Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS

18 3,162 35
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:32

Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Năm học 2008 – 2009 là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng Bộ GD và ĐT đã ban hành nhiều chính sách về việc dạy và học. Năm học tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, sở GD và ĐT Hải Phòng cũng như phòng GD và ĐT huyện Vĩnh Bảo, đã có nhiều công văn chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đứng trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước về nguồn lao động, ngành giáo dục phải đào tạo ra nhưng con người vừa hồng, vừa chuyên và có chất lượng đích thực để đáp ứng yêu cầu bức thiết của xã hội. Là một giáo viên THCS bản thân tôi nhận thức làm sao phải giáo dục cho các em có đạo đức tốt, tư chất vững vàng để sau này các em mang kiến thức đó phục vụ cuộc sống và xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà là vấn đề chiến lược và cấp thiết của những người trong ngành giáo dục. Để những suy nghĩ ấy trở thành hiện thực đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi sáng tạo trong giảng dạy làm cho học sinh dễ hiểu và phát huy hết khả năng sáng tạo của các em đồng thời khắc sâu kiến thức để phát triển tư duy lôgíc, óc sáng tạo khoa học đây là một vấn đề đang được nhà nước và ngành giáo dục rất quan tâm. II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cho đến nay, chúng ta đã trải qua 6 năm thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa. Đưa môn Âm nhạc vào chương trình học của học sinh THCS nhằm giáo dục con người toàn diện về Đức-Trí-Thể-Mĩ. Đã có rất nhiều giáo viên thực hiện nhiều phương pháp khác nhau trong giảng dạy môn âm nhạc với mục đích cuối cùng là hoàn thành được mục tiêu của bài dạy. Trong số các phương pháp đó có phương pháp tích hợp trong giảng dạy bộ môn, tuy nhiên đây là một phương pháp không mấy dễ dàng thuần thục và nhuần nhuyễn. Bởi đây là phương pháp này đòi hỏi giáo viên có kiến thức tổng thể về bộ môn âm nhạc và các bộ môn khác ngoài bộ môn Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS mình phụ trách. Đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong quá trình vận dụng vào bài dạy cho phù hợp. Có được như vậy mới có khả năng giúp cho học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập. Xong bên cạnh đó vẫn còn không ít giáo viên lúng túng trong việc vận dụng phương pháp này trong quá trình giảng dạy đặc biệt là những giáo viên chưa có kinh nghiệm. Chính vì lí do đó tôi quyết định chọn đề tài này: Đề tài: “Vận dụng phương pháp tích hợp vào việc giảng dạy môn Âm nhạc THCS” Với mong muốn được góp tiếng nói chung vào việc chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy. III. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1. Mục tiêu của môn âm nhạc: - Chương trình THCS môn âm nhạc được Bộ GD và ĐT ban hành quy trình mục tiêu như sau: + Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh tạo cho các em có trình độ văn hoá âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục toàn diện hài hoà nhân cách. + Khích lệ học sinh hăng hái tham gia hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh tạo điều kiện cho các em bộc lộ và phát triển năng khiếu. + Mở rộng hiểu biết về truyền thống âm nhạc Việt Nam và tinh hoa âm nhạc thể giới góp phần bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui tươi lành mạnh. 2. Nội dung của bộ môn âm nhạc: a, Cấu trúc: - Căn cứ vào đặc trưng của môn nghệ thuật âm nhạc, căn cứ vào mục tiêu và thời lượng môn học, căn cứ vào đặc điểm tiếp thu âm nhạc của học sinh đại trà. Chương trinh âm nhạc trường THCS được cấu trúc dựa trên cơ sở sau đây: Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 2 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS + Lấy học sinh làm trung tâm + Học nhạc lý - Tập đọc nhạc để nâng cao coi trọng truyền thụ kiến thức âm nhạc phổ thông, tất cả nhằm xây dựng và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc để hình thành một trình độ học vấn âm nhạc phổ thông. - Cấu trúc Âm nhạc gồm 3 phân môn: + Học hát. + Nhạc lí, tập đọc nhạc. + Âm nhạc thường thức. b, nội dung cơ bản của từng phân môn. - Học hát. + Học sinh được học một số kĩ năng đơn giản, học một số bài hát quy định, nghe một số bài hát có tính lịch sử. - Nhạc lý, tập đọc nhạc. + Với nhạc lí bao gồm những kiến thức sơ giản về nhạc lý, những kí hiệu ghi chép nhạc thông dụng. + Với TĐN luyện cách đọc các bài nhạc ngắn gọn dễ hiểu trong phạm vi chủ yếu là gọng Đô trưởng và gọng La thứ - Âm nhạc thường thức. + Bao gồm các nội dung giới thiệu tác giả, tác phẩm, các loại nhạc cụ, các hình thức biểu diễn âm nhạc và một số sinh hoạt âm nhạc truyền thống phổ biến trong dân gian. 3. Về phương pháp dạy học: Chương trình SGK Âm nhạc tạo điều kiện cho giáo viên dạy 3 phân môn như một thể thống nhất. Trong đó mỗi phân môn giữ một đặc trưng riêng vừa hoà nhập vào nhau cùng hình thành tri thức, kĩ năng âm nhạc thống nhất ở học sinh. Để làm được điều đó người giáo viên đứng trước lớp phải thực hiện yêu cầu một cách linh hoạt sáng tạo, đó luôn là suy nghĩ về mục tiêu âm nhạc nói chung để tìm ra tính đồng Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS quy giữa 3 phân môn. Tích hợp trong từng thời điểm, từng vấn đề, từng đối tượng tạo ra những tình huống gây hứng thú trong học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, phát huy hiệu quả của mọi phương tiện dạy học các trang thiết bị dạy học hiện đại. 4. Những nét mới và những điều cần lưu ý trong chương trình. - Chương trình THCS đã chú trọng tính vùa sức, tính thực tiễn, tính khả thi và đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc. - Chương trình quan niệm môn âm nhạc như một môn văn hoá bắt buộc, tất cả học sinh đều cần được học và phải học để tạo dựng một trình độ văn hoá âm nhạc phổ thông trong nền học vấn chung của bậc THCS. - Chương trình coi trọng việc rèn luyện thực hành. Tạo ra các hoạt động để học sinh được thể hiện: (chú trọng việc học sinh nghe nhạc, nghe hát, cố gắng tích hợp các nội dung (hát – nghe - đọc) nhạc và cảm thụ âm nhạc trong từng bài học. - Trong chương trình và đặc biệt là SGK đã tạo ra một độ “cứng” và độ “mềm” để giáo viên tận dụng cho phù hợp với các vùng miền có mức độ phát triển kinh tế văn hóa xã hội khác nhau. IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1. Thực tiễn nhận thức của giáo viên áp dụng phương pháp dạy tích hợp trong giảng dạy âm nhạc - Để thực hiện chường trình SGK Âm nhạc trong nhiều năm gần đấy ngành giáo dục và đào tạo đã tiến hành nhiều hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chogiáo viên. Đó là những cuộc tập huấn về thay sách cho đối tượng là cán bộ giáo viên chủ chốt của ngành. Đây chính là những lực lượng nòng cốt để triển khai bồi dưỡng các chuyên đề thay SGK cho đội ngũ giáo viên đứng lớp. Ngoài ra trên các trang báo cũng đã dành một dung lượng không nhỏ để đăng tải về vấn đề thay SGK và đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc THCS . Đã có nhiều bài viết của giáo sư, tiến sỹ đầu ngành những giáo án mấu được đăng tải trên các hàng báo như: Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 4 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS Báo trí thức trẻ, tạp trí giáo dục, giáo dục thời đại Ngành còn tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm theo chuyên đề để đội ngũ cán bộ, giáo viên có điều kiện giao lưu học hỏi. Điều đó đã tạo điều kiện tốt cho giáo viên có ý thức, trách nhiệm vận dụng phương pháp tích hợp tong quá trình giảng dạy. Qua các chuyên đề các giáo viên giỏi các cấp đã cho thấy việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp đã đạt được hiệu quả cao như: Giờ học sôi nổi, học sinh hứng thú trong học tập, học sinh được làm việc nhiều, tiếp thu nhanh hơn, hiểu bài sâu và chắc hơn. Chính lẽ đó mà việc dạy học theo quan điểm tích hợp đã được khẳng định vai trò tối ưu. Đây thực sự là một bước tiến quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học giáo dục thời đại. Tuy nhiên vẫn còn ít nhận thức của giáo viên vì quan điểm tích hợp và vận dụng quan điểm này vào quá trình dạy học còn nhiều hạn chế. Đa số giáo viên hiểu về quan điểm này ở mức độ đơn giản, phiễn diện, nhiều giáo viên còn đang trong tình trạng lúng túng chưa nhìn ra mô hình giáo án cho phù hợp để dạy theo phương pháp tích hợp tích cực. 2. Nhận thức của học sinh về tích hợp trong việc học môn âm nhạc. Qua các đợt kiểm tra trắc nghiệm và thực hành, bản thân tôi nhận thấy hầu hết các em đều tiếp thu tốt các nội dung kiến thức bài học. Tư duy các em phát triển rõ rệt. Nếu so sánh thì thấy hơn hẳn so với tiết học không sử dụng phương pháp tích hợp. Tất nhiên đây mới chỉ là kết quả bước đầu, trong thực tế vấn còn gặp nhiều vấn đề nan giải khi hỏi học sinh về vấn đề tích hợp trong môn Âm nhạc hầu hết các em đều cho đó là khái niệm xa lạ vì thế kết quả vẫn chưa cao. V. CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TÍCH HỢP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC: 1. Mức độ, phạm vi tích hợp trong dạy học môn âm nhạc. Để dạy học môn Âm nhạc theo quan điểm tích hợp thành công theo tôi phải nắm được mục đích phương pháp là chưa đủ mà giáo viên còn phải xác định được Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 5 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS mức độ tích hợp và phạm vi tích hợp. Vấn đề chọn nội dung gì tích hợp, tích hợp đến đâu là một vấn đề không đơn giản. Tìm hiểu về SGK Âm nhạc THCS ta thấy rõ ý đồ tích hợp của các nhà biên soạn được thể hiện ngay trong từng bài cung như toàn bộ nội dung chương trình của toàn khối lớp. Tuy nhiên còn nhiều lí do khác nhau nội dung tích hợp trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng bài cũng chỉ thực hiện tương đối. Cụ thể là không phải tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc đều có thể tích hợp được. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với giáo viên là cần phải nắm bắt được ý đồ của người soạn chương trình SGK, phải căn cứ vào thực tiễn trình độ của học sinh, cơ sở vật chất, thời gian để xác định mức độ và phạm vi tích hợp cho phù hợp trong từng giờ dạy. Mặt khác, giáo viên cần lựa chọn nhiều nội dung, nhiều khía cạnh tích hợp. Vì mỗi môn học đều có đặc trưng riêng. Nên giáo viên không nên gò ép để tích hợp, chăm chú vào quá trình tích hợp, lặp lại tích hợp sẽ dẫn đến tình trạng phá vỡ nội dung của từng môn, phân môn. Chính vì thế, nội dung tích hợp phải quan hệ chặt chẽ với mức độ và phạm vi tích hợp. Dạng phân môn học hát tích hợp với nhạc lí cộng với tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức và các bộ môn khoa học khác Trước hết vì quyền lợi của chính môn học, đó đã có nghĩa là (phải tích hợp đúng lúc, đúng chủ đề, đúng mức độ) 2. Định hướng tích hợp trong dạy Âm nhạc THCS. - Qua thực tế dạy học cũng như cấu trúc chương trình SGK cho thấy giáo viên có thể thực hiện tích hợp theo nhiều cách thức khác nhau. Việc lựa chọn cách thức nào phụ thuộc vào nội dung cụ thể của từng bài, từng phần học, từng phần mẫu. - Sau đây là một số kiểu tích hợp: + Tích hợp thông qua kiểm tra bài cũ. + Tích hợp qua việc giới thiệu bài mới. + Tích hợp qua hệ thông câu hỏi tìm hiểu bài. + Tích hợp thông qua phương tiện dạy học. + Tích hợp thông qua nội dung tiểu kết hoặc tổng kết. Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 6 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS + Tích hợp thông qua hệ thống bài tập (ở lớp, ở nhà) + Tích hợp thông qua hình thức ra đề kiểm tra. + Tích hợp gắn với đời sống xã hội. 3. Sau đây là một số quan hệ tích hợp có thể khai thác. a, Đối với nội dung - Học hát. * Tích hợp học hát – Học hát. - Tích hợp theo hệ thống thể loại, tích chất, sắc thái biểu diễn. * Tích hợp học hát – Nhạc lí + TĐN. - Tích hợp ngay theo chiều hướng kiến thức nhạc lí tập đọc nhạc trong việc giải thích kí hiệu cao độ, trường độ. * Tích hợp học hát + Âm nhạc thường thức. - Vận dụng kiến thức âm nhạc thường thức để tìm hiểu tác giả, tác phẩm khi giới thiệu về xuất xứ và hoàn cảnh ra đời. * Tích hợp học hát với địa lí. - Sử dụng kiến thức địa lí : Như việc chỉ bản đồ để giới thiệu vùng miền nơi bài hát ra đời. - Ví dụ: “Bài hát Vui bước trên đương xa” dựa theo điệu Lí con sáo Gò Công (Dân ca Nam Bộ). Yêu cầu học sinh chỉ bản đồ miền đất Nam Bộ. * Tích hợp học hát + Mĩ thuật. - Trong quá trình dạy học hát có một số tranh ảnh minh hoạ. b, Đối với nhạc lí và tập đọc nhạc. * Tích hợp nhạc lí + TĐN. - Đây là kiểu tích hợp thường thấy (tích hợp đọc) thông qua kiểm tra kiến thức cũ, vận dụng kiến thức cũ để tìm hiểu kiến thức mới, so sánh đối chiếu để khắc sâu kiến thức, củng cố và ôn tập rèn luyện kĩ năng cho học sinh. * Tích hợp nhạc lí + TĐN + Học hát. Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 7 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS - Đây là việc làm thường thấy trong việc dạy nhạc lí và tập đọc nhạc để giới thiệu cho học sinh kí hiệu và cách sử lí kí hiệu thì giáo viên lấy ngay bài học hát để giới thiệu * Tích hợp nhạc lí + TĐN + Âm nhạc thường thức. - Đây là kiểu tích hợp lấy kiến thức âm nhạc thường thức để giới thiệu bài hát,TĐN, nhạc lí. c. Đối với nội dung âm nhạc thường thức. * Tích hợp Âm nhạc thường thức - Âm nhạc thường thức. - Tích hợp theo liên kết các đơn vị kiến thức cùng một hoàn cảnh ra đời tác phẩm - Cho nghe tác phẩm âm nhạc. * Tích hợp Âm nhạc thường thức + Học hát. - Đây là kiểu tích hợp ngang theo hướng dựa vào việc giới thiệu tác giả, tác phẩm của bài hát trong Âm nhạc thường thức. * Tích hợp Âm nhạc thường thức + Văn học. - Đây là kiểu tích hợp sử dụng thường xuyên trong quá trình dạy âm nhạc thường thức từ việc đặt câu hỏi đến việc tìm hiểu tác giả, tác phẩm đến ngôn ngữ tiếng việt 4. Thực nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài dạy: Âm nhạc lớp 9 BÀI 2: I. MỤC TIÊU: Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 8 - Tiết 6: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm. - Âm nhạc thương thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS 1. Kiến thức: - HS đọc đúng, xướng âm và ghép thuần thục lời ca bài TĐN số 2, biết kết hợp đánh nhịp và gõ phách. - Học sinh hiểu biết sơ lược vè hợp âm, có khái niệm về thuật ngữ hợp âm. - Học biết nhạc sĩ Trai – Cốp – Xki là một nhạc sĩ thiên tài của nước Nga đã có những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc nước Nga và nền âm nhạc thế giới. 2, Kĩ năng: - Rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng đọc tên nốt nhạc trong khuông nhạc. - Rèn cho học sinh kĩ năng cảm thụ âm nhạc thông qua nghe nhạc. 3. Giáo dục: - Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết hữu nghị của nhân dân Nga với nhân dân Việt Nam. - Qua âm nhạc của Trai – Côp – Xki là hiện thân cho tâm hồn của nhân dân nga. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên chuẩn bị. - Giáo viên chuẩn bị nhạc cụ: Đàn Oocgan. - Giáo viên chuẩn bị đài và đĩa nhạc. - Giáo viên chuẩn bị bảng phụ. - Giáo viên chuẩn bị tranh ảnh về nước Nga, ảnh nhạc sĩ Trai – côp – xki. - Giáo viên đàn và hát thuần thục bài hát “Cô gái miền đồng cỏ” 2. Học sinh chuẩn bị. - Học sinh tìm hiểu bài và ôn tập trước ở nhà. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ.(Kiểm tra trong khi ôn tập) 3. Dạy bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Giáo viên giới thiệu bài học - Học sinh lấy sách vở ra Tiết 6 Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS - Giáo viên hướng dẫn ôn lại bài TĐN. + GV treo bảng phụ. + GV cho hs nghe lại bài TĐN só 2. - GV cho HS nghe đọc lại thang âm Mi thứ hoà thanh. học bài - HS quan sát trên bảng. - HS nghe và đọc nhẩm theo. - HS nghe mẫu trên đàn rồi đọc lại. - HS nghe bắt nhịp và trình bày: + Đọc gam giải. + Đọc trục chính. 1, Ôn tập TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn Nhạc: Nga - Thang âm - GV đàn và bắt nhịp cho cả lớp trình bày lại bài TĐN. - GV chia lớp thành 2 nhóm. N1: Đọc xướng âm. N2: Ghép lời (Sau đó đổi lại cách trình bày) - HS trình bày - GV hướng dẫn cách đánh nhịp và gõ phách cho bài TĐN số 2. - GV gọi kiểm tra theo nhóm, cá nhân và nhận xét cho điểm. - HS quan sát mẫu rồi thực hiện. - HS lên bảng trình bày. - GV cho quan sát một số ví dụ. - HS quan sát bảng phụ. 2. Nhạc lí Sơ lược về hợp âm. a, Hợp âm: - VD: Người thực hiện: Đỗ Văn Thuấn – Trường THCS Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng - 10 - ( ) (VII) ( ) (VII) [...]... biết tên các loại hợp âm? - HS trả lời: Cdur : Đô trởng Am Cdur Gm D7 Gdur : Son trởng D7: Rê bẩy Am: La thứ 5 Dặn dò: - GV cho bài tập về nhà: - HS ghi bài tập về nhà + Học thuộc nhạc lý, Âm nhạc thờng thức + Làm bài tập 1, 2 trong SGK/Trang 22 + Về nhà ôn tập lại các đơn vị kiến thức theo yêu cầu của tiết 7 trong SGK/trang 23 Cdur Gm D7 Am Bài tập về nhà 1, Học thuộc nhạc lý, Âm nhạc thờng thức 2,... thờng thức 2, Làm bài tập 1, 2 trong SGK/Trang 22 3, Về nhà ôn tập lại các đơn vị kiến thức theo yêu cầu của tiết 7 trong SGK/trang 23 5 Kt qu t c: Trong quỏ trinh ỏp dng phng phỏp tớch hp trong ging dy tụi thy cú hiu qu rừ rt a, Phn ụn tp Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 15 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS - Cú 95 % hiu bi - Cú... 2-3 3-4 cn lu ý trong chng trỡnh 1, Thc tin ca giỏo viờn ỏp dng phng phỏp dy tớch hp trong ging dy õm nhc 2, Nhn thc ca hc sinh v tớch hp trong vic hc mụn õm nhc Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 17 - 4 4-5 5 Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS Cỏc gii phỏp vn dng tớch hp vo vic ging dy mụn V 1, Mc phm vi tớch hp trong dy hc mụn... GV m n v hỏt cho HS nghe bi Cụ gỏi min - HS nghe cm nhn v ng c l mt trong hng hỏt nhm theo Cụ gỏi min ng c Nhc: P.I.Trai-cụp-xki Phng dch li: Vn ụng trm ca khỳc ca nhc s Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 14 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS - GV cho HS xem hỡnh trong - Hs quan sỏt sgk (Chõn dung nhc s v ngụi nh ca nhc s) - GV m... tớch hp trong ging dy cng phi linh hot - Yờu cu ca giỏo viờn a ra phi d hiu, rừ rng, chớnh xỏc, phự hp vi trỡnh ca tng i tng hc sinh Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 16 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS - Giỏo viờn phi bit s dng thnh tho phng tin dy hc nh (n Oocgan, i catxec, mỏy chiu c bit l ỏp dng cụng ngh thụng tin trong ging... Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 13 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS nhờ-ghin Con m Pớc v v kch Ballet H Thiờn Nga, Ngi p ng trong rng Nhng bn giao hng, cụng xec-tụ cho pianụ v dn giao hng thớnh phũng cựng nhiu tỏc phm khỏc - ễng l nh sỏng tỏc õm nhc ln nht th gii * Nhc n: - GV cho HS nghe bn thỏng 6 - HS nghe v cm nhn (Chốo Thuyn) trong tuyn... phng tin dy hc nh (n Oocgan, i catxec, mỏy chiu c bit l ỏp dng cụng ngh thụng tin trong ging dy) - Trờn õy l ton b ni dung sỏng kin kinh nghim ca tụi m tụi ó rỳt ra trong quỏ trỡnh ging dy ú l s dng phng phỏp tớch hp trong ging dy õm nhc THCS Trong quỏ trỡnh thc hin cũn cú nhiu thiu sút, rt mong c s úng gúp ý b sung ca cỏc ng nghip v c bit l cỏc ng chớ giỏo viờn trc tip giang dy mụn õm nhc phng phỏp ging... iu ú cỏc em hóy tỡm hiu thờm ụi nột Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 12 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS v nhc s Trai-cp-xki H?: Em hiu gỡ v Trai-cpxki? - Gv gii thiu thờm: - Nhc s Trai-cp-xki - HS tr li l mt nhc s ni ting + 19 tui tt nghip i hc ngi Nga v l mt lut trong nhng danh nhõn + 22 tui tt nghip nhc vin õm nhc th gii Xanh-Pe-tecbua... õm Hp õm trng 3T 3t th 3t 3T - VD: Cdur - HS quan sỏt VD - GV cho hc sinh quan sỏt vớ - HS quan sỏt Cm b * Hp õm 7: Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 11 - Sỏng kin kinh nghim mụn m nhc ti: Phng phỏp tớch hp trong ging dy m nhc THCS d hp õm 7 VD: D7 G7 - Khỏi nim: H?:Th no l hp õm 7? - HS tr li: (SGK) Hp õm 7 gm 4 õm mi õm cỏch nhau mt quóng 3, hai õm ngoi cựng cỏch nhau... THCS Cỏc gii phỏp vn dng tớch hp vo vic ging dy mụn V 1, Mc phm vi tớch hp trong dy hc mụn õm nhc 2, nh hng tớch hp trong dy õm nhc õm nhc THCS 3, Mt s quan h tớch hp cú th 5-6 6 6-8 khai thỏc 4, Thc nghim 8-15 Vnh Bo, ngy 2 thỏng 2 nm 2009 Ngi thc hin: Vn Thun Ngi thc hin: Vn Thun Trng THCS Cao Minh Vnh Bo Hi Phũng - 18 - . môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS V Các giải pháp vận dụng tích hợp vào việc giảng dạy môn âm nhạc. 1, Mức độ phạm vi tích hợp trong dạy học môn âm nhạc. 5-6 2,. kinh nghiệm môn Âm nhạc. Đề tài: Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS dụ hợp âm 7. H?:Thế nào là hợp âm 7? - HS trả lời: (SGK) VD: - Khái niệm: Hợp âm 7 gồm 4 âm mỗi âm cách nhau. pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS mức độ tích hợp và phạm vi tích hợp. Vấn đề chọn nội dung gì tích hợp, tích hợp đến đâu là một vấn đề không đơn giản. Tìm hiểu về SGK Âm nhạc THCS ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS, Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS, Đề tài Phương pháp tích hợp trong giảng dạy Âm nhạc THCS

Từ khóa liên quan