SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

12 2.5K 7
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Thị Hạnh Trang 1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc PHN NI DUNG I. VAI TRề V C IM CA GIO DC M NHC I VI I SNG CON NGI V I VI HC SINH THCS. 1.1. Vai trũ ca giỏo dc m nhc i vi. ". Ngời thực hiện : Đỗ Thị Hạnh Trang 2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc 1.2. Vai trũ ca m nhc i vi hc sinh THCS. m nhc giỏo dc thm m cho cỏc em, giỳp cỏc em cm nhn c cỏi. nhằm nâng cao chất lợng môn Âm nhạc nhc tinh t, s nhy cm vi ngh thut, trớ tng tng sỏng to, t duy c ỏo. Qua giỏo dc tỡnh cm thm m, hỡnh thnh ý thc thm m hc sinh. Kh nng m nhc ca hc sinh THCS.

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan