0

SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4

27 1,763 3
  • SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

Phần mở đầu. I-Lý do chọn đề tài: Ta biết rằng Dạy văn nhằm phát triển và hoàn thiện năng lực văn cho học sinh trên 4 kỹ năng: nghe nói - đọc viết. Trong kỹ năng nói có vai trò quan trọng trong đời sống học sinh giúp học sinh hình thành các kỹ năng học tập khác. Giờ tập làm văn miệng là giờ học có mục đích cao nhất là rèn kỹ năng nói cho học sinh. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ gợi đợc cảm xúc trực tiếp, dễ đa ngời nói, ngời nghe về khoái cảm và có tính biến hoá cao. Qua ngôn ngữ nói ta dễ nhận thấy trí tuệ, tâm hồn của ngời nói luôn mang dấu ấn riêng của mỗi ngời. Trong học sinh lời nói còn thể hiện t duy. Nếu t duy tốt, nắm vững vấn đề sẽ nói trôi chảy. Nếu t duy không tốt sẽ nói ấp úng. Để có những lời nói đẹp mỗi ngời phải rèn luyện trong một quá trình lâu dài. Những giờ tập làm văn miệng ở lớp 4 chính là những giờ hình thành cho học sinh những kỹ năng nói đầu tiên. Học sinh lớp 4 có tính hồn nhiên cao dễ nói hết ra những điều mình nghĩ dù là nghĩ cha chín đó là điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên trong việc nắm bắt đợc con ngời tinh thần của từng học sinh, nhận ra những chỗ khiếm khuyết trong học sinh để uốn nắn. Theo quan điểm dạy học hiện nay: Không thể chấp nhận một học sinh nói ấp a ấp úng trớc đông ngời dù là hiểu vấn đề mà không biết cách diễn dạt. Vì vậy giờ tập làm văn miệng còn là phơng pháp nói cho học sinh, dạy cho học sinh biết tổng hợp kiến thức từ các phân môn khác nh: từ ngữ, ngữ pháp, tập đọc và các kinh nghiệm cuộc sống mà học sinh có đợc. Cùng với một số vấn đề nhng không phải học sinh nào cũng nói nh nhau. Giáo viên phảo luôn luôn quan tâm tới dấu ấn riêng của mỗi học sinh, dựa vào học sinh để rèn kỹ năng nói cho chúng . Là một giáo viên tiểu học tôi rất tâm đắc với vấn đề này nhng trong thực tế kỹ năng nói của học sinh hầu hết cha đợc quan tâm. Đứa trẻ ăn không nên đọi, nói không nên lời thì không thể nào làm gì đợc. Nhng hiện nay ta kiểm tra học sinh chủ yếu là kiểm tra viết. Từ đó kỹ năng nói của học sinh càng bị xem nhẹ. Giáo viên chỉ tập trung vào các kỹ năng đọc, viết, tính toán trong nhà trờng là việc có có thật. Việc dạy bài tập làm văn miệng cho học sinh lớp 4 hiện nay cha nổi 1 rõ các đặc thù là rèn kỹ năng nói cho học sinh chủ yếu mới chỉ tập trung làm dàn bài để phục vụ cho giờ văn viết. Giáo viên cha có biện pháp cụ thể có hiệu quả để rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng, có ngời biết nhng không làm vì chất lợng đại trà của họ căn cứ để đánh giá thi đua đâu có phụ thuộc vào kỹ năng nói. Nói nh thế không có nghĩa là giáo viên của chúng ta không yêu nghề mà thực chất việc nghiên cứu về kỹ năng còn hạn chế, cha phục vụ cho việc dạy trên lớp của từng giáo viên nh các phân môn khác trong môn Tiếng Việt nh: Tập đọc, Từ ngữ, Ngữ pháp Để nâng cao hiệu quả các giờ tập làm văn miệng lớp 4 tôi mong muốn góp một chút sức của mình vào nghiên cứu dề tài. Rốn k nng núi trong gi tp lm vn ming lp 4. Tôi mong rằng đề tài này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy tập làm văn miệng ở lớp 4. II-Mục dích nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả giờ tạp làm văn miệng lớp 4. Nâng cao chất lợng nói trong giao tiếp của học sinh. III-Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu: Rèn kỹ năng nói cho học sinh trong giờ tập làm văn lớp 4. -Nghiên cứu việc dạy tập làm văn miệng lớp 4 trờng tiểu học TT Đồi Ngô. IV-Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu một số vấn đề lý luận có liên quan. Tìm hiểu thực tiễn, đa ra nguyên nhân của những bất cập trong việc dạy giờ tập làm miệng lớp 4. Đa ra hớng giải quyết cụ thể. V-Các ph ơng pháp nghiên cứu chính: 1-Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý thuyết. -Phơng pháp nghiên cứu s phạm. -Phơng pháp thống kê điều tra. 2 -Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. -Phơng pháp lấy ý kiến của các giáo viên. -Phơng pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động giáo dục. Các phơng pháp này đợc vận dụng phối hợp, hợp ý với nhau trong quá trình nghiên cứu nhằm nâng cao tính chấn thực và tính tối u của đề tài. Phần nội dung. Ch ơng I : Cơ sở lý luận. I-Một số kiến thức cơ sở của tập làm văn và phơng pháp tập làm văn. Tập làm văn đòi hỏi ứng dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác nhau, vận dụng nhiều kỹ năng khác nhau. Phơng phap dạy tập làm văn cũng vậy. Để có thể dạy tốt tập làm văn cần nắm đợc và vận dụng có sáng tạo nhiều tri thức và kỹ năng. 1-Vận dụng lý thuyết hoạt động lời nói vào việc dạy tập làm văn. Nó vận dụng thành tựu tâm lý học hoạt động đi sâu nghiên cứu qua mối liên hệ qua lại các đoạn của hoạt động lời nói và cho rằng việc tạo ra hoạt động giao tiếp của con ngời cũng là một hoạt động có mục đích nh các hoạt động khác giống nh hoạt động mang tính chất vật lý. Nói là những hành vi nói năng nhằm mục đích nhất định, nảy sinh từ động cơ nhất định. Thành tự của lý thuyết hoạt dộng lời nói: Là đa ra cấu trúc của hoạt động lời nói. Cấu trúc gồm 4 giai đoạn: +Định hớng. +Lập chơng trình. +Hiện thực hoá chơng trình. +Kiểm tra và hoàn thiện. Vận dụng những thành tựu của lý thuyết hoạt động lời nói vào làm văn. 2-Sự vận dụng những hiểu biết về dạng lời nói ở trong ngôn ngữ học vào dạy học tập làm văn. a-Các dạng lời nói. 3 -Lời nói bên trong, là lời nói không đợc phát âm hoặt viết ra. Đó là lời nói ý nghĩ, nó thờng hớng tới chính bản thân ngời nói. -Lời nói bên ngoài: Là lời nói đợc biểu hiện thành âm thanh hoặc biểu hiện thành các ký hiệu, chữ viết. Nó thờng hớng tới đối tợng bên ngoài. Cũng có khi là sự bộc bạch những ý nghĩ cảm xúc của bản thân lời nói. -Lời nói miệng: Ngôn ngữ sản sinh chịu sự chi phối âm thanh. -Lời viết: (Bút ngữ) là thể hiện bằng ngôn ngữ hệ thống ký hiệu chữ viết. Đặc điểm: Là sản phẩm đợc tạo ra trong hoàn cảnh chỉ có mặt trực tiếp 1 nhân tố giao tiếp đó là ngời tạo nặn văn bản. -Lời nói đối thoại: Là lời nói có tính chất trò chuyện, trao dổi, tranh luận giữa hai hay nhiều đối tợng, giao tiếp, giao lu. -Lời nói độc thoại: Lời nói cho chính mình hoặc lời nói cho ngời khác nghe. b-Trong bút ngữ đợc chia làm hai loại: +Ngôn ngữ nghệ thuật. +Ngôn ngữ phi nghệ thuật. 3-Vận dụng các kiến thức về tác phẩm và thể loại văn học vào việc dạy làm văn và các kiến thức khoa học khác. Để dạy tốt môn tập làm văn nhất là tiết tập làm văn miệng thì cần phải kết hợp tất cả các môn học vì tất cả các môn học đều góp phần phát triển các dạng lời nói cho học sinh. *Nh chúng ta đã biết: Khi đi vào nghiên cứu các vấn đề gì ta phải biết đợc vị trí vai trò của nói nh thế nào trong tập làm văn miệng. a-Vị trí: Học sinh tiểu học là một thực thể hồn nhiên, bắt đầu biết suy nghĩa và nói ra những điều mình nghĩ Dù là cha chín chắn, rèn luyện kỹ năng nói là một trong 4 kỹ năng cơ bản nhất của phân môn Tiếng Việt. Học xong bậc tiểu học các em phải biết diễn tả tốt ý mình, biết dùng từ ngữ chuẩn xác và dùng câu hoàn chỉnh để biểu đạt ý của mình muốn nói. Đây là giai đoạn mang tính độc lập cao hơn để dẫn tới tự học ở 4 các lớp trên, học sinh biết tự học ở các lớp trên, học sinh biết độc lập t duy trong học tập. T duy là nhận thức, t duy làm nảy sinh nhu cầu giao tiếp, giao tiếp giúp cho t duy tốt hơn, khái quát hơn, lô gích hơn. Giờ tập làm văn miệng chỉ có ở giai đoạn 2 của bậc tiểu học (giai đoạn 1 lớp 2,3), giai đoạn 2 (lớp 4,5) càng phát huy tính độc lập t duy của học sinh bắt đầu hình thành ở giai đoạn này. b-Vai trò: Nh đã biết: Kết quả học tập của học sinh không chỉ thể hiện ở điểm số của bài kiểm tra mà nó thể hiện ở lợng kiến thức đọng lại trong đầu học sinh. Kỹ năng nói giúp cho học sinh bộc lộ sự hiểu biết của mình. Theo một số nhà s phạm nói tập làm văn là một sự hiểu biết của mình. Theo một số nhà s phạm nói Tập làm văn là một giờ học tổng hợp. Những kiến thức đã đợc quan sát đợc tồn tại trong đầu mỗi học sinh dới một dạng riêng của nó. Sự cảm nhận về cuộc sống, biết đợc điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì hay, điều gì đẹp làm nảy sinh sự đánh giá trong đầu học sinh là mức độ của giai đoạn 1. Nói ra đợc cảm nhận đó, thuyết phục đợc ngời khác bằng cảm nhận của mình thì kiến thức đó mới thực sự góp phần xây dựng văn hoá cuộc sống - đó mới thực sự là của giai đoạn 2. Theo giáo s tiến sĩ Đỗ Huy Quang ĐHSP HN2 Chỉ có nói ra đợc thì kiến thức mới thực sự là của học sinh. Giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ mình ra thì mới biết đợc lợng kiến thức đọng lại trong đầu học sinh đạt ở mức độ nào từ đó mới có phơng pháp dạy hợp lý. (Phơng pháp dạy văn ở tiểu học). Nh vậy rèn kỹ năng nói cho học sinh vừa có vai trò nâng cao, t duy ngôn ngữ, vừa có vai trò để bộc lộ mình ra dể đánh giá. Giờ tập làm văn miệng là một giờ học rèn kỹ năng nói của học sinh một cách tổng hợp và hiệu quả nhất. Bên cạnh những cơ sở để dạy tốt 1 tiết tập làm văn miệng thì các kỹ năng nói trong khi dạy tập làm văn cũng là vấn đề quan trọng. Vì vậy cần phải: +Chuẩn bị tốt nội dung bài nói. 5 -Tiếp xúc với đối tợng nói sự cảm nhận của học sinh về đối tợng đợc quan sát trong thực tế. -Đánh giá đối tợng thái độ của học sinh đối với những điều đã tiếp xúc. -Tập nói xác định mục đích nói. Cần cho học sinh thấy rõ: nói cái gì? Nói cho ai nghe? Nói để làm gì? +Tạo đợc nhu cầu nói cho học sinh. Giáo viên cần phải nắm đợc nhu cầu nói của học sinh. Đó là một trong những nhu cầu hết sức đa dạng nh: nói để bộc lộc sự hiểu biết, nói để thể hiện kết quả học tập và rèn luyện, nói để tranh luận, thuyết phục ngời khác, nói để bàn bạc, xây dựng và thăm dò ý kiến, nói để thể hiện kết quả học tập và rèn luyện, nói để tranh luận, thuyết phục ngời khác, nói để bàn bạc, xây dựng và thăm dò ý kiến, nói để dành điểm số cao Giáo viên phải biết nhu cầu nào để biến nó thành động lực, thành nhân tố kích thích nói. Việc quan tâm đến nhu cầu nói của học sinh sẽ làm cho học sinh tự tin hơn để nói. +Tạo ra nhu cầu nói với đích nhận thức, giáo viên cần phải đa ra những tình huống giả định, không gợng ép, không khô cứng. Tình huống càng chân thực bao nhiêu sự lôi cuốn càng mạnh mẽ. Nh vậy giáo viên không chỉ cung cấp đề bài, cung cấp kiến thức làm văn mà quan trọng hơn là tạo nhu cầu nói cho học sinh về vấn đề yêu cầu. +Tạo ra hoàn cảnh nói tốt. +Xây dựng kỹ năng nói cho học sinh. -Nói phải tự tin, bình tĩnh, lu loát. -Khi nói biết theo dõi hứng thú của ngời nghe. -Khi nói nên tránh sự ngập ngừng, hay lối nói nh bài đọc thuộc lòng bởi nói nh thế sẽ hạn chế chất lợng nói. -Chuẩn bị tốt nội udng nói và sự hiểu biết về ngời nghe để lôi cuốn họ bằng lời nói của mình. Các kỹ năng trên cần phải hớng dẫn học sinh một cách dần dần, từ từ qua nhiều giờ học, qua sự thể hiện mẫu mực của giáo viên, nó là bài học không thành văn, nh- ngphải thấm sâu vào lời nói học trò khi không có nội dung nói cụ thể. 6 Mục đích yêu cầu giờ tập làm văn miệng. Mục đích: Rèn kỹ năng nói cho học sinh là mục đích cao nhất của giờ tập làm văn miệng. Học sinh biết tổ chức những ý, những điều đã quan sát, những suy nghĩ của mình đã chuẩn bị dựa vào các kiến thức công cụ nh: từ ngữ, ngữ pháp Kỹ năng nói đợc rèn luyện từng bớc nh sau: Phát âm đúng, dùng từ chuẩn xác, dùng câu đúng quy tắc ngữ pháp, thể hiện mục đích nói. -Nói tốt tức là có một t duy mạch lạc về vấn đề sẽ có cơ sở để viết tốt hơn. Yêu cầu: Giờ tập làm văn miệng, thực chất là giờ học sinh tập nói. Trong tập làm văn miệng học sinh phải đợc nói và đợc rèn kỹ năng nói, học sinh đợc dùng ngôn ngữ của mình để nói về vấn đề đợc nêu ra. Phải bộc lộ ý kiến của mình và đợc nghe ý kiến của ngời khác. Một giờ tập làm văn miệng tốt là giờ mà học sinh cùng nắm đợc nội dung nói nhng mỗi học sinh phải tìm ra cách nói riêng của mình. Vì vậy giáo viên phải tạo ra không khí hào hứng để kích thích cho học sinh muốn nói, mạnh dạn nói ra những điều mình nghĩ, từ đó hớng dẫn học sinh cách nói sao cho đạt hiệu quả nhất. Một giờ tập làm văn miệng dợc tiến hành theo các bớc sau: 1-Chép đề, đọc đề. 2-Phân tích đề, hớng dẫn học sinh xác định yêu cầu của bài. 3-Lập dàn bài hoàn thiện dàn bài. 4-Hớng dẫn học sinh tập nói (đây là nhiệm vụ chính của tiết học). 5-Nhận xét dánh giá rút kinh nghiệm chuẩn bị bài viết. Ch ơng II : kết quả điều tra khảo sát thực tiễn. I-Cấu trúc nội dung ch ơng trình tập làm văn miệng lớp 4. Trong chơng tình tập làm văn lớp 4 các thể loại, các kiểu bài đợc bố trí nh sau: Tên bài Số tiết Số giờ TLV miệng 7 Tả đồ vật 5 1 Tả cây cối 5 1 Tả loài vật 5 1 Tả cảnh 12 4 Kể chuyện 9 3 Thuật chuyện 9 3 *Nhận xét: Nh vậy ta thấy kỳ I 5 tiết mới có 1 tiết làm văn miệng. Tức là lúc kỳ năng nói mới đợc hình thành trớc tiết tập làm văn miệng có hai tiết chuẩn bị (quan sát, lập dàn ý) giúp cho học sinh chuẩn bị nội dung nói. Kỳ II: Bỏ qua 2 tiết đầu tức là đi sâu vào rèn kỹ năng nói ngay từ đầu, coi nh học sinh đã có kỹ năng chuẩn bị nói. Kỳ I: chú trọng luyện kỹ năng dựa theo dàn bài để nói thành câu gẫy gọn, nêu dủ nội dung. Học kỳ 2 chú trọng vào rèn kỹ năng nói rõ ràng, mạch lạc có chú ý đến việc thể hiện tình cảm. II- Việc dạy tập làm văn miệng ở giáo viên. Tiếp xúc với thực trạng dạy tập làm văn ở lớp 4 ta thấy thực trạng ở trên lớp nh sau: -Không khí lớp thì còn hình thức, học sinh bức bách nói hoặc không nói theo ý muốn. Thông thờng học sinh khi chuẩn bị nội dung nói là quan sát và viết nháp ra giấy nhng đến khi nói thờng là cầm giấy đọc, ít chú ý đến dàn bài giáo viên lập ra. Mô tả giờ tập làm văn miệng ở lớp 4A. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là văn tả cảnh? Học sinh: Đọc nội dung 8 -Dàn bài văn tả cảnh? 2-Bài mới: a- Giới thiệu bài. -Gọi học sinh đọc đề và đề yêu cầu gì? b-Tìm hiểu đề (3 phút) -Giáo viên chép đề lên bảng. -Đề bài yêu cầu kể lại chuyện gì? -Các em kể lại đúng câu truyện trên. Khi kể các em phải trung thành với các chi tiết trong truyện, nhng dùng lời của mình để kể. Không đòi hỏi các em thuộc lòng truyện rồi đọc lại. Muốn kẻ lại đợc bằng lời của mình, các em phải nắm đợc nhân vật chính, diễn biến của sự việc chính trong truyện. c-Học sinh tự hoàn h\chỉnh bài chuẩn bị (10 phút). -Cho một học sinh đọc lại phần hớng dẫn và ghi nhớ trong SHS. g- Nhân vật chính trong truyện là ai? Sự việc chính là gì? -Học sinh tự hoàn chỉnh bài đã có. d-Gọi học sinh làm bài miệng (14 phút) 3 học sinh nói mở bài, 6 học sinh nói thân bài, 3 học sinh nói kết luận. Giáo viên chú ý các trong sách giáo khoa tiết 18. HSTL: HS: Kể lại câu chuyện Cây tre trăm đốt. HS: Cây tre trăm đốt. Anh trai cày, lão nhà giàu. Anh đợc lão hứa gả con gái, nhng sau lại gả cho tên nhà giàu khác. Lão lừa anh đi chặt tre. Anh trai cày đợc Bụt giúp đỡ. Cuối cùng ấy đợc con gái lão. 9 sự việc trong truyện đã đủ cha, có sắp xếp hợp lý không, câu văn có gãy gọn hợp lý không? e-Củng cố dặn dò 3 phút. Nhắc học sinh chuẩn bị bài tốt. Theo nh ví dụ trên một giờ giáo viên sử dụng hết 35 phút nhng thời gian dành cho học sinh nói còn ít. Xây dựng dàn bài 3 phút. Trong đó số học sinh đợc nói trong một tiết nh sau: 3 học sinh nói phần mở bài, 5 đến 6 học sinh nói phần thân bài, 3 học sinh nói phần kết luận. Nh vậy 12/35 học sinh đợc nói nhng cha đợc rèn kỹ năng. Giáo viên cha sửa đợc hết lỗi cho học sinh đợc nói. Hơn nữa đây là một thể loại mới học sinh cần phải đợc nắm chắc lý thuyết, nhng cũng không nên nặng nề quá mà chỉ cần cho học sinh ghi nhớ sách giáo khoa. Mục đích chính của giờ tập làm văn miệng là học sinh phải đợc nói, mà đã nói đợc hay, đúng. Muốn vậy thì giáo viên cần phải uốn nắn sửa chữa cho học sinh, rèn cho học sinh có kỹ năng nói tốt. Hơn nữa, khi tiếp xúc thì tôi thấy học sinh cha có kỹ năng nói tốt, cụ thể cha biết dùng từ để diễn đạt, nói hay ấp úng, không thành câu rõ ràng, kém tự tin, cha thuyết phục đợc ngời nghe, không những trong giờ học mà còn cả lúc ra chơi các em cũng vậy. Vì thế giờ tập làm văn miệng là điều kiện tốt nhất để học sinh đợc nói, tập nói dới sự chỉ đạo của giáo viên. Nói chung rất nhiều em hiểu vấn đề nhng do sự nhút nhát dẫn đến trong khi nói các em hay lúng túng. -Đối với giáo viên: Cô giáo là một giáo viên trẻ tuổi có rất nhiều năng lực, trong khi dạy giáo viên đã sử dụng nhiều phơng pháp mới, tạo điều kiện giúp đỡ cho từng học sinh trong khi nói, nhng bên cạnh đó số học sinh đợc sửa vẫn còn ít, chỉ một số em. III-Kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng. 10 [...]... độ: kỹ năng nói và nội dung nói -Kích thích, động viên bằng cách đánh giá cho điểm -Nhận xét, rút kinh nghiệm của giáo viên cho lần nói sau và cho những học sinh khác II-Tiến trình một giờ tập làm văn miệng: Sau khi nghiên cứu lý luận và thực tiễn tôi thấy để rèn kỹ năng nói cho hócinh trong giờ tập làm văn miệng một cách có hiệu quả nhất xin đề ra một quy trình lên lớp của một giờ tập làm văn miệng lớp. .. hoá xem nh giờ học quan trọng đẻ rèn kỹ năng nói cho học sinh Nhng trong thực tế kỹ năng nói cha đợc đặc biệt coi trọng, giáo viên cha có một phơng pháp nói thực sự có hiệu quả trong giao tiếp của các giờ tập làm văn miệng 22 Vấn đề rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng đang là vấn đề quan tâm của tr ờng tiểu học thị trấn Đồi Ngô và cũng là của rất nhiều nơi khác Làm đề tài này tôi muốn góp phần... Nói giúp cho học sinh phát triển về ngôn ngữ cũng nh phát triển về t duy Ngời giáo viên phải có trách nhiệm giúp học sinh diễn đạt đợc ý của mình đặc biệt trong giờ tập làm văn miệng cần tập cho học sinh lối nói nghệ thuật Chơng III: Các giải pháp I-Các việc giáo viên phải làm trong giờ tập làm văn miệng 1-Việc làm trớc khi học sinh nói: -Biết hớng dẫn học sinh xây dựng nội dung nói Khi ra đề càn nói. .. quen nói tự tin, có văn hoá Giờ tập làm văn nâng cao kỹ năng thành lối nói nghệ thuật có hiệu quả trong giờ giao tiếp -Đặt câu hỏi cho học sinh đặc biệt lu ý khả năng trả lời đợc của học sinh Nếu câu hỏi khó quá hay dài dòng mà học sinh không tổng hợp đợc ý sẽ làm giảm kỹ năng nói của học sinh -Khi tổ chức cho học sinh nói giáo viên nên nhập vai cùng với học sinh đi cùng với cảm xúc của học sinh dễ nói. .. ở tiểu học kỹ năng nói rất cần thiết cho học sinh Để đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban dầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS hoặc đi vào cuộc sống. (Điều 23 luật giáo dục) Các bài tập làm văn miệng là rèn kỹ năng nói cho học sinh Nói tốt, nói hay đồng thời rèn. .. gích Việc này đợc làm kỹ trong tiết quan sát và tiết làm dàn bài Tiết nói cần rèn cho học sinh tập nói theo các ý kiến đã sắp xếp Học sinh không thể nói đợc nếu không chuẩn bị kỹ nội dung nói Vì vậy giúp học sinh xây dựng nội dung nói là điều kiện đầu tiên để giờ tập làm văn miệng thành công Trớc khi hớng dẫn học sinh xây dựng nội dung cần phát huy tính độc lập của học sinh Một nội dung nói nhng có nhiều... khi nói phải thờng xuyen đối với từng đoạn, từng lần nói của học sinh Rèn kỹ năng nói cho học sinh từ những phần nhỏ nhất -Giáo viên chuẩn bị tốt về mặt nội dung, yêu cầu của bài Dự kiến tình huống có thể xảy ra trong giờ học Chỉ rõ mức độ cần đạt của giờ học để chọn phơng pháp thích hợp -Muốn học sinh có kỹ năng nói cần luyện diễn đạt trực tiếp không chỉ trong giờ văn mà còn trong tất cả các giờ học... đầy đủ những kiến thức về tập làm văn miệng kể chuyện dựa vào câu chuyện đã đợc nghe, cố gắng tìm ra phơng pháp hữu hiệu nhất để chuyển tải kiến thức trừu tợng của tập làm văn miệng đến cho học sinh Có nh vậy mới góp phần nâng cao việc dạy và học tập làm văn ở trong nhà trờng -Với trờng tiểu học: Nhà trờng thờng xuyên tổ chức các cuộc hội thảo về tập làm văn cho các giáo viên Mở các cuộc thi Sáng kiến... sinh cha có kỹ năng nói mà giáo viên vẫn còn đi sâu vào chuẩn bị cho bài viết Mục đích của bài miệng là luyện nói cho học sinh Kỹ năng nói rất cần thiết giúp cho học sinh trong giao tiếp hàng ngày và giao tiếp trong giờ học Nó đợc hình thành, rèn luyện một cách từ từ, dần dần Nhng giáo viên vẫn cha tổ chức cho học sinh nói mà chủ yếu là chuẩn bị cho bài viết, vì vậy học sinh cha có kỹ năng nói là điều... thời rèn kỹ năng nghe trong việc tạo nên một sự cộng tác hội thoại để trẻ em bộc lộ mình ra tạo cơ sở ban đầu cho sự phát triển của học sinh Học ăn học nói là việc cơ bản nhất, cần thiết nhất với học sinh tiểu học Đến trờng trẻ em đợc tiếp xúc với nền giáo dục nhà trờng là đã bắt đầu nói Giờ tập làm văn miệng là luyện tập cho học sinh lối nói hay, nói có nghệ thuật và cả có văn hoá xem nh giờ học quan . giá. Giờ tập làm văn miệng là một giờ học rèn kỹ năng nói của học sinh một cách tổng hợp và hiệu quả nhất. Bên cạnh những cơ sở để dạy tốt 1 tiết tập làm văn miệng thì các kỹ năng nói trong. hơn. Yêu cầu: Giờ tập làm văn miệng, thực chất là giờ học sinh tập nói. Trong tập làm văn miệng học sinh phải đợc nói và đợc rèn kỹ năng nói, học sinh đợc dùng ngôn ngữ của mình để nói về vấn. là rèn kỹ năng nói cho học sinh chủ yếu mới chỉ tập trung làm dàn bài để phục vụ cho giờ văn viết. Giáo viên cha có biện pháp cụ thể có hiệu quả để rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4, SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4, SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4

Từ khóa liên quan