SKKN ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4

14 1.8K 3
SKKN ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A/ PHẦN MỞ ĐÀU I LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ : Mơn tiếng việt chương trình bậc tiểu học nhằm hình thành phát triển giúp học sinh kỹ sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói,đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi Giúp học sinh có sở tiếp thu kiến thức lớp Trong mơn tiếng việt (nghe, đọc, nói, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi Giúp học sinh có sở để tiếp thu kiến thức lớp Trong môn Tiếng Việt phân mơn luyện từ câu có nhiệm vụ cung cấp nhiều kiến thức sơ giản Viết Tiếng Việt rèn luyện kỹ dùng từ đặt câu (nói - viết) kỹ đọc cho học sinh Nhận thức rõ tầm quan trọng phân mơn nhóm chúng tơi mạnh dạn nghiên cứu chun đề ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ câu lớp 4'' II CƠ SỞ LÝ LUẬN Chuyên đề sử dụng kiến thức có học, phần ghi nhớ, tham khảo sách hướng dẫn chuyên san, tài liệu bồi dưỡng môn MBD3, MCD9 III CƠ SỞ THỰC TIỄN Thuận lợi a Giáo viên: Nhà trường tạo điều kiện cho công tác thay sách đạt kết tốt, đội ngũ giáo viên có 5đ/c đ/c học chương trình mới, phương pháp dạy học từ đợt đầu Có tay nghề, đầy đủ SGK, sách hướng dẫn học sử dụng phương tiện dạy học đại Đội ngũ giáo viên u nghề, có nưang lực sư phạm Phân mơn luyện từ câu lớp nhìn chung ngắn gọn, cụ thể bớt nhiều so với chương trình Từ ngữ - ngữ pháp lớp cũ, phân môn rõ dạng bài: Bài lý thuyết tập thực hành với định hướng rõ ràng b Học sinh: - Học sinh quen với cách học từ lớp 1,2,3 nên em biết lĩnh hội luyện tập thực hành hướng dẫn giáo viên - Sự quan tâm phụ huynh học sinh góp phần nâng cao chất lượng mơn học nói riêng mơn tiếng việt nói chung - Các em học sinh học buổi/ngày Buổi sáng học lý thuyết buổi chiều luyện tập củng cố để khắc sâu kiến thức Từ đồ giúp em có khả sử dụng thành thạo tập thực hành áp dụng linh hoạt vào phân mơn khác Khó khăn a Giáo viên: Do đặc điểm nhà trường 100% lớp học nhiều ngày nên việc thăm lớp dự học hỏi chun mơn mình, bạn cịn hạn chế Trình độ giáo viên chưa đồng đơi lúc giảng dạy theo phương pháp cũ Nên việc phân chia thời lượng lên lớp môn dạy cịn dàn trải, hoạt động - trị có lúc thiếu nhịp nhàng b Học sinh: Bên cạnh học sinh với lối tư cụ thể, số phụ huynh chưa thực quan tâm đến em cịn có quan điểm '' trăm nhờ nhà trường, nhờ cô'' làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, YÊU CẦU KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA PHẦN MÔN LUYỆN TỪ - CÂU Nội dung chương trình Gồm 62 tiết học kỳ I 32 tiết học kỳ II bao gồm từ Việt Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ phù hợp với chủ điểm học tập đơn vị học Yêu cầu kiến thức 2.1 Mở rộng hệ thống hố vốn từ: Mơn Tiếng Việt có 10 đơn vị đọc mơn luyện từ câu mở rộng hệ thống hoá 10 chủ điểm 2.2 Trang bị kiến thức giảng dạy từ câu * Tư - Cấu tạo tiêng - Cấu tạo từ + Từ đơn từ phức + Từ ghép từ láy - Từ loại + Danh từ - Danh từlà gì? - Danh từ chung danh từ riêng - Cách viết hoa danh từ riêng + Động từ - Động từ - Cách thể ý nghĩa, mức độ đặc điểm, tính chất * Các kiểu câu + Câu hỏi - Câu hỏi gì? - Dùng câu hỏi vào mục đích khác - Cách phép lịch đặt câu hỏi + Câu kể - Câu kết gì? Cách dùng câu kể - Câu kể gì? + Câu cầu khiến - Câu cầu khiến gì? - Cách đặt câu cầu khiến - Giải pháp bày tỏ yêu cầu, đề nghị? + Câm cảm - Thêm trọng ngữ câu - Trạng ngữ gì? Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu - Thêm trạng ngữ thời gian cho câu - Thêm trạng ngữ nguyên nhân, mục đích, phượng tiện câu * Cách dấu câu: Chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn Yêu cầu kỹ từ câu: 3.1 Từ -Nhận biết cấu tạo tiếng - Giải câu đố tiếng liên quan đến cấu tạo tiếng - Nhận biết từ loại - Đựat câu với từ cho - Xác định từ sử dụng thành ngữ - Tục ngữ 3.2 Câu - Nhận biết kiểu câu - Đặt câu theo mẫu - Nhận biết kiểu trạng ngữ - Thêm trạng ngữ cho câu - Tác dụng dấu câu - Điền dấu câu thích hợp - Viết đoạn văn với dấu câu thích hợp 3.3 Dạy Tiếng việt văn hố giao tiếp Thông qua nội dung dạy 4, bồi dưỡng cho học sinh ý thức thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu ý thức sử dụng Tiếng Việt giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hố II.QUY TRÌNH DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dạy lí thuyết Dạy thức hành KTBC: (3-5') KTBC(3-5') Bài Bài a GBT: - 2' a GTB (1-2') b Hình thành KN: 10-12' b Hướng dẫn thực hành (32-34') - Giáo viên phân tích ngữ liệu - Đọc xác định yêu cầu BT c Hướng dẫn luyện tập: 20 - 22' - Hướng dẫn phần BT mẫu - Đọc xác định yêu cầu tập - Học sinh BT - Hướng dẫn giải phần tập mẫu - Chấm chữa - nhận xét -> Chốt KT - Học sinh làm tập - Chữa, chấm nhận xét -> chốt KT d Củng cố -dặn dò (2-3') c Củng cố - dặn dò (2-3') I PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp vấn đáp Phương pháp gợi mở vấn đáp phương pháp dạy học khơng trực tiếp đưa kiến thức hồn chỉnh mà hướng dẫn cho học sinh tư bước để em tự tìm kiến thức phai học Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường kĩ suy nghĩ sáng tạo trình lĩnh hội tri thức xác định mức độ hiểu kinh nghiệm có học sinh Giúp em hình thành khả tự lực tìm tịi kiến thức Qua học sinh ghi nhớ tốt sâu sắc Yêu cầu sử dụng giáo viên phải lựa chọn câu hỏi theo nội dung học, câu hỏi đưa hải rõ ràng dễ dàng phù hợp với đối tượng học sinh lớp Giáo viên dành thời gian cho học sinh suy nghĩ Sau cho học sinh trả lời em khác nhận xét bổ sung Phương pháp phù hợp với loại lý thuyết thực hành VD: Khi dạy danh từ (Tuần 5) mục địch học sinh phải nằm danh từ - Biết tìm danh từ trừu tượng đoạn văn đặt câu với danh từ - Đưa VD: Mang theo chuyện cổ tơi Nghe sống thầm tiếng mưa Con sơng chảy có rặng dừa nghiêng soi Đời cha ơng với đời Như sông với chân trời dã xa Chỉ cịn truyện cổ thiết tha Cho tơi nhặt ơng tra + H: Em tìm TN vật đoạn thơ? Dòng 1: Truyện cổ Dịng 5: Đời, cha ơng Dịng 2: Cuộc sống, tiếng xưa Dịng 6: Con sơng chân trời Dịng 3: Cơn nắng, mưa Dồng 7: Truyện cổ Dịng 4: Con sống, rặng dừa Dòng 8: Ồng cha + H: Sắp xếp từ vừa theo nhóm - Từ người : Ơng cha - Cha ơng - Từ vật : sông, dừa, chân trời - Từ tượng : mưa, nắng - Từ khái niệm : Cuộc sống, truyện cổ, tiếng xưa, đời - Từ đơn vị : Cơn, con, + H: Những từ thuộc loại từ gì? (danh từ) + H: Vậy danh từ gì? (Danh từ từ vật: người, vật, tượng, khái niệm đơn vị) Vậy qua câu hỏi gợi mở cho em kết thúc khái niệm nghữ pháp mà nội dung đề * Tóm lại phương pháp gợi mở vấn đáp sử dụng tất tiết học phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh Phương pháp nêu giải vấn đề Phương pháp nêu giải vấn đề giáo viên đưa tình gợi vấn đề điều khiển học sinh phát vấn đề hoạt động tự giác trực chủ động sáng tạo để giải vấn đề thông qua mà kiến tạo tri thức rèn luyện kỹ Tăng thêm hiểu biết khả áp dụng lý thuyết vào giải vấn đề thực tiến Nâng cao kỹ phân tích khái quát từ tình cụ thể khả độc lập khả hợp tác trình giải vấn đề Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn bị trước câu hỏi cho phù hợp với mục đích, yêu cầu nội dung đảm bảo tính sư phạm, đáp ứng với đối tượng học sinh, giáo viên cần chuẩn bị tốt kiến thức để giải vấn đề mà học sinh đưa * Tóm lại: Với phương pháp giáo viên nên hiểu cung tình có nhiều cách giải hay để ứng dụng học tập, sống Phương pháp trục quan Phương pháp trực quan phương pháp dạy học có giáo viên sử dụng phương pháp nhằm giúp học sinh có biểu tượng vật thu nhận kiến thức, rèn luyện kỹ theo nội dung học cách thuận lợi Thu hút ý giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn, học sinh khái quát nội dung phát liên hệ đơn vị kiến thức Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo nội dung cần truyền đạt *Tóm lại: Sử dụng phương pháp trực quan giảng dạy phân môn luyện từ câu quan khai thác triệt để kênh hình học nhờ mà giáo viên giúp học sinh nứam tốt Phương pháp rèn luyện theo mẫu Phương pháp rèn luyện theo mẫu phương pháp dạy học mà giáo viên đưa cá mẫu cụ thể qua dó hướng dẫn học sinh tìm hiểu điểm mẫu, chế tạo mẫu thực theo mẫu Giúp học sinh có điểm tựa để làm đặc biệt với học sinh trung bình yếu cịn học sinh giỏi khơng bắt buộc phải theo mẫu để học sinh phát huy tính tích cực chủ động Phương pháp phân tích Đây phương pháp dạy học học sinh hướng dẫn tổ chức giáo viên tiến hành tìm hiểu dấu hiệu theo định hướng học từ rút học Giúp học sinh tìm tịi huy động vốn kiến thức cũ để tìm kiến thức Tạo điều kiện cho học sinh tự phát kiến thức (về nội dung hình thức thể hiện) VD: Khi dạy ''Câu hỏi dấu chấm hỏi'' B1: Cho học sinh tìm câu hỏi tập đọc ''Người tìm đường tới sao'' Các em tìm câu: Vì bóng khơng có cánh mà bay được? Cậu làm mà mua nhiều sách dụng cụ thí nghiệm thế? Phân tích: H: Câu hỏi (1) ai? (Xi - ôn - cốp - xki tự hỏi mình) H: Câu hỏi (2) ai? (Bạn Xi - ôn - cốp - xki hỏi) H: Dấu hiệu giúp em nhận câu hỏi (cuối câu có dấu chấm) giáo viên: Khi đọc câu hỏi phải nhấn mạnh vào ý cần để hỏi Qua phân tích giáo viên, học sinh rút đựơc học: Câu hỏi (còn gọi câu ghi vấn) dùng để hỏi điều chưa biết Phần lớn câu hỏi để hỏi người khác có câu để tự hỏi Câu hỏi thường có tư nghi vấn (có phải, khơng; phải khơng, à, ) Khi viết cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi (?) * Tóm lại: Trên số phương pháp dạy học mà nhóm chúng tơi áp dụng giảng dạy phânmôn luyện từ câu Tuy nhiên chúng tơi nhận thấy khơng có phương pháp dạy học tối ưu Mỗi phương pháp thường có mặt mạnh - mặt yếu mặt mạnh phương pháp hỗ trợ cho mặt yếu phương pháp Cho nên để tránh nhàn chán cần phối kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Có tiết học đạt kết cao III Biện pháp thực dạy phân môn kuyện từ câu lớp Để thực yêu càu kiến thức, kỹ phân môn luyện từ câu Chúng tơi có đề xuất số biện pháp sau: Nắm vững phát huy kiến thức học sinh đạt lớp 1,2,3 Với mạch kiến thức xếp theo vòng tròn đòng tâm tuỳ theo lớp mà có yêu cầu khác Tuy nhiên em nắm kiến thức lớp lớp em nắm kiến thức dễ dàng VD: Ở lớp 1: Các em học âm - vần - học sinh tìm tiếng có cần từ có vần, nói câu chứa tiếng có vần vừa học lớp em học kỹ cấu tạo tiếng: tiếng thường gồm có phận ''âm đầu - vần - thanh'' (có tiếng khơng có âm đầu) Hay khái niệm ''Câu hỏi dấu chấm hỏi'' lớp học sinh cần đạt yêu cầu ''Chọn dấu chấm hay dấu hỏi để điền vào ô trống'' lớp em phải đặt trả lời câu hỏi Những đến lớp khơng phải hiểu khái niệm mà phải biết giữ lịch đặt cau hỏi tránh câu hỏi làm phiền lịng người khác VD: Bạn thể chờ hết sinh hoạt, nói chuyện khơng? Phải biết sử dụng vào câu hỏi với mục đích khác, không dừng lại hỏi điều muốn biết mà phải biết dùng câu hỏi để thể hiện: thái dộ, khen chê, khẳng định, phủ định, yêu cầu mong muốn VD: Câu hỏi thể thái độ khen chê - Em gái em học mẫu giáo chiều qua mang phiếu bé ngoan Em khen bé ''sao bé ngoan nhỉ?'' - Tối qua, bé nghịch, bôi mực bẩn hết sách em Em tức kêu lên ''sao em hư nhỉ? Anh không chơi với em nữa?'' VD: Câu hỏi thể yêu cầu mong muốn: Em trai em nhảy nhót giường huỳnh huỵch lúc em chăm học Em bảo :''Em ngồi chơi cho chị học khơng? VD: Câu hỏi thể nhờ cậy, giúp đỡ - Bà cụ hỏi người đứng vơ vẩn trước bến xe:''Chú dem giúp tơi có xe Hà nội khơng? 10 Sử dụng linh hoạt nhiều hình thức dạy học tiết dạy/ Đó hình thức tổ chức: làm việc cá nhân, trao đổi nhóm, đàm thoại gây hứng thú cho học sinh tránh nhàm chán đơn điệu * Tóm lại: Vận dụng linh hoạt hình thức dạy học làm cho lớp học sôi nổi, gây hứng thứ cho học sinh Phát huy tính tích cực học sinh Đổi phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực học sinh giáo viên cần ý đối tượng học sinh phân nhiều mức độ (giỏi, TB, kém) để có phương phá dạy thích hợp Muốn phát huy tính tích cực củ học sinh người giáo viên phải có hệ thống câu hỏi thật cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh VD: Khi dạy ''Câu kể'' ''Ai làm gì?'' (tuần 17) BT1: Đọc đoạn văn sau:''Trên nương người việc Người lớn đánh trâu cày Các cụ già nhặt cỏ đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm Các bà mẹ lom khom tra ngô Các em bé ngủ khì lưng mẹ Lũ chó sủa om rừng'' tìm xem câu từ ngữ hoạt động - Chỉ người vật hoạt động Thì học sinh tìm Từ hoạt động: đánh trâu cày, nhặt cỏ đốt lá, nghủ khì lưng mẹ, bắc bếp thổi cơm, lom khom tra ngô, sủa om rừng Từ người vật hoạt động: Người lớn, cụ già, bé, em bé, lũ chó Lúc giáo viên gạch chân từ mà em tìm Sau tiến hành hỏi: Em đặt câu hỏi cho ngữ hoạt động? Thì học sinh nêu: Người lớn làm gì? Các cụ già làm gì? * Chú ý: Đến đối tượng học sinh học sinh học em nói, làm việc 11 Phối hợp hoạt động lên lớp để tích luỹ vốn hiểu biết, vốn từ ngữ cho học sinh Phối kết hợp hoạt động nhằm bồi dưỡng cho học sinh ý thức thói quen sử dụng tiếng việt văn hoá giao tiếp Cũng phân môn khác Tiếng Việt nhiệm vụ phân môn luyện từ câu bồi dưỡng ý thức thói quen sử dụng tiếng việt văn hố Để thực nhiệm vụ khơng bó gọn việc tổ chức cá hoạt động dạy học lớp mà việc học tập môn học khác với hoạt động nhà trường * Với mơn mơn Tiếng việt Tập đọc, Chính tả, TLV, K/C giúp học sinh nhiều việc mở rộng vốn từ, cách dùng từ để đặt câu khác nhau, từ phải gắn với câu, xếp từ ý cho văn cảnh cụ thể * Tóm lại: Việc tổ chức hoạt động lên lớp có tác dụng lớn đến việc dạy phân mơn luyện từ câu giúp em có thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, biết quý biết giữ gìn sáng Tiếng Việt C PHẦN KẾT LUẬN Qua trình vừa nghiên cứu chuyên đề vừa áp dụng vào thực tế giảng dạy nhận thấy phương pháp dạy học mà nhận thấy phương pháp dạy học mà tổ nhóm chúng tơi áp dụng có kết đáng mừng Sau KT khảo sát chất lượng học sinh TB yếu nhiều số học sinh giỏi chưa cao Chúng thảo luận tổ nhóm vào buổi sinh hoạt chun mơn để tìm cách giảng dạy phù hợp với nhận thức học sinh nhằm giúp học sinh nắm bắt tốt hơn, nâng cao chất lượng hiệu môn Sau áp dụng đổi phương pháp dạy theo chuyên đề Chúng khảo sát lần vào cuối tháng 11 với tập tìm danh từ - Động từ - Tính từ đoạn văn 12 * Kết khảo sát cho thấy chất lượng học sinh nâng lên rõ rệt Cụ thể làm học sinh em hiểu phân biệt từ rõ rệt Cụ thể làm học sinh em hiểu phân biệt từ loại, biết sử dụng từ loại đặt câu viết văn * Kết chứng minh chuyên đề có hiệu theo đạo nhà trường ngành đề Cho đến tiếp tục thực phát huy mặt đạt được, khắc phục mặt tồn đọng để nâng cao chất lượng dạy học II.BÀI HỌC Qua kết thu sau triển khai chuyên đề cho thấy chất lượng dạy học biến Trong trình thực chuyên đề ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp ''Chúng rút số kinh nghiệm sau: Nắm vững nội dung chương trình mức độ yêu cầu học đối tượng học sinh Lập kế hoạch học: Giáo viên cần nắm vứng nội dung học SGK hướng dẫn cụ thể mực tiêu cần đạt Tuỳ theo đặc điểm học mà xây dựng kế hoạch giảng cho phù hợp Song dù cần có đầy đủ hoạt động lớp tổ chức hoạt động Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học: Giáo viên nắm vứng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, để lựa chọn phối hợp linh hoạt phương pháp hình thức cho phù hợp với nội dung dạy chủ điểm học Tổ chức hoạt động lên lớp Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tỏ chức dạy học 13 Các hoạt động tiết dạy không tách rời nhau, mà phải có đan xen liên kết hỗ trợ lẫn Bên cạnh giáo viên cần phải có dự kiến câu trả lời học sinh tình hướng sư phạm xảy hoạt động, có biện pháp giải điều chỉnh kịp thời Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân, tổ chức học sinh hình thức trị chơi để kích thích hứng thú học tập học sinh, nhằm đạt kết cao học mà học sinh khơng nhàm chán Trong q trình thực chun đề:''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện tư câu lớp ''Chúng tham khảo tài liệu dạy học phân môn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp, chuyên đề hoàn thành dạy thực nghiệm tất khối Những chuyên đề chúng tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong đóng góp ý kiến đồng chí lãnh đạo bạn bè đồng nghiệp để chun đề chúng tơi có tính khả thi Chúng xin trân trọng cảm ơn! 14 ... thức giảng dạy từ câu * Tư - Cấu tạo tiêng - Cấu tạo từ + Từ đơn từ phức + Từ ghép từ láy - Từ loại + Danh từ - Danh từlà gì? - Danh từ chung danh từ riêng - Cách viết hoa danh từ riêng + Động từ. .. Qua kết thu sau triển khai chuyên đề cho thấy chất lượng dạy học biến Trong trình thực chuyên đề ''''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ câu lớp ''''Chúng rút số kinh nghiệm sau: Nắm vững... phương pháp giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh Có tiết học đạt kết cao III Biện pháp thực dạy phân môn kuyện từ câu lớp Để thực yêu càu kiến thức, kỹ phân môn luyện từ câu Chúng tơi

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan