0

SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CỤM BÀI “TỔNG KẾT TỪ VỰNG” TRONG NGỮ VĂN 9 TẬP I

19 2,461 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:35

. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒN ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH GIANG ******* TÊN ĐỀ T I: MỘT V I KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CỤM B I “TỔNG KẾT TỪ VỰNG” TRONG NGỮ VĂN 9 TẬP I Ngư i viết: Phạm Thị Hương Giang. Chức. n i dân tộc mình ? Câu h i ấy cứ th i thúc t i. M i b i dạy l i là một i u trăn trở. Giờ đây t i không còn dạy Ngữ văn lớp 6 nữa, những t i l i bắt gặp những b i “Tổng kết về từ vựng” trong. định: 1’ 2. Kiểm tra b i cũ: (3’)Kiểm tra vở soạn HS 3. B i m i: 1’ Gi i thiệu b i: Trong môn NV, phần TViệt từ lớp 6- 8, em đã được học những n i dung gì ? GV gi i thiệu b i m i Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CỤM BÀI “TỔNG KẾT TỪ VỰNG” TRONG NGỮ VĂN 9 TẬP I, SKKN MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CỤM BÀI “TỔNG KẾT TỪ VỰNG” TRONG NGỮ VĂN 9 TẬP I,

Từ khóa liên quan