hiện tốt nếu biết phát huy thông qua công cụ trực quan. Có thể nói dụng cụ trực quan có nhiều thuận lợi hơn hẳn so với dạy học bằng ngôn ngữ: Chứa nhiều thông tin và tổ chức thuận lợi các thông tin trong cùng một vị trí, làm đơn giản các khái niệm, làm sáng tỏ các chi tiết của một khái niệm dựa trên ngôn ngữ trừu tượng. Đặc biệt là tranh ảnh trực quan làm tăng sự nhớ trong học tập đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục. Từ những ưu điểm trên, tôi nhận thấy nếu áp dụng vào dạy học nhờ dụng cụ trực quan là đèn chiếu, tranh ảnh, biểu tượng vào dạy Tin học có hiệu quả rất cao. Trước khi sử dụng dụng cụ trực quan cho một bài học thì trước hết Giáo viên cần xác định bài nào cần dụng cụ trực quan và những dụng cụ trực quan đó là gì phục vụ cho những đơn vị kiến thức nào trong bài học. Tiếp đến là công tác chuẩn bị với dụng cụ trực quan. Ví dụ dạy bài :Máy tính và phần mềm máy tính” cần chuẩn bị những đồ dùng trực quan khi giới thiệu cấu trúc chung của máy tính điển tử như: bộ xử lí trung tâm (con chíp), thanh RAM, các ổ đĩa các thiết NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 5 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 bị lưu giữ thông tin như USB, đĩa mềm, đĩa CD, DVD hay hình ảnh của một số loại máy vi tính trong thực tế bằng cách chụp bởi tranh ảnh hoặc các dụng cụ trực quan thiết thực như thế HS mới nhớ lâu và thấy trong thực tế có thể gọi tên dụng cụ trực quan chính xác. Đèn chiếu tương đối dễ sử dụng và việc chuẩn bị cho việc dạy học với đèn chiếu tương đối dễ dàng, ít tốn thời gian. Tuy nhiên để sử dụng đèn chiếu thì phải có sự chuẩn bị kiến thức và các nội dung kiến thức cần trình chiếu. Nội dung đưa lên máy chiếu phải rõ ràng chính xác và phải có máy vi tính. Chẳng hạn: khi nói đến máy tính hoặc máy in thì ta đưa hình ảnh minh họa, banwgf quan sát trực quan như thế học sinh sẽ ghi nhớ kiết thức tốt nhất. 2. Tạo những tác nhân kích thích trực quan thông qua biểu trưng ngôn ngữ, biểu trưng đồ hoạ, biểu trưng tranh ảnh. Muốn sử dụng phương pháp dạy học này thành công thì việc đầu tiên người thầy phải làm là thiết kế các thông điệp trực quan đòi hỏi nhiều sức lực và trí lực nhưng lại là công việc đem lại nhiều lợi ích. Việc thiết kế các tài liệu dạy học trực quan mới có thể tạo nên sự thay đổi, và khi người học chú ý sẽ cho nhiều điều bổ ích. Người thiết kế phải quan tâm tới khía cạnh giảng dạy, tính trực giác và đặc biệt quan tâm tới những kĩ năng học tập của học sinh trong nghiên cứu và thực hành. Người giáo viên phải biết phân tích chọn lựa các loại hình trực quan sao cho phù hợp với nội dung bài học. a. Dạy học trực quan bằng biểu trưng ngôn ngữ. Biểu trưng ngôn ngữ được tạo ra từ chữ viết dưới dạng một từ đơn lẽ hoặc câu hoàn chỉnh dùng đặt tên đối tượng, định nghĩa, mô tả đối tượng. Thường khi dạy các bài học lý thuyết tôi thường sử dụng loại biểu trưng trực quan bằng ngôn ngữ. NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 6 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 Ví dụ: Dạy bài “Máy tính và phần mềm máy tính” tôi chiếu sơ đồ cấu trúc chung của máy tính điện tử lên màn hình rồi yêu cầu học sinh quan sát và cho biết máy tính điện tự gồm những phần nào. Sau đó giáo viên chỉ vào từng đối tượng trên sơ đồ và giới thiệu lần lượt các khái niệm của các thành phần trong cấu trúc máy tính. Hay khi dạy bài “Định dạng văn bản”, thì đưa lên màn hình các bước thực hiện định dạng Font như sau: Bước 1. Chọn khối văn bản cần định dạng Bước 2. Click Format \ Font Bước 3. Hộp thoại Font xuất hiện chọn Font + Font: chọn phông chữ + Font Style: kiểu chữ + Size : cở chữ + Font color: màu chữ + Underline Style: đường gạch chân + Underline Color: màu đường gạch chân + Effects: các hiệu ứng + Preview: khung hiển thị Bước 4. Click OK Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi liên quan: ? Nêu các bước để định dạng văn bản phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ bằng menu lệnh (HS chỉ cần quan sát màn hình và nêu được các bước cần định dạng phông chữ…) NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 7 áp dụng phơng pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lợng dạy học môn Tin học lớp 6 ? Thao tỏc quan trng nht trong nh dng vn bn l gỡ (HS chn phn vn bn cn nh dng) b. Dy hc trc quan bng biu trng ho. Biu trng ho c to ra bng nhiu cỏch ha liờn quan vi hỡnh nh, ho liờn quan vi khỏi nim, ho tu ý Vic dy hc trc quan bng biu trng ho trong Tin hc giỳp ngi hc cú th thao tỏc nhanh cỏc bc thc hnh - õy l yờu cu cn t ca ngi hc Tin hc, da vo cỏc biu trng ho ny hc sinh cú th phỏt hin ra khỏi nim, ý ngha ca nú. Chng hn khi dy bi Lm quen vi son tho vn bn giỏo viờn cn cho hc sinh lm quen vi vic sao chộp, di chuyn, ct (xoỏ) nhanh qua cỏc biu tng. Giỏo viờn a cỏc biu tng Tng t bi Chnh sa vn bn giỏo viờn a cỏc biu tng ? Hóy nờu tờn cỏc biu tng trờn v tớnh nng ca cỏc biu tng * Dy bi nh dng vn bn ngoi vic nh dng vn bn bng menu lnh giỏo viờn cn cho hc sinh nh dng vn bn thụng qua cỏc biu tng sau. Hs nhỡn vo biu tng v nờu chc nng ca cỏc biu trng t ú cỏc em nm chc hn kin thc lớ thuyt vn dng vo lm thc hnh tt hn. * Dy bi Trỡnh by trang vn bn v in ngoi vic dựng lnh in, xem vn bn bng menu lnh thỡ cú th in, xem vn bn thụng qua cỏc biu tng sau. c. Dy hc trc quan bng biu trng hỡnh nh Biu trng hỡnh nh c to ra nh nh chp, tranh minh ho, tranh v. Tt c u phn ỏnh s vt v ý ngha di dng cỏc biu trng c th v mang tớnh hin thc Nguyễn Thị Quỳnh - Trờng THCS Mai Thủy 8 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 cao, người học có khả năng phiên dịch các biểu trưng hình ảnh thành các vật tương tự trong thế giới hiện thực. Khi dạy bài “Máy tính điện tử” ta có thể sử dụng một số ảnh, ảnh minh hoạ về máy tính, một số thiết bị của máy tính như đĩa mềm, USB ổ cứng, … để học sinh quan sát và phân biệt. Hoặc khi dạy bài “Hệ điều hành Windows” để giúp học sinh sớm hình thành kỉ năng làm việc với máy tính như khởi động máy tính, tắt máy tính hay phân biệt các đối tượng trên màn hình máy tính ta tiến hành đưa một số hình ảnh liên quan. NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 9 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 d. Kết hợp các loại hình trực quan. Giữa các loại hình trực quan, người thiết kế có thể kết hợp đa dạng các loại biểu trưng trực quan ngôn ngữ, hình ảnh, đồ hoạ với nhau. Đối với hầu hết học sinh ba loại này bao gồm nhiều mức độ khác nhau rất có ích trong học tập. Ví dụ: Khi dạy bài “Máy tính và phần mềm máy tính” ta có thể sử dụng kết hợp giữa biểu trưng hình ảnh và biểu trưng ngôn ngữ. Giáo viên yêu cầu: - Quan sát hình ảnh và cho biết ở hình trên đâu là thiết bị xuất, nhập,. * Dạy bài “Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản”, “Quản lý tệp văn bản”, “Định dạng văn bản” ta có thể sử dụng kết hợp cả ba hình thức trực quan NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 10 Các biểu tượng chương trình Thanh công việc [...]... nhân kích thích trực quan thông qua biểu trưng ngôn ngữ, biểu trưng đồ hoạ, biểu trưng tranh ảnh NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 16 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 a Dạy học trực quan bằng biểu trưng ngôn ngữ b Dạy học trực quan bằng biểu trưng đồ hoạ c Dạy học trực quan bằng biểu trưng hình ảnh d Kết hợp các loại hình trực quan 3 Xây dựng... bài dạy vào các hoạt động thực tế có liên quan và giải thích cụ thể từ đó các em có nhu cầu tìm hiểu về môn học C KẾT LUẬN Dạy học là một nghệ thuật Sử dụng tốt phương pháp dạy học trực quan là con đường tốt nhất để đạt được mục đích yêu cầu tiết dạy trong đó phương tiện dùng công cụ trực quan đặc biệt có hiệu quả tốt giúp người học hiểu và nắm chắc thông tin cần thiết Việc sử dụng dụng cụ trực quan. .. đây là một số kinh nghiệm của tôi về việc sử dụng phương pháp học dạy trực quan và sử dụng giáo cụ trực quan trong giảng dạy Tin học Rất mong ý kiến đóng góp của đồng nghiệp Xin chân thành cám ơn Qua quá trình thực hiện giảng dạy bản thân tôi có một số kiến nghị sau: NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 15 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 + Đề nghị... với chuột Với các giải pháp thực hiện nói trên nên năm học 2009-2010 ba lớp 6A, 6B, 6C trường THCS Mai Thủy đã đạt được kết quả đáng khả quan IV KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1 Kết qủa Qua một thời gian ngắn thực hiện ứng dụng các dụng cụ trực quan vào dạy học tin học lớp 6 tôi nhận thấy: - Việc ứng dụng giúp Giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh một cách tích cực và trực quan, tiết kiệm thời... häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 Để việc học Tin học của học sinh đạt kết quả tốt, chất lượng cao, học sinh nắm chắc bài, biết thao tác trên máy tính cần cho học sinh học tại phòng máy, học sinh vừa nghe giáo viên giảng bài vừa ghi bài và thực hiện trên máy tính theo từng bước một Với cách tổ chức học như thế này kết quả cho thấy học sinh nắm chắc bài học, đa số các em... quá trình dạy học là cần thiết đối với mỗi giáo viên vì nó mang lại hiệu suất, hiệu quả của giáo dục cao Muốn học sinh học tốt các môn học nói chung và môn Tin học nói riêng thì điều đầu tiên người giáo viên phải tạo được ở học sinh niềm say mê, hứng thú học tập bộ môn Giờ học phải thu hút sự chú ý ham học hỏi của học sinh, tạo cho các em lòng tin vào khả năng của mình, nhiệt tình ham mê học tập Trên... còn 2 Bài học kinh nghiệm Kinh nghiệm thực tiễn dạy học và kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy để nâng cao chất lượng dạy học cần có các điều kiện sau: NguyÔn ThÞ Quúnh - Trêng THCS Mai Thñy 14 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 - Tạo không khí học tập tích cực, giáo viên phải tạo ra mỗi giờ học là một niềm vui niềm say mê trong học tập của học sinh... 19.4% + Số em đạt trung bình giảm 2.9 % + Số em chưa hiểu bài, vận dụng yếu giảm 9.3 % + Số lượng học sinh kém không còn * Về kỉ năng thực hành: Lớp Tổng số 6A 43 6B 43 6C 43 Cộng 129 Thực hành Tự thao tác sau khi có Thao tác cần có hướng Chưa biết thao tác hướng dẫn dẫn thường xuyên SL % SL % SL % 34 79.1 9 20.9 0 0.0 33 76. 7 10 23.3 0 0.0 36 83.7 7 16. 3 0 0.0 79.8 20.2 0.0 103 26 0 + Số lương học sinh... Lớp 6A 6B Tổng số 43 43 Giỏi SL % 12 27.9 13 30.2 NguyÔn ThÞ Quúnh - Khá SL % 15 34.9 15 34.9 Trêng THCS Mai Thñy TB SL 12 11 % 27.9 25 .6 Yếu SL % 4 9.3 4 9.3 Kém SL % 0 0 0 0 13 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 6C Cộng 43 129 10 35 23.3 27.1 16 46 37.2 35.7 12 35 27.9 27.1 5 13 11 .6 10.1 0 0 0 0 Qua kết quả trên thể hiện rõ việc sử cải tiến phương pháp. .. động tự lực của học sinh trong từng tiết học - Các thiết bị dạy học rất có ý nghĩa giáo viên phải luôn phát huy hết tác dụng của các thiệt bị dạy học, đặc biệt là dụng cụ trực quan có như vậy mới gây được hứng thú học tập của các em Bên cạnh mỗi tiết dạy giáo viên luôn nổ lực chuẩn bị các đồ dùng trực quan đầy đủ phù hợp với nội dung bài dạy từ đó vậy giáo viên mới tạo được sự hứng thú bộ môn cho các em . lượng giảng dạy bộ môn Tin học lớp 6: III. GIẢI PHÁP. 1. Trực quan hoá thông tin dạy học. Trực quan hoá thông tin dạy học là một quá trình thông qua đó người học tri giác các tài liệu học tập dưới. Thñy 16 ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n Tin häc líp 6 a. Dạy học trực quan bằng biểu trưng ngôn ngữ. b. Dạy học trực quan bằng biểu trưng đồ hoạ. c. Dạy học. cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học lớp 6. Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan, Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan, Một số giải pháp nâng cao chât lượng môn tin học 6 bằng phương pháp dạy học trực quan

Từ khóa liên quan