0

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh THCS có thói quen sử dụng Tiếng Anh thường ngày

14 2,688 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:31

. nghiên cứu thói quen sử dụng Tiếng Anh thờng ngày của học sinh cấp trung học cơ sở . Từ đó sẽ giúp học sinh có thể sử dụng Tiếng Anh nh một phơng tiện giao tiếp . Có nghĩa là các em học sinh có thể. tế dạy học ở trờng THCS Thiệu Khánh và trong quá trình nghiên cứu đề tài này , tôi đã sử dụng một số cách thức , một số biện pháp giúp các em học sinh có thói quen sử dụng Tiếng Anh nh một phơng. cuộc sống hàng ngày . Cụ thể , tôi đã sử dụng những hình thức đó nh sau : a. Ngoại khoá : Chúng ta có thể tổ chức một số hoạt động nhằm giúp học sinh có thêm hứng thú và có thói quen sử dụng Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh THCS có thói quen sử dụng Tiếng Anh thường ngày, SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh THCS có thói quen sử dụng Tiếng Anh thường ngày,

Từ khóa liên quan