0

Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học

16 2,710 12
  • Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:48

1 1.TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ( Đề tài đã được công nhận loại A cấp huyện năm học 2011-2012) 2.Đặt vấn đề : a. Tầm quan trọng của đề tài Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh và chính xác, việc quản lý nhân sự, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học tiết kiệm được nhiều thời gian. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”. Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin. b. Lý do chọn đề tài: Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 là giữ vững trường Tiểu học số 1 Duy Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm, thực hiên công tác Kiểm định chất lượng giáo dục thì việc áp dụng ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu mới. Xuất phát từ quan điểm đó, tôi đã chọn mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học là nâng cao một bước cơ bản về hiệu quả công việc, chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục thân thiện theo hướng tích cực hóa, nhằm phát huy vai trò của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức. c. Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học. Phạm vi nghiên cứu : Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Số1 Duy Sơn 3.Cơ sở lí luận : Căn cứ công văn số 4690/BGDĐT- CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012. 2 Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quán triệt và thực hiện tinh thần văn bản 896/BGDĐT – GDTH ngày 13/02/2006 và hướng dẫn số 8232/BGDĐT – GDTH của BGD&ĐT : tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, góp phần đem lại cho học sinh những giờ dạy thật sự bổ ích và sinh động. “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm để giảng dạy ứng dụng CNTT” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công nghệ thông tin trong năm học 2011-2012. Có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin là một việc làm thường xuyên, đã được Bộ Giáo dục chỉ đạo trong các công văn hưỡng dẫn nhiệm vụ năm học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các trường học hiện nay. 4.Cơ sở thực tiễn: - Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng CNTT đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì bài dạy trình chiếu là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong nhiều năm qua, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục & ĐT Duy Xuyên tôi đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy như : Tập huấn chuyên đề ,… Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ CBQL, giáo viên đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tất cả đội ngũ đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu CNTT vào qúa trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên, công việc này tiến hành chưa thường xuyên, chưa phong phú đa dạng, kỹ năng vận dụng thực hành của một số giáo viên còn hạn chế nên hiệu quả chưa đi vào chiều sâu, cần phải vận dụng thực hành thường xuyên để giáo viên có điều kiện chiếm lĩnh nguồn tri thức, vận dụng thực hành để đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. 3 5. Nội dung nghiên cứu 5.1. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý: * Biện pháp1. Thiết lập Email trường có tên miền riêng: Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục về lĩnh vực công nghệ thông tin trong năm học 2011-2012, tôi tiến hành đăng ký và làm theo hướng dẫn để tạo Emai của trường có tên miền riêng mang sắc thái riêng của nhà trường theo các bước sau: Bước 1: Khai báo thông tin Ở bước này, tôi đã khai báo tên trường, địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) Ví dụ : Trường Tiểu học Số 1 Duy Sơn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Bước 2 : Gởi thông tin đã soạn đến Cục Công nghệ thông tin theo địa chỉ Emai: email @moet.edu.vn Bước 3: Sau khi gởi thường 1 ngày, Cục công nghệ thông tin sẽ gởi thư đến, tôi đăng nhập theo tên miền đã cho và làm theo hướng dẫn… Bước 4: Đăng nhập vào Gmail với tên miền và mật mã đã cho, thay đổi mật mã đăng nhập, tôi được một emai có tên: c1duyson1dx.quangnam@moet.edu.vn Hình 1 Những tiện ích của việc sử dụng mail có tên miền:……… @moet.edu.vn: Có giao diện riêng và dung lượng mail là 25000MB gấp 7 lần dung lượng mail bình thường. (hình 1) Được Cục Công nghệ thông tin gởi thông tin về giáo dục, giới thiệu các phần mềm, các bài giảng tham khảo trên cổng thông tin của Bộ, thông tin về chất lượng Tên Email c ủa tr ư ờng TH Số 1 Duy Sơn 4 giáo dục phổ thông hằng năm, thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng. Chuyển thông tin nhanh, đính kèm được nhiều tập tin có dung lượng lớn đến người nhận. Được cấp miễn phí cho các trường học và không bị khóa nếu để thời gian lâu không sử dụng * Biện pháp 2: Vận dụng CNTT vào quá trình quản lý, chỉ đạo nhà trường: Ngay từ đầu năm học, tôi đã quán triệt với đội ngũ về tinh thần làm việc là cần ứng dụng những kỹ năng đã được tập huấn về CNTT để thực hiện hiệu quả công tác của mình. Trong các buổi họp Hội đồng tư vấn, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, tôi triển khai những nội dung trọng tâm trong tháng thông qua hình thức trình chiếu để GV dễ theo dõi, nắm bắt, đồng thời rút ngắn thời gian hội họp. Các bộ phận, các tổ chuyên môn có thể gởi kế hoạch tổ chức hoạt động cho Ban Giám hiệu thông qua địa chỉ Email của trường. Từ tháng 9/2011, tôi đã công khai địa chỉ Email của trường, địa chỉ truy cập vào Website cuả Phòng Giáo dục & Đào tạo Duy Xuyên tạo điều kiện cho giáo viên có thể chủ động liên hệ, trao đổi công việc qua việc trao đổi thông tin. Từ đó, tôi đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của một số giáo viên để động viên và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ trong quá trình giảng dạy, công tác. Đồng thời, tạo cho đội ngũ có sự tin tưởng hơn đối với Ban giám hiệu nhà trường nhà trường, quyết tâm xây dựng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Được sự chỉ đạo và tập huấn của PGD&ĐT, tôi đã tham mưu lãnh đạo nhà trường thành lập ban quản trị Website với những thành viên tích cực gồm: Phó hiệu trưởng làm trưởng ban, giáo viên tổng phụ trách Đội, giáo viên Mỹ thuật, giáo viên Tin học làm ủy viên. Các thành viên này đã thường xuyên đưa tin về những hoạt động của nhà trường lên website nhà trường và trang website của phòng Giáo dục – Đào tạo Duy Xuyên. Trong quá trình thực hiện công tác quản trị mạng, các thành viên đều từng bước cải tiến những thông tin và hình ảnh trên website sao cho ngày càng kịp thời và hiệu quả. Chính qua trang web này, đội ngũ giáo viên tại trường và lãnh đạo ngành GD& ĐT huyện đã có những thông tin cụ thể về tất cả các mảng hoạt động của nhà trường : chính quyền, chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, đội, hội CMHS Đến nay, 13 cán bộ – giáo viên của trường đã có Email và sử dụng để trao đổi thông tin trên mạng theo các địa chỉ riêng của mình. * Biện pháp 3: Sử dụng phần mềm tính điểm và thống kê chất lượngtheo TT32 Trong vài năm gần đây, khi công nghệ thông tin được nhiều trường chú ý quan tâm nên đã tạo một bước chuyển đáng kể trong đội ngũ cán bộ - giáo viên trên lĩnh vực soạn thảo văn bản bằng phầm mềm mỉcrosoft word để soạn giáo án. Tuy nhiên, để giáo viên tiếp cận với phần mềm mỉcrosoft Excel và thấy được tiện ích của phần mềm này, tôi đã thiết lập chương trình tính điểm học sinh tiểu học theo TT32 đã được thực nghiệm thành công trong năm học trước. (hình 2) *-Những tiện ích của phần mềm : Nhập điểm dễ dàng các môn học đánh giá bằng điểm số và nhận xét theo TT32 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tính toán theo đúng thông tư 32 ở các giai đoạn cuối kỳ 1 và cuối năm. Có sheet hướng dẫn cụ thể cho người dùng. 5 Thống kê chất lượng chính xác theo từng môn: tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa hoc,…cuối kỳ và danh hiệu khen thưởng học sinh : Học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tại thời điểm cuối năm học. Lưu trữ file dữ liệu để kết xuất nhiều thông tin khác nhau : danh sách học sinh lên lớp thẳng, danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, danh sách kiểm tra thể lực học sinh. Hình 2 Thông qua việc ứng dụng bảng tính điểm này, giáo viên nhà trường được tiếp cận thực tế các tiện ích của máy tính bằng phần mềm microsoft Excel , giảm thời gian tính toán, tiết kiệm thời gian để nghiên cứu và sử dụng chương trình trong tính toán thống kê và nhiều lĩnh vực khác. (hình 3) 6 Chi tiết phần mềm tai địa chỉ : : http://violet.vn/th-so1duyson-quangnam/present/show/entry_id/6803423 Biện pháp 4: Sử dụng phần mềm thống kê chất lượng cho tổ chuyên môn Công tác báo cáo, thống kê chất lượng thường diễn ra ở cuối kỳ và yêu cầu số liệu phải chính xác, đảm bảo thời gian báo cáo về các cấp và lưu trữ làm minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Xuất phát từ quan điểm đó, tôi thiết lập phần thống kê chất lượng dành cho tổ trưởng chuyên môn. Phần thống kê này gồm có 9 sheel gồm : chất lượng trung bình môn tiếng Việt, Toán, Khoa, Sử & Địa lý, trung bình môn các môn đánh giá bằng nhận xét và hoạt động của tổ chuyên môn. Với thiết lập đơn giản, có hướng dẫn sử dụng đã giúp đội ngũ tỏ trưởng vận dụng có hiệu quả, giảm nhiều thời gian so với việc thống kê bằng máy tính bỏ túi rồi nhập số liệu vào mẫu, làm tăng nhận thức việc tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin là việc quản lý số liệu là cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay và những năm đến (hình 4) Hình 4 Biện pháp 5: Khai thác website và truy cập tìm kiếm thông tin trên mạng Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục, tôi hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý , giáo viên, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT tại các địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn. Cụ thể: Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn. Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở và cấp trường) tại địa chỉ http://cchc.moet.gov.vn. 7 Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn. Hướng dẫn các trường tải các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu về để dùng. Đồng thời huy động cán bộ quản lý và giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung. Ngoài ra, giáo viên cần phải tham gia thành viên của thư viện điện tử violet và của nhà trường trên Website trường để có thể nhận và cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy,… 5.2- Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào giảng dạy: *Biện pháp 6: Nâng cao hiệu quả ứng đụng CNTT trong thực tế giảng dạy: Ngay từ đầu tháng 08/2011, nhà trường đã tổ chức chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả trong việc UDCNTT vào quá trình giảng dạy” cho toàn thể giáo viên trong nhà trường. Qua chuyên đề, giáo viên nòng cốt cùng Ban giám hiệu nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hành một số kỹ năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy: chèn hình ảnh, âm thanh, cắt đoạn phim, tạo những hiệu ứng liên kết các slide, cách truy cập vào các trang web của Phòng Giáo dục – Đào tạo Duy Xuyên theo địa chỉ : http// WWW.duyxuyen.edu; Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam: http// WWW.quangnam.edu để lấy thông tin, các văn bản chỉ đạo của Ngành để triển khai trong tổ và tổ chức thực hiện . Ngoài ra, tại thời điểm tháng 11/ 2011, tôi đã tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Cụm Trung 1:“ Đổi mới phương pháp dạy học tích cực môn toán thông qua việc ứng dụng CNTT ”. Trên cơ sở đó, hướng dẫn GV dùng địa chỉ Email của mình để đăng nhập vào Thư viện bài giảng điện tử , nghiên cứu tải các thông tin, bài giảng điện tử, trong thư viện Violet để tham khảo, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của địa phương mình, lớp mình, tham khảo ứng dụng phục vụ soạn giảng thay thế cho một số đồ dùng dạy học còn thiếu hiện nay. Kể từ tháng 9/ 2011, nhà trường đã tiến hành thành lập Website trên thư viện violet theo địa chỉ truy cập : http//violet.vn/th/-so1duyson-quangnam. Đây là kênh thông tin nội bộ của nhà trường để giao lưu với các trường bạn và cũng từ đó Ban quản trị đã thường xuyên đăng tải nhiều thông tin về thành tích nhà trường, các bài soạn GAĐT , các đề thi học sinh giỏi, đề kiểm tra định kỳ để giáo viên nghiên cứu học tập. Đồng thời, các tổ chuyên môn phải có kế hoạch gởi bài viết, các kinh nghiệm hay, trong đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Đến tại thời điểm cuối tháng 3/ 2012 đã đăng tải được 3 bài viết về trang Website của PGD & ĐT Duy Xuyên, nhiều bài viết hoạt động nhà trường, từng bước làm phong phú nguồn tư liệu nhà trường và giới thiệu đến các đơn vị bạn cùng tham giao trao đổi thông tin. (hình 5) 8 Hình 5 Tháng 03/2012, tôi tổ chức hội thi GV dạy giỏi ứng dụng CNTT cấp trường trên cơ sở 100 % số GV dự thi đều đủ điều kiện dự thi. Nội dung và thể thức đúng theo qui định chỉ đạo của Ngành và được dàn xếp bố trí vào 6 buổi trong tuần 29. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã xếp giải để tuyên dương khen thưởng kịp thời và lưu trữ toàn bộ hồ sơ hội thi từ cấp tổ đến trường để làm cơ sở động viên đánh giá thi đua cuối năm học. Biện pháp 7: Hướng dẫn sử dụng đèn chiếu trong dạy học, báo cáo chuyên đề Nếu như chương trình Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2003-2007 đã yêu cầu giáo viên phải sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học như: tivi, đầu đĩa VCD, DVD, đèn chiếu vào giảng dạy thì ngày nay đòi hỏi cán bộ quản lý và giáo viên cần phải có kỹ năng sử dụng đèn chiếu Projector để trình chiếu nội dung báo cáo hoặc bài học. Để giúp giáo viên chủ động và tự tin khi sử dụng các phương tiện dạy học trong trình chiếu bài giảng,và bảo quản đèn được sử dụng bền lâu, tôi tổ chức bồi dưỡng chuyên đề Hướng dẫn sử dụng đèn chiếu và trình chiếu cho giáo viên gồm các bước: Bước 1: Cấp nguồn cho đèn chiếu. Thao tác: Bật công tắc trên ổ cắm tại bàn giáo viên. Kết quả: Đèn trạng thái trên máy chiếu màu đỏ. Bước 2: Khởi động máy chiếu. Thao tác: Hướng điều khiển từ xa về phía máy chiếu bấm nút Power 1 lần. Kết quả: Đèn trạng thái trên máy chiếu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh (máy chiếu đã sẵn sàng). Bước 3: Khởi động máy tính. Bước 4: Kết nối máy tính với máy chiếu. 9 4.1. Kết nối vật lý: Tại bàn giáo viên sử dụng dây cáp VGA được đánh dấu "VGA Máy chiếu", cắm vào cáp VGA được đánh dấu "VGA Máy tính" với máy tính để bàn hoặc cắm trực tiếp vào cổng VGA của máy tính xách tay. Lưu ý: Kiểm tra đầu Jack đúng chiều và cắm nhẹ nhàng đầu VGA máy chiếu vào cổng VGA của máy tính. 4.2. Kết nối tín hiệu từ máy tính đến máy chiếu: 4.2.1. Xuất tín hiệu đến máy chiếu (Máy tính để bàn không có bước này) Thao tác: Tại máy tính xách tay nhấn tổ hợp phím theo bảng sau. Loại máy tính xách tay Tổ hợp phím Panasonic, Nec, Lenovo Fn + F3 HP, Sharp, Toshiba, Acer, Asus, Sam Sung Fn + F5 IBM, Sony Fn + F7 Dell Fn + F8 Fujitsu Fn + F10 Apple F7 Tổ hợp phím trên có thể đúng với một số đời của mỗi loại máy. Do nhà sản xuất có thể thay đổi vị trí phím tắt, nhưng các phím sẽ trong khoảng từ F1 đến F10. Biện pháp 8 : Khai thác mạng internet để tìm kiếm thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nhằm giúp giáo viên có vốn từ tiếng Anh nhất định, tôi đã tổ chức cho giáo viên và học sinh sử dụng mạng để tra từ điển tiếng Anh, tra các cụm từ hoặc tự học, nghe đọc tiếng Anh trực tuyến (hình 8) theo các bước sau : ( hình 6) Hình 6 Bước 1 : Vào Google ; Bước 2 : chọn dịch trên menu ; Bước 3: Nhập từ hoặc câu bằng tiếng Việt ở bên trái sẽ được hiển thi tương ứng từ, câu tiếng Anh ở Nh ập từ hoặc câu bằng tiếng Việt Kết quả đã dịch sang tiếng Anh K ích loa để nghe 10 cột bên phải. Bước 4: nghe . Kích chọn loa ở góc phải chương trình để nghe bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tôi thiết nghĩ đây là chương trình học tập thật sự bổ ích cho cán bộ quản lý và giáo viên nhằm trang bị vốn từ tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống. Biện pháp 9: Ứng dụng các phần mềm để hướng dẫn học sinh tự học, tự luyện thi violympic môn Toán lớp 1 -9 ( hình 7) Thực hiện chỉ đạo của PGD&ĐT về việc luyện thi môn Toán trực tuyến trên mạng, trong điều kiện xã miền núi còn nhiều khó khăn, tôi hướng dẫn học sinh cài đặt và tự luyện thi Violympic toán không cần mạng ở nhà download từ địa chỉ: http://www.mediafire.com/?2jnhmjgxe0x Sau khi cài đặt, vào biểu trượng detop kích hoạt ta nhập mã chương trình. Trong màn hình nền (hình 1), tôi đã nhập số sêri là : Ô 1 : 25 Ô 2 : 767 Phần key có 5 ô : Nhập Ô 1: TIRR Ô 2: PIPW Ô 3: T8UT Ô 4: T8PY Ô 5: WPQP Xong bấm“Đồng ý” chương trình sẽ mở ra (hình 2) ( hình 7) Bước 3 : các em vào đăng ký Họ tên : Đánh tên có dấu bình thường ( dùng Font chữ Unicode: Times New Roman. Nếu không dùng Font thì đánh không dấu. (hình 8) [...]... loại học sinh theo TT32 và thống kê chất lượng được báo cáo kịp thời, chính xác, lưu trữ khoa học làm tăng nhận thức tích cực trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 7 Kết luận: Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học là một công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng. .. tháng 3 năm 2012 Người viết Nguyễn Ba 16 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY XUYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 DUY SƠN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC : 2011 – 2012 Họ và tên tác giả : Nguyễn Ba Chức vụ : Phó Hiệu trưởng Tổ : Văn phòng - Duy Sơn, tháng 3 năm 2012 - ... viên: ứng dụng CNTT không đồng nhất với đổi mới phương pháp dạy học, CNTT chỉ là phương tiện tạo thuận lợi cho triển khai phương pháp tích cực chứ không phải là điều kiện đủ của phương pháp này Không lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình dạy học Để một giờ học có ứng dụng CNTT là một giờ học phát huy tính tích cực của học sinh thì điều kiện tiên quyết là việc khai thác CNTT. .. ứng dụng và phát triển CNTT trong dạy học có hiệu quả cần có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, sự chỉ đạo đồng bộ của ngành- của mỗi nhà trường và đặc biệt là sự nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm của bản thân mỗi giáo viên Thực hiện ứng dụng CNTT vào giảng dạy là một bài toán khó với giáo viên, nhưng qua một thời gian không dài, chủ trương này đã cho thấy hiệu quả tích cực khi CNTT mang... CNTT phải đảm bảo các yêu cầu và tính đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực mà giáo viên sử dụng Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, việc hiểu biết và vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc làm cần thiết và đem lại hiệu quả thiết thực Lúc này hơn lúc nào, chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân và tập thể một tinh thần cầu tiến và nhạy bén với cái mới Vận dụng linh hoạt, kích thích... dưới dạng @tên-cơ-sở-giáo-dục.edu.vn, trong đó tên-cơ-sở-giáo-dục có thể là moet, tên sở, tên phòng Các trường học cần xây dựng kế hoạch đầu tư, bồi dưỡng để đội ngũ tự tin, mạnh dạn vận dụng ứng dụng CNTT trong công việc (cử GV cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp quản lý, tổ chức…) Nhân rộng các gương điển hình ứng CNTT trong giảng dạy, quản lí, để đội ngũ học hỏi, chia sẻ kinh... và trò không gian mới nhiều hứng thú trong lớp học Với sự hỗ trợ của máy tính và một số phần mềm dạy học cùng các thiết bị đi kèm, giáo viên có thể tổ chức tiết học một cách sinh động, các bài giảng không chỉ mang hơi thở cuộc sống hiện đại gần gũi hơn với học sinh mà còn giúp cả người dạy và người học được tiếp xúc với các phương tiện hiện đại, làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình Tuy nhiên, nhà trường. .. và nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp tục bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng, kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT cho đội ngũ, từng bước kiện toàn cơ sở vật chất- Kĩ thuật để các bộ phận và các cá nhân có thể ứng dụng vào công việc của mình sao cho hiệu quả nhất 8 Đề nghị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện có kế hoạch tham mưu với Sở Giáo dụcĐào tạo cấp cho mỗi cán bộ và giáo viên có ít nhất một địa chỉ. .. nhà trường đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm học Đó là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cải cách giáo dục ở nước ta hiện nay Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học là một công việc lâu dài, khó khăn đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng. .. việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong dạy học trong thời gian tới từng cán bộ quản lý, GV phải không ngừng nâng cao vốn kiến thức về CNTT, ngày càng nhiều giáo viên kết nối vào mạng Internet và truy cập, tìm kiếm thông tin trên mạng, vận dụng phù hợp vào tình hình của địa phương mình Bên cạnh đó, có sự chỉ đạo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất bằng các văn bản mang tính pháp quy để các trường . TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 DUY SƠN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY. Kiểm định chất lượng giáo dục thì việc áp dụng ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, nhằm nâng cao hiệu. thể nhận và cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, … 5.2- Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào giảng dạy: *Biện pháp 6: Nâng cao hiệu quả ứng đụng CNTT trong thực tế giảng dạy:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học, Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học, Một số biện pháp chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lí và nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan