SKKN Rèn kỹ năng viết trong các tiết học chính tả cho học sinh lớp 3

15 1.7K 3
SKKN Rèn kỹ năng viết trong các tiết học chính tả cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “RÈN KỸ NĂNG VIẾT TRONG CÁC TIẾT HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 3” PHẦN I: MỞ ĐẦU I Sự cần thiết tính khả thi đề tài: Theo tiến trình phát triển xã hội, mục tiêu giáo dục ngày nâng lên toàn diện hơn.Ngoài việc rèn kĩ tính tốn, kĩ nắm bắt thơng tin giới, mơi trường xung quanh học sinh cịn rèn kĩ nói, viết giao tiếp Để diễn đạt cho người khác hiểu ý muốn nói vốn Tiếng Việt học sinh quan trọng Trong chươg trình tiểu học, phân mơn Tiếng Việt chiếm vị trí quan trọng.Tiếng Việt tạo điều kiện sở cho học sinh học tốt môn học khác.Đặc biệt năm gần môn Tiếng Việt lớp sau chỉnh lí trọng đến yêu cầu rèn luyện kĩ viết cho học sinh.Viết chữ đẹp nguyện vọng mong muốn tất giáo viên học sinh.Nhưng muốn viết chữ đẹp việc rèn tả nhu cầu cần thiết hiên Chính việc rèn viết tả khơng phần quan trọng Hiện phong trào rèn chữ viết đẹp trường diễn sơi hàng năm Nhưng bên cạnh số giáo viên phụ huynh học sinh trăn trở việc em viết sai tả nhiều q.Thơng thường lớp tả có em đạt điếm Các kỳ năm học phần lớn môn Tiếng Việt em bị thấp điểm viết tả cịn bị sai nhiều Nhiều em trình bày sẽ, chữ viết rõ ràng điểm trình bày khơng thể kéo điểm mắc lỗi tả lên Vì làm hướng tới việc rèn tả đúng, tơi nghiên cứu biện pháp rèn luyện áp dụng vào thực tế Với mong muốn nêu “Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân mơn tả lớp Trường tiểu học Bồng Sơn ” năm học 2010 -2011 II Nhiệm vụ đề tài: Đề tài tập trung vào việc giúp học sinh nắm qui tắc viết tả âm , tả ngữ nghĩa Nắm qui định mẫu chữ, cỡ chữ cho học sinh lớp 3, từ vận dụng viết tả cách thành thạo Góp phần rèn luyện cho học sinh thao tác tư duy, nâng cao phẩm chất tư duy, lực nhận thức III Phương pháp nghiên cứu: - Tham khảo tài liệu, văn - Quan sát, nhận xét - Khảo sát,thống kê,phân tích tổng hợp - Phỏng vấn IV Cơ sở nghiên cứu thời gian tiến hành : Cơ sở nghiên cứu: 1.1 Cơ sở lý luận: Một nguyên tắc học tả có hiệu mà nhà nghiên cứu đề tn thủ: Chính âm- Chính tả- Ngữ nghĩa Sự kết hợp hài hòa thành thạo kỹ : Nghe-Nói-Đọc-Viết chương trình tiếng việt mà chuẩn kiến thức quy định 1.2 Cơ sở thực tiễn: Thực tế học sinh năm qua việc viết tả để đạt điểm cao ít;thậm chí có em đạt điểm Học sinh phân biệt hỏi/thanh ngã lẫn lộn; viết tả có phụ âm cuối vần phụ âm đầu vần học sinh nhiều lẫn lộn ( c/t; n/ng; s/x;v/d/gi…) Rút kinh nghiệm sau dạy phân mơn tả năm để tích lũy cho thân.Đồng thời tham khảo số ý kiến giáo viên tổ Nghiên cứu kĩ loại tả học sinh thơng qua kiểm tra, đánh giá phần thực hành giai đoạn Thời gian nghiên cứu: Xuyên suốt trình giảng dạy, luyện tập cho học sinh tìm từ có phụ âm đầu, âm cuối, vần , dấu theo yêu cầu Thông qua năm giảng dạy lớp thay sách Bắt đầu thực từ tháng 9/2010 PHẦN II :KẾT QUẢ I Thực trạng : Đầu năm học , bước vào kiểm tra chất lượng phân mơn tả sau tơi đưa khảo sát mà em thường mắc thực tế viết tả ngày kết sau : Số lượng Thống kê qua khảo sát: Âm cuối Dấu vần ;âm Chất đầu vần lượng Đạt Chư Đạ Chư Phân loại kết đạt G K TB a Y đạt % S % S % L L Bài khảo 33 15, 30, 36 sát ,4 S đầu năm Kết khảo sát 33 có lỗi thường sai % L 18, SL % t a đạt SL % Qua quan sát tìm hiếu tình hình học tập em, tơi nhận thấy em chịu ảnh hưởng cách phát âm địa phương Trước đến trường em nghe nói từ gia đình, từ giao tiếp trò chuyện với người xung quanh Đánh vần, phát âm chưa chuẩn nên dẫn đến tình trạng mắc nhiều lỗi tả Nhiều năm giảng dạy lớp thấy học sinh lớp có nhiều em mắc lỗi tả Phần phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng việc rèn tả nên học sinh lười rèn tả nhà Bản thân học sinh phụ thuộc cách máy móc vào việc phát âm Vì viết em khó phân biệt qui tắc tả Các em bị nên việc viết tả hạn chế Các em chưa hiểu nghĩa từ nên hay viết sai Nội dung chương trình phân bố ,sắp xếp nội dung tả số lần xuất năm học lớp 3: Số lần xuất % STT Nội dung tả so chương chương trình HKI HKII CN 01 Phân biệt dấu thanh: ? /~ trình TS % 20 11 20 15, 02 Phân biệt có âm đệm khơng có âm đệm 9 Ghi 6,9 03 Phân biệt nguyên âm đôi 04 Phân biệt âm cuối vần 3 n/ng 15 15 c/t t/ch Phân biệt âm đầu vần 1 l/n 14 s/x 8 16 ch/tr 17 11 17 60 130 v/d/gi Cộng số lần xuất 2,3 16 n/nh 05 12 70 Đối chiếu chương trình đưa kết qua khảo sát đầu năm học sinh lớp ,bản thân đưa nội dung giải pháp cần thực sau: II Nội dung giải pháp thực : Những vấn đề chung giảng dạy học tập phân môn: 1.1 Đối với giáo viên: Để rèn cho em đọc đúng, phát âm chuẩn qua tiết tả mà chủ yếu tiết Tập đọc, giáo viên yêu cầu khuyến khích em chịu khó đọc đúng.Từ sai giáo viên sửa ngay, đưa thêm số từ gần giống để học sinh so sánh Giáo viên phải gương mẫu phát âm chuẩn để em học hỏi theo Giáo viên viết chữ rõ ràng, xác Khi chấm bài, nhận xét, vào sổ liên lạc, học bạ, viết bảng lớp tác dụng nêu gương, bảo trực tiếp để học sinh học hỏi theo chữ viết phải đẹp cỡ chữ, tả học sinh, thân giáo viên ln rèn luyện cho thói quen viết bài, tự kiểm tra chặt chẽ viết, chữ viết Hằng ngày, tất tiết học, đọc giáo viên đọc chuẩn phát âm rõ chữ, từ: Giáo viên phải theo sát đối tượng học sinh, rèn lỗi mà em mắc phải.Những em hay sai tả ln lên bảng lớp học mơn tả để giúp em nhận xét, phân tích phân biệt cấu tạo từ khó dể nắm nội dung nghĩa từ, câu để từ viết 1.2 Đối với học sinh: Muốn em viết trước hết phải đọc đúng, phát âm chuẩn Đối với tất viết tả giáo viên yêu cầu học sinh nhà đọc trước nhiều lần đọc trước viết vài lần Để rèn cho em đọc đúng, phát âm chuẩn qua tiết tả mà chủ yếu tiết Tập đọc, giáo viên yêu cầu khuyến khích em chịu khó đọc đúng.Từ sai giáo viên sửa ngay, đưa thêm số từ gần giống để học sinh so sánh Để em viết tả thật khó Nên giáo viên phải cho em nguyên tắc tả, giúp em phân biệt tả với âm :chữ viết chữ ghi âm cần thể ghi âm lại cho Các em phải trải qua ba kĩ :tai nghe, miệng đọc , tay viết Ngoài em phải rèn luyện thể chất tốt viết tư ngồi viết : thẳng lưng, không tỳ ngực vào bàn, mắt cách 25 -> 30cm, tay trái đè lên vở, tay phải cầm viết, để nghiêng so với mặt bàn 2 Dạy nội dung tả có yếu tố phân biệt dấu hỏi/dấu ngã: Dạy nội dung tả có yếu tố phân biệt vần có âm đệm khơng có âm đệm: (có âm đệm o;u) Dạy nội dung tả có yếu tố phân biệt ngun âm đơi: Dạy nội dung tả có yếu tố phân biệt âm cuối vần:( c/t ; n/ng) Dạy nội dung tả có yếu tố phân biệt âm đầu vần: ( s/x;v/d/gi) Tăng cường công tác chủ nhiệm việc rèn viết tả: 7.1 Đối với giáo viên: Bất kỳ làm công việc cần phải có lịng tâm say mê khơng có khó thành cơng Vậy để bồi dưỡng điều giáo viên thường xuyên kể cho em nghe số gương viết chữ đẹp : Cao Bá Quát , Nguyễn Trọng Ký liên hệ thực tế trường có bạn đạt chữ viết đẹp hội thi viết chữ đẹp cấp.Những người khuyết tật họ cố gắng viết đẹp.Qua em thấy việc rèn tả tầm cao Giáo viên cho em xem cách trình bày vở, làm em năm trước đạt sạch, chữ đẹp, kể có chữ viết rõ ràng, tả Giúp em hiểu để đạt điểm cao phải viết đẹp mà cịn viết tả Bên cạnh giáo viên cho em thấy việc rèn tả giáo viên qua đọc lớp , qua dịng chữ bảng Giáo viên ln suy nghĩ trình bày để vừa mà đẹp để khắc sâu thêm vào tâm trí em.Cuối tuần có tiết sinh hoạt tập thể tổng kết phê tự phê theo tổ lỗi tả Cần khen em chậm tiến hay mắc lỗi tả em bình thường khác.Trong sinh hoạt bày trò chơi đố chữ theo dấu , âm , vần theo nghĩa giúp em có tinh thần thỏa mái học ham học, ham rèn luyện 7.2 Đối với học sinh : Hình thành thói quen ý thức tự giác, ý thức tự học Tất buổi học chuẩn bị cũ chu đáo Công việc kiểm tra lẫn thực hàng ngày Thực hành trọng tâm học sinh Do giao việc nhà cho em quan trọng: đọc sách báo để quen mắt,quen trình nhận dạng quy luật tả PHẦN III: KẾT LUẬN I Kết thực : Qua năm thực lớp thân phụ trách có tiến rõ nét,số lỗi tả giảm dần Qua lần kiểm tra định trạng diểm “khơng” mơn Chính tả hạn chế.Các em viết , rõ ràng thể trang vở, thi.Tuy chưa tuyệt đối tả 100% có nhiều khả quan Một số em yếu biết phát g ợn lư ố S lỗi nghe bạn đọc, thấy bạn viết tự phát hiên lỗi cho Âm cuối Dấu vần ;âm Phân loại kết đạt đầu vần Đạt Chư Đạ Chư Chất G lượng K TB a Y đạt % S % S % L L Bài khảo 33 15, 30, 36 sát ,4 năm đầu S % L 18, SL % t a đạt SL % Cuối 33 15 45, Học kì I Cuối 36, 15 3,0 ,2 33 Học kỳ II Kết khảo sát có lỗi thường sai II Lợi ích khả vận dụng : 1.Lợi ích : Khi học sinh thấy tự tin viết tả, khơng cịn tâm lí sợ sai móng vững để em tiếp tục viết tả lớp Vào đời em có kĩ trình bày văn bản, đơn từ cách tự tin lỗi tả Có ý thức rèn tả cho khơng cịn tình trạng học sinh bị khống chế điểm tả ,từ em học tốt mơn Tiếng việt Bản thân giáo viên có ý thức ln tự phát âm chuẩn, chữ viết rõ Khả vận dụng: Bạn vận dụng biện pháp suốt năm học Có thể thực tất lớp, đối tượng.Truyền đạt lại để phụ huynh hướng dẫn em học nhà Tùy theo đặc điểm lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cần vận dụng cách linh hoạt nhằm đạt hiệu tốt cho học sinh III Đề xuất kiến nghị : 1.Đối với giáo viên học sinh Để đáp ứng với nguyện vọng nâng cao chất lượng phân mơn tả cho học sinh lớp địi hỏi người giáo viên cần có nhiều thời gian, cơng sức kiên trì Phải có đồng giáo viên, học sinh,phụ huynh học sinh tất lớp Cần áp dụng theo thực tế lớp Đặt biệt ý hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên tiết học , buổi học Kịp thời động viên cố gắng, nỗ lực học sinh viết xác từ khó 2.Đối với nhà trường,phụ huynh học sinh,mơi trường xã hội 2.1 Đối với nhà trường: Thường xuyên ,dự giờ,quan tâm đến giảng dạy phân mơn tả lớp Tạo điều kiện sở vật chất trang thiết bị để giảng dạy môn tốt 2.2 Đối với Phụ huynh học sinh môi trường xã hội: Trong trình giao tiếp gia đình cần quan tâm đến việc sử dụng ngôn ngữ sáng,rõ ràng,khơng sử dụng tiếng “lóng” q niều tiếng địa phương Trên kinh nghiệm việc làm năm học qua nhằm nâng cao chất lượng phân mơn tả giúp em học tốt môn Tiếng Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO Dựa vào chuẩn kiến thức kĩ chương trình Phần tích lũy qua tài liệu bồi dưỡng chuyên đề môn Tiếng Việt Tài liệu tâm lý học, giáo dục tiểu học Các tài liệu hỏi – đáp dạy học Tiếng Việt bậc tiểu học nhiều tác giả Theo thứ tự xuất hiên phân mơn tả từ dễ đến khó thuộc chương trình Tiếng Việt tiểu học tuổi Qua nhiều năm cơng tác nhìn thấy tồn tả em lứa ... lỗi tả Nhiều năm giảng dạy lớp tơi thấy học sinh lớp tơi có nhiều em mắc lỗi tả Phần phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng việc rèn tả nên học sinh lười rèn tả nhà Bản thân học sinh phụ thuộc cách... yêu cầu rèn luyện kĩ viết cho học sinh .Viết chữ đẹp nguyện vọng mong muốn tất giáo viên học sinh. Nhưng muốn viết chữ đẹp việc rèn tả nhu cầu cần thiết hiên Chính việc rèn viết tả khơng phần quan... trực tiếp để học sinh học hỏi theo chữ viết phải đẹp cỡ chữ, tả học sinh, thân giáo viên ln rèn luyện cho thói quen viết bài, tự kiểm tra chặt chẽ viết, chữ viết Hằng ngày, tất tiết học, đọc giáo

Ngày đăng: 04/04/2015, 08:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan