0

SKKN ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4

14 1,815 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:49

. thì môn luyện từ câu mở rộng và hệ thống hoá 10 chủ điểm đó. 2.2 Trang bị các kiến thức giảng dạy về từ và câu * Tư - Cấu tạo tiêng - Cấu tạo từ + Từ đơn và từ phức + Từ ghép và từ láy - Từ. tầm quan trọng của phân môn nhóm 4 chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4& apos;' II. CƠ SỞ LÝ LUẬN Chuyên đề. đề:''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện tư và câu ở lớp 4 ''Chúng tôi đã tham khảo các tài liệu dạy học của phân môn cũng như học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4, SKKN ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4,

Từ khóa liên quan