SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non

17 8.2K 42
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 1.PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở cấp học tiếp theo. Chất lượng giáo dục mầm non chủ yếu là do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non – chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng lực. Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài, do đó phải đào tạo giáo viên có chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên”. Với vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong các trường mầm non như vậy nên cần triển khai tích cực việc củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có nét đẹp về phong cách sư phạm mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Là người cán bộ quản lý được phân công nhiệm vụ phụ trách chuyên môn ở trường mầm non, tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ 1 giúp cho giáo viên nắm vững phương pháp dạy học, có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt, sáng tạo, giúp các cô vững vàng, tự tin khi lên lớp và tổ chức các hoạt động, từ đó nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề và nâng cao được chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người cán bộ quản lý phải coi đây là việc làm thường xuyên và có sự đầu tư về nhiều mặt; Có chương trình và kế hoạch cụ thể; tạo được phong cách sâu sát và có những biện pháp tác động tích cực trong suốt năm học. Với trách nhiệm của một người cán bộ quản lý, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên năm sau đạt cao hơn năm trước, chí ít cũng tiếp cận được yêu cầu về đổi mới giáo dục mầm non trong thời kỳ mới. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non” với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 2.2. Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến, cải tiến: Phạm vi tôi nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên” là trong trường mầm non và tôi đang tiến hành nghiên cứu, tích lũy và áp dụng tại đơn vị hiện tôi đang công tác. Đối tượng chủ yếu là đội ngũ giáo viên đang trực tiếp nuôi-dạy tại các nhóm/lớp mẫu giáo, nuôi dạy trẻ của đơn vị. 2. phÇn néi dung 2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu *Đặc điểm tình hình: Năm học 2012 – 2013 đội ngũ CB-GV-NV của trường có 31 đồng chí; trong đó: CBQL: 03 đ/c (1 HT, 2 PHT); Giáo viên: 25 đ/c; nhân viên: 03 đ/c. Tổng số trẻ toàn trường: 336 cháu; gồm 10 lớp học (2 lớp mẫu giáo lớn với 81 cháu; 3 lớp mẫu giáo nhỡ với 107 cháu; 4 lớp mẫu giáo bé: 126 cháu; 1 nhóm trẻ cộng đồng: 22 cháu). 2 Về trình độ chuyên môn: 100% CB - GV - NV đạt chuẩn; trên chuẩn: 17/31 đ/c tỷ lệ 54,8%. Trong đó: Đại học: 10 đ/c; Cao đẳng: 7 đ/c; Trung cấp: 14 đ/c. Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các giáo viên thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non mới năm thứ 4. Trường Mầm non Thanh Thuỷ tiếp tục xây dựng củng cố trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau bốn năm và giữ vững danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất xắc. Thực hiện thí điểm việc đánh giá chất lượng trường mầm non. Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm học, điều quan trọng hàng đầu đó là phải nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Trong quá trình thực hiện ở đơn vị có những thuận lợi và khó khăn như sau: * Thuận lợi: - Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, xã và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, tận tình của lãnh đạo phòng GD-ĐT Lệ Thuỷ và bộ phận chuyên môn cấp học Mầm non trong các hoạt động của nhà trường. - Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp đặc điểm trường hạng một. Ban giám hiệu chỉ đạo sát sao đều tay. - Đội ngũ giáo viên của trường hầu hết trẻ, nhiệt tình, tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, có ý thức phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân. - Cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện được bổ sung theo hướng hiện đại và chuẩn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. - Hội phụ huynh của trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường. - Đơn vị có bề dày về thành tích và ngày càng tạo đà, tạo thế đi lên. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I n¨m 2008 ®Õn nay và 5 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc, trường có 2 cụm trường thực hiện bán trú có hiệu quả 3 và chất lượng cao. Nhu cầu học tập của con em địa phương ngày càng tăng tạo cho nhà trường có điều kiện phát triển qui mô (nhất là ở độ tuổi nhà trẻ). Tỷ lệ huy động trẻ hàng năm đạt kế hoạch được giao. * Khó khăn: - Trình độ chuyên môn có nhiều chênh lệch, nhiều loại hình đào tạo. Giáo viên đi học Đại học từ xa 10/25 tỷ lệ 40% . - Nhiều giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế, qua khảo sát thực tế đầu năm học giáo viên đạt loại tốt 12/25 tỷ lệ 48%; Khá: 10/25 tỷ lệ 40%; ĐYC: 3/25 tỷ lệ 12%; Thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới một số giáo viên nắm bắt chưa thật đầy đủ. Việc sử dụng các hình thức tổ chức lớp học chưa thật linh hoạt và việc thực hiện tích hợp nội dung dạy học kinh nghiệm chưa nhiều. - Kỹ năng thực hành, kinh nghiện trong giảng dạy của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện chương trình GDMN. - Việc ứng dụng công nghệ thông tin để soạn giáo án điện tử, thực hiện trình chiếu trên chương trình Powe point phục vụ hoạt động vui chơi và hoạt động học của trẻ còn bất cập ở một số giáo viên. 70% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin; 40% giáo viên biết soạn giáo án điện tử. - Việc dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên đang còn hạn chế. - Tham gia các hội thi như hội thi “Gáo viên dạy giỏi” các cấp trong những năm qua kết quả còn hạn chế. Chưa có giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện và cấp tỉnh. Lực lượng nồng cố về chuyên môn trong đội ngũ còn mỏng. *Nguyên nhân: - Do nhiều giáo viên mới vào nghề và giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trên chuẩn còn nhiều (12 GV). Giáo viên vừa đi học, vừa đi làm nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác. - Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Nhiều giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trong nhà trường. - Do một số giáo viên lớn tuổi, GV chưa có máy vi tính ở nhà nên kỷ năng thực hành và soạn giáo án điện tử chưa thuần thục và đang còn khó khăn. 4 - Công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên chưa thật sát sao, cụ thể, chưa khách quan, dự giờ giáo viên đang còn ít. - Chưa chú trọng bồi dưỡng giáo viên làm nồng cốt để tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” các cấp có chất lượng và hiệu quả. Trước tình hình thực trạng về chất lượng chuyên môn của nhà trường, tôi suy nghĩ, tìm ra một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ trong đơn vị. 2.2. Các giải pháp: Giải pháp 1: Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được đề ra trong kế hoạch công tác của nhà trường, thông qua những chỉ tiêu biện pháp, điều kiện thích hợp, phấn đấu toàn trường không có giáo viên yếu kém những giáo viên trình độ mới trung cấp sư phạm Mầm non thì tiếp tục đi học để nâng trình độ lên chuẩn đó là Cao đẳng, Đại học. Hàng năm, nhà trường đều tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn (Cao đẳng, Đại học) dưới mọi hình thức. Hiện tại có 12 đ/c đang theo học Đại học mầm non. Khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tự học theo điều kiện hoàn cảnh và đặc điểm đời sống của mỗi người. Ban giám hiệu nhà trường sẽ có sự động viên kịp thời bằng nhiều hình thức như hổ trợ kinh phí, tạo điều kiện về mặt thời gian để giáo viên yên tâm khi đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Giải pháp 2: Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi hội thảo: Chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Mầm non không chỉ đơn thuần là dạy học như ở trường phổ thông mà nó bao hàm cả nuôi và dạy, cả chăm sóc và giáo giục trẻ, giữa nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục luôn được hoà quyện và thống nhất với nhau như một quá trình trọn vẹn. Chính nhờ vậy mà nhà trường luôn xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn chất lượng đội ngũ là công việc trọng tâm nhất của mỗi giáo viên và của mỗi cán bộ quản lý trong nhà trường. Giáo dục Mầm non mang tính sư phạm và tính giáo dục rất cao. Vì vậy đội ngũ giáo viên Mầm non phải có kiến thức tổng hợp về nhiều ngành khoa học cụ thể như sau: 5 Cô giáo là mẹ hiền, là nhà giáo, do đó quá trình giáo dục các cháu mang tính chất giáo dục gia đình, quan hệ giữa trẻ và cô là quan hệ mẹ và con. Vì vậy mỗi một hành động cử chỉ của cô giáo đều là những việc làm đơn giãn, nhưng thật sự là lý tưởng để cho trẻ bắt chước noi theo và cũng có thể là dấu ấn "khắc sâu vào tâm hồn trẻ". Muốn đạt được những vấn đề đó nhà trường phải quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng thường xuyên về cả tri thức và kỹ năng sư phạm bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận và đáp ứng những yêu cầu đổi mới của chương trình Giáo dục mầm non. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã trao đổi với đồng chí Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, các buổi bồi dưỡng chuyên môn do Sở giáo dục, Phòng giáo dục, cụm và trường tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp cho Cán bộ quản lý thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các hội thảo, đội ngũ giáo viên ở trường tôi có dịp trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các tình huống sư phạm. Trong năm học 2012 - 2013 chúng tôi đã tổ chức được bốn buổi hội thảo: Hội thảo về cách lập kế hoạch các giờ hoạt động theo chương trình khung Giáo dục mầm non hiện nay, hội thảo về kinh nghiệm trình bày sổ sách khoa học, hội thảo về cách chia tách lớp khi tổ chức tiết dạy và hoạt động, hội thảo về nghệ thuật thu hút trẻ và nghệ thuật xử lý các tình huống. Giải pháp 3: Tổ chức tốt các đợt kiến tập: Có thể nói việc tổ chức tốt các buổi kiến tập tại trường là rất cần thiết bởi vì các tiết dạy với đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho các đồng chí giáo viên được “Mắt thấy, tai nghe” những gì mà mình học được ở lý thuyết, được nghe giảng viên bồi dưỡng. Nhận thức được vấn đề này, nhà trường đã tổ chức các tiết kiến tập tại trường, Ví dụ: Tổ chức kiến tập giờ “Giờ giáo dục âm nhạc về lĩnh vực phát triển thẩm mỹ cả ba độ tuổi: Bé, Nhỡ, Lớn gồm 6 đ/c tham gia dạy. Khi tổ chức kiến tập, chúng tôi lựa chọn giáo viên vững vàng về chuyên 6 môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy, là giáo viên dạy giỏi các cấp. Trước khi cho các đồng chí giáo viên dự giờ, chúng tôi phải duyệt trước giáo án, giọng hát, đề ra một số tình huống sư phạm có thể xảy ra giúp giáo viên cách xử hợp lý nhất, lòng ghép nội dung tính hiệu quả cao. Sau buổi kiến tập, chúng tôi cho tất cả các đồng chí giáo viên góp ý rút kinh nghiệm cho tiết dạy về ưu điểm cũng như tồn tại của giờ học. Chính việc nhận xét của mỗi cá nhân giáo viên cho giờ dạy của bạn đã giúp họ học tập đồng nghiệp những cái tốt, hạn chế những tồn tại mà bạn mình đã mắc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày. Đặc biệt chúng tôi còn xây dựng các tiết kiến tập chuyên đề “Làm quen với toán” của độ tuổi Mẫu giáo Bé - Nhỡ - Lớn với các đề tài: - Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ (Mẫu giáo bé) - Phân biệt hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn (Mẫu giáo nhỡ) - Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ về số lượng trong phạm vi 9 (Mẫu giáo lớn) Sau khi các tiết dạy kết thúc, chúng tôi mời các giáo viên thảo luận đống góp ý kiến cho 3 tiết dạy về phương pháp của bộ môn cũng như hình thức tổ chức. Kết quả 3 tiết toán của các cô giáo được các đồng nghiệp đánh giá là tiết học có nhiều sáng tạo, hệ thống câu hỏi kích thích trẻ hoạt động. Thông qua buổi kiến tập đó không những ba cô giáo mà tất cả giáo viên trong trường đã nắm vững phương pháp dạy của bộ môn, bình tĩnh tự tin khi dạy các tiết toán, có hình thức tổ chức các tiết học sáng tạo lôi cuốn trẻ tham gia. Giải pháp 4: Bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ: Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, nhà trường đã thấy được tầm quan trọng của khoa học hiện đại mà cốt lõi của nó là ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trong dạy học. Thực tế cho thấy khi áp dụng các phương tiện sử dụng công nghệ thông tin thì chất lượng các mặt hoạt động phát triển rõ rệt. Vì vậy bản thân lên kế hoạch tập 7 huấn cho giáo viên về soạn giáo án điện tử và chương trình sử dụng máy chiếu đa năng để trình chiếu giáo án trình diễn Power Point. Được sự giúp đỡ của UBND huyện và UBND xã đã hổ trợ kinh phí cho nhà trường mua một máy chiếu đa năng, một ti vi màn hình rộng 40 in, bút điều khiển trình chiếu, toàn trường có 10 nhóm lớp có máy vi tính, âm ly, đầu đĩa… ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên trong nhà trường về kĩ năng soạn giáo án điện tử và trình chiếu giáo án trình diễn Power Point; động viên giáo viên mua máy vi tính tại nhà. Từ đó toàn thể giáo viên đã sử dụng thành thạo các kĩ năng và bắt tay vào áp dụng cho các tiết dạy trên lớp. Khi áp dụng giảng dạy, từ bài giảng, các hình ảnh sinh động, trực quan được các cháu quan sát một cách chăm chú, thể hiện sự thích thú lộ rõ trên từng nét mặt ngây thơ của trẻ. Ví dụ về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ được làm quen các tác phẩm văn học hoặc làm quen chữ cái. Trẻ được xem các hình ảnh về các nhân vật trong chuyện, thơ, làm quen các hình ảnh về tên các địa danh, sự vật, đồ vật có chứa chữ cái mà trẻ đã học, sắp học. Trẻ được quan sát, tìm kiếm, phân tích, nhận xét các tranh, hình ảnh một cách trực quan cụ thể trên hình ảnh do cô tạo nên. Khi giáo dục về phát triển nhận thức trong lĩnh vực nhận biết về thế giới xung quanh, trẻ tìm hiểu về quê hương đất nước, Bác Hồ, trẻ không thể đến để nhận biết mà chỉ nghe, biết qua trò chuyện của cô giáo, cháu tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Nhưng khi ứng dụng công nghệ thông tin thì trẻ chủ động hoạt động tích cực bằng hình ảnh trực quan sinh động, trẻ sẽ nhận biết được về Bác Hồ, về danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước thông qua các kênh hình được trình chiếu trên máy chiếu. Trẻ hoạt động tìm hiểu tích cực qua hình ảnh sinh động mà giáo viên chỉ là người hướng dẫn, chỉ đạo cho trẻ. Qua các hình thức trên đã cho thấy trẻ sẵn sàng học tập một cách chủ động hứng thú và được trãi nghiệm tất cả các lĩnh vực sôi nỗi. Sau một thời gian thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học đa số đội ngũ giáo viên đã có một số kỹ năng, thói quên cần thiết, cơ bản, sử dụng khá thành thạo bài soạn trên máy và khai thác hình ảnh trực quan sinh động. 8 Giải pháp 5: Tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra, đánh giá giáo viên: Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của Cán bộ quản lý. Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Trong công tác quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên môn thì việc chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng sẽ mất đi một nội dung quan trọng, mặt khác qua kiểm tra chuyên môn, Cán bộ quản lý tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng với yêu cầu Chuyên môn của nhà trường. Vì vậy để công tác bồi dưỡng Chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất, Cán bộ quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra mang lại tác dụng về bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Cán bộ quản lý cần đảm bảo: + Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà trường của năm học. + Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra. + Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó. Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra về quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách (Bài soạn, sổ nhật ký, sổ theo dõi trẻ, sổ chất lượng (phiếu đánh giá trẻ, khảo sát, tổng hợp kết quả), sổ bồi dưỡng chuyên môn, sổ hội họp, sổ dự giờ…) 9 phương pháp dạy của bộ môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà nhà trường đã chỉ đạo hay không. Kiểm tra việc thực hiện theo từng chuyên đề về nuôi dạy đã được tổ chuyên môn bồi dưỡng tập trung. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về các tiết dạy cũng như các hoạt động thông qua phiếu dự giờ và kiểm tra dân chủ theo từng đơn vị tổ. Nguyên tắc kiểm tra: + Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng dân chủ. + Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ. Thời gian kiểm tra: Trong một tháng giáo viên phải được dự ít nhất một giờ dạy hoặc một hoạt động. Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3 - 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn. Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm, tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Giải pháp 6: Tổ chức tốt các hội thi: Giải pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp bạn bè…Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh. 10 [...]... thi Giáo viên dạy giỏi” cấp Tỉnh có 1 giáo viên tham gia đạt giải ba và đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 3 PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp: Trong năm học 2012 - 2013 nhờ có các giải pháp chỉ đạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, đơn vị đã gặt hái nhiều thắng lợi, chất lượng đội ngũ ngày càng nâng lên rõ rệt, chất lượng giáo dục trẻ đạt kết quả cao. .. đã phát triển khá mạnh trong đội ngũ Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Người Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn phải nắm rõ yêu cầu của ngành, có tầm nhìn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài trong từng năm, triển khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt các... thi Cấp Trường: Hội thi “Bé với ca dao dân ca, Hò khoan Lệ Thủy” 2 đội tham gia đó là đội 1 Thanh Mỹ và đội 2 Thanh Tân đều đạt giải giải nhất và 5 cháu đạt giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba) Hội thi Giáo viên dạy giỏi” cấp trường Có 9 giáo viên tham gia và kết quả có 4 giáo viên đạt xuất sắc, 5 giáo viên đạt giỏi + Tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi” Cấp Huyện có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy... với nhà trường: Tham mưu tích cực với lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể để nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học nói chung và cho công tác bồi dưỡng đội ngũ nói riêng 14 Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn Có những quy định cụ thể nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong đơn vị * Đối với Sở và phòng Giáo dục... để đạt kết quả cao nhất Sau hội thi trường tôi có tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc với tổng kinh phí: 1.500.000đồng 11 * Kết quả đạt được: Qua quá trình tìm tòi suy nghĩ và đặc biệt là áp dụng các giải pháp để chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng Chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở đơn vị đã đạt được kết quả như sau: - Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn... có 10 giáo viên có sự chuyển biến và tiến bộ rõ về các nội dung này) - Tổ chức tốt các đợt kiến tập, sau buổi kiến tập các đồng chí giáo viên ở trường tôi tổ chức tốt các tiết dạy giáo dục âm nhạc và các tiết dạy toán theo chương trình Giáo dục mầm non có hiệu quả cao Xếp loại tốt: có 9 đ/c Qua đó đội ngũ giáo viên học hỏi, đúc rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề Xếp loại năng lực sư phạm giáo viên đạt... kiểm tra đánh giá giáo viên: Trong năm học 20122013 tổng số dự giờ các tiết dạy và hoạt động của giáo viên: 170 tiết; trong đó xếp loại tốt: 80 tiết; xếp loại khá: 78 tiết; xếp loại ĐYC: 12 tiết + Kiểm tra toàn diện của trường có 13 giáo viên; trong đó xếp loại tốt 12 11 giáo viên; 2 giáo viên xếp loại khá + Kiểm tra chuyên đề 24 giáo viên: xếp loại tốt 18 giáo viên; xếp loại khá: 6 giáo viên + Thanh tra... phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ, để đưa ra kế hoạch, có các giải pháp phù hợp ở từng giai đoạn Luôn tác động nhằm nung nấu, hun đúc sự nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tranh thủ sự quan tâm của các cấp các ngành luôn ủng hộ và có sự tiếp sức cho đơn vị các hoạt động của nhà trường, nhất là trong công tác bồi dưỡng đội ngũ 3.2 Kiến... mặt non yếu về 13 chuyên môn trong đội ngũ giáo viên Lực lượng nồng cốt về chuyên môn đã được bổ sung; có một số giáo viên trưởng thành, tiến bộ nhanh và khá vững chắc; có 01 giáo viên đã tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải; việc nắm bắt nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ đầy đủ hơn; kỹ năng sư phạm nhất là việc sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức lớp học trong dạy học và các hoạt động giáo. .. hội thảo theo các chuyên đề về quản lý chuyên môn, quản lý trường học để cho Cán bộ quản lý - giáo viên được thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý của các trường bạn với nội dung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Tổ chức cho Cán bộ quản lý được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm các trường trong và ngoài tỉnh Phổ biến rộng rãi các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài quản lý giáo dục được xếp . NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 1.PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,. ngành Giáo dục Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở cấp học tiếp theo. Chất lượng giáo dục mầm non chủ yếu là do đội ngũ giáo. được yêu cầu về đổi mới giáo dục mầm non trong thời kỳ mới. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non với hy vọng đóng góp

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan