SKKN Phương pháp làm bài thi môn Lịch sử ở THPT

34 1.3K 6
SKKN Phương pháp làm bài thi môn Lịch sử ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. phương pháp làm bài Lịch sử đúng với cấu trúc của nó thể hiện trong bài thi để đạt kết quả cao nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu học, ôn tập và làm bài thi tốt môn Lịch sử cho học sinh ở trường THPT. xây dựng được đề cương về : Phương pháp làm bài thi môn Lịch sử ở THPT cùng với dàn bài chi tiết hệ thống kiến thức cơ bản về những chiến thắng lớn của Lịch sử Việt Nam từ 1945 – 1975”. Bao. : Viết đúng ngữ pháp, không viết sai chính tả, diễn đạt gọn, thể hiện rõ cảm xúc . . . II-CẤU TRÚC LÀM BÀI THI MÔN LỊCH SỬ : 1-Hướng dẫn sơ đồ cấu trúc làm một bài thi Lịch sử : Tác giả :

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan