SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD

19 2,947 23
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD LỜI NÓI ĐẦU “Tiên học lễ - Hậu học văn” không phải không có lí khi câu nói của Khổng Tử từ thế kỉ V Trcn lại một khẩu hiệu phổ biến trong các trường học. bởi vì người giáo viên đến trường không chỉ đơn thuần là truyền đạt những tri thức cho học sinh mà còn phải giáo dục các em các vấn đề về đạo đức, về cách thức sống trong xã hội, nghĩa là đào tạo ra con người có năng lực và phẩm chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói một người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó nhưng nểu một người có tài mà không có đức thì chẳng làm được việc gì. Do đó để tạo ra một thế hệ người phát triển toàn diện cả tri thức lẫn đạo đức thì đòi hỏi người giáo viên không chỉ có tri thức mà còn phải hiểu biết những quy luật phát triển nhân cách nghĩa là mỗi thầy cô giáo thực sự phải là một tấm gương bốn mặt. Trong nhà trường tất cả các môn học đều có tầm quan trọng ngang nhau và ít nhiều ở mỗi môn học đều mang tư tưởng bồi dưỡng tình cảm, nhưng môn góa dục công dân có nhiệm vụ trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp các em có những suy nghĩ và hành động đúng đắn trong thực tiễn cuộc sống. Qua thời gian công tác ở trường THCS ChưÊ Wi, với những kinh nghiệm không có nhiều của bản thân, nhưng với trách nhiệm của người thầy tôi xin mạnh dạn viết sáng kiến này mong rằng ít nhiều sẽ bổ sung một số giải pháp vào sự nghiệp gáo dục của nhà trường. Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi được sự tận tình giúp đỡ của tập thể giáo viên trường THCS Chư ÊWi, BGH nhà trường cũng như các em HS đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành sáng liến của mình. Trong quá trình nghiên cứu vàáng kiến Trường THCS Chư Ê Wi 1 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn! PHẦN A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Lí do chọn đề tài. Con người chúng ta sinh ra bên cạnh các yếu tố di truyền bẩm sinh thì giáo dục đóng vai trò quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Vì vậy giáo dục đòi hỏi phải đáp ứng được nhũu hướng phát triển chung của toàn xã hội, đào tạo con người phải có năng lực, có phẩm chất Hiện nay nhân loại đang bước vào thời đại hậu công nghiệp, thời đại của văn minh trí tuệ vì vậy bên cạnh những kết quả khổng lồ của nền kinh tế thị trường mang lại thì mặt trái của nó đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. vậy việc Trường THCS Chư Ê Wi 2 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD giải quyết đó đòi hỏi chúng ta phải làm ngay hôm nay và làm vào tất cả các đối tượng, nhất là đối tượng trẻ vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước. Thực tế hiện nay ở các trường phổ thông vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh đang được quan tâm, đó là việc làm chung cho tất cả các môn khoa học, trong đó môn giáo dục công dân có vai trò trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp các em hình thành nên những tình cảm đạo đức đúng đắn, biết được những quyền và nghĩa vụ của mình đối vời nhà nước. tuy nhiên hiện nay trong nhà trường vẫn xẩy ra nhiều vấn đề như nói tục, chửi bậy, gây gổ đánh nhau, một số em suy thoái về đạo đức làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nhà trường. Xuất phát từ thực tiễn đó với tôi là người giáo viên đã từng dạy môn giáo dục công dân thấy được những vấn đề cần được xem xét giải quyết vì vậy tôi quyết định chọn đề tài này. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. Mục đích: Đề tài này nhằm bước đầu tìm hiểu về việc dạy và học môn giáo dục công dân trường THCS Chư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Qua đó đề xuất một số kinh nghiệm nhằm qua đó góp phần giúp việc dạy và học bộ môn có kết quả hơn. Nhiệm vụ: Hệ thống hóa những vấn đề lí luận có liên quan đến việc viết sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề liên quan đến việc dạy và học môn giáo dục công dân ở trường THCS. Bước đầu đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu: Trường THCS Chư Ê Wi 3 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Tìm hiểu về vấn đề dạy và học môn GDCD của học sinh THCS Chư Êwi- Cư Kuin- Đăk Lăk. b. Khách thể nghiên cứu: Một số giáo viên dậy môn GDCD và học sinh trường THCS Chư Êwi- Cư Kuin- Đăk Lăk. 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu về vấn đề dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trường THCS Chư Êwi đối với bộ môn GDCD. 5. Giả thiết khoa học: Thực tế trong quá trình dạy và học môn GDCD còn một số vấn đề chưa phát huy hết khả năng của yêu cầu bộ môn. Trong nhà trường về phía giáo viên vẫn còn những quan niệm chưa đúng đắn về môn học, còn coi nhẹ giáo dục công dân, cho giáo dục công dân là chung chung, ai dạy cũng được, điều này làm cho môn GDCD bị đơn giản hóa, bị hạ thấp. Học sinh thì đa số cho rằng đây là môn phụ không quan trọng như môn Văn hoặc toán. Ta cần phải hiểu được rằng môn GDCD cũng bình đẳng như những môn học khác. Như vậy GDCD có vị trí quan trọng- GDCD là cung cấp những tri thức khoa học, ta cần hiểu rằng GDCD là giúp con người có hành vi đúng, là đánh giá đúng hiện thực khách quan để hành động của con người phù hợp với khách quan, phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực của xã hội. 6. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện đề tài này tôi sử dụng các phương pháp sau đây: a. Phương pháp điều tra: Trường THCS Chư Ê Wi 4 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Đây là một trong những phương pháp nghiên cứu chủ yếu của việc điều tra, bắng cách phát phiếu cho học sinh để thu thập những câu trả lời khách quan của học sinh. Do yêu cầu của việc nghiên cứu nên tôi đã thông báo để học sinh biết được vai trò của công tác điều tra là nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn, chứ không phải là đánh giá kết quả học tập của học sinh. b. Phương pháp quan sát: - Bằng cách thao giảng dự giờ các tiết GDCD kết hợp với thường xuyên theo dõi vở ghi, điểm, cũng như qua đánh giá của giáo viên chủ nhiệm lớp. Đây là phương pháp được tiến hành trong suốt quá trình dạy học. c. Phương pháp đàm thoại: tham khảo ý kiến của giáo viên dạy môn GDCD và trực tiếp tiếp xúc với các em học sinh qua những buổi trò chuyện. d. Phương pháp đọc sách và tài liệu tham khảo: Tiến hành trong suốt quá trình nghiên cứu PHẦN B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU * Cơ sở lí luận của vấn đề: Sự nghiệp giáo dục vừa phải phù hợp với tình hình trước mắt là “Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước” “ nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Giáo dục phải đào tạo con người có chất lượng cao, có đức, có tài, có sức khỏe, hiểu biết về xã hội. Giáo dục phải phù hợp với tương lai vì nếu không phù hợp với tương lai thì chúng ta sẽ bị tụt hậu trước xã hội hiện đại Trường THCS Chư Ê Wi 5 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Yêu cầu đặt ra đối với nhà trường không chỉ dạy kiến thức văn hóa mà còn dạy người, tức là dạy đạo đức, pháp luật, tư tưởng chính trị. Với ý nghĩa đó môn GDCD là rất quan trọng, vì GDCD dạy các em những chuẩn mực đạo đức, pháp luật, chính trị để các em có bản lĩnh vững vàng trước xu thế biến chuyển của xã hội, làm cho các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ. Để làm tốt được yêu cầu này đòi hỏi chúng ta phải có ý thức trách nhiệm đúng đắn, bởi vì sản phẩm của người thầy giáo là con người có đức- tài không được phép có phế phẩm. Thực tế thì ở trường phổ thông còn nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, trong đó vấn đề dạy và học môn GDCD là việc làm bức thiết, quan trọng. Hiện nay trong nhà trường vẫn còn xẩy ra nhiều hiện tượng như nói tục, chửi bậy, gây gỗ đánh nhau, cho nên việc giáo dục đạo đức cho các em là trách nhiệm chung của tập thể mà trong đó môn GDCD đóng vai trò trực tiếp trong sự phát triển nhân cách của các em. Như vậy giáo viên bộ môn GDCD có một vai trò to lớn trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các em học sinh, là người góp phần tích cực vào việc hoàn thành giáo dục chung của toàn xã hội. Trường THCS Chư Ê Wi 6 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD I. NỘI DUNG Chương I Ý NGHĨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÔN GDCD TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS 1. Ý nghĩa và chức năng a. Ý nghĩa: Môn GDCD ở trường THCS có ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn vì nó cung cấp những tri thức đạo đức, pháp luật cho học sinh, giúp các em biến những kiến thức đã học thành hành động đúng. b. Chức năng: Ở trường THCS GDCD là bộ môn cung cấp những hiểu biết cần thiết, những kiến thức về đạo đức, pháp luật, đó là những tình cảm đạo đức, thái độ, hành vi, cách ứng xử đúng cho các mối quan hệ. Đồng thời còn trang bị cho học sinh những tri thức về pháp luật, nghĩa là quyền và nghĩa vụ của công dân đối với gia đình và xã hội, biến kiến thức đạo đức pháp luật thành hành độn, giúp các em có năng lực thực hiện các chuẩn mực đạo đức, pháp luậttrong thực tiễn cuộc sống, biết đánh giá tốt xấu, đúng sai. Giúp các em biết được mình có những quyền lợi và nghĩa vụ gì? Qua đó tạo cho các em lòng tin vào con đường mà đất nước đang đi, có ý thức tôn trọng truyền thống đạo đức của dân tộc. 2. Đặc điểm của môn GDCD Môn GDCD được thống nhất từ 2 môn đạo đức và pháp luật. GDCD bao quát các kiến thức về đạo đức và pháp luật, từ đó thể hiện tư tưởng chính trị, những kiến thức này còn dừng lại ở mức độ tình cảm đơn giản, sơ Trường THCS Chư Ê Wi 7 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD lược về quan hệ ứng xử trong gia đình, quan hệ với xóm làng…và những quyền và nghĩa vụ của công dân và hoạt động của nhà nước. GDCD trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức pháp luật cho học sinh còn các môn học khác chỉ giáo dục gián tiếp. cho nên cần phải chú ý để các kiến thức được phù hợp với thực tiễn trong khi giảng dạy, cần lụa chọn các phương pháp thích hợp để phù hợp với các đơn vị kiến thức cũng như phù hợp với khả năng hiểu biết của các em. Chương II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CHƯ ÊWI- CƯ KUIN- ĐĂK LĂK * Đặc điểm của trường: Xã Chư EWi là một xã biên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều.Đa số dân cư ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình giáo dục của xã những năm qua có nhiều chuyển biến tốt, người dân bắt đầu có sự quan tâm đến giáo dục. Hệ thống trường lớp có nhiều phát triển, toàn xã có hai trường tiểu học, một và một trường THCS. Trường THCS Chư EWi đóng trên địa bàn của xã, rất thuận lợi cho học sinh đi học. Năm học 2010-2011 này trường có 19 lớp với tổng số học sinh là 694 em. Tổng số giáo viên của trường là 47 người, trong đó có 39 GV trực tiếp đứng lớp đáp ứng đủ cho việc phân công giảng dạy. 1.Thuận lợi Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, sự hỗ trợ nhiệt tình các ban ngành đoàn thể địa phương. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Kuin, Công an huyện về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh. Đội ngũ cán bộ và giáo viên của trường đều qua trường lớp sư phạm chính quy từ chuẩn đến trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Trường THCS Chư Ê Wi 8 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Trong những năm gần đây, vấn đề dạy và học môn GDCD đã và đang đổi mới và là một trong những môn có chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học đạo đức thông qua bộ môn GDCD được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, là đòi hỏi cấp bách của xã hội đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Chương trình Sách giáo khoa GDCD mới có nhiều đổi mới về mục tiêu, cấu trúc, sự đổi mới này rất thích hợp cho giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD cho học sinh. Thông qua bài học học sinh có thể tự hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo tìm tòi phát hiện và chiếm lĩnh nội dung bài học. Được sự đồng tình của xã hội, nhất là các bậc Cha mẹ học sinh tích cực phối hợp cùng với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. 2.Khó khăn – tồn tại Trường không có một giáo viên nào dược đào tạo chuyên về môn giáo dục công dân, rất khó cho việc giảng dạy và dự giờ rút kinh nghiệm. Là địa bàn biên giới rất phức tạp về tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, tình hình thanh thiếu niên lêu lổng bên ngoài lôi kéo học sinh uống rượu, đánh nhau đã ảnh hưởng không ít đến đạo đức học sinh. Cơ sở vật chất của trường còn nghèo nàn, lạc hậu, phương tiện nghe nhìn chưa có ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin mới phục vụ cho công tác giáo dục. 3. Việc giảng dạy chương trình môn GDCD của trường Trường đã tổ chức thực hiện giảng dạy môn giáo dục công dân đầy đủ theo đúng quy định của chương trình, có lồng ghép giáo dục pháp luật vào bộ môn. Tuy nhiên thực tế việc dạy và học môn giáo dục công dân ở trường còn nhiều khó khăn, bất cập nên hiệu quả giáo dục của môn học còn thấp, số học sinh dưới trung bình còn cao. Môn giáo dục công dân từ trước đến nay chưa được coi trọng, nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ. Trường THCS Chư Ê Wi 9 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD * Nguyên nhân: thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu sau: - Trường chưa có giáo viên nào được đào tạo chuyên về môn GDCD mà chỉ là đào tạp ghép, nên có nhiều khó khăn lúng túng về phương pháp, về soạn giảng và nghiên cứu, rút kinh nghiệm giờ dạy. Giáo viên chưa nhận thức được đầy đủ, vị trí vai trò của môn học, còn xem nhẹ nên chưa chú trọng đầu tư công sức, thời gian để dạy tốt, chủ yếu chỉ đầu tư vào môn chính mình được đào tạo. - Trang thiết bị dạy học, các điều kiện khác phục vụ dạy học còn thiếu thốn, lạc hậu gây khó khăn cho việc đổi mới dạy học. - Tâm lý chung của mọi người trong đó có Cha mẹ học sinh cho rằng đây là môn học phụ, kết quả học tập không quan trọng lắm, vì chưa chú ý động viên con em tích cực học tập. * Kết quả học tập học kì I môn GDCD: Khối TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 6 213 13 6,2 105 49,4 94 44,2 1 0,5 0 0 7 178 29 16,3 115 64,7 34 19 0 0 0 0 8 158 14 8,9 82 52 58 36,8 4 2,53 0 0 9 145 0 0 66 45,5 73 50,4 6 4,2 0 0 TC 694 56 8,6 468 67 259 37 11 1,6 0 0 Thống kê xếp loại Hạnh kiểm của học sinh trong học kì I năm học 2010-2011 Khối TSHS Tốt Khá TB Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 6 213 105 49,3 90 42,3 18 8,45 0 0 7 178 118 66,3 54 30,3 5 2,81 1 0,56 1 6,25 8 158 90 57 60 38 8 5,06 0 0 9 145 99 68,3 44 30,3 2 1,38 0 0 TC 694 412 59,4 248 35,7 33 4,76 1 0,14 1 0,27 Trường THCS Chư Ê Wi 10 Hồ Ngọc Tú [...].. .SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Chương III BƯỚC ĐẦU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS CHƯ ÊWI Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục cho học sinh của trường THCS Chư EWi, qua việc nghiên cứu lý luận, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn đơn vị đã đề ra các biện pháp giáo dục đạo đức cho. .. chương trình SGK thì việc giảng dạy môn GDCD ở nhà trường đòi hỏi phải thực sự đổi mới về phương pháp, quá trình dạy học phải là quá trình tổ chức cho học sinh hoạt động Với sự hướng dẫn của giáo Trường THCS Chư Ê Wi 14 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD _ viên, học sinh tự khám phá và chiếm lĩnh nội dung bài học, tránh lối dạy thiên về lý... giảng dạy mới * Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn GDCD là biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh - Yêu cầu khi kiểm tra đánh giá phải coi trọng đánh giá cả nhận thức và đánh giá thái độ hành vi của học sinh trước những vấn đề liên quan đến nội dung bài học Trường THCS Chư Ê Wi 15 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD. .. trường môn GDCD chưa được xem trọng, chưa có vị trí vai trò xứng đáng cần phải có trong nhà trường Việc đưa ra những biện pháp để nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy môn GDCD ở trường THCS Chư EWi là một việc làm có ý nghĩa đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp cụ thể: Trường THCS Chư Ê Wi 12 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học. .. Trường THCS Chư Ê Wi 16 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD KẾT LUẬN CHUNG Qua quá trình trực tiếp tham gia giảng dạy và thực tế tìm hiểu hoạt dộng dạy và học môn GDCD trường THCS Chư Êwi- xã Cư Ewi- Cư Kuin tôi thấy đây là môn học quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh Vì vậy nên cần có những biên pháp thích... của bộ môn, cũng như khơi dậy tình cảm, ý thứccuả các em học sinh, có như vậy mới đáp ứng được xu hướng phát triển chung của xã hội và nâng cao tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” Trường THCS Chư Ê Wi 17 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD. .. những kết _ luận đúng đắn về tình hình lớp giúp ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm nắm để có biện pháp kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra Trường THCS Chư Ê Wi 13 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD _ Trong kiểm tra ngoài việc cho đề kiểm tra giống như các môn khác giáo viên dạy GDCD cần thiết kế thêm các bài tập tình huống, lập kế hoạch,... học bộ môn GDCD * Làm cho Cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên của trường nhận thức một cách đầy đủ về tầm quan trọng của môn GDCD đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, để từ đó họ có sự thay đổi nhận thức và có những hành động tích cực đối với việc dạy và học môn GDCD * Giáo viên là lực lượng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, do đó giáo viên nhất là giáo. .. hiệu, giáo viên dạy môn GDCD cần quán triệt mục tiêu môn học trong quá trình dạy học Phải nắm rõ cái đích cuối cùng cần đạt được trong dạy học GDCD là hành động phù hợp với các các chuẩn mực đạo đức, pháp luật Nếu học sinh không có chuyển biến trong hành động thì việc dạy học không đạt hiệu quả * Chương trình môn GDCD là sự nối tiếp việc dạy và học môn đạo đức ở tiểu học, đồng thời chuẩn bị cho học sinh. .. cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy bộ môn GDCD ở trường THCS Chư EWi Môn GDCD có vai trò, vị trí rất quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt trong việc xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân cho học sinh THCS, vì thông qua các bài học người giáo viên sẽ trang bị, hình thành cho học sinh những phẩm chất, những chuẩn mực, hành vi đạo đức cần thiết trong cuộc sống một cách có hệ . cứu: Trường THCS Chư Ê Wi 3 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Tìm hiểu về vấn đề dạy và học môn GDCD của học sinh THCS Chư Êwi-. nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ. Trường THCS Chư Ê Wi 9 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD *. chuyên môn nghiệp vụ. Trường THCS Chư Ê Wi 8 Hồ Ngọc Tú SKKN: Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD Trong những năm gần đây, vấn đề dạy và học môn GDCD
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD, SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD, SKKN Giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh THCS thông qua việc dạy và học bộ môn GDCD

Từ khóa liên quan