0

SKKN giải pháp tốt giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8

14 2,391 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:56

. văn phải tìm biện pháp giúp học sinh nắm và làm tốt bài văn tự sự. Cũng chính từ sự băn khoăn, trăn trở: Làm sao giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự? ”. Qua quá trình dạy học, quá trình tìm tòi. số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 8 (tập 1) ở trường THCS Lạc Hoà”. Những biện pháp này được áp dụng ở 2 lớp do tôi dạy, lớp 8A1 và 8A2. B. GIẢI QUYẾT. kết Trên đây là một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 8. Đó cũng là những gì tôi tích luỹ được trong quá trình dạy văn tự sự trong thời gian qua. Người
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giải pháp tốt giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8, SKKN giải pháp tốt giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự lớp 8,

Từ khóa liên quan