SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4

27 1.9K 3
SKKN Rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng ở lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giá. Giờ tập làm văn miệng là một giờ học rèn kỹ năng nói của học sinh một cách tổng hợp và hiệu quả nhất. Bên cạnh những cơ sở để dạy tốt 1 tiết tập làm văn miệng thì các kỹ năng nói trong. hơn. Yêu cầu: Giờ tập làm văn miệng, thực chất là giờ học sinh tập nói. Trong tập làm văn miệng học sinh phải đợc nói và đợc rèn kỹ năng nói, học sinh đợc dùng ngôn ngữ của mình để nói về vấn. là rèn kỹ năng nói cho học sinh chủ yếu mới chỉ tập trung làm dàn bài để phục vụ cho giờ văn viết. Giáo viên cha có biện pháp cụ thể có hiệu quả để rèn kỹ năng nói trong giờ tập làm văn miệng,

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan