SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD

19 3.2K 27
SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua  việc dạy và học bộ môn GDCD

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD LỜI NÓI ĐẦU “Tiên học lễ - Hậu học văn” khơng phải khơng có lí câu nói Khổng Tử từ kỉ V Trcn lại hiệu phổ biến trường học người giáo viên đến trường không đơn truyền đạt tri thức cho học sinh mà phải giáo dục em vấn đề đạo đức, cách thức sống xã hội, nghĩa đào tạo người có lực phẩm chất Chủ tịch Hồ Chí Minh nói người có đức mà khơng có tài làm việc khó nểu người có tài mà khơng có đức chẳng làm việc Do để tạo hệ người phát triển toàn diện tri thức lẫn đạo đức địi hỏi người giáo viên khơng có tri thức mà cịn phải hiểu biết quy luật phát triển nhân cách nghĩa thầy cô giáo thực phải gương bốn mặt Trong nhà trường tất môn học có tầm quan trọng ngang nhiều môn học mang tư tưởng bồi dưỡng tình cảm, mơn góa dục cơng dân có nhiệm vụ trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp em có suy nghĩ hành động đắn thực tiễn sống Qua thời gian công tác trường THCS ChưÊ Wi, với kinh nghiệm khơng có nhiều thân, với trách nhiệm người thầy xin mạnh dạn viết sáng kiến mong nhiều bổ sung số giải pháp vào nghiệp gáo dục nhà trường Trong trình thực đề tài tơi tận tình giúp đỡ tập thể giáo viên trường THCS Chư ÊWi, BGH nhà trường em HS tạo điều kiện để tơi hồn thành sáng liến Trong trình nghiên cứu vàáng kiến Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD không tránh khỏi sai lầm thiếu sót Rất mong góp ý đồng nghiệp bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! PHẦN A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Lí chọn đề tài Con người sinh bên cạnh yếu tố di truyền bẩm sinh giáo dục đóng vai trị định đến hình thành phát triển nhân cách Vì giáo dục đòi hỏi phải đáp ứng nhũu hướng phát triển chung toàn xã hội, đào tạo người phải có lực, có phẩm chất Hiện nhân loại bước vào thời đại hậu công nghiệp, thời đại văn minh trí tuệ bên cạnh kết khổng lồ kinh tế thị trường mang lại mặt trái vấn đề quan tâm toàn xã hội việc Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thơng qua việc dạy học môn GDCD giải địi hỏi phải làm hơm làm vào tất đối tượng, đối tượng trẻ họ chủ nhân tương lai đất nước Thực tế trường phổ thông vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh quan tâm, việc làm chung cho tất mơn khoa học, mơn giáo dục cơng dân có vai trị trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp em hình thành nên tình cảm đạo đức đắn, biết quyền nghĩa vụ đối vời nhà nước nhiên nhà trường xẩy nhiều vấn đề nói tục, chửi bậy, gây gổ đánh nhau, số em suy thối đạo đức làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến phát triển nhà trường Xuất phát từ thực tiễn với tơi người giáo viên dạy môn giáo dục công dân thấy vấn đề cần xem xét giải định chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích: Đề tài nhằm bước đầu tìm hiểu việc dạy học môn giáo dục công dân trường THCS Chư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Qua đề xuất số kinh nghiệm nhằm qua góp phần giúp việc dạy học mơn có kết Nhiệm vụ: Hệ thống hóa vấn đề lí luận có liên quan đến việc viết sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu thực trạng vấn đề liên quan đến việc dạy học môn giáo dục công dân trường THCS Bước đầu đề xuất số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Đối tượng khách thể nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học mơn GDCD Tìm hiểu vấn đề dạy học môn GDCD học sinh THCS Chư Êwi- Cư Kuin- Đăk Lăk b Khách thể nghiên cứu: Một số giáo viên dậy môn GDCD học sinh trường THCS Chư Êwi- Cư KuinĐăk Lăk Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vấn đề dạy học tập thể giáo viên học sinh trường THCS Chư Êwi môn GDCD Giả thiết khoa học: Thực tế trình dạy học mơn GDCD cịn số vấn đề chưa phát huy hết khả yêu cầu môn Trong nhà trường phía giáo viên cịn quan niệm chưa đắn mơn học, cịn coi nhẹ giáo dục công dân, cho giáo dục công dân chung chung, dạy được, điều làm cho mơn GDCD bị đơn giản hóa, bị hạ thấp Học sinh đa số cho mơn phụ khơng quan trọng mơn Văn tốn Ta cần phải hiểu mơn GDCD bình đẳng mơn học khác Như GDCD có vị trí quan trọng- GDCD cung cấp tri thức khoa học, ta cần hiểu GDCD giúp người có hành vi đúng, đánh giá thực khách quan để hành động người phù hợp với khách quan, phù hợp với quy tắc, chuẩn mực xã hội Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình nghiên cứu để hồn thiện đề tài sử dụng phương pháp sau đây: a Phương pháp điều tra: Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD Đây phương pháp nghiên cứu chủ yếu việc điều tra, bắng cách phát phiếu cho học sinh để thu thập câu trả lời khách quan học sinh Do yêu cầu việc nghiên cứu nên thông báo để học sinh biết vai trị cơng tác điều tra nhằm nâng cao chất lượng học tập môn, đánh giá kết học tập học sinh b Phương pháp quan sát: - Bằng cách thao giảng dự tiết GDCD kết hợp với thường xuyên theo dõi ghi, điểm, qua đánh giá giáo viên chủ nhiệm lớp Đây phương pháp tiến hành suốt trình dạy học c Phương pháp đàm thoại: tham khảo ý kiến giáo viên dạy môn GDCD trực tiếp tiếp xúc với em học sinh qua buổi trò chuyện d Phương pháp đọc sách tài liệu tham khảo: Tiến hành suốt trình nghiên cứu PHẦN B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU * Cơ sở lí luận vấn đề: Sự nghiệp giáo dục vừa phải phù hợp với tình hình trước mắt “Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước” “ kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” Giáo dục phải đào tạo người có chất lượng cao, có đức, có tài, có sức khỏe, hiểu biết xã hội Giáo dục phải phù hợp với tương lai khơng phù hợp với tương lai bị tụt hậu trước xã hội đại Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thơng qua việc dạy học môn GDCD Yêu cầu đặt nhà trường không dạy kiến thức văn hóa mà cịn dạy người, tức dạy đạo đức, pháp luật, tư tưởng trị Với ý nghĩa mơn GDCD quan trọng, GDCD dạy em chuẩn mực đạo đức, pháp luật, trị để em có lĩnh vững vàng trước xu biến chuyển xã hội, làm cho em trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ Để làm tốt yêu cầu địi hỏi phải có ý thức trách nhiệm đắn, sản phẩm người thầy giáo người có đức- tài khơng phép có phế phẩm Thực tế trường phổ thơng cịn nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, vấn đề dạy học mơn GDCD việc làm thiết, quan trọng Hiện nhà trường cịn xẩy nhiều tượng nói tục, chửi bậy, gây gỗ đánh nhau, việc giáo dục đạo đức cho em trách nhiệm chung tập thể mà mơn GDCD đóng vai trò trực tiếp phát triển nhân cách em Như giáo viên môn GDCD có vai trị to lớn việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho em học sinh, người góp phần tích cực vào việc hồn thành giáo dục chung toàn xã hội Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD I NỘI DUNG Chương I Ý NGHĨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÔN GDCD TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS Ý nghĩa chức a Ý nghĩa: Mơn GDCD trường THCS có ý nghĩa vơ quan trọng to lớn cung cấp tri thức đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp em biến kiến thức học thành hành động b Chức năng: Ở trường THCS GDCD môn cung cấp hiểu biết cần thiết, kiến thức đạo đức, pháp luật, tình cảm đạo đức, thái độ, hành vi, cách ứng xử cho mối quan hệ Đồng thời trang bị cho học sinh tri thức pháp luật, nghĩa quyền nghĩa vụ cơng dân gia đình xã hội, biến kiến thức đạo đức pháp luật thành hành độn, giúp em có lực thực chuẩn mực đạo đức, pháp luậttrong thực tiễn sống, biết đánh giá tốt xấu, sai Giúp em biết có quyền lợi nghĩa vụ gì? Qua tạo cho em lịng tin vào đường mà đất nước đi, có ý thức tơn trọng truyền thống đạo đức dân tộc Đặc điểm môn GDCD Môn GDCD thống từ môn đạo đức pháp luật GDCD bao quát kiến thức đạo đức pháp luật, từ thể tư tưởng trị, kiến thức cịn dừng lại mức độ tình cảm đơn giản, sơ Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD lược quan hệ ứng xử gia đình, quan hệ với xóm làng…và quyền nghĩa vụ công dân hoạt động nhà nước GDCD trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức pháp luật cho học sinh cịn mơn học khác giáo dục gián tiếp cần phải ý để kiến thức phù hợp với thực tiễn giảng dạy, cần lụa chọn phương pháp thích hợp để phù hợp với đơn vị kiến thức phù hợp với khả hiểu biết em Chương II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHƯ ÊWI- CƯ KUIN- ĐĂK LĂK * Đặc điểm trường: Xã Chư EWi xã biên có hồn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều.Đa số dân cư đồng bào dân tộc thiểu số Tình hình giáo dục xã năm qua có nhiều chuyển biến tốt, người dân bắt đầu có quan tâm đến giáo dục Hệ thống trường lớp có nhiều phát triển, tồn xã có hai trường tiểu học, trường THCS Trường THCS Chư EWi đóng địa bàn xã, thuận lợi cho học sinh học Năm học 2010-2011 trường có 19 lớp với tổng số học sinh 694 em Tổng số giáo viên trường 47 người, có 39 GV trực tiếp đứng lớp đáp ứng đủ cho việc phân công giảng dạy 1.Thuận lợi Được quan tâm đạo sâu sát Đảng ủy, UBND, hỗ trợ nhiệt tình ban ngành đồn thể địa phương Được quan tâm đạo kịp thời Phòng giáo dục đào tạo huyện Cư Kuin, Công an huyện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh Đội ngũ cán giáo viên trường qua trường lớp sư phạm quy từ chuẩn đến chuẩn chuyên môn nghiệp vụ Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thơng qua việc dạy học môn GDCD Trong năm gần đây, vấn đề dạy học môn GDCD đổi mơn có chuyển biến mạnh mẽ đổi phương pháp dạy học, dạy học đạo đức thông qua môn GDCD xác định nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cấp bách xã hội việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Chương trình Sách giáo khoa GDCD có nhiều đổi mục tiêu, cấu trúc, đổi thích hợp cho giáo viên giảng dạy mơn GDCD cho học sinh Thông qua học học sinh tự hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo tìm tịi phát chiếm lĩnh nội dung học Được đồng tình xã hội, bậc Cha mẹ học sinh tích cực phối hợp với nhà trường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 2.Khó khăn – tồn Trường khơng có giáo viên dược đào tạo chun mơn giáo dục cơng dân, khó cho việc giảng dạy dự rút kinh nghiệm Là địa bàn biên giới phức tạp tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, rượu chè, tình hình thiếu niên lổng bên ngồi lơi kéo học sinh uống rượu, đánh ảnh hưởng không đến đạo đức học sinh Cơ sở vật chất trường nghèo nàn, lạc hậu, phương tiện nghe nhìn chưa có ảnh hưởng đến việc cập nhật thơng tin phục vụ cho công tác giáo dục Việc giảng dạy chương trình mơn GDCD trường Trường tổ chức thực giảng dạy môn giáo dục công dân đầy đủ theo quy định chương trình, có lồng ghép giáo dục pháp luật vào môn Tuy nhiên thực tế việc dạy học môn giáo dục cơng dân trường cịn nhiều khó khăn, bất cập nên hiệu giáo dục môn học cịn thấp, số học sinh trung bình cịn cao Môn giáo dục công dân từ trước đến chưa coi trọng, nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh xem môn học phụ Trường THCS Chư Ê Wi Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thơng qua việc dạy học môn GDCD * Nguyên nhân: thực trạng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ yếu sau: - Trường chưa có giáo viên đào tạo chun mơn GDCD mà đào tạp ghép, nên có nhiều khó khăn lúng túng phương pháp, soạn giảng nghiên cứu, rút kinh nghiệm dạy Giáo viên chưa nhận thức đầy đủ, vị trí vai trị mơn học, cịn xem nhẹ nên chưa trọng đầu tư công sức, thời gian để dạy tốt, chủ yếu đầu tư vào mơn đào tạo - Trang thiết bị dạy học, điều kiện khác phục vụ dạy học thiếu thốn, lạc hậu gây khó khăn cho việc đổi dạy học - Tâm lý chung người có Cha mẹ học sinh cho môn học phụ, kết học tập khơng quan trọng lắm, chưa ý động viên em tích cực học tập * Kết học tập học kì I mơn GDCD: Khối TSHS TC 213 178 158 145 694 SL 13 29 14 56 Giỏi TL 6,2 16,3 8,9 8,6 Khá SL TL 105 49,4 115 64,7 82 52 66 45,5 468 67 TB SL TL 94 44,2 34 19 58 36,8 73 50,4 259 37 Yếu SL TL 0,5 0 2,53 4,2 11 1,6 Kém SL TL 0 0 0 0 0 Thống kê xếp loại Hạnh kiểm học sinh học kì I năm học 2010-2011 Khối TSHS TC 213 178 158 145 694 Tốt SL TL 105 49,3 118 66,3 90 57 99 68,3 412 59,4 Trường THCS Chư Ê Wi Khá SL TL 90 42,3 54 30,3 60 38 44 30,3 248 35,7 10 TB SL TL 18 8,45 2,81 5,06 1,38 33 4,76 Yếu Kém SL TL SL TL 0 0,56 6,25 0 0 0,14 0,27 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD Chương III BƯỚC ĐẦU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS CHƯ ÊWI Xuất phát từ thực trạng công tác giáo dục cho học sinh trường THCS Chư EWi, qua việc nghiên cứu lý luận, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn đơn vị đề biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường giai đoạn sau: Xây dựng nhà trường môi trường thật tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh Một yếu tố góp phần quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh là: cảnh quan sư phạm, để nhà trường thật “nhà trường”, tự nghĩa mang yếu tố giáo dục Giáo dục nhà trường giữ vai trị chủ đạo định hướng cho tồn q trình giáo dục hình thành nhân cách học sinh, khai thác có chọn lọc tác động tích cực ngăn chặn tác động tiêu cực từ gia đình xã hội Với việc làm sau: Tổ chức, xếp, tu sửa, trang điểm mặt vật chất, khung cảnh nhà trường cho tồn trường tốt lên ý nghĩa giáo dục học sinh Tạo nên bầu khơng khí giáo dục tồn trường lớp học, hình thành nên phong cách sinh hoạt nhà trường , biểu sau: Trường THCS Chư Ê Wi 11 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD - Nề nếp tốt: trật tự, vệ sinh, ngăn nắp, nghiêm túc - Có dư luận tập thể tốt, ủng hộ tốt, tiến bộ, phê phán sai, lạc hậu, có phong trào thi đua sơi thực chất - Có quan hệ tốt thành viên trường: thầy với thầy, thầy với trò, học sinh với Trong mối quan hệ phải thực mực, hài hòa; giáo viên thương yêu tôn trọng học sinh Học sinh không hỗn xược, không khúm núm sợ sệt, yêu mến tin tưởng thầy Học sinh đồn kết, thân giúp đỡ tiến bộ, không thù hằn, bè cánh đánh nhau, khơng nói tục chửi bậy, không tham gia vào tệ nạn xã hội Nâng cao vai trị, vị trí chất lượng giảng dạy môn GDCD trường THCS Chư EWi Môn GDCD có vai trị, vị trí quan trọng giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt việc xây dựng tư cách trách nhiệm công dân cho học sinh THCS, thơng qua học người giáo viên trang bị, hình thành cho học sinh phẩm chất, chuẩn mực, hành vi đạo đức cần thiết sống cách có hệ thống, phương pháp, quy trình Trong thực tế trường môn GDCD chưa xem trọng, chưa có vị trí vai trị xứng đáng cần phải có nhà trường Việc đưa biện pháp để nâng cao vai trị, vị trí chất lượng giảng dạy môn GDCD trường THCS Chư EWi việc làm có ý nghĩa đến cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp cụ thể: Trường THCS Chư Ê Wi 12 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thơng qua việc dạy học môn GDCD * Làm cho Cha mẹ học sinh, cán giáo viên trường nhận thức cách đầy đủ tầm quan trọng môn GDCD công tác giáo dục đạo đức cho học sinh giai đoạn nay, để từ họ có thay đổi nhận thức có hành động tích cực việc dạy học môn GDCD * Giáo viên lực lượng định việc nâng cao chất lượng giáo dục, giáo viên giáo viên dạy GDCD phải đào tạo quy chuyên ngành giảng dạy, phải thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phải có nhận thức đắn vai trị, vị trí mơn GDCD, phải xác định trách nhiệm thân, trọng đầu tư cho giảng dạy - Phải tự rèn luyện thân để có phẩm chất lực người giáo viên, có trình độ chun mơn lực giảng dạy tốt - Tích cực đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực tương tác học sinh - Nghiên cứu nắm vững văn quy định chương trình giảng dạy môn GDCD, chế độ cho điểm đánh giá chất lượng môn - Trong điều kiện nhà trường cịn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn sở vật chất, giáo viên dạy môn giáo dục công dân cần tích cực sưu tầm, sáng tạo đồ dùng dạy học tự làm, cải tiến đồ dùng dạy học có để gây hứng thú cho học sinh học lớp - Khảo sát chất lượng học sinh lớp phân công giảng dạy theo định kỳ hàng tháng, học kỳ năm để đối chiếu với kết khảo sát đầu năm ban giám hiệu, từ đưa biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy - Khi dạy lớp giáo viên dạy môn GDCD cần thường xuyên quan sát hành động thái độ học tập, hành vi đạo đức học sinh để đưa kết _ luận đắn tình hình lớp giúp ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm nắm để có biện pháp kịp thời có tình xấu xảy Trường THCS Chư Ê Wi 13 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD _ Trong kiểm tra việc cho đề kiểm tra giống môn khác giáo viên dạy GDCD cần thiết kế thêm tập tình huống, lập kế hoạch, viết báo cáo… * Ban giám hiệu, giáo viên dạy môn GDCD cần quán triệt mục tiêu môn học q trình dạy học Phải nắm rõ đích cuối cần đạt dạy học GDCD hành động phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật Nếu học sinh khơng có chuyển biến hành động việc dạy học khơng đạt hiệu * Chương trình mơn GDCD nối tiếp việc dạy học môn đạo đức tiểu học, đồng thời chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động - Chương trình xây dựng theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao nhận thức tu dưỡng đạo đức học sinh suốt trình học tập nhà - trường, hành vi học sinh học tiểu học phát triển thành phẩm chất bổn phận đạo đức THCS - Do để nâng cao vai trị vị trí, chất lượng dạy học mơn GDCD Ban giám hiệu giáo viên dạy GDCD cần phải nghiên cứu quán triệt đầy đủ tinh thần chương trình, thường xuyên học tập nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn * Đổi phương pháp dạy học mơn GDCD theo hướng phát huy tính tích cực tương tác biện pháp quan trọng để nâng cao vai trị, vị trí chất lượng dạy học môn GDCD trường THCS - Từ đổi chương trình SGK việc giảng dạy mơn GDCD nhà trường địi hỏi phải thực đổi phương pháp, trình dạy học phải trình tổ chức cho học sinh hoạt động Với hướng dẫn giáo Trường THCS Chư Ê Wi 14 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD _ viên, học sinh tự khám phá chiếm lĩnh nội dung học, tránh lối dạy thiên lý thuyết trừu tượng, khô khan áp đặt _ Các nội dung giáo dục phải chuyển tải đến học sinh cách nhẹ nhàng, sinh động qua hoạt động: xây dựng tình pháp luật, phân tích, xử lý tình huống, thơng tin, kiện, liên hệ đánh giá thân người khác đối chiếu với chuẩn mực học, điều tra, tìm hiểu, phân tích đánh giá số tượng đời sống thực tiễn lớp, xã hội - Phối hợp sử dụng thường xuyên phương pháp dạy học : vấn đáp, động não, đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, giải vấn đề, nghiên cứu trường hợp điển hình, đàm thoại, kể chuyện, trình bày trực quan, đề án, điều tra thực tiễn, báo cáo, nêu gương, khen thưởng, trách phạt - Kết hợp hài hòa việc trang bị kiến thức với bồi dưỡng tình cảm luyện tập kỹ năng, hành vi cho học sinh - Dạy học môn GDCD cho học sinh theo tinh thần đổi phương pháp cần thực theo phương pháp tiếp cận: tiếp cận hoạt động, tiếp cận tham gia, tiếp cận kỹ sống Việc dạy học môn GDCD phải gắn liền với việc dạy mơn học khác ngồi nhà trường * Thiết kế giảng công việc quan trọng người giáo viên dạy GDCD nhằm đảm bảo kết việc dạy học, giúp cho người giáo viên tự tin hơn, ứng phó kịp thời đắn trước cố xảy trình dạy học Do cơng tác thiết kế giảng môn GDCD giáo viên cần đổi cách thiết kế giảng theo tinh thần phương pháp giảng dạy * Đổi kiểm tra, đánh giá mơn GDCD biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh - Yêu cầu kiểm tra đánh giá phải coi trọng đánh giá nhận thức đánh giá thái độ hành vi học sinh trước vấn đề liên quan đến nội dung học Trường THCS Chư Ê Wi 15 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD _ Kiểm tra đánh giá phải trọng đến kiểm tra thái độ, tình cảm, kỹ nhận xét đánh giá, phân biệt sai, khả vận dụng thực hành sống - Qua việc kiểm tra đánh giá phải giúp đỡ học sinh thấy rõ lực học tập mơn học thân, động viên khuyến khích học sinh học tập môn học giúp giáo viên thấy rõ lực học tập học sinh để điều chỉnh việc dạy cho phù hợp Trường THCS Chư Ê Wi 16 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD KẾT LUẬN CHUNG Qua trình trực tiếp tham gia giảng dạy thực tế tìm hiểu hoạt dộng dạy học mơn GDCD trường THCS Chư Êwi- xã Cư Ewi- Cư Kuin thấy môn học quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Vì nên cần có biên pháp thích hợp để khơi dậy hết vai trò, ý nghĩa mơn, khơi dậy tình cảm, ý thứccuả em học sinh, có đáp ứng xu hướng phát triển chung xã hội nâng cao tầm quan trọng nghiệp giáo dục chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên” Trường THCS Chư Ê Wi 17 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD Trường THCS Chư Ê Wi 18 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD MỤC LỤC trang Phần mở đầu Phần A vấn đề chung Phần B.Nội dung nghiên cứu Chương I Ý nghĩa chức môn GDCD nhà trường Chương II Kết điều tra thực tế trường THCS Chư E wi Chương III Bước đầu đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn GDCD trường THCS Chư Ewi Kết luận chung 12 Mục lục 13 Trường THCS Chư Ê Wi 19 Hồ Ngọc Tú ... THCS Chư Ê Wi 17 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD Trường THCS Chư Ê Wi 18 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS. .. SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD * Làm cho Cha mẹ học sinh, cán giáo viên trường nhận thức cách đầy đủ tầm quan trọng môn GDCD công tác giáo dục. .. trình tổ chức cho học sinh hoạt động Với hướng dẫn giáo Trường THCS Chư Ê Wi 14 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy học môn GDCD _ viên, học sinh tự khám

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan